Wednesday, August 28, 2013

မ်က္စိသည္ ကိုယ္၏ ဆီမီးျဖစ္၏

    “မ်က္စိသည္ ကိုယ္၏ ဆီမီးျဖစ္၏”ဆိုတဲ့ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ စကားမ်ားဟာ ၀ိညာဥ္ေရးရာ၌ အသက္ေပး ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ိညာဥ္ႏွင့္ နီးကပ္စြာ ပတ္သက္ေနတဲ့ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႐ႈေထာင့္မွၾကည့္ရင္လည္း အင္မတန္ တိက်မွန္ကန္တဲ့ စကားမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမွာ “မ်က္စိ”ဆိုတဲ့ စကားဟာ ကိုယ္ခႏၶာရဲ႕ အဂၤါတစ္ခုထက္ ကိုယ့္ဘ၀ကို ထိန္းေက်ာင္းေပးတဲ့ အျမင္ႏွင့္ အေတြးအေခၚ၊ တနည္းအားျဖင့္ ထင္ရွားေပၚလြင္တဲ့ ကိုယ့္ရဲ႕ခံယူခ်က္ႏွင့္ ဖက္စပ္ေနတဲ့ ဘ၀လမ္းစဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အထက္ပါ ရွင္လုကားက်မ္း (၁၁း ၃၄) မတိုင္မီေလးမွာပင္ ခရစ္ေတာ္က “ဆီမီးထြန္း၍ ကြယ္ရာ၌ ဖံုးထားေလ့မရွိ။ ေတာင္းဇလားေအာက္၌ လည္း ထားေလ့မရွိ။ ၀င္လာေသာသူတို႔ အလင္းရေစျခင္းငွာ ဆီမီးခံုအေပၚမွာ တင္ထားေလ့ရွိ၏”လို႔ ႁမြတ္ဆိုတဲ့ စကားမ်ားကို ေထာက္႐ႈၿပီး သိႏိုင္ပါတယ္။

    လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘ၀အေပၚ အျမင္မေျပာင္းလဲသေရြ႕ ထိုသူရဲ႕ ဘ၀လမ္းစဥ္လည္း လံုး၀ မေျပာင္းႏိုင္ပါ။ “ကိုယ္ျမင္တာ ကိုယ္ရ”ဆိုတဲ့ အတိုင္းပါပဲ။ ကိုယ့္ဘ၀မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့အရာမ်ားဟာ အဓိပၸါယ္မရွိ၊ စိတ္ပ်က္ စရာခ်ည္း၊ ကံဆိုးလွခ်ည္လားလို႔ ေတြ႕ျမင္ေနရင္ လက္ေတြ႕ေနထိုင္တဲ့ ဘ၀မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဟာ စိတ္မိႈင္က်ၿပီး တက္တက္ႂကြႂကြ အားပါ တရ မရွိႏိုင္ေခ်။ ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္ လူမ်ားကို ငါ့ရဲ႕ ရန္သူ၊ ငါ့ကို အျပစ္ေကာက္ဖို႔ ေခ်ာင္းေျမာင္းေနၾကတဲ့သူေတြ၊ မနာလို၀န္တိုတဲ့ လူေတြလို႔ ျမင္မယ္ဆိုရင္ ေျပာေျပာဆိုဆိုႏွင့္ပဲ ေဘးလူေတြကို ျပန္ေခ်ာင္းေျမာင္းမယ္၊ အျပစ္ရွာမယ္။ သူတုိ႔ႏွင့္ ဆက္ဆံရတဲ့အခါမွာ ခပ္ဆပ္ဆပ္ခပ္မာမာ ရွိမယ္။ စိုးရိမ္တႀကီးႏွင့္ တင္းမာတဲ့ ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္မႈေတြ ၀င္လာၿပီး သက္ေတာင့္သက္သာ မေနထိုင္ႏိုင္ပါ။ ဒါေပမယ့္ သူတစ္ပါးကို ကိုယ့္ရဲ႕ မိတ္ေဆြအျဖစ္ ၾကည့္တတ္မယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ရဲ႕ ေနထိုင္ဆက္ဆံမႈလည္း ေျပာင္းလဲလာမယ္။ ဘုရားသခင္အေပၚလည္း ကိုယ့္အေပၚ ေကာင္းျမတ္နားလည္တတ္တဲ့ ဖခင္ႀကီးအျဖစ္ လက္ခံတတ္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ႏွင့္ ဘုရားကို မတရားၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ အရွင္သခင္ႀကီးလို သေဘာထားတဲ့ လူတစ္ေယာက္တို႔ရဲ႕ အက်င့္ပံုစံေတြဟာ ဆီႏွင့္ ေရေလာက္ ကြာျခားပါမယ္။

     မိတ္ေဆြတို႔ခင္ဗ်ား ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕ ဘ၀အေပၚ သူတစ္ပါး အေပၚႏွင့္ ဘုရားသခင္အေပၚ ေတြ႕ျမင္ယူဆခ်က္ႏွင့္ ေ၀ဖန္ခ်က္ေတြဟာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ား၊ အေတြးအေခၚႏွင့္ ခံယူခ်က္မ်ားအျဖစ္ စြဲလာၿပီး တဆင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔လက္ေတြ႕ ဘ၀လမ္းစဥ္ႏွင့္ ေနထိုင္လႈပ္ရွားမႈကို ဖန္တီးေပးေနတယ္ဆိုတာ ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္ “မ်က္စိ” မၾကည္လွ်င္ မသန္႔ရွင္းလွ်င္ ဘ၀တစ္ခုလံုး အမိုက္ေမွာင္ျဖစ္မည္။ စိမ္းတဲ့ ေနကာမ်က္မွန္ႏွင့္ၾကည့္ရင္ ေလာကႀကီးဟာ ၾကည္ႏူးစရာ ေကာင္းၿပီး အမည္းေရာင္ႏွင့္ၾကည့္ရင္ ညိဳပုတ္တာကိုပဲ ေတြ႕ရမယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ အျမင္-စိတ္ကူးႏွင့္ လမ္းစဥ္ဟာ အညမည ဆက္သြယ္ေနလို႔ မေကာင္းတဲ့ ႐ႈေထာင့္ကမဟုတ္ ေကာင္းတဲ့႐ႈေထာင့္၊ ၾကည္လင္တဲ့ ႐ႈေထာင့္ဘက္က ပိုမို ၾကည့္တတ္ျမင္တတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားၾကည့္ၾကပါ။

    တစ္ခါက အက်ဥ္းေထာင္သံတိုင္ေတြ ေနာက္ကေန အက်ဥ္းသမားႏွစ္ေယာက္ဟာ အျပင္ကို လွမ္းၾကည့္ၾကရာ တစ္ေယာက္ကရႊံ႕ကိုပဲ ေတြ႕တယ္။ က်န္တစ္ေယာက္ကေတာ့ ၾကယ္မ်ားကို ျမင္တယ္တဲ့။ သင္တို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ၾကည့္ရင္ ဘာကိုမ်ား ေတြ႕ၾကမလဲ။ ကိုယ္ျမင္တာ ကိုယ္ရၾကမယ္ေနာ္။ အျပင္အပမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အရာေတြဟာ အမ်ားပိုင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္လာၾကတာမဟုတ္၊ ၎င္းတို႔ကို ကိုယ္တိုင္ ထိန္းေက်ာင္း ျပဳျပင္ေပးဖို႔လည္း လြယ္ကူတဲ့ အလုပ္မဟုတ္ေပမယ့္ ကိုယ့္စိတ္ ကိုယ့္အတြင္း ရွိသင့္ ရွိထုိက္တဲ့ ေက်နပ္မႈႏွင့္ ေအးခ်မ္းမႈကေတာ့ ကိုယ္ႏွင့္အဓိက ဆိုင္ပါသည္။ ကိုယ့္ဘ၀၊ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ဘုရား အေပၚ ၾကည္လင္တဲ့ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ၾကည့္ၾကပါစို႔လား။ အနည္းဆံုး -ဘုရား အေပၚထားရွိတဲ့ အျမင္ကေတာ့ ကၽြႏု္ပ္တို႔တေတြရဲ႕ဘ၀လမ္းစဥ္ကို အက်ိဳးေပးမည္ ဆိုတာေတာ့ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲပါ မိတ္ေဆြတို႔ . . . .

R.V.A ထုတ္လႊင့္ခ်က္မွ