Saturday, July 26, 2014

ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာ ကမၻာေလး တည္ေဆာက္ၾကရေအာင္


အိႏၵိယျပည္ ကာလကတၱားၿမိဳ႕မွ ကက္သလစ္သီလ႐ွင္ႀကီး မာသာရ္ထေရဇားသည္၊ ႏိုဘယ္လ္ဆုရခဲ့စဥ္က အမွာစကား တစ္္ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္မွာ “ကမၻာႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရ႐ွိရန္ သင္တို႔အိမ္သို႔ ျပန္ပါ၊ မိသားစုကို တကယ္ ေမတၱာစစ္ႏွင့္ ခ်စ္ပါ”ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။ လူသားတုိင္း စိတ္ခ်မ္းသာမႈ၊ ၿငိမ္းေအးမႈကို ရ႐ွိဖို႔ မိိသားစု အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈမွ စတင္ၿပီး အိမ္နီးခ်င္း မိတ္ေဆြမ်ားမွ တစ္ဆင့္၊ လူသားအားလံုးကို ေမတၱာတရား မွ်ေ၀ေပးျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕မိသားစုထဲ၌ မိခင္ႏွင့္ ဖခင္ကလည္း အဆင္မေျပၾက၊ သားသမီးမ်ားမွာလည္း အခ်င္းခ်င္း မတည့္ၾကသည့္ မိသားစု အမ်ားအျပား ႐ွိေနပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္ေတြ႕ခဲ့ဖူးသည့္ ခ်မ္းသာေသာ မိသားစုႀကီးတစ္စု၌၊ ဖခင္မွ မိခင္ကို ငယ္စဥ္က အႏိုင္က်င့္ လက္ထပ္ယူခဲ့ေသာေၾကာင့္္ မိခင္၌လည္း မိသားစုအေပၚ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာစိတ္ မထားႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း မိခင္ႀကီးမွ ၀န္ခံခဲ့သည္။ သားသမီး (၇ေယာက္) ေမြးဖြားခဲ့ေသာ္လည္း သားသမီးမ်ားမွာလည္း အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ၾကင္နာမႈမ႐ွိခဲ့ေပ။ ထုိအိမ္ေထာင္စု၌ ေဒါသမာန္ မာနမ်ား၊ အာဃာတမ်ားစြာျဖင့္ ေငြပံုေပၚမွာ စိတ္ဓာတ္ ယိမ္းယိုင္စြာႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ကင္းမဲ့စြာျဖင့္ ေနထို္င္ေနၾကသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ရသည္။
မိသားစုအတြင္း ေမတၱာတရား မ႐ွိေသာေၾကာင့္၊ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚလည္း ၾကင္နာစိတ္ ကင္းမဲ့ခဲ့ၾကသည္။ အနီးကပ္ ေနထိုင္ရေသာ ကၽြႏု္ပ္သည္လည္း သူတို႔ကုိ ျမင္ေနရေသာေၾကာင့္ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ နည္းပါးခဲ့ရသည္။

ေနာက္ေတြ ႔ဖူးတဲ့ ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေဆြလင္မယား၏ ဘ၀မွာလည္း စီးပြားေရး အဆင္ေျပေသာ္လည္း၊ ခင္ပြန္းျဖစ္သူမွ သူ၏ တပည့္မေလးကုိ ေစာင့္ေ႐ွာက္ထားသည္မွာ (၁၀)ႏွစ္ေက်ာ္ ႐ွိၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔၌ အရြယ္ေရာက္ေသာ သားသမီးႏွစ္ေယာက္ ႐ွိေနေသာေၾကာင့္ ခြဲခြာဖို႔လည္း မသင့္ေတာ္ေပ။ အေျခအေန မေျပာင္းလဲပဲ ေပါင္းသင္း ေနထိုင္ေနရေသာေၾကာင့္ ထိုအမ်ိဳးသမီး၌ စိတ္ဓာတ္က်ေသာ ေရာဂါရ႐ွိခဲ့သည္။ သားသမီး ႏွစ္ေယာက္မွာလည္း ဘ၀မွာ ျပည့္စံုေသာ္လည္း စိတ္ခ်မ္းသာမႈ ကင္းမဲ့လ်က္႐ွိရာ သားေလးမွာ အထက္တန္းစား ပ်က္စီးျခင္းဟု ေခၚရမည့္ မူးယစ္ေဆးႏွင့္ အေပ်ာ္အပါးကို ခံုမင္ေသာ ဘ၀သို႔ ေရာက္႐ွိသြားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိသားစုတုိင္း ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕ရန္အတြက္ မိဘႏွစ္ပါးသည္ အေရးႀကီးဆံုး ျဖစ္ပါသည္။          

အခ်ိဳ႕မိသားစု၌ သားသမီးမ်ားကုိ ခြဲျခား ဆက္ဆံရာမွ ႏွိမ့္ခ် ဆက္ဆံခံရေသာ သားေလးမွာ ေနာက္ဆံုး စိတ္ဓာတ္က်ေရာဂါရၿပီး မိဘကို ကလန္ကဆန္လုပ္ရင္းမွ အေဖ၏ ႐ိုက္ႏွက္မႈကုိ မခံႏိုင္ေတာ့ပဲ၊ အိမ္ေျပး ဘ၀ေရာက္သြားၿပီး၊ ႐ုတ္တရက္ ေသဆံုးသြားသည္ကို ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ဖူးပါသည္။ အခ်ိဳ႕ မခ်မ္းသာေသာ္လည္း၊ ဘုရားသြား ေက်ာင္းတက္ အတူတူ၊ ခ်စ္ခင္ ၾကင္နာစြာ ေနထိုင္ၾကေသာ မိသားစုမ်ားလည္း ႐ွိၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ မိတ္ေဆြမ်ား၏ အိမ္မ်ားကို ေလ့လာမိသမွ် ေရးရလွ်င္ ဆယ္အိမ္မွာ တစ္အိမ္ေလာက္သာ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္စြာ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ေနထိုင္ၿပီး၊ အဆင္ေျပေအာင္ ႀကိဳးစား ေနထိုင္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အိမ္ေထာင္သက္ႏွစ္ (၃၀၊ ၄၀၊ ၅၀) သာ ေရာက္႐ွိလာၾကေသာ္လည္း၊ ေပ်ာ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မေပ်ာ္သည္ျဖစ္ေစ ေက်ာ္လႊားလာခဲ့ၾကရသည္။

ဘာသာတရား ကုိ္င္း႐ိႈင္းေသာ၊ ႏွစ္ဦးစလံုး ဘာသာတူမ်ားျဖစ္လွ်င္ ငါးဆယ္ရာခို္င္ႏႈန္း ၫွိႏိႈင္း၍
ရတတ္သည္။ သည့္ထက္ပိုခ်င္လည္း ပိုႏုိင္ပါသည္။ မိဘႏွစ္ပါး ဘာသာမတူလွ်င္ေတာ့ သားသမီးမ်ားမွာ အခက္အခဲမ်ားစြာ ေတြ႕ရတတ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အိမ္ေထာင္စုတစ္စု၌၊ အိမ္ေထာင္ဦးစီး၏ အရက္ေသစာႏွင့္ ျပင္ပ အေပ်ာ္အပါးမ်ား ျပားေသာေၾကာင့္ မိသားစု ဒုကၡ ေရာက္ၾကရသည္။ ခ်မ္းသာသည္ျဖစ္ေစ၊ ခ်ိဳ႕တဲ့သည္ ျဖစ္ေစ၊ အရက္ေသာက္ထားလွ်င္ ရန္လိုတတ္ၾကသည္မွာ ထံုးစံျဖစ္သည္။ အရက္စြဲေနေသာ မိန္းကေလးငယ္တစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဖူးပါသည္။ သူ႕မိသားစုလည္း အ႐ွက္ရ၊ ဒုကၡျဖစ္ရသည္မွာ အႀကိမ္ႀကိမ္ ျဖစ္သည္။ ယခုေတာ့ သူမ၏ အမွားကို နားလည္လာၿပီး အရက္ျဖတ္္ရန္ ႀကိဳးစားေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ယဥ္ေက်း လိမၼာသင္တန္းမ်ားလည္း ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ား၌ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ကေလးသူငယ္၊ လူငယ္အမ်ားလည္း ေျပာင္းလဲလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕ ဘုရားေက်ာင္းမွ ဘာသာစကား သင္တန္းမ်ားသည္လည္း၊ ခရစ္ေတာ္ အလိုက် ယဥ္ေက်းလိမၼာၿပီး ခရစ္ေတာ္ အငယ္စားေလးမ်ား ျဖစ္ေစရန္ လမ္းျပလ်က္႐ွိပါသည္။ “ၾကင္နာစိတ္ ေမြးျမဴထား႐ွိတာဟာ လူ႕ဘ၀မွာ အဖိုးတန္တဲ့ အလုပ္တစ္ခု လုပ္တာပါပဲ”ဟု ဆယ္ျမဴရယ္ ဂၽြန္ဆင္ (ကမၻာေက်ာ္ စာေရးဆရာ)မွ ေရးသား ခဲ့ဖူးပါသည္။ အေမလူထု ေဒၚအမာမွလည္း "လူဆုိတာ ကိုယ္လူျဖစ္လာရင္ ငါ့အတြက္ ဘယ္သူေတြ ဒုကၡေရာက္သတုန္း၊ ဘယ္သူေတြ ဆင္းရဲ ပင္ပန္းမႈေတြျဖစ္ကုန္ သတုန္း၊ ငါက ဘယ္သူေတြကို ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သတုန္း၊ ငါ့ေၾကာင့္ အမ်ားသူငါ သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိမႈ ဘယ္ေလာက္ျဖစ္သတုန္း စိစစ္ဖို႔ ေကာင္းတယ္။" ဟု ေရးသားခဲ့ဖူးပါသည္။ ဤတန္ဖိုး႐ွိေသာ စာသားကေလးမ်ားကို ဘာသာမေရြး လိုက္နာ က်င့္သံုးၾကလွ်င္ လူႀကီးလူငယ္မေရြး စိတ္ထားမ်ား ေပ်ာ့ေပ်ာင္းလာၿပီး၊ တန္ဖိုး႐ွိေသာ လူသားမ်ား ျဖစ္လာၾကကာ၊ ပတ္၀န္းက်င္သာမက ကမၻာေလာကႀကီးလည္း ပို၍ ေအးခ်မ္းလွပလာမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။

ခရစ္ေတာ္၌ အေစခံလ်က္
ကက္သလင္းခင္