Thursday, January 16, 2014

မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာႏွင့္ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား (အပိုင္း ၂၅)

ဖါသာရ္ပီတာ ဦးျမေအာင္
(Fr. Peter U Mya Aung)

    ဖါသာရ္ပိီတာ ဦးျမေအာင္သည္ (၁၉၃၃)ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၈)ရက္ေန႔တြင္ ေခ်ာင္းရုိးရြာ၌ ေမြးဖြားခဲ႔သည္။ မိဖမ်ားမွာ ဦးဘရွင္ ေဒၚလန္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ (၁၉၄၇)ခု ေမလတြင္ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း၀င္သည္။ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕တြင္ရွိေသာ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းကုိ ျပန္လည္ ျပဳျပင္မြမ္းမံၿပီးေနာက္ (၁၉၄၈)ခုႏွစ္တြင္ ရြာေတာ္မွ ျပင္ဦးလြင္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ႔သည္။ (၁၉၅၂) ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ မေလးရွားႏုိင္ငံ ပီနန္ ရဟန္းျဖစ္သင္တကၠသုိလ္သုိ႔ ပညာသင္ႀကားရန္ ေစလႊတ္ျခင္း ခံရသည္။ ပီနန္တြင္ (၆)ႏွစ္ ပညာသင္ၿပီးေနာက္ (၁၉၅၈)ခုႏွစ္ ကုန္ခါနီးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိခဲ႔သည္။ ကုိရင္ႀကီးအျဖစ္ႏွင့္ ခ်င္းေတာင္တန္း ဆုိင္းဇံေက်းရြာတြင္ ဖါသာရ္ ရုအဲလင္းလက္ေအာက္ တႏွစ္တာ လက္ေတြ႕သင္တန္းဆင္းရင္း ခ်င္းစကား သင္ယူခဲ႔သည္။ (၁၉၆၀) ခု ဇႏၷ၀ါရီလ (၁၇)ရက္ေန႔တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဦး၀င္း လက္ေတာ္မွ ရဟန္းသိကၡာ ခံယူခဲ႔သည္။

    ရဟန္းသိကၡာ ခံၿပီးေနာက္ ဆုိက္ဇံရြာတြင္ လအနည္းငယ္ေနၿပီး ဆြမ္းပီးေက်းရြာသုိ႔ ေရႊ႕႔ေျပာင္း သီတင္းသုံးခ႔ဲသည္။ ဆြမ္းပီးေက်းရြာ၏ ပထမဆုံးဘုန္းႀကီးဟု ေခၚၾကသည္။
ဖါသာရ္ပီတာ ေျပာင္းေရႊ႕သြားၿပီးေနာက္ မည္သည္႕ဘုန္းႀကီးမွ် ေက်ာင္းမထုိင္ေတာ႕ပါ၊ ရဟန္းေတာ္မ်ား နည္းပါးသြားေသာေႀကာင့္ ျဖစ္သည္။ ခ်င္းလူမ်ိဳးတုိ႕က ဖါသာရ္ပီတာကုိ ဆြမ္းပီးဘုန္းႀကီးဟု ေခၚၾကသည္ (၁၉၆၄) မွ (၁၉၆၇) အထိ တီးတိန္ၿမိဳ႕တြင္ သတင္းသုံးခဲ႔သည္။ (၁၉၆၇) မွ (၁၉၇၇)ထိ ကေလးၿမိဳ႕ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ႔သည္။ (၁၉၇၇)ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လမွ (၂၀၀၂)ခုႏွစ္ အထိ ခ်မ္းသာရြာ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းႀကီးအျဖစ္ အမႈထမ္းခဲ႔သည္။ (၁၉၇၇) ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းေတာင္ဘက္ရွိ ျပိဳလဲေနေသာေပ (၂၅၀) ရွိ အုတ္တံတုိင္းကုိ အသစ္ျပန္လည္ ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။ (၁၉၈၅) ခုတြင္ ရဟန္း၀ါေတာ္ (၂၅)ႏွစ္ေျမာက္ ေငြရတုသဘင္ပြဲေတာ္ကုိ ခ်မ္းသာရြာတြင္ က်င္းပခဲ႔သည္။

    ခ်မ္းသာရြာ ဘာသာ၀င္မ်ား၏ လူအားေငြအားျဖင့္ ၄င္းရပ္နီး ရပ္ေ၀းမွ ဘာသာ၀င္မ်ား၏ အလွဴေငြျဖင့္ ၄င္း၊ ေက်ာင္း၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္တြင္ ေသာက္ေရကန္ႀကီးကုိ (၁၉၈၄) ခုႏွစ္ ေမလ (၁၀) ရက္ေန႕မွ စတင္ တူးေဖၚရာ (၁၉၈၅)ခု ႀသဂုတ္လ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ၿပီးဆုံးသည္။

   ေရကန္၏အက်ယ္အ၀န္းမွာ
    အလ်ား        (၂၂၀)ေပ
    အနံ             (၁၀၀)ေပ
    ဧရိယာ         (၂၂၀၀၀)စတုရန္းေပ
    ေျမေအာက္အနက္    (၆)ေပ
    ေရသြင္းၿပီးအနက္    (၉)ေပ
    ေရဂါလံေပါင္း    (၁၂၃၇၅၀၀) ဂါလံ
    ေရကန္အလယ္တြင္ မယ္ေတာ္မာရိယား၏ ဆင္းတု ပလႅင္တင္ထားသည္။ မယ္ေတာ္ကန္ႀကီးဟု အမည္တြင္သည္။ (၁၉၈၆)ခုတြင္ မယ္ေတာ္ကန္ႀကီးကုိ ငံု၍ ေျမာက္ဘက္မွ ေပ(၃၀၀)ရွိ အုတ္တံတုိင္းအသစ္ ေဆာက္လုပ္ခဲ႔သည္။ (၁၉၈၇)တြင္ အ၀ီဇိတြင္းတူးေဖၚရာ က်ပ္ေလးေသာင္းေက်ာ္ ကုန္က်ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ႔ေပ။ (၁၉၉၂) ခုႏွစ္တြင္ ေပ (၃၈၀)ရွိ အ၀ီဇိတြင္း ေအာင္ျမင္ခဲ႔သည္။ ေရစင္ကုိလည္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ႔သည္။ (၁၉၉၀) ခုႏွစ္တြင္ (၇)ခန္း (၈)ခန္းရွိ စိန္ပီတာခမ္းမေဆာင္ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာက္လုပ္ႏုိင္ခဲ႔သည္။ သုံးသိန္းခဲြ ကုန္က်ခံ၍ ရြာဘာသာ၀င္မ်ားက ငါးေသာင္းထည္႔၀င္သည္။ စိန္ပီတာရာျပည္႔ခမ္းမကုိလည္း ရာျပည္႔ပြဲ မက်င္းပမီ ေဆာက္လုပ္ႏုိင္ခဲ႔သည္။ ဓမၼာရုံဖြင့္ပြဲ ေရကန္ဖြင့္ပြဲႏွင့္ ေရကန္အလယ္တြင္ မယ္ေတာ္ဆင္းတုတင္ပြဲ က်င္းပႏုိင္ခဲ႔သည္။ လယ္ဧက (၁၅၀)ကုိ အက်ိဳးျပဳႏုိင္ေသာ ေလးဆယ္စင္းဆည္ကုိ ေဆာက္လုပ္ႏုိင္ခဲ႔သည္။ လယ္ဧက (၁၅၀၀)ေက်ာ္ကုိ အက်ိဳးျပဳႏုိင္ေသာ ခ်မ္းသာဆည္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ ပူေပါင္း၍ ေဆာက္လုပ္ရာ (၁၉၉၃)ခု ေမလ(၁၀)ရက္ေန႔တြင္ ၿပီးစီးခဲ႕သည္။

    (၁၉၉၂-၉၄)တြင္ ဘုရားေက်ာင္းမွ ကၽြန္းတုိင္ႀကီးမ်ား ေျမ၀င္ေဆြး၍ မ်က္ႏွာက်က္မ်ား နိမ္႕က်လာသည္။ တုိင္ႀကီးမ်ား ဘုရားေက်ာင္းအတြင္း ယုိင္လာသည္။ ထုိအေျခအေနတြင္ ခ်မ္းသာရြာမွ ဆရာႀကီးဦးသန္းေမာင္၏ သား မႏၲေလးၿမိဳ႕ေန အင္ဂ်င္နီယာ ဦးေမာင္ေမာင္၊ ထန္းပင္ကုန္းမွ ပန္းရံဆရာႀကီး ဦးေက်ာ္ေသာင္းႏွင့္ အဖြဲ႕၊ ခ်မ္းသာရြာမွ လက္သမားဆရာ ဦးျမင့္ေအာင္ႏွင့္ ဦးတီတုိးတုိ႕ႏွင့္ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ႏုိင္ခဲ႔သည္။ တုိင္မ်ား အားလုံး ျဖဳတ္သည္။ ေဆြးေနေသာ အပုိင္းမ်ား ျဖတ္ေတာက္ၿပီး သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာက္တုိင္ခံကာ အေပၚပုိင္းကုိ ျပန္တင္ခဲ႔သည္။ လုံး၀ ေဆြးေျမ႕သြားေသာ ကၽြန္းတုိင္အတြက္ အစားထည္႔ႏုိင္ရန္ ေရမ်က္ရြာမွ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးအာစရက ကၽြန္းတုိင္တတုိင္လုံးကုိ ကုိယ္တုိင္လာေရာက္ လွဴဒါန္းသည္။ သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာက္တုိင္ (၁၁)တုိင္ အစားထုိးရသည္။ အုတ္နံရံႀကီးမ်ား အက္ကြဲ ေဆြးေျမ႕ေနသည္ကုိ ၿဖိဳခ်ၿပီး အုတ္ခ်ပ္ေရ တစ္သိန္းသုံးေသာင္းခန္႔ အစားထုိးလိုက္ရသည္။ လုိအပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာက္ထုပ္ႀကီးမ်ား အစား ထည္႔ရသည္။ ေခါင္္းေလာင္းစင္ရွိ သစ္သားဘီး၀ုိင္းႀကီးမ်ား၊ ငွက္ေပ်ာဖူးအထက္ သစ္သားထိပ္ခြ်န္ပုိင္းမွ ငါးက်င္းကြက္မ်ား တုိင္ႀကီး တန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေလာင္းစင္ထိပ္မွ ခရစၥတူးတုိင္ကုိ အသစ္လဲခဲ႔သည္။ ငွက္ေပ်ာဖူးအထက္ သစ္သားထိပ္ခြ်န္ပုိင္း၏ အေျခတြင္ (၁၄)လကၼ ပတ္လည္ရွိ ကြ်န္းတုံးမ်ား ခံထားသည္။ ၄င္း က်ြန္းတုံးမ်ား ေဆြးေျမ႕ေနၿပီျဖစ္၍ သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာက္ထုပ္ႀကီးမ်ားျဖင့္ အစားထုိး ျပဳျပင္ခဲ႔သည္။ မႏၲေလး ဦးဆန္နီႏွင့္ အဖြဲ႕က ဘုရားေက်ာင္းတစ္ခုလုံး ေဆးသုတ္သည္။ ဘုရားေက်ာင္းကုိ ဆယ္သိန္းခန္႕ အကုန္အက်ခံ၍ ျပဳျပင္ႏုိင္ခဲ႔သည္။


    ခ်မ္းသာရြာ၌ (၁၉၉၄)ခု ဧၿပီလ (၆)ရက္ေန႕ႏွင့္ (၇)ရက္ေန႕မ်ားတြင္ ဘုရားေက်ာင္း ႏွစ္တရာျပည္႔ပြဲေတာ္ကုိ စည္ကားသုိက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပ ႏုိင္ခဲ႔သည္။ ခ်မ္းသာရြာတြင္ ဖါသာရ္ဘူးလီးရက္စ္ လက္ထက္ကစၿပီး အစုိးရအသိအမွတ္ျပဳ မူလတန္းေက်ာင္း ရွိခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္ ေပေလးတီးယားလက္ထက္ (၁၉၂၁)ခုတြင္ မူလတန္းေက်ာင္းမွ အစုိးရအသိအမွတ္ျပဳ အာရ္စီအမ္ အလယ္တန္းေက်ာင္း အျဖစ္ တုိးျမွင့္ေပးခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္ေလအုိလက္ထက္ ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီးတြင္ အလယ္တန္းေက်ာင္း အဆင့္မွ မူလတန္းအဆင္႕သုိ႔ ျပန္လည္ က်ဆင္းသြားခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္မုိးဇယ္ လက္ထက္ (၁၉၅၅) တြင္ အလြတ္ပညာသင္ေက်ာင္း ဖြင့္၍ အလယ္တန္း ပညာ သင္ႀကားေပးခဲ႔သည္။ (၁၉၆၄)ခုမွစ၍ တြဲဖက္ အလယ္တန္းေက်ာင္းဖြင့္၍ ပညာ သင္ႀကားေပးခဲ႔သည္။ ေရွးယခင္ကစ၍ စာသင္ေက်ာင္းသည္ ဘုရားေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ရွိခဲ႔ေသာ္လည္း ဖါသာရ္ပီတာ လက္ထက္ (၁၉၈၀)မွ စ၍ ရြာ၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ တြဲဘက္ အလယ္တန္းေက်ာင္းရွိရာ သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ႔ရသည္။ (၁၉၈၅) ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၆)၇က္ေန႔မွစ၍ မူလတန္းအဆင္႔မွ အလယ္တန္းအဆင္႔သုိ႔ ျပန္လည္ တုိးျမွင့္ျခင္းခံရသည္။ (၂၀၀၁)ခုႏွစ္တြင္ စာသင္ခန္း (၈)ခန္းပါသည္႔ ေလးခန္းတြဲ ႏွစ္ထပ္ နံကပ္သြတ္မိုး စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေဆာင္ကုိ ကာရီတာစ္မႏၲေလး၏ အကူအညီမႈၿဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေပးႏုိင္ခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္ ပီတာျမေအာင္သည္ (၂၀၀၂)ခု ဇြန္လမွစ၍ စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းႀကီးအျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕ အမႈထမ္းရသည္။


ဖါသာရ္ အာသာနာစီအူးစ္-ဦးခင္ေမာင္ (၁၉၃၆-၁၉၉၈)
(Fr. Athanasias- U Khin Mg)
    ဖါသာရ္ အာသာနာစီအူးစ္ ဦးခင္ေမာင္သည္ (၁၉၃၆)ခု ေမလ(၂)ရက္ေန႕တြင္ တန္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေခ်ာင္းရုိးရြာတြင္ ေမြးဖြားခဲ႔သည္။ မိဘမ်ားမွာ ဆရာႀကီး ဦးရင္ေမာင္ႏွင့္ ေဒၚညိဳတုိ႔ျဖစ္သည္။ ေခ်ာင္းရုိးရြာတြင္ မူလတန္းပညာ သင္ယူၿပီး (၁၉၄၇)ခုႏွစ္တြင္ ဖါသာရ္ပီတာျမေအာင္ႏွင့္ အတူ ရြာေတာ္ရြာ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း ၀င္သည္။ (၁၉၄၈)ခုႏွစ္တြင္ ျပင္ဦးလြင္သုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီး (၁၉၅၂)ခုတြင္ စိန္အာလ္ဘက္ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ သတၲမတန္း၌ စတင္ ပညာဆည္းပူးခဲ႔သည္။ (၁၉၅၅)ခုႏွစ္တြင္ မက္ထရစ္ေအာင္သည္။ (၁၉၅၆)ခုတြင္ မေလးရွားျပည္ ပီနန္ရဟန္းျဖစ္သင္ တကၠသိုလ္တြင္ ပညာသင္ႀကားၿပီး (၁၉၆၁)ခု ဒီဇင္ဘာလတြင္
ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည္။ (၁၉၆၂) ခု ဇႏၷ၀ါရီလ (၁၄)ရက္ေန႕တြင္ ဆရာေတာ္ဂ်ိဳဇက္ဦး၀င္း လက္ေတာ္မွ ရဟန္းသိကၡာ ခံယူခဲ႔သည္။

    သိကၡာခံၿပီးေနာက္ ေတာင္ပုိင္း ခ်င္းေတာင္မင္းတပ္နယ္ ေလးစီးယန္းရြာကေလးတြင္ သာသနာလုပ္ငန္း စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။ (၁၉၆၅)တြင္ ခမ္းပတ္ရြာသုိ႔ ေခတၲေျပာင္းေရႊ႕ရသည္။ ထုိေနာက္ ေျမာက္ပုိင္း ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလန္းသာသနာ ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ (၁၉၆၅)ခုမွ (၁၉၇၁)ခုႏွစ္အထိ ႀကည္႔ရႈခဲ႔သည္။(၁၉၇၁) ခုႏွစ္မွ (၁၉၈၀)ခုႏွစ္အထိ ျပင္ဦးလြင္ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း၊ ေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္၄င္း၊ (၁၉၈၀) မွ (၁၉၈၃)ခုႏွစ္အထိ ရန္ကုန္ ေမဂ်ာရဟန္းျဖစ္တကၠသုိလ္ေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္၄င္း အမႈထမ္းခဲ႔သည္။ (၁၉၈၃) ခုႏွစ္ (၁၉၈၈)ခုႏွစ္အထိ ေရႊဘုိ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းႀကီးအျဖစ္ႏွင္႕ ရြာေတာ္ဘာသာ၀င္မ်ားကုိပါ ႀကည္႔ရႈခဲ႔ရသည္။

    ဖါသာရ္စီအူးစ္ ဦးခင္ေမာင္သည္ ကုိယ္တုိင္အုတ္ဖုတ္၍ ရြာေတာ္ေက်ာင္း၀င္း လုံျခံဳေရးအတြက္ ဖါသာရ္ေဇးဗီးယား လက္ထက္က မကာႏုိင္ဘဲ က်န္ခဲ႔ေသာ အပုိင္းအားလုံးကုိ အုတ္တံတုိင္းကာခဲ႔သည္။ သခ်ႋဳင္းကုိလည္း အုတ္တံတုိင္းကာခဲ႔သည္။ ရြာထဲ၌ လူမ်ား ျပည္႔က်ပ္ေနသျဖင့္ ေက်ာင္း၏ ေျမာက္ဘက္ အေရွကဘက္ႏွင့္ ေတာင္ဘက္မ်ားတြင္ သာသနာလယ္ေျမမ်ားကုိ ရြာေျမ အျဖစ္ တုိးခ်ဲ႕ၿပီး အိမ္ပူး အိမ္ကပ္မ်ားကုိ ေနရာခ်ထားေပးခဲ႔သည္။ ရြာ၏ ေတာင္ဘက္ရွိ ေရႊဘုိ ေညာင္ပင္သာကားလမ္းႏွင့္ ရြာေတာ္ရြာ ဆက္သြယ္ေသာ လမ္းသစ္ေဖါက္ရန္ မႏၲေလးသာသနာပုိင္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္အာလ္ဖုန္း ဦးသန္းေအာင္က ေငြက်ပ္တစ္ေသာင္း မတည္ေပးခဲ႔သည္။ ယင္းမတည္ေငြျဖင့္ ရြာေတာင္ဘက္ရွိ လယ္ယာေျမအခ်ိဳ႕ကုိ ၀ယ္ယူၿပိီး လမ္းသစ္ ေဖါက္လုပ္ခဲ႔သည္။ လမ္းေဖါက္ရာတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ ေကာင္စီဥကၠဌတုိ႔ ဦးစီးကာ ရြာသူရြာသားမ်ားက မခုိမကပ္ လုပ္အားေပးႀကသျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ႔သည္။ ေဘာလုံးကြင္းအနီး အ၀ီစိ ေရလ်ံွတြင္း(၂)တြင္း တူးေဖၚခဲ႔သည္။ ျပည္ေတာ္သာကန္ကုိ တုိးခ်ဲ႔တူးေဖၚ၍ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ ဂ်ဴဘလီ အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ ဂ်ဴဘလီကန္ဟုသမုတ္ခဲ႔သည္။ ေဟာခန္းမလည္း ေဆာက္လုပ္ခဲ႔သည္။ ေရႊဘုိၿမိဳ႕တြင္ ေဟာခန္းမႏွင့္ ေခါင္းေလာင္းစင္ တည္ေဆာက္ခဲ႔သည္။ (၁၉၉၈)ခုႏွစ္ ေမလ (၃၁)ရက္ေန႕တြင္ ေရႊဘုိၿမိဳ႕၌ ပ်ံေတာ္မူသည္။ ဖါသာရ္စီအူးသည္ ေရႊဘုိၿမိဳ႕၌ ေပ(၇၀)အျမင့္ရွိေသာ ေခါင္းေလာင္းစင္ကုိ ေငြက်ပ္တစ္သိန္း ခုႏွစ္ေသာင္း အကုန္အက်ခံ၍ ေဆာက္လုပ္ခဲ႔သည္။

ဖါသာရ္ေဇးဗီးယားဗန္ဒယ္ရင္-ဦးမ်ိဳးျမင့္(၁၉၂၄-၂၀၀၁)
(Fr. Xavier- U Myo Myint)

    ဖါသာရ္ေဇးဗီးယား ဗန္ဒယ္ရင္ ဦးမ်ိဳးျမင့္သည္ (၁၉၂၄)ခု ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၉)ရက္ေန႕တြင္ ပဲခူးၿမိဳ႕၌ ေမြးဖြားခဲ႔သည္။ မိဘႏွစ္ပါးမွာ ပက္ထရစ္ဗန္ဒယ္ရင္ႏွင့္ စီစီလ်ားပရာဂုိဆပ္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ (၁၉၅၅)ခုႏွစ္တြင္ ေမၿမိဳ႕ရဟန္းျဖစ္သင္ ေက်ာင္း၀င္သည္။ ထုိေနာက္ ရန္ကုန္ ရဟန္းျဖစ္သင္တကၠသိုလ္တြင္ ဆက္လက္ပညာသင္ႀကားၿပီး (၁၉၆၄)ခု ဧၿပီလ (၈)ရက္ေန႔တြင္ ရဟန္းသိကၡ ခံယူသည္။ ထုိေနာက္ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕တြင္၄င္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္ လူရွဲတြင္၄င္း၊ သာသနာအမႈေတာ္ကုိ ထမ္းေဆာင္ခဲ႔သည္။ (၁၉၇၅) မွ (၁၉၈၃) ခုႏွစ္ထိ ေရႊဘုိ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ႏွင့္ ရြာေတာ္ရြာကုိလည္း ႀကည္႕ရႈရသည္။ ဖါသာရ္ေဇးဗီးယားသည္ (၁၉၈၃)ခုတြင္ ေရႊဘုိၿမိဳ႕၌ လူဒယ္သခင္မဂူလွိုင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္ေဇးဗီးယားဗန္ဒယ္ရင္သည္ ဖါသာရ္စခရီးဗင္း ဖ်က္သြားေသာ ရြာေတာ္ ဘုရားေက်ာင္း ေခါင္းေလာင္းစင္မွ ငွက္ေပ်ာဖူးကုိ သားသတ္လုိင္စင္မွ ရေသာ အျမတ္ေငြျဖင့္ ျပန္လည္ တပ္ဆင္ျပဳျပင္သည္။ လ်ွပ္စစ္မီးမ်ားလည္း ျပန္လည္ တပ္ဆင္၍ ေန႔စဥ္ မီးပူေဇာ္သည္။ ဖါသာရ္ေဇးဗီးယား၏ ေဟာေျပာမႈေကာင္းသျဖင့္ ရြာသူရြာသား တကာတကာမမ်ားက ေယဇူးေရႊႏွလုံးေတာ္ ဆင္းတု၊ မုိးဇယ္ ဆင္းတု၊ ဧလိယ ဆင္းတု၊ စိန္ပီတာ ဆင္းတု၊ ေယဇူးအဆင္း သ႑ာန္ေျပာင္းလဲပုံဆင္းတု၊ စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္ ဆင္းတု၊ စိန္ပီတာ ဆင္းတု၊ ေယဇးူအေလာင္းေတာ္ကုိ မယ္ေတာ္ေပြ႕ထားေသာ ဆင္းတု၊ စိန္မာသား ဆင္းတုစသည္႕မ်ားကုိ လွဴဒါန္းခဲ႔သည္။ ရြာေတာ္လူငယ္မ်ား ခရစၥမတ္သီခ်င္းဆုိ ထြက္ရာမွရရွိလာေသာ အလွဴေငြမ်ားျဖင့္ ေက်ာင္း၀င္းကုိ (၁၀)ခန္းေလာက္ အုတ္တံတုိင္းကာခဲ႔သည္။ ေက်ာင္း၀င္းတခါးမႀကီးကုိ ဦးထြန္းခင္ ေဒၚခင္မာမာျမင့္တုိ႕က လွဴဒါန္းခဲ႕သည္။ ဖါသာရ္ေဇးဗီးယားလက္ထက္ ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္ ရဟန္းအမတ္ႀကီး ကာဒီနယ္ ကာစီဒီ ေရႊဘုိၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဘာသာ၀င္ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ဆရာေတာ္ႀကီး အာေလာရွက္ဦးဘခင္၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးသန္းေအာင္တုိ႔ႏွင့္ လွည္႔လည္ၾကရာ ရြာေတာ္ဘာသာ၀င္မ်ားက အုိးစည္ ဗုံေမာင္း အကမ်ိဳးစုံျဖင့္ ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ ႀကိဳဆုိၾကသည္။

    ဖါသာရ္ ေဇးဗီးယားသည္ (၁၉၈၃)ခုႏွစ္မွ (၁၉၈၉)ခုႏွစ္ အထိ ေခ်ာင္းရုိးေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းႀကီးအျဖစ္ႏွင့္ ေခ်ာင္းရုိး၊ ေရဦး ေညာင္ကုိးပင္ႏွင့္ လမ္းဆုံဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ႀကည္႔ရႈခဲ႔သည္။ ေခ်ာင္းရုိးတြင္ ေဟာခန္းမကုိ ေဆာက္လုပ္ခဲ႔သည္။ (၁၉၈၉) မွ (၂၀၀၁) အထိ ျမင္းျခံဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ႀကည္႔ရႈခ႔ဲသည္။ ဖါသာရ္ေဇးဗီးယား ဗင္ဒါရင္သည္ (၂၀၀၁)ခုႏွစ္ ေမလ (၂၂)ရက္ေန႕တြင္ ျမင္းၿခံ၌ ပ်ံေတာ္မူသည္။

ဆက္ရန္
မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာႏွင့္ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား (အပိုင္း ၂၆)