Monday, November 17, 2014

အင္း၀ေရာက္ေျခရာမ်ား - အပုိင္း (၁၅)


ဂၽြန္ေမရီပယ္ရ္ကုိကုိ -Fr. John Mary Percoto
အထၱဳပၸတိၱအက်ဥ္း(၁၈)

ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ေမရီပယ္ရ္ကုိတုိ သည္သကၠရာဇ္ ၁၇၂၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၂၅)ရက္ ေန႔တြင္ အီတလီျပည္ဗင္းနစ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အူဒုိင္းေက်းရြာကေလး၌ ဖြားျမင္ခဲ႔သည္။ပယ္ရ္ကုိတုိသည္ အီတလီျပည္ မြန္ဇာၿမိဳ႕ ရွိ ဘားရ္နားဘုိက္အသင္းဂုိဏ္းမွ ဦးစီးဖြင့္လွစ္ထားေသာ စိန္ေပါလ္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတြင္ ပညာ ဆည္းပူးခဲ႔သည္။ ငယ္ရြယ္နုပ်ိဳစင္ အခ်ိန္အခါက စ၍ ဘုရားတရားႀကည္ညိဳမႈ၊ ရဟန္းတုိ႔ႏွင့္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၌ စိတ္ပါ၀င္စားမႈမ်ားကုိ ထက္သန္ ရည္မြန္စြာ ျပသခဲ႔သည္။ စိန္ေပါလ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမွ အထက္တန္း ပညာရပ္မ်ား ဆည္းပူး ေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္၊ ဘားရ္နားဘုိက္အသင္းဂုိဏ္းသုိ႔၀င္ေရာက္ခဲ႔သည္။ပညာ အရည္အခ်င္းႏွင့္ အက်င့္သိီလျပည္႕၀သူျဖစ္သည္႔ အေလ်ာက္ သကၠရာဇ္ ၁၇၄၆ ခုႏွစ္ နုိ၀င္ဘာလ (၈) ရက္ အသက္(၁၇)ႏွစ္အရြယ္တြင္ ဘားရ္နားဘုိက္ အသင္းဂုိဏ္းသားတုိ႔ ျပဳအပ္ေသာ ကတိသစၥာ သုံးပါးကုိျပဳလုပ္ခဲ႔ၿပီး၊ ဘားရ္နားဘုိက္အသင္း ဂုိဏ္း၀င္တပါးျဖစ္ခဲ႔သည္။

ဆက္လက္၍  အီတလီျပည္မီလန္းၿမိဳ႕ရွိ တကၠသုိလ္ႀကီးသုိ႔တက္ေရာက္ ၍ တကၠသုိလ္ ပညာရပ္မ်ားကုိ သင္ႀကားခဲ႔သည္။ တကၠသုိလ္ပညာရပ္မ်ား တတ္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္၊ ဘုိလုိညားရဟန္းျဖစ္ တကၠသုိလ္ႀကီးတြင္ ဓမၼက်န္းဂန္ပညာရပ္မ်ားႏွင့္ရဟန္းတုိ႔ႏွင့္ ဆုိင္ရာ၀ိနည္း ေတာ္မ်ားကုိသင္ယူခဲ႔သည္။ထုိတကၠသုိလ္ႀကီးမွ ေအာင္ျမင္ၿပီးဆုံးေသာအခါ ရဟန္းေဘာင္သုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ႔သည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပယ္ရ္ကုိတုိသည္ အရပ္အေမာင္း ျမင့္သည္။ ျဖတ္လပ္မႈရွိသည္။ စိတ္လည္း ျမန္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘုန္းႀကီးသည္ မိမိ၏ ျမန္ဆန္ေသာ စိတ္ေနသေဘာထားကုိ အစဥ္ ခ်ဳပ္တည္းသည္။ အရာရာတြင္ ၿပံဳးရႊင္ေသာမ်က္ႏွာထားကုိ အစဥ္ေဆာင္ယူသည္။ ရဟန္းသိကၡာကုိ ခံယူၿပီး သည္ေနာက္ ဘားရ္နားဘုိက္အသင္းဂုိဏ္း၏ အေျခခံေလ႔က်င္းေရးေက်ာင္းတြင္ ၀ိညာဥ္လမ္းညႊန္ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ယူထမ္းရြက္ခဲ႔သည္။ ဤ တာ၀န္သည္ အသင္းဂုိဏ္းအတြက္ အထူးအေရးပါေသာ လုပ္ငန္းကုိ ထမ္းေဆာင္ေပးရျခင္း ျဖစ္သည္။ အနာဂတ္ကာလ အသင္းသားမ်ားကုိ ေမြးထုတ္ေပးရာဌာန ျဖစ္သည္႔အေလ်ာက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးပယ္ရ္ကုိတုိ၏ လမ္းညႊန္မႈသည္ အနာဂတ္ခရီးကုိ ေလ်ွာက္လွမ္းရန္ ျပင္ဆင္ေနႀကေသာ လူငယ္လူရြယ္တုိ႔ အထူးပင္ အေရးႀကိီးလွေပသည္။

သုိ႔ေသာ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ စိတ္ႏွလုံးတြင္း ကိန္းေအာင္းေနေသာ ဆႏၵမွာ အေရွ႕ဖ်ား တုိင္းျပည္မ်ားသုိ႔ စြန္႔လႊတ္ စြန္႔စားသြားေရာက္၍ သာသနာျပဳလုပ္လုိျခင္း ျဖစ္သည္။ ပယ္ရ္ကုိတုိအား စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ေပးမႈတစ္ရပ္မွာ  ၄င္း၏ ခ်ိဳ႕တဲ႔မႈရွိသည္ဟု ယူဆေသာ က်န္းမာေရး အေျခအေနပင္ ျဖစ္သည္။က်န္းမာေရး စစ္ေဆးခ်က္အရ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၌ အဆုတ္ေရာဂါရွိသည္ဟု ယူဆခဲ႔သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္ မိမိ၌ ရွိေသာ က်န္းမာေရးျပႆနာကုိ မိမိ အစဥ္အားကုိး အားထားျပဳခဲ႔ေသာ မယ္ေတာ္အား အပ္ႏွံထားခဲ႔သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာလည္း မေလ်ာ႔ေသာ ဇြဲသတိၱျဖင့္ မိမိအား သာသနာနယ္ေျမသုိ႔ ေစလႊတ္ေပးပါရန္ အထက္ အႀကီးအကဲမ်ားထံသုိ႔ ေတာင္းခံစာ တင္ခဲ႔သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးပယ္ရ္ကုိတုိသည္ ဆုေတာင္းျပည္႔ခဲ႔သည္။ သကၠရာဇ္ ၁၇၆၀ ခုႏွစ္၊ေ ဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၄)ရက္ေန႔တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးပယ္ရ္ကုိတုိအား ျမန္မာျပည္သုိ႔ သာသနာျပဳသြားရန္ ေရာမၿမိဳ႕ ၊သာသနာဌာနခ်ဳပ္မွ စာခၽြန္လႊာထြက္ခဲ႔သည္။ (၁၉) သာသနာနယ္ေျမမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ သာသနာျပဳရန္ အထက္အႀကီးအကဲမ်ားထံမွ အခြင့္ျပဳခ်က္ လက္ခံရရွိခဲ႔သည္။ ထုိေန႔မွစ၍ သာသနာနယ္ေျမမ်ားမ်ား၌ ေတြ႕ႀကံဳ ရင္ဆုိင္ရမည္႔ အခက္အခဲမ်ားကုိ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံနုိင္စြမ္းရွိေစရန္ အလုိ႔ငွါ မိမိ အေနအထုိင္၊ အစားအေသာက္မ်ားကုိ ၿခိဳးၿခံက်င္႔ေဆာက္ တည္ခဲ႔သည္။ စပ်စ္ရည္သုံးေဆာင္မႈကုိ ေရွာင္က်ဥ္ခဲ႔သည္။ မိမိ ေဆြမ်ိဳးမိတ္သဂၤဟအေပါင္းတုိ႔အား သံေယာဇဥ္ အဆက္အသြယ္မ်ား ျဖတ္ေတာက္ခဲ႔သည္။အီတလီျပည္မွ ထြက္ခြါသည္႔အခ်ိန္ အခါထိ မိမိအသုိက္အ၀န္းႏွင့္ အဆက္အသြယ္ မျပဳလုပ္ခဲ႔ေႀကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ခရီးထြက္ခါနီးတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေနာက္ဆုံးေတြ႔ဆုံ ဂါရ၀ျပဳခဲ႔ေသာ ပုဂိဳလ္ႀကီးမွာ ပုဒ္ရဟန္းမင္းႀကီး ကေလးမင္း(၁၃) Pope Clement III ပင္ျဖစ္သည္။ ပုဒ္ရဟန္းမင္းႀကီးအထံေတာ္မွ ေကာင္းႀကီးခံယူလ်က္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ခရိီးစတင္ထြက္ခြါခဲ႔သည္။

သကၠရာဇ္ ၁၇၆၀ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၁၄) ရက္ေန႕တြင္ အီတလီျပည္ရွိ တတိယအႀကီးဆုံးျဖစ္ေသါ လိင္(ဂ)ဟြန္းၿမိဳ႕ ဆိပ္ကမ္းမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးပယ္ရ္ကုိတုိသည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အာဗယ္နတိၱီႏွင့္ အတူတကြ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ခရီး စတင္ထြက္ခြါခဲ႔သည္။

မိမိတုိ႔ စီးနင္းလုိက္ပါလာေသာ သေဘၤာႀကီးသည္ ဂရိတ္ျပည္၊ ဆုိင္းကေလးဒီးစ္ ကၽြန္းစုမ်ားကုိ
ၿဖတ္သန္း လာခဲ႕ၿပီး၊ဆုိက္ပရပ္စ္ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္ရွိခဲ႔သည္။ ထုိမွ တဖန္ ေျမထဲပင္လယ္ကုိ ျဖတ္ေက်ာ္၍ ဆီးရီးယားျပည္-အာလကၠပုိၿမိဳ႕ဆိပ္ကမ္း၌ ေရေႀကာင္းခရီးစဥ္ တေထာက္ဆုံးခဲ႔သည္။ တဖန္ အာလကၠပုိၿမိဳမွ ဒါမာစကုၿမိဳ႕သုိ႔ ကုန္းေႀကာင္းခရီးျဖင့္ ဆက္လက္ ထြက္ခြါခဲ႔သည္။

ထုိအခ်ိန္အခါက ဒါမာစကုၿမိဳ႕သည္ တူရကီျပည္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး လက္ေအာက္ခံျဖစ္ခဲ႔သည္။ အခ်ိန္အခါအားျဖင့္လည္း တူရကီႏွင့္ ခရစ္ယာန္တုိင္းျပည္မ်ား ဘာသာေရး စစ္ပြဲမ်ား ဆင္ႏြဲေနခ်ိန္ျဖစ္ခဲ႔သည္။ သကၤန္း၀တ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွစ္ပါးတုိ႔အား ဒါမာစကုၿမိဳ႕တြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ေသာအခါ တူရကီအာဏာပုိင္တုိ႔မွ ၄င္းတုိ႔အား ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္၍ အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ ေခၚေဆာင္ သြားခဲ႔ႀကသည္။ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း၌ ညလုံးေပါက္ စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္း ခံရၿပီး၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ားကုိလည္း ျပဳလုပ္ခဲ႔ႀကသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ မိမိတုိ႔၌ ပါရွိေသာ အေရွ႕ဖ်ားသုိ႔ ခရီးသြားလက္မွတ္ကုိ ျပနုိင္သျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္လာခဲ႔ႀကသည္။

ဒါမာုစကုၿမိဳ႔မွ တဖန္ အာေရးဗီးယား သဲကႏၠာရကုိ  ဆက္လက္  ျဖတ္ေက်ာ္ လာခဲ႔ႀကရျပန္သည္။ အာေရးဗီးယား သဲကႏၱာရထဲ၌ ရက္ေပါင္း (၄၀)ေက်ာ္မွ် ခရီးသြားလာခဲ႔ရသည္။ သဲကႏၱာရ ခရီးလမ္းတြင္ ကုလားအုပ္ကုိစီး၍ ၊ဆန္ျပဳတ္ကုိသာလွ်င္ စားေသာက္ခဲ႔ႀကရသည္။ ေန႔အခ်ိန္၌ အလြန္ပူျပင္းေသာ ဒဏ္ကုိခံရၿပီး၊ညအခ်ိန္၌မႈ အလြန္ လြန္ကဲသည္႔ အေအးဒဏ္ကုိ ခံႀကရျပန္သည္။ ထုိေနာက္ သဲကႏၱရ ခရီးဆုံးျမိဳ႕ျဖစ္သည္႔ ဘကၠဒက္ၿမိဳ႔သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ႔ႀကသည္။ ထုိၿမိဳ၌ ပင္လယ္ကူး သေဘာၤဆိပ္ကမ္း မရွိသျဖင့္ ၊ေနာက္ထပ္ (၁၂)ရက္တုိင္ ေျခလွ်င္ခရီးျဖင့္ ဘာဇရာ သေဘၤာဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕သုိ႔ ဆက္လက္ ေလ်ာက္ခဲ႔ရသည္။ ဘာဇရာဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕တြင္  အိႏၵိယသုိ႔ထြက္ခြါမည္႔ အဂၤလိပ္ပုိင္ သေဘၤာတစ္စင္းကုိ ေတြ႔ရွိခဲ႔သည္။ ၄င္းသေဘၤာျဖင့္ ဆက္လက္ထြက္ခြြါခဲ႔ရာ၊ ေနာက္ထပ္ (၂)လ ႀကာမွ် ေရေႀကာင္းခရီးကုိ ဆက္ခဲ႔ႀကရသည္။ သေဘၤာတြင္း၌ ရိကၡာ မလုံေလာက္သျဖင့္ ခရီးသည္မ်ားအား ရိကၡာ ေလ်ာ႔ေ၀ေပးရာ၌ ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွစ္ပါးသည္ အနည္းဆုံး ခြဲတမ္းကုိရရွိသျဖင့္ မေသမရွင္ စားေသာက္ခဲ႔ႀကရသည္။ တဖန္သေဘၤာေပၚ၌ အယုတ္ညံ႕ဆုံးေသာ အလုပ္မ်ား ပင္ပန္းမႈႀကီးမားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ သေဘၤာကပၸတိန္မွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွစ္ပါးကုိသာလ်င္ ေရႊးခ်ယ္ ေစခုိင္းေလ႔ရွိခဲ႔သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္၏ မဟာဒုကၡစရိယာကုိ အတုယူလ်က္ ေတြ႕ႀကံဳခံစားထမ္းရေသာ အစားဆင္းရဲ၊ အေနဆင္းရဲ၊ အစရွိသည္႔ ဒုကၡမ်ား ကုိ မျငီး မတြား ႀကံ႕ႀကံ႕ခံထမ္း၍ ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ႔ႀကသည္။

ပယ္ရ္ကုိတုိတုိ႔ စီးနင္းလုိက္ပါလာေသာ သေဘၤာသည္ အိႏၵိယျပည္ ခ်န္ဒါနေဂါၿမိဳ႕၌ ခရီးဆုံးခဲ႔သည္။ ခ်န္ဒါနေဂါဆိပ္ကမ္းမွ တဖန္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ထြက္ခါြမည္႔ သေဘၤာျဖင့္ ျပန္လည္ ခရီးဆက္ခဲ႔ရျပန္သည္။ သကၠရာဇ္ ၁၇၆၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးပယ္ရ္ကုိတုိႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အာဗယ္နတီၱတုိ႔သည္ ရန္ကုန္ ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ ေခ်ာေမာစြာ ေရာက္ရွိခဲ႔ႀကသည္။ ပယ္ရ္ကုိတုိ၏ အီတလီ-ျမန္မာျပည္ ခရီးစဥ္သည္ စုစုေပါင္း (၁)ႏွစ္ (၇)လ ႀကာျမင့္ခဲ႔သည္။ ပယ္ရ္ကုိတုိ၏ အထၳဳပၸဳတိၱက်မ္းကုိ ေရးသားျပဳစုသူ ဒီအမ္၊ ဂရီဖီးနီသည္ ေအာက္ပါအတုိင္း နိဒါန္းပ်ိဳးခဲ႔သည္။ (၂၀)

ခရစ္ေတာ္၏ တပ္သားရဲေဘာ္ကေလးသည္ မိမိ အရွင္သခင္၏ ေအးခ်မ္းျခင္း၊ ေမတၱာတရားမ်ိဳးေစ႔ကုိ ႀကဲရန္ အလုိ႔ငွါ၊ပင္လယ္မုန္တုိင္းကုိ ျဖတ္ေက်ာ္၍ ၄င္း၊ အရိပ္အာ၀ါသ ကင္းမဲ႔ၿပီး၊ ေဘးဒုကၡ အမ်ိဳးစုံ ျပည္႔လ်ံလ်က္ရွိေသာ သဲကႏၱာရႀကီးကုိ၄င္း၊ ေရာက္ေလရာ အရပ္ေဒသ၌ ခုိကိုးရာမဲ႔ ျဖစ္လင့္ကစား၊စြန္႔စားမႈ ႀကီးမားစြာျဖင့္ သြားလာခဲ႔သူ ျဖစ္သည္။ 

(၁၈)  I. LA ViTA DI MONSIGNOR PERCOTO. By Father Michelangelo Griffini  Undine-Italy 1782
II. BICHOP PERCTO, AUTHOR of THE FIRST BURMESE ALPHABET BY Signor RENZO Carmignani.
III. LA BIRMANIA RENZO CAMIGNANI .ROMA 1950.

(၁၉) BULL of Pope Clement XIII Dated 14th February  1760 Cf. Bullarium Sanctae Congregationis de Propaganda Fide IV Pg.24

(၂၀) La Vita DI Monsignor Percoto .By Father Michelangelo Griffini Undine-  Italy    1782

ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ေမရီပယ္္ရ္ကုိတုိ ဦးေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

သကၠရာဇ္ ၁၇၆၁ ခုႏွစ္တြင္၊ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ဘားရ္နားဘုိက္ သာသနာျပဳ အဖြဲ႔မွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အာဗယ္နတီၱသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ၊ယခင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပီးအုိဂါလီဇီယား တာ၀န္ယူ ထမ္းရြက္ခဲ႔ေသာ အျပစ္မဲ႔ သေႏၶယူေသာ သခင္မေက်ာင္းတုိက္တြင္ သီတင္းသုံး ေနထုိင္ခဲ႔သည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ေမရီပယ္ရ္ကုိတုိသည္ အထက္ ျမန္မာျပည္ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕သုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ႔သည္။ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕တြင္ သီတင္းသုံးေနထုိင္ေနေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပီးအုိဂါလိဇီးယားႏွင္႔ အတူ လက္တြဲ၍ အထက္ျမန္မာျပည္ရွိ ကက္သလိခ္သာသနာေတာ္ကုိ ျပန္လည္ ထူေထာင္လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ႀကရန္ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲခဲ႔ႀကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးပယ္ရ္ကုိတုိသည္ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ၿပီး၊ မ်ားမႀကာမီ အသည္းအသန္ ဖ်ားနာခဲ႔သည္။ ကုသရန္ ေဆး၀ါးမရွိ၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပီအုိဂါလီဇီယား၏ အားေပး ႏွစ္သိမ္႔မႈ ကုိသာ ခံစားရရွိခဲ႔သည္။

ျမန္္မာျပည္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာႀကေသာ ဘားရ္နားဘုိက္ အသင္းဂုိဏ္းသားတုိ႔သည္ ေကာင္းကင္ရံရွိ ႀကယ္တံခြန္မ်ားပမာ အမွတ္မထင္ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားတတ္ႀကသည္။ သကၠရာဇ္ ၁၇၆၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလပုိင္းတြင္၊ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပီးအုိဂါလီဇီယားသည္ ရုတ္တရက္ ဖ်ားနာလာခဲ႔ၿပီး၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပယ္ရ္ကုိတုိ လက္၀ယ္မွာပင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ႔သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပီးအုိဂါလီဇီယား၏ စ်ာပနအခမ္းအနားကုိ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕မွာပင္ ႀကီးက်ယ္ ခမ္းနားစြာျပဳလုပ္ခဲ႔ၿပီး သၿဂႋဳလ္ခဲ႔ႀကသည္။ တဖန္ သကၠရာဇ္ ၁၇၆၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၅)ရက္ေန႔စြဲပါ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပယ္ရ္ကုိတုိ၏ စာတေစာင္တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ဖတ္ရႈရျပန္သည္။ (၂၁)

‘’ဒကာႀကီးထံသုိ႔ ပထမအႀကိမ္ အျဖစ္ စာေရးလုိက္ရပါသည္။ ဤပထမဆုံးေရးလုိက္ေသာ စာထဲမွာပင္ ဒကာႀကီးအား ၀မ္းနည္းေႀကကြဲဖြယ္ရာ သတင္းကုိ ပါးလုိက္ရပါသျဖင့္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါသည္။ ဒကာႀကီး၏သားေတာ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အာဗယ္နတီၱသည္ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ အေျခအေန အလြန္ဆုိး၀ါးေသာ ေရာဂါေ၀ဒနာျဖင့္ အသက္အရြယ္ ႏုပ်ိဳစဥ္ အခ်ိန္မွာ ပ်ံလြန္ေတာ္မႈသြားရွာပါသည္။

 ဘုန္းေတာ္ႀကီး အာဗယ္ နတီၱသည္ လြန္ခဲ႔ေသာ ၁၇၆၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လတြင္ ပဲခူးတစ္၀ုိက္ရွိ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ တရားေဒသနာေတာ္ ေဟာႀကားဘုိ႔ ခရီး ထြက္ခြါခဲ႔ပါသည္။ ေအာက္ျမန္မာျပည္တြင္ မုိးႀကီးေသာ ရာသီျဖစ္သည္။ ကုိယ္ေတာ္သည္ မုိးေရထဲတြင္ ခရီးထြက္ခဲ႔ရသည္။ မရွိ ဆင္းရဲသားမ်ားကုိ ေထာက္ပ႔႔ံေပးဘုိ႕ ေခ်ြတာစုေဆာင္းေသာ အားျဖင့္ ေျခနင္းမစီး ခရီးလွည္႔လည္ခဲ႔ရာ ထုိခရီးစဥ္၌ အေအးမိၿပီး လည္ပင္းေရာင္ေရာဂါျဖစ္ပြား ခဲ႔ပါသည္။ ေနာက္ဆုံး၌ အစာမ၀င္နုိင္ေတာ႕ပဲ အဖ်ား ၀င္လာခဲ႔ပါသည္။ အိပ္ရာထဲ၌ (၁၁)ရက္ ႀကာခံစားရၿပီး၊ ေျခေထာက္မ်ား ေရာင္ယမ္းလာကာ ၊ အစားအေသာက္ မသုံးေဆာင္နုိင္ေတာ႔ဘဲ အားအင္ခ်ိနဲ႔ ျပတ္ခဲ႔ရပါသည္။ ဤေရာဂါႏွင့္ပင္ ၁၇၆၃-ခုႏွစ္ ၊ဧၿပီလ (၅)ရက္၊ ပါစကားပြဲေန႔ႀကီး မွာပင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မႈခဲ႔ရွာပါသည္။’’


(၂၁) Extract from Fr. Pecoto’s Letter Dated  5.1.1764 Cf.The Guardian    Sept.1962 pg  18

ဆက္ရန္
အင္း၀ေရာက္ေျခရာမ်ား - အပုိင္း (၁၆)

Read More...

Monday, November 10, 2014

အင္း၀ေရာက္ေျခရာမ်ား - အပုိင္း (၁၄)


ဆရာေတာ္ဂၽြန္ေမရီပယ္ရ္ေကာတို

ေမြးေန႕။  ။၁၇၂၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၅) ရက္၊အီတလီ၊ဗင္းနစ္ၿမိဳ႕နယ္၊အူဒိုင္းရြာ။
  ။၁၇၆၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျမန္မာျပည္ေရာက္ရိွသည္။
  ။၁၇၆၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၃၁) ရက္၊ရန္ကုန္တြင္ဆရာေတာ္ဘိသိက္မဂၤလာခံယူသည္။
  ။၁၇၇၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၂) ရက္၊အင္း၀တြင္ပ်ံလြန္ေတာ္မူသည္။


အခန္း(၆)
ဆရာေတာ္ဂၽြန္ေမရီပယ္ရ္ေကာတုိ
သမိုင္းအခ်ဴပ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ သမိုင္း လက္ရာေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႕ သမိုင္းပုထုဇဥ္ လူသားမ်ားက ေျဖရွင္းေပးႏိုင္းစြမ္း မရိွသည္႕ လူဘာ၀ ပုစာၦမ်ားကားမ်ားျပားလွေပစြာဟု ဆိုခဲ႕ေပသည္။ ခရစ္ေတာ္ဘုရား တည္ေထာင္ခဲ႕ေသာ အသင္းေတာ္သည္ ေလာက နိဗၺာန္မဟုတ္။ ခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္လိုက္ တပည္႕သားရင္းမ်ားသည္ပင္ မိမိတုိ႕အရွင္သခင္ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ႕သည္႕ ဘ၀လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ထက္ၾကပ္မကြာ လိုက္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ဓမၼေဟာင္းေခတ္ ကာလ၌ ထာ၀ရဘုရားသခင္ ေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးစုသည္ အလြန္ သာယာ၀ေျပာေသာ ကန္နန္ျပည္သို႕ ခရီးျပဳခဲ႕ၾကသည္႕အခါ၊ အလြန္ၾကမ္းတမ္း ခက္ထန္ေသာ ေတာကႏၱာရႀကီးကုိ ႏွစ္ ေပါင္း(၄၀)ေက်ာ္မွ် ၾကာေအာင္ ျဖတ္သန္း လာခဲ႕ၾကရသည္။  ဓမၼသစ္ကာလတြင္ ေကာင္းကင္ရိွ ေဂ်ရုဆလိင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးသို႕ ခရီးျပဳေနၾကသည္႕ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္အေပါင္း တုိ႕သည္လည္း ဤေလာကဓံတရား အတြင္းရိွ အလြန္ၾကမ္းတမ္းေသာ ဘ၀ခရီးစဥ္ကို “ ၀” ကြက္ၿပီး ေရွာင္ေသြ သြားႏိုင္ၾကသည္ မဟုတ္ေပ။ လူ႕ဘoတြင္ ဘ၀၏ လုိအင္ဆႏၵမ်ားကို ျပည္႕ျပည္႕စံုစံု ခံစားႏိုင္ၾကရသကဲ႕သို႕၊ ဘ၀၏ ျပင္းထန္ ခက္ခဲလွသည္႕ ဒုကၡမုန္တိုင္းမ်ားကိုလည္း အနည္းႏွင့္ အမ်ား မလြဲမေသြ ရင္ဆိုင္ ေတြ႕ဆံုၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

သာသနာတခုလုံး၏ သမုိင္းကုိ ေလ႔လာႀကည္႔ပါက ယေန႔ထက္တုိင္ ေလာကဓံ တရား၏ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္တုိ႔ျဖင့္ ျပည္႔ႏွက္လ်က္ ရိွသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရေပမည္။ ထုိဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က္တုိ႔ကုိ ကုသေပးရန္ သမားေတာ္ လုိအပ္ေပသည္။ ထုိသမားေတာ္မွာ ထာ၀ရ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္ ထာ၀ရ တည္ၿမဲေတာ္မူေသာ ေမတၱာ ဂရုဏာေတာ္ရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္။ ဤ ေမတၱာဂရုဏာေတာ္၏ အရိပ္အာ၀ါသ ေအာက္၌ ခုိလႈံႀကမွသာလ်င္ လူ႔ဘ၀ ျပသနာရပ္မ်ားကုိ ေျဖရွင္း ေပးနုိင္ႀကမည္ျဖစ္သည္။ အေျဖစုံကုိ မရရွိနုိင္ႀကေစကာမူ၊ ေတြ႔ႀကံဳ ရင္ဆုိင္ႀကရသည္႔ ျပႆနာရပ္မ်ားကုိ တည္ႀကည္ ခုိင္ၿမဲေသာ သံမဏိ စိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ရင္ဆုိင္ တုိ႔းေ၀ွ႕နုိင္ႀကမည္ ျဖစ္သည္။

ဤသုိ႔ေသာ စိတ္ဓါတ္မ်ိဳးကုိ ျမန္မာျပည္ေရာက္ ဘားရ္နားဘုိက္အသင္းဂုိဏ္းသားတုိ႔သည္ တင္းျပည္႔ က်ပ္ျပည္႔ ေမြးျမဴထားႀကသည္ကုိ သမုိင္းတြင္ ေတြ႔ျမင္ႀကရသည္။ သကၠရာဇ္ ၁၇၆၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၈)ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာျပည္ ရန္ကုန္ ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ အီတလီျပည္မွ ဘားရ္နားဘုိက္ အသင္းဂုိဏ္းသား (၂)ပါး တုိ႔သည္ ဆုိက္ေရာက္ လာႀကျပန္သည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ ေအာက္ပါပုဂိဳလ္တုိ႕ ျဖစ္ႀကသည္။

၁။ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဆဘာစတီအန္းနုိ ေဒၚနတီၱ
(Rev.Fr. Sebastiano Donati)
၂။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပီးအုိ ဂါလိဇီးယား
(Rev.Fr. Pio Gallizia)
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပီအုိ ဂါလီဇီးယားသည္ ယခင္က ျမန္မာျပည္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ႔ဘူးေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂါလိဇီးယား၏ တူသားရင္း ျဖစ္သည္။

သကၠရာဇ္ ၁၆၁၃ ခုႏွစ္က အေနာက္ဘက္လြန္မင္းတရားႀကီးသည္ သန္လ်င္ရွိ ေပၚတူဂီ အမ်ိဳးသားမ်ားကုိ အထက္ျမန္မာျပည္သုိ႕ ပုိ႔ေဆာင္ေပးခဲ႔သည္။ ၁၇၅၆ ခုႏွစ္တြင္လည္း ျမန္မာျပည္ တျပည္လုံးကုိ စုစည္း ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ႔ေသာ အေလာင္းဘုရားသည္ မြန္တုိ႔၏ အခ်က္အျခာျဖစ္ေသာ သန္လ်င္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ပဲခူးတုိ႔ကုိ သိမ္းပုိက္ယူစဥ္က၊ ေရွးယခင္ ျမန္မာမင္းမ်ားကဲ႔သုိ႔ အလားပင္၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခခ်ေနထုိင္ႀကေသာ ျပင္သစ္အုပ္စုကုိ အထက္ျမန္မာျပည္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ ေပးခဲ႔ျပန္သည္။

သန္လ်င္ၿမိဳ႕ရွိ အေနာက္တုိင္းသားတုိ႕၏ ရန္ဆြယ္အင္အားကုိ ျဖိဳခြင္းလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ နုိင္ငံျခားသေဘာၤမ်ား ဆုိက္ကပ္ရာ သန္လ်င္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႔ကုိလည္း ရန္ကုန္သုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးခဲ႔သည္။ ယခင္က  "ဒဂုံ" ဟုအမည္ရွိေသာ ေနရပ္တြင္ ရန္ဆြယ္မ်ား၊ ရန္သူမ်ား၊ အားလုံး ခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားသည္ ျဖစ္သျဖင့္၊ ၄င္းၿမိဳ႔ကိုလည္း "ရန္ကုန္"ဟူ၍ တြင္ေစခဲ႔သည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သည္လည္း ၁၇၆၀ ခုႏွစ္မွ စျပဳ၍ စည္ကား သုိက္ၿမိဳက္လာခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။

အေလာင္းဘုရား ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေပးသည္႔ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာျပည္၌လည္း ျပည္တြင္း ေအးခ်မ္းသာယာမႈ တဟုန္ထုိး တုိးတက္ ျမင့္မားလာခဲ႔သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာႀကေသာ ဘားရ္နားဘုိက္ အသင္းသားမ်ားအတြက္လည္း သာသနာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေျဖာင္႕ေျဖာင္႕ျဖဴးျဖဴး ဆက္လက္ လုပ္ကုိင္နုိင္ခဲ႔ႀကသည္။

သာသနာ တာ၀န္မ်ား ခြဲေ၀လုပ္ေဆာင္ျခင္း

(က) ရန္ကုန္သာသနာ (ေအာက္ျမန္မာျပည္)

ေရွး ဒဂုံ အမည္တြင္ခဲ႔ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင္ ကက္သလိခ္ သာသနာထြန္းကားခဲ႔သည္မွာ ႀကာျမင့္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ကက္သလိခ္ ဘာသာ၀င္ ပုဂိဳလ္အမ်ားစုမွာ နုိင္ငံျခားမွ လာေရာက္ လုပ္ကုိင္ေသာကုန္သည္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ႀကသည္။ ယင္းတုိ႔၏ ဘာသာေရး ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ ေပၚတူကီတုိင္းရင္းသား ကက္သလိခ္ဘုန္းႀကီးမ်ားမွ အက်ိဳးျပဳ သယ္ပုိး ထမ္းရြက္ေပးႀကသည္။ ၇န္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ကက္သလိခ္ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း (၂)ေက်ာင္း ရွိခဲ႔သည္။ ရန္ကုန္ ေတာင္ႀကီးေကြ႔ အေရွ႔ဘက္ယြန္းစီတြင္ ရွိေသာ တပ္ကေလး ဟူသည္႔ အရပ္တြင္  "စိတ္ပုတီးသခင္မ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း" တည္ရွိခဲ႔သည္။ တဖန္ ၄င္းႏွင့္ မနီးမေ၀းတြင္  "အျပစ္မဲ႔ သေႏၶယူေသာ သခင္မ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း" ရွိသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပီးအုိဂါလိဇီးယာ သည္ ဤေက်ာင္းေတာ္တြင္  ေက်ာင္းထုိင္ ေရြးခ်ယ္ခဲ႔သည္။ သန္လ်င္ၿမိဳ႕ရွိ မယ္ေတာ္ေက်ာင္းသည္ စစ္တြင္း ကာလက ပ်က္စီးမႈမ်ားႀကီးမားခဲ႔သည္႔ အျပင္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕သည္ ယခင္ကဲ႔သုိ႔ စည္ကားမႈမ်ား မရွိေတာ႔သျဖင္႔ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပီအုိ ဂါလိဇီးယားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔မွာတြင္ ေက်ာင္းထုိင္ ေရြးရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

(ခ) ေခ်ာင္းဦး သာသနာ (အထက္ျမန္မာျပည္)

ဘုန္းေတာ္ႀကီး အသစ္ (၂)ပါး ေရာက္ရွိလာခဲ႔ေသာ သကၠရာဇ္ ၁၇၆၀ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာမင္းသည္ ေနာင္ေတာ္ႀကီး (၁၇၆၀-၆၃) ျဖစ္သည္။ ေနာင္ေတာ္ႀကီးမင္းသည္ အင္း၀ၿမိဳ႕ေတာ္မွ စစ္ကုိင္းသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္း နန္းတည္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဆဘတ္စတီအန္း နုိး ေဒၚ နတၱီသည္ အထက္ျမန္မာျပည္သုိ႔ ေရာက္လ်င္ ေရာက္ခ်င္း ေနာင္ေတာ္ႀကီးမင္းအား သြားေရာက္ ေတြ႕ဆုံ ဂါရ၀ျပဳခဲ႔သည္။ အထက္ ျမန္မာျပည္ရွိ ကက္သလိခ္သာသနာတြင္ သိုးထိန္းမရွိသည္မွာ ႀကာျမင့္ၿပီျဖစ္သျဖင့္ ဘာသာေရး၌  က်ဆင္းေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရသည္။ ကက္သလိခ္ ဘာသာ၀င္မ်ားသည္လည္း မိမိတုိ႔ ဘာသာေရးအက်ိဳးကုိ သယ္ပုိး ထမ္း၇ြက္ေပးမည္႔ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေရာက္ရွိလာသျဖင့္ အထူးပင္ နွစ္ေထာင္း ၀မ္းသာ အားရ ျဖစ္ႀကရသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္လည္း ယခင္က အင္း၀တြင္ရွိေသာ ကက္သလိခ္သာသနာခ်ဳပ္ကုိ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕သုိ႕ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ႕သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဆဘတ္စတီအန္းနုိး ေဒၚနတၱီသည္ သာသနာလယ္ကြင္းျပင္၌ မိမိ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္႕ အတုိင္း ေနထုိင္ မသြားရျဖစ္ခဲ႕ရသည္။ သကၠရာဇ္ ၁၇၆၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၀)ရက္ေန႔တြင္ ေရဖ်င္းေရာဂါျဖင့္ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕၌ ျငိမ္သက္စြာ ဦးေခါင္း ခ်ခဲ႔ေလသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဒၚနတၱိသည္ အထက္ျမန္မာျပည္၌ အလြန္တုိေတာင္းေသာ အခ်ိန္ကာလပုိင္းသာလ်င္ သိီတင္းသုံး ေနထုိ္င္သြားခဲ႕သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိ တုိေတာင္းလွေသာ အခ်ိန္ပုိင္းမွာပင္ ဘာသာ၀င္တုိ႔၏ ႀကည္ညိဳ ေလးစားမႈကုိသာ ဖမ္းစားခဲ႔ရသည္ မဟုတ္၊ ေနာင္ေတာ္ႀကီးမင္း ကုိယ္တုိင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အေပၚ အထူးပင္ ႀကည္ညိဳ တရားပြားမ်ားခဲ႔သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ ပါရမီ က်င္႔စဥ္ကုိ ႏွစ္ျခိဳက္ေတာ္မူသျဖင့္ ေနာင္ေတာ္ႀကီးမင္းသည္ သူကဲ႔သုိ႔ အလားရွိမည္ ထင္ေသာ ေအာက္ျမန္မာျပည္ရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပီးအုိဂါလီဇီးယားကုိ အထက္ျမန္မာျပည္သုိ႔ ႀကြျမန္းလာေရာက္ သီတင္းသုံး ေနထုိင္ပါရန္ ဖိတ္ႀကားခဲ႔သည္။ 

ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂါလိဇီးယားသည္လည္း ဘုရင္မင္းျမတ္၏ ဖိတ္ႀကားခ်က္ကုိ အျမန္ဆုံး တုန္႔ ျပန္ခဲ႔သည္။ အထက္ ျမန္မာျပည္ေရာက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပီအုိ ဂါလီဇီးယားသည္ ေခ်ာင္းဦးရွိ ကက္သလိခ္ ဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ဘာသာေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ထမ္းရြက္ေပးခဲ႔သည္။ ေနာင္ေတာ္ႀကီးမင္းနွင့္လည္း အကၽြမ္းတ၀င္ ခင္မင္ ရင္းႏွီးမႈ ရရွိခဲ႔သည္။ ေနာင္ေတာ္ႀကီးမင္း အေနျဖင့္လည္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးအား မိမိ နန္းတြင္း  နန္းေဆာင္မ်ားသုိ႔ အတားအဆီးမရွိ အခ်ိန္အခါ မေရႊး ၀င္ထြက္ခြင္႔ ေပးထားခဲ႔သည္။ ထုိျပင္ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္လည္း ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာ ကူးလူး ဆက္ဆံခဲ႔သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂါလီဇီးယားသည္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္၍ ျမန္မာစာေပ ပါဠိစာေပမ်ားကုိလည္း စိတ္ပါ၀င္စားစြာ ေလ႔လာ လုိက္စား သင္ယူခဲ႔သည္။ ဤစာေပမ်ားကုိ ေကာင္းစြာ တတ္ေျမာက္ေသာအခါ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရး က်မ္းဂန္မ်ားကုိ ျမန္မာစာျဖင့္ မိမိ ကုိယ္တုိင္ ေရးသားျပဳစုခဲ႔သည္။

သာသနာ လုပ္သားသစ္မ်ား ထပ္မံေရာက္ရွိလာျခင္း။

ျမန္မာျပည္ ကက္သလိခ္သာသနာအတြက္ တပါးတည္း က်န္ရစ္ခဲ႕ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပီးအုိဂါလိီဇီးယားအား ကူညီေပးရန္ အီတလီျပည္မွ သာသနာျပဳ ပုဂိဳလ္မ်ား ထပ္ေလာင္း ေရာက္ရွိ လာခဲ႔ႀကသည္။ သကၠရာဇ္ ၁၇၆၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ေမရီပယ္ရ္ကုိကုိ (Fr. John Mary  Percoto) ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အာဗယ္နတိၱ (Fr.Avenati) တုိ႔သည္ ရန္ကုန္ ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ ေရာက္ရွိလာႀကသည္။ 

ဆက္ရန္
အင္း၀ေရာက္ေျခရာမ်ား - အပုိင္း (၁၅)

Read More...

Thursday, October 30, 2014

အင္း၀ေရာက္ေျခရာမ်ား - အပုိင္း (၁၃)

သမိုင္း အခ်ဳပ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ သမိုင္းလက္ရာေတာ္၌ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ ပုထုဇဥ္ လူသားတုိ႕ နားမလည္ ေျဖရွင္း မေပးႏိုင္ေသာ ဘ၀ပေဟဠိ ပုစာၦမ်ားကား အလြန္ နက္နဲလွသည္။ အီတလီျပည္မွ ပထမခရီးစဥ္တြင္ လိုက္ပါလာၾကေသာ သာသနာျပဳ (၂)ပါးတုိ႕၏ သေဘၤာႀကီးသည္ အတၱလႏိၱတ္ သမုဒၵရာပင္လယ္ျပင္ႀကီး တေနရတြင္ ကမ္းေျခႏွင္႕အလြန္ေ၀းကြာလွသည္႕ ေရနက္ပိုင္း၌ နစ္ျမဳပ္သြားခဲ႕သည္။ ၄င္းသေဘၤာတြင္ စီးနင္းလိုက္ပါလာၾကေသာ ခရီးသည္ တဦးမက်န္ ေရတြင္ နစ္ျမဳပ္ၿပီး အသက္မ်ား ဆံုးရွံဳးခဲ႕ၾကရသည္။ တဖန္ က်န္ရိွေသာ သာသနာျပဳ(၂)ပါးတုိ႕သည္လည္း ပင္လယ္ျပင္ႀကီးကို ေခ်ာေမြ႕ ေအာင္ျမင္စြာ ျဖတ္သန္းလာခဲ႕ၾကၿပီး၊ ျမန္မာေရနက္ ကမ္းေျခအေရာက္ မ ုတၱမ ပင္လယ္ေကြ႕အနီးတြင္ သေဘၤာပ်က္သြားသျဖင္႕ ၄င္းသာသနာျပဳ(၂)ပါးတုိ႕သည္လည္း ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ ရင္ခြင္၀ယ္ ျမန္မာ႕ေရျပင္မွာပင္ အိပ္စက္ အနားယူခဲ႕ၾကရသည္။

        ဘုန္းေတာ္ႀကီး နယ္ရီးနီအား ျမန္မာျပည္ ကက္သလိခ္သာသနာေတာ္ အတြက္ ဆရာေတာ္အျဖစ္ ေရႊးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လုိက္ေသာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ စာခ်ြန္လႊာႏွင့္ အတူ အီတလီမွ ေပးပုိ႕လုိက္ေသာ သာသနာ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား အားလုံးသည္လည္း ပင္လယ္ ေရျပင္ေအာက္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ႔ရေလသည္။ အားသစ္မ်ားျဖစ္ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး(၄)ပါးတုိ႔၏ အသက္ ဆုံးရႈံးမႈႀကီးသည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးနယ္ရီးနီ ေမ်ွာ္မွန္းထားေသာ သာသနာ ပန္းတုိင္ခရီးလမ္းကုိ ေ၀းကြာေစခဲ႔သည္။ ထုိ႕အျပင္ အဆုိပါ ဘားရ္နားဘုိက္ သာသနာျပဳ (၄)ပါးတုိ႔ကုိ ဆုံးရႈႈံးလုိက္ျခင္းသည္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ေရာက္ရွိလာေသာ ဘားရ္နားဘုိက္ အသင္းဂုိဏ္းသားတုိ႕၏ သမုိင္း အကြက္တကြက္ျဖစ္မည္႔ သမု္ိင္း ပန္းခ်ီကားခ်ပ္တခ်ပ္ကုိလည္း ကၽြနု္ပ္တုိ႕ ျမန္မာျပည္ ကက္သလိခ္သာသနာ သမုိင္းမွ နစ္ျမဳပ္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ႔ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိရေပမည္။

    ဘုန္းေတာ္ႀကီး  နယ္ရီးနိီသည္ သာသနာျပဳပုဂိဳလ္မ်ားအား မိမိထံသုိ႔ ေစလြတ္လုိက္သည္႔ သတင္းကုိ
ႀကားသိရေသာအခါ အတုိင္းမသိ ၀မ္းသာ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း ျဖစ္ခဲ႔သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသုိ႔ ၀မ္းသာလုိက္ရျခင္းမွာ  ေကာက္ရုိးမီးတမွ်သာ ႀကန္႔ႀကာလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ မိမိ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေသာ သာမေဏ ညီေတာ္ေနာင္ေတာ္မ်ားမွာ ေကာင္းကင္ယံမွ မုိးသားမ်ား တိမ္သားမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားႀကသည္႔ အလား   ေရ၌ နစ္ျမဳပ္ေသဆုံးရသည္႔ သတင္းကုိ မ်ားမႀကာမီ ႀကားသိလုိက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီး နယ္ရီးနီ၏ ေနာက္ဆုံးေသာ ေန႔ရက္မ်ား
        ေအးခ်မ္းတည္ျငိမ္ေနေသာ သန္လ်င္ၿမိဳ႕ကား မ်ားမႀကာမီမွာပင္ နုိင္ငံေရး လွိဳင္းဂရက္မ်ား လြမ္းမုိးလာခဲ႔ေတာ႔သည္။ သကၠရာဇ္ ၁၇၅၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလပုိင္းမွ စ၍ အေလာင္းဘုရားသည္ ျမန္မာျပည္ တျပည္လုံး စည္းလုံးမႈရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။ ျပည္၊ ျမန္ေအာင္၊ ဒဂုန္ အစရွိေသာ နယ္ေျမအားလုံးကုိ မိမိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလက္ေအာက္သုိ႔ ပုိ႕ေဆာင္ခဲ႔သည္။ သကၠရာဇ္ ၁၇၅၄ ခုႏွစ္တြင္ အေလာင္းမင္းဘုရားသည္ တန္ခုိး ႀကီးမားလာခဲ႔သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ အေနာက္တုိင္း
မွ ၿဗိတိသွ်၊ ျပင္သစ္တုိ႔သည္လည္း အေရွ႕တုိင္းမ်ားတြင္ ကုိလုိနီနယ္ပယ္မ်ား ထူေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်ိန္ ျဖစ္ခဲ႔သည္။ သကၠရာဇ္ ၁၇၅၅ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္တုိ႔သည္ အေလာင္းဘုရားႏွင့္ မဟာမိတ္ ျပဳလုပ္လုိေႀကာင္း စကားကမ္းလွမ္းခဲ႔သည္။ ျပင္သစ္တုို႕ကလည္း အခ်ိန္တည္းမွာပင္  ေအာက္ျမန္မာျပည္ရွိ မြန္တုိ႔ႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ခါ ပူးေပါင္းခဲ႔ႀကသည္။

သကၠရာဇ္ ၁၇၅၆ ခုႏွစ္တြင္ အေလာင္းဘုရားသည္ ေအာက္ျမန္မာျပည္ မြန္တုိ႔ စီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာျဖစ္ေသာ သန္လ်ွင္ၿမိဳ႕ကုိ စတင္ တုိက္ခုိက္ခဲ႔သည္။ မြန္တုိ႔၏ မဟာမိတ္ျဖစ္ေသာ ျပင္သစ္တုိ႔မွ ျပန္လည္ ခုခံတုိက္ခုိက္ခဲ႔ရာ အေလာင္းဘုရားသည္ သန္လ်င္ကုိ  လြယ္လင္႕တကူ မခ်ိဳးေဖါက္ နုိင္သျဖင့္ တပ္စခမ္းမ်ားခ်၍  လေပါင္းမ်ားစြာ ၿမိဳ႕ကုိ ၀ုိင္းရံ စီးထားခဲ႔ရသည္။ အခ်ိန္တည္းမွာပင္ မြန္တုိ႕၏ မဟာမိတ္ျဖစ္ေသာ ျပင္သစ္တုိ႔ကလည္း အိႏိၵယျပည္၊ ပြန္ဒါခ်ယ္ရီမွ မိမိတုိ႔အတြက္ စစ္ကူမ်ား လာလိမ္႔မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႕ တမ္းတခဲ႔ႀကသည္။

    ထုိသု္ိ႕ ေစာင့္ေမွ်ာ္သည္႔အတုိင္း ပြန္ဒါခ်ယ္ရီ မွ ျပင္သစ္စစ္ကူမ်ားလည္း ေရာက္ရွိလာခဲ႔ႀကသည္။ ၄င္းျပင္သစ္ စစ္ကူမ်ားအား အေလာင္းဘုရားမွ  စီးႀကိဳ တုိက္ခုိက္ေတာ႔သည္။ အေလာင္းဘုရား၏ စစ္သည္ေတာ္မ်ားသည္ စစ္ေရးနုိင္ႀကၿပီး၊ ျပင္သစ္ပုိင္ စစ္သေဘၤာႏွစ္စင္းကုိလည္း အျပီးအပုိင္ သိမ္းယူနုိင္ခဲ႔ႀက၏။ ၄င္းညဥ္႔ဦးယံ အခ်ိန္မွာပင္ အေလာင္းဘုရား၏ မဟာတပ္ႀကီးသည္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕ကုိ ခ်ိဴးေဖါက္၍   အလုံးအရင္းျဖင့္ တုိက္ခုိက္ သိမ္းယူလုိက္ႀကသည္။ သုိ႔ႏွင့္ပင္ သကၠရာဇ္ ၁၇၅၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လတြင္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕သည္ အေလာင္းဘုရား၏ လက္ေအာက္သုိ႔  အျပီးအပုိင္က်ေရာက္ေတာ႔သည္။

    သန္လ်င္ၿမိဳ႕ကုိ အေလာင္းဘုရား၏ တပ္မ်ား ၀ုိင္းရံပိတ္ဆုိ႕ထားမႈေႀကာင့္  ၿမိဳ႕တြင္း၌ စားနပ္ရိကၡာမ်ား ျပတ္ေတာက္ခဲ႔သည္။ ၿမိဳ႕တြင္း စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားသည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး နယ္ရီးနီေက်ာင္း၀င္းသုိ႔ စုပုံ လာေရာက္ခုိလွုံခဲ႔ႀကသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္လည္း ေရာက္လာသမွ် စစ္ေဘး
ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ေကၽြးေမြး ျပဳစုေပးရသည္။ မိမိပုိင္ဆုိင္သမ်ွ ပစၥည္းမ်ား၊ စားနပ္ရိကၡာမ်ား၊ ေငြေႀကးမ်ားကုိ ထုတ္သုံးလုိက္ရသည္။ ထုိျပင္ ၿမိဳ႔ေပၚ ၌ က်ေရာက္ေနေသာ စစ္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ေအးျငိမ္းသြားေစရန္ မိမိသုိးစုႏွင့္တကြ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းအတြင္း၌ စုေ၀းလ်က္ ေန႔ေရာညပါ ဆုေတာင္းေမတၱာမ်ား ျပဳခဲ႔ႀကသည္။ သုိ႔ေသာ္ အေလာင္းဘုရား၏ တပ္သားမ်ား သန္လ်င္ၿမိဳ႔တြင္းသုိ႔ စီးနင္း ၀င္ေရာက္ တုိက္ခုိက္လာႀကေသာအခါ အေျခအေနမ်ားမွာ ပိုမုိ ဆုိးရြားလာခဲ႔သည္။ တၿမိဳ႕လုံး မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္ ေလာင္ကၽြမ္းခဲ႔သည္။ ျပည္သူ အုိးအိမ္မ်ား ၿပာပုံ ျဖစ္ခဲ႔ရသည္။ ကုိရင္ႀကီး ကာပဲလုိသည္လည္း ဒဏ္ရာ အထိကျဖစ္သူမ်ားအား ေဆး၀ါး ကုသေပးသည္။ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း သာလ်င္မက ၿမိဳ႕တြင္းသုိ႔ သြားေရာက္၍ မိမိကုိယ္တုိင္ အသက္ေဘးအႏၱရာယ္ကုိ မငဲ႔မကြက္ပဲ စစ္ေဘး ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ေစာင္႔ေရွာက္ ျပဳစုေပးခဲ႔သည္။ ထုိသုိ႔ လူနာမ်ားကုိ လုိက္လံရွာေဖြျပဳစုေနခုိက္ အေျမာက္ဆံသင့္၍ ပြဲျခင္းျပီး ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ႔ရွာသည္။

        ၿမိဳ႕တြင္း၌ ေတာက္ေလာင္ေနေသာ မီးႀကီးသည္  မ်ားမႀကာမီ သန္လ်င္မယ္ေတာ္ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း၀င္း အတြင္းသုိ႔ ကူးစက္ ပ်ံ႕ႏံွံ႔လာကာ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းရွိ အေဆာက္အအုံ အားလုံးကုိ ၀ါးမ်ိဴခဲ႔သည္။ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း၏ အမုိးမ်ားသည္လည္း ေလာင္ကၽြမ္း ပ်က္စီးခဲ႔သည္။
ဘုန္းေတာ္ႀကီး နယ္ရီးနီသည္ ပစ္ခတ္ေနေသာ ေသနတ္က်ည္ဆံမ်ား ေဘးအႏၱရယ္မွ ကင္းလြတ္မႈ ရရွိေရးအတြက္ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းရွိ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ ေခၚငင္၍ အမုိးမဲ႔ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းေတာ္ႀကီးထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာႀကေသာအခါ ဘုန္းေတာ္ႀကီး နယ္ရီးနီသည္ မိမိ ကုိယ္တုိင္ထြက္၍ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းရွိ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အသက္ ခ်မ္းသာေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ ေတာင္းဆုိခဲ႔သည္။

သန္လ်င္ၿမိဳ႕ကုိ မြန္-ျပင္သစ္တို႕ လက္မွ ေအာင္ျမင္စြာ သိမ္းပိုက္ယူခဲ႕သျဖင္႕ အေလာင္းဘုရား၏ စစ္သည္ေတာ္မ်ားသည္ စစ္ေအာင္ပြဲႀကီးတစ္ရပ္ကို ခံယူခဲ႕ၾကသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး နယ္ရီးနီသည္ ပဲခူး မြန္ဘုရင္ႏွင္႕ ရင္းႏွီးသူျဖစ္သည္႕အေလ်ာက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအေပၚ အေလာင္းဘုရားအေနျဖင္႕ သံသယစိတ္မ်ား သက္ေရာက္ေစခဲ႕သည္။ သို႕ျဖစ္၍ အမ်က္ထြက္ေတာ္မူၿပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီးနယ္ရီးနီ၏ ဦးေခါင္းကို မိမိအား ဆက္သရန္ မိမိသက္ေအာက္သားတို႕အား မိန္႕ၾကားခဲ႕သည္။ (၁၇)

    ျဖဴစင္ ႏူးညံ႕သိမ္ေမြ႕ေသာ စိတ္ႏွလံုးသား ပိုင္ရွင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးနယ္ရီးနီအား ျမန္မာစစ္သားတို႕ကပင္ အကၽြမ္းတ၀င္ သိရိွေနၾကသည္ ျဖစ္သည္။ သို႕ျဖစ္၍ ဘုရင္မင္းျမတ္ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးရန္ စစ္သည္ေတာ္မ်ား အတြက္ အခက္အခဲမ်ားႏွင္႕ ေတြ႕ႀကံဳ ရင္ဆိုင္ေနၾကရ၏။ သုိ႕ေသာ္ ဘုရင္႕အာဏကို မလြန္ဆန္ႏိုင္သည္႕အဆံုး ေပၚတူဂီ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး၏ ဦးေခါင္းကို ျဖတ္ယူခါ အေလာင္းဘုရားအား ဆက္ကပ္ခဲ႕ၾကသည္။ အျဖစ္မွန္ကို သိရိွသြားေသာ ဘုရင္မင္းျမတ္သည္ အမ်က္ထြက္ေတာ္မူျပန္ သျဖင္႕ စစ္သည္တို႕သည္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး နယ္ရီးနီ၏ ဦးေခါင္းကို အမွန္အတိုင္း ဆက္သၾကရေတာ႕သည္။

    ဘုန္းေတာ္ႀကီးနယ္ရီးနီသည္ သန္လ်င္မယ္ေတာ္ ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၏ အ၀င္၀တြင္ မတ္မတ္ရပ္ လ်က္ရိွ၏။ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္သို႕ တပ္သားမ်ား ၀င္ေရာက္လာသည္ကို ျမင္ရသည္။ တပ္သားမ်ားသည္ မိမိသိုးစုအား လာေရာက္ အေႏွာင္႕အယွက္ျပဳမည္ဟု အထင္ျဖင္႕ ေတာင္းပန္ေပးရန္ ေစာင္႕ေမွ်ာ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ တပ္သားမ်ားမွာ သိုးစုအတြက္ လာေရာက္ျခင္းမဟုတ္၊ သိုးထိန္းေတာ္အတြက္ လာေရာက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ မယ္ေတာ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၏ အ၀င္၀၌ ရပ္ေနေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးထံေရာက္လွ်င္ ေရာက္ခ်င္း၊ လံွတံျဖင္႕ ထိုးေဖါက္လိုက္ရာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္ ဘုရားေက်ာင္း ရင္ျပင္ေပၚသို႕ ထိုးလဲက်သြားခဲ႕သည္။ ေသြးအိုင္တြင္း၌ လူးလွိမ္႕ေနေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအား ဦးေခါင္းကိုု ျဖတ္ယူၾကခါ ဘုရားေက်ာင္းမွ ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားၾကသည္။

    သန္လ်င္ သိုးထိန္းေတာ္ႀကီးမွာ မယ္ေတာ္ ေရွ႕မ်က္ေမွာက္၌ ျငိိမ္သက္စြာ ေလ်ာင္းစက္ေတာ္မူခဲ႕ရွာ၏။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး နယ္ရီးနီႏွင္႕ ကိုရင္ႀကီး အန္ေဂ်လိုကာပဲလိုတုိ႕သည္ မိမိသိုးစုမ်ားကို ကာကြယ္ ေစာင္႕ေရွာက္ အလုပ္ေကၽြးျပဳစုေနရင္း မိမိတုိ႕ အသက္မ်ားကို ထာ၀ရဘုရားသခင္အား ပူေဇာ္သြားခဲ႕ၾကသည္။ ျမန္မာျပည္ေရာက္ ဒုတိယ ဆရာေတာ္ေလာင္းသည္ ယေန႕ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္မွ မိမိအရွင္ထာ၀ရဘုရားသခင္ အားဖူးေမွ်ာ္ရင္း၊ မိမိသုိးစု၏ သားေျမးျမစ္ တုိ႕အေပၚသို႕ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာမ်ားကို ဆက္လက္ သြန္းေလာင္းေပးလ်က္ရိွ ေနမည္မွာ
“ငါသည္သိုးထိန္းျဖစ္၏။
 ေကာင္းေသာသိုးထိန္းသည္
မိမိသိုးအဘုိ႕ငွါ မိမိအသက္ကိုေပး၏”
(ေယာဟန္ ၊ ၁၀ း ၁၁)

(၁၇) i. ”Catholic Mission of the Southern Burma” Bishop Bigandet, Cf.p.9.
     ii. Death of Fr.Nerini. Annales de la Propagation de la Foi. Lyon (1822 – 1903) cf.13, 332-334

ဆက္ရန္
အင္း၀ေရာက္ေျခရာမ်ား - အပုိင္း (၁၄)

Read More...

Monday, October 27, 2014

အင္း၀ေရာက္ေျခရာမ်ား - အပုိင္း(၁၂)


ထုိေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၏ ေက်ာင္းဒါယကာ ဒါယိကာမတုိ႕အားလည္း ဂုဏ္ျပဳေသာအေနျဖင့္ ယင္းတုိ႔၏ အမည္စာရင္းကုိ ကဗည္းထုိးကာ မွတ္တမ္း တင္ေပးခဲ႔ေလသည္။ ထုိေက်ာက္စာကုိ လက္တင္ဘာသာျဖင့္ ၄င္း၊ အာေမးနီးယမ္းဘာသာျဖင့္ ၄င္း၊ အသီးသီး ဘာသာစကား ႏွစ္ရပ္ျဖင့္ ေရးထုိး မွတ္တမ္းျပဳခဲ႔သည္။ ဒါယကာႀကီး နီေကာလာစ္ မိသားစုမွ လွဴဒါန္းထည္႔၀င္ေငြ ပမာဏမွာ ယင္း ေခတ္ကာလတန္ဘုိး က်ပ္ေငြ ေျခာက္ေသာင္းျဖစ္ခဲ႔သည္။

အျပစ္မဲ႔သေႏၶယူသည္႔ အလြန္ မြန္ျမတ္ေသာ ကညာမာရိီယားသခင္မ၏ ေက်ာင္း ဗိမာန္ႀကီးသည္ ယေန႔ထက္တုိင္ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။ မဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွ သန္လွ်င္တံတားႀကီးကုိ ျဖတ္ေက်ာ္လ်က္ တဖက္ကမ္းသုိ႔ေရာက္လွ်င္ ေရာက္ခ်င္း လက္ယာဘက္ရွိ ယေန႔ ဘီ၊အုိ၊စီ ျမန္မာ႔ေရနံ ကြင္းႀကီးထဲတြင္ ေတာင္ကုန္းျမင့္ ကေလးတစ္ခုေပၚ၌ ဤေက်ာင္းေတာ္ႀကီးသည္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည္။ ႏွစ္ကာလ ႀကာျမင့္ၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ အမုိးမ်ား မရွိ အုတ္နံရံ ေလးဘက္ ေလးနံသာ က်န္ရွိေနေသးသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ႀကရသည္။ ထုိသုိိ႕ ယုိယြင္းပ်က္စီးေနေသာ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းေဆာင္တြင္း၌ လက္တင္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားသည္႔ ေက်ာက္စာကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ဖတ္ရႈနုိင္ေသးသည္။

TEMPLUM HOC
BEATAE MARIAE VIRGINI
SINE LABE CONCEPTAE
SCARUM
NIC0LAI DE AGUALAR
ET MARGARITAE CONJUGIS
AERE EXTRUCTUM EST
ANN0 DOMINI SANCTO
MDCCL

  အထက္ပါ ေက်ာက္စာကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျပန္ဆုိ အပ္ပါသည္။

အျပစ္မဲ႔သေႏၶယူသည္႔ အလြန္ မြန္ျမတ္ေသာ
ကညာမာရိီယာ သခင္မ၏
ဤသန္႔ရွင္းမြန္ျမတ္ေသာ

ေက်ာင္းဗိမာန္ႀကီးကုိ
အာေမးနီးယား အမ်ိဳးသား
နီေကာလုိင္ ဧဧ အာဂြာလာ
ႏွင့္
ဇနီး မာဂရိတား တုိ႕က
ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၇၅၀ ခုႏွစ္တြင္
တည္ေဆာက္ လွဴဒါန္း ၿပီးစီးခဲ႔သည္။     သံလ်င္ဘုရားေက်ာင္း၀င္း အတြင္း၌ အလြန္ ခန္႕ညား တင့္တယ္လွသည္႔ မယ္ေတာ္ဘုရား ရွိခုိး ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး အျပင္၊ ရဟန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ေက်ာင္းတုိက္ႏွင့္ မိဘမဲ႔ ကေလးမ်ားအတြက္ ေဂဟာေဆာင္မ်ားကုိလည္း တျပိဳင္တည္း ေတြ႕ရွိရသည္။ မိဘမဲ႕ ကေလးမ်ား အတြက္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ေက်ာင္းေဆာင္ႀကီးမွာ (၂)ေဆာင္ အၿပိဳင္ အေဆာက္အဦးႀကီး ျဖစ္ခဲ႔သည္။ ေက်ာင္းႀကီး အေပၚထပ္တြင္ အခန္းေပါင္း (၈)ခန္း ရွိၿပီး၊ စႀကၤန္ႏွစ္ခု ဖြင့္ထားလ်က္ရွိသည္။ ဤေက်ာင္းေဆာင္ႀကီးတြင္ ေက်ာင္းသားဦးေရ (၄၀)ေက်ာ္ကုိ ထားရွိနုိင္သည္။ ေက်ာင္းေဆာင္ႀကီး၏ ေအာက္ထပ္တြင္မူ ကုိရင္ႀကီး အန္ေဂ်လုိ ကာပဲလုိ၏ ေဆးေပးခန္း၊ အေထြေထြ အခမ္းအနားမ်ား အတြက္ အသုံးျပဳရန္ ခမ္းမေဆာင္ တစ္ေဆာင္ႏွင့္ မီးဖုိေဆာင္ တစ္ေဆာင္ရွိသည္။ ေအာက္ထပ္၌လည္း စႀကၤန္ျဖင့္ ၀ုိင္းရံ ပတ္လည္ တည္ေဆာက္ထားသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး နယ္ရီးနီသည္ အဆုိပါ ေက်ာင္းေဆာင္ႀကီးအား ေယာက္်ားေလးမ်ား အတြက္ အသုံးျပဳေစၿပီး မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ ေဘာ္ဒါ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာက္ကုိ ထက္မံ တုိးခ်ဲ႕ ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ႔သည္။ အဆုိပါ ေက်ာင္းေဆာင္ အသီးသီးသည္ အလည္ဗဟုိရွိ မယ္ေတာ္ဘုရား ရွိခုိး ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကုိ ၀ုိင္းရံထားႀက၏။ သုိ႔ျဖစ္၍ သန္လ်င္ ေက်ာင္း၀င္းႀကီးတစ္ခုလုံးသည္ အထူးပင္ ႀကီးက်ယ္ ခန္႔ညားၿပီး က်က္သေရ အေပါင္းႏွင့္ ေ၀ဆာလ်က္ ရွိေပသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး နယ္ရီးနီ အေနျဖင့္ သန္လ်င္ေက်ာင္းေတာ္ကုိ ေအာက္ျမန္မာျပည္ ကက္သလိခ္ သာသနာေတာ္၏ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္အတြက္  ရည္ရြယ္ခ်က္ထားရွိခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

သာသနာလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား။

ဘုန္းေတာ္ႀကီး နယ္ရီးနီသည္ ျမန္မာ႔ပညာေရး ေလာကအတြက္ ေရွးဦး အက်ဆုံးျဖစ္ေသာ ဆရာ အတတ္သင္ေက်ာင္းကုိလည္း စတင္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ႕သူ ျဖစ္သည္။ ၄င္း ဆရာအတတ္သင္ေက်ာင္း၌ ျပဌာန္းထားေသာ ပညာေရး ဘာသာရပ္မ်ားမွာ ျမန္မာစာ၊ မြန္စာ၊ ဘာသာျပန္၊ ဂဏန္းသခ်ၤာ၊ ပထ၀ီ၊ ေရေႀကာင္း အတတ္ပညာႏွင့္  အျခားေသာ ၀ိဇၹာ/သိပၸံပညာရပ္မ်ားကုိ ေခတ္မီစြာ စနစ္တက် စီစဥ္ေရးဆြဲ၍ သင္ႀကား ပုိ႔ခ်ေပးခဲ႔သည္။ အဆုိပါ ဆရာအတတ္သင္ ေက်ာင္းဆင္းမ်ားကုိ မိမိေက်ာင္း၌ပင္ ျပန္လည္ အလုပ္ခန္႔အပ္ ေပးခဲ႔ေလသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး နယ္ရီးနီသည္ အဆုိပါ ေက်ာင္း၌ မိမိကုိယ္တုိင္ စာခ် ပုဂိဳလ္အျဖစ္ ထမ္းရြက္ခဲ႔ေလသည္။ ျမန္မာစာႏွင့္ မြန္စာတုိ႕ကုိ ေက်ာင္းသုံး ဘာသာစကားအျဖစ္ လက္ခံ က်င့္သုံးခဲ႔သည္။

သန္လ်င္ေက်ာင္းေတာ္တြင္ ေလာကီအတတ္ပညာမ်ား သာမက၊ ဘာသာေရး စာေပမ်ားကုိလည္း အထူး က်စ္လစ္စြာ သင္ႀကား ပုိ႔ခ်ေပးခဲ႔သည္။ သမၼာက်မ္းစာေတာ္ သင္ႀကားပုိ႔ခ်ျခင္း၊ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား သင္ႀကားပုိ႔ခ်ျခင္း၊ အျခားေသာ ဘာသာေရးစာေပမ်ားကုိလည္း သင္ႀကားပုိ႔ခ်ျခင္း၊ ျပဳခဲ႔ေလသည္။ အဆုိပါ ဘာသာေရး စာေပမ်ားကုိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးနယ္ရီးနီ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ျမန္မာ-မြန္ဘာသာသုိ႔ ျပန္ဆုိ ေရးသား ျပဳစုေပးထားသည္။ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေနာင္တြင္ ေရာက္ရွိလာႀကမည္႔ သာသနာျပဳမ်ား အသုံးျပဳရန္အတြက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး နယ္ရီးနီသည္ ျမန္မာအဘိဓာန္ႏွင့္ မြန္အဘိဓာန္စာအုပ္မ်ားကုိလည္း ေရးသားျပဳစုခဲ႔သည္။

       ကုိရင္ႀကီး အန္ေဂ်လုိ ကာပဲလုိသည္လည္း မိမိအခန္းက႑မွ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ားကုိ သင္ႀကားပုိ႔ခ်ေပးခဲ႔သည္။ ေက်ာင္းသား ကေလးမ်ားအတြက္ လက္သမား အတတ္ပညာကုိ သင္ႀကားပုိ႔ခ်ေပးၿပီး ၊ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္မူ အတတ္ပညာရပ္မ်ား ျဖစ္ေသာ ယက္ကန္း အတတ္ပညာရပ္မ်ားကုိ သင္ႀကား ပုိ႔ခေပးခဲ႔သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ သန္လ်င္မယ္ေတာ္ေက်ာင္းသည္ လက္မႈ အတတ္ပညာရပ္မ်ား ထြန္းကားရာဌာန အျဖစ္ေရာက္ရွိခဲ႔သည္။ ၄င္းအျပင္ ကုိရင္ႀကီးကာပဲလုိ၏ ေဆးေပးခန္းသည္ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ လူထု က်မ္းမာေရး အခန္းက႑အတြက္လည္း အထူး အက်ိဳးျပဳ သယ္ပုိးထမ္းရြက္ေပးခဲ႔သည္။ ေဆးေပးခန္း၌ လုိအပ္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအတြက္မႈ ကုိရင္ႀကီး ကုိယ္တုိင္ ေဖာ္စပ္ အသုံးျပဳေသာ ေဆး၀ါးမ်ားျဖစ္ႀကသည္။

သန္လ်င္ မယ္ေတာ္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးသည္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ပြဲလမ္း သဘင္မ်ား၊ ဘာသာေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အစရွိသည္မ်ားကုိ မႀကာခဏ က်င္းပ ေဆာင္ရြက္ ေပးေလ႔ရွိသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကုိယ္တုိင္ တရားဓမၼ ေဟာေျပာရာ၌ အလြန္ ကၽြမ္းက်င္ ထက္ျမက္စြာ ေဟာေျပာႏုိင္သျဖင့္၊ ဘာသာေရး ေလ႔လာသူမ်ားႏွင့္လည္း ျပည္႔က်ပ္လ်က္ရွိခဲ႔သည္။ ထုိသုိ႕ ဘာသာေရးေလ႔လာသူမ်ားကုိ အယုတ္အလပ္ မေရြ႔းႀကိဳဆုိ လက္ခံလ်က္ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ သေဘာထား ျဖဴစင္စြာျဖင့္ ေျဖရွင္း သြန္သင္ေျပာျပေလ႔ရွိသည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီး နယ္ရီးနီ၏ အထူး ေပၚလြင္ေသာ အျခားလုပ္ေဆာက္ခ်က္  တခုမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္ ဘာသာေရးပြဲေတာ္မ်ားကုိ အထူး စည္ကားသုိက္ၿမိဳဳက္စြာ က်င္းပေပးေလ႕ရွိသည္။ နံနက္ပုိင္းတြင္ပြဲေတာ္ မစၦားပူေဇာ္ျခင္းျပဳလုပ္ရာ၌ အထူး ေလ႕က်င္႕ထားေသာ ဓမၼသီခ်င္းဆို ကြာရာအဖြဲ႕ႏွင္႕သံသာ ၾကည္ႏူးစြာ သီဆိုေစသည္။ ညေနပိုင္းတြင္ ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင္႕အတူ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္းသို႕ဘုရား စီတန္း လွည္႕လည္ျခင္းမ်ားကို အလြန္စည္ကား သိုက္ၿမိဳက္စြာ ျပဳလုပ္ေပးသည္။ ထိုသို႕ ဘုရားလွည္႕လည္ရာ၌ ဥေရာပတိုက္မ်ားတြင္ က်င္႕သံုးေလ႕ရိွေသာ ၀ိနည္း အစီစဥ္မ်ားကို လုိက္နာ က်င္႕သံုးေလ႕ရိွသည္။ ဆာလံက်မ္းမ်ားကို သီဆိုျခင္း၊ ဓမၼေတးမ်ားကို က်ဴးရင္႕ ေစျခင္း၊ စိတ္ပုတီးစိတ္ျခင္း၊ အစရိွေသာ ကက္သလိခ္ဘာသာ၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို တိက်စြာ လုိက္နာ က်င္႕သံုးေလ႕ရိွသည္။ ဘုရားစီတန္း လွည္႕လည္ရာ လမ္းမတေလွ်ာက္လံုး၌ အခမ္းအနားမ်ားကို အလြန္ လွပစြာ ျပင္ဆင္ထားသျဖင္႕ ဘုရားလွည္႕လည္ စီတန္းျခင္းကို ျမင္ရသူတိုင္းအတြက္ အထူး ၾကည္ညိဳဖြယ္ရာ ေကာင္းလွေပသည္။ စကၠရမင္တူးမ်ား ေပးေသာ အခမ္းအနားမ်ားကိုလည္း လူအမ်ား သေဘာေပါက္ နားလည္ေစရန္ လူထုပရိသတ္ အမ်ား ေရွ႕ မ်က္ေမွာက္တြင္ ျပဳလုပ္ က်င္းပေပးေလ႕ရိွသည္။ အထူးသျဖင္႕ ေဆးေၾကာျခင္း ႏွင္႕ထိမ္းျမားျခင္း စကၠရမင္တူးမ်ား ေပးရာ၌ ပညာေပး အစီစဥ္မ်ား ထည္႕သြင္းေပးၿပီး လူအစုေ၀းမ်ား ေရွ႕မ်က္ေမွာက္မွာပင္ ျပဳလုပ္ က်င္းပေပးေလ႕ရိွသည္။

ကိုရင္ႀကီး ကာပဲလိုသည္လည္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးအား ဘာသာေရး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ား၌ မ်ားစြာ  အေထာက္အကူျပဳခဲ႕သည္။ ဘာသာတရားကို စိတ္၀င္စား၍ ဘာသာထဲသို႕ ၀င္ေရာက္ လုိသူမ်ားအား အေျခခံဘာသာေရး အသိတရားမ်ားကို သင္ၾကား ပို႕ခ်ေပးသည္။ ဆုေတာင္း ေမတၱာ ပဌနာေတာ္မ်ားကို သင္ၾကား ပို႕ခ်ေပးရသည္။ ကိုရင္ႀကီး၏ သင္ၾကားပို႕ခ်ခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ သင္ယူၿပီးမွသာလွ်င္ ဘာသာထဲသို႕ ၀င္ခြင္႕ျပဳသည္။ ေဆးေၾကာျခင္း ေပးသည္။ သို႕ျဖစ္၍ ကုိရင္ႀကီးအေနျဖင္႕ အထူး အေရးပါေသာ အခန္းက႑ျဖစ္သည္႕ အေျခခံ ဘာသာေရး သေဘာတရားမ်ား သင္ၾကား ပို႕ခ်ေပးမွူ တာ၀န္ကို ထမ္းရြက္ေပးရသည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင္႕ကိုရင္ႀကီးတို႕၏ မနားမေန ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားေၾကာင္႕ သန္လ်င္မယ္ေတာ္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးသည္ သာသနာေတာ္ဌာနခ်ဳပ္ စံခ်ိန္ကိုမ်ား မၾကာမီ အခ်ိန္ပိုင္းမွာပင္ ဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ႕ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသို႕ ျဖစ္ေျမာက္လာရျခင္းမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးနယ္ရီးနီသည္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေန႕မအား၊ ညမနား ထမ္းေဆာင္ ေပးခဲ႕ေသာေၾကာင္႕ျဖစ္သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး နယ္ရီးနီသည္ ဆီမီးခြက္ မီးေရာင္ေအာက္တြင္ ညဥ္႕နက္သည္တိုင္ ထိုင္၍ ေန႔စဥ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ရိွေသာ ေက်ာင္းကန္ တာ၀န္၊ ပညာေရး တာ၀န္မ်ားကို မလစ္မဟင္းေအာင္ ျဖည္႕ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႕သည္။ ဤသို႕ မအိမ္မေန၊ မနားမေန ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ႕သည္ အတြက္ေၾကာင္႕လည္း စစ္တလင္း ျဖစ္ခဲ႕ရေသာ သန္လ်င္ၿမိဳ႕ ကေလးသည္ ေမတၱာ ေရစီးေၾကာင္းမ်ား အသြင္သြင္ စီးဆင္းသည္႕ ေအးခ်မ္းသာယာ လွပေသာ ၿမိဳ႕ ကေလး အသြင္သို႕ တဟုန္ထိုး ကူးေျပာင္းလာခဲ႕ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 


ပဲခူးၿမိဳ႕ေတာ္တြင္လည္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး မြန္ဒယ္လီ တည္ေဆာက္ခဲ႕ေသာ ဘုရားေက်ာင္းကန္မ်ားသည္ အထိန္းအကြပ္ မရိွခဲ႕သျဖင္႕ ပ်က္စီး ယိုယြင္းမူမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ႕သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး နယ္ရီးနီသည္ ပဲခူးသုိ႕လည္း သြားေရာက္ရၿပီး ဘာသာေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႕ ပ်က္စီး ယိုယြင္းေနေသာ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ား ၿပဳျပင္ေရးလုပ္းငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးရသည္။ ရပ္ေ၀းရပ္နီးမွလည္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးအား လာေရာက္ပင္႕ဖိတ္ၾကသည္။ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕စား ကိုယ္တိုင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအား လုိအပ္သည္မ်ားကို ျဖည္႕ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္ဟု ကတိက၀တ္မ်ားေပး၍ မိမိနယ္ေျမသို႕ ႂကြျမန္းလာပါရန္ ပင္႕ဖိတ္ ေခၚခ႕ဲသည္။ ဟိုင္းႀကီးကၽြန္းရိွ ၿဗိတိသွ်တုိ႕ ကလည္း မိမိတုိ႕ ထံ လာေရာက္ တရားဓမၼႂကြေရာက္ ေဟာၾကားေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ စာခၽြန္လႊာမ်ား ေပးပို႕ခဲ႕ၾကသည္။

အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ႕သည္႕အတိုင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးနယ္ရီနီသည္ မိမိေနရပ္ႏွင္႕ရပ္ေ၀းမ်ား ပါ မက်န္ သြားလာ လွူပ္ရွား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ေနရသည္။ အလုပ္မ်ား မႏိုင္ မနင္းျဖစ္ခဲ႕ရသည္။ မိမိအား တာ၀န္ခြဲေ၀ ထမ္းေဆာင္ေပးမည္႕ လုပ္အားသစ္မ်ား အပူတျပင္း လုိအပ္လာခဲ႕သည္။

 ဤလုပ္ငန္း ျပသာနာရပ္ကို ေရတို ေျဖရွင္းေပးေရးအတြက္ သန္လ်င္ေက်ာင္းေတာ္၌ ဆရာအတက္သင္ ေက်ာင္းဖြင္႕လွစ္ခဲ႕ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းေက်ာင္းေတာ္မွ သင္တန္းဆင္းမ်ားသည္ မိမိအား အထုိက္ အေလ်ာက္သာလွ်င္ ကူေဖာ္ေလာင္ဖက္ အျဖစ္ အက်ိဳး ျပဳႏုိင္ခဲ႕ၾကသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ အဓိက လုိအပ္ေသာ လုပ္အားသစ္မ်ားမွာ ရဟန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သို႕ျဖစ္၍ အီတလီျပည္သုိ႕ ရဟန္းေတာ္မ်ား ဆက္လက္ ေစလႊတ္ေပးေရးအတြက္ ပန္ၾကားလႊာမ်ားကို အလီလီ ေရးသားေပးပို႕ခဲ႕ရေတာ႕သည္။

သာသနာအမွုေတာ္ေဆာင္ သစ္လြင္မ်ား ေရာက္ရိွလာျခင္း

သကၠရာဇ္ ၁၇၅၄ ခုႏွစ္ အေရာက္တြင္၊ ေရာမၿမိဳ႕ သာသနာပိုင္ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဘယ္နယ္ ဒိတ္ (၁၄) Pope Benedict XIV သည္ ျမန္မာျပည္မွ ေတာင္းဆိုထားေသာ သာသနာျပဳသစ္မ်ား အတြက္ စီမံ ခန္႕ခဲြ ခ်မွတ္ေပးခဲ႕သည္။ ဘားရ္နားဘိုက္အသင္း ဂုိဏ္း၀င္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ( ၄ )ပါးကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္ သာသနာနယ္ေျမအတြက္ ခန္႕အပ္လိုက္သည္။ တခိ်န္တည္းမွာပင္ ျမန္မာျပည္၌ သီတင္းသံုးေနထိုင္လ်က္ရိွေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး နယ္ရီးနီအား ျမန္မာျပည္ ကက္သလိခ္သာသနာအတြက္ ဆရာေတာ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္လိုက္သည္႕ စာခၽြန္လႊာကိုပါ တပါတည္း ေပးပို႕လိုက္သည္။(၁၆) ျမန္မာျပည္သို႕ေစလႊတ္ျခင္း ခံရေသာ ဘားရ္နားဘိုက္သာသနာျပဳ (၄) ပါးတို႕မွာ ေအာက္ပါ ပုဂၢၢၢၢၢၢဳိလ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

၁။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးဗင္ခ်င္ဆို ကာစာႏိုး၀ါး Fr. Vincenzo Casanova
၂။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေလအို လင္းဒါးမန္း Fr. Leo Lindermann
၃။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအာမာေဒအို ဂါဇဲရီ Fr. Amadeo Gazzeri
၄။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးဟာမင္းဂဒ္ ကြာၿဒီယို Fr. Hermingild Quadrio

အဆိုပါ ဘားရ္နားဘိုက္ သာသနာျပဳအဖြဲ႕ (၄)ပါးတို႕သည္ အဖြဲ႕ (၂)ဖြဲ႕ခြဲ႕၍ သကၠရာဇ္ ၁၇၅၄ ခုႏွစ္တြင္ အီတလီျပည္မွ ထြက္ခြာခဲ႕ၾကသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးနယ္ရီးနီ၏ အစ္ကိုျဖစ္သူ မစၥတာ ပီတာသည္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕ သီတင္းသံုးေနထိုင္ေသာ မိမိ ညီေတာ္အတြက္ ေက်ာင္းသံုး ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဘုရား၀တ္ျပဳခ်ိန္ အသံုးအဆာင္ပစၥည္းမ်ား။ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ စာအုပ္မ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းဆိုင္ရာ စာအုပ္မ်ား၊ ေဆး၀ါးပစၥည္းမ်ား၊ လက္သမားပစၥည္းမ်ားကို ေပးပို႕လိုက္သည္

ဆက္ရန္
အင္း၀ေရာက္ေျခရာမ်ား - အပုိင္း (၁၃)

Read More...

Friday, August 29, 2014

သိုးထိန္းအသံ အမွတ္စဥ္ (၉၅) ၾသဂုတ္ - စက္တာဘာ

သိုးထိန္းအသံ အမွတ္စဥ္ (၉၅)
ၾသဂုတ္ - စက္တာဘာRead More...

Thursday, August 21, 2014

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္တကြ


Women and the Teaching of Peace ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ခြဲနဲ႔ In Communion of Love (ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၌ အတူတကြ) ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ခြဲေလးႏွစ္ခုကို ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။ ပထမဦးဆံုး Woman and the Peace ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ခြဲေလးကို ေဖာ္ျပေပးပါ့မယ္။ ဒီေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး (၂၃) ဆက္ေျမာက္ ေယာဟန္၏ Peace in Terris ဆိုသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာခြန္ေတာ္၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္ ျပည့္၀ေသာ အဖြဲ႕အစည္းကို စိတ္ေရာကိုပါ ပြင့္္ပြင့္လင္းလင္းထား႐ွိကာ ၎၏တန္ဖိုးကို ျမတ္ႏုိးျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မွန္ကန္ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္ျခင္းစသည္တိုု႔ကို ျမတ္ႏိုးရမွာျဖစ္ၿပီး ဤကဲ့သို႔ ျမတ္ႏိုိးျခင္းသည္သာ ဘ၀တစ္ခုလံုးႏွင့္ သက္တာတစ္ေလ်ာက္လံုး သင္ၾကားရမည့္ သင္ခန္းစာမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎ျမတ္ႏိုးမႈ စိတ္ဓာတ္သည္တစ္ဦးစီအတြက္ တာ၀န္ ၀တၱရားမ်ား ထမ္းေဆာင္ရန္၊ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ အျခားသူမ်ားအား သင္ၾကားေပးၿပီး ျမွင့္တင္ေရး၌ တတ္စြမ္းႏိုင္သည့္ စိတ္ဓာတ္ကိုလည္း ရဲ႕ရင့္ျခင္း ဥာဏ္ပညာႏွင့္အတူ ပုဂၢိဳလ္တိုင္း၊ လူသားတို္င္း ရ႐ွိရန္ စြမ္းေဆာင္ေပးမည္ဆိုလွ်င္ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဆဌမေျမာက္ေပါလု၏ Populorum Progressio ဆိုသည့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စာခၽြန္ေတာ္၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဦးတည္ခ်က္အတိုင္း ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ပညာေပးျခင္း အက်ိဳးအာနိသင္မ်ားသည္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပူးေပါင္းမႈမ်ားႏွင့္ ၎ပညာေပးျခင္းမ်ားေပၚ၌ တာ၀န္သိသိျဖင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈတို႔၌ မူတည္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပညာေပးျခင္း၌ အခ်ိန္ေပးျခင္းသည္ တန္ဖိုး႐ွိ၍ လူသားတို႕၏ အနာဂတ္၊ မိသားစု၏ အနာဂတ္ႏွင့္အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ခုလံုး၏ အနာဂတ္အတြက္ အခ်ိန္ကို အသံုးခ်ျခင္းေၾကာင့္ ပို၍ပင္ တန္ဖိုး႐ွိပါသည္။      

ဤစာေစာင္၌ ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ အထူး ရည္ညႊန္းလိုုသူမ်ားမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔အား “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးရာ၌ ၎တို႔၏ အျဖစ္အေျခအေနႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈတိုင္းတို႔၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေပၚလြင္ေအာင္ သက္ေသခံၾကရန္ ကၽြႏု္ပ္ဖိတ္ေခၚလိုပါသည္။

၎တို႔၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား၊ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္ အထူးသျဖင့္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ေနရာမ်ား၌ သက္ေသခံမ်ား၊ သတင္း စကားေျပာသူမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးသူမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္ကို ဆက္လက္ လိုက္နာၿပီး ၎တို႔၏ ေ႐ွ႕၌ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ၾကသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အတုယူကာ ၎အမ်ိဳးသမီးမ်ားထံမွ ခြန္အားမ်ား ရ႐ွိႏုိင္ၾကပါေစဟု ဆႏၵျပဳပါသည္ဆိုၿပီး Women and the Teaching of Peace ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္မႈ၌ ပညာေပးျခင္း) ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ ခြဲေလးေအာက္မွာ ခုလို ရည္ညႊန္းေရးသားခဲ့ပါတယ္----။

အထက္က Women and the Teaching of Peace ဆိုတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္မႈ၌ ပညာေပးျခင္း လုပ္ငန္းေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ မိမိတို႔ ေနထိုင္လႈပ္႐ွားေနရတဲ့ ေန႔စဥ္ ဘ၀သက္တာနဲ႔ မိသားစု၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ ပတ္၀န္းက်င္႐ွိ လူေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္္ သက္ေသခံရမွာျဖစ္သလုိ မိမိကိုယ္တိုင္ကလည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို အစျပဳသူ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျမတ္ႏိုးသူ၊ ျဖစ္႐ံုသာမက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေ၀မွ် လက္ဆင့္ကမ္းတဲ့သူမ်ား ျဖစ္ၾကေစလိုတဲ့ ဆႏၵ႐ွိေၾကာင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ထုတ္ေဖာ္ေရးသားခဲ့ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္. . . . . . .။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရး”ဆိုတဲ့ စကားစုဟာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံ စစ္ပြဲရပ္စဲေရးအစား ႏိုင္ငံက အျခားႏို္င္ငံတစ္ခုကို က်ဴးေက်ာ္ျခင္း မျပဳေရးဆိုတဲ့ အတုိင္းအတာနဲ႔ ႏို္င္ငံအတြင္း ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရး၊ လူမ်ိဳးစု ေသြးခြဲေရး၀ါဒီ စစ္ပြဲရပ္စဲေရး စတာေတြအတြက္ ရည္ညႊန္းထားတာ မကေသးပဲ မိမိတု ႔ိတိုင္းျပည္ ေအးခ်မ္းသာယာ၀ေျပာေရးအတြက္ မိသားစုခ်င္း၊ ရပ္ရြာ၊ ရပ္ကြက္၊ ျပည္သူအသီးသီးမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့သူတိုင္း တစ္ဦးခ်င္းအေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို ပိုင္ဆိုင္ျမတ္ႏိုးဖို႔ က်င့္ၾကံၾကဘို႔ လိုအပ္တယ္။      


In communion of  love (ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၌ အတူတကြ) ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ေရးသား ေဖာ္ျပရမယ္ဆိုုရင္ . . . . . . .. . . . . . . . “ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးသူမ်ားအျဖစ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တုိက္႐ိုက္ဖိတ္ေခၚရာ၌ ဘုရားသခင္၏ “လူသားတစ္ဦး၏ အျဖစ္အေျခအေနကို ေကာင္းျမတ္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ယံုၾကည္စြာ တာ၀န္အပ္ႏွံျခင္း” ဆိုသည့္ အခ်က္ကို ျပန္လည္ အမွတ္ရေစရန္ အေျခခံျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဤအခ်က္သည္ အျပည့္အ၀လကၡံ နားလည္ရန္ မလိုေသာ္လည္း အေျခခံ သဘာ၀တရားအားျဖင့္ အေပးအယူသေဘာကို ေဆာင္သည့္ အမ်ားႏွင္ ့သက္ဆိုင္ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ျပသရန္ျဖစ္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာ၏ အစအဦး၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဘုရားသခင္၏ အၾကံအစည္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ႏႈိးေဆာ္ေပးလွ်က္ ႐ွိပါသည္။

ဘုရားသခင္သည္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔အား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သေဘာထား တူညီမႈျဖစ္ကာ အတူတကြ တစ္လံုးတ၀တည္း ႐ွိေစလိုပါသည္။ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး အေနျဖင့္ ၎ႏွင့္အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မည့္ ပုဂၢိဳလ္မွာ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေၾကာင္း သိ႐ွိထားၿပီး အျပန္အလွန္ တူညီမႈသေဘာထားကို ေပၚလြင္ေစေသာ “ယခု ဤသူသည္ ငါ့အ႐ိုးထဲက အ႐ိုး ငါ့အသားထဲက အသား ျဖစ္၏” ဆိုသည့္ (ကမၻာဦး ၂း၂၃)က်မ္းခ်က္သည္ ကမၻာေျမျပင္၌ ပထမဆံုးေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၏ ေႂကြးေၾကာ္သံျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအတြက္ ဖန္ဆင္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ေပါငး္စပ္မႈ႐ွိရန္လည္းျဖစ္သည့္အျပင္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးတူညီမႈ႐ွိသည့္ ဖန္ဆင္းခံမ်ား၊ ကူညီေဖာ္ ကူညီဖက္မ်ား အျဖစ္ ဖန္ဆင္းခံရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။      

၀မ္းနည္းစရာျဖစ္ရသည္မွာ လြန္ခဲ့ေသာ ရာဇ၀င္မ်ားမွ အျပစ္အနာ အဆာမ်ားက ဘုရားသခင္၏ မူလ အၾကံအစည္ေတာ္ျဖစ္သည့္ မိတ္ဆက္ေမာင္ႏွံ ႏွစ္ဦးတို႕အား အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးဆိုသည့္ ခြဲျခားမႈျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ စီမံကိန္းေတာ္ကို ဖ်က္ဆီးေနၾကသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ လူသားမ်ားအေနျဖင့္ ၎စီမံကိန္းေတာ္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ျပီး အားစိုက္ ခြန္စိုက္ ေႂကြးေၾကာ္ၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ အထူးသျဖင့္ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျပန္လည္ေနရာ ရလာၾကမည္ျဖစ္ျပီး ေနာက္ဆံုး၌ ၎င္းတို႔၏ အမ်ိဳးသမီး ဂုဏ္သိကၡာ၊ အမ်ိဳးသမီးအျဖစ္ အေျခအေနကို ျပည့္ျပည့္၀၀ ခံစားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၎တို႔ တတ္စြမ္းသေရြ႕ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရးႏွင့္
အိမ္ေထာင္ေရးမ်ား၌ ၎တို႔၏ အျဖစ္အေျခအေနကို ေဖာ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္း၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို အသိအမွတ္ျပဳ ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းတ႔ိုျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးသူမ်ား ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ မိသားစုအတြင္းႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း႐ွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မ်ားကို ေလးေလးနက္နက္ ဆင္ျခင္ၾကရန္ ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ သင္တို႔ တစ္ဦးစီအား ေမတၱာရပ္ခံလိုပါသည္ ဆိုၿပီး In communion of  love ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ခြဲေလး ေအာက္မွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးအေနနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးထု လႈပ္႐ွားရမည့္ အခန္းက႑ေတြအတြက္ ယံုၾကည္စြာ တာ၀န္ေပးအပ္ဖို႔ တိုက္တြန္းထားခဲ့ပါတယ္။
   
တစ္ခ်ိန္ တစ္ခါက အမ်ိဳးသမီးမ်ားဟာ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ သာလြန္မႈမ႐ွိဘူးလို႔ ခံယူထားၾကတဲ့ တရားေသခံယူခ်က္ေတြဟာ ခုလို ေခတ္အခ်ိန္ကာလမွာ ေျပာင္းလဲဖို႔သင့္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ဖန္ဆင္းျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း ျပန္လည္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ၾကဖို႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးရဲ႕တိုက္တြန္းခ်က္ကို အေလးထားဆင္ျခင္ျပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ေနရာေပးရမယ့္ အခ်ိန္ေရာက္လာရင္ ယံုၾကည္စြာနဲ႔ ေလးစား ၾကည္ျဖဴစြာ ေနရာေပးဖို႔ ႀကိဳးစားၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းရင္း ဒီမွာတင္ အဆံုးသတ္လိုက္ပါတယ္။

RVA ထုတ္လႊင့္ခ်က္မွ

Read More...

Saturday, August 16, 2014

မ်ိဳးေစ့ပုိင္႐ွင္ကုိ ႐ွာေဖြပါ

    ဖန္ဆင္း႐ွင္ ထာ၀ရဘုရားသခင္ဟာ မိမိဖန္ဆင္းထားသမွ်ေသာ အရာတို႔ကို ၾကည့္႐ႈၿပီးေတာ့ ဖန္ဆင္းထားသမွ် အရာခပ္သိမ္းတို႔ဟာ အားလံုးေကာင္းမြန္ သင့္ျမတ္ေၾကာင္းကို ျမင္ေတာ္မူတယ္လို႔ (ကမၻာဦးက်မ္း၂း၃၁)မွာ ဖတ္႐ႈၾကရပါတယ္။ ယခု ကမၻာႀကီးတစ္ခုလံုးကို ကမၻာ႔ေျမပံုျဖန္႔ခ်ၿပီး ၾကည့္သလိုၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္၊ တိုက္ႀကီး( ၅ ) တုိ္က္ထဲမွာ႐ွိၾကတဲ့ တိုင္းျပည္ေတြ အားလံုးဟာ သူ႕နည္း၊ သူ႕ဟန္နဲ႔သူ လွပေနၾကတယ္။ တိုးတက္ေနၾကတယ္။ တစ္မ်ိဳးေျပာရအံုးမယ္ဆိုရင္ ကမၻာ့ ေလေၾကာင္းခရီးသည္တင္ ေလယာဥ္ႀကီးေတြနဲ႔ ခရီးသြားတဲ့အခါ၊ အဲဒီ ေပ(၃ေသာင္း)ေက်ာ္ျမင့္တဲ့ ေကာင္းကင္ေ၀ဟင္ကေန ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ တိတ္ဆိတ္ေနတဲ့ ေတာေတြ၊ ေတာင္ေတြ၊ ပင္လယ္ႀကီးေတြ၊ မီးကေလးေတြ မွိတ္တုတ္မွိတ္တုတ္နဲ႔ လင္းေနတဲ့ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးေတြကုိ လွမ္းျမင္ေနရပါတယ္။

    အင္း အ့ဲလို အေ၀းတစ္ေနရာကေန ျမင္ရတဲ့ ႐ႈခင္းဟာ နီးလဲလာပါ ေလေရာ။ အသံဗလံေတြ ၾကားရ၊
လႈပ္႐ွားသြားလာေနတဲ့ လူေတြ ျမင္ရနဲ႔ ဆိုေတာ့၊ အေတာ္ႀကီးကို ေျပာင္းလဲလာပါေတာ့တယ္။ နား၀င္ခ်ိဳတဲ့အသံေတြကို ၾကားရသလိုပဲ နားထဲမွာ ဘ၀င္ မဆန္႔တဲ့အသံေတြလည္း ၾကားရတယ္။ ဗဟုသုတ ႂကြယ္၀ေစတဲ့၊ စိတ္ႏွလံုး လန္းဆန္းေစတဲ့၊ ႐ႈခင္းျမင္ကြင္းေတြကို ျမင္ရသလို ေအာ္ဂလီဆန္တ့ဲ မေကာင္း႐ႈကြက္္ေတြကိုလည္း ျမင္ရတယ္။ ဧ၀ံေဂလိက်မ္းစာမွာ ခရစ္္ေတာ္ေဟာၾကားတဲ့ ေကာင္းတဲ့သတင္း ကေတာ့  ဒီေန႔ လူသားေတြအတြက္ ပေဟဠိ ပုစၦာျဖစ္ေနတဲ့ လူသားတိုင္းရဲ႕ ေမးခြန္းကို တိုက္႐ိုက္ ေျပာၾကားေပးတယ္လို႔ ေျပာရင္ လံုး၀ မမွားပါဘူး။ ဒီေန႔ လူသားေတြရဲ႕ အႀကီးမားဆံုး ဘ၀ျပႆနာက ဘာလဲဆိုေတာ့ ဘယ္ဟာ အေကာင္းဆံုးလဲ? ဘာကျဖင့္ ဆိုး၀ါးတယ္ဆိုိုတဲ့ အသိဥာဏ္ရယူ တတ္ဖို႔ပဲဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္သူလယ္သမားေတြဆိုရင္ ဘယ္လမွာ၊ ဘယ္ရာသီမွာ၊ ဘယ္ေကာက္ပဲသီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးရင္ ေကာင္းမလဲ၊ ဒီလ ဒီရာသီမွာ ဒီေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ိဳးကို စိုက္ပိ်ဳးမွ ဘယ္လို အျမတ္အစြန္းထြက္မယ္ဆုိတဲ့ ခ်င့္ခ်ိန္မႈ၊ တြက္ဆမႈ ခ်င့္ခ်ိန္မႈ၊ ခ်င့္ခ်ိန္မႈ၊ ခ်င့္ခ်ိန္မႈ၊ တြက္ဆမႈေတြဟာ လုပ္ကုိင္တဲ့ လယ္ယာကြင္းျပင္ေတြ က်ယ္၀န္းသေလာက္ ဦးေႏွာက္ေတြ စားခံေနရတယ္လို႔ ေျပာရပါလိမ့္မယ္။ ေတာင္သူလယ္သမားေတြမွာ ဒီလုိ ဦးေႏွာက္အစားခံရတဲ့ ဘ၀ ျပႆနာေတြ႐ွိသလုိ လူ႕ေလာက တစ္ခြင္မွာ႐ွိတဲ့ လူသားတုိင္းလိုလိုပဲဲ ႀကီးငယ္မေရြး၊ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာမေရြး အားလံုးလိုလို ခံစားေနၾကရတာပါ။ ေ၀းေ၀းကြာကြာ မၾကည့္ပါနဲ႔ ကုိယ့္ရဲ႕မိသားစုကိုပဲ ၾကည့္ၾကပါလား အလြန္ ေသးငယ္တဲ့တို႔ရဲ႕မိသားစု ကမၻာေလးထဲမွာပဲဲ မိဘေတြအေနနဲ႔ ျမတ္ႏိုးရတဲ့၊ လိမၼာ ေကာင္းမြန္တဲ့၊ သားသမီးေလးေတြ႐ွိၾကသလုိ၊ ေဖာက္လဲ ေဖာက္ျပန္လုပ္တဲ့ သားမို္က္ေကာင္ေလးေတြလည္း ကိ္်ဳးတိက်ဲတဲ ပါလာတတ္္တာကို ေတြ႕ျမင္ ခံစားၾကရမွာပါ။

ဒီေန႔ သခင္ခရစ္ေတာ္က ဒီဘ၀ အခက္အခဲ ျပႆနာအေၾကာင္းကို လၿူပိန္းနားလည္ေအာင္ ႐ွင္းျပ ေဟာျပခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ဟာ သူေဟာသမွ် ဓမၼတရားေတြကုိ ႐ွင္္း႐ွင္းလင္းလင္း နားလည္ သေဘာေပါက္ေစလုိတယ္။ ဒီေတာ့ မိမိရဲ႕ တရားနာ ပရိသတ္ နားလည္ေလာက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကုိပဲ ဥပမာ ေပးၿပီး ေဟာခဲ့တဲ့တရား ျဖစ္ပါတယ္။

ကုိယ္ေတာ္နဲ႔ အနီးစပ္ဆံုး ပုဂၢိဳလ္ေတြက တမန္ေတာ္ႀကီးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတမန္ေတာ္ႀကီးေတြ သာမန္အားျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ အသိပညာကေတာ့ တံငါလုပ္ငန္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တံငါေတြရဲ႕ သေဘာသဘာ၀က ပုိက္ကြန္ထဲ ၀င္သမွ် သက္ရွိအာဏာ၀ါေတြကုိ ဖမ္းေတာ့ ဖမ္းယူလုိက္တာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ပုိက္ကြန္လက္ထဲကုိ ဆဲြဆဲြၿမဲၿမဲ ဆုပ္ကုိင္ၿပီးေရာ အေကာင္း/အဆုိးကုိ စၿပီး ေရြးခ်ယ္တယ္။ ေကာင္းတာေတြကုိ စုပံု လက္ခံၿပီး၊ မေကာင္းတဲ့၊ မလွတဲ့ အာကာ၀ါေတြကုိ ကုန္းေပၚပဲဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေရထဲပဲဲျဖစ္ျဖစ္ ျပန္ခ်ၿပီး လႊင့္ပစ္တတ္တဲ့ အက်င့္ ရွိၾကပါတယ္။

    ကမၻာႀကီးကုိ အနီးကပ္ ေလ့လာၾကည့္ေတာ့ လူေကာင္းလူေတာ္ေတြရွိ သလုိပဲဲ၊ လူဆုိးလူညံ့ေတြ ရွိတာကုိ ေတြ႕ၾကရတယ္။ ဒီေတာ့ သူတုိ႔သိတဲ့ ကၽြမ္းတဲ့ အတတ္ပညာနဲ႔ပဲဲ သူတုိ႔က ခြဲျခားေစလုိခဲ့ၾကတဲ့ ေကာင္းသူေတြလာ၊ မေကာင္းသူေတြေဂ်ာင္းလို႔ ေျပာလုိခဲ့ၾကတယ္။ ဆိုလိုတာက ေကာင္းတဲ့သူေတြ ေကာင္းရာသြား၊ မေကာင္းတဲ့သူေတြ မေကာင္းတဲ့ ေနရာသြားေတာ့။ ခရစ္ေတာ္က ဒီအေတြးအေခၚ၊ ဒီစ႐ုိက္မ်ဳိးကုိ လက္မခံ လုိခဲ့ဘူး။

ဒါေၾကာင့္သူက ေရလုပ္သားေလာကမွာ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြကုိ စုိက္ပ်ဳိးေရးဘ၀နဲ႔ ခ်ိန္တုိးၿပီးေတာ့ ႐ွင္းျပခဲ့တယ္။ ယခု က႐ုစုိက္ၾကရမွာက ဒီေန႔ ဒီလူသားေတြ ေလာက လယ္ကြင္းျပင္ႀကီးထဲကို ထာ၀ရဘုရားသခင္ တစ္ပါးတည္းကသာလွ်င္ မ်ဳိးေကာင္း၊ မ်ဳိးသန္႔ေတြကုိ က်ဲျဖန္႔ ေပးေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ထာ၀ရဘုရားသခင္ အေပၚ မုန္းတီးခဲ့တဲ့ လူသားေတြ အေပၚ မနာလုိသ၀န္တုိခဲ့တဲ့ နတ္ဆုိးဟာလဲ မေကာင္းတဲ့ မ်ဳိးေစ့ေတြကုိ အလစ္သုတ္ၿပီး ၀င္က်ဲေနတာကုိလဲ ေတြ႕႐ွိရပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္က ဒီသီးႏွံပင္ေတြက တက္လာပါေစတဲ့၊ ေနာက္ဆံုး ေသာေန႔ၾကေတာ့မွဘဲ ေကာင္းတဲ့ သီးႏွံေတြကုိ သိၾကားတမန္ေတြက ေကာက္ယူသိမ္းဆည္းၾကၿပီးေတာ့ မေကာင္းတဲ့ သီးႏွံေတြကုိေတာ့ မ်ဳိးေစ့ ပုိင္ရွင္ျဖစ္တဲ့ မေကာင္းဆုိး၀ါးမ်ား စံျမန္းရာ ေနရာကုိဘဲ စုပံုၿပီး ဖ်က္ဆီးျခင္းခံရတယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒီေန႔ နားလည္ရတဲ့ ဓမၼတရားေတာ္က အေကာင္း၊ မေကာင္းကုိ လုိက္လံ ႐ွာေဖြေနၾကတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တေတြဟာ မ်ဳိးေစ့ပုိင္႐ွင္ကုိ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္တတ္ၾကဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဇစ္ျမစ္ကုိ သံုးသပ္ပါ။ စိစစ္ပါ။ ေ၀ဖန္ပါ။
RVA ထုတ္လႊင့္ခ်က္မွ

Read More...

Tuesday, August 12, 2014

ကိုယ္က်င့္တရားကို ၀တ္ဆင္ပါ

ၿပီးခဲ့တဲ့လေတြဆီတုန္းက  ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏို္င္ငံမွာ လူေတြ အစြမ္းကုန္ က်င္းပၾကတဲ့ ပြဲရက္ေတြမ်ားခဲ့တယ္။ အဲဒီအထဲမွာမွ သႀကၤန္ပြဲဟာ အစည္ဆံုးပါပဲ။ အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕အနယ္နယ္မွာ ႐ွိၾကတဲ့ လူေတြအားလံုး နီးပါးဟာ ဒီ သႀကၤန္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေပ်ာ္ၾကတဲ့သူေတြ၊ ေပ်ာ္ခ်င္တဲ့သူေတြ ႐ွိသလုိ၊ ဒီေပ်ာ္ခ်င္တဲ့သူေတြ အတြက္ ေရာင္းခ်င္၊ ၀ယ္ခ်င္တဲ့သူေတြ၊ ေၾကာ္ျငာခ်င္တဲ့သူေတြလည္း မနည္းပါဘူး။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ လူေတြဟာ သႀကၤန္ပြဲရဲ႕ ႐ို္က္ခတ္မႈကေတာ့ ခံၾကရတာ ခ်ည္းပါပဲ။ အခ်ိဳ႕လည္း ေအးေအးလူလူ တရားအားထုတ္ၾကသူေတြ ႐ွိပါတယ္။ သႀကၤန္ရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကေတာ့ လူတုိင္းနဲ႔ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ သက္ဆုိင္ေနခဲ့ပါတယ္။
 
ဒီထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ေတြအတြက္ ပိုၿပီး ရင္ခုန္စရာေကာင္းတာကေတာ့ (Holy Week) လို႔ ေခၚၾကတဲ့ သန္႔႐ွင္းေသာ ရက္သတၱပတ္ပါပဲ၊ လူေတြ အထူးသျဖင့္ ဘာသာ၀င္ေတြဟာ ဒီပြဲေတာ္ရက္ေတြမွာ ဘယ္လို ျပင္ဆင္ၾကပါသလဲ။ ဒီေနရာမွာ ထူးဆန္းတယ္ပဲ ေျပာရမလား၊ မဆန္းဘူးပဲ ေျပာရမလား၊ လူအခ်ိဳ႕ရဲ႕ အသံေတြကို ၾကားခဲ့ရပါတယ္။ “ပါစကားပြဲေန႔မွာ ၀တ္ဖို႔ ၀ယ္လာတာ (၃ေသာင္း) သံုးေသာင္းေတာင္ ေပးရတာလို္က္တယ္ မဟုတ္လား။ ဒါေပမယ့္ေအ.. တစ္ရက္ထဲေတာ့ ၀တ္ရတာ မတန္ပါဘူး” “ညည္းကလည္းေအ.. ၾကာသပေတးေန႔ႀကီးကေန စ၀တ္လို္က္ေပ့ါ”၊ ရေနဘူးေတာ့၊ ေသာၾကာေန႔က ၀မ္းနည္းျခင္းဆိုေတာ့ အရင္ႏွစ္က ၀ယ္ထားတဲ့ အနက္ေရာင္အကြက္ ႐ွိတယ္ေအ”  ဒါေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ အိမ္ေတြမွာ ၾကားေနၾက စကားလံုး အခ်ိဳ႕ပဲ ႐ွိပါေသးတယ္။ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ႀကီးကလည္း ဒီလုိပါပဲ။ ဒီဘက္ေခတ္ ႐ုပ္၀ါဒီ လႊမ္းမိုးမႈ မ်ားလာတဲ့ေခတ္မွာ၊ ရင္တြင္း ခံစားခ်က္၊ အျဖစ္အမွန္ရဲ႕ အႏွစ္သာရေတြဟာ ကုန္ခမ္းလို႔ လာပါတယ္။ အခမ္းအနားတစ္ခု တက္ဖို႔ရာ အ၀တ္အစားႏွင့္ အျခားေသာ တန္ဆာ ဆင္မႈေတြဟာ မ႐ွိမျဖစ္ ေနရာမွာ ေရာက္ေနၾကပါတယ္။ ဒါေတြဟာ တကယ္ေတာ့ လူ႕ေလာကႀကီးအတြက္ မ႐ွိမျဖစ္ မဟုတ္သလို၊ ထိုက္သင့္သေလာက္ ႐ွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္ စဥ္းစားမိတဲ့အခ်က္ တစ္ခုကို တင္ျပေပးခ်င္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါကေတာ့“ကုိယ္က်င့္တရားကုိ ၀တ္ဆင္ပါ” ဆိုတဲ့ စကားပါပဲ။
 
ဒီစကားလံုး အသံုးအႏႈန္းကုိ မၾကားဘူးလို႔ စိမ္းေနေကာင္း စိမ္းေနပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ရဲရဲႀကီး ေျပာလိုပါတယ္။ “ကုိယ္က်င့္တရားကုိ ၀တ္ဆင္ပါ” ဟုတ္ပါတယ္ မိတ္ေဆြ၊ မိတ္ေဆြတို႔ဘ၀မွာ ကုိယ္က်င့္တရားကုိ မ၀တ္ဆင္ႏုိင္သ၍ လူေတာတိုးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ မိမိတို႔ဘ၀မွာ ဘုရားတရားဘက္ကို မၾကည့္ဘဲနဲ႔၊ ေလာကႏွင့္ ပက္သတ္တ့ဲ သမိုင္းကိုပဲ ၾကည့္ပါ။ လူဟာ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ တည္းေနမရသလို တစ္ဦးတစ္ေယာက္နဲ႔လည္း ဘာမွ မလုပ္ႏို္င္ပါဘူး။ အမ်ားႏွင့္ တည့္ရမယ္၊ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ေနထုိင္ႏုိင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြရဲ႕ ခ်စ္ခင္မႈကို ရယူဖို႔ရာ “ကိုယ္က်င့္တရားကို ၀တ္ဆင္ၾကပါ။” ကၽြန္ေတာ္အပို မေျပာပါဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ၾကည့္လို္က္္ပါ။ လူဆိုတဲ့ သတၱ၀ါဟာ ဆက္ဆံရ ခက္တယ္လို႔ပဲ ေျပာရမလား၊ အလို မျပည့္ႏို္င္ဘူးလို႔ပဲ ေျပာရမလား၊ တစ္ခုခုေတာ့ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ေလာကႀကီး တစ္၀ွမ္းမွာ စြန္႔ႀကဲတဲ့သူေတြ၊ ေအာင္ျမင္တဲ့သူေတြ၊ ႂကြယ္၀တဲ့သူေတြ၊ ပညာတတ္တဲ့ သူေတြ အမ်ားႀကီး႐ွိပါတယ္။ ဒီလုိ လူေတြရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈဟာ ထိပ္ဆံုးမွာ အၿမဲ ႐ွိေနပါသလား။ ေပးကမ္း စြန္႔ႀကဲမႈ တစ္ခုကိုပဲ ၾကည့္ပါ၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ ကိစၥတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူဟာ တစ္ခါတစ္ေလ ဒီေပးကမ္း စြန္႔ႀကဲမႈကုိ ၀တ္ဆင္ တက္ပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ လူမႈဘ၀တိုးတက္ဖို႔၊ အသိုက္အ၀န္းကို ခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔ သံုးတက္ၾကပါတယ္။ ေခတ္အေခၚ မဲဆြယ္တယ္ေပါ့ဗ်ာ။

ဒီလို ေပးကမ္း စြန္႔ႀကဲမႈေတြဟာ ေရ႐ွည္ မတည္တံ့သလို လူႀကိဳက္နည္းတဲ့ အျပဳအမူတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေပးတာ ယူမယ္၊ ၿပီးရင္ ျပန္မယ္ဆုိတဲ့ အျပဳအမူကို ဆက္ဆံခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ ေအာင္ျမင္တ့ဲသူေတြ၊ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုဟာ ၾကာ႐ွည္ ထိန္္းထားႏို္င္ဖ႔ို အေတာ္ကို ခက္ခဲတဲ့အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိရဲ႕ ထိပ္မွာ ေနရာမ႐ွိေတာ့သလို၊ ေအာက္ကေန ကန္ထုတ္တဲ့သူေတြ ႐ွိတဲ့အခါမွာ မိမိိ ေအာင္ျမင္မႈကို ဘယ္လိုမွ ထိန္းမထား ႏို္င္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ ရလဒ္ဟာ ေနာက္ဆံုးမွာ ေအာက္ကုိ ျပန္ဆင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ မူရင္းသ႐ုပ္က ေပၚလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ မိိမိဟာ ေအာင္ျမင္ခ်ိန္မွာ ေမာက္မာတဲ့သူ တစ္ေယာက္၊ နားမလည္တတ္တဲ့ သူတစ္ေယာက္ ဆိုရင္ေတာ့၊ ဟိုသီခ်င္းထဲကလို “ငါနားမွာ ဘယ္သူမွာ မ႐ွိေတာ့ဘူး ေၾကကြဲ အထီးက်န္" ဆိုတာထက္ သာသြားႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္ ႂကြယ္၀တဲ့သူေတြ၊ ထိုသူေတြလည္း ဒီလိုပါပဲ။ ႂကြယ္၀မႈဟာ ပုိေတာင္ ထိန္းသိမ္းရ ခက္ခဲပါေသးတယ္။ မိမိ ႂကြယ္၀ခ်ိန္မွာ ကပ္ၾကမဲ့၊ စားၾကမဲ့၊ သူေတြဟာ မိမိမ႐ွိေတာ့တဲ့ အခ်ိန္မွာ သစၥာ႐ွိဖို႔ ခက္ခဲလွပါတယ္။ အေႁခြအရံဆိုတာ၊ ေႁခြမွ ရံသလို၊ အေစအပါးဆုိတာဟာလည္း၊ အၿမဲ သစၥာ မ႐ွိႏိုင္ပါဘူး။ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ ေန႔ရက္ေတြ ၾကံဳေတြ႕ႏုိ္င္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕က ေျပာၾကပါတယ္။ ေငြကို ခိုင္းစားတယ္၊ ခို္င္းစားတယ္။ ဒီလို ပုဂၢိဳလ္ေတြတြက္ေတာ့ ေငြက သူတို႔ကို ခို္င္္းစား ေနတယ္ဆိုတာ၊ ေမ့ေလ်ာ့ ေနၾကလို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ မနက္လင္းတာနဲ႔ေငြ၊ ညေနမိုးခ်ဳပ္ထိ ေငြ၊ ေငြနဲ႔ မိသားစုဘ၀၊ ေငြႏွင့္ မိဘ၊ ေငြႏွင့္ ဘုရားတရား၊ ေငြနဲ႔ ကိုယ္က်င့္သိကၡာ အားလံုးကို မလဲလုိက္ပါနဲ႔။ သင့္မွာ အေရးႀကံဳရင္သံုးဖို႔ တစ္ခုခုေတာ့ ခ်န္ထားလိုက္ပါ မိတ္ေဆြ။
 
 ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ပညာတတ္မ်ား၊ ဒီလူေတြက လူ႕ေဘာင္ကိုုိ ေကာင္းေကာင္း အက်ိဳးျပဳၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပညာတတ္တစ္မ်ိဳးတည္းနဲ႔ ေလာကႀကီးကိုိိ ေလွ်ာက္လွမ္းလို႔ မရႏို္င္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ ေစာေစာက တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ခ်မ္းသာမႈေတြ၊ ေအာင္ျမင္မႈေတြ၊ ပညာႂကြယ္၀မႈေတြဟာ ေကာင္းမြန္ေပမဲ့လည္း “ကုိယ္က်င့္တရားကို ၀တ္ဆင္တာေလာက္ မမြန္ျမတ္သလို လူခ်စ္လူခင္ မမ်ားတာ အမွန္ပါ။ ဥပမာေလးေတြ ၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။ “ဂုဏ္ပကာသနကို နတၳိျဖစ္တဲ့၊ မဟတၱမဂႏီၵႀကီးကုိ အိႏၵိယႏို္င္ငံက သာမက ကမၻာကပါ ခ်စ္ၾကပါတယ္။ အကႍီ်တံုးလံုး၊ ေအာက္ပုိင္း သင္တုိင္းတစ္ထည္သာပါတဲ့ ဂႏီၵႀကီးဟာ ကမၻာမွာ တုိ႔တစ္ခ်ိန္က ေနမ၀င္အင္ပါယာကို ပိုင္ဆိုင္ခဲ့တဲ့ အဂၤလိပ္အစိုးရကို ဘာလက္နက္မွ မပါဘဲနဲ႔ ေတာ္လွန္ႏုိင္္ခဲ့တာဟာ သူ႕မွာ႐ွိတဲ့ ကုိယ္က်င့္သိကၡာကို သူခ်စ္တဲ့ ျပည္သူလူထုက ယံုခဲ့လို႔ပါပဲ။ လူမႈေရး ႐ႈပ္ေထြးလွတဲ့ အိႏၵိယလိုႏို္င္ငံမ်ိဳးမွာ ဂႏၵီႀကီးဟာ လူအားလံုးရဲ႕ အခ်စ္ကို ရ႐ွိခဲ့ပါတယ္။      

    ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ငယ္ငယ္တုန္းက ေျပာေျပာျပခဲ့တဲ့ ရြာသူႀကီး ဘစီႏွင့္ အ႐ူးတင္စိန္
ပံု၀တၳဳေလးေပါ့။ အ႐ူးတင္စိန္ေရာ၊ ရြာသူႀကီးဘစီေရာ ႏွစ္ေယာက္စလံုး တစ္ရက္တည္း ေသလို႔၊ တစ္ရက္တည္း ဇာပနခ်တဲ့အခါ၊ အ႐ူးတင္စိန္ဇာပနက ပိုၿပီး စည္ကားပါေလေရာလား။ လူေတြဟာ ဘာကုိ္ အခ်စ္ဆံုးလဲ၊ ဘာကို တန္ဖိုးအထားဆံုးလဲ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သာသနာမွာ ရဟႏၲာတင္ေျမာက္ ၾကတာပါ။ ၾကည့္ပါ ပညာတတ္္လို႔လား၊ ခ်မ္းသာလို႔လား၊ ေအာင္ျမင္လို႔လား၊ စဥ္းစားစရာပါ မိတ္ေဆြ၊ ကိုယ္က်င့္တရားကို္ ၀တ္ဆင္ျခင္းဟာ အလံုျခံဳဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ ေလာကမွာ ဖက္႐ွင္တို႔၊ စတို္င္တို႔ဆိုတာဟာ ႐ုပ္၀ါဒီ သက္သက္ရယ္ပါ။ လူ အခ်စ္ဆံုး၊ အခင္ဆံုး ဖက္႐ွင္ဟာ၊ စတို္င္ဟာ၊ “ကုိ္ယ္က်င့္တရားကုိ ၀တ္ဆင္ျခင္း”ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုုရားေက်ာင္းသြားဖို႔ အက်ႍေကာင္းေကာင္း တစ္ထည္႐ွိဖို႔ လိုပါသလား၊ တစ္ခါတေလ ဘ၀မွာ အမွတ္တမဲ့ေတြဟာ အမွတ္တရ ျဖစ္္တက္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြအေပါင္း၊ မိတ္ေဆြမ်ားရဲ႕ဘ၀မွာ“ကုိယ္က်င့္တရားကို္ ၀တ္ဆင္ႏုိင္ေသာ ပုဂိၢဳလ္”မ်ား ျဖစ္ၾကပါေစ။

    ေနာက္တစ္ဆင့္တက္ၿပီး၊ သင္ဟာ ကုိယ္က်င့္တရားကိုလဲ ၀တ္ဆင္ထားမယ္ ေအာင္ျမင္တဲ့သူ တစ္ေယာက္လဲ ျဖစ္မယ္။ ပညာတတ္တဲ့ သူတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္မယ္။ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀တဲ့ သူတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အတိုင္းထက္ အလြန္ပါပဲ။ သင့္ပတ္၀န္းက်င္ကပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေဆြမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းကပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္သူေတြကပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အခ်စ္ဆံုး လူတစ္ေယာက္၊ အျမတ္ႏိုးဆံုး လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာမွာပါ။ ခ်စ္ေသာ စာဖတ္သူ ပရိတ္သက္ အေပါင္းလည္း “ေလာကႏွင့္ အဆင္ေျပဖို႔ လူခ်စ္ လူခင္မ်ားဖို႔၊ ကိုယ္က်င့္တရားကုိ ၀တ္ဆင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔” ဆႏၵျပဳ ဆုေတာင္း ေပးလို္က္ရပါတယ္။
 
 ေ၀လီ

Read More...

Saturday, August 9, 2014

ငါ၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ အမွ်

“ငါ၌ တည္ေနၾကေလာ့။ ငါသည္လည္း သင္တို႔၌ တည္ေနမည္။” (ေယာ ၁၅း၄) သင္တို႔သည္ ငါ၌ တည္၍ ငါ့စကားသည္ သင္တို႔၌ တည္ေနလွ်င္ သင္တို႔သည္ ေတာင္းခ်င္သမွ်ကုိ ေတာင္း၍ ရလိမ့္မည္။(ေယာ-၁၅း၇) သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ သူ၏ သားသမီးအားလံုးကို သူခ်စ္သည္ႏွင့္ အမွ် သူ၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၌ တည္႐ွိေစခ်င္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေပၚ ထား႐ွိေသာေမတၱာသည္ ေျပာင္းလဲျခင္းမ႐ွိ၊ ထာ၀ရေမတၱာႏွင့္ ခ်စ္ေတာ္မူေသာဘုရား ျဖစ္သည္။
ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္သည္ မေန႔၊ ယေန႔၊ ေနာင္ကာလ အစဥ္အၿမဲ ေျပာင္းလဲျခင္း မ႐ွိေသာဘုရား ျဖစ္သည္။ (ေဟၿဗဲ၁၃း၈) သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား မွန္ကန္ေသာ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္ ကတိစကားကို ထားခဲ့ေပသည္။ ငါသည္လည္း ကပ္ကမၻာကုန္သည္တိုင္ေအာင္ သင္တို႔ႏွင့္ အတူ အစဥ္မျပတ္႐ွိမည္။ (မာ၂၈း၂၀) ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အလယ္တြင္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးအားျဖင့္ အတိတ္ ကာလကပင္ ႐ွိခဲ့ပါသည္။ ေနာင္ကမၻာ ကုန္သည့္တိုင္ေအာင္လည္း တည္႐ွိေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။                           
      ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးကို ဖူးေမွ်ာ္ ကုိးကြယ္ျခင္းအားျဖင့္ ရ႐ွိေစသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အဖဆရာေတာ္ ခ်ားစ္ဘို၏ ၾသ၀ါဒကုိ အမွတ္ရမိသည္။           

(၁) ကက္သလစ္မိသားစုမ်ား၏ စိတ္ႏွလံုးေျပာင္းလဲၿပီး ျငိမ္သက္သာယာေသာ အိမ္ေထာင္စုအသြင္သို႔ ကူးေျပာင္း လာလိမ့္မည္။

(၂) ဘာသာတူမ်ား ၀ိညာဥ္ေရးစိတ္ဓာတ္၊ အ႐ွိန္အဟုန္ ျမင့္မားလာၿပီး ရဟန္းေဘာင္ သူေတာ္စင္ေဘာင္သို႔ ၀င္လုိသူ မ်ားျပား လာၿပီး ေခၚေတာ္မူျခင္းေနာက္သို႔ ႏိုးၾကား တတ္ႂကြစြာ လိုက္ၾကမည္။                   

(၃) မစၦားတရားပါ၀င္သူ၊ စကၠရမင္တူးခံယူသူ အေရအတြက္ မ်ားျပားလာၿပီး ဘာသာတူဦးေရ ပိုမို တိုးပြားလာမည္။       

(၄) ဘာသာတရား လံုး၀ မလိုက္နာသူႏွင့္ ေပါ့ဆသူမ်ား ဘာသာေရး၌ ျပန္လည္ အသက္၀င္လာမည္။ ဘုရားႏွင့္ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ဆုေတာင္းျခင္းဟာ ဘုရားနဲ႔ ေပါင္းစပ္ျခင္း၊ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္း၊ ဘုရားႏွင့္နီးနီး ျဖစ္ေနျခင္း။   

ခရစ္ယာန္တို႔ရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းက ဆုေတာင္းျခင္း ျဖစ္သည္။                       

ခရစ္ယာန္တို႔ရဲ႕ အဓိကက ကုိ္ယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္နဲ႔ ကုိ္ယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးက ခြဲခြာ၍ မရပါ။ ကုိ္ယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးကို ဖူးေမွ်ာ္ ကုိးကြယ္ျခင္းသည္ ဘုရားႏွင့္ နီးကပ္တည္႐ွိၿပီး ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးအားျဖင့္ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ ေကာင္းမြန္ေသာအရာမ်ားအျဖစ္သို႔ လူတုိ္င္းကို ေျပာင္းလဲေစႏိုင္ပါသည္။

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးကို ဖူးေမွ်ာ္ ကိုးကြယ္ခ်ိန္တြင္ အေႏွာင္အဖြဲ႕ဟူသမွ် ကိုယ္ေတာ္၏ ေ႐ွ႕ေမွာက္၌ ေျဖေလ်ာ့၍ ေအးေဆး လြတ္လပ္စြာ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈကို္ ရယူပါ။ မိမိဘ၀တြင္ ခံစား၊ စံစားရသမွ် ပြင့္လင္းစြာ ရင္ဖြင့္ႏုိင္ပါသည္။ ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ျခင္းအတြက္ ရ႐ွိခဲ့ေသာ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားအတြက္ ေက်းဇူးဆပ္တင္ၾကရန္ မိမိႏွင့္ လူသားမ်ား၏ အျပစ္အားလံုးအတြက္ ဒဏ္ဆပ္ေျဖရန္ လိုအပ္ေသာ ဆုေက်းဇူးေတာ္မ်ား ေတာင္းခံရန္၊ စကၠရမင္တူး၌ ခရစ္ေတာ္အား ထိခို္က္ေစာ္ကားျခင္း၊ လစ္လ်ဴ႐ႈ ဂ႐ုမျပဳဘဲေနခဲ့မိျခင္း၊ ေက်းဇူးဆပ္တင္ရန္ ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့ျခင္းမ်ားအတြက္ ေတာင္းပန္လ်က္ ဆပ္ေျဖကာ ဖူးေမွ်ာ္ ကို္းကြယ္ႏိုင္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၍ ေသြးတစ္စက္မွ် မက်န္ အသက္ေတာ္ကို စြန္႔ေတာ္မူၿပီး အဖိုးမျဖတ္ႏိုိင္ေသာ အေသြးေတာ္အားျဖင့္ ၀ယ္ယူခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အားလံုးသည္ ေကာင္းကင္ဘံုအိမ္ေတာ္၌ ဧကန္မုခ် ၀င္စားႏုိ္င္ရမည္။ ခရစ္ေတာ္႐ွင္၏ ယံုၾကည္သူမ်ားကို သိမ္းဆည္းရန္ ကိုယ္ေတာ္႐ွင္ ျပန္လည္ ႂကြလာေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အားလံုး လိုက္ပါႏို္င္ရန္ ကုိယ္္ေတာ္ျမတ္္ စကၠရမင္တူးကို ယံုၾကည္စြာ ဖူးေမွ်ာ္ ကုိးကြယ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။   

ေကာင္းကင္ ေရႊျပည္သို႔ေ႐ွ႕႐ႈ ေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ ခရစ္ယာန္တုိ႔၏ အသက္တာသည္ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္႐ွိ၍ အလြန္ ၀မ္းေျမာက္ ၾကည္ႏူးဖြယ္ေကာင္းေပသည္။ ေမတၱာေတာ္႐ွင္ ဘုရား႐ွင္က “၀န္ေလး၍ ပင္ပန္းေသာသူ အေပါင္းတို႔၊ ငါ့ထံသို႔ လာၾကေလာ့။ ငါသည္ ခ်မ္းသာေပးမည္”ဟု ယေန႔တုိင္ စိတ္႐ွည္စြာ ဖိတ္ေခၚေနပါသည္။ “ယခုပင္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာ အခ်ိန္႐ွိ၏။ ယခုပင္ ကယ္တင္ရာ ေန႔ရက္ကာလျဖစ္၏။” (၂ ေကာ ၆း၂၂) ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလံုး ႏို္င္ငံေတာ္ က်ယ္ျပန္႔ တိုးတက္ေရးအတြက္ အုပ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္အျဖစ္ ပါ၀င္ႏုိင္ရန္ ယခုကစ၍ ႀကိဳးစားၾကပါစို႔။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အားလံုးကို သူ၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ အမွ် ခ်စ္ႏိိုင္ရန္ ကို္ယ္ေတာ္ျမတ္ ေက်ာင္းေဆာင္ ဗိမာန္ေတာ္မွ အစဥ္ ေစာင့္ေမွ်ာ္လွ်က္႐ွိေနပါၿပီ။            
မာဒေလးနား
(စိန္ေမရီ၊ျပင္ဦးလြင္)       

Read More...

Wednesday, August 6, 2014

လူငယ္ႏွင့္ စိတ္ဖိစီးမႈ

အခုေခတ္မွာ ေရပန္းစားေနတဲ့ စိတ္ဖိစီးမႈလို႔ ေခၚတဲ့ (Stress) ကို ပညာ႐ွိ၊ ပညာမဲ့၊ ဂုဏ္သေရ႐ွိ လူတန္းစား၊ အေျခခံလူတန္းစားပါ မက်န္ ေခၚေ၀ၚေျပာဆိုကာ အသံုး တြင္က်ယ္ေနပါၿပီ။ အရင္ေခတ္က အလုပ္ထဲမွာ စိတ္ညစ္ရတယ္လုိ႔ ေျပာတတ္ၿပီး၊ အလုပ္႐ွင္က အတၱႀကီးတယ္၊ ၾကမ္းတယ္ မိဘႏွင့္ သားသမီးပင္လွ်င္ စည္းကမ္း တင္းက်ပ္လြန္းလွ်င္ပင္ သားသမီးမ်ားအတြက္ စိတ္ညစ္စရာမ်ား ျဖစ္လာတတ္တယ္။ အရင္ေခတ္က စိတ္ညစ္တယ္လို႔ ေျပာမယ့္ အစား လူတို္င္းလိုလိုပင္ (Stress) စိတ္ဖိစီးမႈလို႔ ေျပာတတ္ေနပါၿပီ။              

ယေန႔ေခတ္က မိသားစု (၅)ေယာက္႐ွိရင္ (၅)ေယာက္ အလုပ္ထြက္ လုပ္ရပါတယ္။ တစ္ေယာက္ လုပ္စာကို တစ္မိသားစု  စားရတဲ့ ေခတ္မ်ိဳး ကုန္လြန္ခဲ့ပါၿပီ။ လူငယ္ေတြလည္း အရြယ္နဲ႔ မလို္က္ေအာင္ စိတ္ရဲ႕ တင္းၾကပ္မႈေတြ ခံစားရပါတယ္။ အလုပ္ ပင္ပန္းၿပီး အိမ္ျပန္လာလို႔ စည္းလံုးမႈ႐ွိတဲ့ မိသားစု႐ွိရင္ေတာ့ ေတာ္ေသးတာေပါ့။

တစ္ခ်ိဳ႕ လူငယ္ေတြဆိုလွ်င္၊ အိမ္ေရာက္ေတာ့ မိသားစု၀င္ေတြရဲ႕ ၿငိဳျငင္မႈေတြကိုသာ တစ္ပံုႀကီး ခံစားရတတ္ပါတယ္။ အလုပ္ရဲ႕ Stress(စိတ္ဖိစီးမႈ)ကို မိသားစုကို ျပန္ေျပာၿပီး စိတ္ေျဖခ်င္ေပမယ့္ အိမ္ေရာက္ေတာ့ တစ္ခါ စိတ္ညစ္ ရျပန္ပါေလေရာ။ ၾကာလာေတာ့  Stress (စိတ္ဖိစီး)မႈေတြ မ်ားလာေတာ့  ေရာဂါအသြင္ ကူးေျပာင္းၿပီေပါ့။ ဒီလုိ ေရာဂါျဖစ္လာေတာ့လည္း အသက္ငယ္ငယ္နဲ႔ ေရာဂါျဖစ္ရေကာင္းလားဆိုၿပီး ထိုးႏွက္ ေ၀ဖန္ အျပစ္တင္ၾကျပန္ေရာ၊ ဒီလုိ လူငယ္ေတြ ဒီေခတ္ႀကီးထဲမွာ ဒုနဲ႔ေဒး႐ွိေနတာ Stress ပါ။

    ဘယ္ေနရာ မဆို စိတ္ဖိစီးမႈ (Stress) ျဖစ္လာရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းက ဖိႏွိပ္ျခင္း၊ မနာလုိျခင္း၊ အတၱဆန္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ဖိစီးျခင္းမ်ားအတြက္ ရင္ဖြင့္စရာ ရင္ခြင္တစ္စံု လိုအပ္ပါတယ္။ မိသားစု ရင္ခြင္ရခဲ့ရင္ ဒီလူဟာ ေရာဂါဆိုတာ ျဖစ္မလာေတာ့ပါဘူး။ သူ႕မွာ ေျဖသိမ့္ေပးစရာ မိခင္ (သို႔မဟုတ္) ဖခင္ (သို႔မဟုတ္) ေမာင္ႏွမ သားရင္းေတြ လိုပါတယ္။ ဒီလို ညီၫြြတ္ခ်စ္ခင္တဲ့ မိသားစုုုုုုမ႐ွိတဲ့ လူငယ္ေတြဆိုရင္ အေပါင္းအသင္းေတြထဲက ႐ွာတတ္ပါတယ္။

အေပါင္းအသင္းနဲ႔ အေပးအယူ တည့္ေနတဲ့ အခ်ိန္ကေတာ့ အရမ္းေကာင္းတဲ့ မိတ္ေဆြေတြေပါ့။ ဒါေပမယ့္
စိတ္သေဘာျခင္း မတိုက္ဆိုင္ေတာ့တဲ့အခါ လူတိုင္း ေခၚေျပာၿပီး အတင္းျဖစ္ၿပီး တစ္စိတ္ကေန
တစ္အိတ္ေပါ့။ ျပန္ၾကားရတဲ့ လူငယ္အတြက္ ကမၻာႀကီးမွာ ေနရာ႐ွား သြားပါၿပီ။ ေလာကမွာ ဘယ္လိုေနေန မေပ်ာ္ေတာ့ဘဲ တစ္ခုၿပီး တစ္ခု ၀င္လာတဲ့ ေရာဂါေတြနဲ႔ ၀ိုင္း၀ို္င္းလည္ေနေတာ့တယ္။ ေနာက္ဆံုး မိမိအသက္ကိုပင္ ရန္႐ွာေတာ့သည္ အထိ စဥ္းစား လုပ္ကို္င္တတ္လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယေန႔ေခတ္လူငယ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ရာ၌ “မတင္းလြန္း၊ မေလ်ာ့လြန္းေသာ ေစာင္းႀကိဳး" မ်ားကဲ့သို႔ လုိ္က္ေလ်ာညီေထြမႈ ႐ွိေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းေပးသင့္ပါသည္။ မိဘမ်ားကလည္း ငါေမြးထားက ငါ့သေဘာ”ဟု မဆိုဘဲ လူငယ္ေတြရဲ႕ ခံစားခ်က္ကို နားေထာင္ေပးတတ္ျခင္းျဖင့္သာ အေကာင္းအဆိုးကုိ နားလည္ေစရန္ ဆံုးမ ပဲ့ျပင္သင့္ပါသည္။ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားအေနႏွင့္ ေခတ္နဲ႔ အညီ အလုပ္လုပ္ ေနရေပမယ့္လည္း “လူတိုင္း လူတုိင္း စိတ္မႈဖိစီးမႈနဲ႔ မကင္းႏိုင္ဘူး၊ ငါတစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ဘူး”လိုအပ္တဲ့ ပညာေတြ ဆက္သင္ယူမယ္၊ ထူးခၽြန္လုိ႔ လုပ္သက္ရေအာင္ယူၿပီး ေအာင္ျမင္တဲ့ လုပ္ငန္း႐ွင္ႀကီးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ မိမိတို႔ ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္တဲ့ ဘုရား႐ွင္ရဲ႕ ေျခေတာ္ရင္းမွာ အျပည့္အ၀ ခိုလံႈၿပီး ယံုၾကည္မႈယူပါ။

“ငါ့အားျဖင့္ တတ္ႏိုင္တာ ဘာမွ မ႐ွိေပမယ့္၊ ဘုရားသခင္အားျဖင့္ အားလံုးစံုကို တတ္ႏို္င္တယ္။”အခ်ဳပ္အားျဖင့္ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား အေနျဖင့္ စိတ္ဖိစီးမႈ (Stress)မ်ားကို ဘုရားသခင္ထံမွ ခြန္အားယူၿပီး ေခ်ျဖတ္ႏိုင္တဲ့ လူစြမ္းေကာင္းေလးမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ၾကပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳရင္း xxxxx

 
ေမတၱာမ်ားစြာျဖင့္
လင္ဒါထြန္းလြင္ (ရန္ကုန္)   

Read More...

Saturday, August 2, 2014

အမွန္တရား

လူတုိင္း လူတိုင္း လြတ္လပ္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်င္ၾကတယ္။ လြတ္လပ္မွ ေပ်ာ္ရႊင္မယ္၊ ေပ်ာ္ရႊင္မွလည္း လြတ္လပ္တယ္လို႔ ခံယူၾကေသာ္လည္း လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ႏွစ္ခုစလံုးကိုေပး၍ ၎တို႔ကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေ႐ွာက္ထားမယ့္ အရည္အခ်င္းတစ္ခုကို ေမ့ေနတတ္ၾကပါတယ္။ ၎အေျခခံ အက်င့္သီလကေတာ့ အမွန္တရား ပါပဲ။          

( ေယာဟန္ ၈ း ၃၂ )၌ ခရစ္ေတာ္ ကို္ယ္တုိင္က “သင္တို႔သည္ သမၼာတရားကို သိၾကသျဖင့္ ထုိတရားသည္ သင္တို႔ကို လႊတ္လိမ့္မည္။”ဟု အမွန္တရားႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ျခင္းတို႔ရဲ႕ ဆက္ႏြယ္ေနမႈကို မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့ပါတယ္။ ရဟန္းမင္းႀကီး ဒုတိယေျမာက္ ဂၽြန္ေပါလ္ဟာ မိမိ ဇာတိခ်က္ျမဳပ္ ပိုလန္ျပည္သို႔ႂကြျမန္းၿပီး တရားေဟာၾကားရာတြင္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ ႐ု႐ွားလူမ်ိဳး တစ္ေသာင္းေက်ာ္လည္း လာေရာက္ ပါ၀င္ၾကတယ္။

ႏွစ္ေပါင္း (၇၀)ေက်ာ္ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒေအာက္မွာ ဖိႏွိပ္ထားျခင္းခံရတဲ့ ဘုရားတရားႏွင့္ ၀ိညာဥ္ေရးရာမ်ားဟာ ျပန္လည္ နလန္ထလာရမည့္ အေၾကာင္း၊ ဆိုဗီယက္ ႐ု႐ွားမွာ အႏွစ္တစ္ေထာင္မွ် တည္႐ွိခဲ့တဲ့ ကက္သလစ္ႏွင့္ Outhodox ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားဟာ လူမႈေရးက႑မ်ားကို ပ့ဲျပင္ထိန္းေက်ာင္းၿပီး ႐ွင္သန္ထြားက်ိဳင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္းျဖင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဂၽြန္ေပါလ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ပိုလန္တိုင္းျပည္ အပါအ၀င္ ဆိုဗီယက္႐ု႐ွား၏ ႀကိဳးကိုင္မႈႏွင့္ ဘုရားမဲ့ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္လာၾကတဲ့ အေ႐ွ႕ ဥေရာပတုိင္းျပည္မ်ားအား ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ၎တုိ႔ရဲ႕ ေနာင္ေရးအတြက္ ဆင္ျခင္ၿပီး မွန္ကန္သင့္ေတာ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔ႏွင့္ “လြတ္လပ္ၿပီေဟ့ ဆိုၿပီး” အေနာက္တိုင္းဆန္တဲ့ သံုးျဖဳန္း ဇိမ္ခံလိုမႈမ်ားႏွင့္ စ႐ိုက္ဆိုးေစတဲ့ အခ်ိဳ႕ေသာ အမူအက်င့္မ်ားကို အတုမယူၾကေစဖို႔လည္း မိန္႔မွာလိုက္ပါတယ္။ ႐ု႐ွားႏွင့္ အေ႐ွ႕ ဥေရာပတုိင္းျပည္မ်ား၌ ဘုရားတရား ဆန္႔က်င္တဲ့ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒမ်ား အေရးနိမ့္ ဆံုး႐ံႈသြားမႈကို ၀မ္းသာမိေသာ္လည္း အေနာက္တုိင္းသံုး အရင္း႐ွင္၀ါဒကုိ အေကာင္းဆံုးဟူ၍လည္း သူ မေျပာဆိုခဲ့ပါ။ မိမိ၏ (၁၃)၀ါေတာ္႐ွိၿပီ ျဖစ္တဲ့ ရဟန္းမင္း သက္တာမွာ ဒုတိယဂၽြန္ေပါလ္က ႂကြယ္၀ တိုးတတ္တဲ့ ဥေရာပတုိင္းျပည္မ်ားဟာ တတိယ ကမၻာ့ႏို္င္ငံမ်ားကို္ ကူညီသင့္သေလာက္ မကူညီေသးေၾကာင္း၊ ကမၻာ့လူနည္းစုသာ ျဖစ္တဲ့ႏိုင္ငံတစ္ခ်ိဳ႕ဟာ ကမၻာ့စီးပြားခ်မ္းသာမႈ၏ အႀကီးဆံုး ေ၀စုကုိ ခံစားေနၾကေၾကာင္းျဖင့္ အခြင့္အေရး ရတုိင္း ေ၀ဖန္ ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဟာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကုိ ႀကိဳးကုိင္ႏိုင္သူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားႀကီးမ်ား၏ အက်ိဳးထက္ ႐ိုး႐ိုး လူတန္းစားမ်ား အက်ိဳးကို သယ္ပုိးၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဘက္ဘက္က ပိတ္ပင္ တားဆီးခြင့္႐ွိတဲ့ မိုနိပါလီီ၀ါဒက်ဆင္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လူထု၏ အေျခခံရပို္င္ခြင့္မ်ား၊ အျပဳသေဘာႏွင့္ လြတ္လပ္စြာစြာ ေျပာဆိုေရးသား တင္ျပႏို္င္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တရားမွ်တမႈတို႔ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေ႐ွာက္မယ့္ အဖြဲ႕အစည္းကုိ ဦးစားေပးသင့္ေၾကာင္း၊ ခ်မ္းသာသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားက တတိယကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ ေႂကြးၿမီမ်ားကို အတင္္းအဓမၼ မေတာင္း သင့္ေၾကာင္း၊ သေႏၶဖ်က္ခ်မႈသည္ လူသတ္မႈျဖစ္သျဖင့္ ဘယ္အာဏာပို္င္ကမွ ခြင့္မျပဳႏိုင္ေၾကာင္း၊ ၿခိဳးၿခံထိန္းသိမ္းမႈျဖင့္ ကုိယ္က်င့္တရားေဆာက္တည္မႈႏွင့္ ကုိယ္ခ်င္းစာနာ၍ ေ၀ငွမႈတို႔ အေပၚရပ္တည္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသာလွ်င္ တည္ၿမဲေၾကာင္း၊ စသည့္ အဓိက အက်ဆံုးအခ်က္မ်ားကို ရဟန္းမင္းႀကီး ဂၽြန္ေပါလ္ကဲ့သို႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေျပာဆို၍ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္သည့္ ပုဂိၢဳလ္ႀကီးမ်ား ကမၻာမွာ ခပ္မ်ားမ်ား႐ွိမည္ဟု မထင္ပါ။

ရဟန္းမင္း အျဖစ္ (၁၃ႏွစ္)အတြင္း အီတလီျပည္ပ ခရီးစဥ္ေပါင္း (၅၁)ႀကိမ္ထြက္ခဲ့ရာ ဂၽြန္ေပါလ္က ပိုလန္ျပည္သို႔ ေရာက္စဥ္ ဤသို႔ႁမြတ္ဆိုခဲ့တယ္။ "လြတ္လပ္မႈဆိုတာဟာ ႐ိုး႐ိုးကေလး ပိုင္ဆိုင္ထားလို႔ရသည့္ အရာမဟုတ္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ဟာ ထိုအရာအတြက္ အၿမဲတုိက္ခို္က္ေနရမည္။ ထိုလြတ္လပ္မႈကုိ ေကာင္းတဲ့ဘက္မွာ အသံုးခ်ျခင္းႏွင့္ အမွန္တရားေရးဘက္၌ ပါ၀င္ ေစျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဟာ လြတ္လပ္မႈအတြက္ တိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲေနရတယ္။ အမွန္တရားတို႔ရဲ႕ ဆက္စပ္ေနမႈကုိ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္တရားဆိုရာ၌
၁။ ဘာသာေရးခံယူခ်က္ အမွန္တရား။
၂။ ကိုယ့္ခံယူခ်က္အရ အမွန္တရားႏွင့္
၃။ လူလူခ်င္း ဆက္ဆံမႈ၌ ေတြ႕ရတဲ့ အမွန္တရားဟူ၍ ခြဲျခားျပသႏို္င္တယ္။  


၁။ ဘာသာတရားေရးဆုိင္ရာ ေဟာၾကားခ်က္မ်ားဟာ ခရစ္ယာန္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဗုဒၶဘာသာေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အစၥလာမ္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဟိႏၵဴေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းရာ ျမတ္ရာကို ေဟာၾကတယ္။ ဘာသာခ်င္းတူညီတဲ့ အဓိက အခ်က္ႀကီးမ်ားလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ကုိယ့္ ဘာသာကို တကယ္ဘာသာမွန္လို႔ ႐ိုးသားစြာ ထင္မွတ္၍ စိတ္ေကာင္း ႏွလံုးေကာင္းႏွင့္ က်င့္ႀကံသူဟာ ပုိဆိုး မလာႏိုင္ပါ။ ဘာသာမ်ား အခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးဆီမွ တစ္ဦး အတုယူစရာေတြ၊ လုိက္နာစရာေတြ၊ အမ်ားႀကီး ႐ွိပါတယ္။ ဘာသာတရားတစ္ခုသည္ အမွန္တရားကို အျပည့္အ၀ မ႐ွိေသးသည္ ထားအုံုးေတာ့ အမွားကို အားေပးျခင္းျဖစ္ေစသည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။                

၂။ ကုိယ့္ခံယူခ်က္အရ မွန္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ကုိယ့္အတြက္ မွန္ေပမယ့္ သူမ်ားအတြက္ ဟုတ္ခ်င္မွ ဟုတ္မယ္ဆိုေတာ့ အမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံတဲ့ေနရာမွာ ကုိယ္ခံယူခ်က္အရ အမွန္တရားကို ေရာင္း၀ယ္ေရးမွာလို သူတစ္ပါးအား အတင္း ၀ယ္ယူခို္င္းလို႔ မျဖစ္ပါ။

၃။ ဒီ တတိယက႑မွာ႐ွိတဲ့ အမွန္တရားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ အထူး ဆင္ျခင္ သံုးသပ္ၾကည့္သင့္ပါတယ္။
ဒါကေတာ့ လူလူခ်င္း ဆက္သြယ္မႈ႐ွိသင့္တဲ့ မွန္ကန္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ လူမ်ားအၾကား၌ ေသာ္၎၊ အုပ္စုမ်ားအၾကား၌ ေသာ္၎၊ ျပစ္မွားမႈ တစ္ခုခု၊ ျပႆနာတစ္ခုခု ျဖစ္ခဲ့ၿပီဆိုရင္ ၎ျဖစ္ရပ္ကို မျဖစ္ခဲ့ဘူးဟု ျငင္းဆိုေနရင္ ယုတိၱမ႐ွိ။ ၎မွားကြက္ကို အမွန္ျဖစ္ရေအာင္ သမိုင္းေျပာင္းၿပီး ေရးရင္ သမိုင္းစစ္ သမိုင္းမွန္မျဖစ္ပဲ ယံုတမ္းစကားမွ်သာျဖစ္မည္။ ၎ အစြန္းအကြက္ကို ေနာက္ အစြန္းအကြက္မ်ားျဖင့္ သင္ပုန္းေခ်ရင္ အနိဌာ႐ံု ပုိမ်ားလာတာသာ ႐ွိေတာ့မယ္။ အျပစ္အမွားကုိ အေကာင္းဆံုး ယတရာေခ်ျခင္း ကေတာ့ ၎အမွားကို ႐ိုးသားစြာ၀န္ခံ၍ ကုိယ္မွားခဲ့သူထံမွ အခြင့္ေတာင္းၿပီး ေနာင္ထပ္ မျဖစ္ဖို႔ရန္ မူေျပာင္းလဲေပးျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ကမၻာႀကီးမွာ ဒီလို ယတရာေခ်ျခင္းမ်ိဳး မေတြ႕ရပါ။ မွားတဲ့သူမ်ားက ၀န္မခံတဲ့အျပင္ တစ္ခါမွ မမွားတဲ့ဟန္ႏွင့္ ထပ္အမွားမ်ား လုပ္ေနၾကတယ္။ အာဏာႏွင့္ အခြင့္အေရး ရ႐ွိေနသူမ်ားက မွားကြက္ကို ၀န္ခံျခင္းျဖင့္ လက္ေအာက္သားမ်ားရဲ႕ ေစတနာ က႐ုဏကို ရေအာင္မလုပ္ၾကပဲ စားကြက္ကိုသာ ထြင္ေနၾကတယ္... စသျဖင့္ စသျဖင့္ ကမၻာမွာ ျပႆနာတက္စရာ ပုိမ်ား လာပါတယ္။          

လူလူခ်င္း လိမ္ညာ ေျပာဆိုလို႔ရတယ္။ ကုိယ့္ကို ကုိယ္လည္း လိမ္လည္လို႔ ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ အတုိင္းမသိ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူၿပီး အရာရာကို ႏွံ႔စပ္ သိျမင္ေတာ္မူတဲ့ ဘုရားကိုေတာ့ ဘယ္လူသားကမွ လိမ္လည္ျပဳမူ ေျပာဆိုလို႔ မရပါ။ မိမိကုိယ္တို္င္ကလည္္း သူတစ္ပါးကို မညာ၊ သူတစ္ပါးကလည္း သူ႕ကုိညာလို႔ မရႏိုင္တဲ့ ဘုုရားသခင္ မ်က္ေမွာက္မွာ႐ွိေနတဲ့ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕လူသားမ်ားဟာ ကမၻာ၌ ကုိယ့္အမွားကို ရဲရင့္စြာ ၀န္ခံ၍ လိမ္ညာမႈႏွင့္ စကားမတည္မႈတို႔ကို ေ႐ွာင္႐ွားမယ့္ ပုဂိၢဳလ္ႀကီးမ်ား ထြန္းကားလာေရးႏွင့္ မိမိတို႔ရဲ႕လြတ္လပ္မႈကို အျပဳသေဘာဘက္၊ ေကာင္းရာ တိုးတက္ရာဘက္၌ အသံုးျပဳတတ္ၾကမယ့္ လူသားမ်ား တိုးတက္လာေရးတုိ႔အတြက္ ဘုရား႐ွင္ေတာ္ထံ ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သၾက၍ ႐ိုင္းပင္း ကူညီသြားၾကပါစို႔လား စာဖတ္သူပရိတ္သတ္အေပါင္းတို႔ .........

RVA ထုတ္လႊင့္ခ်က္မွ   

Read More...

Wednesday, July 30, 2014

သတိဆိုတာ ပ္ိုတယ္မ႐ွိ

ယေန႔ေခတ္ အခ်ိန္အခါမွာ လူအားလံုးဟာ စား၀တ္ေနေရးဆိုတဲ့ အဓိက အေရးၾကီးတာကို အာ႐ံုစိုက္ေနၾကရင္း မထင္မွတ္တဲ့ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ၀င္ေရာက္လာတဲ့ အေျခအေနမ်ားကို ရင္ဆိုင္ ေနရတာက္ို ေတြ႕ေနရပါတယ္။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုိရင္ မေတာ္တဆမႈမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေတြက ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေနရသလဲ ဆိုရင္ေတာ့ မိမိရဲ႕ သတိတရားကို ေပါ့ေပါ့ဆဆ ထားခဲ့မိလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ မိမိသြားလာ လႈပ္႐ွားေနရတဲ့ အေျခအေနမွာ အခ်ိန္ျပည့္ မေတာ္တဆမႈေတြနဲ႔ပဲ ျပည့္ႏွက္ေနတယ္ ဆိုတာကို သတိထားဖို႔ အထူး လိုအပ္ေနပါၿပီ။ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ တိုးပြားလာတဲ့ လူဦးေရ၊ ယာဥ္အစီးေရေတြဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြနဲ႔ စာရင္အင္မတန္မွ မ်ားျပား လာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဒီစကားကို ထည့္ေျပာရသလဲဆိုရင္ - လူဆိုတာ မိမိမွာ အေကာင္းတုိုင္း ပကတိအတိုင္း ႐ွိေနတဲ့ မိမိရဲ႕ ကိုယ္အဂၤါ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ ႐ွိေနစဥ္မွာ တန္ဖိုးထားရေကာင္းမွန္း မသိဘဲျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ကိုယ္အဂၤါထဲက တစ္ခုခု ထိခိုက္မိမွ အဲဒီကိုယ္ အဂၤါရဲ႕တန္ဖိုးကို သိနားလည္ၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။                   

အစိုးရမီဒီယာမ်ား၊ ႐ုပ္သံမ်ားကလည္း ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္္သက္ၿပီး သတိေပး ေၾကာ္ျငာမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး တင္ဆက္ေနၾကေပမယ့္ ထိေရာက္မႈကေတာ့ မ႐ွိေသးပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ခုတ္ရာ တစ္ျခား၊ ႐ွရာတစ္ျခား ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ၊ ႐ုပ္သံေၾကာ္ျငာတစ္ခုပဲ နမူနာၾကည့္ပါ။ တင္ဆက္ေနတာ
မေတာ္တဆမႈအတြက္ သတိေပးေၾကာ္ျငာေနတာ။ တင္ဆက္ေနတာက “အရမ္း အေရးႀကီးလို႔ ေျပာတာေနာ္”ဆိုတဲ့ စကားေလးက ေျပာဆို တင္ဆက္ပံု ေလးနက္မႈ မ႐ွိသလိုမ်ိဳး ျဖစ္ေနတာ ေတြ႕ေနရတာက အားလံုး သတိထားမိခ်င္မွ ထားမိမွာပါ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူ႔ရဲ႕ တင္ဆက္ပံုက-နာေရးျဖစ္လုို႔ သြားအားေပးေနတဲ့ သူက နာေရးအိမ္မွာ ေျပာင္စပ္စပ္ အမူအရာနဲ႔ နာေရး ျဖစ္ေနတဲ့၏ အိမ္မွာ႐ွိတဲ့ မိသားစုေတြကုိ အားေပး ႏွစ္သိမ့္ရာပဲေရာက္မလား၊ ပိုျပီးပဲ ဆိုးမလားဆိုတာကို ေတြးၾကည့္ရင္ သိပါတယ္။ ဆိုလိုတာက သိပ္ျပီး ေလးနက္တဲ့ ကိစၥေတြကို ေပါ့ေပါ့ဆဆ ေျပာဆို တင္ျပသလို မရဘူး ဆိုတာကို လံုး၀ေမ့ေနၾကတယ္ေလ။   

အဲဒါေၾကာင့္မို႔ အခုေခတ္ လူငယ္ေလးေတြဟာ အနာဂတ္မွာ ဦးေဆာင္ရမယ့္ လူၾကီးေတြ ျဖစ္ၾကမွာမို႔ မျဖစ္သင့္တာေတြ မျဖစ္ရေအာင္၊ အခုလို ကိုယ္လက္ အဂၤါေလးေတြ အေကာင္းတိုင္း ႐ွိေနစဥ္မွာ တန္ဖိုးထားတတ္ဖို႔နဲ႔ ျဖစ္ျပီးမွ ေနာင္တရေနမယ့္ အစား မျဖစ္ေသးခင္ ၾကိဳတင္ ဂ႐ုတစိုက္္္နဲ႔ သတိထားဖို႔ ေျပာေနတာပါ။
ဥပမာ- လမ္းဆံုမ်ား ေရာက္ျပီးဆိုခဲ့ရင္ ငါမွန္မွန္၊ သူမွန္မွန္ မိမိယာဥ္ရဲ႕ အ႐ွိန္ကို ေလ်ာ့ေပးပါ။ ႐ုတ္တရက္ မထင္မွတ္ပဲ ျဖတ္ေျပးတတ္တဲ့ ေခြး၊ ကေလးငယ္မ်ား အတြက္ မိမိရဲ႕ အ႐ွိ္န္ကို ထိန္းႏိုင္ေလာက္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးနဲ႔ ယာဥ္ကို ဂ႐ုတစိုက္ ေမာင္းႏွင္ၾကပါ။ အကယ္၍ ေဒါသကို လက္ကိုင္ထားျပီး ေမာင္္းႏွင္ၾကမယ္ဆိုရင္ ျပႆနာက ၾကီးသထက္ ၾကီးသြားမယ္။ အေျခအေနက ဆိုးသထက္ ဆိုးသြားမယ္ဆိုတာ သိသာေအာင္ ေျပာရမယ္ဆိုရင္-ယာဥ္ထိခိုက္မႈျဖစ္ျပီ ဆိုတာနဲ႔

(၁) အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမႈ စတင္ျဖစ္ေနျပီ၊
(၂) မလိုအပ္ပဲ မႈခင္းရင္ဆိုင္ရတဲ့ အေျခအေန ျဖစ္သြားတတ္တယ္၊
(၃) ေငြေၾကး ကုန္က်စရိတ္ ေသခ်ာေပါက္ ေပးဆပ္ရေတာ့မယ္၊
(၄) ယာဥ္ထိခိုက္မႈ၊ လူထိခိုက္မႈအတြက္ နစ္နာရတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္ပြားသြားတာကို လက္ေတြ႕ ရင္ဆိုင္ ၾကံဳေတြ႕ရေတာ့မယ္၊
(၅) အဆိုးဆံုးကေတာ့ လူ႕အသက္ အႏၲရာယ္ကိုလဲ ျခိမ္းေျခာက္လာႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးေတြ ခါးသီးစြာနဲ႔ ၾကံဳေတြ႕ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တန္ဖိုး႐ွိတဲ့ လူငယ္ေတြဟာ “သတိမမူ၊ ဂူမျမင္ ဆိုသလို” မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ဆံုး႐ႈံးမႈေတြနဲ႔ မၾကံဳ ေတြ႕မိေစၾကဖို႔၊ ဘုရားတရားနဲ႔ သတိ႐ွိၾကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဘုရား႐ွင္ ေပးသနားတဲ့ အသက္ဟာ တန္ဖိုး႐ွိသလို မိမိတို႔ရဲ႕ အသက္႐ွင္သန္မႈဟာလည္း ဘုရားအတြက္၊ အမ်ားအတြက္ျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းတင္ျပရင္း အာလံုး က်န္းမာရႊင္လန္းၾကပါေစလို႔  ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း ေပး လုိက္ပါတယ္။                       

ကိုေမာ္ေမာ္ေသြး (ခ) ကိုဆိုနီ (မႏၲေလး)

Read More...

Saturday, July 26, 2014

ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာ ကမၻာေလး တည္ေဆာက္ၾကရေအာင္


အိႏၵိယျပည္ ကာလကတၱားၿမိဳ႕မွ ကက္သလစ္သီလ႐ွင္ႀကီး မာသာရ္ထေရဇားသည္၊ ႏိုဘယ္လ္ဆုရခဲ့စဥ္က အမွာစကား တစ္္ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္မွာ “ကမၻာႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရ႐ွိရန္ သင္တို႔အိမ္သို႔ ျပန္ပါ၊ မိသားစုကို တကယ္ ေမတၱာစစ္ႏွင့္ ခ်စ္ပါ”ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။ လူသားတုိင္း စိတ္ခ်မ္းသာမႈ၊ ၿငိမ္းေအးမႈကို ရ႐ွိဖို႔ မိိသားစု အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈမွ စတင္ၿပီး အိမ္နီးခ်င္း မိတ္ေဆြမ်ားမွ တစ္ဆင့္၊ လူသားအားလံုးကို ေမတၱာတရား မွ်ေ၀ေပးျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕မိသားစုထဲ၌ မိခင္ႏွင့္ ဖခင္ကလည္း အဆင္မေျပၾက၊ သားသမီးမ်ားမွာလည္း အခ်င္းခ်င္း မတည့္ၾကသည့္ မိသားစု အမ်ားအျပား ႐ွိေနပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္ေတြ႕ခဲ့ဖူးသည့္ ခ်မ္းသာေသာ မိသားစုႀကီးတစ္စု၌၊ ဖခင္မွ မိခင္ကို ငယ္စဥ္က အႏိုင္က်င့္ လက္ထပ္ယူခဲ့ေသာေၾကာင့္္ မိခင္၌လည္း မိသားစုအေပၚ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာစိတ္ မထားႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း မိခင္ႀကီးမွ ၀န္ခံခဲ့သည္။ သားသမီး (၇ေယာက္) ေမြးဖြားခဲ့ေသာ္လည္း သားသမီးမ်ားမွာလည္း အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ၾကင္နာမႈမ႐ွိခဲ့ေပ။ ထုိအိမ္ေထာင္စု၌ ေဒါသမာန္ မာနမ်ား၊ အာဃာတမ်ားစြာျဖင့္ ေငြပံုေပၚမွာ စိတ္ဓာတ္ ယိမ္းယိုင္စြာႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ကင္းမဲ့စြာျဖင့္ ေနထို္င္ေနၾကသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ရသည္။
မိသားစုအတြင္း ေမတၱာတရား မ႐ွိေသာေၾကာင့္၊ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚလည္း ၾကင္နာစိတ္ ကင္းမဲ့ခဲ့ၾကသည္။ အနီးကပ္ ေနထိုင္ရေသာ ကၽြႏု္ပ္သည္လည္း သူတို႔ကုိ ျမင္ေနရေသာေၾကာင့္ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ နည္းပါးခဲ့ရသည္။

ေနာက္ေတြ ႔ဖူးတဲ့ ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေဆြလင္မယား၏ ဘ၀မွာလည္း စီးပြားေရး အဆင္ေျပေသာ္လည္း၊ ခင္ပြန္းျဖစ္သူမွ သူ၏ တပည့္မေလးကုိ ေစာင့္ေ႐ွာက္ထားသည္မွာ (၁၀)ႏွစ္ေက်ာ္ ႐ွိၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔၌ အရြယ္ေရာက္ေသာ သားသမီးႏွစ္ေယာက္ ႐ွိေနေသာေၾကာင့္ ခြဲခြာဖို႔လည္း မသင့္ေတာ္ေပ။ အေျခအေန မေျပာင္းလဲပဲ ေပါင္းသင္း ေနထိုင္ေနရေသာေၾကာင့္ ထိုအမ်ိဳးသမီး၌ စိတ္ဓာတ္က်ေသာ ေရာဂါရ႐ွိခဲ့သည္။ သားသမီး ႏွစ္ေယာက္မွာလည္း ဘ၀မွာ ျပည့္စံုေသာ္လည္း စိတ္ခ်မ္းသာမႈ ကင္းမဲ့လ်က္႐ွိရာ သားေလးမွာ အထက္တန္းစား ပ်က္စီးျခင္းဟု ေခၚရမည့္ မူးယစ္ေဆးႏွင့္ အေပ်ာ္အပါးကို ခံုမင္ေသာ ဘ၀သို႔ ေရာက္႐ွိသြားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိသားစုတုိင္း ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕ရန္အတြက္ မိဘႏွစ္ပါးသည္ အေရးႀကီးဆံုး ျဖစ္ပါသည္။          

အခ်ိဳ႕မိသားစု၌ သားသမီးမ်ားကုိ ခြဲျခား ဆက္ဆံရာမွ ႏွိမ့္ခ် ဆက္ဆံခံရေသာ သားေလးမွာ ေနာက္ဆံုး စိတ္ဓာတ္က်ေရာဂါရၿပီး မိဘကို ကလန္ကဆန္လုပ္ရင္းမွ အေဖ၏ ႐ိုက္ႏွက္မႈကုိ မခံႏိုင္ေတာ့ပဲ၊ အိမ္ေျပး ဘ၀ေရာက္သြားၿပီး၊ ႐ုတ္တရက္ ေသဆံုးသြားသည္ကို ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ဖူးပါသည္။ အခ်ိဳ႕ မခ်မ္းသာေသာ္လည္း၊ ဘုရားသြား ေက်ာင္းတက္ အတူတူ၊ ခ်စ္ခင္ ၾကင္နာစြာ ေနထိုင္ၾကေသာ မိသားစုမ်ားလည္း ႐ွိၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ မိတ္ေဆြမ်ား၏ အိမ္မ်ားကို ေလ့လာမိသမွ် ေရးရလွ်င္ ဆယ္အိမ္မွာ တစ္အိမ္ေလာက္သာ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္စြာ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ေနထိုင္ၿပီး၊ အဆင္ေျပေအာင္ ႀကိဳးစား ေနထိုင္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အိမ္ေထာင္သက္ႏွစ္ (၃၀၊ ၄၀၊ ၅၀) သာ ေရာက္႐ွိလာၾကေသာ္လည္း၊ ေပ်ာ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မေပ်ာ္သည္ျဖစ္ေစ ေက်ာ္လႊားလာခဲ့ၾကရသည္။

ဘာသာတရား ကုိ္င္း႐ိႈင္းေသာ၊ ႏွစ္ဦးစလံုး ဘာသာတူမ်ားျဖစ္လွ်င္ ငါးဆယ္ရာခို္င္ႏႈန္း ၫွိႏိႈင္း၍
ရတတ္သည္။ သည့္ထက္ပိုခ်င္လည္း ပိုႏုိင္ပါသည္။ မိဘႏွစ္ပါး ဘာသာမတူလွ်င္ေတာ့ သားသမီးမ်ားမွာ အခက္အခဲမ်ားစြာ ေတြ႕ရတတ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အိမ္ေထာင္စုတစ္စု၌၊ အိမ္ေထာင္ဦးစီး၏ အရက္ေသစာႏွင့္ ျပင္ပ အေပ်ာ္အပါးမ်ား ျပားေသာေၾကာင့္ မိသားစု ဒုကၡ ေရာက္ၾကရသည္။ ခ်မ္းသာသည္ျဖစ္ေစ၊ ခ်ိဳ႕တဲ့သည္ ျဖစ္ေစ၊ အရက္ေသာက္ထားလွ်င္ ရန္လိုတတ္ၾကသည္မွာ ထံုးစံျဖစ္သည္။ အရက္စြဲေနေသာ မိန္းကေလးငယ္တစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဖူးပါသည္။ သူ႕မိသားစုလည္း အ႐ွက္ရ၊ ဒုကၡျဖစ္ရသည္မွာ အႀကိမ္ႀကိမ္ ျဖစ္သည္။ ယခုေတာ့ သူမ၏ အမွားကို နားလည္လာၿပီး အရက္ျဖတ္္ရန္ ႀကိဳးစားေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ယဥ္ေက်း လိမၼာသင္တန္းမ်ားလည္း ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ား၌ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ကေလးသူငယ္၊ လူငယ္အမ်ားလည္း ေျပာင္းလဲလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕ ဘုရားေက်ာင္းမွ ဘာသာစကား သင္တန္းမ်ားသည္လည္း၊ ခရစ္ေတာ္ အလိုက် ယဥ္ေက်းလိမၼာၿပီး ခရစ္ေတာ္ အငယ္စားေလးမ်ား ျဖစ္ေစရန္ လမ္းျပလ်က္႐ွိပါသည္။ “ၾကင္နာစိတ္ ေမြးျမဴထား႐ွိတာဟာ လူ႕ဘ၀မွာ အဖိုးတန္တဲ့ အလုပ္တစ္ခု လုပ္တာပါပဲ”ဟု ဆယ္ျမဴရယ္ ဂၽြန္ဆင္ (ကမၻာေက်ာ္ စာေရးဆရာ)မွ ေရးသား ခဲ့ဖူးပါသည္။ အေမလူထု ေဒၚအမာမွလည္း "လူဆုိတာ ကိုယ္လူျဖစ္လာရင္ ငါ့အတြက္ ဘယ္သူေတြ ဒုကၡေရာက္သတုန္း၊ ဘယ္သူေတြ ဆင္းရဲ ပင္ပန္းမႈေတြျဖစ္ကုန္ သတုန္း၊ ငါက ဘယ္သူေတြကို ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သတုန္း၊ ငါ့ေၾကာင့္ အမ်ားသူငါ သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိမႈ ဘယ္ေလာက္ျဖစ္သတုန္း စိစစ္ဖို႔ ေကာင္းတယ္။" ဟု ေရးသားခဲ့ဖူးပါသည္။ ဤတန္ဖိုး႐ွိေသာ စာသားကေလးမ်ားကို ဘာသာမေရြး လိုက္နာ က်င့္သံုးၾကလွ်င္ လူႀကီးလူငယ္မေရြး စိတ္ထားမ်ား ေပ်ာ့ေပ်ာင္းလာၿပီး၊ တန္ဖိုး႐ွိေသာ လူသားမ်ား ျဖစ္လာၾကကာ၊ ပတ္၀န္းက်င္သာမက ကမၻာေလာကႀကီးလည္း ပို၍ ေအးခ်မ္းလွပလာမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။

ခရစ္ေတာ္၌ အေစခံလ်က္
ကက္သလင္းခင္

Read More...

Wednesday, July 23, 2014

ႀကီးျမတ္လွေသာ မိဘေမတၱာ


ဒီကမၻာေပၚမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ လူသားေတြကေတာ့ သန္းေပါင္းမ်ားစြာပါ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ လူသားသိန္း၊ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရိွၾကတဲ့အထဲမွာ “မိဘ”ဆိုတဲ့ လူသားဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ႏွစ္ဦးပဲရိွတယ္။ က်န္တဲ့ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူသားမ်ားနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ မိဘေတြကို ဘယ္လိုမွ အစားထိုးလို႔မရ၊ လဲလွယ္ယူလို႔ မရ၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ မိဘေတြဟာ တန္ဖိုးအရိွဆံုး ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးရဲ႕ေနရာမွာ ယူထားၾကလို႔ပဲ။ ဘုရားသခင္က “မိဘတို႔ကို ႐ိုေသေလာ့” ဟု ပညတ္ထားျပန္ေတာ့ မိဘတို႔ရဲ႕ဂုဏ္ဟာ အျမင့္ဆံုး အေျခအေနမွာ ေရာက္ရိွသြားတာေပါ့။ မိဘဆိုတာ ဘယ္အရြယ္၊ ဘယ္လိုပံုစံပဲျဖစ္ျဖစ္ အသက္ႀကီးငယ္ ႐ုပ္ေခ်ာ၊ ႐ုပ္ဆိုး၊ ပညာရိွ၊ ပညာမဲ့၊ ဂုဏ္ရည္နိမ့္၊ ဂုဏ္ရည္ျမင့္၊ အဆံုးေျပာရရင္၊ အက်င့္ဆိုး၊ အက်င့္ေကာင္း ဘာႀကီးပဲျဖစ္ေနပါေစ မိဘဟာမိဘပါပဲ။                      
မိဘႏွစ္ပါးဟာ သားသမီးတို႔ရဲ႕ လက္ဦးဆရာပါပဲ။ မိဘရင္ခြင္ထဲကပဲ လူသားတိုင္း လူ႔ဘ၀ စခဲ့ၾကရတာ ျဖစ္တယ္။ လူသားတိုင္းဟာ မိခင္ ႏို႔ခ်ဳိေသာက္သံုးၿပီး ဖခင္၏ ပုခံုးထက္ မွီတြယ္ရင္း ႀကီးျပင္းလာၾကရပါတယ္။
မိခင္ သေႏၶ တည္ခ်ိန္မွ စၿပီး ကိုယ္၀န္ႏွွင့္ မတည္တဲ့ ပူေလာင္၊ စပ္ ခါး အစားအစာမွန္သမွ်ကို သားသမီးမ်ားကို ခ်စ္ေသာေမတၱာစိတ္ႏွင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ရရွာတယ္။ အေနအထိုင္ မတိမ္းလဲေအာင္ ဆင္ျခင္ရရွာတယ္။ မိခင္သည္ သားသမီးမ်ားကို ကိုးလလြယ္ကာ၊ ဆယ္လေရာက္ေတာ့ မိမိ အသက္အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္ကုိပင္ မေၾကာက္၊ လူ႔ေလာကအတြင္းသို႔ မိမိ၏ သား၊ သမီး ၀င္ေရာက္လာႏိုင္ရန္ နာက်င္ျခင္း ဒုကၡမွန္သမွ်ကို ႀကိတ္မိွတ္ခံကာ မိခင္ေကာင္းပီသစြာ သားသမီးမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးရရွာတယ္။ အသက္ကိုစြန္႔ကာ ေမြးဖြားေပးေသာ မိခင္ရဲ႕ေမတၱာႏွင့္ ေက်းဇူးကား မည္သည့္အရာႏွင့္ ယွဥ္ယွဥ္ ႏြားခ်ဳိေပါက္စႏွင့္ သမုဒၵရာေရႀကီး ယွဥ္ထားသလို ႏႈိင္းဆ မရ မတူမတန္ ေတြ႕ရလိမ့္မယ္။ ႏြဲ႕ဆိုးဆိုးသားငယ္တို႔ကို စိတ္ရွည္စြာ ထမင္းခြံ႕ေကၽြးတာ မိခင္ရဲ႕ ေမတၱာပါပဲ။ ဖခင္ကလည္း သားသမီးတို႔ရဲ႕ ေနာင္ေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္
စီးပြားရွာရေလတယ္။ ဖခင္က မိမိ၏ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ၿခံ၀င္းအတြင္း မိခင္အား ကေလး၏ အရိပ္အေျခကိုသာ ၾကည့္႐ႈ႕ေစၿပီး ရန္မွန္သမွ်ကို ဖခင္က ေျဖရွင္းရရွာတယ္။ ဖခင္၏ လုံၿခံဳ စိတ္ခ်ရေသာ ၿခံ၀န္းႀကီးသည္ မဟာတံတိုင္းပမာ ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္လ်က္ရိွတယ္။ သားသမီးတို႔ကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူရာ၌ ဖခင္၏ ႀကီးျမတ္လွေသာ ေမတၱာသည္ အ႐ွိဆံုးအားအျဖစ္ ေရာက္႐ွိလာတာပါပဲ။ ဖခင္၏ ဆံုးမစကားသည္ သားသမီးမ်ားအား အားေဆးသဖြယ္ ျဖစ္ေစတယ္။ အဖသည္ သားသမီးတို႔၏ အားငယ္စိတ္ကို ပယ္ေပ်ာက္ေစ၍ အားသစ္မ်ားေစတယ္။ ဖခင္သည္ ေနမင္းႀကီးကဲ့သို႔ သားသမီးတို႔၏ ဘ၀ကို ေတာက္ပ ထက္ျမတ္ေသာ ေမတၱာေရာင္ျခည္တို႔ျဖင့္ လမ္းျပေပးတယ္။ အဖ၏ ရဲရင့္ေသာ စိတ္ဓာတ္ကို သားသမီးတို႔အေပၚ လက္ဆင့္ကမ္း ေပး၍ ဘ၀အခက္အခဲ တိုက္ပြဲ၌ ေအာင္ျမင္ေစသည္။                       

     သားသမီးတို႔ အိပ္ခ်င္ဟန္ ျမင္လွ်င္ မေမာႏုိင္၊ မပန္းႏိုင္၊ သီခ်င္းဆိုကာ ေခ်ာ့သိပ္ရ႐ွာတယ္။ ယုယၾကင္နာစြာ ပုိက္ေထြးၾကတယ္။ မိဘတို႔ရဲ႕ ဘ၀ဟာ ပင္ပန္းလွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကေလးငယ္၏ အျပံဳးမ်က္ႏွာ တစ္ခ်က္ကို ျမင္လိုက္ေသာ တခဏ၌ ပင္ပန္းမႈတုိ႔သည္ ေပ်ာက္ပ်က္ရေလသည္။ သားသမီးကို တိုးတက္ႀကီးပြားလိုသည္မွာ မိဘတို႔၏ ေမတၱာ ေစတနာ ျဖစ္ပါသည္။ စာသင္ရန္ အရြယ္ေရာက္သည္ႏွင့္ ေက်ာင္းရင္ခြင္သို႔ အပ္ႏွံၾကပါသည္။ ပညာႏို႔ကိုလည္း စို႔ို႔ေစခဲ့သည္။ သားသမီးတို႔၏ ဘ၀ လံုျခံဳမႈ႐ွိေစရန္၊ လူလိမၼာမ်ား ျဖစ္လာေစရန္၊ လူမခိုးေသာ ပညာေရႊအိုးကို ႐ွာေဖြ စုေဆာင္းေစသည္။ တတ္စြမ္းသမွ်၊ လက္လွမ္းမွီသမွ်၊ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ အၾကံေကာင္း၊ ဥာဏ္ေကာင္းမ်ား ေပးေလ့႐ွိသည္။ သားသမီးမ်ားတို႔သည္ မ်ားျပားလွေသာ မိဘတို႔၏ ေခၽြးစက္အေပၚ ႀကီးျပင္း လာရတာပါပဲ။ သားသမီးတို႔၏ ဘ၀ခရီးလမ္းစဥ္ မတြက္မေရတြက္ႏိုင္ေသာ ပင္ပန္းမႈ၊ ခါးသီးမႈဒဏ္ကို အျပံဳး မပ်က္ခံၾကရပါတယ္။ မိဘတို႔သည္ သားသမီးတို႔ ႀကီးပြား ေအာင္ျမင္လွ်င္ ျပံဳးပန္း ေ၀ေနၾကၿမဲျဖစ္၏။                          

    မိဘေတြရဲ႕ အကၤ်ီက ေခၽြးန႔ံေလးေတြဟာ ကမၻာေပၚမွာ အေက်ာ္ၾကားဆံုး ေရေမႊးထက္ေတာင္ သင္းပ်ံ႕ ပါတယ္။ သူမ်ားေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေခ်ာေခ်ာ၊ ႐ုပ္အေျခအေနဆိုးတဲ့ ကိုယ့္သားသမီးကို ပိုၿပီး ခ်စ္တာ မိဘေတြပါ။ သူတစ္ပါးက ဘယ္လိုခ်စ္တယ္ ေျပာေျပာ၊ အသဲႏွလံုးသားထဲက ခ်စ္တယ္ ေျပာေျပာ၊
အဲဒီခ်စ္ျခင္းဟာ မိဘမုန္းတဲ့ အေျခအေနအဆင့္ပါပဲ။ မိဘေတြဟာ ႐ုပ္ေခ်ာ၊ ႐ုပ္ဆိုး၊ လိမၼာ၊ မုိက္ကမ္း၊ စာတတ္၊ စာမတတ္တာနဲ႔ ဘာမွမဆိုင္။ မိဘေမတၱာဟာ တစ္တန္းတည္း ခ်စ္တတ္ၾကတယ္။ မိဘဟာ ႐ိုး႐ိုးအအႀကၤီး ျဖစ္ေနေပမယ့္ သားသမီးေတြ အေပၚထားတဲ့ ေမတၱာ၊ ေစတနာ၊ အခ်စ္ေတြဟာ ဘယ္စာပန္းခ်ီနဲ႔မွ ေရးဖြဲ႕လို႔ မမွီေအာင္ ဆန္းက်ယ္လွပါတယ္။ မိဘကုိ မခ်စ္တတ္တဲ့ လူဟာ ဘယ္သူ႕ကုိမွ ခ်စ္တတ္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ကမၻာေပၚမွာ တစ္ခါ ဆံုး႐ံႈးၿပီးရင္ ျပန္မရတာ မိဘပါပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ မိဘကို ေငြနဲ႔ တန္ဖိုးျဖတ္လို႔ မရဘူး။ ေငြနဲ႔ တန္ဖိုးျဖတ္လို႔ရတဲ့ ပစၥည္း အရာ၀တၳဳ အားလံုး မွန္သမွ် ျပန္ရႏုိင္တဲ့ အရာေတြပါပဲ။ မိဘလိုခ်စ္တဲ့သူကို ႐ွာလွ်င္ ေတြ႕ခ်င္ ေတြ႕မယ္။ ဒါေပမဲ့ မိဘဆီကရတဲ့ ေမတၱာလို ရမွာ မဟုတ္တာ ကၽြန္ေတာ္ မုခ်ေျပာႏိုင္တယ္။

မိဘတို႔သည္ သားသမီးတို႔ မည္မွ်ဆိုးေစကာမူ မပစ္ရက္ အၿမဲ ခ်စ္လ်က္႐ွိတယ္။ မိဘေမတၱာဟာ အ႐ွိန္အဟုန္ျဖင့္ စီးဆင္းေနတဲ့ ေရတံခြန္လိုပါပဲ။ အၿမဲတေစ သားသမီးအေပၚ ေမတၱာ ပို႔ခ် ေပးေနတယ္။ မိဘတို႔သည္ သားသမီးမ်ားကို အရာရာ ျဖည့္စြက္ေပးသည္မွာ မိဘ၏ စိတ္ႏွလံုးထဲက ေမတၱာေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမတၱာမ႐ွိလွ်င္ မည္သည့္အရာမွ် လုပ္ေပးႏို္င္မည္ မဟုတ္ပါ။ မိဘ ေက်းဇူး သိတတ္သူသည္ မိဘ၏ ႀကီးျမတ္ေသာ ေမတၱာအ႐ွိန္ေၾကာင့္ မလြဲေသခ်ာ အက်ိဳး ခံစားရေပလိမ့္မည္။                                                                              
                                        ေခါင္ေဒါင္

Read More...