Monday, November 4, 2013

ေႂကြလြင့္ေလေသာ ေငြၾကယ္ပြင့္သို႔ တမ္းခ်င္း

    ကိုယ္ေတာ္ရွင္ေပးေသာ ၀ိညာဥ္အား ကိုယ္ေတာ္ရွင္ ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ေလေသာ အျဖစ္သည္ ထူးၿပီးအဆန္း မဟုတ္ေသာ္လည္း တန္ဖိုးရိွေသာ ေလာက လူသားတစ္ဦး ဆံုး႐ံႈးသြားျခင္းသည္ တန္ဖိုး ထားေသာ က်န္ရစ္သူမ်ားအတြက္မူ အစားထိုး၍ မရေလေသာ ဆံုး႐ံႈးမႈတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။ “သင္သည္ ေျမမႈန္႔မွလာ၍ ေျမမႈန္႔သို႔ ျပန္သြားရမည္။ ”ဟု အစဦးကပင္ ကိုယ္ေတာ္ဗ်ာဒိတ္ရိွေသာ္လည္း ေႂကြလြင့္ပန္း ပြင့္တိုင္းအတြက္ သူ ခိုနားဖူးေသာ ေျမႀကီး၊ သူအလွ ဆင္ဖူးေသာ ေကာင္းကင္ ၊ သူ၀တ္ရည္ ေပးဖူးေသာ လိပ္ျပာမ်ားမွ ထာ၀စဥ္ အမွတ္ရေနမည္မွာ အမွန္တရားတစ္ခုပင္ ျဖစ္ေပသည္။

    ေလာကကမၻာထဲတြင္ လူသားတစ္ဦးအျဖစ္ ေမြးဖြားလာရန္သည္ပင္ အလြန္ပင္ ခက္ခဲေသာ
ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။ တစ္နည္းဆိုေသာ္ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ ေပးသနားေသာ လက္ေဆာင္မြန္ကို ရရိွရန္သည္ မလြယ္ေသာအရာ ျဖစ္ေပသည္။ ထိုနက္နဲလွစြာေသာ လက္ေဆာင္မြန္ လူသားေလး ရရိွခဲ့ျပန္လည္ ျမင့္ျမတ္သန္႔စင္ေသာ ရဟန္းရွင္တစ္ပါးအျဖစ္ ေခၚေတာ္မူျခင္း ရရိွရန္သာ၍ပင္ ခက္ခဲေသာ အရာျဖစ္ေပသည္။ သားေပါင္းတစ္ေထာင္တြင္ တစ္ပါး (သို႔) တစ္ေသာင္းတြင္ပင္ တစ္ပါး မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ရဟန္းေဘာင္ တနည္းသူေတာ္ စင္ေဘာင္သို႔ ၀င္ေရာက္လာေသာ လူငယ္မ်ားစြာထဲမွ တစ္ပါးျဖစ္ရန္ ကိုယ္ေတာ္ေခၚမွ ပလႅင္ေရႊနန္းထက္မွာ အဖိုး မျဖတ္ႏိုင္ေသာ တစ္ပြင့္ပန္းေလး ႏွစ္ပြင့္မၾကာေသာ မျခားေသာ ကာလေလးအတြင္း ေႂကြလြင့္သြားျခင္းမွာ သာသနာအတြက္ အလြန္နစ္နာေသာ ေျဖမေျပႏိုင္ေသာ ဆံုး႐ံႈးမႈပင္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။
    လူေလာကတြင္ ေနထိုင္ရွင္သန္ေနေသာ လူသား အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ ေပးသနားေတာ္မူေသာ အသက္၀ိညာဥ္ႏွင့္ ကိုယ္ခႏၶာအား တန္ဖိုး မထားတတ္ၾကေပ။ ရွင္သန္ေနထိုင္ေနစဥ္၌ ကိုယ္ ကာယအတြက္ ဉာဏ္သံုး၍ က်ုန္းမာရန္ မေနတတ္႐ံု မွ်မက ၀ိညာဥ္အား တန္ဖိုးရိွစြာ ေကာင္းကင္ေရႊျပည္သို႔ ေမွ်ာ္မွန္း၍ ဂ႐ုမစိုက္ၾကေပ။ က်န္းမာေရး ကုိယ္ခႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဥ္ဆံုး႐ႈံုးမွသာ မည္သို႔ျပဳရမွန္း မသိျဖစ္တတ္ၾကေပသည္။ ထိုသို႔ေသာ လူမ်ားစြာထဲမွ ထူးျခားလွစြာေသာ ကိုယ္ေတာ္ေပးသည့္ ကာယႏွင့္၀ိညာဥ္ အတြက္ ေသလြန္ခါနီးအထိ အ႐ံႈးမေပး တိုက္ပြဲ၀င္ ေစာင့္ေရွာက္သြားေသာ ပန္းတစ္ပြင့္ ရိွခဲ့ေလသည္။ ေ၀ဒနာကို အားတင္း၍ ကိုယ္ေတာ္ေပးသနားခဲ့ေသာ ကာယႏွင့္ ၀ိညာဥ္ႏွစ္ပါးအား ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ထိ အားမေလွ်ာ့ အၿပံဳးမပ်က္ သာသနာအတြက္ ထမ္းေဆာင္ရအံုးမည့္ တာ၀န္မ်ား ေျပာဆိုကာ ဇြဲတင္းရွာေသာ ပန္းတစ္ပြင့္ျဖစ္ေပသည္။ ေရာဂါဒဏ္ကို စတင္ ခံစားရေသာ အခ်ိန္မွစ၍ ေသဆံုးခ်ိန္တိုင္ေအာင္ ထို ပန္းပြင့္ေလးနားေန ညႇိဳးႏြမ္းေနျခင္း မျမင္ရခဲ့ဘူးေပ။ က်န္းမာေနသူမ်ားထက္ပင္ ရႊင္လန္းစြာ ရဟန္းတစ္ပါး၏ ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ ကိစၥတာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ ေနသည္သာ ျမင္ရေပသည္။ ေရရွည္ စီမံကိန္းမ်ားကိုပင္ အစီအစဥ္ဆြဲကာ ေရာဂါကိုေမ့၍ အစဥ္တလႈပ္လႈပ္ အလုပ္မ်ားေနခဲ့ေပသည္။ ေခတၱတည္းခိုေနေသာ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကိုပင္ ေနထိုင္ မေကာင္းေသာ္လည္း သာယာလွပစြာျဖင့္ ဂ်ဳဗလီပြဲေတာ္ႀကီးအား ႀကိဳဆိုႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသးသည္။ ထိုၿမိဳ႕ေလးရိွ ေက်ာင္းခြဲေလးသို႔လည္း ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ထိ တတ္ႏိုင္ေသာ ခြန္အားေလးျဖင့္ပင္ လာေရာက္ တရားေရေအး တိုက္ေကၽြးခဲ့ေပေသးသည္။ ေ၀ဒနာ၏ ႏွိပ္စက္မႈဒဏ္အား တန္ဖိုးရိွေသာ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္၍ ေမ့ေပ်ာက္ႏိုင္ တြန္းလွန္ေနခဲ့ေပသည္။

    ထိုပန္းပြင့္ေလးသည္ ကိုယ္ေတာ္ေခၚရန္ ႏွစ္ရက္သာလိုေသာ အခ်ိန္၌ပင္ ေသျခင္းကို က်ားကန္၍ ထိုၿမိဳ႕ေလးမွ ဘုရားေက်ာင္းေလးသို႔ တရားလာေရာက္ ေဟာမည္ဟုပင္ ေျပာေနခဲ့ေပသည္။ သာသနာ့တာ၀န္မ်ား တစ္နည္း ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏ လုပ္ေဆာင္ဖြယ္ ကိစၥမ်ားအား ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္သာ အားသန္ေနခဲ့ေပသည္။

    “ရိတ္သိမ္းရန္ မ်ားစြာရိွ၏၊ သို႔ေသာ္ ရိတ္သိမ္းမည့္သူ နည္းလွ၏”ဟု ကိုယ္ေတာ္ မိန္႔ေတာ္မူသည့္အတိုင္း ရိတ္သိမ္းသူ နည္းလွသည့္ထဲမွ တာ၀န္ေက်လွေသာ ကိုယ္ေတာ္၏ သားေကာင္တစ္ပါး ဆံုး႐ံႈးျခင္းမွာ မ်ားစြာ ၀မ္းနည္းဖြယ္ ေကာင္းလွေပသည္။ ထိုပန္းပြင့္ေလးသည္ ေရာဂါ မခံစားရခင္ကပင္လွ်င္ ကိုယ္ေတာ္၏ သားေကာင္တစ္ပါးပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ကိုယ္ေတာ္ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ေသာ စကားအတိုင္းပင္ ေက်ာင္းအုပ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါး ျဖစ္ခဲ့စဥ္ကလည္း ေနစရာမရိွ သူအား နားခိုစရာေပး၍ စားစရာမရိွသူအားလည္း ေအာက္ေျခအထိ ၾကည့္၍ ေကၽြးေမြးခဲ့သူတစ္ပါး ျဖစ္ေပသည္။

    ေႂကြလြင့္ ပန္းပြင့္ေလးအေၾကာင္းမ်ားအား တသသေျပာဆို ခ်ီးမြမ္းမည္ဆိုပါက အာကာကို စာရြက္လုပ္၍ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကို မွင္ေဖ်ာ္ေရးလွ်င္ပင္ ၿပီးဆံုးမည္ မထင္ပါ။ ပန္းပြင့္ေလး၏ တန္ဖိုး၊ ေက်းဇူးကို သိတတ္သူတိုင္း အေနျဖင့္ သူအသက္ရွင္စဥ္ ျပသ သြားေသာ ရွင္သန္ေနထိုင္မႈမ်ား သူတန္ဖိုးထား ျပသသြားေသာ ကိုယ္ကာယႏွင့္ ၀ိညာဥ္အား အက်ဳိးရိွစြာ အသံုးခ်ေနထိုင္သြားမႈမ်ားအား အတုယူ၍ ကိုယ္ေတာ္ရွင္အား ေက်းဇူးဆပ္၍ ခရစ္ေတာ္၏ သားေကာင္း သမီးမြန္မ်ားအျဖစ္ ေနထိုင္ကာ ထိုပလႅင္ေရႊနန္းထက္မွ တစ္ပြင့္ပန္း (သို႔) ျမင့္ျမတ္သန္႔စင္ ရဟန္းရွင္ေတာ္ အတြက္ ဆုေတာင္းေပးသြားသင့္သည္ဟု အႀကံျပဳ ေရးသား၍ အနည္းငယ္ပင္ ထိုပန္းပြင့္ေလးအား ေက်းဇူး ဆပ္လိုက္မိပါေတာ့သည္။

    ေက်းဇူးရွင္ အဖဘုန္းေတာ္ႀကီး Rev:Fr. ဦးစိုးလြင္ႏွင့္ Rev:Fr.ဦးေမာင္နီတို႔အား ရည္ညႊန္းပါသည္။
                       ခိုင္ကိုကို