Sunday, June 7, 2015

အင္း၀ေရာက္ေျခရာမ်ား - အပုိင္း (၂၂)


မန္ေတဂါးဇား ေရးသားျပဳစုခဲ႔ေသာ ျမန္မာသမုိင္းစာအုပ္သည္ အေရးအသား ေျပျပစ္သည္။ အီတလီ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပင္သစ္စာေပမွာ အထူး ေျပာင္ေျမာက္လွေပသည္။ ျမန္မာျပည္ အေႀကာင္းကုိ အျခားေသာ အေနာက္တုိင္းသားတုိ႔ကလည္း ေရးသား ျပဳစုခဲ႔ႀကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘားရ္နားဘုိက္ သာသနာျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ား ျမန္မာျပည္ ေျမေပၚသုိ႔ အေျခခ်ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ႔ေသာ သမုိင္းစာအုပ္မ်ားမွာ ထူးျခားခ်က္မ်ား ရွိသည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ယင္းပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ သာသနာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ႀကရင္း ျမန္မာအမ်ိဳးသား ေလာကထဲသုိ႔ ေျခစုန္ပစ္၍ ၀င္ေရာက္လာခဲ႔ႀကျခင္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍လည္း ၄င္းတုိ႔မွ တင္ျပေသာ သမုိင္းမ်ားတြင္ ျမန္မာတုိ႔၏ ကုိးကြယ္ ယုံႀကည္ႀကသည္႔ ဘာသာအယူ၀ါဒ အေႀကာင္း ျမန္မာလူမ်ိဳးတုိ႔၏ ဓေလ႔ထုံးတမ္း ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအေႀကာင္း၊ ျမန္မာလူမ်ိုဳးတုိ႔၏ စာေပအေႀကာင္း သမုိင္းျဖစ္ရပ္မ်ားအေႀကာင္းႏွင့္ ပထ၀ီအေႀကာင္းမ်ားကုိပါ ျပည္႔စုံစြာ ေရးသား တင္ျပထားသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရေပသည္။ ၄င္းတုိ႔ တင္ျပသည္႔ သမုိင္း ရႈေဒါင့္မ်ားအနက္ ထူးျခားသည္႔အေႀကာင္း တစ္ရပ္မွာ ျမန္မာ႔သမုိင္း ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ အခ်ိန္ အတိအက်ႏွင့္ အနီးစပ္ဆုံး တင္ျပႏုိင္ခဲ႔ႀကျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ မန္ေတဂါးဇား၏ သမုိင္းစာအုပ္ကုိ ဗီဗီးယမ္းဘ (Vivan Ba) (၃၂) က ေအာက္ပါအတုိ္င္း ေ၀ဖန္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ ေဖၚျပခဲ႔သည္။

(၃၂) The Author of ‘The Early Catholic Missionaries in Burma ‘ See his articles in THE GUARDIAN’ 

အေရးအသားမွာ  ခုိင္လုံမႈႏွင့္ မွ်တမႈ သေဘာတရားမ်ားကုိ ေတြ႔ရွိရေပသည္။ ကမၻာ လွည္႔ခရီးသည္ စာေရးသူတစ္ဦးကဲ႔သုိ႔၄င္း ျဖတ္သန္းသြားလာေသာ သူတေယာက္ကဲ႔သုိ႔၄င္း၊ ဆန္းျပားစြာ ေရးသားထားမႈလည္း မရွိ၊ လြန္ကဲ၍ ေရးသားထားမႈလည္း မရွိေခ်။ နုိင္ငံျခား သံတမန္တစ္ဦး၏ မလုိတမာ စိတ္မ်ိဳးလည္း လုံး၀ မေတြ႕ရွိရေခ်။’’ (၃၃) မွန္သည္။ ဆရာေတာ္ေလာင္း မန္ေတဂါးဇားသည္ မည္သည္႔ နုိင္ငံေရးအစုိးရအတြက္မွ် ရည္မွန္း၍ ယင္းသမုိင္းစာအုပ္ကုိ ေရးသားခဲ႔ျခင္း မဟုတ္၊ အေနာက္တုိင္းရင္းသားတုိ႔အား အပုိ အလုိမရွိ အျဖစ္မွန္ကုိ တင္ျပရန္သာ လုိရင္းအခ်က္ ျဖစ္ေလသည္။ ဥပမာ အခန္း (၆)တြင္ အစဥ္ ေပ်ာ္ရႊင္ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထုိင္လုိႀကေသာ ျမန္မာတုိ႔၏ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ထားကုိ ခ်ီးေျမွာက္ထားၿပီး အေနာက္တုိင္း၌ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ယုတ္ညံ႕သည္႔ စိတ္ထားမ်ားကုိ ရူတ္ခ်ထားေလသည္။ အလားတူစြာ အခန္း(၇)တြင္ ျမန္မာျပည္သည္ တေန႔အဟုတ္ တေန႔ အဂၤလန္၊ ျပင္သစ္၊ ေဟာ္လန္အစရွိေသာ အေနာက္ေရတပ္ အင္အား အုပ္စုတုိ႔၏ လက္ေအာက္သုိ႔ က်ေရာက္နုိင္မည္႔အေႀကာင္းကုိ ႀကိဳတင္ ေ၀ဖန္္ သုံးသပ္ထား၍ သတိေပးထားသည္ကုိ ဖတ္ရႈရသည္။ ဤသုိ႔ ျငိမ္းခ်မ္းစြာေနထုိင္လုိႀကေသာ လူမ်ိဳးတုိ႔၏ တုိင္းျပည္ကုိ ႏုိင္ထက္စီးနင္း သိမ္းယူျခင္းကုိ ရူတ္ခ်ခဲ႔ၿပီး မိမိတုိ႔ လက္နက္အင္အား ေတာင္႔တင္းမႈကုိ အႏုိင္ယူ၍ ေသြးေခ်ာင္းစီးေစေသာ သိမ္းယူမႈကုိ မျပဳလုပ္ပဲ ေအးခ်မ္းစြာ သိမ္းယူ သင္႔ေႀကာင္းကုိ တင္ျပထားေလသည္။ စာေရးသူ၏ ေစတနာ ေမတၱာတရားမ်ားႏွင့္ ပညာေပးလုိသည္႔ သေဘာတရားမ်ားကုိ ထင္ရွားစြာ ေဖၚျပ ေဆြးေႏြးထားသည္႔ စာတမ္းတစ္ခုျဖစ္ေလသည္။ ျမန္မာတုိ႔၏ အားနည္းခ်က္မ်ား ခ်ိဳ႔ယြင္းခ်က္မ်ားကုိလည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ ေဖၚျပထားသျဖင့္ တဖက္စြန္းက် ေရးသားထားေသာ စာတမ္းတစ္ခု၏ အရိပ္အျမြက္ကုိ လုံး၀ မေတြ႔ရွိရေပ။

(၃၃) The GUARDIAN .Vivian Ba January 1963.Cf pg21 Col 3

ဆရာေတာ္ေလာင္း မန္ေတဂါးဇားေရးသည္႔ ျမန္မာသမုိင္း စာအုပ္သည္။ (၃၄) ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဘားရ္နားဘုိက္ အသင္းဂုိဏ္း၏ မွတ္တမ္း ရုံးခန္းထဲတြင္ ခုိေအာင္းခဲ႔ေလသည္။ သကၠရာဇ္ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္တြင္ ဘားရ္နားဘုိက္အသင္းသည္ ႏွစ္(၄၀၀)ျပည္႔ကုိ အထိမ္းအမွတ္ ျပဳလုပ္ေသာအခါ မန္ေတဂါးဇား၏ အဆုိပါ ျမန္မာသမုိင္းအေႀကာင္းကုိ ယင္းျပပြဲ၌ ထုတ္ေဖၚျပခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္ ေရးရာမ်ားကုိ ေလ႔လာလုိက္စားခဲ႔ေသာ ဘားရ္နားဘုိက္အသင္းဂုိဏ္းသား ဘုန္းေတာ္ႀကီး မုိင္ကယ္ ခရစၥတားလုိ (Rev.Fr.Michele Cristallo)သည္ အဆုိပါ ခုိေအာင္းေနခဲ႔ေသာ  မန္ေတဂါးဇား၏ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ဘုိ႔ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ႔ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး မုိင္ကယ္သည္ ထုိ္လုပ္ငန္းကုိ အဆုံးတုိင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ မသြားနုိင္ခဲ႔ေပ။ ယင္းလုပ္ငန္းကုိ စီစဥ္ ျပဳလုပ္ေနစဥ္မွာပင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ႔ရွာသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ယင္းလုပ္ငန္းကုိ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ရင္းဇုိကာမီညားနီ (Rev.Fr. Remzo Carmignani) ဆုိသူက ဆက္လက္ ေရးသားျပဳစုခဲ႔သည္ျဖစ္ရာ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္တြင္ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေ၀နုိင္ခဲ႔ေပသည္။ ပုံႏွိပ္ခဲ႔ေသာ္လည္း အမ်ားျပည္သူတုိ႔က လုိက္စားမူ မရွိခဲ႔ျပန္ေခ်။ (၃၅)

(၃၄) A note on Monsgr.Gaetano M. Mantegazza(1745-1794)Appendix IV pg. 219.By Helen G. Trager in her “Burma Through The Alien Eyes” Asia Publishing House. India. 1966.
(၃၅) LA BURMANIA. By Renzo Carmignani “Relazione ineditadel 1784 del Missionario Barnabita GM. Mantegazza”Roma. ED A S Via Romagna 14 Edited By Renzo Carmignani Rome A.S 1950 pp.208

ဆရာေတာ္မန္ေတဂါးဇား ျမန္မာျပည္သုိ႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိျခင္း။
သကၠရာဇ္ ၁၇၈၆ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၁၂)ရက္ေန႔တြင္ အီတလီျပည္မွ ကာဒီနယ္ ဂ်ိဳဇက္ေပ ဖီလိပုိ (Cardinal Giuseppe Filippo) သည္ မန္ေတဂါးဇားကုိ သာသနာေတာ္၏ သုိးထိန္း အရုိက္အရာျဖစ္ေသာ ဆရာေတာ္၏ ဘိသိတ္မဂၤလာကုိ တင္ေျမာက္ေပးခဲ႔ေလသည္။ (၃၆) ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ ျမန္မာျပည္ သာသနာအတြက္ ဆရာေတာ္တပါးကုိ ထပ္မံ ေမြးထုတ္ေပးလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၇၈၂-ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ ေႀကညာထားေသာ ဘားရ္နားဘုိက္အသင္း၏ ေႀကျငာခ်က္ကုိလည္း ျမန္မာျပည္အတြက္ အထူး စဥ္းစားလ်က္ ျပန္လည္ ရုတ္သိမ္းေပးလုိက္ၿပီး။ ျမန္မာျပည္သာသနာအတြက္ သာသနာျပဳ(၂) ပါးကုိလည္း ဆရာေတာ္သစ္ မန္ေတဂါးဇားႏွင့္ အတူ ထပ္မံေစ လြတ္ေပးခဲ႔ေလသည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အန္းဇီယုိမြန္တီ Rev.Fr.Anzio Monti of Vercelli ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကေလာဒီယုိဘူတီရုိးနီ Rev.Fr.Claudio Buttironi of Milan တုိ႔ ျဖစ္ႀကသည္။

သကၠရာဇ္ ၁၇၈၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရိလတြင္ ဆရာေတာ္မန္ေတဂါးဇား ဦးေဆာင္ေသာ သာသနာျပဳအဖြဲ႔သည္
ေဂ်နီဗာၿမိဳ႔သုိ႔ ခရီး စတင္ထြက္ခြါခဲ႔သည္။ အေရွ႔ဖ်ားသုိ႔ ထြက္ခြာမည္႔ သေဘၤာမရရွိနုိင္ေသးသျဖင့္ ျပင္သစ္ျပည္တြင္ ၄ လ ႀကာမွ် ေစာင့္ဆုိင္းခဲ႔ႀကရသည္။ ၁၇၈၇ ခုႏွစ္ ေမလ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ ျပင္သစ္ျပည္မွ အိႏၵိယျပည္သုိ႔ စစ္သား ၂၀၀ ေက်ာ္ ျဖင့္ ထြက္ခြာမည္႔ ’’ဒုေဒပြန္တီဗီရဲ “ Duc de pontievre” ေခၚ ပင္လယ္ကူးသေဘၤာႀကီးကုိ စီးနင္း လုိက္ပါခဲ႔ႀကသည္။

(၃၆) “Mantegazza was consecrated Bishop By Cardinal Giuseppe Filippo di Martiniana ,Archbishop of Vercelli assisted by Mons. Pochettina Bishop of Ivrea and Mons. Bertoni,Bishop of Novara “THE GUARDIAN Dec.1962 pg.20

လိုက္ပါလာေသာ စစ္သားမ်ား ဖ်ားနာသျဖင့္ စစ္သားမ်ား က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္သည္႔တုိင္ ”ေအးလ္ ေဒဖရန္႔”  de France တြင္ (၂) လ ႀကာမွ် ထပ္ေလာင္း ခရီးႀကန္႕ႀကာ ေနခဲ႔ႀကရျပန္သည္။ အိႏၵိယျပည္ ပြန္ဒါခ်ယ္ရီၿမိဳ႔သုိ႔ ၁၇၈၈ ခုနွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၉)ရက္ေန႕တြင္ ဆုိက္ေရာက္ႀကသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဘူတီရုိးနီ ႏွင့္ ကုိရင္ႀကီး ဘယ္ရ္ဂြန္းဇီတုိ႔ ပ်ံလြန္ေတာ္မူေသာ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ သတင္းက အိႏၵိယျပည္မွ ေစာင့္ႀကိဳလ်က္ေနခဲ႔သည္။ ဆရာေတာ္ မန္ေတဂါးဇား ကုိယ္တုိင္ ေနထုိင္ မေကာင္းျပန္သျဖင့္ အိႏိၵယျပည္တြင္ ေခတၱ အနားယူခဲ႔ရသည္။ မိမိႏွင့္ လုိက္ပါလာသည္႔ ဘုန္းေတာ္ႀကီး (၂)ပါး ကုိမူ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ဆက္လက္ သြားေစခဲ႔သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အန္းဇီယုိမြန္တီ Rev.Fr. Anzio Monti of Vercelli သည္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕သုိ႔ ခရီးဆက္ခဲ႔ၿပီး ထား၀ယ္ၿမိဳ႕တြင္ သာသနာျပဳ စခမ္းသစ္ကုိ ဖြင့္လွစ္လုိက္ခဲ႔သည္။ က်န္ရွိေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကေလာဒီယုိ ဘူတီရုိးနီ Rev. Fr. Claudio Buttironni သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ အထက္ျမန္မာျပည္ ခ်မ္းသာရြာသုိ႔ ဆက္လက္သြား၍ ၄င္းရြာမွာပင္ သီတင္းသုံး ေနထုိင္ခဲ႔သည္။

အီတလီျပည္ ခရီးစဥ္တြင္ ဆရာေတာ္ မန္ေတဂါးဇားနွင့္ လုိက္ပါခဲ႔ေသာ ျမန္မာအမ်ိဳးသားႀကီး ဦးေဆာင္းသည္ မိမိ ဥေရာပခရီးစဥ္တြင္ ေတြ႔ႀကံဳရသမွ်ေသာ အေႀကာင္းအရာအားလုံးကုိ ခရီးသြား မွတ္တမ္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ခရီးသြားမွတ္တမ္း စာအုပ္တအုပ္ကုိ ေရးသားျပဳစုခဲ႔ေလသည္။ု သကၠရာဇ္ ၁၈၅၀ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာျပည္ေရာက္ ကက္သလိခ္သမုိင္းတြင္ ႀသဇာ တိကၠမ ႀကီးမားလွေသာ ပုဂိၢဳလ္ႀကီး ဆရာေတာ္ အမ္ဘရုိစ္႔ ဘီဂန္းဒက္ Bishop Ambrose Bigandet P.I.M.E. သည္ အဆုိပါ ပုဂိၢဳလ္ႀကီး ဦးေဆာင္း၏ ခရီးသြားမွတ္တမ္းမ်ားကုိ ေတြ႔ျမင္ ဖတ္ရူလုိက္ရသည္႔ အေႀကာင္းအရာမ်ားကုိ မွတ္တမ္း ျပဳထားသည္။ (၃၇)

(၃၇)An outline  of History  of the Catholic Mission from the year 1720  to 1887 (Rangoon .Hanthawaddy,1887) Bigandet

`ဆရာေတာ္မန္ေတဂါးဇား ျမန္မာျပည္သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေသာအခါ ျမန္မာျပည္သာသနာေရး အေျခအေနမ်ားမွာ အထူးပင္ ၀မ္နည္းေႀကကြဲဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳ ရင္ဆုိင္ေနရသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရေလသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အျပစ္မဲ႔  သေႏၢၶယူေတာ္မူေသာ သခင္မ ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖိလိဘယ္ရတုိေရသည္ ၁၇၈၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၈) ရက္ေန႔တြင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ႔သည္။ အလားတူ အထက္ျမန္မာျပည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ရုိဗယ္ရိဇီယုိ ႏွင့္ ကုိရင္ႀကီး ဘယ္ရ္ဂြန္းဇီတုိ႔သည္လည္း အင္း၀ၿမိဳ႔ေတာ္၌ ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ႔ႀကသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ျမန္မာျပည္၌ အႏွုတ္လကၡဏာမ်ားက ပုိလုိ႔သာ မ်ားျပားေနခဲ႔သည္။ မိမိႏွင္႔အတူ လုိက္ပါခဲ႔ႀကေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး (၂) ပါးတုိ႔သည္လည္း ျမန္မာျပည္၌ ႀကာရွည္ သိီတင္းသုံး ေနထုိင္မသြားခဲ႔ရေပ။

အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ႔သည္႔အတုိင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး အန္းဇီယုိမြန္တီ Rev.Fr. Anzio Monti သည္ အာေမးနီးယား လူမ်ိဳးတစ္ဦး၏ အကူအညီျဖင့္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕တြင္ သာသနာသစ္ကုိ ထူေထာင္ခဲ႔သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေရးသား ေပးပုိ႕ခဲ႔သည္႔ ၁၇၈၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၆)ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ေရးသားေသာ စာတြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ဖတ္ရူရသည္။ 

“ကၽြႏု္ပ္၏ ဘာသာ၀င္ ခရစ္ယာန္အားလုုံးသည္ ေပၚတူဂီစကားကုိ ေျပာႀကသည္။ ကၽြႏု္ပ္လည္း ေပၚတူဂီစကားကုိ နားလည္ၿပီး အထုိက္အေလ်ာက္ ေျပာနုိင္ပါသည္။ ဘုရားစကား သင္ႀကားတဲ႔ေနရာမွာ အပတ္ေျဖ နားေထာင္တဲ႔ အခ်ိန္မ်ားမွာ ေပၚတူဂီစကားကုိ အသုံးျပဳပါသည္။ ဘာသာတူမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္ကုိ ေကာင္းစြာ ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ထားႀကပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္၌ အားလုံး ျပည္႔စုံပါသည္။ ဤ အရပ္ေဒသမွာ အလြန္သပၸာယ္လွတဲ႔ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းေဆာင္ တစ္ေဆာင္ႏွင့္ ျပည္႔ျပည္႔စုံစုံရွိတဲ႔ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေဆာင္ တစ္ေဆာင္ကုိ ေတြ႕ရွိရပါသည္။”

“ ျမန္မာ အာဏာပုိင္အဖြဲ႔အစည္းမွ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးႏွင့္ အာေမးနီးယား အမ်ိဳးသားသည္ ကၽြႏု္ပ္ကုိ မိတ္ဆက္ေပးထားပါသည္။ သူလည္း ကၽြႏု္ပ္ဆီကုိ မႀကာခဏ လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္လည္း ဥေရာပတုိက္မွ သယ္ေဆာင္လာတဲ႔ ပစၥည္းအခ်ိဳ႕ကုိ လက္ေဆာင္ကေလးေတြအျဖစ္ ေပးတဲ႔အတြက္ သူဟာ အလြန္ အားရ ေႀကနပ္ေနပါသည္။” 

ထုိေနာက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ စာတြင္ ဆက္လက္ ဖတ္ရူရသည္မွာ ဘာသာပမ်ား၏ ဘာသာေရးတြင္စိတ္ ပါ၀င္စားမႈမ်ားရွိေႀကာင္း။ မိမိအေနျဖင့္ ဆရာေတာ္ မန္ေတဂါးဇား ရုိက္ႏွိပ္ထားေသာ ဘုရားစကား စာအုပ္ကုိ မွာယူထားေႀကာင္း ေဒသခံ ဘာသာစကားကုိ ေလ႔လာ သင္ယူေနေႀကာင္းမ်ားပါရွိသည္။ ၁၇၈၈-ခုနွစ္ ကုန္ဆုံးပုိင္းတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အန္းဇီယုိ မြန္တီ Rev.Fr. Anzio Monti သည္ အသည္းအသန္ ဖ်ားနာသျဖင္ ့ပြန္ဒါခ်ယ္ရီသုိ႔ အနားယူရန္ အသြားတြင္ ပင္လယ္ျပင္ ခရီးစဥ္၌ သေဘၤာေပၚမွာပင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ႔သည္။ အလားတူ မိမိႏွင့္အတူ ျမန္မာျပည္သုိ႔ အတူေရာက္ရွိလာခဲ႔ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကေလာဒီယုိ ဘူတီရုိးနီ Rev.Fr. Claudio Buttironi သည္လည္း အထက္ျမန္မာျပည္ ခ်မ္းသာရြာတြင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ႔သည္။

ျမန္မာျပည္အတြင္း နုိင္ငံေရး အေျခအေနမ်ား (၃၈)

(၃၈) ‘A Description of the Burmese Empire” Conpiled chiefly from Burmese documents by Fr.Sangermano Cf Ch IX Of  the present Royal Family and the Principlal Events that Have Taken Place Under the Reigning Dynasty. Pg.68

ဆင္ၿဖဴရွင္မင္း လက္ထက္ (၁၇၇၃-၇၆)တြင္ ျမန္မာတုိ႔ တန္ခုိးႀကီးမားလာခဲ႔ေသာ္လည္း၊ ဆင္ၿဖဴရွင္မင္းဆက္မ်ားသည္ ျမန္မာတုိ႔အား စည္းလုံးညီညႊတ္ေရးကုိ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္စြမ္း မရွိခဲ႔ေတာ႔ေခ်။ နန္းတြင္း အေရးေတာ္ပုံမ်ား၊ ပုန္ကန္ထႀကြမႈမ်ား၊ အစရွိေသာ အေရးအခင္းမ်ား မႀကာခဏ ေပၚေပါက္ခဲ႔ရသည္။ ၁၇၈၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၀)ရက္ ေန႔တြင္၊ ဘုိးေတာ္ဘုရားေခၚ ပဒုံမင္းသားႀကီး နန္းတက္ခဲ႔သည္။ ဘုိးေတာ္ဘုရား နန္းတက္ခ်ိန္မွ စ၍ နန္းတြင္း၌ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေရးအခင္းမ်ား ပုန္ကန္ ထႀကြမႈမ်ားမွာ ပုိမုိ မ်ားျပားလာခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းအေရးေတာ္ပုံမ်ားမွာ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ကုိ ေသြးေခ်ာင္းစီးသည္႔ အေျခအေနမ်ားထိ ျဖစ္ပြားေစခဲ႔သည္။ ဘုိးေတာ္ဘုရား ကိုယ္ေတာ္တုိင္ အဆုိပါ အေရးခင္းမ်ားကုိ အၿပီး သုတ္သင္ ရွင္းလင္းေပးခဲ႔ရသည္။

ထုိေရွးေဟာင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ သမုိင္းမွ လုံး၀ ပေပ်ာက္ေစလုိသျဖင့္ ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္မွ ထြက္ခြာသြားရန္ ဆႏၵမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ႔သည္။ သုို႔ျဖစ္၍ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ကုိ တည္ေဆာက္ရန္ ေျမေနရာသစ္ကုိ ရွာေဖြခဲ႔ေလသည္။ ဒုဌ၀တီျမစ္၏ တဖက္ကမ္းေျခေနရာမ်ားကုိ ၿမိဳ႔ေတာ္ ေျမေနရာသစ္အျဖစ္ ေရႊးခ်ယ္သတ္မွတ္ခဲ႔သည္။ စတုရန္း တမုိင္ပတ္လည္ရွိ ေျမေနရာကုိ ၿမိဳ႕ရုိး ေဆာက္လုပ္ရန္ တူးေဖာ္ေစခဲ႔သည္။ အတြင္းမွတဖန္ ၿမိဳ႔ရုိးငယ္တစ္ခုကုိ ထပ္မံ ေဆာက္လုပ္ေစခဲ႔သည္။ စတုရန္း၏ အလယ္ဗဟုိ အခ်က္အျခာက်ေသာ ေနရာတြင္ ဘုရင္းမင္းျမတ္ စံျမန္းရာ နန္းေတာ္ေဆာင္မ်ားကုိ ေဆာက္လုပ္ေစခဲ႔သည္။ ၄င္းကုိ အုပ္ခုံျမင့္ေပၚတြင္ ကၽြန္းသစ္မ်ားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ခဲ႔သည္။ ၿမိဳ႔ရုိးႀကီး ေျမာက္ဖက္တြင္ ျမစ္ရွိသည္။ ေတာင္ဖက္တြင္ အင္းႀကီးတစ္ခုကုိ တူးေဖၚေစခဲ႔သည္။

သကၠရာဇ္ ၁၇၈၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ(၁၀)ရက္ေန႔တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ကုိ ဘုိးေတာ္ဘုရား ကုိယ္တုိင္ အခမ္းအနားျဖင့္ နန္းတက္ မဂၤလာကုိ ခံယူခဲ႔ေလသည္။ ေရႊးခ်ယ္ထားေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္သည္ မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည္႔စုံေသာေနရပ္ ေဒသတစ္ခုဟု အသိအမွတ္ျပဳရန္ အလုိ႔ငွါ ‘အမရပူရၿမိဳ႕’ ဟု အမည္တြင္ ေစခဲ႔ေလသည္။ ျမန္မာမင္းအမႈထမ္းမ်ားကုိ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ အတြင္း၌ ေနရာအုိးအိမ္မ်ား ခ်မွတ္ေပးခဲ႔ေလသည္။ ယုိးဒယား သုံ႕ပန္းမ်ား၏ အမ်ိဳးစုႏြယ္မ်ား တရုတ္ အမ်ိဳးစုႏြယ္မ်ားကုိ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ အျပင္ တေနရာတြင္ အတူတကြ ေနရာ ခ်မွတ္ေပးခဲ႔သည္ အင္း၀ၿမိဳ႕ရွိ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ စစ္မႈထမ္းမ်ားကုိလည္း အမရပူရၿမိဳ႕ေတာ္သုိ႔ အလုံးအရင္းျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း ေစခဲ႔ေလသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္တြင္ လူဦးေရ (၂၀၀၀၀၀)ႏွစ္သိန္း ခန္႔မွ်ရွိသည္။ ဤသုိ႔အားျဖင့္ အင္း၀ၿမိဳ႔သည္လည္း အေျဖးေျဖး ေမွးမွိန္လာခဲ႔ေတာ႔သည္။