Thursday, May 28, 2015

အင္း၀ေရာက္ေျခရာမ်ား - အပုိင္း (၂၁)

မိမိေလွ်ာက္ထားခ်က္ကုိ အႀကီးအကဲမ်ား လက္ခံခဲ႔သည္။ သကၠရာဇ္ ၁၇၇၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ အသက္ေတာ္ ၂၆ ႏွစ္သာရွိေသးေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး မန္ေတဂါးဇားသည္ မိမိအမိျပည္ကုိ စြန္႔ခြာ၍ ၊ျမန္မာျပည္သုိ႔ သာသနာျပဳရန္ ထြက္ခြာခဲ႔သည္။ ျမန္မာျပည္သုိ႔ေခ်ာေမာစြာေရာက္ရွိလာၿပီး အထက္ျမန္မာျပည္ စစ္ကုိင္းတုိင္း ေရဦးၿမိဳ႔နယ္ ခ်မ္းသာရြာေက်းရြာ၌ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး အျဖစ္ တာ၀န္ယူ ထမ္းရြက္ခဲ႔သည္။ အသက္အရြယ္အားျဖင့္ႏုပ်ိဳၿပီး၊ ပညာေျမာ္အျမင္ႀကီးမားသျဖင့္ ဆရာေတာ္ ပယ္ကုိတုိ အတြက္ အထူး အေထာက္အကူ ရရွိခဲ႔သည္။ သာသနာလုပ္ငန္းမ်ား၌ အားသြန္ခြန္စုိက္ လုပ္ေဆာင္သည္႔နည္းတူ စာေပ ေလာက၌လည္း အထူး၀ါယမစုိက္ခါ ၊ျမန္မာစာ၊ ပါဠိစာ ၊ျမန္မာ႔သမုိင္း ၊ျမန္မာ႔ယဥ္ေက်းမႈ ၊ျမန္မာ႔ဓေလ႔ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ား၊ အစရွိသည္႔ ျမန္မာ လူမႈေလာကထဲသုိ႔ တဟုန္ထုိး ၀င္ေရာက္လာခဲ႔သည္။ ပညာေရးကုိ အားေပးအား ေျမွာက္ျပဳလုပ္ေဆာင္ ရြကေပးသည္။ ခ်မ္းသာရြာ၌ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ စာသင္ေက်ာင္း တေက်ာင္းကုိ မိမိ ကုိယ္တုိင္ႀကီးႀကပ္ ေဆာင္ရြက္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ႔သည္။

    ဆရာေတာ္ပယ္ရ္ကုိတုိ ပ်ံလြန္ေတာ္မူၿပီးသည္႔ေနာက္ပုိင္းတြင္ သာသနာေတာ္ကုိ ဆက္လက္ထိန္းေက်ာင္း ေပးေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဂရားဒုိ ကုိယ္ေတာ္တုိင္က မိမိအစား ဘုန္းေတာ္ႀကီးေဂတားနုိးအား ဆရာေတာ္ေရႊးခ်ယ္ ေပးပါရန္  ေရာမၿမိဳ႕၊ သာသနာပုိင္အႀကီးအကဲအား တင္ျပေတာင္းဆုိခဲ႔သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဂရားဒုိအားပင္ ဆရာေတာ္ အျဖစ္ေရႊးေကာက္လုိက္ေတာ္မူသျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး မန္ေတဂါးဇားသည္ လက္ေထာက္အျဖစ္ ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္ေပးခဲ႔သည္။ အထက္တြင္ေဖၚျပၿပီး သကဲ႔သုိ႔ ဆရာေတာ္ုသစ္ ေဂရားဒုိသည္ လမ္းခရီး ခုလတ္မွာတြင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ႔သျဖင့္ ေနာက္ထပ္ ဆရာေတာ္အသစ္တပါးကုိ  ေရြးခ်ယ္ရာ၌ မန္ေတဂါးဇားကုိပင္ ေရႊးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ခဲ႔သည္။
 
၁၇၇၆ - ၁၇၈၂ အေျခအေနမ်ား
    ၁၇၇၆-ခုႏွစ္ အကုန္တြင္ ဆရာေတာ္ပယ္ရ္ကုိတုိ ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ႔သည္။ ဆရာေတာ္သစ္ ေဂရားဒုိသည္လည္း ၁၇၈၀ ခုႏွစ္တြင္ ဆရာေတာ္ သိကၡာေတာ္ ခံယူၿပီးေနာက္ အထက္ျမန္မာျပည္သုိ႔ပင္ ျပန္လည္ လာနုိင္စြမ္း မရွိေတာ႔ေပ။ ၁၇၇၆-ခုႏွစ္က ျမန္မာျပည္သုိ႔ေရာက္ရွိ
လာခဲ႔ႀကေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား (၃)ပါး အနက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖြန္တားဇီးယားသည္ က်န္းမာေရး ခ်ိဳ႕တဲ႔သျဖင့္ ၁၇၇၈-ခုႏွစ္တြင္ အီတလီျပည္သုိ႔ ျပန္လည္ ႀကြျမန္းသြားခဲ႔သည္။ တဖန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂၽြန္းေမရီ အာဇုခယ္လီသည္လည္း ၁၇၈၁-ခုႏွစ္တြင္ ဖ်ားနာၿပီး ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ႔သည္။ ၁၇၇၈-ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္ဆုံးေရာက္ရွိလာခဲ႔ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး လူ၀ီဂ်ီ ဂရြန္ဒုိးနား တပါးတည္းသာလ်င္ ထုိ(၃)ပါး အုပ္စုမွ အသက္ေတာ္ ရွင္က်န္လ်က္ ရွိေတာ႔သည္။

` သကၠရာဇ္ ၁၇၈၂-ခုႏွစ္တြင္ အီတလီမွ ဘားရ္နားဘုိက္ (၃)ပါးျမန္မာျပည္သုိ႔ ထပ္မံေရာက္ရွိလာခဲ႔ႀကသည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ ေအာက္ပါတုိ႔ျဖစ္ႀကသည္။

    ၁။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂ်ိဳဇက္ေပ အါလက္ဇန္းျဒိဳ ရုိဗယ္ရီဇီယုိ
         Giuseppe Alesandro Roverizio
    ၂။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂ်ိဳဇက္ေပ ဒါမားတုိး
     Giuseppe  D’Mato
၃။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဇင္ခ်န္းစုိ စန္ဂ်ယ္ရမားနုိး
   Vincenz0 Sangermano
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ရုိဗယ္ရိဇီယုိသည္ ၁၇၈၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၈)ရက္ေန႕တြင္ ပထမ ၀င္ေရာက္လာခဲ႔သည္။ ထုိေနာက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒါမားတုိ ႏွင့္ စန္ဂ်ယ္မားနုိးတုိ႔သည္  ၁၇၈၃-ခုႏွစ္ ဇြန္လုိင္လတြင္ ေရာက္ရွိလာခဲ႔ ႀကသည္။

     ၁၇၈၂-ခုႏွစ္၊ နုိ၀င္ဘာလ (၂၀)ရက္ေန႔ ဘားရ္နားဘုိက္အသင္းေႀကညာခ်က္။
ကက္သလိခ္အသင္းေတာ္ သမုိင္းကုိ ျပန္လည္ သုံးသပ္လွ်င္ သကၠရာဇ္ ၁၆၄၈-ခုနွစ္ မွ ၁၇၈၉ -ခုွႏွစ္ မ်ားတြင္  အေနာက္ ဥေရာပတုိက္ ခရစ္ယာန္ တုိင္းျပည္မ်ားသည္ ေရာမၿမိဳ႕၊ သာသနာပုိင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လက္ေအာက္ခံဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ခဲ႔ႀကေသာ ခုႏွစ္မ်ားျဖစ္ခဲ႔သည္။ အခ်ိဳ႔ ေဒသမ်ားတြင္ ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္းမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ႔ၿပီး ဘာသာေရး စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားသည္႔ အဆင္႔သုိ႔ပင္ ေရာက္ရွိခဲ႔ႀကသည္။ အီတလီျပည္၊ လြန္းဘာဒီနယ္ တ၀ုိက္တြင္ ဘာသာေရး ဆန္႔က်င္မႈလုပ္ရပ္မ်ား ၊ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျပဳလုပ္လာခဲ႔ႀကသည္။

ထုိသုိ႔ အသင္းေတာ္အား ဆန္႔က်င္မႈမ်ား တို္းပြားမ်ားျပားလာျခင္းသည္ သာသနာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထိပါး ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစခဲ႔သည္။ အထူးသျဖင့္ သာသနာေဘာင္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ေသာ လူငယ္လူရြယ္ ဦးေရမ်ား က်ဆင္းလာခဲ႔သည္။

        ၁၇၈၂-ခုနွစ္ နုိ၀င္ဘာလ (၂၀)ရက္ေန႔တြင္ ဘားရ္နားဘုိက္အသင္း ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ႀကီး ရွိီပိိီအုိေန၊ အမ္၊ ပယ္ရုုဇီးနီ (Rev General Superior Scipione M Perruzini) သည္ မိမိအသင္းဂုိဏ္း အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ႏွင့္ အစည္းအေ၀းတရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။ ဥေရာပတုိက္တြင္ ရဟန္း ဘုန္္းေတာ္ႀကီးမ်ား ဦးေရ က်ဆင္းေနသျဖင့္ ရဟန္းသစ္မ်ား လစ္လပ္ ေသာေနရာမ်ား၌ ျပန္လည္ျဖည္႔စြက္ေပးေရး အတြက္ မိမိတုိ႔ အသင္းဂုိဏ္းႀကီးမွ ၀ုိင္း၀န္းပံ႕ပုိးေပးရန္ ေဆြးေႏြး တင္ျပခဲ႔သည္။ သာမေဏေဘာင္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ေသာ လူငယ္မ်ားလည္း နည္းပါးေနသျဖင့္ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ လက္ရွိ ဘုန္း ေတာ္ႀကီးမ်ားကုိသာ ျပန္လည္ စုရုံးေပးရန္ျဖစ္ေတာ႔သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ပထမပုိ္င္းအေနျဖင့္ ျပည္ပသုိ႔ ပုိ႔ေပးေနေသာ သာသနာျပဳ ပုဂိၢဳလ္ အေရအတြက္ကုိ ေလ်ာ႔ခ်သင့္က ၊ေလ်ာ႔ခ်ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျဖစ္ေႀကာင္း ေ၀းလံ ခက္ခဲေသာ နယ္ေျမမ်ားသုိ႔ ပုိ႔ထားေသာ သာသနာျပဳမ်ား အားလုံးကုိျပန္လည္ေခၚယူႀကရန္ျဖစ္ေႀကာင္းမ်ားကုိ ယင္း အစည္းအေ၀းႀကီးမွ ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳ ဆုံးျဖတ္ခဲ႔ႀကသည္။

အသင္းဂုိဏ္းခ်ဳပ္ႀကီး အစည္းအေ၀းမွ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ျမန္မာျပည္ေရာက္ ဘားရ္နား ဘုိက္သာသနာျပဳအဖြဲ႔ အတြက္လည္း အက်ဳံး၀င္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ အမွန္မႈျမန္မာျပည္တြင္ ဘားရ္နားဘုိက္သာသနာ ျပဳတုိ႔ စတင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ပင္ေက်ာ္ခဲ႔ေလၿပီျဖစ္သည္။ အခက္အခဲေျမာက္ျမားစြာထဲမွ ဘုရား ေက်းဇူးေတာ္ျဖင့္ ျမန္မာျပည္ ကက္သလိခ္သာသနာသည္ အတုိင္းမသိ တုိးတက္လာခဲ႔သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ သာသနာျပဳ ပုဂိၢၢဳလ္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔ စိုက္ပ်ိဳး လုပ္ကုိင္ေနေသာ ႏုငယ္ေသးသည္႔ သာသနာလယ္ကြင္းျပင္ကုိ လုပ္ငန္းမ်ား ဆုိင္းငံ႔ကာ စြန္႔ခြာလုိေသာ ဆႏၵ လုံး၀ မရွိခဲ႔ႀကေခ်။ တဖန္ ယင္းသုိ႔ ထြက္ခြါသြားႀကရမည္ဆုိလွ်င္ ဘုရားသခင္၏ သားသမီးတုိ႔အား ၀ိညာဥ္ေရး ဘာသာေရး စသည္တုိ႔ကုိ မည္သူတုိ႔က ဆက္လက္ အက်ိဳးေဆာင္ သြားနုိင္ႀကပါမည္နည္း ဆုိေသာ ေမးခြန္း ပု ုစၦာသည္ ျမန္မာျပည္ကုိ ဦးေဆာင္ေနေသာ ဆရာေတာ္ေလာင္း မန္ေတဂါးဇား အေပၚသုိ႔ အထင္အရွား ထြက္ေပၚ လာခဲ႔သည္။

ဆရာေတာ္ေလာင္း မန္ေတဂါးဇား အီတလီခရီးစဥ္
မိမိေပၚ၌ ထြက္ေပၚလာခဲ႔ေသာ သာသနာေရး အေမးပုစၦာကုိ အေျဖရရွိနုိင္ေစရန္ အလုိ႔ငွါ ဆရာေတာ္ ေလာင္းမန္ေတဂါးဇားသည္  အခ်ိန္ မေစာင့္ဆုိင္းေတာ႔ပဲ အီတလီသုိ႔ ခရီးထြက္ခြာခဲ႔သည္။ မိမိ အသင္းဂုိဏ္းခ်ဳပ္ႀကီးမွ ထုတ္ျပန္လုိက္ေသာ ေႀကညာစာတမ္းကုိ ျမန္မာျပည္အတြက္ ထည္႔သြင္း စဥ္းစားေပးပါရန္ႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး အတြက္ အကူအညီမ်ားေတာင္းခံရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္၍ ဆရာေတာ္ ေလာင္း မန္ေတဂါးဇားသည္ အီတလီသုိ႔ ခရီး ထြက္ခြာျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္၏ သာသနာလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္တန္႔ မသြားေစပဲ မိမိ လက္၀ယ္ရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကုိ ေအာက္ပါ အတုိင္း တာ၀န္ အသီးသီး ခြဲေ၀ ခ်ထားေပးအပ္ခဲ႔သည္။

၁။ ဘုန္းေတာ္ႀကိီး လူ၀ီဂ်ိိီ ဂရြန္ဒုိးနားအား အထက္ျမန္မာျပည္ ခ်မ္းသာရြာေက်ာင္းထုိင္အျဖစ္ ခန္႔အပ္သည္။ မိမိ ခရီးထြက္ခြာေနခုိက္ တျပည္လုံးရွိ သာသနာ တာ၀န္မ်ားကုိလည္း မိမိကုိယ္စား ထမ္းေဆာင္ ေစရန္ ခန္႔အပ္ခဲ႔သည္။
၂။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂ်ိဳဇက္ေပ ဒါမားတုိးႏွင့္ ဘုန္ေတာ္ႀကီး ဗင္ခ်န္းစုိစန္ဂ်ယ္ရ္မားနုိး တုိ႔အား ေျမာင္ၿမိဳ႔နယ္ နဘက္ရြာ ႏွင့္ အနီးရွိ ဘာသာ၀င္ရြာမ်ားကုိ  တာ၀န္ယူ ႀကည္႔ရႈႈေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ႔သည္။
၃။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး မီေကာနီအား မုံလွရြာ၊ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း၊ႏွင့္ ဘာသာ၀င္မ်ားအား ႀကည္႔ရႈရန္ တာ၀န္ ေပးအပ္ခဲ႔သည္။
၄။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး မာခ်ဲလုိေကာ္တင္းနုိးဗစ္အား အမရပူရတြင္ သာသနာ တာ၀န္မ်ားကုိ ခန္႔အပ္သည္။
၅။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖီလိဘယ္ရ္တုိေရ ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂ်ိဳဇက္ေပ ရုိဗယ္ရီဇီယုိတုိ႔သည္ ေအာက္ျမန္မာျပည္ ရန္ကုန္ သာသနာေတာ္ကုိ ထိန္းေက်ာင္းရန္ တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ႔သည္။
 
    ဆရာေတာ္ မန္ေတဂါးဇား အီတလီျပည္သုိ႔ ထြက္ခြာသြားသည္႕ ခရီးစဥ္တြင္ အထူး အေရးပါေသာ လုပ္ငန္း တခုလည္း ပါရွိသည္။ ၁၇၇၆-ခုႏွစ္ ဆရာေတာ္ပယ္ရ္ကုိတုိ စတင္ခဲ႔ေသာ ျမန္မာပုံႏွိပ္လုပ္ငန္းကုိ ျပန္လည္ စီစစ္၍ မြမ္းမံျပဳျပင္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ဤတစ္ႀကိမ္၌ ပယ္ရ္ကုိတုိ ေခတ္အခါက ျမန္မာပုံႏွိပ္လုပ္ငန္းကုိ ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ႔ေသာ "ရတနာဂၽြန္း" ကဲ႔သုိ႔ ဆရာေတာ္ မန္ေတးဂါးဇားအား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ပုဂၢိဳလ္မွာ ဦးေဆာင္းဆုိသူ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။

ဦးေဆာင္းသည္ အသက္ (၆၆)ႏွစ္၊ျမန္မာလူမ်ိဳး ဗုဒၢၶဘာသာ၀င္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ ဘုန္းႀကီး လူထြက္တစ္ဦး ျဖစ္သည္ျမန္မာစာ ပါဠိစာေပမ်ားတြင္ အထူး ကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္သည္။ ဦးေဆာင္းသည္ ဘားရ္နားဘုိက္ သာသနာျပဳ အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ျမန္မာစာ၊ ပါဠိစာမ်ားကုိ သင္ႀကား ပုိ႔ခ် ေပးခဲ႔သူျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္ ပယ္ရ္ကုိတုိလက္ထက္တြင္ ဘာသာထဲသုိ႔ ၀င္လာၿပီး၊ ဂၽြန္းေမရီ ဘာသာအမည္ကုိ ယူခဲ႔သည္။ေရာမၿမိဳ႕ရွိ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအားလည္း အထူး ဖူးေမွ်ာ္လုိေသာ ဆႏၵျပင္းျပခဲ႔သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ျမန္မာပုံႏွိပ္လုပ္ငန္းကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ျပန္လည္ ထုတ္လုပ္ရန္ မန္ေတဂါဇားသည္ ဦးေဆာင္း၏ အကူအညီမ်ားကုိ ရလုိသျဖင့္ ဦးေဆာင္းအား အျခားေသာျမန္မာ တုိင္းရင္းသားကေလး ပီအုိငနုိင္ ဆုိိသူႏွင့္ အတူ အီတလီသုိ ႔ေခၚေဆာင္သြားခဲ႔သည္။

    သကၠရာဇ္ ၁၇၈၄-ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၄)ရက္ေန႔တြင္ ဆရာေတာ္ မန္ေတဂါးဇားႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ ျမန္မာျပည္မွ  ထြက္ခြာခဲ႔ႀကသည္။ (၉)လ အႀကာ ၄င္းႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၈)ရက္ေန႔တြင္ အီတလီျပည္သုိ႔ေရာက္ရွိသြားႀကသည္။
 
 စက္တင္ဘာလ (၁၀)ရက္ေန႔တြင္ ဆရာေတာ္ေလာင္း မန္ေတဂါးဇားသည္ မိမိဧည္႔သည္ ေတာ္ (၂)ဦးအား ေခၚေဆာင္လ်က္ သာသနာျပန္႔ပြားေရး ဌာနခ်ဳပ္ႀကီးသုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားခဲ႔သည္။ ေရာမၿမိဳ႕ လည္ေခါင္တြင္ ျမန္မာရုိးရာ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈအျပည္႔ျဖင့္ေလ်ာက္လွမ္းေနႀကေသာ အေရွ႔ တုိင္းရင္းသား (၂)ဦးအား ေတြ႔ျမင္သူတုိင္းအတြက္ အလြန္ ထူးဆန္းေသာ ျမင္ကြင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေနေတာ႔သည္။ အီတလီ တုိင္းရင္းသားမ်ား အေနျဖင္႔ ပထမဆုံးေတြ႔ျမင္ဘူးေသာ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္သည္။ သာသနာျပန္႔ပြားေရးနွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဌာနခ်ဳပ္ႀကီး၏ ဥကၠဌ ျဖစ္သူ ကာဒီနယ္ အန္တုိနယ္လီ ႏွင့္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈးမြန္ဆီေညာ္ ေဘာရ္ဂ်ီယာတုိ႔သည္ မန္ေတဂါးဇားႏွင့္ ဧည္႔သည္ ေတာ္မ်ားကုိ လွိဳက္လွဲစြာ ႀကိဳဆုိခဲ႔ႀကသည္။

    သာသနာ ကိစၥ အ၀၀တုိ႔ကုိ ေဆြးေႏြးတင္ျပၿပီးေနာက္ ျမန္မာစာ ပုံႏွိပ္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္ မြမ္းမံျပဳျပင္ေပးလုိ ေႀကာင္း တင္ျပခဲ႔သျဖင့္ သာသနာဌာနခ်ဳပ္ႀကီးမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ လွိဳက္လွဲစြာ ႀကိဳဆုိ လက္ခံခဲ႔သည္။

        ထုိေနာက္ ဦးေဆာင္း၏ အကူအညီျဖင့္ ျမန္မာ ပုံႏွိပ္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အစမွခ်ီ၍ျပန္လည္ စစ္ေဆးေပး ႀကသည္။ျမန္မာ ခဲစလုံးမ်ားကုိ ျပန္လည္ ပုံသြင္းျခင္း ၊ျမန္မာစာမ်ားကုိ သတ္ပုံ သတ္ညႊန္း ျပင္ေပးျခင္း ၊ျမန္မာသဒၵါကုိလည္း အမွားမ်ားျပင္ေပးျခင္း၊ စရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ မန္ေတဂါးဇားသည္ ဦးေဆာင္းႏွင့္အတူ ပူးတြဲ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍  ဒုတိယအႀကိမ္ ရုိက္ႏွိပ္ေသာ စာအုပ္သစ္တြင္ စာလုံး ဘေလာက္မ်ား ပုိမုိ တင္႔တယ္လွပါသည္။ သတ္ပုံသတ္ညႊန္း သဒၵါ၊ အစရွိေသာ ျမန္မာစာႏွင့္ ပတ္သက္သည္႔ အပုိင္းမ်ားတြင္ အမွားအယြင္းမ်ား ပေပ်ာက္ခဲ႔သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ဤစာအုပ္သည္ အဆင္႔အတန္း ပုိမုိ တုိးတက္ျမင့္မားလာသည္ကုိေတြ႔ရွိရသည္။

သကၠရာဇ္ ၁၇၈၅ ခုႏွစ္ ႀသဂုတ္လ (၂၂)ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ကာဒီနယ္အန္တုိနယ္လီ ႏွင့္ မြန္ဆီေညာ္ေဘာရ္ဂ်ီရာ တုိ႔၏ ဥေယ်ာဇဥ္ပါရွိေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေ၀လုိက္ေသာ ALPHABETUM BARMANUM ဆုိသည္႔ BURMESE ALPHABET ဟုေခၚ " ျမန္မာ ဗ်ည္းအကၡရာ သင္ပုံးႀကီး အညၽႊန္း" စာအုပ္ ထြက္ခဲ႔သည္။ ဤတစ္ႀကိမ္ ရုိက္ႏွိပ္ခဲ႔ေသာ စာအုပ္တြင္ ကက္သလိခ္ဘာသာ၀င္မ်ား၏ ယုံႀကည္ျခင္းစာအုပ္ (၀ါ) ဘုရားစကားစာအုပ္ကုိလည္း ပိုမုိ တုိးခ်ဲ႔ ေရးသားထားသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။

    ၁၇၈၅ ခုႏွစ္၊ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေ၀ခဲ႔ေသာ စာအုပ္၏ ခရစ္ယာန္ အယူ၀ါဒျမတ္စာအုပ္။
ဆရာေတာ္ မန္ေတဂါးဇားေရးသားျပဳစု ပုံႏွိပ္သည္။
 ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ ဆရာေတာ္ မန္ေတဂါးဇားေရးသားျပဳစုသည္႔ သမုိင္းစာအုပ္။
သကၠရာဇ္ ၁၇၈၄ ခုႏွစ္၊ အီတလီျပည္ သုိ႔ထြက္ခြာေသာ ခရီးစဥ္တြင္ ၊ဆရာေတာ္ေလာင္း မန္ေတဂါးဇားသည္ အဖုိးမျဖတ္နုိင္ေသာ စာေပလုပ္ငန္းတခုကုိေရးသားျပဳစုခဲ႔သည္။ ၄င္းစာအုပ္ကုိျပင္သစ္ ဘာသာစကားျဖင့္ ေရးသားခဲ႔သည္ စာအုပ္ေခါင္းစဥ္မွာ "အင္း၀ နုိင္ငံေတာ္နွင့္ ပဲခူးနုိင္ငံေတာ္မ်ား အေႀကာင္း" ျဖစ္သည္။ စာအုပ္မွာ လက္ေရးမူျဖင့္ စာမ်က္ႏွာေပါင္း (၃၀၀) ရွိသည္။ျမန္မာျပည္ေျမပုံႀကီး (၂)ပုံ ပါရွိသည္။ မွတ္စုမ်ား၊ မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည္႔ႏွက္လ်က္ ရွိသည္။ မန္ေတဂါးဇား တင္ျပထားသည္႔ ျမန္မာျပည္ဆုိင္ရာ သမုိင္းစာအုပ္ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ေခါင္းစဥ္မ်ားခြဲျခား၍ တင္ျပလုိက္ ရေပသည္။

၁။ ဗမာေခၚ ျမန္မာတုိ႕၏ မူရင္းအမည္ ေခၚေ၀ၚျခင္း၊ျမန္မာျပည္ တည္ေနရာႏွင့္ ျမန္္မာတုိ႔၏ သမုိင္း မူရင္း အေႀကာင္း၊
၂။ ဗမာတုိ႔၏ ကုိယ္အဂၤါ ထြားႀကိဳင္းမႈ၊ အေရာင္အေသြး၊ ပုံပန္းသ႑ာန္ႏွင့္ ျမန္မာတုိ႔၏ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈ။
၃။ ဗမာတုိ႔၏ စကား အသုံးအႏႈန္း၊ အေရးအသား၊ စာအုပ္ စာတန္းမ်ား ႏွင့္ သိပံၸ/၀ိဇၨာ ရပ္ဆုိင္ရာမ်ား အေႀကာင္းမ်ား။
၄။ ဗမာတုိ႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာမ်ား အေႀကာင္းႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား။
၅။ မင္းဧကရာဇ္တုိ႔၏ အိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္ သိေကာင္းစရာ အေႀကာင္းမ်ား။
၆။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုံစံ၊ တရားစီရင္မႈ ထုံးတမ္းမ်ားနွင့္ ဘုရင္တုိ႔၏ သက္ဦးဆံပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေႀကာင္း။
၇။ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ တုိက္ပြဲမ်ား၏ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား နုိင္ငံေတာ္၏ စစ္အင္အားစုမ်ား အေႀကာင္း၊
၈။ ဗမာတုိ႕ လက္ခံယူထားေသာ လူ႔အဆင္႔အတန္း (၀ါ) ဂုဏ္ပကာသနမ်ား အေႀကာင္း၊
၉။ ဗမာတုိ႔ ကုိးကြယ္သည္႔ ဘာသာအယူ၀ါဒ ႏွင့္ ရုိးရာ ဓေလ႔မ်ား အေႀကာင္း။
၁၀။ ရာသီဥတုႏွင့္ မုိးေလ၀သအေႀကာင္း။
၁၁။ နုိင္ငံေတာ္၏ ထုတ္ကုန္မ်ား ႏွင့္ ေမြးျမဴသည္႔ တိရစၦာန္မ်ား အေႀကာင္း။
၁၂။ ဗမာျပည္ရွိ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား အေႀကာင္း။

မန္ေတဂါးဇားသည္ ျမန္မာျပည္ သမိုင္းေႀကာင္းကုိ ေရးသားတင္ျပရာ၌ ေရွးအထက္ေက်ာင္ ကာလမွ စ၍ သကၠရာဇ္ ၁၇၈၄ ခုႏွစ္ အခ်ိန္အထိ သမုိင္းကိစၥရပ္မ်ားကုိ အေသးစိပ္ေရးသား တင္ျပထားသည္။ မန္ေတဂါးဇားတင္ ျပထားေသာ ျမန္မာျပည္ေျမပုံႀကီး (၂)ပုံ တုိ႔သည္လည္းေရွးဦး အက်ဆုံးေရးဆြဲထားသည္႔ ေျမပုံႀကီးမ်ားဟု မဆုိသာလည္း အေသးစိပ္ေရးသား တင္ျပထားေသာ ပထမဆုံး ထြက္ေပၚလာသည္႔ ေျမပုံႀကီးမ်ား ျဖစ္ႀကေပသည္။ ျမန္မာျပည္၌ ထုိေခတ္ရွိ ၿမိဳ႔ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားကုိ တိက်စြာေဖာ္ျပထားသည္။ ၿမိဳ႔ရုိးမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ၿမိဳ႔ႀကီးမ်ားကုိလည္း သီးျခား အမွတ္အသားျပဳ၍ ေဖၚျပထားသည္။ တဖန္ေစ်းကြက္ရွိေသာ ၿမိဳ႔ႀကီးမ်ားႏွင့္ ကက္သလိခ္သာသနာမွ တည္ေဆာက္ထားေသာ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းမ်ား ရွိသည္႔ ၿမိဳ႕ႀကီး၊ ရြာႀကီးမ်ားတုိ႔ကုိပါေဖာ္ျပထားသည္။ ေရွးယခင္က ထြက္ေပၚဘူးခဲ႔ေသာ ေျမပုံမ်ားမွာ မန္ေတဂါးဇား ေရးဆြဲထားသည္႔ ေျမပုံေလာက္ တိက်မႈႏွင့္ အေသးစိပ္ တင္ျပထားမႈမ်ား မရွိခဲ႔ႀကေခ်။
 
ဤုသမုိင္းစာအုပ္ကုိ မန္ေတဂါးဇား စီစဥ္ျပင္ဆင္ေရးသားခဲ႔သည္မွာ ႀကာျမင့္ၿပီျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၄င္းစာအုပ္ကုိ အီတလီခရီးစဥ္၌ သာလွ်င္ အေကာင္ အထည္ေဖၚခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ေရာမၿမိဳ႔သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားေသာ အခါ ဆရာေတာ္ ေလာင္းသည္ မိမိေရးသားျပဳစုခဲ႔ေသာ စာအုပ္ကုိ သာသနာျပန္႔ပြားေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဌာနခ်ဳပ္မွ အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ ကာဒီနယ္ အန္တုိးနယ္လီ(Cardinal Antonelli) သုိ ႔ေပးအပ္ ခဲ႔ေလသည္။

ဆက္ရန္
အင္း၀ေရာက္ေျခရာမ်ား - အပုိင္း (၂၂)