Monday, February 3, 2014

မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာႏွင့္ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား (အပိုင္း ၂၉)

ဖါသာရ္ပီတာဦးမ်ိဳးေအာင္
Fr. Peter U Myo Aung
    ဖါသာရ္ ပီတာ ဦးမ်ိဳးေအာင္သည္ (၁၉၆၀) ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၃)ရက္ေန႔တြင္ တန္႕ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ ေခ်ာင္းရုိးရြာတြင္ ေမြးဖြားခဲ႔သည္။ မိဖႏွစ္ပါးမွာ ဦးေဗဒါႏွင့္ ေဒၚေအးရီတုိ႔ျဖစ္သည္။ သားသမီး (၁၀)ေယာက္အနက္ သားဦး ရတနာျဖစ္သည္။ ေခ်ာင္းရုိးရြာ မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ သင္ၿပီးေနာက္ ေမၿမိဳ႔ စိန္အာေလာရွက္ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ခ႔ဲသည္။ ေမၿမိဳ႕ အမွတ္(၃) အထက္တန္းေက်ာင္းမွ (၁၀)တန္း ေအာင္ၿပီးေနာက္ (၁၉၈၀)ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ ရဟန္းျဖစ္သင္တကၠသုိလ္ ေမဂ်ာေဆမီနာရီတြင္ (၁၉၈၉)ခုႏွစ္ အထိ ရဟန္းတုိ႔တတ္အပ္ေသာ ပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားခဲ႔သည္။ (၁၉၈၉)ခု ေအာက္တုိဘာလ (၁၄)ရက္ေန႔တြင္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ေအဦးုသန္းေအာင္ လက္ေတာ္မွ ရဟန္းသိကၡာ ခံယူခ႔ဲသည္။

    ရဟန္းသိကၡာခံယူခဲ႔ၿပီးေနာက္ ခ်င္းသာသနာနယ္ ကေလးၿမိဳ႕အုပ္စုတြင္ တႏွစ္တာမွ် လက္ေထာက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ႔သည္။ ၄င္းေနာက္ (၁၉၉၀)ခုႏွစ္မွ (၂၀၀၂) အထိ ေက်ာက္ဆည္ခရုိင္ စဥ္႔ကုိင္ၿမိဳ႕နယ္ ေဇာ္ဂ်ီရြာ ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ႏွင့္ ေက်ာက္ဆည္၊ ျမစ္ငယ္၊ ေျမာက္ကုိင္း၊ ခ်မ္းသာကုန္း၊ ဆင္ၿဖဴ၊ ျမစ္သား၊ ကူမဲ၊ မန္က်ည္းေတာရွိ ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ၾကည္႔ရႈခဲ႔ရသည္။ (၂၀၀၂)ခုႏွစ္ ဂၽြန္လမွ စ၍ ေခ်ာင္းဦး ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕ အမႈထမ္းသည္။

ဖါသာရ္ေဒါမနစ္ဆလုိင္းဂ်ိဳတု
Fr. Dominic Sling Joy Tu
    ဖါသာရ္ ေဒါမနစ္ဆလုိင္း ဂ်ိဳတုသည္ (၁၉၆၀) ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၃)ရက္ေန႕တြင္ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ခ်င္းေညာင္ပင္သာရြာတြင္ ေမြးဖြားခဲ႔သည္။ မိဖမ်ားမွာ ဦးေအာင္ႀကည္ႏွင့္ ေဒၚေသာင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ ငယ္စဥ္အခါတြင္ ကုကၠိဳကုန္းရြာမ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစား ဘ၀ျဖင့္ ဆြမ္းခံရင္း ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းႀကီး ရွင္ဦးမိတၲ၏ ေ၀ယ်ာ၀စၥ ထမ္းေဆာင္ စာသင္ရင္း (၁၉၇၁)ခုႏွစ္တြင္ မူလတန္းေအာင္ခဲ႔သည္။ (၁၉၇၂) ခုႏွစ္တြင္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ စိန္အာေလာရွက္ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း ၀င္ခဲ႔သည္။ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းတြင္ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေအာင္သည္အထိ ပညာသင္ၿပီး (၁၉၈၀)ခုႏွစ္တြင္ ကုိရင္သကၤန္း ရရွိခဲ႔သည္။

    ထုိမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ရဟန္းျဖစ္သင္ တကၠသုိလ္တက္ေရာက္သင္ႀကားရင္း တကၠသုိလ္ စာေပးစာယူသင္တန္း တက္ေရာက္ ေျဖဆုိခဲ႔ရာ သိပံၸဘြဲ႕ ရရွိခဲ႔သည္။ (၁၉၈၉)ခု ဧၿပီလ (၉)ရက္ေန႔ ေမၿမိဳ႕ စိန္အာေလာရွက္ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း စိန္ရတု ဂ်ဴဗလီပြဲေတာ္တြင္ ဦးပဥၥင္းႀကီး သိကၡာရရွိခဲ႔သည္။ (၁၉၉၀) ျပည္႔ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၁၄)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ခ်င္းေညာင္ပင္သာ ကက္သလစ္သာသနာႏွစ္ (၅၀)ျပည္႔ ဂ်ဴဗလီပြဲေတာ္တြင္ မႏၲေလး ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ အာလ္ဖုန္းဦးသန္းေအာင္ လက္ေတာ္မွ ရဟန္းသိကၡာ ခံယူခဲ႔သည္။

    (၁၉၉၁) ခုႏွစ္မွ စ၍ မႏၲေလးၿမိဳ႕ စိန္မုိင္ကယ္အုပ္စု ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ႀကည္႔ရႈခဲ႔ရသည္။ သံ၀င္းရပ္ ဘာသာ၀င္အုပ္စုကုိ ႀကည္႔ရႈရစဥ္ ဘုရားေက်ာင္းအတြင္း တာရာဆုိခင္း၍ ဘုရားေက်ာင္း ပတ္လည္အုတ္မ်ား ခင္းႏုိင္ခဲ႔သည္။ ႏွလုံးေၾကကြဲ မယ္ေတာ္ (Divine Mercy) ရင္ျပင္ ေက်ာင္းေဆာင္ ေရတံခြန္၊ ႏွစ ္(၂၀၀၀) အထိမ္းအမွတ္ လက္၀ါးကပ္တုိင္၊ ေရကန္၊ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းႏွင့္ အေသခံျခင္း၊ စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္၊ စိန္အဲန္ရုပ္တုမ်ား မာရီယား တမန္ေတာ္ ႏွစ္(၅၀) တံခြန္အလံမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ႔သည္။ မယ္ေတာ္၏ဂူကုိ ျပန္လည္ျပဳျပင္၍ ေႂကြျပားမ်ား ကပ္ႏုိင္ခဲ႔သည္။ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း အုန္းပင္မ်ား စုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ခဲ႔သည္။ ဓမၼဆရာတစ္ဦး ခန္႕ထားႏုိင္ခဲ႔သည္။ နိဗၺာန္ေဆာ္ကား တည္ေထာင္ခဲ႔သည္။ ဘင္ခရာတီး၀ုိင္း ဖြဲ႔စည္း ခဲ႔သည္။ ႏွစ္ထပ္ေက်ာင္းေဆာင္ႏွင့္ စည္းေ၀းခန္းမေဆာင္ တည္ေဆာက္နုိင္ခဲ႔သည္။ (၂၀၀၂) ခု ဇြန္လမွစ၍ မုံလွရြာ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရသည္။ (၂၀၀၃)ခုႏွစ္တြင္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္၍ ေရဒီယုိေဗရိတာစ္ ျမန္မာပုိင္း အစီအစဥ္ ညႊန္ႀကားေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရသည္။

ဖါသာရ္ စီပရီယမ္ ဦးေအာင္၀င္း
Fr.Cyprian U Aung Win
    ဖါသာရ္စီပရီယမ္ ဦးေအာင္၀င္းသည္ (၁၉၆၄)ခု စက္တင္ဘာလ (၁၆)ရက္ေန႔ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ခ်မ္းသာရြာ၌ ေမြးဖြားခဲ႔သည္။ မိဖမ်ားမွာ ဦးသန္းေမာင္ ေဒၚျမေရႊတုိ႔ျဖစ္သည္။ ခ်မ္းသာရြာ၌ (၈)တန္းေအာင္ျမင္သည္ အထိ ပညာသင္ႀကားရင္း ဘာသာေရး အေျခခံအသိပညာမ်ားကုိလည္း ရဟန္း၊ သိီလရွင္၊ ဓမၼဆရာမ်ားထံမွ သင္ႀကား နာယူခဲ႔ရသည္။ ငယ္စဥ္က ရဟန္းျဖစ္လုိေသာ ဆႏၵ ျပင္းျပခဲ႔သည္႔ အေလ်ာက္ (၁၉၇၉)ခုႏွစ္ (၁၀)တန္း ေရာက္သည္႔အခါ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ စိန္အာေလာရွက္ အေျခခံ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ခဲ႔သည္။
 
   (၁၀) တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ (၁၉၈၁)ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ ရဟန္းျဖစ္သင္တကၠသုိလ္ ေမဂ်ာေဆမီနာရီသုိ႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္ ရရွိခဲ႔သည္။ ရဟန္းတုိ႔ တတ္အပ္ေသာ ပညာရပ္မ်ားကုိ စြမ္းစြမ္းတမံ ေလ႔လာ ဆည္းပူးေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ (၁၉၉၂)ခု ႀသဂုတ္လ (၂၉)ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ ဦးပဥၥင္းႀကီး သိကၡာခံယူခဲ႔သည္။ ဦးပဥၥင္းႀကီးဘ၀ႏွင့္ (၆)လတာေနရသည္႔ ကာလတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ခ်မ္းသာရြာ ေဆြမ်ိဳးဆက္ ထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ ဆရာေတာ္အား လက္လွမ္းမိသမွွ် ေလ႔လာ ကူညီခဲ႔သည္။ ဦးပဥၥင္းႀကီးဘ၀၌ပင္ ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕နယ္ ယင္းေတြရြာသစ္မွ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တိိမ္ျမဳပ္ေနခဲ႔ေသာ ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္မ်ားထံသုိ႔ သြားေရာက္ေနထုိင္ကာ တရင္းတႏွီး အားေပး စည္းရုံးခဲ႔သည္။ (၁၉၉၃) ခု မတ္လ(၁၅)ရက္ေန႔တြင္ ေမြးဖြားရာ ဇာတိျဖစ္ေသာ ခ်မ္းသာရြာ၌ပင္ အဖဆရာေတာ္ အာလ္ဖုန္းဦးသန္းေအာင္ လက္ေတာ္မွ ရဟန္းသိကၡာခံယူခဲ႔သည္။

    ရဟန္းဘ၀ျဖင့္ ေရႊဘုိသာသနာအုပ္စုတြင္ ပါ၀င္ေသာ ဟံလင္းၿမိဳ႕ေဟာင္းမွ ႏွစ္ေပါင္း (၄၀)ခန္႔ အဆက္အသြယ္ျပတ္ခါ ကြယ္ေပ်ာက္လုနီးပါး ျဖစ္ေနေသာ ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ ရက္အနည္းငယ္ သြားေရာက္ေနထုိင္ကာ ဘာသာေရး အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကုိ သင္ႀကားေပးရင္း၊ စည္းရုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ကညုဦးလြန္းေအာင္ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြားသျဖင့္ ယင္းအုပ္စု ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ (၁၀)လႀကာ ႀကည္႔ရႈခဲ႔ရသည္။
 
    ထုိေနာက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ စိန္ေသာမတ္စ္အႀကိဳ ရဟန္းျဖစ္သင္တကၠသုိလ္တြင္ လက္ေထာက္အျဖစ္ အမႈထမ္းရင္း မိထီၲလာ၊ သာစည္၊ ရမည္းသင္း ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ႀကည္႔ရႈခဲ႔ရသည္။ (၁၉၉၇)ခုႏွစ္ ေမလတြင္ အီတလီျပည္ ေရာမၿမိဳ႕ရွိ (ALFONSIANA UNIVERSITY) အာလ္ဖြန္စီအားနား တကၠသုိလ္တြင္ (၁၉၉၇)ခုနွစ္မွ (၂၀၀၁)ခုႏွစ္အထိ သင္ႀကားခဲ႔ရာ (၂၀၀၁)ခုႏွစ္တြင္ (Moral Theology) ပါရဂူဘြဲ႕(Ph.D) ရရွိခဲ႔သည္။ ထုိႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ႔သည္။ (၂၀၀၂) ေမလမွ စ၍ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ စိန္အာေလာရွက္ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္ အမႈထမ္းရသည္။

ဖါသာရ္ေပါလ္ ဦးထြန္းျမင့္
ၤFr. Paul U Tun Myint
    ဖါသာရ္ေပါလ္ ဦးထြန္းျမင့္သည္ (၁၉၆၄)ခုနွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၁)ရက္ေန႔တြင္ မုံလွရြာ၌ ေမြးဖြားခဲ႔သည္။ မိဖနွစ္ပါးမွာ ဦးပုိ ေဒၚထန္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ စတုတၳတန္းေအာင္သည္ အထိ မုံလွရြာ အစုိးရမူလတန္းေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ႀကားခဲ႔သည္။ (၁၉၇၄)ခုႏွစ္တြင္ ေမၿမိဳ႕ စိန္အာေလာရွက္ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း ၀င္သည္။ ေမၿမိဳ႕ အစုိးရ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ဆက္လက္ ပညာသင္ႀကားခဲ႔ရာ (၁၉၈၁) ခုႏွစ္တြင္ (၁၀)တန္းေအာင္သည္။ (၁၉၈၁) ခုႏွစ္မွ (၁၉၉၂)ထိ ရန္ကုန္ ရဟန္းျဖစ္သင္တကၠသုိလ္ ေမဂ်ာေဆမီနာရီတြင္ ရဟန္းတုိ႔ တတ္အပ္ေသာ ပညာရပ္မ်ား သင္ႀကားခဲ႔သည္။ (၁၉၉၃)ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၇)ရက္ေန႔တြင္ မုံလွရြာ၌ မႏၲေလးသာသနာပုိင္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ေအဦးသန္းေအာင္၏ လက္ေတာ္မွ ရဟန္းသိကၡာ ခံယူခ႔ဲသည္။
 
    ရဟန္းသိကၡာခံယူၿပီးေနာက္ ေမၿမိဳ႕ စိန္အာေလာရွက္ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းတြင္ လက္ေထာက္အျဖစ္ တႏွစ္ အမႈထမ္းၿပီးေနာက္ (၁၉၉၄) ခုႏွစ္မွ (၂၀၀၂)ခုႏွစ္အထိ ေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္ အမႈထမ္းခဲ႕သည္။ (၂၀၀၂)ခုနွစ္ ေမလမွ စ၍ ခ်မ္းသာရြာ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕ အမႈထမ္းခဲ႔ရသည္။ ႏုိ၀င္ဘာလမွ စ၍ ခ်မ္းသာရြာ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ႏွင့္ ေခ်ာင္းရုိး၊ ေရဦး၊ ေရႊျပည္သာ၊ ဒီပဲယင္းရွိ ဘာသာ၀င္မ်ားကုိပါ ၾကည္႔ရႈရသည္။ ခ်မ္းသာရြာ၌ သီတင္းသုံးစဥ္ (၁၀)တန္း ေက်ာင္းသား (၉၀)ခန္႔ကုိ ဓာတုေဗဒ၊ ရူပေဗဒႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ ဘာသာရပ္မ်ားကုိ သင္ႀကား ပုိ႔ခ်ေပးႏုိင္ခဲ႔သည္။

    ေရဦးတြင္ ေဘာ္ဒါေက်ာင္းေဆာက္လုပ္၍ ခ်မ္းသာရြာ၊ ေရဦး၊ မုံလွ၊ ေခ်ာင္းရုိး၊ ရြာေတာ္မွ ဘာသာ၀င္ ေက်ာင္းသားမ်ား (၄၀)ခန္႔ လက္ခံ၍ ပညာသင္ႀကားေပးခဲ႔သည္။ ရႈပေဗဒဘာသာရပ္ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္မ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္ သင္ႀကား ပုိ႔ခ်ေပးခဲ႔သည္။ ေရဦးတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေန ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ခဲ႔သည္။ ေရဦးၿမိဳ႔ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း ေကာင္းႀကီးေပးပြဲႏွင့္ ေဘာ္ဒါေဆာင္ဖြင့္ပြဲကုိ အၿပိဳင္တည္း က်င္းပေပးႏုိင္ခဲ႔သည္။

ဖါသာရ္ဆယ္ရယ္ ဦးျမင့္စုိး
Fr. Cyril U Myint Soe
    ဖါသာရ္ဆယ္ရယ္ ဦးျမင့္စုိးသည္ (၁၉၆၄)ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ (၉)ရက္ေန႔တြင္ ခ်မ္းသာရြာ၌ ေမြးဖြားခဲ႔သည္။ မိဖမ်ားမွာ ဦးစင္း၊ ေဒၚခင္လွတုိ႔ ျဖစ္သည္။ မိခင္ကြယ္လြန္ၿပီး သုံးႏွစ္သားအရြယ္တြင္ ဆရာဦးညီညီ-ေဒၚၿပံဳးတုိ႔မွ ေမြးစားၿပီး ေက်ာင္းထားေပးခဲ႔သည္။ (၁၉၇၈)ခုႏွစ္ ေမၿမိဳ႔ စိန္အာေလာရွက္ ရဟန္းျဖစ္ေက်ာင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ခဲ႔သည္။ (၁၉၈၂) ခုႏွစ္တြင္ (၁၀)တန္းေအာင္ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ ရဟန္းျဖစ္သင္တကၠသုိလ္ ေမဂ်ာေဆမီနာရီတြင္ ရဟန္းတုိ႔ တတ္အပ္ေသာ ပညာရပ္မ်ား သင္ႀကားခဲ႔သည္။ (၁၉၉၃)ခု ဇြန္လ (၂၀)ရက္ေန႔တြင္ ဦးပဥၥင္းႀကီး သိကၡာကုိ မႏၲေလးၿမိဳ႔ ေရႊႏွလုံးေတာ္ ကာသီဒရယ္ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းတြင္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ေအဦးသန္းေအာင္ လက္ေတာ္မွ ခံယူရရွိခဲ႔သည္။ (၁၉၉၄)ခု ဧၿပီလ (၇)ရက္ေန႔တြင္ ခ်မ္းသာရြာ ဘုရားရွိခိုိးေက်ာင္း ရာၿပည္႔ပြဲေတာ္ အခမ္းအနား၌ ရဟန္းသိကၡာကုိ ဆရာေတာ္ေအ ဦးသန္းေအာင္လက္ေတာ္မွ ခံယူရရွိခဲ႔သည္။
                                                      ရဟန္း သိကၡာခံယူၿပီးေနာက္ ရြာေတာ္ရြာတြင္ (၃)လ သီတင္းသုံး ေနထုိင္ခဲ႔သည္ (၁၉၉၄)  မွ (၁၉၉၇) ခုႏွစ္အထိ ေမၿမိဳ႔ စိန္အာေလာရွက္ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း လက္ေထာက္အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရင္း မိထီၲလာ၊ သာစည္၊ ရမည္းသင္းသာသနာရွိ ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ႀကည္႔ရႈရသည္။ ရမည္းသင္းသာသနာကုိ အသစ္ျပဳျပင္ ဖန္တီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရသည္။ (၁၉၉၈) မွ (၂၀၀၂) ခုႏွစ္အထိ မိထီၲလာဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ၾကည္႔ရႈရသည္။ (၂၀၀၂) ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စ၍ ေဇာ္ဂ်ီရြာ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ႏွင္႔ ေဇာ္ဂ်ီ၊ ေျမာက္ကုိင္း၊ ျမစ္ငယ္၊ ဆင္ၿဖဴ၊ မက်ည္းေတာ၊ ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ႀကည္႔ရႈခဲ႔ရသည္။ မႏၲေလးသာသနာ ကရုဏာအသင္း၏ ဒါရုိက္တာအျဖစ္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ရသည္။

    ဖါသာရ္ဆယ္ရယ္ ဦးျမင္႔စုိးသည္ စာေပ၀ါသနာပါသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ႀကိဳးႀကာ၊ နီလာစုိး၊ သူရိန္စုိး ဟုူေသာ ကေလာင္အမည္မ်ားျဖင့္ ကဗ်ာ၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားခဲ႔သည္။ ““ေန႕စဥ္မစၦားတရား၌ အသုံးျပဳေသာ ဆာလံမ်ား””ဟု အမည္ရေသာ စာအုပ္ကုိလည္း ရွာေဖြျပဳစု ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ီ ခဲ႔သည္။

ဖါသာရ္ မာတင္ဦးေက်ာ္ႏုိင္
Fr. Martin U Kyaw Ning
     ဖါသာရ္မာတင္ ဦးေက်ာ္ႏုိင္သည္ (၁၉၆၂) ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ (၂)ရက္ေန႔တြင္ စစ္ကုိင္းတုိင္း ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ႔သည္။ မိဖမ်ားမွာ ဦးညႊန္႕ေမာင္ေဒၚခင္ေအးတုိ႔ ျဖစ္သည္။ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕ အစုိးရအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ (၁၀)တန္းေအာင္သည္ အထိ ပညာသင္ႀကားခဲ႔သည္။ (၁၉၇၉)ခုတြင္ ေမၿမိဳ႕ စိန္အာေလာရွက္ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း ၀င္ေရာက္ခဲ႔သည္။ (၁၉၈၃)ခုတြင္ ကုိရင္ သကၤန္းရရွိခဲ႔ၿပီး ရန္ကုန္ ရဟန္းျဖစ္သင္
တကၠသုိလ္ ေမဂ်ာေဆမီနာရီတြင္ ပညာ သင္ႀကားခဲ႔သည္။ (၁၉၈၄-၈၅)တြင္ မႏၲေလး ျပန္လာၿပီး စာေပးစာယူသင္တန္း တက္ေရာက္ သင္ၾကားခဲ႔သည္။ (၁၉၈၆)ခုႏွစ္တြင္ ဘြဲ႕ ရရွိခဲ႔သည္။

    (၁၉၈၇) မွ (၁၉၈၉) အထိ ျပင္ဦးလြင္ ဖိီေလာ္ေဆာ္ဖီ ပညာသင္ၾကားခဲ႔သည္။ ထုိေနာက္ ရန္ကုန္ ရဟန္းျဖစ္သင္တကၠသုိလ္၌ သိီအုိလုိဂ်ီပညာကုိ (၁၉၈၉) ခုနွစ္မွ (၁၉၉၃)ခုႏွစ္ အထိ သင္ႀကားခဲ႔သည္။ (၁၉၉၄)ခု ခ်မ္းသာရြာ ဘုရားေက်ာင္း ရာျပည္႔ပြဲတြင္ ဦးပဥၥင္းႀကီး သိကၡာခံယူၿပီး (၁၉၉၄) ႏုိ၀င္ဘာ (၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕၌ ဆရာေတာ္ေအဦးသန္းေအာင္ လက္ေတာ္မွ ရဟန္းသိကၡာ ခံယူခဲ႔သည္။ ရဟန္းသိကၡာ ခံယူၿပီးေနာက္ (၁၉၉၅) ဇန္န၀ါရီလတြင္ စတင္၍ ေတာင္တြင္းႀကီးျမိဳ႕နယ္ သရက္ခုံေက်းရြာ လက္ေထာက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အျဖစ္ အမႈေတာ္ထမ္းခဲ႔သည္။ သရက္ခုန္ရြာ မယ္ေတာ္ဂူလုိင္ႏွင္႕ ဘုရားေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။ ေႏြရာသီတြင္ ကေလးမ်ားကုိ (၅)တန္းမွ (၁၀)တန္း အထိ စာသင္ႀကားေပးခဲ႔သည္။ (၂၀၀၂)ခုႏွစ္ ဂၽြန္လတြင္ ေရႊဘုိၿမိဳ႕နယ္ ရြာေတာ္ရြာ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး အျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႔ အမႈထမ္းရသည္။ ရြာေတာ္ရြာသည္ အိမ္ေျခ (၂၃၈)အိမ္ရွိသည္။ ရပ္ကြက္ (၆)ရပ္ကြက္ခြဲထားသည္။ ရြာေတာ္ ဘာသာ၀င္မ်ား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ ၀က္လုိင္စင္ကုိ တာ၀န္ယူ၍ ဆြဲေပးထားနုိင္ခဲ႔သည္။ ေႏြရာသီတြင္ (၅)တန္းမွ (၁၀)တန္းအထိ ကေလးမ်ား စာသင္ႀကား ေပးႏုိင္ခဲ႔သည္။ တစ္အိမ္ေထာင္လ်င္ တစ္လ (၅၀)က်ပ္ႏွုန္း ေကာက္ခံ၍ လူႀကီးတစ္ဦး ကြယ္လြန္လ်ွင္ (၅၀၀၀)က်ပ္ ေထာက္ပံ႕ႏုိင္ခဲ႔သည္။

ဖါသာရ္နီေကာလပ္စ္ဦးၿပံဳးခ်ိဳ
Fr. Nicholas U Pyaohn Cho
    ဖါသာရ္နီေကာလပ္စ္ ဦးၿပံဳးခ်ိဳသည္ (၁၉၆၃)ခု စက္တင္ဘာလ (၁၅)ရက္ေန႔တြင္ ေရႊဘုိခရုိင္ ေရဦးၿမိဳ႕၌ ေမြးဖြားခဲ႕သည္။ မိဖမ်ားမွာ ဦးဘခ်ိဳ ေဒၚညိဳတင္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ေရဦးၿမိဳ႕ အမွတ္(၁) အစုိးရ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ သတၲမတန္းေအာင္သည္ အထိ ပညာသင္ႀကားခဲ႔ၿပီးေနာက္ ေမၿမိဳ႕ စိန္အာေလာရွက္ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းသုိ႔ (၁၉၇၈)ခု ေမလတြင္ ၀င္ေရာက္ခဲ႔သည္။ ေမၿမိဳ႕ အမွတ္ (၃)အထက္တန္းေက်ာင္းမွ (၁၀)တန္း ေအာင္ခဲ႔သည္။
 
    (၁၉၈၂)ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ ရဟန္းျဖစ္သင္ တကၠသုိလ္ ေမဂ်ာေဆမီနာရီသုိ႔ တက္ေရာက္ သင္ၾကားခဲ႔ရာ ဖီေလာ္ေဆာ္ဖီဘာသာရပ္ မၿပီးခင္ မႏၲေလးသုိ႔ ျပန္လာၿပီး မႏၲေလးတကၠသုိလ္ စာေပးစာယူသင္တန္း တက္ေရာက္ သင္ႀကားခဲ႔သည္။ (၁၉၈၇)တြင္ ဘြဲ႕ရရွိခဲ႔သည္။ (၁၉၈၈)မွ စ၍ ဖီေလာ္ေဆာ္ဖီ (၂)ႏွစ္ ျပန္သင္ခဲ႕ရသည္။ (၁၉၉၀) ျပည္႕ႏွစ္မ စ၍ ရန္ကုန္ ရဟန္းျဖစ္တကၠသုိလ္၌ သီအုိလုိဂ်ီပညာ ဆက္လက္သင္ခဲ႔ရာ (၁၉၉၄)ခုႏွစ္တြင္ ျပီးခဲ႔သည္။ (၁၉၉၄)ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ (၁၇)ရက္ေန႔တြင္ ေရဦးၿမိဳ႕၌ ဆရာေတာ္ အာလ္ဖုန္းဦးသန္းေအာင္လက္ေတာ္မွ ရဟန္းသိကၡာ ခံယူခဲ႔သည္။
 
    ရဟန္းသိကၡာ ခံယူၿပီးေနာက္ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ခ်င္းေညာင္ပင္သာရြာ လက္ေထာက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ သာသနာအမႈေတာ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ႔သည္။ သဲၿဖဴႏွင့္ ခ်င္းသေျပပင္ရြာမ်ားကုိ ၾကည္႔ရႈရသည္။ သဲၿဖဴတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ရန္ ပစၥည္းမ်ား စုေဆာင္း၊
အုတ္ျမစ္ခ်ႏုိင္ခဲ႔ေသာ္လည္း အထက္ အာဏာပုိင္တုိ႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရွိသျဖင့္ ဆက္လက္ ေဆာက္လုပ္ႏုိင္ခဲ႔ျခင္း မရွိခဲ႔ပါ။ (၂၀၀၂)ခုႏွစ္တြင္ စစ္ကုိင္းခရုိင္ နဘက္ရြာ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕ အမႈထမ္းရသည္။

ဖါသာရ္ႀုသဂုတ္စတင္းဦး၀င္းေရႊ
ၤFr. Augustine U Win Shwe
    ဖါသာရ္ႀသဂုတ္စတင္း ဦး၀င္းေရႊသည္ (၁၉၆၁)ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ (၂၁)ရက္ေန႔တြင္ စစ္ကုိင္းတုိင္း မုံရြာခရုိင္ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ႔သည္။ မိဖႏွစ္ပါးမွာ ဦးသိန္းေဌးႏွင့္ ေဒၚခင္သန္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ ေမြးခ်င္း (၉)ေယာက္ရွိသည္ အနက္ တတိယသားႀကီးျဖစ္သည္။ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕ အစုိးရအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ႀကားခဲ႔ရာ (၁၉၈၄) ခုႏွစ္တြင္ (၁၀)တန္း ေအာင္ျမင္ခဲ႔သည္။ (၁၉၈၅)ခုႏွစ္တြင္ ေမၿမိဳ႕ စိန္အာေလာရွက္ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း၀င္၍ ထုိႏွစ္မွာပင္ တကၠသုိလ္ ပထမႏွစ္ ေျဖဆုိေအာင္ျမင္ခဲ႔သည္။ (၁၉၈၆) ခုႏွစ္တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေရႊႏွလုံးေတာ္ ကာသီဒရာယ္ဘုရားေက်ာင္း အနီးရွိ စိန္ေသာမတ္စ္အႀကိဳ ရဟန္းျဖစ္သင္တကၠသုိလ္တြင္ ဆက္လက္ ပညာသင္ၾကားခဲ႔သည္။ ေနာက္ဆုံးႏွစ္ တကၠသုိလ္စာေမးပြဲေျဖဆုိရမည္႔ (၁၉၈၈)ခုႏွစ္ တုိင္းျပည္ စီးပြားေရး ကေမာက္ကမျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရး ရႈတ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ ျမန္မာဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ အစုိးရက စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကုို သုံးႏွစ္ သုံးမုိးပိတ္ထားေသာေၾကာင့္ (၁၉၉၁)ခုနွစ္ ေရာက္မွ တကၠသုိလ္ဘြဲ႕ရရွိခဲ႔သည္။

    (၁၉၈၉-၉၀) ႏွစ္မ်ားတြင္ ေမၿမိဳ႕ (ျပင္ဦးလြင္)ရွိ ရဟန္းျဖစ္တကၠသုိလ္တြင္ ဒႆနိကေဗဒ ဘာသာရပ္ (Philosophy) ဘာသာရပ္ကုိ အဓိက သင္ၾကားခဲ႔သည္။ (၁၉၉၂) မွ (၁၉၉၆) ခုႏွစ္ အထိ ရန္ကုန္ ရဟန္းျဖစ္သင္တကၠသုိလ္တြင္ ဘာသာေဗဒ (Theology) ပညာရပ္ကုိ အဓိက သင္ႀကားျပီးေနာက္ (၁၉၉၆)ခုႏွစ္ ေမလ (၈)ရက္ေန႔တြင္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႔ရွိ ေရႊႏွလုံးေတာ္ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း၌ ဦးပဥၥင္းႀကီးသိကၡာ ခံယူခဲ႔သည္။ (၁၉၉၆)ခု နုိ၀င္ဘာလ (၁၃)ရက္ေန႕တြင္ စစ္ကုိင္းတုိင္း ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္ နဘက္ရြာ စိန္ဂၽြန္ဗပၸတစၥဘုရားေက်ာင္းေတာ္၌ မႏၲေလးသာသနာပုိင္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ေအဦးသန္းေအာင္လက္ေတာ္မွ ရဟန္းသိကၡာ ခံယူခဲ႔သည္။
 
    (၁၉၉၇) ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၂၄)ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ စိန္ေဇးဗီးယားဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းႀကီး ဖါသာရ္ႀသဂုတ္စတင္း ဦးစုိ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသျဖင့္ ထုိႏွစ္ေမလမွ စ၍ စိန္ေဇးဗီးယားအုပ္စု ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ တာ၀န္ယူ ၾကည္႔ရႈခဲ႔ရသည္။ (၂၈.၈.၉၇) ေန႔တြင္ ျမစ္ငယ္ၿမိဳ႕မွ ဦးျမင့္ေ၀+ေဒၚနုတုိ႔က စိန္ေဇးဗီးယားေက်ာင္းအတြက္ ေရခဲေသတၲတစ္လုံး လွဴဒါန္းခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္ ဦး၀င္းေရႊသည္ (၁၉၉၇)ခုႏွစ္တြင္ စိန္ေဇးဗီးယားုသာသနာ႔ အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႕ကုိ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းၿပီး သာသနာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။ (၁၉၉၇) ခု ဇြန္လတြင္ ဘုရားေက်ာင္း ေရွ႕ပုိင္း ေက်ာက္ျပားမ်ား ခင္းႏုိင္ခဲ႔သည္။ အင္ပလီဖုိင္းယား (၂)လုံးႏွင့္ ေဆာင္းေဘာက္ (၂)လုံး၀ယ္ယူ၍ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းအတြက္ အသုံးျပဳခဲ႔သည္။ လွ်ပ္စစ္မီး အခ်ိန္မွန္မရရွိသျဖင့္ (၁၉၉၈)ခုႏွစ္တြင္ အင္ဂ်င္မီးစက္ (၂)လုံး၀ယ္ယူ၍ ဘုရားေက်ာင္းအတြက္ အသုံးျပဳခဲ႔သည္။ မီးဆုိင္း(၉)ခုကုိလည္း ဘုရားေက်ာင္း၌ တပ္ဆင္ႏုိင္ခဲ႔သည္။ ဘုရားေက်ာင္းကုိလည္း ေဆးသုတ္ မြမ္းမံခဲ႔သည္။ (၁၉၉၉)ခုႏွစ္တြင္ ဘုရားေက်ာင္း၀င္းတခုလုံး အုတ္ခင္းႏုိင္ခဲ႔သည္။ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံသုိ႕ အလည္သြားေရာက္စဥ္ မယ္ေတာ္၏ပုံႏွင့္ ခရစ္ေတာ္၏ ပုံေတာ္ေႂကြျပားမ်ား ၀ယ္ယူလာၿပီး စိန္ေဇးဗီးယားဘုရားေက်ာင္း ဘုရားစင္ခန္းတြင္ တပ္ဆင္ခဲ႔သည္။ မယ္ေတာ္၏ ေမြးေန႔ရက္မ်ားတြင္ ဘုရားေက်ာင္း တက္ေရာက္သူမ်ားျပား၍ ထုိင္ခုံမ်ား မလုံေလာက္သျဖင့္ အျပင္မွ ငွားရမ္းအသုံးျပဳခဲ႔ရသည္။ (၁၉၉၉) ခုႏွစ္ မယ္ေတာ္ေမြးေန႔ပြဲေတာ္တြင္ ထုိင္ခုံမ်ား ငွားရမ္းအသုံးမျပဳေတာ႔ဘဲ ေနာင္အစဥ္ အသုံးျပဳသြားရန္ ပလပ္စတစ္ထုိင္ခုံ (၅၀၀)ကုိ ေက်ာင္းပုိင္အျဖစ္ ၀ယ္ယူအသုံးျပဳခဲ႔သည္။(၂၀၀၀)ျပည္႔ႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ေဗလန္ကန္နီမယ္ေတာ္၏ အေဆာင္ေတာ္ကုိ ေအာက္ႀကမ္းျပင္ႏွင့္ အျပင္နံရံမ်ားကုိ ေက်ာက္ျပား အသစ္မ်ားခင္းသည္။(၂၀၀၀)ျပည္႔ႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ဘုရားစင္ခန္း ေက်ာက္ျပားမ်ား ခင္းခဲ႔သည္။ (၁၃.၈.၂၀၀၁)ေန႔တြင္ လွံ (၇)စင္း မယ္ေတာ္ (နာက်င္ျခင္း ၇ေထြမယ္ေတာ္) ဗိမာန္တည္ေဆာက္၍(၈.၉.၂၀၀၁) ေန႕တြင္၊ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ေအဦးသန္းေအာင္ ကုိယ္တုိင္ ေကာင္းႀကီးေပး ဖြင့္လွစ္ခ႔ဲသည္။ (၂၀၀၁) ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဘုရားေက်ာင္းႀကမ္းျပင္ အားလုံးေက်ာက္ျပားမ်ား ခင္းရာ (၂၁.၁၂.၂၀၀၁)ေန႔တြင္ ၿပီးစီးခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္ဦး၀င္းေရႊသည္ (၂၀၀၂)ဇြန္လမွ စ၍ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕ အမႈထမ္းရသည္။
 
 ဆက္ရန္
မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာႏွင့္ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား (အပိုင္း ၃၀)