Thursday, August 22, 2013

အဆံမဲ့သူတုိ႔၏ ေမာက္မာမႈ

    သိပၸံပညာရွင္ႀကီး အိုင္စတိုင္း အေၾကာင္းကို လူတိုင္း ၾကားဖူးၾကပါလိမ့္မယ္။ တစ္ခါက အိုင္းစတိုင္းဟာ သူ႔ရဲ႕ စမ္းသပ္မႈအတြက္ သူ႔ရဲ႕သီအိုရီအေၾကာင္းကို သူ႔ရဲ႕ ဒ႐ိုင္ဘာ ကားေမာင္းသမားနဲ႔အတူ တစ္ေနရာကေန တစ္ေနရာကို လိုက္လံရွင္းျပ၊ ေ၀မွ်ေနခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီ ဒ႐ိုင္ဘာကလည္း စမ္းသပ္မႈ သီအိုရီအေၾကာင္းကို သြားေနရတဲ့ ေနရာတိုင္းမွာ ခဏခဏၾကားေနရေတာ့ တစ္ေန႔မွာ အိုင္စတိုင္းကို ေျပာပါတယ္။ “ဆရာ ေျပာေနတဲ့ အေၾကာင္းကို ခဏခဏၾကားေနရတာ အလြတ္ကို ရေနၿပီ။ ေနာက္တစ္ခါ ဆရာက ဒ႐ိုင္ဘာလုပ္၊ ကၽြန္ေတာ္က ဆရာေနရာယူၿပီး သီအိုရီကို ရွင္းျပမယ္”ဆိုပါတယ္။ အိုင္းစတိုင္းကလည္း သေဘာတူခဲ့ပါတယ္။

    အဲ့ဒီ ဒ႐ိုင္ဘာ ေျပာေနတာကေတာ့ ေျဖာင့္ေနတာပါပဲ။ ပရိသတ္ကလည္း လက္ခုပ္ေတြတီးၿပီး ခ်ီးမြမ္း ၾသဘာေပးၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လို႔ ပရိသတ္ေတြ ဘက္က လြတ္လြတ္လပ္လပ္နဲ႔ ႀကိဳက္တာ ေမးႏိုင္တဲ့ အခ်ိန္ေရာက္လာတဲ့အခါ သိပၸံပညာရွင္ တစ္ေယာက္က ေမးခြန္းေမးတာကို မေျဖႏိုင္ဘူး ျဖစ္သြားပါတယ္။ ခပ္တည္တည္နဲ႔ ဣေႁႏၵဆယ္ ဆက္ေနၿပီး အဲ့ဒီေမးခြန္းကေတာ့ လြယ္လြန္းလို႔ ကၽြန္ေတာ့္ ဒ႐ိုင္ ဘာေတာင္ ေျဖႏိုင္ပါတယ္ဆိုၿပီး ပရိသတ္ထဲမွာ ထိုင္ေနတဲ့ အိုင္းစတိုင္းကို လက္ညိဳး ထိုးလိုက္ပါေတာ့တယ္။

     ဒီေနရာမွာ အိုင္းစတိုင္းရဲ႕ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းနဲ႔ ဒ႐ိုင္ဘာရဲ႕ မိမိကိုယ္မိမိ အထင္ႀကီးေမာက္မာၿပီး မဟုတ္တာကို အတတ္ႀကီး လုပ္ေနတဲ့ ဟန္ေဆာင္မႈနဲ႔ ေၾကာင္သူေတာ္လုပ္ငန္း ေတြ႕ရပါတယ္။ မိမိရဲ႕ ျဖစ္ရွိေနတဲ့ ပင္ကိုယ္ အေျခအေနကို မ်က္ႏွာဖံုး ၀တ္ဆင္ထားပါတယ္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ သူေျပာတဲ့အတိုင္း သူဟာ မဟုတ္ဘဲ ဟန္ေဆာင္မႈသာ ျဖစ္ပါတယ္။

    ဧ၀ံေဂလိက်မ္းစာမွာ ခရစ္ေတာ္က ေမာက္မာ ေထာင္လႊားမႈဟာ အခ်ည္းအႏွီးသာ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္နဲ႔ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း ပါရမီလိုအပ္တယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္း တရားေပးေနပါတယ္။ စားေသာက္ပြဲတစ္ခုမွာ ဧည့္သည္ေတြဟာ အေကာင္းဆံုး ေနရာမ်ားကို ေရြးေနၾကတာကို ခရစ္ေတာ္ျမင္တဲ့အခါမွာ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္မွာ ေမာက္မာမႈအတြက္ ေနရာမရွိဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ မိမိကိုယ္မိမိ သူမ်ားထက္ သာတယ္၊ ျမင့္တယ္လို႔ ထင္ျမင္ျခင္း၊ မိမိမပါလွ်င္မျဖစ္ဘူး၊ မၿပီးဘူး၊ ငါသာလွ်င္ေတာ္၊ တတ္တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာတရားမ်ိဳးကို ေရွာင္ရွားဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ မာနရွိတဲ့သူဟာ မိမိအတြက္သာ တစ္ကိုယ္ေကာင္းၾကည့္တတ္ၿပီး မိမိဟာ မိမိရဲ႕ကိုးကြယ္ရာ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ မိမိဟာ မိမိရဲ႕ဘုရား ျဖစ္လာပါတယ္။

    ဘ၀င္ျမင့္ မာနရွိသူေတြ၊ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း မရွိတဲ့ သူေတြဟာ သူ႔မွာရွိသမွ်ကို ေပးတဲ့ဘုရား၊ အရာအားလံုးအတြက္ သူမွီခိုေနရတဲ့ ဘုရားသခင္ကို ေမ့လာတယ္။ မိမိရဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္မွာရွိတဲ့ နီးစပ္သူေတြကို ေမ့လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နီတိေဒသနာက်မ္း ၃း၂၈ မွာ ေမာက္မာ ေထာင္လႊားေသာသူတစ္ဦးသည္ ေရာဂါေ၀ဒနာ ဖိစီးၿပီး၊ ေဖာက္ျပန္ေသာ္ ယင္းအတြက္ ကုသမႈ ကင္းမဲ့၏။ ဘ၀င္ ျမင့္သူတို႔သည္ သီလမရႏိုင္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။

    ခရစ္ေတာ္က သင္သည္ ပြဲတစ္ခုသို႔ ဖိတ္ေခၚျခင္းခံရလွ်င္ ပြဲသို႔သြား၍ အႏွိမ့္ခ်ဆံုး ေနရာတြင္ ထုိင္ေလာ့ဆိုတဲ့ စကားဟာ တိတိက်က်အနက္ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ယူလို႔ မရပါဘူး။ ႏို႔မို႔ဆိုလွ်င္ လူတိုင္းဟာ ထိပ္ဆံုးေရာက္ဖို႔ အနိမ့္ဆံုးေနရာကိုပဲ လုေနၾကမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒီမွာဆိုလိုတဲ့ အဓိပၸါယ္က ႂကြား၀ါ ေမာက္မာျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး မိမိကိုယ္မိမိ တျခားသူမ်ားထက္ ႏွိမ့္က်တယ္လို႔ ယူဆၿပီး ႏွိမ့္ခ်စြာ က်င့္ႀကံျခင္းကို ဆိုလိုပါတယ္။

    ဒါေၾကာင့္ နီတိေဒသနာက်မ္း ၃း၁၈ မွာ “သင္သည္ ပိုမို ႀကီးမားျမင့္ျမတ္ေလ၊ ပိုမို ႏွိမ့္ခ် ၫႊတ္တြားေတာ့။ ထိုသို႔ျပဳလွ်င္ သင္သည္ ဘုရားသခင္ထံမွ ေက်းဇူးေတာ္ခံရလတၱံ”လို႔ မွတ္တမ္းတင္ ထားပါတယ္။ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းဆိုတာဟာ ပါရမီတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ပါရမီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အမွန္တရားေပၚမွာ အေျခခံရပါ့မယ္။ အဲ့ဒီလို အေျခမခံရင္ ပါရမီ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။

    စစ္မွန္တဲ့ ခရစ္ယာန္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းဆိုတာက ဘုရားသခင္ ေရွ႕မွာ မိမိရဲ႕ ျဖစ္ရပ္၊ အေျခအေနမွန္ကို ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္စြာ၊ ၀န္ခံ၊ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ႏွိမ့္ခ်ျခင္းဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ၊ ထူးခၽြန္မႈ၊ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ၊ အရည္အခ်င္းေတြ အားလံုးကို ေပ်ာ္ရႊင္ ၀မ္းေျမာက္စြာ လက္ခံ အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။ ဒီအရည္အခ်င္းေတြ၊ စြမ္းေဆာင္ ထူးခၽြန္မႈေတြဟာ မိမိရဲ႕ ဘ၀ တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ဘုန္းဂုဏ္ေတာ္အတြက္ အသံုးျပဳရမယ္လို႔ သိရွိ နားလည္ပါတယ္။

    တစ္ဖက္မွာလည္း စစ္မွန္တဲ့ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြ၊ မေကာင္းတဲ့ အခ်က္ေတြ၊ ကန္႔သတ္မႈေတြ အားလံုးကိုလည္း မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈေတြ၊ မျငင္းပယ္ဘဲ မိမိရဲ႕အားနည္းခ်က္၊ မျပည့္စံုခ်က္ကို ၀န္ခံပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ မွားယြင္း က်ဆံုးမႈမွာေတာင္ ၿပံဳးကာ၊ ရယ္ေမာႏိုင္တဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ ရင့္က်က္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဲ့ဒီ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးဟာ မိမိကိုယ္မိမိ ျဖစ္ရွိအေျခအေန အေကာင္းအဆိုးကို လက္ခံကာ ပါရမီဆည္းပူးေနတဲ့သူျဖစ္ၿပီး တစ္ပါးသူကိုလည္း ျဖစ္ရွိအေျခအေန အေကာင္းအဆိုးကို လက္ခံကာ ျပဳက်င့္တတ္သူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

    ေခ်ာေမာ၊ လွပၿပီး၊ ဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ မိန္းကေလးက ငါမေခ်ာဘူး၊ ႐ုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္တယ္လို႔ မိမိကိုယ္ မိမိေျပာဆိုျခင္း၊ ဉာဏ္ပညာ ထက္ျမက္တဲ့ လူငယ္ဟာ မိမိဟာ ဉာဏ္ထံုတယ္၊ အ႐ူးပဲလို႔ ေျပာျခင္းတို႔ဟာ မွားယြင္းတဲ့ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ မယ္ေတာ္မာရီယားဟာ ႏွိမ့္ခ်တဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္“ခုခ်ိန္မွစၿပီး သားစဥ္ေျမးဆက္တို႔က ငါ့ကို မဂၤလာရွိေသာသူဟု ေခၚၾကလိမ့္မည္။” လို႔ ေျပာခဲ့သလို ႏွိမ့္ခ်ျခင္းဆိုတာ မိမိရဲ႕ ပါရမီေတြ၊ အရည္အခ်င္းေတြကို ဖံုးကြယ္တာ မဟုတ္ဘူး။ မိမိရဲ႕ လက္ရွိျဖစ္ေနတာထက္ ပိုမို သာမန္က်တယ္။ ပိုဆိုးတယ္လို႔ ေတြးထင္ျခင္းလည္း မဟုတ္။ ဒါေပမယ့္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းဆိုတာ မိမိမွာ မရွိတဲ့အရာ၊ မိမိ မသိတာေတြကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရွိနားလည္ၿပီး၊ မိမိ ျဖစ္ရွိေနတာကို မႂကြား၀ါဘဲ၊ အားလံုးဟာ ဘုရားရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္၊ ဘုရားက အခမဲ့ေပးထားတဲ့ အရာေတြျဖစ္တယ္။ တကယ္တမ္း မိမိဟာ ဘာမွ မဟုတ္ေသးပါလားလို႔ အမွားကို လက္ခံသိျမင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

    ႏွိမ့္ခ်ျခင္းရဲ႕ အရွင္သခင္ ခရစ္ေတာ္ကလည္း “ငါသည္ ႏွိမ့္ခ်ရန္၊ ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႕ေသာ ႏွလံုးသားရွိ၏။ ငါ့ထံ၌ နည္းနာခံၾကေလာ့။ ငါသည္ လမ္းျဖစ္၏။ သမၼာတရားျဖစ္၏။ အသက္လည္း ျဖစ္၏။”လို႔ အရွိကို အရွိတိုင္း လက္ခံကာ ေျပာခဲ့ျခင္းဟာ စစ္မွန္တဲ့ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မျပတ္သားျခင္း၊ ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္း၊ အ႐ံႈးေပးျခင္း၊ အားနည္းျခင္း၊ ျငင္းပယ္ျခင္း၊ မဟုတ္တဲ့အျပင္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းဟာ ႀကီးျမင့္ျမတ္သူ၊ စိတ္ႏွလံုး ႀကီးမားသူတုိ႔ရဲ႕ ပါရမီသာ ျဖစ္ပါတယ္။

    ေနာက္တစ္ခ်က္က ႏွိမ့္ခ်ျခင္းရွိတဲ့ သူဟာ မိမိရဲ႕ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ေနရာနဲ႔ အခ်ိန္အခါကိုလည္း သိကာ လက္ေတြ႕ ျပဳလုပ္တတ္တဲ့သူ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းရွိတဲ့သူက သူမ်ားကို ဦးေဆာင္ရမယ္၊ လမ္းညႊန္ရမယ္ဆိုရင္ ဦးေဆာင္ ဦးစီး ျပဳလုပ္ပါတယ္။ သူတစ္ပါးကို အေစခံရမယ္၊ က်ိဳးႏြံ ရမယ္ဆိုရင္လည္း အေစခံတတ္တယ္၊ က်ိဳးႏြံတတ္တဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။

    ခရစ္ေတာ္ဟာ ႏွိမ့္ခ်တဲ့ ပုဂၢိဳလ္၊ ႏူးညံ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္တယ္။ ဟန္ေဆာင္သူ၊ ေၾကာင္သူေတာ္ ဖာရီေဇဦးေတြအတြက္လည္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ခပ္မာမာနဲ႔ အျပတ္တြယ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္လည္း ျဖစ္တာဟာ အထက္က ေျပာခဲ့တဲ့အခ်က္ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

    ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုးဟာ စစ္မွန္တဲ့ ႀကီးမား ျမင့္ျမတ္ျခင္းကို ရွာေဖြတယ္ဆိုရင္ ေမာက္မာ ေထာင္လႊားမႈ မရွိတဲ့ အရာအားလံုးမွာ ႏွိမ့္ခ် က်ိဳးႏြံစြာ က်င့္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စိန္ၾသဂုတ္စတင္းက “မိမိကိုယ္ မိမိ ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္ခ်င္ပါသလား၊ မိမိ ကိုယ္မိမိ ႏွိမ့္ခ်စြာ က်င့္ေဆာင္ပါ။ မိုးအထိျမင့္တဲ့ အေဆာက္အဦးႀကီးကို တည္ေဆာက္ ခ်င္ပါသလား၊ ဟိုး နက္႐ိႈင္းတဲ့ ေနရာကေန အုတ္ျမစ္ခ်ျခင္းနဲ႔ စတင္ပါ။” လို႔ အႀကံေပးခဲ့ဖူးပါတယ္။

    “ႏွိမ့္ခ်ျခင္းဟာ ပါရမီ အားလံုးတို႔ရ႕ဲ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ျဖစ္တယ္”ဆိုတဲ့ စကားကို စိတ္ႏွလံုးသားထဲမွာ သိမ္းပိုက္ကာ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း ပါရမီကို လက္ေတြ႕ဘ၀ အသက္တာမွာ ဆည္းပူး က်င့္ႀကံႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစား အားထုတ္ၾကပါစို႔။
မိမိကိုယ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္သူသည္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္။
မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်သူသည္ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္။ (လုကား ၁၄း၁၁)

                    ၀ႆန္မိုး