Thursday, November 14, 2013

သခၤါရႏွင့္လမ္းႏွစ္သြယ္


စိမ္းလန္းစိုစို ပင္ေညာင္ညိဳ
ဂိမၼာန္မြန္းတည့္ သူ႔အရြက္
ေျခာက္ေသြ႕လြင့္ပါး ေလ၌သြား၏။

ရနံ႔အဆင္း စံုစြာပန္းမာလာ

မေႂကခဏ သူ႔အလွ
ပြင့္ဖတ္ႏြမ္းေလ ေျမသို႔ေစ၏။

လွပပံုေဆာင္ မိုးတိမ္ေတာင္
သူရိန္ေနမင္း အိပ္တန္းဆင္းေတာ့
ခဏတြင္းပ်က္ျပယ္အလွကြယ္၏။

သက္ရွိထင္ရွား သင္လူသား
မၿမဲခဏ ဒီဘ၀မွာ
အို
နာ
ေသျခင္း
တမလြန္ဆင္းလွ်င္
ေကာင္းကင္ငရဲ
ဘာေရြးမလဲ

ဆီးလ္ဘက္ (ဆင္လူး)