Sunday, January 26, 2014

မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာႏွင့္ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား (အပိုင္း ၂၇)ဖါသာရ္ ဂၽြန္ဦးေမာင္ဆန္း
Fr.John Maung San
    ဖါသာရ္ဂၽြန္ ဦးေမာင္ဆန္းသည္ (၁၉၄၃)ခု ဧၿပီလ (၂၄)ရက္ေန႔တြင္ ခ်မ္းသာရြာ၌ ေမြးဖြားခဲ႔သည္။ မိဖမ်ားမွာ ဦးလွိဳင္ ေဒၚတင္ေမတုိ႔ ျဖစ္သည္။ ခ်မ္းသာရြာ မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ စတုတၴတန္း ေအာင္ျမင္သည္အထိ သင္ႀကားၿပီးေနာက္ ေမၿမိဳ႔ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ခဲ႔သည္။ ေမၿမိဳ႔ စိန္အာလ္ဘက္ေက်ာင္းတြင္(၁၀)တန္း အထိ ပညာသင္ႀကားၿပီးေနာက္ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ လက္တင္စာမ်ားကုိ အထူး သင္ႀကားခဲ႔ရသည္။ (၁၉၆၇-၆၈) ႏွစ္မ်ားမွစ၍ ရန္ကုန္ရွိ ရဟန္းျဖစ္သင္ တကၠသုိလ္တြင္ ဖီလုိဆုိဖီႏွင့္ သီအုိလုိဂ်ီပညာရပ္မ်ား သင္ႀကားခဲ႔သည္။ (၁၉၇၅) ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁၈)ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလး ေရႊႏွလုံးေတာ္ ကာသီဒရယ္ဘုရားေက်ာင္း၌ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ေအဦးဘခင္လက္ေတာ္မွ ရဟန္းသိကၡာ ခံယူခဲ႔သည္။

    ရဟန္းသိကၡာ ခံယူၿပီး (၂)လေလာက္ အႀကာတြင္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္၏ အမိန္႔အရ ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ ခ်င္းစာ သင္ႀကားရန္ ေစလႊတ္ခဲ႔သည္။ ထုိမွတဆင္႔ (၁၉၇၅)ခု ဒီဇင္ဘာလ (၁၂)ရက္ေန႕တြင္ နာရိန္းရြာသုိ႔ သြားေရာက္၍ ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရသည္။ ၄င္း ေနရာတြင္(၁၀)ႏွစ္ခန္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ ေအဦးသန္းေအာင္၏ အမိန္႔အရ (၁၉၈၅)ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ေခ်ာင္းဦး ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရ၍ ေခ်ာင္းဦး မုံရြာ၊ နဘက္၊ ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႔မ်ားကုိ ႀကည္႔ရႈရသည္။ ၄င္းျပင္ မုံရြာတဘက္ကမ္းရွိ ေႀကးနီေတာင္၊ ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႔အနီးတ၀ုိက္ရွိ ေက်းရြာငါးရြာႏွင့္ နဘက္အနီးရွိ ဆီမိီးခုံၿမိဳ႔မ်ားကုိပါ တာ၀န္ယူ ႀကည္႔ရႈရသည္။

    (၁၉၉၂) ခုႏွစ္တြင္ ေခ်ာင္းဦး ဘာသာ၀င္မ်ား၊ ေရသန္႔ ရရွိေရးအတြက္ စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္ အကူအညီျဖင့္ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္းတစ္ေသာင္း အကုန္အက်ခံ၍ အ၀ီစိတြင္းတူးကာ ေရစုတ္စက္ျဖင့္ ေရျဖန္႔ေပးေ၀ႏုိင္ခဲ႔သည္။ ရပ္ရြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္ အကူအညီျဖင္႔ သုိးေမြးၿမဴေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရာ ေအာင္ျမင္ခဲ႔သည္။

    (၁၉၉၃)ခု ႀသဂုတ္လ (၁၄)ရက္ ညသန္းေခါင္ေက်ာ္အခ်ိန္တြင္ မုံရြာၿမိဳ႕ ေဒါနျခံရပ္ကြက္ရွိ ကက္သလစ္ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းႏွင့္ ဘုန္္းႀကီးေနေက်ာင္း ေရွ႔မ်က္ႏွာစာတြင္ ယာယီေနထုိင္ၾကေသာ လူပုဂိၢဳလ္မ်ား၏ ကပ္မုိး ကပ္ကာ အိမ္ (၂၃)လုံး မီးေလာင္ကၽြမ္း ခံရသည္။ မႏၲေလးသာသနာပုိင္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ေအဦးသန္းေအာင္ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ အစုိးရ အထက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ညွိႏွိဳင္းကာ မီးေဘးဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ဘုရားေက်ာင္းေျမေပၚတြင္ ေနထုိင္သူ အားလုံး အိမ္ေထာင္စု (၈၅)အိမ္ေထာင္အား သာသနာမွ ေျမ၀ယ္၍ (၁၉၉၄)ခု မတ္လ (၁၆)ရက္ေန႔မွ စ၍ မုံရြာၿမိဳ႕ နႏၵ၀န္ရပ္တြင္ ေနရာခ်ထားေပးခဲ႔သည္။ ဘုရားေက်ာင္း မ်က္ႏွာစာတြင္ မိခင္ႏွင့္ ကေလးမ်ားေစာင္႔ေရွာက္ေရးဌာန ဖြင့္ရန္အတြက္ အစုိးရက ေျမတစ္ေနရာေတာင္းဆုိရာ ဘုရားေက်ာင္း၏ ေနာက္ပုိင္း တေနရာတြင္ သတ္မွတ္ေပးလုိက္သည္။ ဘုရားေက်ာင္း ၀တၲဳ ကံေျမေပၚတြင္ ေနထုိင္ခဲ႔ႀကေသာ ဘာသာ၀င္မ်ား စား၀တ္ေနေရး ေျပလည္ေစမႈႏွင့္ လူအဆင့္အတန္း ျမင္႔မားေရးအတြက္ ဘုရားေက်ာင္းေျမေပၚတြင္ သာသနိကတုိက္ခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ စီမံၿပီး (၁၉၉၄)ခု ႀသဂုတ္လ (၁၇)ရက္ေန႔တြင္ သာသနိကတုိက္ခန္းမ်ား အုတ္ျမစ္ခ်ခဲ႔သည္။

    မႏၲေလး သာသနာပုိင္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ ေအဦးသန္းေအာင္၏ လမ္းညႊန္သည္႔အတုိင္း မႏၲေလးမွ အင္ဂ်င္နီယာ ဦးေမာင္ေမာင္ႏွင့္ ပန္းရံအဖြဲ႔၊ လက္သမားအဖြဲ႔တုိ႕က မုံရြာၿမိဳ႕ သာသနိကေျမေပၚတြင္ ေစ်းဆုိင္ တုိက္ခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ႀကရာ (၁၉၉၅)ခု ဒီဇင္ဘာလ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ ေစ်းဆုိင္တုိက္ခန္းမ်ား ဖြင့္ပြဲႏွင့္ ခရစၥမတ္ညစာစားပြဲ က်င္းပႏုိင္ခဲ႔သည္။ က်န္ေျမေနရာမ်ားကုိ ေစ်းဆုိင္တု္ိက္ခန္း ဆက္လက္ တည္ေဆာက္ရာ (၁၉၉၇)ခု ဧၿပီလတြင္ ေနာက္ထပ္ ေစ်းဆုိင္တုိက္ခန္း (၄၃)ခန္း တည္ေဆာက္ၿပီးစီး သြားသျဖင္႔ မုံရြာၿမိဳ႔ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ သာသနာ၀တၲကံေျမေပၚတြင္ ေစ်းဆုိင္တုိက္ခန္း (၉၅)ခန္း ၿပီးစီးသြားသည္။ ေနာက္ေဆာက္ေသာ ေစ်းဆုိင္ တုိက္ခန္း(၄၃)ခန္းကုိ (၁၉၉၇) ေမလ(၁)ရက္ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ပြဲေန႔တြင္ ဖြင္႔ပြဲ အခန္းအနား က်င္းပႏုိင္ခဲ႔သည္။ ယင္းတုိက္ခန္းမ်ားအား စာခ်ဳပ္စနစ္ျဖင္႔ ဘာသာ၀င္မ်ားအား ေနရာ ခ်ထားေပးႏုိင္ခဲ႔သည္။

    ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕ ဖါသာရ္ေမာင္ဆန္းႏွင့္ မႏၲေလးမွ အင္ဂ်င္နီယာ ဦးေမာင္ေမာင္တုိ႔ ဦးစီးကာ အလ်ား ၇၈ေပ၊ အနံ ၃၃ေပရွိေသာ နံကပ္သြတ္မုိး စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္ခန္းမကုိ (၂၃.၁၁.၉၆)ေန႔တြင္ ပႏၷက္ခ်၍ စတင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ႔ရာ (၁၉၉၇)ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးသျဖင္႕ (၁၉၉၇) ႀသဂုတ္လ (၁၅)ရက္ေန႔တြင္ စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္ခန္းမ ဖြင့္ပြဲ က်င္းပခဲ႔သည္။ ခန္းမ ဖြင့္ပြဲသုိ႔ မြန္ဆီေညာ္ ကညုဦးလြန္းေအာင္ ဖါသာရ္ဂ်ြန္ေမာင္နီ၊ ဖါသာရ္ဂၽြန္ေအးေက်ာ္၊ ဖါသာရ္ဦးေက်ာ္ႏုိင္၊ ဖါသာရ္၀င္းေရႊႏွင့္ စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္ မႏၲေလးသာသနာ အုပ္စုေကာင္စီ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၀င္မ်ား နဘက္၊ မုံရြာ၊ ဂန္႔ေဂါ၊ မႏၲေလးမွ ဘာသာ၀င္မ်ား တက္ေရာက္ႀကသည္။ စိ္န္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္ ခန္းမ ကုန္က်ေငြစုစုေပါင္းမွာ (၁၆၂၄၁၃၀) တစ္ဆယ္႔ေျခာက္သိန္း ႏွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ တစ္ရာသုံးဆယ္က်ပ္တိတိျဖစ္၍ မႏၲေလးသာသနာမွ (၁၅၀၀၀၀)က်ပ္၊ ဖါသာရ္ ဂၽြန္ေအးေက်ာ္မွ (၁၃၄၂၅၇၈)က်ပ္ ဘာသာ၀င္မ်ားမွ (၁၃၁၅၅၂)
က်ပ္ ပါ၀င္ လွဴဒါန္းႀကသည္။

    ဖါသာရ္ ဂၽြန္ေမာင္ဆန္းသည္ ေခ်ာင္းဦး ဘုရားေက်ာင္း၀င္းအတြက္ ေျမတုိးခ်ဲ႕ ၀ယ္ယူၿပီး အုတ္တံတုိင္း ကာရံခဲ႔သည္။ ေခ်ာင္းဦးဘုရားေက်ာင္း ရင္ျပင္တစ္ခုလုံး ေက်ာက္ျပားခင္းႏုိင္ခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္ ဂၽြန္ေမာင္ဆန္းသည္ (၂၀၀၂) ခုႏွစ္ ဂြ်န္လမွ စ၍ မႏၲေလးၿမိဳ႕ သံ၀င္းရပ္ စိန္မုိင္ကယ္ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းေတာ္ႀကိီးအျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕ အမႈထမ္းေဆာင္ရသည္။

ဖါသာရ္ပိီတာေမာင္ေရႊ
Fr. Peter U Mg Shwe
    ဖါသာရ္ပီတာ ေမာင္ေရႊသည္ (၁၉၄၆)ခု ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၂၂)ရက္ေန႔တြင္ မုံလွရြာ၌ ေမြးဖြားခဲ႔သည္။ မိဖမ်ားမွာ ဦးဖရန္စစ္ႏွင့္ ေဒၚၿမိဳင္တုိ႔ျဖစ္သည္။ မုံလွရြာ အစုိးရမူလတန္းေက်ာင္းမွ စတုတၳတန္း ေအာင္ျမင္ၿပီး (၁၉၅၈)ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ေမၿမိဳ႕ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း ၀င္ေရာက္ခဲ႔သည္။ ေမၿမိဳ႔ စိန္အာလ္ဘတ္ေက်ာင္းတြင္(၁၀)တန္းအထ္ိ ပညာ သင္ႀကားခဲ႔သည္။ (၁၉၆၇) ခုႏွစ္မွ စ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရဟန္းျဖစ္သင္တကၠသုိလ္ ေမဂ်ာေဆမီနာရီတြင္ ပညာသင္ႀကားခဲ႔သည္။ (၁၉၇၅) ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁၈)ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေရႊႏွလုံးေတာ္ ကာသီဒရယ္ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း၌ ရဟန္းသိကၡာ ခံယူခဲ႔သည္။ ရဟန္းသိကၡာခံယူၿပီးေနာက္ ေတာင္ပုိင္း ခ်င္းေတာင္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္၍ သာသနာျပဳခဲ႔စဥ္ ဘာသာ၀င္ တဥိီးတစ္ေယာက္မွ် မရွိေသးေသာ္လည္း (၁၄)ႏွစ္ သာသနာျပဳခဲ႔ရာ လူေပါင္း (၈၀၀)ခန္႔ ေဆးေႀကာျခင္း ေပးႏုိင္ခဲ႔သည္။ ရြာငယ္ (၃၂)ရြာကုိ ႀကည္႔ရႈခဲ႔ရသည္။ မိမ္ိ ေနထုိင္္ေသာ ရုိေက်းရြာရွိ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း ေဆးရုံႏွင့္ ရဲစခန္းတုိ႔ကုိ လွွ်ပ္စစ္မီးရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ခဲ႔သျဖင့္ ခ်င္းေတာင္တြင္ ပထမဆုံး လွ်ပ္စစ္မိီးရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သူ ျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ား ပညာေရးအတြက္ ေဘာ္ဒါေက်ာင္း ဖြင့္ေပးႏုိင္ခဲ႔သည္။

    (၁၉၈၉) ခု ေမလ (၁)ရက္ေန႔မွ စ၍ ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းႀကီးအျဖစ္ ရြာေတာ္ရြာ ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ႀကည္႔ရႈ ခဲ႔ရသည္။ ေရႊဘုိ ေညာင္ပင္သာ အစုိးရကားလမ္းႏွင့္ ရြာေတာ္ရြာ ဆက္သြယ္ထားေသာ
လမ္းမႀကီးကုိ ေငြက်ပ္ေလးေသာင္းေက်ာ္ အကုန္အက်ခံ၍ ျပဳျပင္ခဲ႔သည္။ ေက်းရြာ ေရရရွိေရးအတြက္ အ၀ီစိတြင္း (၇)တြင္း တူးေဖၚေပးခဲ႔သည္။ ရြာ၏ ေတာင္ဘက္ (၃)မုိင္ခန္႔အကြာရွိ အစုိးရ ဓါတ္အားလုိင္းမွ ေက်းရြာ တရြာလုံး လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ရာ (၁၉၉၆)ခု ဧၿပီလ (၆)ရက္ စေနေန႔ႀကီး ည မိီးဖန္ဆင္းအၿပီးတြင္ လွ်ပ္စစ္မီး စလင္းသည္။ တရြာလုံး လွွ်ပ္စစ္မီးရရွိေအာင္ ေငြက်ပ္ (၂၅)သိန္းခန္႔ အကုန္အက်ခံ၍ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ခဲ႔သည္။

    ဖါသာရ္ေမာင္ေရႊသည္ ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းႀကီးအျဖစ္ႏွင့္ ရြာေတာ္ရြာသုိ႔ ေရာက္လာေသာ အခ်ိန္တြင္ ရြာေတာ္ရြာ၏ တုိးပြားလာေသာ လူဦးေရပမာဏႏွင့္ ဘုရားေက်ာင္း၏ ၀င္ဆန္႔မႈမွာ အခ်ိဳး မကုိက္ညီေတာ႔သျဖင့္ မႏၲေလး သာသနာပုိင္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ ေအဦးသန္းေအာင္ကုိ တင္ျပရာ ဆရာေတာ္က ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ အသစ္ေဆာက္လုပ္ရန္ သေဘာတူခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္ေမာင္ေရႊသည္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္၏ လမ္းညႊန္မႈကုိ အျပည္႕အ၀ခံယူကာ သာသနာေတာ္၏ ေထာက္ပံ႕ေငြျဖင့္ သံကူကြန္ကရစ္ အသုံးျပဳေသာ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းအသစ္ကုိ ေဆာက္လုပ္ခဲ႔သည္။ ေက်ာင္းအသစ္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေမာင္ေရႊႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ အင္ဂ်င္နီယာဦးေမာင္ေမာင္တုိ႔က ႀကီးႀကပ္ ကြပ္ကဲ၍ မႏၲေလးမွ ပန္းရံဆရာႀကီး ဦးစိန္ေက်ာ္ လက္သမား ဆရာႀကီးဦးသန္းထီႏွင့္ သံခ်ည္သံေကြးလုပ္ငန္း ဆရာႀကီးဦးေက်ာ္စုိးတုိ႔က ဦးစီး၍ ေဆာက္လုပ္ခဲ႔ႀကသည္။

    (၁၉၈၉) ဒီဇင္ဘာလ (၂၅)ရက္ေန႔တြင္ သံကူကြန္ကရစ္ အသုံးျပဳေသာ ဘုရားေက်ာင္းသစ္ အေဆာက္အဦးကုိ ပႏၷက္ရုိက္လုပ္ငန္း စတင္ခဲ႔သည္။ ဒီဇင္ဘာလ (၂၇)ရက္ေန႔တြင္ ရြာသူရြာသား ဘာသာ၀င္မ်ား၏ လုပ္အားျဖင့္ ေျမတူးလုပ္ငန္း စတင္ခဲ႔သည္။ သဲရရွိေရးကုိ ေက်းရြာလူငယ္မ်ားမွ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ေက်းရြာမွ ေဆာက္လုပ္ေရး တာ၀န္ခံ အသက္(၈၃)ႏွစ္ အရြယ္ရွိ ဦးဘေက်ာ္သည္ ဘုရားေက်ာင္း အေဆာက္အဦးအတြက္ လုိအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ၀ယ္ရန္ ရြာေတာ္မွ (၆)မုိင္ေ၀းေသာ ေရႊဘုိၿမိဳ႕သုိ႔ တေန႔လ်ွင္ ႏွစ္ႀကိမ္မွ သုံးႀကိမ္အထိ စက္ဘီးျဖင့္ သြားေရာက္၍ ၀ယ္ခဲ႔သည္။ တေန႔လွ်င္ (၂၄)မုိင္မွ (၃၆)မုိင္ထိ စက္ဘီးျဖင့္ သြားခဲ႔ရသည္။

    ယခင္က ဖါသာရ္အာလုိက္ဆီႏွင့္ ဖါသာရ္ေလာရင္းတုိ႔ တည္ေဆာက္ခဲ႔ေသာ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းမွာ အက်ယ္အ၀န္း (၃၂၀၀) စတုရန္းေပ ရွိသည္။ ယခု တည္ေဆာက္ခဲ႔ေသာ ဘုရားေက်ာင္းသစ္မွာ အက်ယ္အ၀န္း (၆၀၀၀) စတုရန္းေပရွိသည္။ ဘုရားေက်ာင္းသစ္၏ မ်က္ႏွာက်က္ကုိ ကၽြန္းကြက္မ်ားျဖင့္ အလွေဖၚထားသည္။ ဘုရားေက်ာင္းသစ္သည္ (၁၉၉၁)ခု ေမလ (၃)ရက္ေန႔တြင္ ၿပီးစီးသည္။ ေငြက်ပ္ (၂၆)သိန္း ကုန္က်သည္။

    (၁၉၉၆)ခု ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၂၀)ရက္ေန႔တြင္ ဘုရားေက်ာင္းသစ္ကုိ (၁၀ဲx၄၀ဲ) တခန္း တုိးခ်ဲ႔ၿပီး ဘုရားေက်ာင္းတည္႔တည္႔တြင္ သံကူကြန္ကရစ္ ေခါင္းေလာင္းစင္ တည္ေဆာက္ရန္ အုတ္ျမစ္ခ်ခဲ႔သည္။ ဘုရားေက်ာင္းသစ္ တခန္းတုိးခ်ဲ႕လုိက္သျဖင့္ ဘုရားေက်ာင္းသစ္၏ အက်ယ္အ၀န္းမွာ (၆၄၀၀)စတုရန္းေပ ျဖစ္သြားသည္။ ေခါင္းေလာင္းစင္ အသစ္၏ အျမင့္ေပမွာ (၈၅) ေပ ေခါင္းေလာင္းစင္ ေအာက္ေျခ အက်ယ္ (၁၂ဲx၁၂ဲ) အုတ္ျမစ္အနက္(၁၂ဲ) ေပရွိသည္။ ေခါင္းေလာင္းစင္ အသစ္ကုိ (၁၉၉၆)ခု ဇူလုိင္လ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ ၿပီးစီးသည္။

    ရြာသူရြာသားမ်ား ေသာက္ေရသန္႔ ရရွိေရးအတြက္ ကာရီတာစ္ မႏၲေလး၏ အကူအညီျဖင့္ အနက္ေပ (၃၀၀) ရွိေသာ စက္ေရတြင္း၊ ေရစုတ္စက္ႏွင့္ ေရေလွာင္ကန္တုိ႔ကုိ ေငြက်ပ္ (၅၁၄၉၈၁) အကုန္အက်ခံ၍ ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ခဲ႔သည္။ (၂၇.၁၁.၉၈)ေန႔တြင္ စက္ေရတြင္း ေရစုတ္စက္ႏွင့္ ေရေလွာင္ကန္ ဖြင့္ပြဲ က်င္းပႏုိင္ခဲ႔သည္။ ဖြင္႔ပြဲ အခန္းအနားသုိ႔ မြန္ဆီေညာ္ ကညုဦးလြန္းေအာင္၊ ဖါသာဂၽြန္ ဦးေအးေက်ာ္၊ ဖါသာရ္ပီတာ ဦးစိန္ေရႊ၊ ဖါသာရ္ဖိလစ္ ဦးဘေရႊ၊ ဖါသာရ္ေအ ဦးဟံသာ၊ ဖါသာရ္မာကု ဦးတင္၀င္း၊ ဖါသာရ္ ေဒါမနစ္ ဦးဂ်ိဳတု၊ ဖါသာရ္ေဆရာ ဦးျမင့္စုိး၊ ဖါသာရ္ပီတာ မ်ိဳးေအာင္၊ ဖါသာရ္ ေရးဖီးအဲလ္ ဦးေက်ာ္ဆန္း၊ ဖါသာရ္ေအ ဦး၀င္းေရႊ၊ မႏၲေလးမွ ဆရာဦးေအာင္ညႊန္႔၊ ဗုိလ္ႀကီးသိန္းထြန္း၊ ဦးခင္ေမာင္၊ ဦးစုိးႏုိင္၊ ရြာေတာ္ရြာမွ စစၥတာေလတီဆီယား၊ စစၥတာေအလီဇဘက္၊ စစၥတာ ဂေရစီတုိ႔ႏွင့္ ရြာသူရြာသား (၈၀၀)ခန္႔ တက္ေရာက္ႀကပါသည္။

    (၂၀၀၀)ျပည္႔ႏွစ္ မတ္လ (၃)ရက္ေန႕တြင္ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းသစ္ ေကာင္းႀကီးေပးပြဲ၊ ခရစ္ေတာ္၏ ေမြးေန႔ႏွစ္ (၂၀၀၀) ျပည္႔ပြဲေတာ္ႏွင့္ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ ပီတာ စိန္ေရႊ၏ ရဟန္း၀ါေတာ္ (၂၅)ႏွစ္ေျမာက္ ေငြရတုသဘင္ပြဲေတာ္ကုိ တေပါင္းတည္း က်င္းပႏုိင္ခဲ႔သည္။ ယင္းပြဲေတာ္သုိ႔ မႏၲေလးသာသနာပုိင္ခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ ေအဦးသန္းေအာင္၊ ဖါသာရ္ ေအဦးကုိေလး (စစ္ကုိင္း)၊ ဖါသာရ္ ဟံသာ(ေရႊဘုိ) ဖါသာရ္ ၿပဳံးခ်ိဳ(သဲၿဖဴ) ဖါသာရ္ ေဂ်ာ္ဂ်ီ(ေခ်ာက္)၊ ဖါသာရ္ ေက်ာ္ဆန္း(ျပင္ဦးလြင္) ဖါသာရ္ဂ်ိဳတု (သံ၀င္းမႏၲေလး) ဖါသာရ္ ေမာင္ေမာင္ခင္ (ခ်င္းေညာင္ပင္သာ)၊ ဖါသာရ္မာကု တင္၀င္း(မႏၲေလး) ဖါသာရ္ ဦးခင္ေမာင္ေထြး (ေခ်ာင္းရုိး) ဖါသာရ္ ဘေရႊ(မုံလွ)၊ ဖါသာရ္ ေမာင္ဆန္း(ေခ်ာင္းဦး)၊ ဖါသာရ္ အက္ဒ၀င္(အနီးစခမ္း)၊ ဖါသာရ္ ၀င္းေရႊ(စိန္ေဇးဗီးယားမႏၲေလး) ဖါသာရ္ ေက်ာ္ႏုိင္(သရက္ခုံ) ဖါသာရ္ တင္ထြန္း(ခ်မ္းသာရြာ)။ ဖါသာရ္ပီတာ ျမေအာင္(ခ်မ္းသာရြာ)၊ ဖါသာရ္ ပီတာမ်ိဳးေအာင္ (ေဇာ္ဂ်ီ)၊ ဖါသာရ္ေအးေက်ာ္ (စိန္ေသာမတ္ မႏၲေလး)၊ဖါသာရ္ ထြန္းျမင့္ (ရဟန္းျ်ဖစ္သင္ေက်ာင္း-ျပင္ဦးလြင္) ဖါသာရ္ မုိင္ကယ္၊ ဖါသာရ္ အာသာဖါ(လားရႈိး)၊ ဖါသာရ္ ဘသက္(ျပင္ဦးလြင္) ဖါသာရ္ တင္ထြန္း(စိန္ေသာမတ္စ္-မႏၲေလး)တုိ႔ တက္ေရာက္ႀကသည္။ ေရဦး၊ ေခ်ာင္းရုိး၊ ခ်မ္းသာရြာ၊ မုံလွ၊ ေရႊဘုိ၊ မႏၲေလး၊ ေဇာ္ဂ်ီဘာသာ၀င္မ်ားလည္း တက္ေရာက္ႀကသည္။ (၂၀၀၂)ခုႏွစ္ ဇြန္လမွစ၍ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ အျပစ္မဲ႔သေႏၶယူေသာ သခင္မ ဘုရားေက်ာင္း ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕ အမႈထမ္းရသည္။

ဖါသာရ္ႀသဂတ္စတင္းဦးဟံသာ
Fr. Augustine U Han Tha
    ဖါသာရ္ ႀသဂတ္စတင္း ဦးဟန္သာသည္ (၁၉၃၂)ခု ေမလ (၂၇)ရက္ေန႔တြင္ မေကြးခရုိင္ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္ မႀကီးခ်ိဳရြာတြင္ ေမြးဖြားခဲ႔သည္။ မိဖမ်ားမွာ ဦးဘုိးရင္ ေဒၚသြဲ႔တုိ႔ျဖစ္သည္။ သူငယ္တန္းမွ တတိယတန္းေအာင္သည္အထိ ခ်င္းေညာင္ပင္သာရြာ မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ႀကားခဲ႔သည္။ စတုတၳတန္းမွ သတၲမတန္းေအာင္သည္ အထိ သရက္ၿမိဳ႕ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ႀကားခဲ႔သည္။ (၁၉၅၅)ခုႏွစ္တြင္ သတၲမတန္းေအာင္သည္။ ထုိေနာက္ ေမၿမိဳ႕ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း၀င္၍ ဆက္လက္ ပညာသင္ဆည္းပုူးရာ စိန္အာလ္ဘက္ေက်ာင္းမွ ဟုိက္စကူး ေအာင္ျမင့္ခဲ႔သည္။

    ထုိေနာက္ (၁၉၆၄)ခုႏွစ္မွ (၁၉၆၉) အထိ ရန္ကုန္ ရဟန္းျဖစ္သင္ တကၠသုိလ္တြင္ ပညာဆည္းပူးခဲ႔သည္။ (၁၉၆၉) ခုႏွစ္မွ (၁၉၇၁) ခုႏွစ္အထိ ေမၿမိဳ႕ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းတြင္ ဖါသာရ္ဖိလစ္ ဦးလင္းႏွင့္ အတူ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ၾကည္႕ရႈ တာ၀န္ယူ ရသည္။ ထုိေနာက္ (၁၉၇၁)ခုႏွစ္မွ(၁၉၇၅)အထိ ဖါသာရ္ဖိလစ္ႏွင့္ အတူ မုံလွရြာတြင္ ကေလးမ်ားထိန္းျခင္း၊ ဘုရားေက်ာင္း ၾကည္႔ရႈျခင္း၊ ပညာဆည္းပူးျခင္းတုိ႕ လုပ္ကုိင္ရသည္။ (၁၉၇၅) မွ (၁၉၇၈)ထိ မႏၲေလး ကာသီဒရယ္ေက်ာင္းတြင္ ဆရာေတာ္ေအဦးဘခင္ လက္ေအာက္တြင္ ေနရသည္။ (၁၉၇၈)ခု ဇႏၷ၀ါရီလ (၂၂) ရက္ေန႔တြင္ ရဟန္းသိကၡာ ခံယူသည္။ ရဟန္းသိကၡာခံယူၿပီး ေနာက္ (၁၉၇၉) ခု ေအာက္တုိဘာလအထိ ဆရာေတာ္ေက်ာင္းတုိက္တြင္ အမႈထမ္းရသည္။ (၁၉၇၉) ခု ေအာက္တုိဘာလ (၃၀)ရက္က စၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕ စိန္ဂ်ိဳးဇက္အုပ္စု ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ၾကည္႔ရႈရသည္။ စိန္ဂၽြန္း၊ စိန္ပန္း၊ တခြန္တုိင္၊ စစ္ကုိင္း ရြာေထာင္တုိ႔ကုိလည္း တာ၀န္ယူရသည္။ (၁၉၉၀) ျပည္႔ႏွစ္ ဂ်ြန္လ (၆)ရက္ေန႔မွ စ၍ ေရႊဘုိ သာသနာနယ္ တဲႀကီးရြာတြင္ ေနထုိင္၍ ဘာသာ၀င္ရြာငယ္မ်ားကုိ လွည္႔လည္ ၾကည္႔ရႈသည္။

ဖါသာရ္ဂၽြန္ ေအးေက်ာ္
Fr. John Aye Kyaw
    ဖါသာရ္ဂၽြန္ ဦးေအးေက်ာ္သည္ (၁၉၅၉)ခု မတ္လ (၂၉)ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ ေမြးဖြားခဲ႕သည္။ မိဖမ်ားမွာ ဦးလွေသာင္း ေဒၚေမေမတင္တုိ႔ ျဖစ္သည္။(၁၉၇၅)ခု ေမလ (၁၅)ရက္ေန႔တြင္ ေမၿမိဳ႕ စိ္န္အာေလာရွက္ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း ၀င္ေရာက္ခဲ႔ၿပီး (၁၉၇၆) ေမလ (၁၄)ရက္ေန႔တြင္ ကုိရင္သကၤန္း ရသည္။ (၁၉၇၆) ခုႏွစ္မွ (၁၉၈၂)ခုႏွစ္ မတ္လအထိ ရန္ကုန္ ေမဂ်ာ ရဟန္းျဖစ္တကၠသုိလ္ ရဟန္းတုိ႔ တတ္အပ္ေသာ ဖီလုိဆုိဖီပညာႏွင့္ သီအုိလုိဂ်ီပညာမ်ား သင္ယူခဲ႔သည္။ (၁၉၈၃)ခု ဇႏၷ၀ါရီလ (၂၃)ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေရႊႏွလုံးေတာ္ ကာသီဒရယ္ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းတြင္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ေအဦးသန္းေအာင္ လက္ေတာ္မွ ရဟန္း သိကၡာ ခံယူခဲ႔သည္။

    ရဟန္း သိကၡာခံယူၿပီးေနာက္ (၁၉၈၃)ခု ဇြန္လမွ (၁၉၈၉)ခု ႏုိ၀င္ဘာလအထိ အီတလီႏုိင္ငံ ေရာမၿမိဳ႕သုိ႔ သြားေရာက္၍ Pontifical Biblical Institute တြင္ ကက္သလစ္ သမၼာက်မး္စာဆုိင္ရာ အတတ္ပညာ သင္ၾကားခဲ႔ရာ Licentiate ၿပီးစီးခဲ႔သည္႕ အတြက္ SSL ဘြဲ႕ ရရွိခဲ႔သည္။ (၁၉၉၀)ခုႏွစ္မွ (၁၉၉၁)ခုႏွစ္အထိ ေမၿမိဳ႕ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းတြင္ ၀ိညာဥ္လမ္းညႊန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အျဖစ္ တႏွစ္တာ ထမ္းေဆာင္ခဲ႔သည္။ (၁၉၉၁) ခုႏွစ္မွ (၂၀၀၁)ခုႏွစ္ အထိ မႏၲေလးၿမိဳ႕ စိန္ေသာမတ္စ္ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္၄င္း၊ (၁၉၉၄)မွ(၂၀၀၁)ခုႏွစ္ အထိ မႏၲေလးၿမိဳ႕ စိန္ဂၽြန္း ဘုရားေက်ာင္း ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္၄င္း တာ၀န္ယူခဲ႔သည္။ (၂၀၀၂) ခု ဧၿပီလမွ (၂၀၀၃)ခုႏွစ္ ဧၿပီလအထိ မႏၲေလး ကက္သလစ္သာသနာ ဘ႑ာေရးမႈးအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ႔ၿပီး (၂၀၀၃) ေမလမွ စ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္ကာ ကက္သလစ္သမၼာက်မ္းစာေတာ္ ဘာသာျပန္အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာ၀န္ယူရသည္။

ဖါသာရ္ ေဂ်ာ႕ဦးခင္ေမာင္ေထြး
Fr. George U Khin Mg Thwe
    ဖါသာရ္ ေဂ်ာ႔ ဦးခင္ေမာင္ေထြးသည္ (၁၉၅၆)ခု ဧၿပီလ (၁၆)ရက္ေန႔တြင္ စဥ္႔ကုိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဇာ္ဂ်ီရြာတြင္ ေမြးဖြားခဲ႔သည္။ မိဖမ်ားမွာ ဂ်ိဳးဇက္ ဦးတင္ေမာင္ႏွင့္ ထေရဇားေဒၚနုတုိ႔ ျဖစ္သည္။ သူငယ္တန္းမွ ဒုတိယတန္းအထိ မႏၲေလးၿမိဳ႕ စိန္ပီတာ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၿပီး၊ တတိယတန္းႏွင့္ စတုတၳတန္းကုိ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ ဥယ်ာဥ္ေတာ္ရြာ မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ ဆက္လက္ ပညာသင္ၾကားခဲ႔သည္။ ပဥၥမတန္းမွ အဌမတန္းအထိ ျမစ္ငယ္ၿမိဳ႕ အစုိးရ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ပညာ ဆက္လက္သင္ၾကား ခဲ႔သည္။ (၁၉၇၂)ခု၊ ေမ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ေမၿမိဳ႕ စိန္အာေလာရွက္ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း ၀င္ေရာက္ခဲ႔သည္။ န၀မတန္းႏွင့္ ဒႆမတန္းကုိ ေမၿမိဳ႔ အမွတ္ (၄) အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ သင္ႀကားခဲ႔သည္။ (၁၉၇၇)ခု (၁၉၈၃)အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ ေမဂ်ာ ရဟန္းျဖစ္သင္ တကၠသုိလ္တြင္ ပညာ ဆက္လက္ ဆည္းပူးခဲ႔သည္။ (၁၉၈၃) ဧၿပီလ (၂၂)ရက္ေန႔တြင္ စဥ္႕ကုိင္ၿမိဳ႕နယ္ ေဇာ္ဂ်ီရြာ၌ ဆရာေတာ္ ေအဦးသန္းေအာင္ လက္ေတာ္မွ ရဟန္းသိကၡာ ခံယူခဲ႔သည္။

    ရဟန္း သိကၡာခံယူခဲ႔ၿပီးေနာက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ဆရာေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတုိက္တြင္ ေနထုိင္၍ ေရႊႏွလုံးေတာ္ ကာသီဒရယ္၊ အမရပူရ၊ စစ္ကုိင္း၊ ရြာသစ္ႀကီး၊ ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ စိန္မုိင္ကယ္ အုပ္စုဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ၾကည္႔ရႈခဲ႔ရသည္။ စိန္မုိင္ကယ္အုပ္စု ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ (၁၉၉၁)ခုႏွစ္အထိ ဆက္တုိက္ ႀကည္႔ရႈခဲ႔ရသည္။(၁၉၈၅) ခုႏွစ္မွ (၁၉၉၀)ျပည္႔ႏွစ္အထိ မႏၲေလးၿမိဳ႔ စိန္ေသာမတ္ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းကုိ ၾကည္႔ရႈ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔ရသည္။ သံ၀င္း စိန္မုိင္ကယ္အုပ္စုမွာ ေနထုိင္စဥ္ စိန္မုိင္ကယ္ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း (၇၅)ႏွစ္ေျမာက္ စိန္ရတုသဘင္ပြဲ က်င္းပႏုိင္ခဲ႔သည္။ (၁၉၈၆)ခုတြင္ စိန္မုိင္ကယ္အုပ္စုအတြက္ ဒဏ္ဆပ္ေျဖျခင္း သိီလရွင္မ်ား ေရာက္ရွိလာခဲ႔သည္။ ဘုန္းႀကီးေနေက်ာင္းကုိလည္း ေဆာက္လုပ္ႏုိင္ခဲ႔သည္။ (၁၉၈၉)ခုတြင္ ေဟာခန္းမ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီး၍ (၁၉၉၀)တြင္ ေဟာခန္းမ ဖြင့္ပြဲ က်င္းပႏုိင္ခဲ႔သည္။

    (၁၉၉၁) ခုနွစ္မွ (၂၀၀၁)ခုႏွစ္ အထိ တန္ဆည္ၿမိဳ႔နယ္ ေခ်ာင္းရုိးရြာ ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ႏွင့္္ ေခ်ာင္းရုိး ေရဦး ေရႊျပည္သာ၊ ဒီပဲယင္း၊ လမ္းဆုံ၊ တန္႔ဆည္ရွိ ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ႀကည္႔ရႈခဲ႔ရသည္။ (၁၉၉၁) ခုႏွစ္မွ စ၍ ေခ်ာင္းရုိးရြာတြင္ ေဗလန္ကန္နီပြဲေတာ္ စတင္ က်င္းပႏုိင္ခဲ႔သည္။ ေခ်ာင္းရုိးရြာ ခရစ္ၥတီယန္တုိ႕အား မႈိင္းမေသာ သခင္မဘုရားေက်ာင္း ရာျပည္႔ပြဲေတာ္အတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ေသာအားျဖင့္ ဘုရားစင္ ပရ၀ုဏ္ ေႀကြျပားမ်ား ခင္းခဲ႔သည္။ ဘုန္းႀကီးေနေက်ာင္းနွင့္ ေခါင္းေလာင္းစင္ ျပဳျပင္ မြမ္းမံႏုိင္ခဲ႔သည္။ ဘုရားေက်ာင္း ေဆးသုတ္ ႏုိင္ခဲ႕သည္။ ဆရာႀကိီး ဦးရင္ေမာင္ကုိ ရည္စူး၍ ဘုရားစကားသင္ရန္နွင့္ ပြဲလမ္းသဘင္ အခန္းအနားမ်ား အသုံးျပဳရန္ ဦးရင္ေမာင္ခန္းမကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ႔သည္။ ဘုရားေက်ာင္း ေျမာက္ေပါက္ သံတံခါး တပ္ဆင္ခဲ႔သည္။

    (၁၉၉၉) ခု မတ္လ (၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ေခ်ာင္းရုိးရြာ ဘုရားေက်ာင္း ရာျပည္႔ပြဲေတာ္ကုိ က်င္းပ ႏုိင္ခဲ႔သည္။ နံနက္ (၆)နာရီတြင္ မႏၲေလးသာသနာပုိင္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ ေအဦးသန္းေအာင္ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အပါး (၄၀)ႏွင့္အတူ မစၦား ပူေဇာ္ၾကသည္။ မစၦားအတြင္း ေခ်ာင္းရုိးအုပ္စုတြင္ ပါ၀င္ၾကေသာ ေခ်ာင္းရုိး၊ ေရဦး-ေညာင္ကုိးပင္၊ လမ္းဆုံ၊ ကဒူးမ၊ ေရႊကတန္း၊ ကၽြန္းလွတုိ႔မွ ဘာသာ၀င္ ကေလးေပါင္း (၄၆၉)ဦးကုိ ဆရာေတာ္မွ ခရစၦမားေပးခဲ႔ၿပီး မႏၲေလးသာသနာမွ ဘရာသာရ္ ဂ်ိဳးဇက္သက္လြင္ႏွင့္ ဘရာသာရ္ ဖိလစ္တင္ထြန္းတုိ႔ကုိ ဦးပဥၥင္းႀကီးသိကၡာ ေပးခဲ႔သည္။ မစၦားအၿပီးတြင္ ေခ်ာင္းရုိးရြာ ဇာတိဘြား ပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားေသာ မႏၲေလး သာသနာပုိင္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ေအဦးဘခင္၏ ရုပ္တုပုံေတာ္ကုိ ရာျပည္ပြဲ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ရာျပည္႔ေက်ာက္တုိင္အနီးတြင္ ပလႅင္တင္ႏုိင္ခဲ႔သည္။ နံနက္ (၁၀)နာရီတြင္ ရာျပည္႔ပြဲေတာ္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအပါး (၁၀၀)ကုိ ဖိတ္ႀကား၍ ေန႔ဆြမ္းျဖင္႔ တည္ခင္း ဧည္႔ခံသည္။ ေန႔လည္တြင္ မႏၲေလးမွ ေခတ္ေပၚတီး၀ုိင္းျဖင့္ ပရိႆတ္မ်ားအား ေဖ်ာ္ေျဖႏုိင္ခဲ႔သည္။ ညေန
(၆)နာရီတြင္ ရာျပည္႔ အထိမ္းအမွတ္ ေက်ာက္တုိင္ဖြင့္ပြဲ က်င္းပႏုိင္ခဲ႔သည္။ ညပုိင္းတြင္ မႏၲေလးဇာတ္ႀကီးျဖင့္ ႏွစ္ည ဧည္႔ခံႏုိင္ခဲ႔သည္။

    လမ္းဆုံဘုရားေက်ာင္းကုိ အုတ္တံတုိင္းခတ္၍ သံတံခါး တပ္ဆင္ႏုိင္ခဲ႔သည္။ တန္႔ဆည္ၿမိဳ႕ရွိ ဘုရားေက်ာင္း၊ ဘုရားစင္ ပရ၀ုဏ္ကုိ ပုံစံက်ေအာင္ အုတ္ခင္းျပဳျပင္ေပးႏုိင္ခဲ႔သည္။ ေခါင္းေလာင္းစင္ကုိလည္း တည္ေဆာက္ေပးႏုိင္ခဲ႔သည္။ ကၽြန္းလွၿမိဳ႕ေဟာင္းမွ ၿမိဳ႕သစ္သုိ႔ ေရႊ႕ၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕သစ္အတြက္ ေျမကြက္၀ယ္၍ ဓမၼဆရာေနရန္ႏွင့္ စုေပါင္း၀တ္ျပဳရန္ အေဆာင္တစ္ခု ေဆာက္လုပ္ႏုိင္ခဲ႕သည္။ ေရႊျပည္သာ(ေညာင္ကုိးပင္) ယခင္က ေျမစုိက္ဘုရားေက်ာင္းကုိ ေျမစုိက္ ပုံစံ အုတ္ခံျဖင့္ ျမွင့္ကာ ျပဳျပင္ မြမ္းမံခဲ႔သည္။

    မႏၲေလး ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ေအဦးသန္းေအာင္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖင့္ လြန္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၄၀)ေလာက္က ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ရွာေဖြခဲ႔ရာ ဒီပဲရင္းၿမိဳ႕အနီး ယင္းေတာ္ရြာ ဗုဒၶဘာသာရြာမွ ျပန္လည္ေတြ႕ရွိခဲ႔သည္။ ၄င္း ဘာသာ၀င္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကုိ ဒီပဲရင္းၿမိဳ႕ကြက္သစ္တြင္ (၄၀x၆၀)ေပ ေျမကြက္ (၂၅)ကြက္ေက်ာ္ ၀ယ္၍ (၁၃)အိမ္ေထာင္အား ေနရာခ်ထား ေပးႏုိင္ခဲ႔သည္။ ေျမကြက္ (၁၀)ကြက္ပတ္လည္ကုိ ဘုရားေက်ာင္းေဆာက္ရန္ စိစဥ္ခဲ႔ေသာ္လည္း သက္ဆုိင္ရာမွ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိသျဖင့္ မေဆာက္လုပ္ႏုိင္ခဲ႔ပါ။(၂၀၀၀) ျပည္႔ႏွစ္တြင္ မႏၲေလးသာသနာလုံးဆုိင္ရာ မာရီးယား တမန္ေတာ္ အစည္းအေ၀းႀကီးကုိ ေခ်ာင္းရုိးရြာမွ တာ၀န္ယူ က်င္းပႏုိင္ခဲ႔သည္။ ယင္းအစည္းအေ၀းပြဲမွ ေခ်ာင္းရုိး၊ ေရဦး၊ မုံလွ၊ ခ်မ္းသာရြာတုိ႔ ပါ၀င္ေသာ ေဒသဆုိင္ရာ မာရီးယား တမန္ေတာ္ ကူရီးယားကုိ ဖြဲ႔စည္း ႏုိင္ခဲ႔သည္။ (၁၉၉၄)ခုႏွစ္တြင္ ဖါသာရ္နီေကာလားစ္ ၿပဳံးခ်ိဳသည္ ေရဦး၌ ရဟန္းသိကၡာခံယူခ႔႔ဲသည္။ (၁၉၉၅) ခုႏွစ္မွ (၂၀၀၁)ခုႏွစ္အထိ အေႀကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေႀကာင့္ ေရဦးၿမိဳ႕သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထုိင္ခဲ႔သည္။ (၁၉၉၇) ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ေလျပင္းတုိက္ခတ္သျဖင့္ ေရဦးၿမိဳ႕ရွိ ဘုရားေက်ာင္းမွာ အမုိးမ်ားႏွင့္ ထုပ္တန္းမ်ား ျပိဳက် ပ်က္စီးခဲ႔သည္။ အမည္မေဖၚလုိ အလွဴရွင္တစ္ဦး၏ အလွဴေငြျဖင့္ သာသနာ႔အက်ိဳးေဆာင္ ဦး၀ုိင္ေလးေခၚ ဦးလွျမင့္ႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာ ဦးေဇာ္မုိးထြန္းတုိ႕က ဦးစီးကာ (၁၉၉၈)ခု ဒီဇင္ဘာလ (၈)ရက္ေန႔တြင္ ဘုရားေက်ာင္း အုတ္ျမစ္ခ်ခဲ႔သည္။ ေရဦးၿမိဳ႕တြင္ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း ဖြင္႔ခဲ႔ရာ ေက်ာင္းသား (၃၀)ခန္႔အထိ ရွိခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္ေဂ်ာ႔ ဦးခင္ေမာင္ေထြး လက္ထက္တြင္ ေမၿမိဳ႕ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းသုိ႔ ေက်ာင္းသား (၄၀)ေယာက္ ပုိ႔ႏုိင္ခဲ႔သည္။ ေရဦးၿမိဳ႕ ဘုရားေက်ာင္းသစ္ကုိ အ၀င္မ်က္ႏွာစာႏွင့္ ဘုရားစင္ပရ၀ုဏ္အတြင္း ေႂကြျပားမ်ား ခင္းႏုိင္ခဲ႔သည္။ မ်က္ႏွာက်က္ကုိ ကၽြန္းျပားမ်ား တပ္ဆင္ၿပီးခဲ႔သည္။ 
 (၂၀၀၂)ခုႏွစ္တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ကာသီဒရယ္ ေရႊႏွလုံးေတာ္ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး အျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕ အမႈထမ္းရသည္။ ကာသီဒရယ္ ဘုရားေက်ာင္း ဘုရားစင္ ပရ၀ုဏ္ႏွင့္ သင္ခန္းလဲခန္းကုိ ေႂကြျပားမ်ား ခင္းႏုိင္ခဲ႔သည္။ မယ္ေတာ္ဂူလုိင္ေရွ႕တြင္ ပလႅင္ခံ၍ အလူမီနီယံ လက္ကုိင္မ်ား တတ္ဆင္ႏုိင္ခဲ႔သည္။ ေရႊနွလုံးေတာ္ ဗိမၼာန္ကုိလည္း တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ႔သည္။
 
ဆက္ရန္
မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာႏွင့္ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား (အပိုင္း ၂၈)