Sunday, July 5, 2015

အင္း၀ေရာက္ေျခရာမ်ား - အပုိင္း (၂၄)

အင္း၀ေရာက္ေျခရာမ်ား - အပုိင္း (၂၃)


အစ္ဂေနးဆီအူးစ္ ေဒဘရစ္တုိသည္ ရန္ကုန္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး စန္ဂ်ယ္ရ္မားႏုိ၏ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းမွ ပညာမ်ား သင္ယူခဲ႔ၿပီး၊ ၁၇၉၃ ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရိီလတြင္ ဆရာေတာ္ မန္ေတဂါးဇား လက္ေတာ္မွ အမရပူရၿမိဳ႔ေတာ္တြင္ ရဟန္းသိကၡာ ခံယူခဲ႔သည္။ ရဟန္းသိကၡာ ခံယူၿပီးေနာက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အၿႏၵဴးေမာင္ကုိးႏွင့္ အတူ ဘားရ္နားဘုိက္အသင္းကုိ ၀င္ေရာက္ခဲ႔သည္။ စန္ဂ်ယ္ရ္မားနုိးႏွင့္ အတူတြဲ၍ ရန္ကုန္တြင္ အမႈေတာ္ ထမ္းရြက္ခဲ႔သည္။ ပထမ အဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္ပြဲ၌ ေအာင္ပင္လယ္ စစ္စခန္းတြင္ (၂)ႏွစ္ အက်ဥ္းက်ခဲ႔သည္။ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း ရွိစဥ္က ေဒဘရစ္တုိသည္ မယ္ေတာ္အား သီဆုိေသာ ဓမၼသီခ်င္းမ်ားကုိ လက္တင္ဘာသာျဖင့္ စပ္ဆုိ ေရးသားခဲ႔သည္။ ၁၈၂၆ ခုႏွစ္တြင္ ပထမ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ စစ္ပြဲမ်ား ၿပီးဆုံးသြားေသာအခါ ရန္ကုန္သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိၿပီး စိန္ဂၽြန္းေက်ာင္းတြင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူူသည္႔ ၁၈၃၂ ခုတုိင္ အမႈေတာ္ ထမ္းရြက္ခဲ႔သည္။ ၁၈၃၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၁) ရက္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ပြဲေန႔ႀကီးမွာပင္၊ အသက္ေတာ္ ၇၀ ျပည္႔တြင္ ဘုန္းးေတာ္ႀကီး တာရုိးလီ၏ လက္၀ယ္တြင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ႔သည္။ (၄၁)

ဆရာေတာ္ မန္ေတးဂါးဇား၏ ေနာက္ဆုံးရက္မ်ား

သကၠရာဇ္+ ၁၇၉၃ ခုႏွစ္သည္ ျမန္မာျပည္ကက္သလိခ္သာသနာအတြက္ ပထမဆုံးေသာ တုိင္းရင္းသား ရင္ေသြးငယ္မ်ားကုိ ရဟန္းေဘာင္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးနုိင္ခဲ႔သျဖင့္ အထူး ဂုဏ္ယူ ၀မ္းေျမာက္ခဲ႔ရေသာ မဂၤလာႏွစ္ျဖစ္ခဲ႔သည္။ သုိ႔ေသာ္ အသင္းေတာ္သည္   ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံႀကရသက့ဲသုိ႔ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာအေႀကာင္းမ်ားနွင့္လည္း ကင္းကြာ၍ ေနရပါ၊ တစ္ႏွစ္ကုန္ဆုံး၍ ၁၇၉၄ ခုႏွစ္ဦးပုိင္းတြင္ ဆရာေတာ္မန္ေတဂါးဇားသည္ သာသနာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အရွိန္အဟုန္တုိး၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္။ သာသနာနယ္ေျမမ်ားကုိ မနားမေန လွည္႔လည္ ႀကည္႔ရႈ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ႔သည္။ ဤသုိ႔ တရြာ၀င္ တရြာထြက္ သြားလာ လွည္႔လည္ေနရင္း ဆရာေတာ္၏ က်မ္းမာေရးသည္လည္း တေျဖးေျဖးႏွင့္ ဆုတ္ယုတ္လာခဲ႔သည္။ တနည္းေျပာရလွ်င္ “အင္း၀ ေျခလွမ္းမ်ား“ကား ေႏွးေကြးလာၿပီဟု ဆုိရေပသည္။

သကၠရာဇ္ ၁၇၉၄ ခုႏွစ္ ႀသဂုတ္လ (၄)ရက္ေန႔၊ ညေန (၄)ခ်က္တီးခ်ိန္၊ အမရပူရၿမိဳ႔ေတာ္ရွိ ဆရာေတာ္ေက်ာင္းတုိက္တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ေဂတားနုိ မန္ေတဂါးဇားသည္ ဘုရားသခင္၏ သိမ္းပုိက္ျခင္းကုိ ခံရေလသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ အသက္ေတာ္ (၄၉)ႏွစ္ ျပည္႔ၿပီး၊ ဆရာေတာ္သိကၡာ ၀ါေတာ္ (၉) ႏွစ္ျပည္႔ခဲ႔သည္ ျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး မန္ေတဂါးဇား၏ စ်ာပန အခမ္းအနားကုိ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္စြာျဖင့္ အမရပူရၿမိဳ႕ရွိ ခရစၥယာန္သုႆန္တြင္ သၿဂိၤဳလ္ခဲ႔ႀကသည္။

သခင္ ဆရာေတာ္ဘုရား ပ်ံလြန္ေတာ္မူေသာ သတင္းကုိ ႀကားသိရသည္႔ ဘာသာ၀င္တုိ႔မွာ ၀မ္းနည္း ႏွေျမာတသ ျဖစ္ခဲ႔ႀကရသည္။ ဆရာေတာ္မွာ အသက္အရြယ္ အားျဖင့္ နုပ်ိဳေသာအရြယ္ပင္ ရွိေသးသည္။ သာသနာအတြင္း အခက္အခဲ ေျမာက္မ်ားစြာႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ အခ်ိန္အခါတြင္ မိမိတုိ႕အားကုိး အားထားရာ ပုဂိဳလ္ျမတ္အား ဆုံးရႈံးလုိက္ရျခင္းျဖစ္သည္ အထူးပင္ ၀မ္းနည္းဖြယ္ ေကာင္းလွသည္။ ဆရာေတာ္ မန္ေတဂါးဇားသည္ မုံလွရြာ၏ ေနာက္ဆုံး ေက်ာင္းထုိင္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

(၄၁) Catholic Mission of Southern Burma Burns and Oates,1909,p.18

သုိ႔ျဖစ္၍ မုံလွရြာရွိ ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ မိမိတုိ႕ သခင္ ဆရာေတာ္ဘုရား အတြက္ စုေပါင္းမစၦား ပူေဇာ္ခဲ႔ႀကသည္။ ထုိမစၦားပူေဇာ္ခ်ိန္မွာပင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂ်ိဳးဇက္ေပဒါမားတုိသည္ ေအာက္ပါအတုိင္း ႀသ၀ါဒစကားကုိ မူရင္းအတုိင္း လက္၀ယ္ရွိသျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ျမန္မာစကားကၽြမ္းက်င္မႈကုိလည္း ေလ႔လာနုိင္ရန္ အတြက္ အဆုိပါႀသ၀ါဒ၏ အဦးပုိင္းကုိ မူရင္းအတုိင္း ေဖၚျပလုိပါသည္။ (၄၂)

      “ဘာသာသူ အေပါင္းတုိ႔၊ အုိျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္းတည္းဟူေသာ သေဘာတရား သုပၸားကုိ ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ပထမ မိဘတုိ႔မွစ၍ သ၀ိညာဏ အသက္ရွိ သတၱ၀ါအေပါင္းတုိ႔တြင္ ဤကမၻာေျမ အရပ္၌  အဘယ္သူ လြတ္ကင္းနုိင္ပါအံ႕နည္း။ ----------- ဤ သ၀ိညာဏ အသက္ရွိေသာ သတၱ၀ါအေပါင္းတုိ႕ကုိ ေသျခင္း သေဘာ မေရႊးမဆယ္၊ အတူတူကုိ ညွင္းဆဲႏွိိပ္ဆက္သည္ကုိ၊ ခုိင္းႏွိဳင္းစရာ ပမာဆုိသွ္ရွိေသာ္၊ ေကာံရိတ္ေသာ တံစဥ္ေကြးသည္ ေတြ႕ေတြ႕သမွ်  အမွည္႔ အႏု အက်မ္း အေကာင္း မေကာင္း မဆယ္ မေရွာင္မရွား အားလုံးတုိ႔ကုိ ရိတ္ျဖတ္သကဲ႔သုိ႔ ၊ထုိ႔အတူ ေသမင္းသည္ ကာလကုိလည္းမေရႊး၊ ဂုဏ္ကုိ မေထာက္၊ အရြယ္ကုိလည္း မငဲ႔၊ အရပ္ေဒသကုိလည္း မေမွ်ာ္၊ ေသ ရမည္႕အခ်ိန္ ေရာက္လွ်င္၊ ေသရသည္ခ်ဥ္း ပရိတ္သတ္တုိ႕။

ဤသုိ႔ အခ်ိန္ကာလ ေန႔ရက္ ေစ႔ေရာက္လွ်င္၊ မလြဲမတိမ္း မေရွာင္မရွားနုိင္ေသာ ေသရျမဲေသာ႔ ေႀကာင္႕၊ ေကာဇာ သကၠရာဇ္ ၁၁၅၆ ခုႏွစ္ ၀ါေခါင္လဆန္း (၇)ရက္၊ စေနေန႔ေန၀င္ေက်ာ္ ၄ ခ်က္တီးခ်ိန္ ဂုိဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ သခင္ဖုံးေတာ္ႀကီး၊ ျပန္ေတာ္မူေခ်ၿပီ ခ်စ္သားတုိ႕။ ------------ ဤ ေလာက၌ လူတုိ႕အခ်င္းခ်င္း ျပဳရာ၀တ္ရွိသွ္တြင္ အႀကင္သူ၏ တစုံတခု ေက်းဇူးဥပကာရရွိလ်ွင္ ေက်းဇူးခံစာသူ မျပတ္ ေအာင့္ေမ႕ ေျမွာ္ေထာက္၍ ေက်းဇူးရွင္ကုိ သဒၵါ ရုိေသ ေလးျမတ္ျခင္း ၀တ္တခုရွိသည္ကုိ ဧက ၀ုတ္မွတ္ရမည္။ သုိ႔၀တ္ရွိသွ္ႏွင့္ အညီ၊ ယခု ျပန္ေတာ္မူၿပီးေသာ ရဟန္းပုဂိဳလ္ျမတ္တြင္ တကာတကာမ ဘာသာသူတုိ႔ ခံရေပေသာ ေက်းဇူးေတာ္ အင္အား အတုိင္းထက္ အလြန္ ႀကီးျမတ္ေပသည္ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ ထုိပုဂိဳလ္ျမတ္ကုိပင္ တကာတကာမတုိ႕က အထူးသျဖင့္ သဒၵါ ခ်စ္ေလးျမတ္ျခင္း ေစတနာ သေဘာသိတ္ရွိမည္ကုိလည္း ဧက၀ုတ္မွတ္ရမည္။ ၀တ္ရွိသွ္ အတုိင္း ထုိသဒၵါ ရုိေသေလးျမတ္ျခင္း သေဘာအတြက္ အဟုတ္အဟတ္ တကာတကာမတုိ႕၏ ကပ္မိေအာင္ ထုိတမလြန္ဘ၀သုိ႔ ႀကြေတာ္ မူေသာ ရဟန္းေတာ္တြင္ ခံႀကရေပေသာ ေက်းဇူး လကၡဏာ သရုပ္ေဖာ္ထုတ္ျပ၍ ျပပါမည္။

ဤ ရဟန္းေတာ္မွာလွ်င္ ေရွးဦးတႀကိမ္ သာသနာေတာ္ အက်ိဳးစီးပြား ေဆာင္ရြက္အံ႕ဟု ေစတနာ သေဘာစြဲသွ္ႏွင့္အညီ၊ သာသနာပုိင္ ရဟန္းအႀကီးခ်ဳပ္၊ အာဏာေတာ္ အခြင့္ရ၍၊ မိမိဌာနကုိ ဌာနဟူ၍ မမွတ္၊ ဆရာမိဘေဆြမ်ိဳး ယင္းခ်ာအတူေန ေပါက္ေဖၚတုိ႕ကုိလည္း၊ ေပါက္ေဖၚဟူ၍ မမွတ္သည္ သာမက 

(၄၂) ” တနဂၤေႏြေန႔တုိ႔ ၌ ၄င္း၊ ပြဲေန႔တုိ႕၌ ၄င္း ဘတ္ရေသာက်မ္း ေရႊႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထြက္တုိ႔၏ အဓိ ပၸယ္မ်ားတည္း” Homilies for Sundays and Festivals with appendix, all in Burmese (Bassein Catholic  Press .1869) 

မိမိအသက္တုံေသာ္လည္း အသက္ဟူ၍ မမွတ္၊ အားလုံးစုံ ကုိယ္တြင္း ကုိယ္ပ ႏွစ္ေျမာစ ေလာံေသာ အရာရာရွိသမွ်ကုိ ရဲရဲ၀ံ႕၀ံ႕ စြန္႔ပစ္ေတာ္မူၿပီး၊ အသြယ္သြယ္ အ၀၀၊ အထူး ထူးေဘးဥပါတ ္အႏၱာ ရာယ္ႀကီး စြာေသာ ပင္လယ္သမုဒၵယာ ခရီး အဓြန္႔ရွဥ္စြာလြန္ကဲ႔ ၍ ဤအရပ္ေဒသသုိ႔ ခ်မ္းသာစြာ ေရာက္ရွိလာေတာ္မူ၍ ေရာက္လွ်င္လဥ္း၊ ေစတနာ ႏွစ္လုံးထားရင္း အတြင္း မေဖါက္ မျပန္အေသြ မလွံ၊ ဘာသာသူတကာ တကာမတုိ႔အား၊ ဘုရားသခင္ ေရႊႏုတ္ကပတ္ေတာ္ တရားလာတုိင္း ေဟာႀကားဆုံးမၼ သြန္သင္ေတာ္မူ၏၊ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ရွိၿပီးမွ ၊သာသနာတည္ရာ အရပ္၌ ုသီတင္းသုံးေနေသာ သာသနာပုိင္ စႏၱဴးပါပါး ရဟန္းေတာ္အႀကီးခ်ဳပ္က ျမန္မၼာျပည္ႀကီး၌ သာသနာျပဳရွိသမွ် ရဟန္း သံဃာေတာ္ျမတ္တုိ႔ ႏွင့္ တကြ ၊ဘာသာသူအေပါင္း တုိ႔ကုိ ဘိသာပူးဟု ဆုိအပ္ေသာ ဂုိဏ္းအုပ္ ဆရာနွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္းရမဥ္ဟု အမိန္႔ေတာ္တံဆိပ္စာ ေရာက္ရွိလာသွ္ရွိေသာ္၊ ဤအရာ၌ ရဟန္းတုိ႔ သုတ္၀ိနဥ္း ပညတ္ထုံးစံကရွိသွ္အတုိင္း ဘိသာပူးဂုိဏ္းခ်ဳပ္အျဖစ္ အာဏာစြဲေအာင္ တပါးေသာ ဘိသာပူးရဟန္းေတာ္အႀကီးက ကမၼ၀ါက်မ္းတြင္ ပညေတၱာ္မူေသာ ပရိတ္ေတာ္ရြတ္ေဟာသျဖင့္ သိကၡာတင္မွသာလွ်င္၊ ထုိအာဏာေတာ္အျဖစ္ စြဲျခင္းသုိ႔ ေရာက္သွ္ဟု၊ ရဟန္းတုိ႔ ၀ိနည္းရွိသွ္ကုိ ဤသုိ႔ ျပန္ေတာ္မူေသာ ရဟန္းေတာ္သွ္ ၊ေလာကဂုဏ္ သေရ အလိုမရွိေသာ္လဥ္း၊ သာသနာပုိင္ ရဟန္းအႀကီးခ်ဳပ္ အမိန္႔ေတာ္ျဖစ္၍ ၊မပါယ္မလြဲ၊ ရုိေသစြာ ဦးထိပ္ရြက္ေဆာင္၍ တံဆိပ္စာ ပါေတာ္မူသွ္အတုိင္း၊ ဘိသာပူးရဟန္းအျဖစ္ သိကၡာတင္ရ ေအာင္တေႀကာင္း၊ ထုိသာသနာပုိင္ သံႏၱဴးပါပါး ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ေခ်ေတာ္ဖ်ားဦးျဖင့္ခုိက္၊ ရွိခုိး ဦးခ်၍ ႏုိင္ငံဘာသာ လူစုအဘုိ႔ တရားေတာ္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာအမႈအရာ  ေလ်ွာက္ခြင္႔ရွိသမွ်ကုိ ေလ်ွာက္ထား အံ႔ေသာငွါ တေႀကာင္း၊ ႏွစ္လုံးသားႏွင့္ ထုိရဟန္းေတာ္သွ္ ၊ ဤအရပ္ေဒသမွ ခြာေတာ္မူျပန္၍ ၊တကာ တကာမတုိ႕အား ေမ႕တသသလွ်က္၊ တဖန္ အလြန္ခက္ခဲေသာ သမုဒၵယာလမ္းကုိ လြန္သျဖင့္၊ သာသနာ တဥ္အရပ္ ျပည္ႀကီးသုိ႔ ခ်မ္းသာစြာ ဆုိက္ေရာက္ေတာ္မူ၏--------“

ထုိေနာက္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂ်ိဳးဇက္ေပ ဒါမားတုိသည္ ဆရာေတာ္မန္ေတဂါးဇား အီတလီျပည္၌ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအေႀကာင္း ဆရာေတာ္ဘိသိတ္ မဂၤလာခံယူခဲ႔သည္႔အေႀကာင္း သာသနာျပဳစိတ္ဓါတ္ ျပင္းျပလြန္းလွသျဖင့္ ဆရာေတာ္သည္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ အလြန္ ခက္ခဲလွသည္႔ ပင္လယ္ျပင္ ခရီးအတုိင္း ျပန္လည္ ႀကြျမန္းလာခဲ႔သည္႔အေႀကာင္း အစရွိေသာ အေႀကာင္းအရာမ်ားကုိ ထုတ္ေဖၚ ေဟာေျပာသြားခဲ႔ေလသည္။ ဆရာေတာ္သည္ ခရီးထြက္ခဲ႔စဥ္က အိီီတလီျပည္၌ (၆)ႏွစ္တာမွ် ႀကာျမင့္ခဲ႔ေသာ္လည္း မိမိေနရပ္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေသာ အခါ၊ မိမိ ဘာသာ၀င္ ကေလးလူႀကီး အားလုံး၏ အမည္မ်ားကုိ မေမ႕မေလ်ာ႔ တတ္အပ္ေသခ်ာစြာ ထုတ္ေဖၚ ေခၚေ၀ၚ ႏႈတ္ဆက္နုိင္ခဲ႔ေလသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ဘာသာ၀င္ အေပါင္းတုိ႔ အေပၚ၌ ဆရာေတာ္ဘုရား၏ ေမတၱာ ကရုဏာ ႀကီးမားလွေႀကာင္းမ်ားကုိ ဖြင့္ဟ ေဟာေျပာေတာ္မူလ်က္ ခ်ီးမြမ္းခန္းမ်ား ထုတ္ေဖၚခဲ႔ေလသည္။ နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ မိမိတို႔အဘ ပီတာျမတ္အတြက္ ၀မ္းနည္းေႀကကြဲႀကျခင္း၊ ဆုေတာင္း ေမတၱာပုိ႔သေပးႀကျခင္းတုိ႔ုသည္ ေကာင္းမြန္ ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ မိမိတုိ႔ ဆရာေတာ္ဘုရား မိမိတုိ႕ႏွင့္ အသက္ထင္ရွားရွိစဥ္ အခါက ေဟာႀကား သြန္သင္ ဆုံးမေတာ္မူခဲ႔ေသာ တရားေတာ္ကုိ နွလုံးသြင္း၍ လုိက္နာ က်င့္ေဆာက္တည္ျခင္းသည္ ပုိမု္ိ အက်ိဳးသက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေႀကာင္း သတိေပး ႀသ၀ါဒ ျမြက္ႀကားေတာ္မူသည္႔ အေႀကာင္းမ်ားကုိ ဖတ္ရႈရသည္။

ဆက္ရန္
အင္း၀ေရာက္ေျခရာမ်ား - အပုိင္း (၂၅)