Friday, March 7, 2014

အင္း၀ေရာက္ေျခရာမ်ား - အပုိင္း(၁)


 အင္း၀ေရာက္ေျခရာမ်ား

ဆုေတာင္းေမတၱာပို႕သလႊာ

“အင္း၀ေရာက္ေျခရာမ်ား” စာတမ္းကို ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ရန္ကုန္၊ ကက္သလခ္ ရဟန္းျဖစ္သင္တကၠသိုလ္၊ သမိုင္းဌာနသို႕ တင္သြင္းခဲ႕သည္။ မ်ားမၾကာမီ လပိုင္းမ်ားတြငိ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ စုႀကီး ကုန္လြန္ေတာ႕မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ သကၠရာဇ္ ၃၀၀၀ စုႀကီးသို႕ ၀င္ေရာက္ၾကေတာ႕မည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႕ သကၠရာဇ္ ေထာင္စုႀကီးမ်ား အကူးတြင္ ကုန္လြန္ခဲ႕ေသာ ကာလမ်ား၏ သတိရမွတ္သား ေအာက္ေမ႕ဘြယ္ရာ မ်ားစြာ က်န္ရစ္မည္ျဖစ္သည္။ “အင္း၀ေရာက္ေျခရာမ်ား” စာတမ္းသည္ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ စုအတြင္း ျမန္မာျပည္ ကက္သလခ္အသင္းေတာ္ႀကီး၏ မေမ႕အပ္ေသာ သမိုင္း မွတ္တ္ိုင္မ်ားအခ်ဳိ႕မွ အထူးျပဳ တင္ျပေသာ စာတမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင္႕ သကၠရာဇ္ ၁၇၂၂ မွ ၁၈၃၂ ခုႏွစ္မ်ား၏ သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ တနည္းဆိုေသာ္ ၁၈ ႏွင္႕ ၁၉ ရာစုမ်ား ဆပ္ၾကားရွိ ႏွစ္ ၁၀၀ ကက္သလခ္အသင္းေတာ္၏ ခရီးသမိုင္း တစ္ကြက္ကို ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။

ဤခရီး သမိုင္းစဥ္တြင္ အလြန္ထင္ရွားေပၚလြင္ေသာ အပိုင္း(၃) ပိုင္းကိုေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္သည္။
ပထမပိုင္းတြင္ ျမန္မာျပည္သို႕ ၁၇၂၂ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ ေရာက္ရွိလာၾကေသာ ဘားရ္နားဘိုက္သာသနာျပဳ အဖြဲ ႔၏ သာသနာလုပ္ငန္း အုတ္ျမစ္ခ်ေသာအပိုင္း ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအပိုင္းတြင္ ဘားရ္နားဘိုက္သာသနာျပဳအဖြဲ႕၏ ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္မႈ႕ရွိေသာ သာသနာလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။ တတိယပိုင္းတြင္ ဘားရ္နားဘိုက္သာသနာျပဳအဖြဲ႕တို႕၏ သမိုင္းအခန္းက႑တစ္ရပ္ကို လွပတင္႕တယ္စြာ ပိတ္သြားခဲ႕ျခင္း ျဖစ္သည္။

သမိုင္းျဖစ္စဥ္မ်ားဟူသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ေန႕စဥ္ေတြ႔ ျမင္ေနရေသာ ပထ၀ီေျမႀကီး၏ ရွခင္းအလားပင္ျဖစ္ၾကသည္။ ပထ၀ီေျမႀကီးသည္ ေႏြရာသီ၌ ေျခာက္ေသြ႕လ်က္ရွိၿပီး၊ မိုးရာသီတြင္ စိမ္းလန္းစိုေျပမွု႕ႏွင္႕အတူ အၾကည္းတန္ အရုပ္ဆိုးလွသည္႕ ရႊံ႕ႏြံမ်ား၊ မိုးသက္မုန္တုိင္းမ်ားရွိၾကသည္။ ေဆာင္းဥတုအခ်ိန္၌မူ ေအးခ်မ္းသာယာၿပီး၊ ၾကည္ႏူးဖြယ္ရာ အခ်ိန္သမယႏွင္႕ေတြ႔ၾကံ ုရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ အလားတူစြာ ျမန္မာျပည္ေရာက္ ဘားရ္နားဘိုက္သာသနာျပဳတို႕၏ သမိုင္းသည္လည္း၊ ေျခာက္ေသြ႕မႈ႕၊ ပူေလာင္မႈ႕၊ စိုေျပမႈ႕၊ ၾကည္လင္ေအးခ်မ္းသာယာမႈ႕၊ အစရွိေသာ သမိုင္းစဥ္ႀကီး၏ ဥတုရာသီအမ်ဳးမ်ဳးကိုေတြ႕ၾကံဳ ခံစားသြားၾကရသည္။ သို႕ေသာ္ ဘားရ္နားဘိုက္သာသနာျပဳအဖြဲ႕သည္ သံေပါလူး၏ သံမဏိစိတ္ဓာတ္အျပည္႕ႏွင္႕ မိမိတို႕၏ သမိုင္းအသီးသီးကို တာ၀န္ေက်ျပြန္စြာ ေရးသားသြားၾကသည္။

“အင္း၀ေရာက္ေျခရာမ်ား” စာတမ္းမွ အဆိုပါသံေပါလူး၏ ခ်စ္သားႀကီးမ်ားကို အထူး ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင္႕အပ္ပါသည္။ ယေန႔ ျမန္မာျပည္ ကက္သလခ္ အသင္းေတာ္သည္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတို႕လက္၀ယ္တြင္ တာ၀န္အျပည္႕အ၀ ေပးထားလွ်က္ရွိသည္။ သကၠရာဇ္ ၃၀၀၀ စုႀကီးစီသို႕ ေျခလွမ္းေနၾကေသာ ျမန္မာျပည္ရွိ ကက္သလခ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၊ သူေတာ္စင္ သီလရွင္ပုဂၢဳလ္မ်ား၊ ဓမၼကဌိကဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား၊ အထူးသျဖင္႕ ရဟန္းေဘာင္၊ သူေတာ္စင္ေဘာင္သို႕တက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကေသာ ကက္သလိခ္ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားအား “အင္း၀ေရာက္ေျခရာမ်ား” သမိုင္းမွတ္ေက်ာက္မ်ားတြင္ မိမိတို႕ဘ၀ ေၾကးမံုအရိပ္ကို ေရာင္ျပန္ျမင္ႏိုင္ၾကပါေစဟု ဆႏၵမြန္မ်ားျပဳလိုက္ရေပသည္။

ဘားရ္နားဘိုက္သာသနာျပဳ ပုဂၢဳိလ္ေက်ာ္မ်ားသည္ စြန္႕စားမွု႕ ႀကီးမားလွသည္။ ေရာက္ေလရာ ေဒသမ်ားတြင္ မိမိတို႕ဘ၀ကို အၾကြင္းမဲ႕ ဆက္ကပ္ၾကသည္။ သာသနာ႕အက်ိဴးကို ထမ္းရြက္ရင္း၊ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွလည္း လူသားမ်ား ေကာင္းက်ဳးအတြက္ စာေပလုပ္ငန္း၊ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ရြံရြံခြ်န္ခြ်န္ ထမ္းရြက္သြားၾကသည္။ ယေန႕ဘားရ္နားဘိုက္တို႕ ၾကဲခ်သြားခဲ႕ၾကေသာ ဧ၀ံေဂလိတရားေတာ္ျမတ္၏ မ်ဳးေစ႕မ်ားကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္း ႀကီးပြား ေအာင္ျပဳစုေနၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလခ္အသင္းေတာ္ရွိ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကိုလည္း သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ စုႀကီး၏ သမိုင္းမွတ္ေက်ာက္မ်ားတြင္၊ ေရွးယခင္က သာသနာျပဳႀကီးမ်ားႏွင္႕အတူ ဤသမိုင္းစာတမ္းမွ              အထူး ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင္႕လွ်က္ သမိုင္းမွတ္တမ္းတင္အပ္ ေပသည္။

ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး၊ လူ၀ီဂ်ီ ဘရက္ဆန္း (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္)၊
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး၊ ဂါျဗီရဲလ္ တိုေဟးမန္းဂါဘီ၊ ရန္ကုန္သာသနာ၊
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး၊ အာလဖုန္းစ္ ဦးသန္းေအာင္၊ မႏၱေလးသာသနာ၊
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး၊ မာတီးယား ဦးေရႊ၊ ေတာင္ႀကီးသာသနာ၊
ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး၊ အာျဗံဟံ သန္း၊ က်ဳင္းတံုသာသနာ၊
ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး၊ ဂ်ဳးဇက္ ဦးေသာင္းေရႊ၊ ၿပည္သာသနာ၊
ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး၊ ေပါလ္ ဂေရာင္း၊ ၿမစ္ႀကီးနားသာသနာ၊
ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး၊ အီဇတ္ ဒါႏု၊ ေတာင္ငူသာသနာ၊
ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး၊ ဆိုေတးရို ဖားမို၊ လြဳင္ေကာ္သာသနာ၊
ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး၊ ေရမြန္ပိုးေရ၊ ေမာ္လျမိဳင္သာသနာ၊
ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး၊ နီေကာလားစ္ မန္းထန္၊ ဟားခါးသာသနာ၊
ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး၊ ခ်ားလ္စ္ဘို၊ ပုသိမ္သာသနာ၊
ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး၊ ဖိလစ္ပ္ ဇာေဟာင္း၊ လားရွိွးသာသနာ၊
လက္ေထာက္ဆရာေတာ္ႀကီး၊ ဂေရေဂၚရီတိုက္ေမာင္း၊ ျပည္သာသနာ၊
လက္ေထာက္ဆရာေတာ္ႀကီး၊ ပီတာလူ၀ီစ္၊ က်ဳင္းတံုသာသနာ၊
ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး၊ ေယာဟန္ဘတၱိစတား ဂိုဘားတို၊ (ျငိမ္း)၊
ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး၊ ဂ်ဳးဇက္ မန္ေအရီ၊(ျငိမ္း)၊

  အထက္ေဖာ္ျပပါ ျမန္မာျပည္ ကက္သလခ္သာသနာအသီးသီး၏ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္၊ ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ဦးေဆာင္ေပးမွု႕ႏွင္႕အတူ ျမန္မာျပည္ ကက္သလခ္အသင္းေတာ္ႀကီးသည္ သကၠရာဇ္ ၃၀၀၀ စုႀကီးဆီသို႕ ခရစ္ေတာ္၏ သတင္းေကာင္းမ်ား ဆထက္ထမ္းပိုး တိုး၍ ျဖန္႕ေ၀သြားႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းမ်ားေတာင္းေခြ်လွ်က္ -

ေအ၊ ကိုေလး။
                                                    


အခန္း(၁)
သမိုင္းမ႑ဳင္
သုသာန္ သခၤ်ဳိင္းတခု အတြင္းသို႕ ေရာက္ရွိခဲ႕သည္။ သခၤ်ဳိင္း၏ အ၀င္ေပါက္အနီးတြင္ ေျမကြက္လပ္တခု မက်န္ သခၤ်ဳိင္းဂူမ်ား ေလွ်ာင္းစက္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္လို္က္ရသည္။ ေျခဖ၀ါးအရင္းမွ အစျပဳလိုက္ေသာ စကၡဳအာရံုေၾကာ၏ ခ်ိန္သီးကေလးသည္ အာရံုေၾကာမ်ား၏ စက္သီးဘီးေပၚမွ ေရခပ္ပံုး အလား သုသာန္တစ္ကြင္းလံုး ေအာက္၌ ဖံုး၀ွက္လွ်က္ရွိေသာ အလြန္နက္ရွုိင္းလွသည္႕ ေလာကဓံ အနိစၥတရား ပင္လယ္ျပင္ႀကီးထဲသို႕  ေလွ်ာဆင္းသြားခဲ႕ေလသည္။

ထင္ရွားေပၚလြင္လွေသာ သခၤ်ဳိင္းဂူႀကီးမ်ားကို ဦးစြာ ပထမ အကဲခတ္ မိလိုက္ခဲ႕ေပသည္။ ယင္း သခၤ်ဳိင္းဂူႀကီးမ်ားမွာ အလြန္လွပေသာ သံပန္း သံခြ်န္တိုင္ကေလးမ်ားျဖင္႕ ၀န္းၿခံ ပတ္လည္ ပိတ္ဆို႕ခတ္ထားသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။ သခၤ်ဳိင္းဂူႀကီးမ်ား၏ ဦးထိပ္တြင္ စိုက္ထူထားေသာ လက္၀ါးကပ္တိုင္ႀကီးမ်ားမွာလည္း ပန္းပုေက်ာ္မ်ား၏ အထူးေျပာင္ေျမာက္လွသည္႕ ဗိသုကာလက္ရာျဖင္႕ ထိုးထြင္း မြန္းမံထားေသာ ပန္းခက္ပန္းပြင္႕ႀကီးငယ္မ်ားႏွင္႕ ျပည္႕လွ်ံလွ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။

တဖန္ အျဖဴ၊ အျပာ၊ အနီ၊ အစိမ္း အစရွိသည္႕ ေရာင္စံု ေက်ာက္ျပားမ်ားျဖင္႕ ေခ်ာေမြ႔သပၸာယ္စြာ မြမ္းမံ ခင္းက်င္းထားေသာ သခၤ်ဳိင္းဂူႀကီး အခ်ဳိ႕ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္လုိက္ရေပသည္။ ယင္း ေရာင္စံုေက်ာက္ျပားႀကီးမ်ား အေပၚ၀ယ္ စီကာ ပတ္ကံုး ထိုးထြင္း ေရးသားထားသည္႕ ေက်ာက္စာတမ္းမ်ားကလည္း အလြန္ ၾကည္လင္ ျပတ္သားၾကၿပီး ေလဆာေရာင္ျခည္ႏွင္႕ပင္ ေရးသားထားသည္႕ အလားရွိၾကေလသည္။ ဤသို႕ အေရာင္အဆင္းမ်ားျဖင္႕ တဖိတ္ဖိတ္ေတာက္ပလွ်က္ ရွိသည္ျဖစ္ရာ ေနာက္ခံရွိ သက္မဲ႕သခၤ်ဳိင္းဂူႀကီးမ်ား ကိုပင္ အသက္၀င္လွုပ္ရွားလာေစၿပီး ပိုမို လွပလာေအာင္ ျဖစ္ေပၚေစခဲ႕ၾကေလသည္။

အထက္ ေဖာ္ျပပါ သခၤ်ဳိင္းေက်ာက္ဂူႀကီးမ်ားသည္ သုသာန္သခၤ်ဳိင္းတစ္ကြင္းလံုးတြင္ ေပ်ာက္ၾကားမွ်သာ ရွိၾကသျဖင္႕ က်ဳးတို႕က်ဲတဲ မွ်သာလွ်င္ေတြ႕ျမင္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ခန္႕ညားထည္၀ါမႈ႕ မရွိျငားေသာ္လည္း ပန္းရံပညာရွင္တို႕၏ သပ္ရပ္ ေျပျပစ္ေသာ လက္ရာမ်ားျဖင္႕ ေဆာက္လုပ္ထားသည္႕ ရိုးရိုးအုပ္ဂူတို႕မွာ ပို၍ ပင္ျပည္႕က်ပ္သေယာင္ ရွိၾကသည္။ အဆိုပါ ရိုးရိုးအုပ္ဂူမ်ားမွ အခ်ဳိ႕မွာ ႏွစ္ကာလ ပရိေစၦဒ ၾကာေညာင္းလာသည္ႏွင့္ အမွ် ဥတုရာသီဒဏ္ကို ခံႏိုင္စြမ္း မရွိၾကေတာ႕သျဖင္႕ အက္ကြဲစ ျပဳေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ အခ်ိုဳ႕မွာေတာ႕လည္း လံုးလံုးလ်ားလ်ား အက္ကြဲသြားၾကၿပီ ျဖစ္ရာ ထြက္ေပၚလာသည္႕ ေရွးေခတ္လုပ္ အုတ္က်ဳးအုတ္ပဲ႕ အစအနမ်ားကိုသာလွ်င္ေတြ႕ ရွိေနရေပသည္။ သို႕ျဖစ္၍ အဆိုပါ အုတ္ဂူပ်က္တို႕မွာ ေရွးေရွးကပင္ ျမွုပ္ႏွံသၿဂၤဳိလ္ခဲ႕ၾကေသာ အုတ္ဂူမ်ားပင္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သတိျပဳမိခဲ႕ေပသည္။

သို႕ေသာ္ ေတြ႕ျမင္လိုက္ရေသာ သခၤ်ဳိင္းဂူ အမ်ားစုတို႕မွာ မို႕ေမာက္ေနေသာ ပထ၀ီ ေျမသားကေလးမ်ားျဖင္႕ ေျမပံုပီပီ အမွတ္အသား အျဖစ္ေလာက္သာလွ်င္ ေဆာက္လုပ္ထားၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရေပသည္။ ထိုရိုးသားၿပီး အမွတ္မထင္အပ္ေသာ သခၤ်ဳိင္းဂူကေလးမ်ားမွာ ယင္းတို႕၏ ဦးထိ္ပ္တို႕၌ သစ္သားတို သစ္သားစတို႕ုျဖင္႕ ခုတ္ထြင္း ရိုက္ႏွက္စိုက္ထူထားေသာ လက္၀ါးကပ္တိုင္ကေလးမ်ား ရွိေနၾကျခင္းေၾကာင္႕သာလွ်င္ ယင္းတို႕ကို သခၤ်ဳိင္းဂူ ေျမပံုကေလးမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရေတာ႕သည္ ျဖစ္ေပသည္။

သို႕ပါ၍…..
ဤအလြန္ နက္ရိွုင္းက်ယ္ျပန္႕လွသည္႕ အနိစၥပင္လယ္ျပင္ ေလာကႀကီးထဲသို႕ ထိုးဆင္း ငံု႕၀င္ထားၾကကုန္ေသာ အဆိုပါ ပုဂၢဳိလ္ႀကီးမ်ားကား အဘယ္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါလိမ္႕? အဘယ္က လာၾကပါလိမ္႕? - အစရွိသည္႕ ယင္းတို႕၏ ေနာက္ကြယ္ရွိ သမိုင္းအေၾကာင္းစံုကို ဆက္လက္စူးစမ္းသိရွိလိုလာသည္႕ စိတ္ဆႏၵမ်ားက တဖြားဖြားျဖစ္ေပၚခဲ႕ရျပန္သည္။

ကမာၻဦးက်မ္း၊ ၃ : ၁၉ တြင္ ဖတ္ရႈ႕ရေသာ “သင္သည္ ေျမႀကီးမွလာ၍ ေျမႀကီးသို႕ ျပန္ရမည္” ဟု က်မ္းတရားျမတ္၏ ပညတ္ရွိသည္႕အတိုင္း ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ ဘိုးေဘးမ်ား၊ တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ ေခါင္းေဆာင္ပုဂၢဳလ္ေက်ာ္ႀကီးမ်ား အစရွိကုန္ေသာ လူသတၱ၀ါ ပုဂၢဳိလ္အေပါင္းတို႕သည္ သခၤါရွဓမၼပညတ္ကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ၾကဘဲ၊ ေျမႀကီးသို႕သာ ခခဲ႕ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ျဖစ္လာသျဖင္႕ ပ်က္ရမည္ဟူေသာ ရုပ္တရား၏ ဘ၀ခရီး လမ္းဆံုးျဖစ္ေခ်သည္။ ဤသခၤါရတရားမွာ လူမ်ိဳးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး သိရွိလက္ခံၾကေသာ တရားပင္ျဖစ္သည္။

ရုပ္တရား၏ ဘ၀သည္ ခရီးလမ္းဆံုးသို႕ ဆိုက္ေရာက္သြားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အဆိုပါလူပုဂၢဳိလ္ အသီးသီးတို႕၏ အသက္တာ ထင္ရွားရွိစဥ္အတြင္းက ၾကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္သြားခဲ႕ၾကသည္႕ ဘ၀မွတ္တမ္းမ်ားမွာမူ လူ႕ေဘာင္ေလာက၏ မ်က္ႏွာစာျပင္၀ယ္ မွတ္ေက်ာက္ထင္ က်န္လွ်က္ ရွိေနတတ္ေသးသည္။ သုသာန္အတြင္းမွ ေတြ႕ျမင္္ ဘတ္ရွုရေသာ ထိုထိုေသာ ေက်ာက္စာတန္းမ်ားမက သူတို႕ဘ၀၏ မွတ္တမ္းမ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႕က ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားၾကေသးသည္ မဟုတ္ပါေလာ? ဤႏွယ္ ထိန္းသိမ္းထားေသာ ႏွလံုးသားမ်ား ခ်ဳပ္ျငိမ္းခဲ႕တံုေသာ္လည္း အျခားႏွလံုးသားမ်ား အေပၚသို႕ လက္ဆင္႕ကမ္း ေရးထိုးေပးအပ္သြားၾကေပအံုးမည္ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ေျမးစဥ္မ်ဳိးဆက္တို႕အား ဘိုးေဘးမ်ားက ေပးအပ္ခဲ႕ေသာ မကြယ္မေပ်ာက္ႏိုင္သည္႕ အေမြအႏွစ္မ်ားျဖစ္သည္။ ဤအေမြအႏွစ္ကို ေခတ္အဆက္ဆက္က ထိန္းသိမ္းထားၾကရမည္။ ျပဳစု သြားၾကရမည္။ ဤဘ၀အေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းျပဳစု လုပ္ေကြ်းသည္႕လုပ္ငန္းရပ္ကို “သမိုင္းျပဳသည္” ဟု ဆိုရေပသည္။

လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းတြင္ သမိုင္းစဥ္လာ တစ္ရပ္ ရွိအပ္သည္။ ရွိလည္း ရွိၾကသည္။ ႏွစ္မ်ား သိန္းသန္း ေျမာက္မ်ားစြာျဖင္႕ခ်ီ၍ ၾကာျမင္႕ၿပီး၊ ပထ၀ီ သဘာ၀ျဖင္႕ ေဆာက္တည္ထားသည္႕ ေျမေအာက္ ေရေအာက္ရွိ သယံဇာတပစၥည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႕ကို သိပၸံပညာ အတတ္စြမ္းအင္မ်ားျဖင္႕ တူးေဖာ္ၾကလွ်က္ ကမာၻသူ ကမာၻသားအေပါင္းတို႕သည္ ယေန႕ မ်က္ေမွာက္ေခတ္သစ္ ကမာၻႀကီးကို တည္ေဆာက္လွ်က္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အတိတ္ကာလက ရွိခဲ႕ေသာ အေၾကာင္းတရားသည္ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ အက်ိဳးတရား ျဖစ္ထြန္းေစျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႕ျဖစ္၍ အတိတ္သမိုင္းဟူသည္ ပစၥဳပၸန္ကာလကို အက်ဳိးျပဳမည္႕အေၾကာင္းတရားျဖစ္ၿပီး၊ ခံစားရရွိမည္႕ ရလဒ္ျဖစ္ေသာ အနာဂတ္ကာလပိုင္းကို ထပ္ေလာင္း၍ ဦးတည္ ပို႕ေဆာင္ေပးသည္ ျဖစ္ရာ၊ ေလွသမၹာန္ ေနာက္ပိုင္းရွိ ”ပဲ႕” ပမာျဖစ္ေစခဲ႕သည္။

လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းသည္ ေရွးအတိတ္ကာလမွ ျဖစ္ေပၚ ခံစားခဲ႕ရၾကေသာ သမိုင္းျဖစ္ရပ္မ်ား၏ ေသြးေၾကာမ်ားျဖင္႕ဖြဲ႕ စည္းခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားၾကျခင္းျဖစ္ေပသည္။ သို႕ျဖစ္၍ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ကို ထူေထာင္ၾကရာ၌၊ ထိုလူ႕ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္လံုးက အျမတ္တႏိုး ႏွလံုးပိုက္ယူ လက္ခံထားသည္႕ တူညီေသာ သမိုင္း အျဖစ္စဥ္လာတစ္ရပ္ကို ထုတ္ေဖာ္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ထိုအရင္းခံ တူညီေသာ သမိုင္းအျဖစ္စဥ္လာ၏ လံႈ႕ေဆာ္ခ်က္ အင္အားကို အမွီသဟဲျပဳၿပီး ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ထားေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း မ႑ိုဳင္ႀကီးကို ခိုင္မာေစရန္ က်ားကန္ထားမွသာလွ်င္ အဆိုပါ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႀကီးသည္ ယခု မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ စည္းစည္းလံုးလံုး တည္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အဖြဲ႕အစည္း၀င္ မန္ဘာတိုင္းက စိတ္တူ မေနာတူ ေမွ်ာ္မွန္းရည္ရြယ္ထားၾကေသာ ဘ၀၏ အနာဂတ္ပန္းတိုင္သို႕ သမိုင္္းအစဥ္လာ မပ်က္ ထာ၀ရ တည္ၾကည္ခိုင္ျမဲစြာ ေလွ်ာက္လွမ္းသြားလာႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္ေပသည္။

သိပ္သည္း က်စ္လစ္စြာ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္လံုး၏ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ထက္ျမက္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ေပးၾကရမည္႕ တာ၀န္၀တၱရားမွာလည္း အဖြဲ႕အစည္း၀င္တိုင္း၏ ဘ၀ သမိုင္းေပး တာ၀န္တစ္ရပ္ျဖစ္ေပသည္။ ထိုျမင့္မား ေကာင္းမြန္ထက္ျမက္ေသာ အရည္အေသြးမ်ား နိမ္႕က် ခမ္းေၿခာက္သြားပါက ထိုအဖြဲ႕အစည္း၏ ဘ၀ခရီး လမ္းဆံုးပင္ ျဖစ္ေပေတာ႕မည္။ ထိုေၾကာင္႕ လူ႕အဖြဲ႕ အစည္းထုတစ္ရပ္လံုးကို သမိုင္း အစဥ္အလာ ထာ၀ရ ႏုပ်ိဳရွင္သန္ေစရန္ အင္အား သြန္းေလာင္းေပးမည္႕ သမိုင္းျပဳ သမားေတာ္ႀကီးမ်ား အထူး လိုအပ္လွေပသည္။ သို႕ရာတြင္ ကေလာင္ေသြးထက္ ညီေနာင္ေသြးမ်ား အစဥ္ စီးဆင္းေနဘို႕ရန္ကား ပိုမို လိုအပ္လွေပသည္။ တနည္းဆိုရေသာ္ သမိုင္းအစဥ္အလာမွ ရရွိခဲ႕ၾကေသာ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ဘိုးေဘးမ်ား၏ ခံယူခ်က္ အေမြအႏွစ္မ်ားကို သားစဥ္ေျမးဆက္တို႕က မကြယ္မေပ်ာက္ မတိ္မ္မေကာေစဘဲ ထိန္းသိမ္းသြားၾကရန္ျဖစ္သည္။

ဆက္ရန္ -
အင္း၀ေရာက္ေျခရာမ်ား - အပုိင္း(၂)