Tuesday, December 10, 2013

ေငြသည္ ခ်မ္းသာျခင္း၊ ေငြသည္ဆင္းရဲျခင္း


    လူတိုင္းလူတိုင္းဟာ မိမိရဲ႕ဘ၀မွာေတြ႕ ၾကံဳရတဲ့ စား၀တ္ေနေရး ကိစၥေတြအတြက္ ေန႔စဥ္ လႈပ္ရွား သြားလာေနၾကပါသည္။ အဲ့လို လႈပ္ရွားသြားလာရျခင္းရဲ႕ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုကေတာ့ ေငြရရိွဖို႔ အတြက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေငြသာလွ်င္ လူသားေတြ အတြက္ အေျခခံအားျဖင့္ စား၀တ္ေနေရး ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ပါသည္။ ေငြကို လိုတာထက္ ပိုၿပီး မက္ေမာ တြယ္တာရင္ေတာ့ျဖင့္ အဲဒီသူအတြက္ ေငြက သူ႔ရဲ႕ စိတ္ခ်မ္းသာမႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ သူ႔အတြက္ အႏၲရာယ္ပင္ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

    ပိုက္ဆံမရိွရင္လည္း လူေလာကမွာ မ်က္ႏွာငယ္ရတာ ကေတာ့ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မ်ားေသာ အားျဖင့္ ခ်မ္းသာမွ လူရာ၀င္၊ လူရာ သြင္းခ်င္ၾကပါတယ္။ အဲလိုျဖစ္ရပ္ ေတြ႕ၾကံဳရဖန္ မ်ားလာတဲ့အခါ (ဒါမွ မဟုတ္) လုပ္ငန္းတစ္ခုခုကိုလည္း ေဇာက္ခ်လုပ္လိုတဲ့ စိတ္မရိွတဲ့ အခါမွာ ေငြရဖို႔အတြက္ အလြယ္လမ္းကို လိုက္ၾကပါတယ္။ ဥပမာ ေျပာရရင္ သူမ်ားရဲ႕ ဥစၥာပစၥည္းကို မတရား လုယူတာတို႔ ၊ခိုးယူတာတို႔နဲ႔ အျခား  ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ပဲ ရရ ေငြရရင္ၿပီးေရာ ဆိုၿပီး စိတ္႐ိုင္း ေတြ၀င္လာၿပီး လမ္းမွားကို ေရာက္ရိွသြားၿပီး ပ်က္စီး ကုန္ၾကပါတယ္။

    ဘယ္လိုမွ နည္းလမ္းမက်ပါပဲ “အနာသိမွ ေဆးရိွ" ဆိုသလို အခက္အခဲရိွရင္ ေျဖရွင္းႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းရိွပါတယ္။   မိမိ ဘာေၾကာင့္      ဆင္းရဲရသလဲ၊  အလုပ္အကိုင္ မႀကိဳးစားလို႔လား  ၊
အခ်ိန္ကို အက်ဳိးမဲ့ ျဖဳန္းတီးေနလို႔လား ၊ ထိုက္တန္တဲ့ လုပ္အားအတုပဲ ေငြ အလြယ္ လိုခ်င္ေနလို႔လား ဆိုတာကို မိမိကိုယ္ကို ျပန္ဆန္းစစ္ရင္ အေျဖ ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ မွန္ကန္တဲ့ အေျဖကိုပဲ မွန္ကန္တဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ရင္း   အခက္အခဲေတြ အားလံုးကို  ေသေသခ်ာခ်ာ ေျဖရွင္းႏိုင္ပါတယ္၊ မိမိ ေတြ႕ၾကံဳလာတဲ့ အခက္အခဲကို နည္းမွန္ လမ္းမွန္နဲ႔ ေျဖရွင္း ေပးရပါလိမ့္မည္။

    ေလာကမွာ လူအခ်ဳိ႕ဟာ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တဲ့ အလုပ္ကိုလုပ္ရရင္ စိတ္ခ်မ္းသာၾကတယ္။ ကိုယ္သြား ခ်င္တဲ့ေနရာ သြားရရင္ (ဒါမွမဟုတ္) ကိုယ္၀တ္ခ်င္ တာ၀တ္ရရင္ (ဒါမွမဟုတ္) ကိုယ္စားခ်င္တဲ့ အစားအစာေတြ စားရရင္ စိတ္ခ်မ္းသာၾကတာကေတာ့ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ျဖင့္ ကိုယ္သြားခ်င္တဲ့ လမ္းလည္း မသြားရ၊ ကိုယ္စားခ်င္တာလည္း မစားရ ဆိုရင္ျဖင့္ေတာ့ စိတ္ဆင္းရဲေတာ့ တာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ေငြရိွရင္ၿပီး ျပည့္စံုတဲ့ ဘ၀ကိုေရာက္ၿပီလို႔ ယူဆတာဟာလည္း ပ်က္စီးေစတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းထဲမွာလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။

    လူသားေတြဟာ ေလာဘရဲ႕ သားေကာင္ေတြ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ခ်မ္းသာတဲ့သူေတြဟာ ပိုၿပီး ခ်မ္းသာခ်င္ၾကတယ္။ တစ္သိန္းရွိရင္ ႏွစ္သိန္းလိုခ်င္၊ ႏွစ္သိန္းရိွရင္ ဆယ္သိန္းလိုခ်င္၊ ကား တစ္စီးရိွရင္ ႏွစ္စီးလိုခ်င္ျပန္ေရာ။ အဲဒီေတာ့ သူတို႔ေတြဟာ ေငြအတြက္ပဲ လံုးပန္းေနရေတာ့ ေငြရိွေပမယ့္ သြားခ်င္တဲ့ေနရာ မသြားရ၊ လြပ္လြပ္လပ္လပ္ မေနရေတာ့ဘူး။ ေငြဟာ သူတို႔ရဲ႕ အျပင္ ေလာကမွာ ခ်မ္းသာျခင္းကို ေပးေနေပမယ့္ ေငြအတြက္ သူတုိ႔ရဲ႕ စိတ္ဟာ အရမ္းကို ဆင္းရဲ ေနၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေငြဟာ လူေတြအတြက္ ခ်မ္းသာျခင္းအေၾကာင္း ျဖစ္သလို ဆင္းရဲျခင္း အေၾကာင္းလည္း ျဖစ္လာပါတယ္။ အမွန္မွာ ေငြေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကို အပ်က္အစီးမခံပဲ သတိ တရားနဲ႔ အလုပ္လုပ္ရပါမယ္။

    ေငြကို ေခၽြတာရမယ္။ စုေဆာင္းရမယ္။ ေငြကို ရွာရင္လည္း သမၼာအာဇီ၀နည္းနဲ႔ပဲ ရွာေဖြရပါမယ္။ ေငြေၾကးကို ရွာေဖြရာမွာ ၀ီရိယ လိုအပ္ေပမဲ့လည္း ၀ီရိယတစ္ခုတည္းကို အားကိုးၿပီးလည္း မရပါ။ ဉာဏ္လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ေငြအေပၚလည္း စိတ္ထားတတ္ရပါမယ္။ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ေတြဟာ ေငြကိုရွာတယ္ ၿပီးရင္ အဲ့ဒီေငြဟာ သံုးမခံဘူးလို႔ မ်ားေသာအားျဖင့္ သိရိွ လက္ခံၿပီး လိုက္နာ က်င့္သံုးၾကပါတယ္။ အမွန္မွာ ေငြကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရွာရမယ္။ ရွာလို႔ရတဲ့ ေငြအခ်ဳိ႕ကို အသံုးျပဳၿပီး အခ်ဳိ႕ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳရမယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြဟာ ထိထိေရာက္ေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳေရး အပိုင္းမွာ အရမ္းကို အားနည္းေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ေငြကို သံုးခုခြဲၿပီး သံုးစြဲသင့္ပါတယ္။ နံပါတ္ တစ္အခ်က္ကေတာ့ အရင္းကို ထပ္ျဖည့္ၿပီး လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ဖို႔၊ ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ စားဖို႔နဲ႔ လွဴဒါန္းဖို႔ ၊ တတိယအခ်က္ကေတာ့ ေသေရးရွင္ေရးအတြက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

    ေငြက ခ်ည္းမေပးႏုိင္တဲ့အရာ ေငြနဲ႔ ခ်ည္းေျဖ ရွင္းလို႔မရတဲ့ ကိစၥေတြ အမ်ားႀကီးရိွတာကိုလည္း သတိရသင့္ပါတယ္။ ေငြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မာကု (ဒႆန) ေရး သားထားတဲ့ ရွင္သန္ထိုက္သည့္ လူ႕ဘ၀စာအုပ္ထဲမွာ ေရးသားထားတဲ့ အေၾကာင္းအရာေလးအခ်ဳိ႕ကို လူငယ္ေတြကို ေ၀မွ် ခ်င္ပါတယ္။ ပိုက္ဆံနဲ႔ ႏူးညံ့တဲ့ အိပ္ရာ ၀ယ္ႏိုင္ေပမယ့္၊ အိပ္မက္ေကာင္းေကာင္းကိုေတာ့ မ၀ယ္ယူႏိုင္ပါဘူး၊ ပိုက္ဆံနဲ႔ ဇိမ္က်က်ေနႏိုင္တဲ့ အိမ္ကို ၀ယ္ႏိုင္ေပမယ့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ မိသားစုကိုေတာ့ ၀ယ္မယူႏိုင္ပါဘူး။ ပိုက္ဆံနဲ႔ နတ္သုဒၵါမွ် ေကာင္းတဲ့ ထမင္းပံုကို ၀ယ္ႏိုင္ေပမယ့္ ေကာင္းတဲ့ အရသာကိုေတာ့ ၀ယ္မယူႏိုင္ပါဘူး။ ပိုက္ဆံနဲ႔ ေလယာဥ္လက္မွတ္တစ္ ေစာင္၀ယ္ႏိုင္ေပမယ့္၊ ေကာင္းကင္ဘံု (ခ်မ္းသာစစ္ သုခမွန္) လက္မွတ္တစ္ေစာင္ကိုေတာ့ မ၀ယ္ႏိုင္ေပဘူး။ ပိုက္ဆံနဲ႔ ကိုယ္လိမ္းေပါင္ဒါ၊ မ်က္ႏွာလိမ္း မိတ္ကပ္ ေရာင္စံု၀ယ္ႏိုင္ေပမဲ့ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ၿပီး ၾကင္နာတတ္တဲ့ ႏွလံုးသားတစ္ခုကိုေတာ့ ၀ယ္မယူႏုိင္ဘူး။ ပိုက္ဆံနဲ႔ သိန္းသန္းခ်ီတဲ့ စာအုပ္ေတြ ၀ယ္ႏိုင္ေပမယ့္၊ ဉာဏ္ပညာကိုေတာ့ ၀ယ္မယူႏိုင္ေပဘူး။ ပိုက္ဆံနဲ႔ အခ်ဳိဆံုး သၾကားလံုးကို ၀ယ္ႏိုင္ေပမယ့္၊ အခ်ဳိသာဆံုး ႏွလံုးသားကို ၀ယ္မယူႏိုင္ဘူးလို႔ ေရးသားထားပါတယ္။

    ဒါေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားလည္း ေငြသည္ ခ်မ္းသာျခင္းေပးသလို၊ ဆင္းရဲ ပင္ပန္းျခင္းကိုလည္း ေပးႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ သတိတစ္ခုထားရိွၿပီး လိမၼာ ပါးနပ္စြာနဲ႔ ေငြကို အက်ဳိးရိွစြာ အသံုးခ်ၿပီး ေလာက လ႔ူဘ၀ကို ဆက္လက္ ႐ုန္းကန္သြားႏိုင္တဲ့ လူငယ္ေမာင္မယ္ေလးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစ၊

                   စန္းသြယ္ေအးRead More...

Friday, December 6, 2013

ဘာေၾကာင့္ ေမလကို စိတ္ပုတီးလလို႔ သာသနာေတာ္က သတ္မွတ္ေပးထားတာလဲ။

    ဒီတစ္ပတ္မွာေျဖၾကားေပးရမယ့္ ေမးခြန္းေလးကေတာ့ “ဘာေၾကာင့္ ေမလကို စိတ္ပုတီးလလို႔ သာသနာေတာ္က သတ္မွတ္ေပးထားတာလဲ။

    ေမလကို စိတ္ပုတီးလလို႔ အမိကက္သလစ္ သာသနာေတာ္ၾကီးက သတ္မွတ္ေပးမထားပါဘူး။ သို႔ ေသာ္ သာသနာေတာ္အတြင္းမွာေတာ့ May is the month of Mary ေမလကို မာရီးယားသခင္မရဲ႕ လဆိုၿပီး မယ္ေတာ္ရွင္ကို သဒၶါ ၾကည္ညိဳထားတာပါ။  စိတ္ပုတီးကို Mini-bible (သမၼာက်မ္းစာငယ္)လို႔ ေခၚပါတယ္။ စိတ္ပုတီးစိပ္ျခင္းဟာ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္ ျပဳေတာ္မူခဲ့တဲ့ ကယ္တင္ျခင္း သမိုင္းတစ္ခုလံုးကို ျပန္လည္ေထာက္႐ႈ ဆင္ျခင္တဲ့ ဆုေတာင္းေမတၱာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ စိတ္ပုတီးဟာ မယ္ေတာ္သခင္မရဲ႕ အႏွစ္သက္ဆံုး ဆုေတာင္း ေမတၱာျဖစ္တဲ့အတြက္ မယ္ေတာ္နဲ႔ စိတ္ပုတီး ခြဲမရသလို မယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ ေမလမွာလည္း စိတ္ပုတီးစိပ္ျခင္းနဲ႔ မယ္ေတာ္ရွင္ကို သဒၶါၾကည္ညိဳျခင္း အမႈဟာ ခြဲျခားပစ္လို႔မရတဲ့ အတြက္ ဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ မေနာထဲ၊ သေဘာထဲမွာ စိတ္ပုတီးလလို႔ သတ္မွတ္ထားျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ အမိ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ႀကီးက စိတ္ပုတီးလ အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့လ ကေတာ့ ေအာက္တိုဘာလ ျဖစ္ပါတယ္။ October is the month of the Holy Rosary ေအာက္တိုဘာလဟာ သန္႔ရွင္းေသာ စိတ္ပုတီးလ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၈၇၈ ၁၉၀၃ ခုႏွစ္မ်ားအၾကားတြင္ သာသနာေတာ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေတာ္မူခဲ့တဲ့ သာသနာပိုင္ခ်ဳပ္ (၁၃)ဆက္ေျမာက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ေလအိုအရွင္သူျမတ္က “စိတ္ပုတီးနဲ႔ ကက္သလစ္မိသားစုမ်ားရဲ႕ အိမ္ေထာင္စု စိတ္ပုတီး စိပ္ျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့” (၁၃)ခုေျမာက္ စာခၽြန္ေတာ္ကို ေရးသား ထုတ္ျပန္ေတာ္မူခဲ့ၿပီး အဲ့ဒီ စာခၽြန္ေတာ္ထဲမွာ -The month of October has been speci- ally selected as the ''Month of the Rosary'' and the feast of the Holy Rosary is now celebrate on the 7th of this month ေအာက္တိုဘာလကို စိတ္ပုတီးလအျဖစ္ အထူး ေရြးခ်ယ္လိုက္သည္။ ဤ စိတ္ပုတီးပြဲေတာ္ကိုလည္း ဤလရဲ႕(၇) ရက္ေန႔ ေရာက္တိုင္း က်င္းပလ်က္ရွိေနသည္” တဲ့။ ႏွစ္စဥ္ ေအာက္တိုဘာလ (၇)ရက္ေန႔ကို စိတ္ပုတီးပြဲေတာ္ေန႔ အျဖစ္ ေပၚေပါက္လာရပံုမွာ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၅၇၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၇)ရက္ေန႔တြင္ ခရစ္ယာန္မ်ားႏွင့္ တူရကီလူမ်ိဳးမ်ား ေလပန္းတို ေရၾကာင္းတိုက္ပြဲမွာ ရဟန္းမင္းႀကီးရဲ႕ ႏိႈးေဆာ္ခ်က္အတိုင္း  ကမၻာတစ္ခြင္မွာ ရွိေနတဲ့ ခရစ္ယာန္မ်ားရဲ႕ စိတ္ပုတီးစိပ္ ဆုေတာင္းျခင္း၊ ခရစ္ယာန္ စစ္သားမ်ားကလည္း တစ္ညလံုး စိတ္ပုတီးစိပ္ကာ ဆုေတာင္းေမတၱာျဖင့္ ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကလ်က္ သံုးခ်ိဳး တစ္ခ်ိဳး စစ္အင္အားသာ က်န္ေတာ့တဲ့ ခရစ္ယာန္ဘက္မွ စစ္သားမ်ားဟာ ခံစစ္အျဖစ္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ အင္အားႏွစ္ဆမွ် ပို၍ ႀကီးမားတဲ့ တူရကီတပ္မ်ား အေရးနိမ့္ကာ စိတ္ပုတီးတန္ခိုးျဖင့္ ခရစ္ယာန္မ်ားတိုက္ပြဲ ေအာင္လံ လႊင့္ထူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ စိပ္ပုတီး တန္ခိုးေတာ္နဲ႔ ခ႐ူးဆိတ္ ဘာသာေရးစစ္ပြဲႀကီးကို ေအာင္လံ လႊင့္ထူႏိုင္ခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာလ (၇)ရက္ေန႔ကို ထိုစဥ္အခါ ခရစ္သကၠရာဇ္ (၁၅၆၆) ခုႏွစ္မွ (၁၅၇၂) ခုႏွစ္အတြင္း သာသနာေတာ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေတာ္မူခဲ့တဲ့ သာသနာပိုင္ခ်ဳပ္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ပၪၥမေျမာက္ ပီဦး အရွင္သူျမတ္မွ အလြန္သန္႔ရွင္းေသာ စိပ္ပုတီးပြဲေတာ္ေန႔ အျဖစ္ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပသြားၾကရန္ သတ္မွတ္ ေပးေတာ္မူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

    ေမလဟာ ဘယ္လိုလုပ္ မာရီယားသခင္မရဲ႕ လဆိုၿပီး သဒၶါၾကည္ညိဳျခင္း ျဖစ္လာခဲ့ရတာလဲ။ အေျခခံအားျဖင့္ အခ်က္ (၃)ခ်က္ ရွိပါတယ္။ ပထမအခ်က္ အေနနဲ႔ May is the month of blossoms, flowers and new life ေမလသည္ သစ္ပင္ပန္း မာလာမ်ား ပြင့္ဖူးေသာလ၊ ရြက္သစ္ခက္သစ္မ်ား ထြက္ေသာ လ၊ ဘ၀သစ္ျဖင့္ ရွင္သန္လာေသာလ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥေရာပတိုက္မွာ ေဆာင္းတြင္း
တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ ဆီးႏွင္းမ်ား ထူထပ္စြာ ဖံုးလႊမ္းၿပီး အေအးဒဏ္ ျပင္းထန္လြန္းလို႔ သဘာ၀တစ္ခုလံုး အသက္မဲ့တဲ့ ဘ၀ေရာက္ သြားသည့္အလား ျဖစ္ရွိေနေသာကာလ ျဖစ္ပါတယ္။ သစ္ပင္ပန္းမာလာမ်ားဟာ အရြက္ မရွိ၊ ပန္း မရွိ အ႐ိုး ၿပိဳင္းၿပိဳင္း ခါး ကိုင္းကိုင္း သ႑ာန္သို႔ ေရာက္ခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆာင္းအကုန္ ေႏြအကူး၊ မေအးလြန္း မပူလြန္းတဲ့ ေမလမွာ သစ္ပင္ပန္းမာလာမ်ားဟာ ရြက္ႏုေတြေ၀၊ ပန္းေတြေ၀နဲ႔ အရည္ရႊမ္း ႏုထြား ၿမိန္ယွက္ဖြယ္ ေကာင္းတဲ့ သီးႏွံမ်ား သီးလာခ်ိန္ သတၱ၀ါအမ်ား ေပ်ာ္ျမဴးၿပီး ကမၻာတစ္ခုလံုး အသက္ျပန္ ၀င္လာခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ႏွစ္လိုအားရဖြယ္ အရမ္းေကာင္းတဲ့ ေမလဟာ မယ္ေတာ္ရဲ႕ အသက္တာနဲ႔ ဆက္စပ္လာပါေတာ့တယ္။  မယ္ေတာ္ဟာ ဘုရားဖန္ဆင္းခံ သတၱ၀ါထဲမွာ အလွဆံုး လက္ရာ၊ အေျပာင္အေျမာက္ဆံုး ပန္းတစ္ပြင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ မယ္ေတာ္အားျဖင့္ ထာ၀ရအရွင္ ဘုရားသခင္ဟာ ဒီေလာကႀကီးထဲသို႔ ကယ္တင္ျခင္းနဲ႔ အသက္ကို ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ မယ္ေတာ္အားျဖင့္ သီးပြင့္လာတဲ့ ကယ္တင္ရွင္ ခရစ္ေတာ္သခင္ကို လူသားေတြ ရရွိျခင္းအားျဖင့္ ဘ၀အသစ္ အသက္တာသစ္နဲ႔ ရွင္သန္လာႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေသေနတဲ့ ကမၻာေျမႀကီး မယ္ေတာ္အားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္၌ ရွင္သန္ ႏုပ်ိဳအသက္၀င္လာရျပန္လို႔ ေမလကို မယ္ေတာ္မာရီးယားရဲ႕ လအျဖစ္ လူေတြရဲ႕ ဘ၀ထဲမွာ သတ္မွတ္လ်က္ သဒၶါၾကည္ညိဳလာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

    ဒုတိယ အခ်က္အေနနဲ႔ May is the month of the Easter season ေမလဟာ အီစတာ အခါေတာ္သမယရဲ႕လ ျဖစ္တယ္။ အမိ သာသနာေတာ္ႀကီးက ပါစကားနက္နဲရာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ေထာက္႐ႈ စဥ္းစားႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဘာသာ၀င္ သားသမီးမ်ားကို ရက္ (၅၀)တိတိ ေပးထားပါတယ္။ လူသားအားလံုးရဲ႕ ကယ္တင္ျခင္းဟာ ခရစ္ေတာ္၌ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို အီစတာ၊ ပါစကား အခါသမယမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုးကို ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အသစ္ ျပဳျပင္ျခင္းခံရေသာ သားသမီးမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးေတာ္မူတဲ့ ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူေသာ သခင္ရဲ႕
တန္ခိုးေတာ္ကို ကမၼဌာန္း ႐ႈၾကရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းကို ျပည့္၀ စံုလင္စြာ အခံရဆံုးေသာ ပုဂၢိဳလ္ကေတာ့ မယ္ေတာ္မာရီယားဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မယ္ေတာ္နဲ႔ ေမလရဲ႕ ဆက္ႏြယ္မႈက မယ္ေတာ္နဲ႔ အီစတာ၊ မယ္ေတာ္နဲ႔ သားေတာ္ရဲ႕ ကယ္တင္ျခင္းအမႈ စတဲ့ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို မာရီယားသခင္မရဲ႕ ေမလက မီးေမာင္း ထိုးျပေနပါတယ္။ မယ္ေတာ္ရဲ႕ ႏွစ္လို အားရဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ျပည့္စံုတဲ့ ဘ၀ဟာ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္ရဲ႕ ကယ္တင္ျခင္း အမႈေတာ္မွ သီးပြင့္လာေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုတဲ့ အတြက္ ပါစကားပြဲေတာ္ အႀကိဳ သံုးရက္ကို ခမ္းနားစြာ အမိအသင္းေတာ္ႀကီးက က်င္းပေစျခင္း ျဖစ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေမလကို မာရီယား သခင္မရဲ႕လအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

    တတိယ အခ်က္အေနနဲ႔ Comparison between Maia and Maria မာအီးယဆိုတဲ့ နတ္ဘုရားမနဲ႔ မာရီယားသခင္မတို႔ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ “ေမ”လို႔ေခၚတဲ့ ေမလဟာ မာအီးယားလို႔ေခၚတဲ့ ေႏြဦး ဘုရားမရဲ႕ နာမည္ကေန ဆင္းသက္လာပါတယ္။ ဂရိ ဒ႑ာရီ ပံုျပင္အရ မာအီးယားဟာ ဟားမက္စ္လို႔ ေခၚတဲ့ ေစတမန္ နတ္ဘုရားရဲ႕မယ္ေတာ္ ျဖစ္တယ္။ အထူးသျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးရာ ေႏြဦးကာလမွာ အသီးအႏွံေတြ ေအာင္ျမင္ဖို႔ အဲ့ဒီ မာအီးယားကို ပူေဇာ္ ပသၾကရပါတယ္။ မာအီးယားကို ယံုၾကည္သူေတြဟာ ေနာက္ပိုင္းမွာ ယံုၾကည္ျခင္း ဆုေက်းဇူးရရွိလာၿပီး ခရစ္ယာန္ေတြျဖစ္ လာၾကေတာ့ နတ္ဘုရားမ မာအီးယားေနရာမွာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ မယ္ေတာ္ မာရီယားကို အစားထိုး လိုက္ျခင္းျဖစ္တယ္။ မာအီးယားဟာ ဟားမက္စ္လို႔ ေခၚတဲ့ ေစတမန္ နတ္ဘုရားရဲ႕ မယ္ေတာ္ျဖစ္သလို  မာရီယားသခင္မ ဟာ ေကာင္းကင္မွ ခမည္းေတာ္ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေလာကသို႔ ေစလႊတ္ျခင္း ခံရတဲ့ ေစတမန္ ဘုရားရွင္ျဖစ္တဲ့ ေယဇူး ခရစ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ မယ္ေတာ္ ျဖစ္ေတာ္မူပါတယ္။ ေမလကို ေရွးေခတ္ နတ္စားေတြက မာအီးယားကို အပ္ႏွံခဲ့သလို ခရစ္ယာန္ေတြက ေမလကို မာရီယားသခင္မ လက္ေတာ္ထဲ အပ္ႏွံလိုက္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔တေတြ မာအီးယား နတ္ဘုရားမကို ပူေဇာ္ ပသျခင္း ျပဳလာခဲ့ၾကသလို သူတို႔အားလံုး ခရစ္ယာန္ေတြလည္း ျဖစ္လာၾကေတာ့ မာအီးယား အစား  မယ္ေတာ္ မာရီယားကို ေမြးႀကိဳင္ေသာ ပန္းမ်ားျဖင့္ ေမလ၌ ပန္းကပ္လွဴၾကျခင္း အားျဖင့္ မယ္ေတာ္မာရီယားကို ဂုဏ္ျပဳလာခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေမလဟာ မာရီယားသခင္မရဲ႕ လျဖစ္ေပၚလာခဲ့ရသလို ေအာက္တိုဘာလဟာ စိတ္ပုတီးလ အျဖစ္ အမိ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္ႀကီးက သတ္မွတ္ ေပးထားပါေၾကာင္း ေျဖၾကား လိုက္ရပါတယ္။ ဘုရားရွင္ ေကာင္းခ်ီးေပးပါေစ။

                                                                                         ဘုန္းဘုန္း ဒိုးမနစ္ ဦးၿဂိဳဟ္တု

Read More...

Monday, December 2, 2013

ခ်စ္လွ်က္ပါကြယ္ ခ်စ္သူရယ္


    အတူေပ်ာ္ခဲ့ေန႔ရက္ေတြ
    နင္ေလေမ့လို ႔ေနၿပီး
    ဒုကၡမ်ားတဲ့ ငါ့အနား
    နင္စိတ္ေျပာင္းၿပီး ထြက္ခြါသြားခဲ့တယ္ေနာ္။    ။
    အေဖာ္မပါ တစ္ေယာက္သာမို႔
    ငါ အထီးက်န္ျဖစ္ေနျပန္လဲ
    နင္ေလေ၀းရာထားခဲ့ ရွာတယ္ေနာ္။    ။
    ေခၽြးအစားေသြးက်သြားေအာင္
    ငါ့အခ်စ္ေတြေပးလို႔ေနလည္း
    မခ်ဳိၿမိန္အနမ္း နင္ေပးကမ္းၿပီး
    ငါ့ဘ၀အား နင္ဖ်က္ဆီးသြားရက္တယ္ေနာ္။    ။
    ဒဏ္ရာေတြ ဗလပြနဲ့
    အၾကင္နာေတြ ငါျပခဲ့လည္း
    နင္ ငါ့အေ၀းထြက္လို႔ ေျပးတယ္ေနာ္။    ။
    ငါခ်စ္တဲ့သူရယ္.............
    နင့္ရဲ႕ အခ်စ္ေျပာင္းလဲပစ္လည္း
    ငါေလခ်စ္တာ နင့္ကိုသာမို႔
    ေပးဆပ္သူရဲ႕ ႏွလံုးသား
    ဒဏ္ရာေတြျဖစ္ေနျငားလည္း
    ကာလ္၀ါရီ လမ္းတစ္လွမ္းခ်င္းလွမ္းၿပီး
    ငါ့အသက္ကိုစေတး အခ်စ္ေတြေပးခဲ့ပါတယ္...........

                    J. လမင္းေလး

Read More...