Monday, November 10, 2014

အင္း၀ေရာက္ေျခရာမ်ား - အပုိင္း (၁၄)


ဆရာေတာ္ဂၽြန္ေမရီပယ္ရ္ေကာတို

ေမြးေန႕။  ။၁၇၂၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၅) ရက္၊အီတလီ၊ဗင္းနစ္ၿမိဳ႕နယ္၊အူဒိုင္းရြာ။
  ။၁၇၆၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျမန္မာျပည္ေရာက္ရိွသည္။
  ။၁၇၆၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၃၁) ရက္၊ရန္ကုန္တြင္ဆရာေတာ္ဘိသိက္မဂၤလာခံယူသည္။
  ။၁၇၇၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၂) ရက္၊အင္း၀တြင္ပ်ံလြန္ေတာ္မူသည္။


အခန္း(၆)
ဆရာေတာ္ဂၽြန္ေမရီပယ္ရ္ေကာတုိ
သမိုင္းအခ်ဴပ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ သမိုင္း လက္ရာေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႕ သမိုင္းပုထုဇဥ္ လူသားမ်ားက ေျဖရွင္းေပးႏိုင္းစြမ္း မရိွသည္႕ လူဘာ၀ ပုစာၦမ်ားကားမ်ားျပားလွေပစြာဟု ဆိုခဲ႕ေပသည္။ ခရစ္ေတာ္ဘုရား တည္ေထာင္ခဲ႕ေသာ အသင္းေတာ္သည္ ေလာက နိဗၺာန္မဟုတ္။ ခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္လိုက္ တပည္႕သားရင္းမ်ားသည္ပင္ မိမိတုိ႕အရွင္သခင္ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ႕သည္႕ ဘ၀လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ထက္ၾကပ္မကြာ လိုက္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ဓမၼေဟာင္းေခတ္ ကာလ၌ ထာ၀ရဘုရားသခင္ ေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးစုသည္ အလြန္ သာယာ၀ေျပာေသာ ကန္နန္ျပည္သို႕ ခရီးျပဳခဲ႕ၾကသည္႕အခါ၊ အလြန္ၾကမ္းတမ္း ခက္ထန္ေသာ ေတာကႏၱာရႀကီးကုိ ႏွစ္ ေပါင္း(၄၀)ေက်ာ္မွ် ၾကာေအာင္ ျဖတ္သန္း လာခဲ႕ၾကရသည္။  ဓမၼသစ္ကာလတြင္ ေကာင္းကင္ရိွ ေဂ်ရုဆလိင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးသို႕ ခရီးျပဳေနၾကသည္႕ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္အေပါင္း တုိ႕သည္လည္း ဤေလာကဓံတရား အတြင္းရိွ အလြန္ၾကမ္းတမ္းေသာ ဘ၀ခရီးစဥ္ကို “ ၀” ကြက္ၿပီး ေရွာင္ေသြ သြားႏိုင္ၾကသည္ မဟုတ္ေပ။ လူ႕ဘoတြင္ ဘ၀၏ လုိအင္ဆႏၵမ်ားကို ျပည္႕ျပည္႕စံုစံု ခံစားႏိုင္ၾကရသကဲ႕သို႕၊ ဘ၀၏ ျပင္းထန္ ခက္ခဲလွသည္႕ ဒုကၡမုန္တိုင္းမ်ားကိုလည္း အနည္းႏွင့္ အမ်ား မလြဲမေသြ ရင္ဆိုင္ ေတြ႕ဆံုၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

သာသနာတခုလုံး၏ သမုိင္းကုိ ေလ႔လာႀကည္႔ပါက ယေန႔ထက္တုိင္ ေလာကဓံ တရား၏ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္တုိ႔ျဖင့္ ျပည္႔ႏွက္လ်က္ ရိွသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရေပမည္။ ထုိဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က္တုိ႔ကုိ ကုသေပးရန္ သမားေတာ္ လုိအပ္ေပသည္။ ထုိသမားေတာ္မွာ ထာ၀ရ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္ ထာ၀ရ တည္ၿမဲေတာ္မူေသာ ေမတၱာ ဂရုဏာေတာ္ရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္။ ဤ ေမတၱာဂရုဏာေတာ္၏ အရိပ္အာ၀ါသ ေအာက္၌ ခုိလႈံႀကမွသာလ်င္ လူ႔ဘ၀ ျပသနာရပ္မ်ားကုိ ေျဖရွင္း ေပးနုိင္ႀကမည္ျဖစ္သည္။ အေျဖစုံကုိ မရရွိနုိင္ႀကေစကာမူ၊ ေတြ႔ႀကံဳ ရင္ဆုိင္ႀကရသည္႔ ျပႆနာရပ္မ်ားကုိ တည္ႀကည္ ခုိင္ၿမဲေသာ သံမဏိ စိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ရင္ဆုိင္ တုိ႔းေ၀ွ႕နုိင္ႀကမည္ ျဖစ္သည္။

ဤသုိ႔ေသာ စိတ္ဓါတ္မ်ိဳးကုိ ျမန္မာျပည္ေရာက္ ဘားရ္နားဘုိက္အသင္းဂုိဏ္းသားတုိ႔သည္ တင္းျပည္႔ က်ပ္ျပည္႔ ေမြးျမဴထားႀကသည္ကုိ သမုိင္းတြင္ ေတြ႔ျမင္ႀကရသည္။ သကၠရာဇ္ ၁၇၆၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၈)ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာျပည္ ရန္ကုန္ ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ အီတလီျပည္မွ ဘားရ္နားဘုိက္ အသင္းဂုိဏ္းသား (၂)ပါး တုိ႔သည္ ဆုိက္ေရာက္ လာႀကျပန္သည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ ေအာက္ပါပုဂိဳလ္တုိ႕ ျဖစ္ႀကသည္။

၁။ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဆဘာစတီအန္းနုိ ေဒၚနတီၱ
(Rev.Fr. Sebastiano Donati)
၂။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပီးအုိ ဂါလိဇီးယား
(Rev.Fr. Pio Gallizia)
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပီအုိ ဂါလီဇီးယားသည္ ယခင္က ျမန္မာျပည္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ႔ဘူးေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂါလိဇီးယား၏ တူသားရင္း ျဖစ္သည္။

သကၠရာဇ္ ၁၆၁၃ ခုႏွစ္က အေနာက္ဘက္လြန္မင္းတရားႀကီးသည္ သန္လ်င္ရွိ ေပၚတူဂီ အမ်ိဳးသားမ်ားကုိ အထက္ျမန္မာျပည္သုိ႕ ပုိ႔ေဆာင္ေပးခဲ႔သည္။ ၁၇၅၆ ခုႏွစ္တြင္လည္း ျမန္မာျပည္ တျပည္လုံးကုိ စုစည္း ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ႔ေသာ အေလာင္းဘုရားသည္ မြန္တုိ႔၏ အခ်က္အျခာျဖစ္ေသာ သန္လ်င္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ပဲခူးတုိ႔ကုိ သိမ္းပုိက္ယူစဥ္က၊ ေရွးယခင္ ျမန္မာမင္းမ်ားကဲ႔သုိ႔ အလားပင္၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခခ်ေနထုိင္ႀကေသာ ျပင္သစ္အုပ္စုကုိ အထက္ျမန္မာျပည္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ ေပးခဲ႔ျပန္သည္။

သန္လ်င္ၿမိဳ႕ရွိ အေနာက္တုိင္းသားတုိ႕၏ ရန္ဆြယ္အင္အားကုိ ျဖိဳခြင္းလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ နုိင္ငံျခားသေဘာၤမ်ား ဆုိက္ကပ္ရာ သန္လ်င္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႔ကုိလည္း ရန္ကုန္သုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးခဲ႔သည္။ ယခင္က  "ဒဂုံ" ဟုအမည္ရွိေသာ ေနရပ္တြင္ ရန္ဆြယ္မ်ား၊ ရန္သူမ်ား၊ အားလုံး ခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားသည္ ျဖစ္သျဖင့္၊ ၄င္းၿမိဳ႔ကိုလည္း "ရန္ကုန္"ဟူ၍ တြင္ေစခဲ႔သည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သည္လည္း ၁၇၆၀ ခုႏွစ္မွ စျပဳ၍ စည္ကား သုိက္ၿမိဳက္လာခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။

အေလာင္းဘုရား ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေပးသည္႔ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာျပည္၌လည္း ျပည္တြင္း ေအးခ်မ္းသာယာမႈ တဟုန္ထုိး တုိးတက္ ျမင့္မားလာခဲ႔သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာႀကေသာ ဘားရ္နားဘုိက္ အသင္းသားမ်ားအတြက္လည္း သာသနာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေျဖာင္႕ေျဖာင္႕ျဖဴးျဖဴး ဆက္လက္ လုပ္ကုိင္နုိင္ခဲ႔ႀကသည္။

သာသနာ တာ၀န္မ်ား ခြဲေ၀လုပ္ေဆာင္ျခင္း

(က) ရန္ကုန္သာသနာ (ေအာက္ျမန္မာျပည္)

ေရွး ဒဂုံ အမည္တြင္ခဲ႔ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင္ ကက္သလိခ္ သာသနာထြန္းကားခဲ႔သည္မွာ ႀကာျမင့္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ကက္သလိခ္ ဘာသာ၀င္ ပုဂိဳလ္အမ်ားစုမွာ နုိင္ငံျခားမွ လာေရာက္ လုပ္ကုိင္ေသာကုန္သည္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ႀကသည္။ ယင္းတုိ႔၏ ဘာသာေရး ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ ေပၚတူကီတုိင္းရင္းသား ကက္သလိခ္ဘုန္းႀကီးမ်ားမွ အက်ိဳးျပဳ သယ္ပုိး ထမ္းရြက္ေပးႀကသည္။ ၇န္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ကက္သလိခ္ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း (၂)ေက်ာင္း ရွိခဲ႔သည္။ ရန္ကုန္ ေတာင္ႀကီးေကြ႔ အေရွ႔ဘက္ယြန္းစီတြင္ ရွိေသာ တပ္ကေလး ဟူသည္႔ အရပ္တြင္  "စိတ္ပုတီးသခင္မ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း" တည္ရွိခဲ႔သည္။ တဖန္ ၄င္းႏွင့္ မနီးမေ၀းတြင္  "အျပစ္မဲ႔ သေႏၶယူေသာ သခင္မ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း" ရွိသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပီးအုိဂါလိဇီးယာ သည္ ဤေက်ာင္းေတာ္တြင္  ေက်ာင္းထုိင္ ေရြးခ်ယ္ခဲ႔သည္။ သန္လ်င္ၿမိဳ႕ရွိ မယ္ေတာ္ေက်ာင္းသည္ စစ္တြင္း ကာလက ပ်က္စီးမႈမ်ားႀကီးမားခဲ႔သည္႔ အျပင္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕သည္ ယခင္ကဲ႔သုိ႔ စည္ကားမႈမ်ား မရွိေတာ႔သျဖင္႔ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပီအုိ ဂါလိဇီးယားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔မွာတြင္ ေက်ာင္းထုိင္ ေရြးရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

(ခ) ေခ်ာင္းဦး သာသနာ (အထက္ျမန္မာျပည္)

ဘုန္းေတာ္ႀကီး အသစ္ (၂)ပါး ေရာက္ရွိလာခဲ႔ေသာ သကၠရာဇ္ ၁၇၆၀ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာမင္းသည္ ေနာင္ေတာ္ႀကီး (၁၇၆၀-၆၃) ျဖစ္သည္။ ေနာင္ေတာ္ႀကီးမင္းသည္ အင္း၀ၿမိဳ႕ေတာ္မွ စစ္ကုိင္းသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္း နန္းတည္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဆဘတ္စတီအန္း နုိး ေဒၚ နတၱီသည္ အထက္ျမန္မာျပည္သုိ႔ ေရာက္လ်င္ ေရာက္ခ်င္း ေနာင္ေတာ္ႀကီးမင္းအား သြားေရာက္ ေတြ႕ဆုံ ဂါရ၀ျပဳခဲ႔သည္။ အထက္ ျမန္မာျပည္ရွိ ကက္သလိခ္သာသနာတြင္ သိုးထိန္းမရွိသည္မွာ ႀကာျမင့္ၿပီျဖစ္သျဖင့္ ဘာသာေရး၌  က်ဆင္းေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရသည္။ ကက္သလိခ္ ဘာသာ၀င္မ်ားသည္လည္း မိမိတုိ႔ ဘာသာေရးအက်ိဳးကုိ သယ္ပုိး ထမ္း၇ြက္ေပးမည္႔ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေရာက္ရွိလာသျဖင့္ အထူးပင္ နွစ္ေထာင္း ၀မ္းသာ အားရ ျဖစ္ႀကရသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္လည္း ယခင္က အင္း၀တြင္ရွိေသာ ကက္သလိခ္သာသနာခ်ဳပ္ကုိ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕သုိ႕ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ႕သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဆဘတ္စတီအန္းနုိး ေဒၚနတၱီသည္ သာသနာလယ္ကြင္းျပင္၌ မိမိ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္႕ အတုိင္း ေနထုိင္ မသြားရျဖစ္ခဲ႕ရသည္။ သကၠရာဇ္ ၁၇၆၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၀)ရက္ေန႔တြင္ ေရဖ်င္းေရာဂါျဖင့္ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕၌ ျငိမ္သက္စြာ ဦးေခါင္း ခ်ခဲ႔ေလသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဒၚနတၱိသည္ အထက္ျမန္မာျပည္၌ အလြန္တုိေတာင္းေသာ အခ်ိန္ကာလပုိင္းသာလ်င္ သိီတင္းသုံး ေနထုိ္င္သြားခဲ႕သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိ တုိေတာင္းလွေသာ အခ်ိန္ပုိင္းမွာပင္ ဘာသာ၀င္တုိ႔၏ ႀကည္ညိဳ ေလးစားမႈကုိသာ ဖမ္းစားခဲ႔ရသည္ မဟုတ္၊ ေနာင္ေတာ္ႀကီးမင္း ကုိယ္တုိင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အေပၚ အထူးပင္ ႀကည္ညိဳ တရားပြားမ်ားခဲ႔သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ ပါရမီ က်င္႔စဥ္ကုိ ႏွစ္ျခိဳက္ေတာ္မူသျဖင့္ ေနာင္ေတာ္ႀကီးမင္းသည္ သူကဲ႔သုိ႔ အလားရွိမည္ ထင္ေသာ ေအာက္ျမန္မာျပည္ရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပီးအုိဂါလီဇီးယားကုိ အထက္ျမန္မာျပည္သုိ႔ ႀကြျမန္းလာေရာက္ သီတင္းသုံး ေနထုိင္ပါရန္ ဖိတ္ႀကားခဲ႔သည္။ 

ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂါလိဇီးယားသည္လည္း ဘုရင္မင္းျမတ္၏ ဖိတ္ႀကားခ်က္ကုိ အျမန္ဆုံး တုန္႔ ျပန္ခဲ႔သည္။ အထက္ ျမန္မာျပည္ေရာက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပီအုိ ဂါလီဇီးယားသည္ ေခ်ာင္းဦးရွိ ကက္သလိခ္ ဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ဘာသာေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ထမ္းရြက္ေပးခဲ႔သည္။ ေနာင္ေတာ္ႀကီးမင္းနွင့္လည္း အကၽြမ္းတ၀င္ ခင္မင္ ရင္းႏွီးမႈ ရရွိခဲ႔သည္။ ေနာင္ေတာ္ႀကီးမင္း အေနျဖင့္လည္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးအား မိမိ နန္းတြင္း  နန္းေဆာင္မ်ားသုိ႔ အတားအဆီးမရွိ အခ်ိန္အခါ မေရႊး ၀င္ထြက္ခြင္႔ ေပးထားခဲ႔သည္။ ထုိျပင္ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္လည္း ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာ ကူးလူး ဆက္ဆံခဲ႔သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂါလီဇီးယားသည္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္၍ ျမန္မာစာေပ ပါဠိစာေပမ်ားကုိလည္း စိတ္ပါ၀င္စားစြာ ေလ႔လာ လုိက္စား သင္ယူခဲ႔သည္။ ဤစာေပမ်ားကုိ ေကာင္းစြာ တတ္ေျမာက္ေသာအခါ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရး က်မ္းဂန္မ်ားကုိ ျမန္မာစာျဖင့္ မိမိ ကုိယ္တုိင္ ေရးသားျပဳစုခဲ႔သည္။

သာသနာ လုပ္သားသစ္မ်ား ထပ္မံေရာက္ရွိလာျခင္း။

ျမန္မာျပည္ ကက္သလိခ္သာသနာအတြက္ တပါးတည္း က်န္ရစ္ခဲ႕ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပီးအုိဂါလိီဇီးယားအား ကူညီေပးရန္ အီတလီျပည္မွ သာသနာျပဳ ပုဂိဳလ္မ်ား ထပ္ေလာင္း ေရာက္ရွိ လာခဲ႔ႀကသည္။ သကၠရာဇ္ ၁၇၆၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ေမရီပယ္ရ္ကုိကုိ (Fr. John Mary  Percoto) ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အာဗယ္နတိၱ (Fr.Avenati) တုိ႔သည္ ရန္ကုန္ ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ ေရာက္ရွိလာႀကသည္။ 

ဆက္ရန္
အင္း၀ေရာက္ေျခရာမ်ား - အပုိင္း (၁၅)