Wednesday, July 2, 2014

အတၱ၊ မာန လူ႔ေလာက

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနထိုင္ရာ ကမၻာမွာ လူေတြဟာ မလိုအပ္တဲ့ မာနတရားကို သူ႔အရြယ္အလိုက္ အေနအထား အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ၿပိဳင္ဆိုင္ေနၾကတယ္။ ဒီအတၱေတြဟာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ယံုၾကည္ရာအခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီၿပီး လူအားလံုးအတြက္ အဓိပၸါယ္ ရွိသလားဆိုတာ ျပန္လည္ကာ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ သံုးသပ္ၿပီး ျပဳျပင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ရလိမ့္မယ္။ ဒီအခါမွာ အတၱေတြ၊ မာနေတြ၊ ေဒါသေတြ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈေတြ ရပ္တန္႔ဖို႔ လူအားလံုး နားလည္ေအာင္ ေျပာမျပႏိုင္တာကိုေတာ့ ၀န္ခံပါရေစ။ သို႔ေပမယ့္ အသင္းေတာ္ရဲ႕ ပို႔ခ်ခ်က္၊ ရဟန္း ဘုန္းႀကီးေတြရဲ႕ ေ၀မွ်မႈႏွင့္ အတူ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္  ေလ့လာထားသမွ်   အားလံုးကို ေ၀မွ်ခ်င္ပါတယ္။

ဥပမာအားျဖင့္ ေလာကမွ ဥစၥာ၊ ဓန၊ ျပည့္စံုခ်မ္းသာေနေပမယ့္ အသံုးတည့္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ ဘုရားေပးတဲ့ ဒီျပည့္စံုျခင္းဟာ လူေတြအေပၚမွာ ေခါင္းပံုျဖတ္၊ လူ႔ဥပေဒနဲ႔ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈေတြကို ခ်ိဳးဖ်က္၊ လူ႔အသက္ေတြကို တန္ဖိုးမထား၊ လူသားမဆန္တဲ့ အျပဳအမႈေတြလုပ္ဖို႔ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံထားျခင္း မဟုတ္ဘူးဆိုတာ နားလည္ လက္ခံရလိမ့္မယ္။ ( မႆဲ ၇ း ၇ ) ေတာင္းလွ်င္ ရလိမ့္မည္။ ရွာလွ်င္ ေတြ႕လိမ့္မည္။ ေခါက္လွ်င္ပြင့္လိမ့္မည္။ ဤမိန္႔ႁမတ္ေတာ္မူေသာ ငါ၏ စကားႏွင့္အညီ ေတာင္းေသာသူ၊ ရွာေသာသူ၊ ေခါက္ေသာသူ လူအားလံုးရဲ႕ ငိုေႂကြးျမည္တမ္းသံေတြကို နားေထာင္ၿပီး စြန္႔ႀကဲဖို႔အတြက္ ငါမင္းကို ေစလႊတ္ထားျခင္းျဖစ္တယ္။ (ရာဇ၀င္ခ်ဳပ္ ပထမေစာင္ ၂၉း၂၅) ဒါေၾကာင့္ ယေန႔ ထာ၀ရဘုရားအား ကိုယ့္ဥစၥာကို အဘယ္သူ ပူေဇာ္ခ်င္သနည္း။

ထို႔အတူ (၁ေကာ ၈း၁) ဉာဏ္သည္ ေထာင္လႊားေစတတ္၏။ ေမတၱာမူကား တည္ေဆာက္တတ္၏။ အခု     မိမိ ရရွိထားေသာ ဉာဏ္ပညာေတာ္သည္    မဟုတ္ မမွန္ကန္ေသာ အသင္းအဖြဲ႕၊  အသင္းဂိုဏ္းေတြ     တည္ေထာင္ၿပီး လူေတြရဲ႕ ၾသဘာလက္ ခုပ္သံၾကားမွာ ၀ံ့ႂကြားဖို႔ သူတစ္ပါးရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈကို ခ်နင္းၿပီး လႊဲမွားတဲ့ ေ၀ါဟာရအသံုးအႏႈန္းေတြနဲ႔ ႐ိုးသားတဲ့လူေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္နဲ႔ ႏွလံုးသားကို ေခ်ဖ်က္သိမ္သြင္းဖို႔ ေပးထားတာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ မိမိကိုယ္ကို အၿမဲသတိရွိဖို႔ လိုလိမ့္မယ္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဤဉာဏ္ပညာေတာ္ကို ရယူ၍ (မာကု ၁၆း၁၅) သင္တုိ႔သည္ ေလာကီႏိုင္ငံ အရပ္ရပ္ရွိသမွ်သို႔ သြား၍ ငါ၏ နာမေတာ္ကို ေ၀မွ် သက္ေသခံၾကေလာ။ ငါ၏ နာမေတာ္ေၾကာင့္ ကဲ့ရဲ႕ ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်ခံရေသာ သူသည္ မဂၤလာရွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား ထိုသူသည္ ငါအဖ၏ ႏိုင္ငံေတာ္မွာ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ (ေယာဟန္ ၄း၁၆) ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၌ တည္ေသာ သူသည္ ငါ၌တည္၏။ ငါသည္လည္း ထိုသူ၌ တည္ေတာ္မူ၏။

ငါဆိုတဲ့မိမိ မက်ဴးလြန္ခဲ့ေပမယ့္ လူေတြမွာ ကိုယ့္မာနေလးနဲ႔ကို ရွိေနတတ္တဲ့အတြက္ အနည္းဆံုးေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ ရုပ္ရည္အဆင္းလွမႈ မာန္၊ မာနေလးေတြေတာ့ ထားမိၾကမွာပဲ။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ထာ၀ရဘုရား ျခယ္မႈန္းထားတဲ့ လွပတဲ့ ဒီကမၻာႀကီးကို မိမိေၾကာင့္ ဆိုးညစ္တဲ့ အေရာင္ေတြ မဆိုးမိဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားေပးတဲ့ ဒီအဆင္းလွတဲ့ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ဟာ ထာ၀ရဘုရား ကိန္း၀ပ္ရာ ဗိမၼာန္ေဆာင္ျဖစ္တဲ့အတြက္ မိမိကိုယ့္ကို သန္႔ရွင္းျခင္း ပါရမီ ေဆာက္တည္ရလိမ့္မယ္။ တဆက္တည္းမွာပဲ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ အဆင္းလွတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ဟာ ဘုရားကိန္း၀ပ္ေတာ္မူရာ ဗိမၼာန္ေဆာင္လွလွေလးလို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုကို မွတ္ယူရလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္ နာမ္၀ိညာဥ္ သာမက ခႏၶာကိုယ္ပါ တန္ဖိုးထားရလိ္မ့္မယ္။ ထို႔အတူ အျခားေသာ လူေတြရဲ႕ ေကာင္းျမတ္တဲ့ အရည္အခ်င္း တစ္ခုစီကလည္း ကိုယ္ေတာ္တည္ေဆာက္ထားတဲ့ စၾကာ၀ဠာႀကီး သစ္လြင္ေစဖို႔အတြက္ ေဆးေရာင္စံုေတြ ျဖစ္တယ္။ အဲ့ဒီအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔တေတြ ေက်နပ္ လက္ခံရလိမ့္မယ္။ ေကာင္းကင္ဘံုမွာ ျပည့္စံုသလို ေျမႀကီးေပၚမွာ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ အလိုေတာ္ျပည့္စံုေစဖို႔ အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ တစ္ဦးစီရဲ႕ အတၱ၊ မာန္၊ မာနေလးေတြ ေလ်ာ့ခ်ၿပီး ဆက္ကပ္ဖို႔ အခ်ိန္တန္ၿပီး အားလံုးကို ကိုယ္ေတာ္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ ကမ္းလင့္ေနပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ဘုရားေပးတဲ့ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ တတ္ကၽြမ္းမႈေလးေတြနဲ႔ ခ်ီးမြမ္းၾကရေအာင္။

လွ်ပ္စစ္ပညာ တတ္ကၽြမ္းသူအတြက္ ခရစ္ေတာ္သည္ ေလာက၏ အလင္းျဖစ္၏။
ခ်မ္းသာ ႂကြယ္၀ေသာသူအတြက္ ခရစ္ေတာ္သည္ စြန္႔ႀကဲသူျဖစ္၏။ အႏုပညာ တတ္ကၽြမ္းမႈျဖင့္ ဆက္ကပ္သူအတြက္ ခရစ္ေတာ္သည္ သစ္လြင္ေသာ ဆာလံ သီခ်င္းျဖစ္၏။ လယ္အလုပ္ တတ္ကၽြမ္းမႈျဖင့္ ဆက္ကပ္သူအတြက္ ခရစ္ေတာ္သည္ မ်ိဳးႀကဲသူျဖစ္၏။ ရိတ္သိမ္းသူလည္း ျဖစ္၏။ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္၍ ဆက္ကပ္သူအတြက္ ခရစ္ေတာ္သည္ ထာ၀ရ ခိုင္ခံ့ေသာ အုတ္ျမစ္ျဖစ္၏။ ဤအသီးသီး ေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ဘုရားေပး တတ္ကၽြမ္းမႈ အရည္အခ်င္းေတြနဲ႔ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ကယ္တင္ျခင္း ဒုကၡစရိယာလမ္းစဥ္မွာ ကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္ ခံထမ္းျခင္း မျပဳႏိုင္ေသာ္လည္း မနက္ျဖန္ဆိုတဲ့ အနာဂတ္ရဲ႕ ကယ္တင္ျခင္းသမိုင္းမွာ ခရစ္ေတာ္အတြက္ စာရြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေဘာပင္ပဲ ျဖစ္ပါေစ ပါ၀င္ ခံထမ္းျခင္းအတြက္ လူေတြကို အေကာင္းဘက္က ၾကည့္တတ္ရမယ္၊ ျမင္တတ္ရမယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာ လူအမ်ားစုသည္ လူကို ကာယမ်က္စိႏွင့္ ၾကည့္ေသာေၾကာင့္ လူ အျပစ္ ျမင္တတ္ၾကတယ္။ ဒီအခါမွာ မ်က္စိကို ပိတ္ၿပီး ခံယူလိုက္ပါ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ၀ိညာဥ္မ်က္စိပြင့္လာၿပီး ဘုရားကိုေတြ႕ ျမင္လိမ့္မယ္။ ဘုရားကိုေတြ႕ ျမင္တဲ့အခါမွာ မိမိက်ဴးလြန္တဲ့ ကိုယ့္အျပစ္ကို ျမင္လာလိမ့္မယ္။ ျမင္တဲ့အခါမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျပဳျပင္ျခင္းဆိုတဲ့ သစ္လြင္တဲ့လမ္းကို ေဆာက္တည္ရလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပင္ေသာသူေတြ ရွင္မယ္၊ ရွင္ေသာသူေတြက ထာ၀ရဆိုတဲ့ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံကို ၀င္ရလိမ့္မယ္။

ထိုႏိုင္ငံေတာ္ကို ရည္သန္လ်က္ အျခားသူအား လြန္က်ဴးခဲ့ေသာ မိမိရဲ႕အတၱ၊ မာန္၊ မာနေတြကို ဆက္ကပ္ၿပီးခ်ည္ ေႏွာင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ေျဖလႊတ္ကာ ေလာကီတပ္မက္မႈ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ဆက္ကပ္ၿပီး
(ရွင္ေပတ႐ုၾသ၀ါဒ (ဒု)ေစာင္ ၁-၅း၁၁) ယံုၾကည္ျခင္း၌ သီလကို၎၊ သီလ၌ ပညာကို၎၊ ပညာ၌ ကာမဂုဏ္ ခ်ဳပ္တည္ျခင္းကို၎၊ ကာမဂုဏ္ ခ်ဳပ္တည္းျခင္း၌ သည္းခံျခင္းကို၎၊ သည္းခံျခင္း၌ ၀တ္ျပဳရာေမႊ႕ေလ်ာ္မႈကို၎ ထိုေမႊ႕ေလ်ာ္ျခင္း၌ ညီအစ္ကို စံုမက္ျခင္းကို၎ ထိုစံုမက္ျခင္း၌ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသို႔ ကူးေျပာင္းကာ ကမၻာလူသား အားလံုးအား ႀကိဳးစားအားထုတ္၍ ဆင့္ပြားျခင္းငွာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ပါရမီကို ေဆာက္တည္ရ၏။ ထိုပါရမီတို႔သည္ သင္တုိ႔၌ ရွိလွ်င္ ငါတို႔ သခင္ေယဇူးခရစ္ကို သိကၽြမ္းျခင္း၌ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းငွာ၎ အက်ိဳးမဲ့ မျဖစ္ေစျခင္းငွာ၎ တန္ဖိုးထားတတ္ၾက၏။

၎ပါရမီႏွင့္ ကင္းေသာ သူသည္ ၀ိညာဥ္မ်က္စိကန္းသူႏွင့္ တူ၏။ ေမွာင္မိုက္၌ က်င္လည္ရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ညီအစ္ကိုတို႔ ကၽြႏု္ပ္ခံယူရရွိေသာ ဥစၥာ၊ ဓန၊ ပညာ၊ အဆင္းလွမႈႏွင့္ အသီးသီးေသာ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို ကိုယ္၌ျပဳေစသလို အျခားသူအား ျပဳၾကေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္ ကၽြနု္ပ္တို႔ကို ကယ္တင္ေတာ္မူေသာ အရွင္သခင္ေယဇူး ခရစ္ေတာ္၏ ထာ၀ရႏိုင္ငံေတာ္ထဲသို႔ ၀င္စားျခင္း အခြင့္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ႂကြယ္၀စြာ ေပးသနားေတာ္မူလိမ့္မည္။

A.ေစာကို(နဘက္)