Thursday, February 6, 2014

မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာႏွင့္ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား (အပိုင္း ၃၀)

ဖါသာရ္ဂ်ိဳးဇက္ဦးသက္လြင္
Fr. Joseph U Thet Lwin

    ဖါသာရ္ဂ်ိဳးဇက္ ဦးသက္လြင္သည္ (၁၉၆၅)ခု ဇန္န၀ါရီလ (၂၉)ရက္ေန႔တြင္ စစ္ကုိင္းတုိင္း ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕၌ ေမြးဖြားခ႔ဲသည္။ မိဖမ်ားမွာ ဦးညႊန္႔ေမာင္ ေဒၚခင္ေအးတုိ႔ျဖစ္သည္။ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ (၁၀)တန္းေအာင္သည္ အထိ သင္ႀကားခဲ႔သည္။ (၁၉၈၆) မွ (၁၉၈၈) အထိ မုံရြာတကၠသုိလ္တြင္ ဆက္လက္ ပညာသင္ႀကားခဲ႔သည္။ (၁၉၈၈-၈၉) ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေက်းသီမန္စန္ေက်းရြာ မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ မူလတန္းျပဆရာအျဖစ္ အမႈထမ္းခဲ႔သည္။ (၁၉၉၀)ျပည္႔ႏွစ္တြင္
မႏၲေလးတကၠသုိလ္၌ ဆက္လက္ ပညာသင္ႀကားခဲ႔ရာ (၁၉၉၁)ခုႏွစ္တြင္ ဘြဲ႔ရရွိခဲ႔သည္။ (၁၉၉၂)ခုႏွစ္တြင္ ကုိ္ရင္ သကၤန္းရခဲ႔သည္။ (၁၉၉၂-၁၉၉၄) ႏွစ္မ်ားတြင္ ေမၿမိဳ႕ ရဟန္းျဖစ္သင္တကၠသုိလ္ ဖီေလာ္ေဆာ္ဖီဌာနတြင္ ဖီလုိဆုိဖီ ပညာသင္ႀကားခဲ႔ၿပီးေနာက္ (၁၉၉၄) မွ (၁၉၉၈) အထိ ရဟန္းျဖစ္ တကၠသုိလ္တြင္ သီအုိလုိဂ်ီပညာ သင္ၾကားခဲ႔သည္။(၁၉၉၉) ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ေခ်ာင္းရုိးရြာ ဘုရားေက်ာင္း ရာျပည္႔ပြဲေတာ္တြင္ ဦးပဥၥင္းႀကီးသိကၡာ ခံယူခဲ႔သည္။ (၁၉၉၉)ခု ေအာက္တုိဘာလ(၈)ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေရႊႏွလုံးေတာ္ ကာသီဒရယ္ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း၌ ဆရာေတာ္ေအ ဦးသန္းေအာင္ လက္ေတာ္မွ ရဟန္းသိကၡာ ခံယူခဲ႔သည္။ ရဟန္းသိကၡာခံယူၿပီးေနာက္ ေမၿမိဳ႔ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းတြင္ လက္ေထာက္အျဖစ္ အမႈထမ္းခဲ႔သည္။ (၂၀၀၂)ခုႏွစ္ ဂၽြန္လမွ စ၍ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႔နယ္ ခ်င္းေညာင္ပင္သာရြာ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး အျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရသည္။ (၂၀၀၃)ခုႏွစ္ ဂၽြန္လတြင္ အီတလီနုိင္ငံ ေရာမၿမိဳ႕သုိ႔ ပညာ ဆက္လက္ဆည္းပူးရန္ သြားေရာက္ရသည္။

ဖါသာရ္ဖးီလစ္ ဦးတင္ထြန္း
Fr. Philip U Tin Tun
    ဖါသာရ္ ဖီးလစ္ ဦးတင္ထြန္းသည္ (၁၉၆၂)ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ (၂၇)ရက္ေန႕တြင္ အမရပူရၿမိဳ႕၌ ေမြးဖြားခဲ႔သည္။ မိဖမ်ားမွာ ဦးသန္းေဆာင္ ေဒၚပုျဖစ္သည္။ အမရပူရၿမိဳ႕ အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ သူငယ္တန္းမွ (၈)တန္းအထိ သင္ၾကားခဲ႔သည္။ (၉)တန္းမွ (၁၀)တန္းအထိ အမရပူရၿမိဳ႕ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ဆက္လက္ ပညာသင္ၾကားခဲ႔ရာ (၁၉၈၁) ခုႏွစ္ (၁၀)တန္း ေအာင္ျမင္ခဲ႔သည္။ (၁၉၈၁)ခုႏွစ္မွ စ၍ မႏၲေလး၀ိဇၨာ သိပၸံတကၠသုိလ္တြင္ ပညာ ဆက္လက္ ဆည္းပူးခဲ႕ရာ (၁၉၈၅)ခုႏွစ္တြင္ ဘြဲ႕ရရွိခဲ႔သည္။

    (၁၉၈၅) ခုႏွစ္တြင္ ေမၿမိဳ႕ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း တႏွစ္၀င္ေရာက္ၿပီး (၁၉၈၅)ခုႏွစ္မွ (၁၉၉၁)ခုႏွစ္ အထိ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းျမသာစည္တြင္ အစုိးရမူလတန္း ဆရာအျဖစ္ (၅)ႏွစ္ အမႈထမ္းခဲ႔သည္။ (၁၉၉၁)ခုႏွစ္တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ စိန္ေသာမတ္စ္အႀကိဳ ရဟန္းျဖစ္သင္တကၠသုိလ္ ျပန္၀င္ၿပီး (၁၉၉၂) မွ (၁၉၉၄) အထိ ေမၿမိဳ႔ ရဟန္းျဖစ္သင္တကၠသုိလ္ ဖီေလာ္ေဆာ္ဖီဌာနတြင္ ဆက္လက္ ပညာသင္ၾကားခဲ႔သည္။ (၁၉၉၄)ခုႏွစ္မွ (၁၉၉၈)ခုႏွစ္ အထိ ရန္ကုန္ ရဟန္းျဖစ္သင္တကၠသုိလ္ ေမဂ်ာေဆမီနာရီတြင္ ဆက္လက္ ပညာသင္ၾကားခဲ႔သည္။ (၁၉၉၉) မတ္လ (၁၈)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ေခ်ာင္းရုိးရြာ ဘုရားေက်ာင္း ရာျပည္႔ပြဲတြင္ ဘရာသာဂ်ိဳးဇက္သက္လြင္ႏွင့္ အတူ ဦးပဥၥင္းႀကီး သိကၡာခံယူခဲ႔သည္။ (၁၉၉၉) ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ (၈)ရက္ေန႕တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေရႊႏွလုံးေတာ္ ကာသီဒရယ္ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းတြင္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ေအဦးသန္းေအာင္ လက္ေတာ္မွ ရဟန္း သိကၡာခံယူခဲ႔သည္။

    ရဟန္းသိကၡာ ခံယူၿပီးေနာက္ စိန္ေသာမတ္အႀကိဳ ရဟန္းျဖစ္တကၠသုိလ္တြင္ လက္ေထာက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ (၂၀၀၂)ခုႏွစ္ အထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔ရသည္႔ အျပင္ စိန္ဂၽြန္းဘာသာ၀င္မ်ားကုိလည္း ၾကည္႕ရႈရသည္။ (၂၀၀၂)ခုႏွစ္ ဂ်ြန္လမွစ၍ ေတာင္တြင္းႀကီး သရက္ခုန္ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းႀကီးအျဖစ္ အမႈထမ္းရသည္။ (၂၀၀၃) ဧၿပီလမွစ၍ ေတာင္တြင္းႀကီး၊ ေညာင္ပင္သာ၊ သရက္ခုန္၊ သဲၿဖဴတုိ႔ကုိပါ ၾကည္႔ရႈရသည္။ (၂၀၀၃)ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ေတာင္တြင္းႀကီး၌ ေဘာ္ဒါေက်ာင္းေဆာင္ ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ခဲ႔ေသာ္လည္း အစုိးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရသျဖင့္ ရပ္ဆုိင္းထားရသည္။(၂၀၀၃) ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၂)ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္၌ ေျမငလ်င္ ျပင္းထန္စြာလွုပ္သျဖင့္ ေတာင္တြင္းႀကီး၊ ေညာင္ပင္သာ၊ သဲၿဖဴ သရက္ခုန္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား ၿပိဳက် ပ်က္စီးယုိယြင္းသြားသျဖင့္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနရသည္။

ဖါသာရ္လူး၀စ္ ဦးစုိးလြင္
Fr. Louis U Soe Lwin
    ဖါသာရ္ လူး၀စ္ဦးစုိးလြင္သည္ (၁၉၆၈)ခု ႀသဂုတ္လ (၁၈)ရက္ေန႕တြင္ ေရဦးၿမိဳ႕၌ ေမြးဖြားခဲ႔သည္။ မိဖမ်ားမွာ ဦးတစ္ကူး - ေဒၚမွုံတုိ႔ျဖစ္သည္။ (၁၉၇၃) ခုႏွစ္မွ စ၍ ေရဦးၿမိဳ႕ အမွတ္(၁) မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ တတိယတန္းအထိ ပညာသင္ႀကားၿပီး ခ်မ္းသာရြာ အစုိးရမူလတန္းေက်ာင္းတြင္ ဆက္လက္ ပညာသင္ႀကားရာ ခ်မ္းသာရြာ အစုိးရမူလတန္းေက်ာင္းမွ စတုတၳတန္း ေအာင္ျမင္ခဲ႔သည္။ (၅) တန္းမွ (၇)တန္းအထိ ေရဦးအမွတ္(၁) အစုိးရ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ႀကားၿပီး (၁၉၈၃)ခုႏွစ္တြင္ ေမၿမိဳ႕ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း၀င္သည္။ ေမၿမိဳ႕ အမွတ္(၃) အ.ထ.ကတြင္ (၈)တန္းမွ စတင္ သင္ႀကားရာ (၁၉၈၆)ခုႏွစ္တြင္ (၁၀)တန္း ေအာင္ျမင္ခဲ႔သည္။ (၁၉၈၇)ခုႏွစ္တြင္ မႏၲေလး တကၠသုိလ္ စာေပးစာယူသင္တန္း တက္ေရာက္ခဲ႔သည္။ (၁၉၉၀) မွ (၁၉၉၁)တြင္ ေမၿမိဳ႕ ရဟန္းျဖစ္သင္တကၠသုိလ္တြင္ ဖီလုိဆုိဖီ ပထမနွစ္ ပညာရပ္ သင္ႀကားခဲ႔သည္။ (၁၉၉၁) ခုႏွစ္မွ စ၍ တကၠသုိလ္ စာေပးစာယူသင္တန္း ဆက္လက္တက္ေရာက္ခ႔ဲရာ (၁၉၉၄)ခုႏွစ္တြင္ ၀ိဇၨာဘြဲ႕ ရရွိခဲ႔သည္။ (၁၉၉၄)ခုႏွစ္တြင္ ေမၿမိဳ႕ ရဟန္းျဖစ္သင္ တကၠသုိလ္ ဖီေလာ္ေဆာ္ဖီ ဒုတိယႏွစ္သင္ႀကားခဲ႔သည္။

    (၁၉၉၅) ခုႏွစ္ ႀသဂုတ္လတြင္ အီတလီျပည္ ေရာမရွိ (Mary Mother Of The Church) အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရဟန္းျဖစ္တကၠသုိလ္တြင္ ဆက္လက္ ပညာသင္ႀကားၿပီး (၁၉၉၉)ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၁၂)ရက္ေန႕တြင္ ေရာမၿမိဳ႕၌ ဦးပဥၥင္းႀကီးသိကၡာ ခံယူခဲ႔သည္။(၂၀၀၀)ျပည္႔ႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ (၇)ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေရႊႏွလုံးေတာ္ ကာသီဒရယ္ေက်ာင္း၌ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ေအဦးသန္းေအာင္ လက္ေတာ္မွ ရဟန္း သိကၡာခံယူခဲ႔သည္။

    ရဟန္းသိကၡာခံယူၿပီးေနာက္ အီတလီနုိင္ငံ ေရာမၿမိဳ႕ လက္ေတရန္တကၠသုိလ္၌ (Pastoral Theology) ပညာရပ္ကုိ ဆက္လက္ေလ႔လာ သင္ႀကားခဲ႔ရာ (၂၀၀၃)ခုႏွစ္တြင္ (Ph.D) ပါရဂူဘြဲ႕ ရရွိခဲ႔သည္။ (၂၀၀၃)ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၂၄)ရက္ေန႕တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လာၿပီး ေတာင္တြင္းႀကီးခရုိင္ သရက္ခုန္ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ႏွင့္ သရက္ခုန္၊ ကုကိၠဳကုန္း၊ ပတ္လည္ႀကီးရြာမ်ားရွိ ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ၾကည္႔ရႈရသည္။

ဖါသာရ္အန္ေထာ္နီ ဦးေအာင္မ်ိဳး၀င္း
ၤFr. Anthony U Aung Myo Win
    ဖါသာရ္အန္ေထာ္နီ ဦးေအာင္မ်ိဳး၀င္းသည္ (၁၉၆၉)ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ(၁၃)ရက္ေန႕တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ ေမြးဖြားခဲ႔သည္။ မိဖမ်ားမွာ ဦးေအာင္သိန္း ေဒၚေသာင္းတုိ႕ျဖစ္သည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ အမွတ္(၅)ဘုံေက်ာ္ အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ သူငယ္တန္းမွ အဌမတန္းအထိ သင္ႀကားၿပီးေနာက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ အမွတ္(၁၃) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းသုိ႕ ေျပာင္းေရႊ႕၍ န၀မတန္းမွ စတင္သင္ႀကားခဲ႔ရာ (၁၉၈၇)ခုႏွစ္တြင္ (၁၀)တန္း ေအာင္ခဲ႔သည္။ (၁၀)တန္းေအာင္ၿပီးေနာက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ရတနာပုံေကာလိပ္တြင္ ပထမႏွစ္ တက္ေရာက္သင္ႀကားခဲ႔ရာ (၁၉၈၈)အေရးအခင္းႏွင့္ ႀကဳံခဲ႔ရသည္။ (၁၉၈၈) ခုႏွစ္တြင္ ေမၿမိဳ႕ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ခဲ႔သည္။ (၁၉၉၀)ျပည္႔ႏွစ္တြင္ တကၠသုိလ္ ပထမႏွစ္စာေမးပြဲ ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ႔ၿပီး၊ ဒုတိယႏွစ္မွစ၍ တကၠသုိလ္ စာေပးစာယူသင္တန္းတက္ခဲ႔ရာ (၁၉၉၄)ခုတြင္ သိပံၸဘြဲ႕ရရွိခဲ႔သည္။ (၁၉၉၅-၉၆)တြင္ ေမၿမိဳ႕တြင္ (၂)ႏွစ္ ပညာသင္ႀကားခဲ႔သည္။

    (၁၉၉၇) ခုႏွစ္တြင္ အီတလီႏုိင္ငံ ေရာမၿမိဳ႕ရွိ စိန္ဂၽြန္လက္ေတရန္ တကၠသုိလ္တြင္ ဖီလုိဆုိဖီ (၂)ႏွစ္ သီအုိလုိဂ်ီ (၃)ႏွစ္သင္ႀကားၿပီး (၂၀၀၂) ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၂၂)ရက္ေန႔တြင္ အီတလီျပည္ ေရာမၿမိဳ႕၌ ဦးပဥၥင္းႀကီးသိကၡာ ခံယူခဲ႔သည္။ (၂၀၀၂)ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ (၁၀)ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ကာသီဒရယ္ဘုရားေက်ာင္း၌ ဆရာေတာ္ ခ်ားစ္လက္ေတာ္မွ ရဟန္းသိကၡာ ခံယူခဲ႔သည္။ ရဟန္းသိကၡာခံယူၿပီးေနာက္ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕ လက္ေထာက္ ဘုန္းႀကီးအျဖစ္ အမႈထမ္းရသည္။

ဖါသာရ္ေဘာ္စကိုဦးေက်ာ္ထြန္းျမင့္
ၤFr. Bosco U Kyaw Tun Myint
    ဖါသာရ္ေဘာ္စကုိ ဦးေက်ာ္ထြန္းျမင့္သည္ (၁၉၇၀)ျပည္႔ႏွစ္ ေမလ (၁၆)ရက္ေန႕တြင္ မုံလွရြာ၌ ေမြးဖြားခဲ႔သည္။ မိဖမ်ားမွာ ဦးနီ ေဒၚသိန္းၾကည္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ အသက္ (၅)ႏွစ္အရြယ္တြင္ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕ ဘုရင္ဂ်ီရပ္ရွိ အစုိးရမူလတန္းေက်ာင္းတြင္ စတုတၳတန္းအထိ ပညာသင္ႀကားခဲ႔သည္။ (၅)တန္းမွ (၁၀)တန္းအထိ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ႀကားခဲ႔ရာ (၁၉၉၀)ျပည္႔ႏွစ္တြင္ (၁၀)တန္း ေအာင္ျမင္ခဲ႔သည္။ (၁၉၉၂)ခုႏွစ္တြင္ ေမၿမိဳ႕ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း ၀င္ေရာက္ခဲ႔သည္။ (၁၉၉၃)ခုႏွစ္တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ စိန္ေသာမတ္စ္အႀကိဳ ရဟန္းျဖစ္သင္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းမွ တကၠသုိလ္ စာေပးစာယူသင္တန္း တက္ေရာက္ေျဖဆုိခဲ႔ရာ (၁၉၉၆)ခုႏွစ္တြင္ သမုိင္းဘာသာရပ္ အဓိကျဖင့္ ၀ိဇၨာဘြဲ႕ရရွိသည္။

    (၁၉၉၆) ခုႏွစ္မွ (၁၉၉၈)ခုႏွစ္ အထိ ေမၿမိဳ႕ ရဟန္းျဖစ္သင္တကၠသုိလ္တြင္ ဖီေလာ္ေဆာ္ဖီ ပညာရပ္သင္ႀကားခဲ႔ၿပီး (၁၉၉၈) ခုႏွစ္မွ (၂၀၀၂) ခုႏွစ္ အထိ ရန္ကုန္ ေမဂ်ာရဟန္းျဖစ္သင္ တကၠသုိလ္တြင္ သီအုိလုိဂ်ီ ဘာသာရပ္ သင္ႀကားခဲ႔ရသည္။ (၂၀၀၂)ခု ဧၿပီလ (၅)ရက္ နဘက္ရြာ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း ရာျပည္႔ပြဲေတာ္တြင္ ဦးပဥၥင္းႀကီး သိကၡာခံယူခဲ႔သည္။ (၂၀၀၂)ခုႏွစ္ နုိ၀င္ဘာလ (၁၀)ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေရႊႏွလုံးေတာ္ ကာသီဒရယ္ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း၌ ဆရာေတာ္ခ်ားစ္ဘုိ၏ လက္ေတာ္မွ ရဟန္းသိကၡာ ခံယူခဲ႔သည္။ ရဟန္းသိကၡာခံယူၿပီးေနာက္ ခ်မ္းသာရြာ လက္ေထာက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရသည္။

ဖါသာရ္ပီတာ ဦးစိန္လွိဳင္ဦး
Fr. Peter U Sein Hlaing U
           ဖါသာရ္ပီတာ ဦးစိန္လွိဳင္ဦးသည္ (၁၉၇၃)ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၅)ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးၿမိိဳ႕၌ ေမြးဖြားခဲ႔သည္။ မိဖႏွစ္ပါးမွာ ဦးစိန္ေမာင္ႏွင့္ ေဒၚခင္ေလးတုိ႔ျဖစ္သည္။ ေနာင္လွိဳင္ အစုိးရမူလတန္းေက်ာင္းတြင္ သူငယ္တန္းမွ စတုတၳတန္းအထိ ပညာသင္ႀကားခဲ႔သည္။ (၅)တန္းမွ(၈)တန္းအထိ မႏၲေလးၿမိဳ႕ အမွတ္(၇) အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ ဆက္လက္ ပညာသင္ႀကားခဲ႔ၿပီး န၀မတန္းတြင္ အမွတ္(၁၄) အထက္တန္းေက်ာင္းသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕၍ သင္ႀကားခဲ႔သည္။ (၁၉၈၉) ခုႏွစ္တြင္ ေမၿမိဳ႕ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း ၀င္ေရာက္၍ ေမၿမိဳ႕ အမွတ္(၃)အစုိးရအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ (၁၀)တန္းပညာ ဆက္လက္သင္ႀကားရာ ထုိႏွစ္မွာပင္ (၁၀)တန္း ေအာင္ျမင္ခဲ႔သည္။(၁၉၉၀) ျပည္႔ႏွစ္တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ အႀကိဳရဟန္းျဖစ္သင္ တကၠသုိလ္ စိန္ေသာမတ္စ္ရဟန္း ျဖစ္သင္ေက်ာင္းမွ စာေပးစာယူသင္တန္း တက္ေရာက္ခဲ႔ရာ (၁၉၉၅)ခုႏွစ္တြင္ သိပၸံဘြဲ႕ ရရွိ္ခဲ႔သည္။

    (၁၉၉၆) ခုႏွစ္မွ (၁၉၉၈)ခုႏွစ္ အထိ ေမၿမိဳ႕ရဟန္းျဖစ္သင္တကၠသုိလ္ ဖီလုိဆုိဖီပညာ သင္ႀကားခဲ႔သည္။ (၁၉၉၈) ခုႏွစ္မွ (၂၀၀၂)ခုနွစ္ အထိ ရန္ကုန္ ေမဂ်ာရဟန္းျဖစ္သင္ တကၠသုိလ္တြင္ သီအုိလုိဂ်ီပညာ ဆက္လက္ သင္ႀကားခဲ႔သည္။ (၂၀၀၂) ဧၿပီလ (၅)ရက္ေန႔ နဘက္ရြာ ရာျပည္႔ပြဲေတာ္တြင္ ဦးပဥၥင္းႀကီးသိကၡာ ရရွိခဲ႔သည္။ (၂၀၀၂) ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ (၁၀)ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ကာသီဒရယ္ဘုရားေက်ာင္းေတာ္တြင္ ဆရာေတာ္ ခ်ားစ္ဘုိ၏ လက္ေတာ္မွ ရဟန္းသိကၡာ ခံယူခဲ႔သည္။ ရဟန္းသိကၡာခံယူၿပီးေနာက္ ကန္႔ဘလူ၊ ကၽြန္းလွ၊ ေကာလင္းၿမိဳ႕မ်ားရွိ ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ေရႊဘုိေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ လက္ေထာက္အျဖစ္ တာ၀န္ယူ ၾကည္႔ရႈခဲ႔ရသည္။ (၂၀၀၃)ခုႏွစ္ ေမလ (၁၆)ရက္ေန႔တြင္ ေရႊဘုိေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ လက္ေထာက္အျဖစ္ မုံလွရြာသုိ႕ ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီး ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ၾကည္႔ရႈရသည္။

ဦးပဥၥင္းႀကီးအာလုိက္ဆီ ဦးေမာင္ေမာင္ေဌး
Brother Alexis U Mg Mg Htay
    ဦးပဥၥင္းႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ေဌးသည္ (၁၉၆၁)ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၆)ရက္ေန႔တြင္ ေခ်ာင္းရုိးရြာတြင္ ေမြးဖြားခဲ႔သည္။ မိဖမ်ားမွာ ဦးဒီနုုူး ေဒၚတင္တင္တုိ႕ျဖစ္သည္။ တန္႔ဆည္တြင္ ပဥၥမတန္းအထိ ပညာသင္ၾကားခဲ႔သည္။ (၁၉၇၂) ခုႏွစ္တြင္ ေမၿမိဳ႕ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း ၀င္သည္။ (၆) တန္းမွ (၈)တန္းအထိ ေမၿမိဳ႕ အမွတ္(၁)အ.လ.ကတြင္ ပညာသင္ၾကားၿပီး န၀မတန္းႏွင့္ ဒႆမတန္းကုိ အမွတ္(၂)အထကတြင္ သင္ၾကားခဲ႔ရာ (၁၉၇၈) ခုႏွစ္တြင္ (၁၀)တန္းေအာင္သည္။ (၁၉၇၉)ခု မွ (၁၉၈၂)အထိ ရန္ကုန္ ေမဂ်ာေဆမီနာရီတြင္ ဖီေလာ္ေဆာ္ဖီ သင္ၾကားရင္း တကၠသုိလ္ စာေပးစာယူ တက္ေရာက္ခဲ႔ရာ သိပၸံဘြဲ႕ ရရွိခဲ႔သည္။ ဆက္လက္ၿပီး သီအုိလုိဂ်ီ ပညာသင္ၾကားခဲ႔ရာ (၁၉၈၆)တြင္ ျပီးဆုံးခဲ႔သည္။

    (၁၉၉၂) ခုနွစ္တြင္ ဦးပဥၥင္းႀကီး သိကၡာယူၿပီးေနာက္ (၁၉၉၂) မွ (၂၀၀၁)အထိ စိန္ေဇးဗီးယားေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးကုိ ကူညီခဲ႔သည္။ (၂၀၀၂) ခု ေမလမွ စ၍ ေမၿမိဳ႔ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းတြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရသည္။

ဖါသာရ္ခ်ားလ္စ္ဘုိ
ၤFr. Charles Bo
    ဖါသာရ္ ခ်ားလ္စ္ဘုိသည္ (၁၉၄၈)ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ (၂၉)ရက္ေန႔တြင္ ေရႊဘုိခရုိင္၊ ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ မုံလွရြာ၌ ေမြးဖြားခဲ႔သည္။ မိဖႏွစ္ပါးမွာ ဦးဂၽြန္ႏွင့္ ေဒၚေအးတင္တုိ႔ျဖစ္သည္။ မူလတန္းပညာကုိ မုံလွရြာ မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားၿပီးေနာက္ (၁၉၆၂)ခုႏွစ္ မွ (၁၉၇၆)ခုႏွစ္ အထိ အနီးစခန္းရွိ
နာဇရက္ဆေလးရွင္း ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းတြင္ ဆက္လက္ ပညာသင္ၾကားခဲ႔သည္။ (၁၉၇၆) ခု ဧၿပီလ (၉)ရက္ေန႔တြင္ လာရႈိးၿမိဳ႕၌ ရဟန္းသိကၡာ ခံယူခဲ႔သည္။ (၁၉၇၆)ခု မွ (၁၉၈၁)ခုႏွစ္အထိ Loikhan တြင္ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ႔သည္။ (၁၉၈၅) မွ (၁၉၈၆) အထိ Apostolic Administrator Lashio လားရႈိး သာသနာအုပ္ခ်ဳပ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးမႈး အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ႔ရသည္။ (၁၉၈၆) မွ (၁၉၉၀) အထိ (Prefeat Apostolic of Lashio) လားရႈိးသာသနာ တာ၀န္ခံ အႀကီးအမႈး မြန္ဆီေညာ္အျဖစ္ တာ၀န္ယူရသည္။ (၁၉၉၀) ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၆)ရက္ေန႔တြင္ လားရူိးသာသာနာ ဆရာေတာ္အျဖစ္ လားရိူးၿမိဳ႕တြင္ ဆရာေတာ္သိကၡာခံယူခဲ႔သည္။ (၁၉၉၆) ခု ႀသဂုတ္လ (၂)ရက္ေန႔ မွ စ၍ ပုသိမ္ဆရာေတာ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရသည္။ (၂၀၀၂)ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၃)ရက္ေန႔မွ စ၍ (၂၀၀၃)ခုႏွစ္ ဂၽြန္လ (၁၄)ရက္ေန႔အထိ မႏၲေလးဂုိဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာအုပ္ခ်ဳပ္ စီမံခန္႕ခြဲေရးတာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ခဲ႔ရသည္။

    ဆရာေတာ္ခ်ားလ္စ္ဘုိသည္ မႏၲေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာကုိ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေနရစဥ္ ဆရာေတာ္ အဆက္ဆက္ သီတင္းသုံးေနထုိင္ရန္ အတြက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၈၁x၂၅လမ္း၊ ၈၁လမ္းကုိ မ်က္ႏွာမူလ်က္ သုံးထပ္ ဆရာေတာ္ေက်ာင္းတုိက္သစ္ကုိ (၂၀၀၂)ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ (၉)ရက္ေန႔တြင္ အင္ဂ်င္နီယာ ဦးေမာင္ေမာင္ဦးစီး၍ အုတ္ျမစ္ခ် တည္ေဆာက္ခဲ႔ရာ (၂၀၀၃)ခု ဂၽြန္လတြင္ ၿပီးစီးခဲ႔သျဖင့္ (၂၀၀၃)ခုႏွစ္ ဂၽြန္လ (၁၄)ရက္ေန႔တြင္ ဆရာေတာ္ ေက်ာင္းသစ္ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပႏုိင္ခဲ႔သည္။ ဆရာေတာ္ေက်ာင္းတုိက္သစ္ ဖြင့္ပြဲကုိ ရဟန္းမင္းႀကီးကုိယ္စားလွယ္ေတာ္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ Adriano Bernardini ကုိယ္တုိင္ တက္ေရာက္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ႔သည္။ ဆရာေတာ္ေက်ာင္းတုိက္သစ္၏ ကုန္က်ေငြ စုစုေပါင္းမွာ က်ပ္ (၈၄၄၄၆၆၀၇) (က်ပ္ရွစ္ရာေလးဆယ္႔ေလးသိန္းေလးေသာင္းေျခာက္ေထာင္ေျခာက္ရာ ခုႏွစ္က်ပ္တိတိ) ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာေတာ္ ခ်ားလ္စ္ဘုိသည္(၂၀၀၃) ဂၽြန္လမွစ၍ ရန္ကုန္ကက္သလစ္ သာသနာဂုိဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္အျဖစ္ တာ၀န္ယူ အမႈထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

ဆက္ရန္
မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာႏွင့္ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား (ေနာက္ဆံုးအပိုင္း)