Tuesday, December 10, 2013

ေငြသည္ ခ်မ္းသာျခင္း၊ ေငြသည္ဆင္းရဲျခင္း


    လူတိုင္းလူတိုင္းဟာ မိမိရဲ႕ဘ၀မွာေတြ႕ ၾကံဳရတဲ့ စား၀တ္ေနေရး ကိစၥေတြအတြက္ ေန႔စဥ္ လႈပ္ရွား သြားလာေနၾကပါသည္။ အဲ့လို လႈပ္ရွားသြားလာရျခင္းရဲ႕ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုကေတာ့ ေငြရရိွဖို႔ အတြက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေငြသာလွ်င္ လူသားေတြ အတြက္ အေျခခံအားျဖင့္ စား၀တ္ေနေရး ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ပါသည္။ ေငြကို လိုတာထက္ ပိုၿပီး မက္ေမာ တြယ္တာရင္ေတာ့ျဖင့္ အဲဒီသူအတြက္ ေငြက သူ႔ရဲ႕ စိတ္ခ်မ္းသာမႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ သူ႔အတြက္ အႏၲရာယ္ပင္ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

    ပိုက္ဆံမရိွရင္လည္း လူေလာကမွာ မ်က္ႏွာငယ္ရတာ ကေတာ့ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မ်ားေသာ အားျဖင့္ ခ်မ္းသာမွ လူရာ၀င္၊ လူရာ သြင္းခ်င္ၾကပါတယ္။ အဲလိုျဖစ္ရပ္ ေတြ႕ၾကံဳရဖန္ မ်ားလာတဲ့အခါ (ဒါမွ မဟုတ္) လုပ္ငန္းတစ္ခုခုကိုလည္း ေဇာက္ခ်လုပ္လိုတဲ့ စိတ္မရိွတဲ့ အခါမွာ ေငြရဖို႔အတြက္ အလြယ္လမ္းကို လိုက္ၾကပါတယ္။ ဥပမာ ေျပာရရင္ သူမ်ားရဲ႕ ဥစၥာပစၥည္းကို မတရား လုယူတာတို႔ ၊ခိုးယူတာတို႔နဲ႔ အျခား  ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ပဲ ရရ ေငြရရင္ၿပီးေရာ ဆိုၿပီး စိတ္႐ိုင္း ေတြ၀င္လာၿပီး လမ္းမွားကို ေရာက္ရိွသြားၿပီး ပ်က္စီး ကုန္ၾကပါတယ္။

    ဘယ္လိုမွ နည္းလမ္းမက်ပါပဲ “အနာသိမွ ေဆးရိွ" ဆိုသလို အခက္အခဲရိွရင္ ေျဖရွင္းႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းရိွပါတယ္။   မိမိ ဘာေၾကာင့္      ဆင္းရဲရသလဲ၊  အလုပ္အကိုင္ မႀကိဳးစားလို႔လား  ၊
အခ်ိန္ကို အက်ဳိးမဲ့ ျဖဳန္းတီးေနလို႔လား ၊ ထိုက္တန္တဲ့ လုပ္အားအတုပဲ ေငြ အလြယ္ လိုခ်င္ေနလို႔လား ဆိုတာကို မိမိကိုယ္ကို ျပန္ဆန္းစစ္ရင္ အေျဖ ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ မွန္ကန္တဲ့ အေျဖကိုပဲ မွန္ကန္တဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ရင္း   အခက္အခဲေတြ အားလံုးကို  ေသေသခ်ာခ်ာ ေျဖရွင္းႏိုင္ပါတယ္၊ မိမိ ေတြ႕ၾကံဳလာတဲ့ အခက္အခဲကို နည္းမွန္ လမ္းမွန္နဲ႔ ေျဖရွင္း ေပးရပါလိမ့္မည္။

    ေလာကမွာ လူအခ်ဳိ႕ဟာ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တဲ့ အလုပ္ကိုလုပ္ရရင္ စိတ္ခ်မ္းသာၾကတယ္။ ကိုယ္သြား ခ်င္တဲ့ေနရာ သြားရရင္ (ဒါမွမဟုတ္) ကိုယ္၀တ္ခ်င္ တာ၀တ္ရရင္ (ဒါမွမဟုတ္) ကိုယ္စားခ်င္တဲ့ အစားအစာေတြ စားရရင္ စိတ္ခ်မ္းသာၾကတာကေတာ့ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ျဖင့္ ကိုယ္သြားခ်င္တဲ့ လမ္းလည္း မသြားရ၊ ကိုယ္စားခ်င္တာလည္း မစားရ ဆိုရင္ျဖင့္ေတာ့ စိတ္ဆင္းရဲေတာ့ တာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ေငြရိွရင္ၿပီး ျပည့္စံုတဲ့ ဘ၀ကိုေရာက္ၿပီလို႔ ယူဆတာဟာလည္း ပ်က္စီးေစတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းထဲမွာလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။

    လူသားေတြဟာ ေလာဘရဲ႕ သားေကာင္ေတြ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ခ်မ္းသာတဲ့သူေတြဟာ ပိုၿပီး ခ်မ္းသာခ်င္ၾကတယ္။ တစ္သိန္းရွိရင္ ႏွစ္သိန္းလိုခ်င္၊ ႏွစ္သိန္းရိွရင္ ဆယ္သိန္းလိုခ်င္၊ ကား တစ္စီးရိွရင္ ႏွစ္စီးလိုခ်င္ျပန္ေရာ။ အဲဒီေတာ့ သူတို႔ေတြဟာ ေငြအတြက္ပဲ လံုးပန္းေနရေတာ့ ေငြရိွေပမယ့္ သြားခ်င္တဲ့ေနရာ မသြားရ၊ လြပ္လြပ္လပ္လပ္ မေနရေတာ့ဘူး။ ေငြဟာ သူတို႔ရဲ႕ အျပင္ ေလာကမွာ ခ်မ္းသာျခင္းကို ေပးေနေပမယ့္ ေငြအတြက္ သူတုိ႔ရဲ႕ စိတ္ဟာ အရမ္းကို ဆင္းရဲ ေနၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေငြဟာ လူေတြအတြက္ ခ်မ္းသာျခင္းအေၾကာင္း ျဖစ္သလို ဆင္းရဲျခင္း အေၾကာင္းလည္း ျဖစ္လာပါတယ္။ အမွန္မွာ ေငြေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကို အပ်က္အစီးမခံပဲ သတိ တရားနဲ႔ အလုပ္လုပ္ရပါမယ္။

    ေငြကို ေခၽြတာရမယ္။ စုေဆာင္းရမယ္။ ေငြကို ရွာရင္လည္း သမၼာအာဇီ၀နည္းနဲ႔ပဲ ရွာေဖြရပါမယ္။ ေငြေၾကးကို ရွာေဖြရာမွာ ၀ီရိယ လိုအပ္ေပမဲ့လည္း ၀ီရိယတစ္ခုတည္းကို အားကိုးၿပီးလည္း မရပါ။ ဉာဏ္လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ေငြအေပၚလည္း စိတ္ထားတတ္ရပါမယ္။ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ေတြဟာ ေငြကိုရွာတယ္ ၿပီးရင္ အဲ့ဒီေငြဟာ သံုးမခံဘူးလို႔ မ်ားေသာအားျဖင့္ သိရိွ လက္ခံၿပီး လိုက္နာ က်င့္သံုးၾကပါတယ္။ အမွန္မွာ ေငြကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရွာရမယ္။ ရွာလို႔ရတဲ့ ေငြအခ်ဳိ႕ကို အသံုးျပဳၿပီး အခ်ဳိ႕ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳရမယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြဟာ ထိထိေရာက္ေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳေရး အပိုင္းမွာ အရမ္းကို အားနည္းေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ေငြကို သံုးခုခြဲၿပီး သံုးစြဲသင့္ပါတယ္။ နံပါတ္ တစ္အခ်က္ကေတာ့ အရင္းကို ထပ္ျဖည့္ၿပီး လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ဖို႔၊ ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ စားဖို႔နဲ႔ လွဴဒါန္းဖို႔ ၊ တတိယအခ်က္ကေတာ့ ေသေရးရွင္ေရးအတြက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

    ေငြက ခ်ည္းမေပးႏုိင္တဲ့အရာ ေငြနဲ႔ ခ်ည္းေျဖ ရွင္းလို႔မရတဲ့ ကိစၥေတြ အမ်ားႀကီးရိွတာကိုလည္း သတိရသင့္ပါတယ္။ ေငြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မာကု (ဒႆန) ေရး သားထားတဲ့ ရွင္သန္ထိုက္သည့္ လူ႕ဘ၀စာအုပ္ထဲမွာ ေရးသားထားတဲ့ အေၾကာင္းအရာေလးအခ်ဳိ႕ကို လူငယ္ေတြကို ေ၀မွ် ခ်င္ပါတယ္။ ပိုက္ဆံနဲ႔ ႏူးညံ့တဲ့ အိပ္ရာ ၀ယ္ႏိုင္ေပမယ့္၊ အိပ္မက္ေကာင္းေကာင္းကိုေတာ့ မ၀ယ္ယူႏိုင္ပါဘူး၊ ပိုက္ဆံနဲ႔ ဇိမ္က်က်ေနႏိုင္တဲ့ အိမ္ကို ၀ယ္ႏိုင္ေပမယ့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ မိသားစုကိုေတာ့ ၀ယ္မယူႏိုင္ပါဘူး။ ပိုက္ဆံနဲ႔ နတ္သုဒၵါမွ် ေကာင္းတဲ့ ထမင္းပံုကို ၀ယ္ႏိုင္ေပမယ့္ ေကာင္းတဲ့ အရသာကိုေတာ့ ၀ယ္မယူႏိုင္ပါဘူး။ ပိုက္ဆံနဲ႔ ေလယာဥ္လက္မွတ္တစ္ ေစာင္၀ယ္ႏိုင္ေပမယ့္၊ ေကာင္းကင္ဘံု (ခ်မ္းသာစစ္ သုခမွန္) လက္မွတ္တစ္ေစာင္ကိုေတာ့ မ၀ယ္ႏိုင္ေပဘူး။ ပိုက္ဆံနဲ႔ ကိုယ္လိမ္းေပါင္ဒါ၊ မ်က္ႏွာလိမ္း မိတ္ကပ္ ေရာင္စံု၀ယ္ႏိုင္ေပမဲ့ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ၿပီး ၾကင္နာတတ္တဲ့ ႏွလံုးသားတစ္ခုကိုေတာ့ ၀ယ္မယူႏုိင္ဘူး။ ပိုက္ဆံနဲ႔ သိန္းသန္းခ်ီတဲ့ စာအုပ္ေတြ ၀ယ္ႏိုင္ေပမယ့္၊ ဉာဏ္ပညာကိုေတာ့ ၀ယ္မယူႏိုင္ေပဘူး။ ပိုက္ဆံနဲ႔ အခ်ဳိဆံုး သၾကားလံုးကို ၀ယ္ႏိုင္ေပမယ့္၊ အခ်ဳိသာဆံုး ႏွလံုးသားကို ၀ယ္မယူႏိုင္ဘူးလို႔ ေရးသားထားပါတယ္။

    ဒါေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားလည္း ေငြသည္ ခ်မ္းသာျခင္းေပးသလို၊ ဆင္းရဲ ပင္ပန္းျခင္းကိုလည္း ေပးႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ သတိတစ္ခုထားရိွၿပီး လိမၼာ ပါးနပ္စြာနဲ႔ ေငြကို အက်ဳိးရိွစြာ အသံုးခ်ၿပီး ေလာက လ႔ူဘ၀ကို ဆက္လက္ ႐ုန္းကန္သြားႏိုင္တဲ့ လူငယ္ေမာင္မယ္ေလးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစ၊

                   စန္းသြယ္ေအး