Friday, March 21, 2014

အင္း၀ေရာက္ေျခရာမ်ား - အပုိင္း(၅)


အခန္း(၃)
ဘုန္းေတာ္ႀကီး စီဂ်စ္မြန္ဒို မာရီးယား ကာလ္ခ်ီ

ဘုန္းေတာ္ႀကီး စီဂ်စ္မြန္ဒို မာရီးယား ကာလ္ခ်ီ(၆)သည္ အီတလီျပည္၌ သကၠရာဇ္ ၁၆၈၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၂) ရက္ေန႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ႕ေလသည္။ ကာလ္ခ်ီ၏ ဘခင္ျဖစ္သူမွာ အီတလီျပည္၏ လႊတ္ေတာ္ အမတ္တစ္ဦးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ေကာက္ခံရသူျဖစ္သည္။ ကာလ္ခ်ီ၏ ေမြးခ်င္းအကိုတစ္ဦးသည္လည္း မိမိဘခင္၏ အရိုက္အရာကိုဆက္ခံ၍ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာကို ရယူခဲ႕သူျဖစ္သည္။ အျခားေမြးခ်င္း တစ္ဦးမွာမူ သာသနာ႕ေဘာင္သို႕ ၀င္ေရာက္ခဲ႕ၿပီး၊ ဆရာေတာ္သိကၡာေတာ္ခံယူရရွိခဲ႕သည္။ 

   ကာလ္ခ်ီသည္ငယ္စဥ္ကေလးဘ၀အရြယ္ကပင္တည္ၾကည္ေသာလူငယ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ရည္မြန္ ထက္ျမက္သည္႕ အဂၤါရုပ္သြင္ကိုေဆာင္သည္။ အစဥ္ျပံဳးရႊင္ေသာ မ်က္ႏွာကေလး ထားရွိတတ္သျဖင္႕ ကာလ္ခ်ီသည္ လူခ်စ္လူခင္ေပါမ်ားလွေပသည္။ ကာလ္ခ်ီသည္အေနအထိုင္ အေျပာအဆိုမ်ား၌ သိမ္႕ေမြ႕ႏူးညံ႕ၿပီး၊ ပုဂၢဳလ္ကိုယ္ရည္ေသြးႏွင႕္ျပည္႕၀သူျဖစ္သည္။

(၆) LIFE OF CALCHI (in Latin) by: GRAZIOLI PROPAGANDA LIBRARY-ROME-ITALY

ကာလ္ခ်ီသည္အရာရာတြင္ခက္ခဲသည္ဟူေသာစိတ္ထားမ်ဳးကိုစြန႕္ပယ္ၿပီး၊ အလုပ္ကိစၥအ၀၀၌ အားသြန္ခြန္စိုက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လုိေသာ ဇြဲသတၱိမ်ဳးကို ငယ္စဥ္ကေလးဘ၀အရြယ္မွ အစျပဳၿပီး ေမြးျမဴက်င္႕သံုးခဲ႕သူျဖစ္သည္။

ကာလ္ခ်ီသည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္မွာပင္ သိပၸံပညာရပ္မ်ားကို ဆည္းပူး သင္ၾကားၿပီး ေအာင္ျမင္ၿပီးဆံုး ခဲ႕ေလသည္။ သို႕ပညာေရး လိုက္စားမႈ႕ အခမ္းက႑ၿပီးဆံုးသည္ႏွင႕္ ကာလ္ခ်ီသည္လည္း မိမိ၏ မိသားစု၀င္မ်ားေရပန္းစားေနသည္႕ ႏိုင္ငံေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႕ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လိမ႕္မည္ဟု
ပတ္၀န္းက်င္မွ အမ်ားသူတို႕က ထင္ျမင္ ယူဆခဲ႕ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ လူသူမသိ မျမင္ႏိုင္သည္႕ ကာလ္ခ်ီ၏ စိတ္၀မ္းႏွလံုး အတြင္းရွိေသာ ဘ၀ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္း မဟုတ္ခဲ႕ေပ။ တစ္ေန႕တစ္ျခား ထက္သန္ ရင္႕မာလာေသာ ကာလ္ခ်ီ၏ ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္မွာ သာသနာ႕ေဘာင္သို႕ ၀င္ေရာက္ ဆပ္ကပ္၍ ရဟန္းတစ္ပါးအျဖစ္ မိမိဘ၀ကို ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံသြားရန္ျဖစ္သည္။ သို႕ျဖစ္၍ ကာလ္ခ်ီသည္ ထိုမြန္ျမတ္လွေသာ သာသနာျပဳ စိတ္ဓာတ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး အတြက္ အခ်ိန္အခါမ်ားစြာ မဆိုင္းမတြေတာ႕ဘဲ သက္ဆိုင္ရာသာသနာပိုင္ ရဟန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားထံသို႕ ၀င္ေရာက္ေလွ်ာက္ထား ခဲ႕ေလေတာ႕သည္။

 ျဖဴစင္သည္႕ စိတ္ထားျမတ္ရွိေသာ ကာလ္ခ်ီအား အီတလီျပည္၊ မီလန္းၿမိဳ႕ရွိ ဘားရ္နားဘိုက္ အသင္းဂိုဏ္းဌာနခ်ဳပ္မွ ၀မ္းပန္းတသာၾကဳဆို လက္ခံခဲ႕ေလသည္။ ကာလ္ခ်ီသည္ ဘားရ္နားဘိုက္ အသင္းဂိုဏ္း၏ ၀တ္လံုေတာ္ သကၤန္းစီးခါ၊ ဘားရ္နားဘိုက္ အသင္းဂိုဏ္း သာမေဏငယ္တို႕ ေလ႕လာဆည္းပူးအပ္ေသာ ၀ိနည္းေတာ္မ်ား၊ အသင္းစည္းကမ္း ဓေလ႕ က်င္႕ထံုးက်င္႕တမ္းမ်ားကို လုိက္နာ ဆည္းပူး က်င္႕ေဆာက္တည္ခဲ႕ေလသည္။

     ဘားရ္နားဘိုက္အသင္း၏ စည္းကမ္း ၀ိနည္းေတာ္မ်ားကို ပီျပင္ တည္ၾကည္စြာ က်င္႕ေဆာက္ႏိုင္ေသာ ကာလ္ခ်ီအား အသင္းဂိုဏ္း၏ အသင္း၀င္ ဂတိသစၥာမ်ားကို ခံယူေစလ်က္ ဘားရ္နားဘိုက္ အသင္း၀င္တစ္ဦးအျဖစ္ လက္ခံခဲ႕ေလသည္။ 

သို႕ေသာ္ ရဟန္းေဘာင္သို႕ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းရအုန္းမည္ျဖစ္ရာ အီတလီျပည္၏ ထိပ္တန္းဓမၼကဌိက တကၠသိုလ္ႀကီးျဖစ္ေသာ “စိန္အလက္ဇႏၵားယား တကၠသိုလ္” ႀကီးသို႕ ကာလ္ခ်ီေရာက္ရွိခဲ႕သည္။ ဤတကၠသိုလ္ႀကီး၌ ရဟန္းတို႕ပညာရပ္ႏွင္႕ဆိုင္ရာ ဓမၼဘာသာရပ္မ်ား၊ က်င္႕၀တ္ေတာ္မ်ား၊ ၀ိနည္းေတာ္မ်ား၊ ဒသနိကေဗဒဆိုင္ရာ ပညာရပ္မ်ား၊ စသည္႕ အလြန္ေထြျပား ခက္ခဲလွသည္႕ ဘာသာရပ္စံုကို ဆက္လက္ေလ႕လာ သင္ယူခဲ႕ေလသည္။ သင္ၾကားအပ္ေသာ ပညာရပ္မ်ားကို ထူးခြ်န္ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆံုးခဲ႕ၿပီး၊ သိကၡာသမာဓိတရားႏွင္႕ျပည္႕စံု သျဖင္႕ မိမိေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ရဟန္းေဘာင္သို႕ တက္ေရာက္ခြင္႕ ရရွိခဲ႕ေလသည္။
 
  ကာလ္ခ်ီသည္ ရဟန္းသိကၡာ ခံယူၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္၊ ရဟန္းတို႕၏ အက်င္႕သီလႏွင႕္လည္းျပည္႕စံု၊ ပညာရည္လည္း ထက္ျမက္ျပည္႕စံုေသာ ပုဂၢဳိလ္တစ္ပါးျဖစ္သည႕္ အေလ်ာက္၊ အဆိုပါ မိခင္ တကၠသိုလ္ႀကီးမွာပင္ စာခ်ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္ရန္ သာသနာပိုင္ အထက္အႀကီးအကဲမ်ားမွ ယံုၾကည္ ကိုးစားစြာျဖင္႕တာ၀န္ေပးအပ္ ခဲ႕ေလသည္။

     ထိုစဥ္အခါက  ဘားရ္နားဘိုက္ အသင္းဂိုဏ္းမွ ဦးစီးဖြင္႕လွစ္ထားေသာ “စိန္အလက္ဇႏၵားယား တကၠသိုလ္” ႀကီး၏ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ တာ၀န္ကို ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေပါလ္ယို ခ်ီညားနီ Rev. Father Paolo Cignani မွတာ၀န္ယူ ထမ္းေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ခ်ီညားနီသည္ ယင္းတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ႕သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ရွိသည္ျဖစ္ရာ မိမိအား အဆိုပါ တာ၀န္မွ ရပ္နားခြင႕္ျပဳပါရန္ အထက္ အႀကီးအကဲမ်ားထံသို႕ တင္ျပေတာင္းဆို ခဲ႕ေလသည္။ သို႕ေသာ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္တစ္ပါးကို ခန္႕အပ္ရန္ ပုဂၢဳိလ္ေရြးခ်ယ္ေရး၌ အခက္အခဲမ်ားႏွင္႕ ေတြ႕ၾကံဳ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသျဖင႕္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ခ်ီညားနီ၏ တာ၀န္မွ ရပ္နားခြင္႕ေတာင္းခံခ်က္ကို ေခတၱ ဆိုင္းငံထားခဲ႕ၾကသည္။

      “စိန္အလက္ဇႏၵားယား တကၠသိုလ္”အတြက္ ခန္႕အပ္ရန္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ အသစ္ကို မ်ားမၾကာမီပိုင္းမွာ ပင္ေတြ႕ရွိခဲ႕ၾကသည္။ ပညာေရးဘက္၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သာသနာစိတ္ဓာတ္ျမွင္႕တင္ေရး၌ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဘက္စံုုျဖည္႕ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္႕ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ အသစ္ကိုေရြးခ်ယ္ရာ၌ အသက္အရြယ္အားျဖင္႕ သံုးဆယ္႕ တစ္ႏွစ္သာလွ်င္ ရွိေသးၿပီး၊ သာသနာပိုင္ အထက္ အႀကီးအကဲမ်ား၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မွ႕ကိုလည္း ခံစားရရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္ျဖစ္သည္႕ ကာလ္ခ်ီအား ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ခဲ႕ၾကေလသည္။

    သို႕ေသာ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာလ္ခ်ီသည္ မိမိအားေပးအပ္ထားေသာ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ တာ၀န္ကို ေျခာက္လတာ ကာလမွ်တာလွ်င္ ထမ္းရြက္ခဲ႕သည္။ သကၠရာဇ္ ၁၇၁၉
ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္၊ သာသနာပိုင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ကေလးမင္း ၁၁ (Pope Clement XI) ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ၊ သာသနာျပန္႕ပြားေရးႏွင္႕ စီမံခန္႕ခြဲေရး ဌာနခ်ဳပ္ႀကီးမွ ေရြးခ်ယ္ ဖြဲ႕စည္းေပးလိုက္ခဲ႕ေသာ အေရွ႕တိုင္း သာသနာေရး တမန္ေတာ္မ်ား ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာလ္ခ်ီသည္လည္း တစ္ပါး အပါအ၀င္ျဖစ္ခဲ႕သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာလ္ခ်ီသည္ အေရွ႕တိုင္းသို႕ သာသနာျပဳထြက္ရန္ အစဥ္ လိုလားေတာင္႕တခဲ႕သည္။ အေရွ႕တိုင္းသို႕ သာသနာျပဳ ထြက္ရန္ အမည္စာရင္းေပးသြင္းခဲ႕ေသာ ဘားရ္နားဘိုက္ အသင္းဂိုဏ္း၀င္ ေလးဆယ္ေက်ာ္တို႕တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာလ္ခ်ီသည္လည္း မိမိ အမည္စာရင္းကိုေပးသြင္းခဲ႕ျခင္းျဖစ္သည္။

      သမိုင္းအခ်ဳပ္ကား ထာ၀ရဘုရားသခင္ျဖစ္သည္။ ကာလ္ခ်ီ အရြယ္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ အမ်ားသူတို႕က ကာလ္ခ်ီသည္ မိမိ ဘခင္ႀကီး၏ ေျခရာကို လိုက္လိမ္႕မည္ဟု ထင္ျမင္ ယူဆခဲ႕ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ ကာလ္ခ်ီသည္ ဘုရားသခင္၏ အမတ္ေလာင္းေနရာကို ေရြးခ်ယ္ လက္ခံခဲ႕သည္။ တဖန္ စိန္အလက္ဇႏၵားယား တကၠသိုလ္ႀကီးအတြက္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ အသစ္ကို ေရြးခ်ယ္ၾကရာ၌ ပုဂၢဳိလ္သစ္ ရရွိေရးအတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာႏွင္႕ ရင္ဆိုင္ခဲ႕ၾကသည္။ ထိုသို႕ခက္ခဲစြာေရြးခ်ယ္ ခံထားရသည္႕ အၾကားမွပင္ ပါေမာကၡသစ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာလ္ခ်ီသည္ ျပန္လည္ႏႈတ္ထြက္ခဲ႕ၿပီး၊ မိခင္ တကၠသိုလ္ႀကီးကိုသာလွ်င္မက၊ ဥေရာပတိုက္ကိုပါေက်ာခိုင္းၿပီး အေရွ႕ဖ်ား သာသနာျပဳအဖြဲ႕၀င္ အျဖစ္ တရုတ္ျပည္သို႕ ခရီး ထြက္ခြာခဲ႕ေလသည္။ ထိုအျပင္ သာသနာေရး တမန္ေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဆရာေတာ္ မယ္ဇာဘားရ္ဘာ၏ မူလခရီးစဥ္ႏွင္႕ တာ၀န္သည္ တရုတ္ျပည္သို႕သာလွ်င္ျဖစ္ခဲ႕သည္။ တရုတ္ျပည္သို႕ေရာက္ရွိၾက၍ သာသနာပိုင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ေပးအပ္လိုက္ေသာ တာ၀န္ကိုလည္း ထေျမာက္ေအာင္ျမင္စြာ ျဖည္႕ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္စြမ္း မရွိခဲ႕ၾက။ တမန္ေတာ္အဖြဲ႕၀င္မ်ား အားလံုးလိုလိုပင္ အီတလီျပည္သို႕သာလွ်င္ ေျခဦးျပန္လည္လွည္႕ၾကရန္သာ ရွိေတာ႕သည္။ သို႕ေသာ္ ဆရာေတာ္ မယ္ဇာဘားရ္ဘာသည္ ကနဦးအစ၌လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ မရွိေသာ္ျငားလည္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးကာလ္ခ်ီအား ျမန္မာျပည္ရွိ ကာသလိခ္အသင္းေတာ္၏ သာသနာေရးမႈးခ်ဳပ္အျဖစ္ အာဏာအျပည္႕အပ္ႏွင္းခါ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ေပးခဲ႕ေလသည္။

       အခ်ဳပ္အားျဖင္႕ဆိုေသာ္ ကာလ္ခ်ီ၏ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဘုရားသခင္၏ လက္ရာေတာ္မ်ားကို အထင္အရွားေတြ႕ရွိရသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကာလ္ခ်ီအား ျမန္မာျပည္ ကက္သလခ္အသင္းေတာ္ သမုိင္းက႑ အတြက္ အုတ္ျမစ္္ခ်ခဲ႕သကဲ႕သို႕၊ ကာလ္ခ်ီေနာက္မွ လိုက္ပါလာၾကေသာ ဘားရ္နားဘိုက္ အသင္း၀င္ အားလံုးကုိလည္း အလားတူစြာပင္ စီမံေစာင္႕ေရွာက္သြားေၾကာင္းမ်ားကို ဆက္လက္ေလ႕လာရန္ တင္ျပ သြားဦးမည္ျဖစ္သည္။

၁၇၂၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာျပည္ရွိ ကက္သလခ္အသင္းေတာ္၏ သာသနာနာေရး အေျချပသမိုင္း(၇)

    ျမန္မာျပည္၌ ကက္သလခ္သာသနာ စတင္ထြန္းကားခဲ႕ၿပီမွာ ႏွစ္ေပါင္း (၁၅၀) ခန္႕ပင္ ရွိခဲ႕ေလၿပီျဖစ္သည္။ သကၠရာဇ္ ၁၆၁၃ ခုႏွစ္မွာ အေနာက္ဘက္လြန္မင္းသည္ ေအာက္ျမန္မာျပည္ကို သိမ္းပိုက္ ယူခဲ႕ေလသည္။ ေအာက္ျမန္မာျပည္၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕၌ အေျခခ်ေနထိုင္လ်က္ ရွိၾကေသာ အေနာက္တိုင္းသား ေပၚိတူဂီ အမ်ဳးိသားတို႕အား ေနာင္တခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားအံုၾကြမႈ႕မ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္ေစရန္ ေပၚတူဂီမ်ား၏ ေသာ႕ခ်က္ျဖစ္ေသာ သန္လ်င္ၿမိဳ႕ကို အလံုးအရင္းျဖင္႕ သိမ္းပိုက္ၿပီး၊ အေနာက္တိုင္းသားေပၚတူဂီ အားလံုးကို အထက္ျမန္မာျပည္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ႏွင္႕ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း တေလ်ာက္တြင္ အေျခခ်ေနထိုင္ေစခဲ႕ၿပီး၊ လယ္ယာ ကိုင္းကြ်န္းမ်ား လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ေနထိုင္ခြင္႕မ်ားေပးခဲ႕သည္။

(၇) a.Storia del Cristianesimo nell’Impero Barmano. By Luigi Gallo, in 3 Volumes, Milan 1862.

b.”History of the Catholic Burmese Mission, 1720-1887” By Bishop Bigandet 1887.

c.An Account of the Roman Catholic Mission of Southern Burma, Burnes and Oats, 1909.

d.Letter of Father Abbona to Father Simonin, Chaplain to the King of Sardinia contains an Outline History      of the Catholic Mission in Burma. Ava and Pegu, the origin of the mission. (Cf. Annales de la Propagation    de la Foi, Lyon, 1822-1903. Vol.13.pp.326-334)        

  ဤသို႕ျဖင္႕ ေပၚတူဂီအမ်ိဳးအႏြယ္ စစ္သံု႕ပန္းတို႕အား ယေန႕ အထက္ျမန္မာျပည္ တ၀ွမ္းရွိ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း-မံုရြာၿမိဳ႕နယ္၊ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္၊ ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ေရဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕နယ္၊ တန္႕ဆည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကြ်န္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ စသည္႕ အထက္ျမန္မာျပည္ ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင္႕ ခ်င္းတြင္းျမစ္နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ လယ္ယာ ကိုင္းကြ်န္း လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ခါ အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ႕ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

  အထက္ျမန္မာျပည္ေရာက္ ေပၚတူဂီ စစ္သံု႕ပန္တို႕တြင္ အမ်ားစုမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ၾကသကဲ႕သို႕၊ အခ်ဳိ႕မွာ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ရွိ အေျမာက္တပ္၌ စစ္မႈ႕ ထမ္းခဲ႕ၾကသည္။ ထိုေၾကာင္႕ပင္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေပၚတူဂီရပ္ကြက္မ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ႕ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသို႕ အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ႕ၾကေသာ ေပၚတူဂီ အမ်ဳိးအႏြယ္တို႕သည္ ႏွစ္ကာလ ပရိေစၦဒ ၾကာေညာင္းလာသည္ႏွင္႕ အမွ် ေဒသခံျမန္မာ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင္႕ ေရာယွက္လာၾကၿပီး၊ အိမ္ေထာင္ရက္သား က်ခါ ေပၚတူဂီ-ျမန္မာအစပ္ ႏြယ္ဖြားကို ေပၚထြန္းလာေစခဲ႕ျခင္းျဖစ္သည္။

  အထက္ျမန္မာျပည္သို႕ ေရာက္ရွိအေျခခ်ေနထိုင္ၾကေသာ ေပၚတူဂီမ်ားသည္ ကက္သလခ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ယံုၾကည္ကိုးကြယ္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထိုစဥ္ အခ်ိန္အခါက ျမန္မာျပည္ရွိ ကက္သလခ္ ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္သည္ အႏၵိယျပည္-မာလီရပိုၿမိဳ႕မွ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္၏ သာသနာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လက္ေအာက္ခံျဖစ္ခဲ႕သည္။ သို႕ျဖစ္၍ ျမန္မာျပည္ရွိ ကက္သလခ္ အသင္းေတာ္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ရဟန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကို မာလီရပိုၿမိဳ႕ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္မွ စီမံ ခန္႕ခြဲေစလႊတ္ေပးပို႕ရသည္။ ျမန္မာျပည္သို႕ ေရာက္ရွိလာၾကေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားမွာလည္း ေပၚတူဂီ တိုင္းရင္းသားမ်ားသာလွ်င္ျဖစ္ၾကသည္။

  သို႕ေသာ္ ေအ၊ ဒီ၊ ၁၇ ရာစုေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာျပည္အတြက္ ရဟန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ေစလႊတ္ေပးရန္ အႏၵိယျပည္ အတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာႏွင္႕ ေတြ႕ၾကံဳ ရင္ဆိုင္ လာခဲ႕ရသည္ႏွင႕္ အမွ် ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကို ဆက္လက္ ပို႕ေပးႏိုင္စြမ္း မရွိေတာ႕ေခ်။ ထိုသို႕ ျမန္မာျပည္ ကက္သလခ္သာသနာ အတြက္ ရဟန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား မရရွိႏိုင္သည္႕ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာျပည္ ကက္သလခ္သာသနာသည္ သာသနာေရး၊ ဘာသာေရးမ်ား၌ က်ဆင္းလာခဲ႕ရသည္။ သာသနာ၏ စီမံ ခန္႕ခြဲေပးမႈ႕ အင္အားမ်ား ဆုတ္ယုတ္လာသည္႕ႏွင္႕ အေလ်ာက္ ဘာသာတရား၌ ေလ်ာ႕ရဲ ပ်က္ျပားသြားသည္႕ ပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္လည္းေပၚထြန္း ခဲ႕ၾကသည္။ ထိုသို႕ ဘာသာတရား ပ်က္ျပားသြားသည္႕သူမ်ားကို ပတ္၀န္းက်င္မွ “ကုလားပ်က္” မ်ားဟုေခၚေ၀ါ ္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ ေရွးေဟာင္း ကက္သလခ္ဘာသာ၀င္မ်ား၏ ထူးျခားသည္႕ ဘာသာေရးသမိုင္းျဖစ္ရပ္ တခုမွာ အဆိုပါ ကုလားပ်က္မ်ားသည္ မိမိတို႕ ဘာသာတရားသာလ်င္ ပ်က္ျပားသြားၾကလင္႕ ကစား အျခား ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ဘာသာအယူ၀ါဒမ်ားကို လက္ခံ ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္မႈ႕ရွိျခင္း၊ ကူးေျပာင္းသြားမႈ႕ရွိျခင္း၊ စသည္႕ သမိုင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကိုမူ မေတြ႕ရွိခဲ႕ရေပ။ သို႕ျဖစ္၍ ေရွးေဟာင္း ကက္သလခ္ႏြယ္ဖြားမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားႏွင္႕ လူမႈ႕ေရးေလာက၌ သာလွ်င္ ကူးလူး ဆက္ဆံမႈ႕ရွိၾကၿပီး၊ ဘာသာေရးရာ၌မူ ေရာယွက္ေနထိုင္ျခင္း မျပဳလုပ္ခဲ႕ၾကသည္မွာ ထင္ရွားေပၚလြင္ေသာ သမိုင္းျဖစ္ရပ္တခု ပင္ျဖစ္သည္။

    အထက္ျမန္မာျပည္မွာ ကဲ႕သို႕  ေအာက္ျမန္မာျပည္တြင္လည္း ကက္သလခ္ ခရစ္ယာန္မ်ားရွိခဲ႕သည္မွာ အခ်ိန္ ကာလအားျဖင္႕ ၾကာျမင္႕ခဲ႕ၿပီျဖစ္သည္။ အလ်င္ဦးဆံုးေရာက္ရွိလာၾကေသာ ကက္သလခ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားမွာ ပင္လယ္ရပ္ျခား ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ျပဳလုပ္ေနၾကေသာ အေနာက္ တိုင္းရင္းသားမ်ားပင္ျဖစ္ၾကသည္။ အေနာက္ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ သေဘၤာပိုင္ရွင္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထို သေဘၤာပိုင္ရွင္ႀကီးမ်ားသည္ သေဘၤာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ရင္းႏွီး လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ အဆိုပါ သေဘၤာပိုင္ရွင္ႀကီးမ်ားႏွင္႕ အတူ လိုက္ပါလာၾကေသာ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား အစရွိေသာ သူတို႕သည္ ကက္သလခ္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထိုလူပုဂၢဳိလ္မ်ား အတြက္ ဘာသာေရးအမႈ႕ ကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ ၎တို႕ႏွင္႕ အတူ ကက္သလခ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားလည္း ျမန္မာျပည္သို႕ လိုက္ပါလာျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ အေနာက္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဘာသာေရး ၀တၱရားမ်ားကုိ ထမ္းရြက္ေပးၾကရင္း၊ ေဒသခံနယ္ေျမရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ားကိုလည္း သာသနာျပဳ ၾကသည္။ ဤသို႕ျဖင္႕ ေအာက္ျမန္မာျပည္၌ ခရစ္ယာန္ အယူ၀ါဒကို ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ၾကေသာ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ားလည္း စုစည္းျဖစ္ေပၚလာခဲ႕ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသို႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ အႏၵိယျပည္မွ သာသနာေတာ္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင္႕ေရွာက္ေပးမည္႕ ရဟန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား အဆက္ျပတ္မႈ႕ရွိခဲ႕ျခင္းသည္ ပို၍ ဆိုးရြားေသာ အေျခအေနမ်ားသို႕ ေရာက္ရွိေစခဲ႕ျခင္းျဖစ္သည္။

    သို႕ုျဖစ္၍ ေရာမၿမိဳ႕-သာသနာျပန္႕ပြားေရး ဌာနခ်ဳပ္မွ တရုတ္ျပည္-ကန္တံုၿမိဳ႕သို႕ သာသနာေရး ကိစၥရပ္ႏွင႕္ ေရာက္ရွိလာခဲ႕ေသာ ဆရာေတာ္ မယ္ဇာဘာရ္ဘားသည္ ျမန္မာျပည္ရွိ ကက္သလခ္အသင္းေတာ္ကို ျပန္လည္ ထူေထာင္ေပးရန္ လိုအပ္သည္႕ သာသနာျပဳ ပုဂၢဳိလ္ အင္အားမ်ားကို ျဖည္႕စြက္ေပးဘို႕ စီမံ ခန္႕ခြဲေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆက္ရန္ -
 အင္း၀ေရာက္ေျခရာမ်ား - အပုိင္း(၆)