Friday, July 17, 2015

သိုးထိန္းအသံအမွတ္စဥ္ (၁၀၀) ဂုဏ္ျပဳလႊာ

သိုးထိန္းအသံအမွတ္စဥ္ (၁၀၀) ဂုဏ္ျပဳလႊာ

ေလးစားအပ္ပါေသာ "သုိးထိန္းအသံ" မႏၲေလး ကက္သလစ္သာသနာ လူထု ဆက္သြယ္ေရး႐ံုးမွ အယ္ဒီတာ၊ စာေစာင္ ထုတ္လုပ္ေရး တာ၀န္ရိွ ပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္းပါးရွင္မ်ား၊ "သိုးထိန္းသံ" အမွတ္စဥ္ (၁၀၀)အားျဖင့္ ဤသို႔ ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။

သိုးထိန္းအသံ စာေစာင္သည္၊ မႏၲေလး ဂိုုဏ္ခ်ဳပ္သာသနာ၏ ဘာသာေရးစာေပ (၁၀၀)ေစာင္ေျမာက္ မ်ဳိးေစ့ကေလး အစို႔ အေညႇာက္ ထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ မႏၲေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္၏ ျမန္မာ့႐ိုးရာ ျမန္မာ့စာေပ ယဥ္ေက်းမႈကို အေျခခံေသာ ဓမၼစာေစာင္ အပင္ေပါက္မ်ား ရွင္သန္ႀကီးထြားလာေသာ အမွတ္စဥ္ (၁၀၀) ရယ္လို႔ ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ေရးသား ျဖန္႔ေ၀သူ အပါအ၀င္ ေစတနာရွင္အေပါင္း၏ သဒၵါတရားထက္သန္စြာ ေငြအင္အား၊ လူအင္အားျဖင့္ ျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္္လိုက္သည္မွာ စာေပ (၁၀၀) ေျမာက္လုိ႔ ေက်နပ္ ႏွစ္ေထာင္းအားရဖြယ္ ေကာင္းလွပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံအားလံုး ဗုဒၶ အဆံုးအမမွ လာေသာ ဘာသာေရး ဒႆနအေျခခံသည့္ ၾသ၀ါဒ အဆံုးအမတို႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္လ်က္ရိွေၾကာင္း လက္ခံ၊ ၀န္ခံၾကေပသည္။

မွန္ပါသည္။ ထိုနည္းတူစြာ တဖက္မွာလည္း ခရစ္ေတာ္၏ အဆံုးအမဟူ၍ ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္မ်ား၏ ယံုၾကည္ျခင္း၊ လက္ေတြ႕ဘ၀က်င့္စဥ္မ်ားသည္လည္း ႏုိင္ငံသားမ်ား ပီသစြာ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈကို အေလးထား အားေပးသင့္ပါသည္။ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ ဆိုင္ရာအယူ၀ါဒ (၁၂)မ်ဳိး၊ (၁၂ Articles of Faith) က်င့္ေဆာက္တည္ရမည့္ ပညတ္ေတာ္(၁၀)ပါး၊ လုိုက္နာ ေစာင့္ထိန္းရမည့္ မဂၤလာ(၈) ပါး၊ က်င့္၀တ္ (၆)ပါးစသည့္ ကက္သလစ္ဘာသာေရး အစဥ္အလာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ လက္ခံမႈကိုပါ ေခတ္ႏွင့္ေ လ်ာ္ညီစြာ သုတရသ စာေပဖြင့္ေပးေရးသားဖို႔ လုိအပ္လာပါသည္။ ဤစာေစာင္ စာေပ ျပဳစုသူ စာေပသမားမ်ား သာမက၊ စာဖတ္သူ ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္ ရဟန္း ရွင္လူ စာဖတ္ ပရိတ္သတ္တို႔သည္လည္း၊ သဒၵါတရား ထက္သန္စြာ ေငြအင္အား၊ လူအင္အား စာမူ အင္အားတုိ႔ျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီဖို႔ပါ လိုအပ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္လုိပါသည္။ ဗဟုသုတစာေပ အေနျဖင့္ ေရးသားရမည္ဆိုလွ်င္၊ ကမၻာ႔ကုလသမဂၢအဖဲြ႕ႀကီးသည္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပသည့္ အေထြေထြညီလာခံမ်ားတြင္ ႏွစ္အလိုက္ျဖစ္ေစ၊ ရက္အလုိက္ျဖစ္ေစ၊ ထူးျခားသည့္ျဖစ္စဥ္ မ်ားရိွပါက အထိမ္းအမွတ္မ်ားကို သတ္မွတ္ေလ့ရိွပါသည္။

၁၉၇၂ ခုႏွစ္ကို ႏုိင္ငံတကာ စာအုပ္ႏွစ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ 
ဧၿပီလ(၂၉) ရက္ကို ကမၻာ႔စာအုပ္ေန႔။
စက္တင္ဘာလ (၈) ရက္ကို ႏိုင္ငံတကာ စာတတ္ေျမာက္ေရးေန႔။
ေမ(၃) ရက္ကို ကမၻာ့စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ေန႔။

စာနယ္ဇင္းေတြ စာအုပ္၊ စာတမ္း၊ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္းစသည္ျဖင့္ အားလံုးပါ၀င္သည္။ စာေရးဆရာမႀကီး လူထုေဒၚအမာ ကလည္း "စာဖတ္တဲ့ လူမွ စိတ္ဓါတ္ အဆင့္အတန္းျမင့္မားမယ္၊ စာဖတ္တဲ့ လူတိုင္း တိုးတက္ၿပီး၊ တိုးတက္ သည့္လူတိုင္း စာဖတ္ၾကသည္။" ဟု တ႐ုတ္စကားပံုတစ္ခုရိွေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အခ်ဳိ႕၏ သတင္းစာ ဖတ္႐ႈမႈကို ေဖၚျပရမည္ဆိုရင္၊ ဂ်ဴးဘားႏုိင္ငံသည္ လူ (၁၀၀၀)လွ်င္ သတင္းစာ (၁၅၅)ေစာင္ ဖတ္႐ႈ၍၊ ထိုင္းႏုိင္ငံသည္ လူ (၁၀၀၀) လွ်င္ သတင္းစာ (၂၂) ေစာင္ ဖတ္႐ႈၾကသည္။

တကယ္ေတာ့ စာဖတ္ေနသည့္ လူမ်ားသည္ အခ်ိန္မ်ား အားေန၍ အခ်ိန္မ်ား ပိုလွ်ံေန၍ စာဖတ္ၾကသည္ မဟုတ္ပါ။ စာဖတ္ႏိုင္ရန္ အတြက္သာ အခ်ိန္ေပးရျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး အေနျဖင့္ ေျပာရမည္ဆိုရင္၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား အပါ အ၀င္၊ သီလရွင္မ်ား၊ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ မိဘမ်ားအားလံုးကို စာဖတ္ေစခ်င္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဘာသာေရးစာေပမ်ားကို ေလ့လာ ဖတ္႐ႈ ေစခ်င္သည္။ ငယ္ရြယ္စဥ္ကတည္းက ကေလးမ်ားကို စာဖတ္ခ်င္စိတ္ ရိွလာ ေစရန္ ျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္ တုိက္တြန္းၾကရမွာ ျဖစ္သည္။ 

အမွားအမွန္ကို ပိုမို၍ ခဲြျခားသိျမင္ႏုိင္သည့္ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားကိုလည္း စာဖတ္ျခင္းမွ တစ္ဆင့္ရလာမည္ျဖစ္သည္။ "စာဖတ္တဲ့သူဟာ စာမဖတ္သူေတြထက္ အၿမဲတမ္းေခါင္း တစ္လံုးပိုသာ တတ္တယ္" ဆိုသည့္ စကားတစ္ခြန္းရိွတယ္။ စာဖတ္သူမ်ားသည္ အျခားေသာ စာမဖတ္သူမ်ားထက္ စကားေျပာဆိုသည့္ ေနရာတြင္ အၿမဲတမ္းထိပ္ကေန ဦးေဆာင္ ေျပာေလ့ရိွတတ္ၾကသကဲ့သို႔ အျခားေသာသူမ်ား၏ ေျပာသည့္စကားအေပၚတြင္ မွန္သည္ျဖစ္ေစ၊ မွားသည္ျဖစ္ေစ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ ေျပာဆိုေလ့ရိွၾကသည္။ အရာရာကို ခ်င့္ခ်ိန္တတ္ျခင္းႏွင့္ ယံုၾကည္ လက္ခံသင့္သည့္အရာကိုမွ ယံုၾကည္ လက္ခံေလ့ရိွၾကသည္။ စာမဖတ္သူမ်ားသည္ ဤကဲ့သို႔ မဟုတ္ၾကပါ။

အျခားသူမ်ား မွားေနသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို ေျပာေနသည္ ျဖစ္လင့္ကစား အမွားကို အမွားမွန္းမသိၾကဘဲ ပါးစပ္အေဟာင္းသားႏွင့္ ယံုမွတ္ကာ နားေထာင္ေလ့ရွိၾကသည္။ အရာရာကို စဥ္းစားဆင္ျခင္ႏိုင္မႈ႕ မရွိၾကဘဲ အျခားသူမ်ား ေျပာသည္ကိုပဲ နားေထာင္ေနၾကရၿပီး၊ ကိုယ့္က တစ္ခြန္းတစ္ပါဒမွ် ေျပာဆိုမႈ႕မရွိႏိုင္ၾက၊ ႏႈတ္ဆြံ႕အ ေနတတ္ၾကသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ သိုးထိန္းအသံ စာေစာင္သာမက စာမ်ားမ်ား အထူးသျဖင့္ ကက္သလစ္ဘာသာေရး ဓမစာေပမ်ားကုိ လူငယ္၊ လူရြယ္ေလးမ်ားက ပိုမို စာဖတ္ဖို႕ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ေျဖာင္းဖ် ေျပာျပခ်င္ပါသည္။ ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္ လူႀကီးမိသားစု (Family) အေနျဖင့္လည္း ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးသင့္ေၾကာင္း တင္ျပလိုပါသည္။

ကက္သလစ္သာသနာႀကီး တိုးတတ္ဖို႕ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာစာေပ ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ႕ကို အေျခခံအမွဴးျပဳေသာ ကက္သလစ္ စာေပ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို ပို၍ တိုးတတ္လာေအာင္ ဘာသာ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ႀကိဳးစားၾကရန္လိုအပ္သည္။ အားေပးၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးအေနျဖင့္၊ စာဖတ္ႏိုင္ၾကပါေစ၊ စာေပေရးသားႏိုင္ၾကပါေစလို႕ ဆႏၵျပဳ နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။

ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ နီေကာလ္လားစ္ ဦးမန္းထန္း
မႏၱေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္

မွတ္ခ်က္။ ။ ကိုးကားေသာ စာေပမ်ားမွာ -
(၁) (၆-၅-၂၀၁၅) ေန႕စြဲပါ မႏၱေလးသတင္းစာမွ ေဒါက္တာ ေက်ာ္သန္းထြန္း၏ "စာေပမ်ိဳးေစ့ ဧရာ၀တီ"။
(၂) (၈-၅-၂၀၁၅) ေန႕စြဲပါ ရတနာပံုသတင္းစာ ၾကယ္စင္စိုး၏ အရြယ္မလြန္ခင္၊ စာဖတ္ေစခ်င္သည္။
(၃) (၃-၅-၂၀၁၅) ေန႕စြဲပါ မႏၱေလးသတင္းစာမွ ေမာင္ခိုင္ၿဖိဳး၏ ကမာၻ႕စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ေန႔ကို ႀကိဳဆိုပါသည္" ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္တို႕ျဖစ္ပါသည္။