Monday, November 17, 2014

အင္း၀ေရာက္ေျခရာမ်ား - အပုိင္း (၁၅)


ဂၽြန္ေမရီပယ္ရ္ကုိကုိ -Fr. John Mary Percoto
အထၱဳပၸတိၱအက်ဥ္း(၁၈)

ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ေမရီပယ္ရ္ကုိတုိ သည္သကၠရာဇ္ ၁၇၂၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၂၅)ရက္ ေန႔တြင္ အီတလီျပည္ဗင္းနစ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အူဒုိင္းေက်းရြာကေလး၌ ဖြားျမင္ခဲ႔သည္။ပယ္ရ္ကုိတုိသည္ အီတလီျပည္ မြန္ဇာၿမိဳ႕ ရွိ ဘားရ္နားဘုိက္အသင္းဂုိဏ္းမွ ဦးစီးဖြင့္လွစ္ထားေသာ စိန္ေပါလ္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတြင္ ပညာ ဆည္းပူးခဲ႔သည္။ ငယ္ရြယ္နုပ်ိဳစင္ အခ်ိန္အခါက စ၍ ဘုရားတရားႀကည္ညိဳမႈ၊ ရဟန္းတုိ႔ႏွင့္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၌ စိတ္ပါ၀င္စားမႈမ်ားကုိ ထက္သန္ ရည္မြန္စြာ ျပသခဲ႔သည္။ စိန္ေပါလ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမွ အထက္တန္း ပညာရပ္မ်ား ဆည္းပူး ေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္၊ ဘားရ္နားဘုိက္အသင္းဂုိဏ္းသုိ႔၀င္ေရာက္ခဲ႔သည္။ပညာ အရည္အခ်င္းႏွင့္ အက်င့္သိီလျပည္႕၀သူျဖစ္သည္႔ အေလ်ာက္ သကၠရာဇ္ ၁၇၄၆ ခုႏွစ္ နုိ၀င္ဘာလ (၈) ရက္ အသက္(၁၇)ႏွစ္အရြယ္တြင္ ဘားရ္နားဘုိက္ အသင္းဂုိဏ္းသားတုိ႔ ျပဳအပ္ေသာ ကတိသစၥာ သုံးပါးကုိျပဳလုပ္ခဲ႔ၿပီး၊ ဘားရ္နားဘုိက္အသင္း ဂုိဏ္း၀င္တပါးျဖစ္ခဲ႔သည္။

ဆက္လက္၍  အီတလီျပည္မီလန္းၿမိဳ႕ရွိ တကၠသုိလ္ႀကီးသုိ႔တက္ေရာက္ ၍ တကၠသုိလ္ ပညာရပ္မ်ားကုိ သင္ႀကားခဲ႔သည္။ တကၠသုိလ္ပညာရပ္မ်ား တတ္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္၊ ဘုိလုိညားရဟန္းျဖစ္ တကၠသုိလ္ႀကီးတြင္ ဓမၼက်န္းဂန္ပညာရပ္မ်ားႏွင့္ရဟန္းတုိ႔ႏွင့္ ဆုိင္ရာ၀ိနည္း ေတာ္မ်ားကုိသင္ယူခဲ႔သည္။ထုိတကၠသုိလ္ႀကီးမွ ေအာင္ျမင္ၿပီးဆုံးေသာအခါ ရဟန္းေဘာင္သုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ႔သည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပယ္ရ္ကုိတုိသည္ အရပ္အေမာင္း ျမင့္သည္။ ျဖတ္လပ္မႈရွိသည္။ စိတ္လည္း ျမန္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘုန္းႀကီးသည္ မိမိ၏ ျမန္ဆန္ေသာ စိတ္ေနသေဘာထားကုိ အစဥ္ ခ်ဳပ္တည္းသည္။ အရာရာတြင္ ၿပံဳးရႊင္ေသာမ်က္ႏွာထားကုိ အစဥ္ေဆာင္ယူသည္။ ရဟန္းသိကၡာကုိ ခံယူၿပီး သည္ေနာက္ ဘားရ္နားဘုိက္အသင္းဂုိဏ္း၏ အေျခခံေလ႔က်င္းေရးေက်ာင္းတြင္ ၀ိညာဥ္လမ္းညႊန္ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ယူထမ္းရြက္ခဲ႔သည္။ ဤ တာ၀န္သည္ အသင္းဂုိဏ္းအတြက္ အထူးအေရးပါေသာ လုပ္ငန္းကုိ ထမ္းေဆာင္ေပးရျခင္း ျဖစ္သည္။ အနာဂတ္ကာလ အသင္းသားမ်ားကုိ ေမြးထုတ္ေပးရာဌာန ျဖစ္သည္႔အေလ်ာက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးပယ္ရ္ကုိတုိ၏ လမ္းညႊန္မႈသည္ အနာဂတ္ခရီးကုိ ေလ်ွာက္လွမ္းရန္ ျပင္ဆင္ေနႀကေသာ လူငယ္လူရြယ္တုိ႔ အထူးပင္ အေရးႀကိီးလွေပသည္။

သုိ႔ေသာ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ စိတ္ႏွလုံးတြင္း ကိန္းေအာင္းေနေသာ ဆႏၵမွာ အေရွ႕ဖ်ား တုိင္းျပည္မ်ားသုိ႔ စြန္႔လႊတ္ စြန္႔စားသြားေရာက္၍ သာသနာျပဳလုပ္လုိျခင္း ျဖစ္သည္။ ပယ္ရ္ကုိတုိအား စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ေပးမႈတစ္ရပ္မွာ  ၄င္း၏ ခ်ိဳ႕တဲ႔မႈရွိသည္ဟု ယူဆေသာ က်န္းမာေရး အေျခအေနပင္ ျဖစ္သည္။က်န္းမာေရး စစ္ေဆးခ်က္အရ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၌ အဆုတ္ေရာဂါရွိသည္ဟု ယူဆခဲ႔သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္ မိမိ၌ ရွိေသာ က်န္းမာေရးျပႆနာကုိ မိမိ အစဥ္အားကုိး အားထားျပဳခဲ႔ေသာ မယ္ေတာ္အား အပ္ႏွံထားခဲ႔သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာလည္း မေလ်ာ႔ေသာ ဇြဲသတိၱျဖင့္ မိမိအား သာသနာနယ္ေျမသုိ႔ ေစလႊတ္ေပးပါရန္ အထက္ အႀကီးအကဲမ်ားထံသုိ႔ ေတာင္းခံစာ တင္ခဲ႔သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးပယ္ရ္ကုိတုိသည္ ဆုေတာင္းျပည္႔ခဲ႔သည္။ သကၠရာဇ္ ၁၇၆၀ ခုႏွစ္၊ေ ဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၄)ရက္ေန႔တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးပယ္ရ္ကုိတုိအား ျမန္မာျပည္သုိ႔ သာသနာျပဳသြားရန္ ေရာမၿမိဳ႕ ၊သာသနာဌာနခ်ဳပ္မွ စာခၽြန္လႊာထြက္ခဲ႔သည္။ (၁၉) သာသနာနယ္ေျမမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ သာသနာျပဳရန္ အထက္အႀကီးအကဲမ်ားထံမွ အခြင့္ျပဳခ်က္ လက္ခံရရွိခဲ႔သည္။ ထုိေန႔မွစ၍ သာသနာနယ္ေျမမ်ားမ်ား၌ ေတြ႕ႀကံဳ ရင္ဆုိင္ရမည္႔ အခက္အခဲမ်ားကုိ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံနုိင္စြမ္းရွိေစရန္ အလုိ႔ငွါ မိမိ အေနအထုိင္၊ အစားအေသာက္မ်ားကုိ ၿခိဳးၿခံက်င္႔ေဆာက္ တည္ခဲ႔သည္။ စပ်စ္ရည္သုံးေဆာင္မႈကုိ ေရွာင္က်ဥ္ခဲ႔သည္။ မိမိ ေဆြမ်ိဳးမိတ္သဂၤဟအေပါင္းတုိ႔အား သံေယာဇဥ္ အဆက္အသြယ္မ်ား ျဖတ္ေတာက္ခဲ႔သည္။အီတလီျပည္မွ ထြက္ခြါသည္႔အခ်ိန္ အခါထိ မိမိအသုိက္အ၀န္းႏွင့္ အဆက္အသြယ္ မျပဳလုပ္ခဲ႔ေႀကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ခရီးထြက္ခါနီးတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေနာက္ဆုံးေတြ႔ဆုံ ဂါရ၀ျပဳခဲ႔ေသာ ပုဂိဳလ္ႀကီးမွာ ပုဒ္ရဟန္းမင္းႀကီး ကေလးမင္း(၁၃) Pope Clement III ပင္ျဖစ္သည္။ ပုဒ္ရဟန္းမင္းႀကီးအထံေတာ္မွ ေကာင္းႀကီးခံယူလ်က္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ခရိီးစတင္ထြက္ခြါခဲ႔သည္။

သကၠရာဇ္ ၁၇၆၀ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၁၄) ရက္ေန႕တြင္ အီတလီျပည္ရွိ တတိယအႀကီးဆုံးျဖစ္ေသါ လိင္(ဂ)ဟြန္းၿမိဳ႕ ဆိပ္ကမ္းမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးပယ္ရ္ကုိတုိသည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အာဗယ္နတိၱီႏွင့္ အတူတကြ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ခရီး စတင္ထြက္ခြါခဲ႔သည္။

မိမိတုိ႔ စီးနင္းလုိက္ပါလာေသာ သေဘၤာႀကီးသည္ ဂရိတ္ျပည္၊ ဆုိင္းကေလးဒီးစ္ ကၽြန္းစုမ်ားကုိ
ၿဖတ္သန္း လာခဲ႕ၿပီး၊ဆုိက္ပရပ္စ္ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္ရွိခဲ႔သည္။ ထုိမွ တဖန္ ေျမထဲပင္လယ္ကုိ ျဖတ္ေက်ာ္၍ ဆီးရီးယားျပည္-အာလကၠပုိၿမိဳ႕ဆိပ္ကမ္း၌ ေရေႀကာင္းခရီးစဥ္ တေထာက္ဆုံးခဲ႔သည္။ တဖန္ အာလကၠပုိၿမိဳမွ ဒါမာစကုၿမိဳ႕သုိ႔ ကုန္းေႀကာင္းခရီးျဖင့္ ဆက္လက္ ထြက္ခြါခဲ႔သည္။

ထုိအခ်ိန္အခါက ဒါမာစကုၿမိဳ႕သည္ တူရကီျပည္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး လက္ေအာက္ခံျဖစ္ခဲ႔သည္။ အခ်ိန္အခါအားျဖင့္လည္း တူရကီႏွင့္ ခရစ္ယာန္တုိင္းျပည္မ်ား ဘာသာေရး စစ္ပြဲမ်ား ဆင္ႏြဲေနခ်ိန္ျဖစ္ခဲ႔သည္။ သကၤန္း၀တ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွစ္ပါးတုိ႔အား ဒါမာစကုၿမိဳ႕တြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ေသာအခါ တူရကီအာဏာပုိင္တုိ႔မွ ၄င္းတုိ႔အား ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္၍ အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ ေခၚေဆာင္ သြားခဲ႔ႀကသည္။ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း၌ ညလုံးေပါက္ စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္း ခံရၿပီး၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ားကုိလည္း ျပဳလုပ္ခဲ႔ႀကသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ မိမိတုိ႔၌ ပါရွိေသာ အေရွ႕ဖ်ားသုိ႔ ခရီးသြားလက္မွတ္ကုိ ျပနုိင္သျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္လာခဲ႔ႀကသည္။

ဒါမာုစကုၿမိဳ႔မွ တဖန္ အာေရးဗီးယား သဲကႏၠာရကုိ  ဆက္လက္  ျဖတ္ေက်ာ္ လာခဲ႔ႀကရျပန္သည္။ အာေရးဗီးယား သဲကႏၱာရထဲ၌ ရက္ေပါင္း (၄၀)ေက်ာ္မွ် ခရီးသြားလာခဲ႔ရသည္။ သဲကႏၱာရ ခရီးလမ္းတြင္ ကုလားအုပ္ကုိစီး၍ ၊ဆန္ျပဳတ္ကုိသာလွ်င္ စားေသာက္ခဲ႔ႀကရသည္။ ေန႔အခ်ိန္၌ အလြန္ပူျပင္းေသာ ဒဏ္ကုိခံရၿပီး၊ညအခ်ိန္၌မႈ အလြန္ လြန္ကဲသည္႔ အေအးဒဏ္ကုိ ခံႀကရျပန္သည္။ ထုိေနာက္ သဲကႏၱရ ခရီးဆုံးျမိဳ႕ျဖစ္သည္႔ ဘကၠဒက္ၿမိဳ႔သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ႔ႀကသည္။ ထုိၿမိဳ၌ ပင္လယ္ကူး သေဘာၤဆိပ္ကမ္း မရွိသျဖင့္ ၊ေနာက္ထပ္ (၁၂)ရက္တုိင္ ေျခလွ်င္ခရီးျဖင့္ ဘာဇရာ သေဘၤာဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕သုိ႔ ဆက္လက္ ေလ်ာက္ခဲ႔ရသည္။ ဘာဇရာဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕တြင္  အိႏၵိယသုိ႔ထြက္ခြါမည္႔ အဂၤလိပ္ပုိင္ သေဘၤာတစ္စင္းကုိ ေတြ႔ရွိခဲ႔သည္။ ၄င္းသေဘၤာျဖင့္ ဆက္လက္ထြက္ခြြါခဲ႔ရာ၊ ေနာက္ထပ္ (၂)လ ႀကာမွ် ေရေႀကာင္းခရီးကုိ ဆက္ခဲ႔ႀကရသည္။ သေဘၤာတြင္း၌ ရိကၡာ မလုံေလာက္သျဖင့္ ခရီးသည္မ်ားအား ရိကၡာ ေလ်ာ႔ေ၀ေပးရာ၌ ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွစ္ပါးသည္ အနည္းဆုံး ခြဲတမ္းကုိရရွိသျဖင့္ မေသမရွင္ စားေသာက္ခဲ႔ႀကရသည္။ တဖန္သေဘၤာေပၚ၌ အယုတ္ညံ႕ဆုံးေသာ အလုပ္မ်ား ပင္ပန္းမႈႀကီးမားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ သေဘၤာကပၸတိန္မွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွစ္ပါးကုိသာလ်င္ ေရႊးခ်ယ္ ေစခုိင္းေလ႔ရွိခဲ႔သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္၏ မဟာဒုကၡစရိယာကုိ အတုယူလ်က္ ေတြ႕ႀကံဳခံစားထမ္းရေသာ အစားဆင္းရဲ၊ အေနဆင္းရဲ၊ အစရွိသည္႔ ဒုကၡမ်ား ကုိ မျငီး မတြား ႀကံ႕ႀကံ႕ခံထမ္း၍ ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ႔ႀကသည္။

ပယ္ရ္ကုိတုိတုိ႔ စီးနင္းလုိက္ပါလာေသာ သေဘၤာသည္ အိႏၵိယျပည္ ခ်န္ဒါနေဂါၿမိဳ႕၌ ခရီးဆုံးခဲ႔သည္။ ခ်န္ဒါနေဂါဆိပ္ကမ္းမွ တဖန္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ထြက္ခါြမည္႔ သေဘၤာျဖင့္ ျပန္လည္ ခရီးဆက္ခဲ႔ရျပန္သည္။ သကၠရာဇ္ ၁၇၆၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးပယ္ရ္ကုိတုိႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အာဗယ္နတီၱတုိ႔သည္ ရန္ကုန္ ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ ေခ်ာေမာစြာ ေရာက္ရွိခဲ႔ႀကသည္။ ပယ္ရ္ကုိတုိ၏ အီတလီ-ျမန္မာျပည္ ခရီးစဥ္သည္ စုစုေပါင္း (၁)ႏွစ္ (၇)လ ႀကာျမင့္ခဲ႔သည္။ ပယ္ရ္ကုိတုိ၏ အထၳဳပၸဳတိၱက်မ္းကုိ ေရးသားျပဳစုသူ ဒီအမ္၊ ဂရီဖီးနီသည္ ေအာက္ပါအတုိင္း နိဒါန္းပ်ိဳးခဲ႔သည္။ (၂၀)

ခရစ္ေတာ္၏ တပ္သားရဲေဘာ္ကေလးသည္ မိမိ အရွင္သခင္၏ ေအးခ်မ္းျခင္း၊ ေမတၱာတရားမ်ိဳးေစ႔ကုိ ႀကဲရန္ အလုိ႔ငွါ၊ပင္လယ္မုန္တုိင္းကုိ ျဖတ္ေက်ာ္၍ ၄င္း၊ အရိပ္အာ၀ါသ ကင္းမဲ႔ၿပီး၊ ေဘးဒုကၡ အမ်ိဳးစုံ ျပည္႔လ်ံလ်က္ရွိေသာ သဲကႏၱာရႀကီးကုိ၄င္း၊ ေရာက္ေလရာ အရပ္ေဒသ၌ ခုိကိုးရာမဲ႔ ျဖစ္လင့္ကစား၊စြန္႔စားမႈ ႀကီးမားစြာျဖင့္ သြားလာခဲ႔သူ ျဖစ္သည္။ 

(၁၈)  I. LA ViTA DI MONSIGNOR PERCOTO. By Father Michelangelo Griffini  Undine-Italy 1782
II. BICHOP PERCTO, AUTHOR of THE FIRST BURMESE ALPHABET BY Signor RENZO Carmignani.
III. LA BIRMANIA RENZO CAMIGNANI .ROMA 1950.

(၁၉) BULL of Pope Clement XIII Dated 14th February  1760 Cf. Bullarium Sanctae Congregationis de Propaganda Fide IV Pg.24

(၂၀) La Vita DI Monsignor Percoto .By Father Michelangelo Griffini Undine-  Italy    1782

ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ေမရီပယ္္ရ္ကုိတုိ ဦးေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

သကၠရာဇ္ ၁၇၆၁ ခုႏွစ္တြင္၊ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ဘားရ္နားဘုိက္ သာသနာျပဳ အဖြဲ႔မွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အာဗယ္နတီၱသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ၊ယခင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပီးအုိဂါလီဇီယား တာ၀န္ယူ ထမ္းရြက္ခဲ႔ေသာ အျပစ္မဲ႔ သေႏၶယူေသာ သခင္မေက်ာင္းတုိက္တြင္ သီတင္းသုံး ေနထုိင္ခဲ႔သည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ေမရီပယ္ရ္ကုိတုိသည္ အထက္ ျမန္မာျပည္ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕သုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ႔သည္။ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕တြင္ သီတင္းသုံးေနထုိင္ေနေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပီးအုိဂါလိဇီးယားႏွင္႔ အတူ လက္တြဲ၍ အထက္ျမန္မာျပည္ရွိ ကက္သလိခ္သာသနာေတာ္ကုိ ျပန္လည္ ထူေထာင္လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ႀကရန္ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲခဲ႔ႀကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးပယ္ရ္ကုိတုိသည္ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ၿပီး၊ မ်ားမႀကာမီ အသည္းအသန္ ဖ်ားနာခဲ႔သည္။ ကုသရန္ ေဆး၀ါးမရွိ၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပီအုိဂါလီဇီယား၏ အားေပး ႏွစ္သိမ္႔မႈ ကုိသာ ခံစားရရွိခဲ႔သည္။

ျမန္္မာျပည္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာႀကေသာ ဘားရ္နားဘုိက္ အသင္းဂုိဏ္းသားတုိ႔သည္ ေကာင္းကင္ရံရွိ ႀကယ္တံခြန္မ်ားပမာ အမွတ္မထင္ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားတတ္ႀကသည္။ သကၠရာဇ္ ၁၇၆၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလပုိင္းတြင္၊ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပီးအုိဂါလီဇီယားသည္ ရုတ္တရက္ ဖ်ားနာလာခဲ႔ၿပီး၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပယ္ရ္ကုိတုိ လက္၀ယ္မွာပင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ႔သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပီးအုိဂါလီဇီယား၏ စ်ာပနအခမ္းအနားကုိ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕မွာပင္ ႀကီးက်ယ္ ခမ္းနားစြာျပဳလုပ္ခဲ႔ၿပီး သၿဂႋဳလ္ခဲ႔ႀကသည္။ တဖန္ သကၠရာဇ္ ၁၇၆၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၅)ရက္ေန႔စြဲပါ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပယ္ရ္ကုိတုိ၏ စာတေစာင္တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ဖတ္ရႈရျပန္သည္။ (၂၁)

‘’ဒကာႀကီးထံသုိ႔ ပထမအႀကိမ္ အျဖစ္ စာေရးလုိက္ရပါသည္။ ဤပထမဆုံးေရးလုိက္ေသာ စာထဲမွာပင္ ဒကာႀကီးအား ၀မ္းနည္းေႀကကြဲဖြယ္ရာ သတင္းကုိ ပါးလုိက္ရပါသျဖင့္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါသည္။ ဒကာႀကီး၏သားေတာ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အာဗယ္နတီၱသည္ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ အေျခအေန အလြန္ဆုိး၀ါးေသာ ေရာဂါေ၀ဒနာျဖင့္ အသက္အရြယ္ ႏုပ်ိဳစဥ္ အခ်ိန္မွာ ပ်ံလြန္ေတာ္မႈသြားရွာပါသည္။

 ဘုန္းေတာ္ႀကီး အာဗယ္ နတီၱသည္ လြန္ခဲ႔ေသာ ၁၇၆၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လတြင္ ပဲခူးတစ္၀ုိက္ရွိ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ တရားေဒသနာေတာ္ ေဟာႀကားဘုိ႔ ခရီး ထြက္ခြါခဲ႔ပါသည္။ ေအာက္ျမန္မာျပည္တြင္ မုိးႀကီးေသာ ရာသီျဖစ္သည္။ ကုိယ္ေတာ္သည္ မုိးေရထဲတြင္ ခရီးထြက္ခဲ႔ရသည္။ မရွိ ဆင္းရဲသားမ်ားကုိ ေထာက္ပ႔႔ံေပးဘုိ႕ ေခ်ြတာစုေဆာင္းေသာ အားျဖင့္ ေျခနင္းမစီး ခရီးလွည္႔လည္ခဲ႔ရာ ထုိခရီးစဥ္၌ အေအးမိၿပီး လည္ပင္းေရာင္ေရာဂါျဖစ္ပြား ခဲ႔ပါသည္။ ေနာက္ဆုံး၌ အစာမ၀င္နုိင္ေတာ႕ပဲ အဖ်ား ၀င္လာခဲ႔ပါသည္။ အိပ္ရာထဲ၌ (၁၁)ရက္ ႀကာခံစားရၿပီး၊ ေျခေထာက္မ်ား ေရာင္ယမ္းလာကာ ၊ အစားအေသာက္ မသုံးေဆာင္နုိင္ေတာ႔ဘဲ အားအင္ခ်ိနဲ႔ ျပတ္ခဲ႔ရပါသည္။ ဤေရာဂါႏွင့္ပင္ ၁၇၆၃-ခုႏွစ္ ၊ဧၿပီလ (၅)ရက္၊ ပါစကားပြဲေန႔ႀကီး မွာပင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မႈခဲ႔ရွာပါသည္။’’


(၂၁) Extract from Fr. Pecoto’s Letter Dated  5.1.1764 Cf.The Guardian    Sept.1962 pg  18

ဆက္ရန္
အင္း၀ေရာက္ေျခရာမ်ား - အပုိင္း (၁၆)