Saturday, April 11, 2015

အင္း၀ေရာက္ေျခရာမ်ား - အပုိင္း (၁၈)


အခန္း(၇)
 ျမန္မာပုံႏွိပ္လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ခဲ႔ၿပီ

သကၠရာဇ္ ၁၇၆၉ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ (၃)ရက္ ေန႔စြဲပါ၊ ဆရာေတာ္ ပယ္ရ္ကုိတုိ၏ ေပးစာ တစ္ေစာင္တြင္ ေအာက္ပါတုိ႕ကုိ ဖတ္ရႈရသည္။(၂၉)

တရုတ္ျမန္မာ စစ္ပြဲအၿပီီးမွာ ကၽြႏု္ပ္လည္း အင္း၀ၿမိဳ႕ေတာ္ကုိ ခရီး ေရာက္ရွိခဲ႔ပါတယ္။ အင္း၀မွေနၿပီး နဘက္ရြာႏွင့္ ေရႊဘုိၿမိဳ႕မ်ားဆီသုိ႔ ခရီးဆက္လက္ ထြက္ခြာခဲ႔ပါတယ္။ ဒီခရီးစဥ္ေတြမွ အျပန္ မုံလွရြာကုိ ေရာက္ေတာ႔ သတင္းတခုက ကၽြႏု္ပ္အား ဆီးႀကိဳခဲ႔ပါတယ္။ မုံလွရြာမွာ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ဘုိ႔ ေပတလုဒ္မိလဒ္ရဲ႕ ကူညီပံ႔ပုိးမႈျဖင့္ ဘုရင္မင္းျမတ္ အထံေတာ္မွ ခြင့္ျပခ်က္ အမိန္႔က်လာခဲ႔ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ ကက္သလိခ္သာသနာႀကီး၏ အလြန္ ႀကီးမားေသာ အခက္အခဲတခုမွာ သာသနာေတာ္အတြက္ လုိအပ္ေသာ ရဟန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကုိ ဥေရာပတုိက္မွ တဆင့္ လက္ခံရယူျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ လက္ခံရရွိေသာ ရဟန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ဦးေရမွာလည္း အလြန္နည္းပါးလွသည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ ရဟန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား လုံေလာက္ လွ်င္ျမန္စြာ မရရွိနုိင္ျခင္းသည္ သာသနာလုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ားကုိ ထိပါးေစခဲ႔ၿပီး၊ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ေႏွးေကြးေစခဲ႔သည္ သာမက၊ ရံဖန္ရံခါတြင္ ျပတ္ေတာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ႔ရသည္။ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာႀကေသာ သာသနာျပဳ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ဥေရာပတုိက္သားမ်ား ျဖစ္ႀကသည္႔ အေလ်ာက္၊ အေရွ႕တုိင္း၏ ဥတုရာသီဒဏ္ကုိ ခံႏုိင္ရည္ စြမ္းနည္းပါးႀကသည္။ အသက္ဆုံးရႈံးမႈမ်ားလည္း မ်ားျပားႀကသည္။ တဖန္ အေရွ႕တုိင္းဘာသာ စကားကုိ ေလ႔လာ သင္ယူႀကရျခင္း၊ အေရွ႕တုိင္းသားတုိ႕၏ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ႔ထုံးတမ္း စရုိက္မ်ားကုိ ေလ႔လာ မွတ္သားႀကရျခင္း၊ စသည္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ႀကရာ၌ အခက္အခဲမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆုိင္ႀကရသည္။  သုိ႔ျဖစ္၍ တုိင္းတပါးမွ လာေရာက္ေသာ သာသနာျပဳ ပုဂိဳလ္မ်ားတုိင္း လုိလုိပင္ မိမိတုိ႔ ုသာသနာ လုပ္ငန္းခြင္သုိ႔ ေရာက္ရွိႀကေသာအခါ  အထက္ ေဖၚျပပါ အခက္အခဲမ်ားကို အနည္းႏွင့္အမ်ား အစဥ္ ေျဖရွင္း ေက်ာ္လႊား လာေနႀကရစျမဲ ျဖစ္သည္။ ရဟန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား လုံေလာက္စြာ ရရွိေရးအတြက္ ျပည္ပ အားကုိးလုပ္ေနမည္႔ အစား၊ ျပည္တြင္း၌ သာလွ်င္ ေဆာလွ်င္ျမန္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ေပးႏုိင္ပါက သာသနာေတာ္ အတြက္ အထူးပင္ အက်ိဳးအျမတ္ ခံစားရမည္ျဖစ္ေႀကာင္း ဆရာေတာ္ ပယ္ကုိတုိ ေကာင္းစြာ သိရွိနားလည္ခဲ႔သည္။ ထုိလုပ္ငန္း စီမံကိန္းကုိ စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္နုိင္ရန္အတြက္ မုံလွရြာတြင္ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ဖုိ႕ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲၿပီး၊ အင္း၀ ဘုရင္မင္းျမတ္ထံ အခြင့္ ပန္ေလ်ွာက္ထားခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။

တေန႔၌ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း ျဖစ္ေျမာက္လာေရး အတြက္ ရည္သန္လ်က္ ပယ္ရ္ကုိတုိသည္ မုံလွရြာ၌  စာသင္ေက်ာင္းကုိ အစျပဳ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤေက်ာင္းသည္ ရဟန္းျဖစ္လုိေသာ ျမန္မာ တုိင္းရင္းသားကေလးမ်ား အတြက္ လုိအပ္ေသာ အေျခခံ ပညာေရးကုိ အစပ်ိဳးေပးနုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ကုိရင္ႀကီး ေရမုအဒ္ ဘယ္ရ္ဂြန္းဇီ Brother Ramuald Bergonzi သည္ လုိအပ္ေသာ  ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း အေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ေရး တာ၀န္ကုိ ထမ္းရြက္ခဲ႔သည္။ ကုိရင္ႀကီး၏ ဦးေဆာင္ေပးမႈျဖင့္ မုံလွရြာတြင္ ရဟန္း ျဖစ္သင္ေက်ာင္း ျဖစ္ေပၚလာခဲ႔သည္။ သုိ႔ေသာ္ စာခ်ပဂိဳလ္မ်ား လုိအပ္လ်က္ ရွိေနေသးသည္။ ယုိဒယားျပည္သုိ႔ ျပန္လည္ ႀကြျမန္းသြားသည္႔ ဆရာေတာ္ႀကီး ပီအဲ ဘီေဂါ႔ သည္ ယုိးဒယားအမ်ိဳးသား ႏွစ္ဦးကုိ မုံလွ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း၌ စာခ် ေပးရန္ စီစဥ္ ေပးပုိ႔ခဲ႔သည္။ ဆရာေတာ္ ပယ္ရ္ကုိတုိ၏ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္သည္ အေကာင္အထည္ စတင္ ေပၚေပါက္လာခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။

မုံလွရြာ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းမွ တုိင္းရင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးရန္ အခ်ိန္သည္ ႀကန္႔ႀကာဦးမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လတ္တေလာတြင္မႈ ရဟန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအား အေထာက္အကူ ျပဳမည္႔ ဓမၼဆရာမ်ားကုိ ဦးစြာ ပထမ ေမြးထုတ္ေပးနုိင္ခဲ႔သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ သာသနာေတာ္အတြက္ တုိးတက္မႈ ေျခလွမ္းတခု ျပသ လုိက္ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖီလီဘယ္ရ္တုိေရ

အထက္ျမန္မာျပည္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ဘားရ္နားဘုိက္ ဂုိဏ္း၀င္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖိလီဘယ္ရ္ တုိေရအား အင္း၀ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ကက္သလိခ္သာသနာေတာ္ကုိ ထ္ိိန္းေက်ာင္းေစခဲ႔သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္ မိမိ ေရွ႔ေျပး ေနာင္ေတာ္မ်ားကဲ႔သုိ႔ ျမန္မာစာကုိ လုိက္စား ေလ႔လာ သင္ယူခဲ႔သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္ မ်ားမႀကာမီမွာပင္ ျမန္မာစာအုပ္မ်ားကုိ ေရးသား ထုတ္ေ၀နုိင္ခဲ႔သည္။ ဘာသာမေရြး လူသားတုိင္း လုိက္နာ က်င့္သုံးအပ္ေသာ Morals ေခၚ ဘုရားစကားစာအုပ္ကုိ ေရးသားခဲ႔သည္။ တဖန္ ျမန္မာသဒၵါကုိ ေလ႔လာ သင္ယူႀကမည္႔ ေနာင္အခါ ေရာက္ရွိလာေသာ နုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ျမန္မာသဒၵါက်မ္းကုိ ျပဳစု ေရးသားခဲ႔သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဆန္းသစ္စြာ တီထြင္လုိက္ေသာ စာေပလက္ရာတခု မွာ Romanize ေခၚ ျမန္မာစာေပကုိ ေရးသားရာ၌ ျမန္မာ သင္ပုံးႀကိီး
အကၡရာမ်ားျဖစ္ေသာ အာ A ၊ ေဘ B၊ ေဆ C ၊ ေဒ D ၊ ကုိ အသုံးျပဳလ်က္ ျမန္မာအသံထြက္ကုိ ေရးသား အသုံးျပဳခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ျမန္မာစာကုိ ေလ႔လာလုိသူ အေနာက္တုိင္းရင္းသားမ်ား အတြက္ ျမန္မာအကၡရာမ်ားျဖစ္ေသာ က ခ ကုိ သင္ႀကားျခင္း မျပဳေတာ႔ပဲ၊ ျမန္မာစာကုိ တုိက္ရုိက္ ဖတ္ရႈ နုိင္ရန္ အထူးပင္ အသုံး၀င္သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ တီထြင္မႈသည္ ယေန႔ ျမန္မာတုိင္းရင္းသား မ်ားျဖစ္ႀကေသာ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ကယားတုိ႔ အသုံးျပဳေရးသား ဖတ္ရႈေနႀကေသာ စာေပ အသြင္မ်ား၏ ေရွ႕ေျပးျဖစ္ခဲ႔သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္ ကက္သလိခ္ဘာသာ အယူ၀ါဒေခၚ Catechism စာအုပ္ကုိ ဤသုိ႔ ေရာမအကၡရာမ်ားႏွင့္ ျမန္မာအသံထြက္ျပဳ၍ ေရးသားခဲ႔သည္။ အဆုိပါ စာအုပ္ကို အိႏိၵယျပည္ရွိ သာသနာေရး ျပန္႔ပြားေရး ဌာနခ်ဳပ္၏ ဘ႑ာေရးမႈးျဖစ္သူ ဘုန္းေတာ္ႀကီး မာသြန္ Father Mathon
အားေပးပုိ႔ခဲ႔သည္။ ဤစာအုပ္၏ ပထမစာမ်က္ႏွာတြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ဖတ္ရႈရသည္။

Camedo        -   Sado       -          Ispiritu Sanu     -     Namado Miattue
ခမည္းေတာ္   -   သားေတာ္     -      စပီရိတုူးစံတူး       -       နာမေတာ္ျမတ္ႏွင့္

သကၠႏွစ္ ၁၇၇၁  ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၉)ရက္ေန႔တြင္ အီတလီျပည္မွ ဘားရ္နားဘုိက္ အဖြဲ႔၀င္မ်ား ျမန္မာျပည္သုိ႔ ထပ္မံ ထြက္ခြာခဲ႔ႀကျပန္သည္။ ယင္းအဖြဲ႔သည္လည္း သေဘၤာ အခက္အခဲေႀကာင့္ အိႏိၵယျပည္မွ တဆင့္ အဖြဲ႔ (၂)ဖြဲ႔ ခြဲ၍ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ႔ႀကသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကိီး မာခ်ယ္လုိ ေကာင္တင္းႏုိဗစ္ Rev. Fr.Marcelo Cortenovis သည္ ဦးစြာ ပထမ ၁၇၇၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္ရွိလာခဲ႔သည္။ ၁၇၆၇-ခုႏွစ္က ျမန္မာျပည္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ႔ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဂရားဒုိ  ေကာ္တင္းႏုိးဗစ္၏ ညီအစ္ကုိ အရင္း ျဖစ္သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္ မုံလွရြာရွိ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းကုိ တာ၀န္ ယူထမ္းေဆာင္ရသည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဂတာႏုိး မန္ေတဂါးဇား Rev.Fr.Gaetano Mantegazza သည္ သကၠရာဇ္ ၁၇၇၂ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ(၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ႔သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး မန္ေတဂါးဇားသည္ အထက္ျမန္မာျပည္၊ စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ ေရဦးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ခ်မ္းသာရြာေက်းရြာတြင္ ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ယူ ထမ္းရြက္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ သကၠရာဇ္ ၁၇၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာျပည္ရွိ ကက္သလိခ္သာသနာတြင္ ေအာက္ပါ ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ႔သည္။

ဆရာေတာ္ ပယ္ရ္ကုိတုိ သာသနာဦးစီးမႈး
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေကာ္တင္းႏုိးဗစ္-(အငယ္) မုံလွရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း
ဘုန္းေတာ္ႀကီး မန္ေတဂါးဇား ခ်မ္းသာရြာေက်ာင္းထုိင္
ဘုန္းေတာ္ႀကီိး ဖိီလိဘယ္ရ္တုိ အင္း၀ေက်ာင္းထုိ္င္
ဘုန္းေတာ္ႀကိီး မီေကာနီ ေခ်ာင္းဦး-နဘက္
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာရ္ပါးနီ ရန္ကုန္ေက်ာင္းထုိင္
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေကာ္တင္းႏုိးဗစ္(အႀကိီး) ေအာက္ျမန္မာျပည္
ကုိရင္ႀကီး ေရမုအဒ္ ဘယ္ရဂြန္းဇီ မုံလွ-အင္း၀


(၂၇) The Guardian .Cf.Oct.pg.21