Tuesday, August 20, 2013

သင္၏အနာဂါတ္သည္ သင္၏ အတိတ္ထက္ေတာက္ပသည္။    ဘုရားသခင္က သင့္အား အေလ်ာ့မေပးရန္ မိန္႔ၾကားသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ နီးကပ္ေစရန္ ကၽြန္ေတာ္၏ မိဘမ်ားက ကၽြန္ေတာ့္အား ေမြးဖြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္၏ မိဘမ်ားအား ဘုရားသခင္ႏွင့္ နီးကပ္ေစရန္ မည္သည့္အရာက တြန္းပို႔ခဲ့သနည္း။ အိမ္တစ္အိမ္ ျဖစ္ပါသည္။ ႐ိုး႐ိုး တစ္ထပ္အိမ္တစ္လံုးသာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအိမ္သည္ သူတို႔အား ဘုရားသခင္ႏွင့္ နီးကပ္ေစသည္။ မည္ကဲ့သို႔ျဖစ္သည္ကို ကၽြန္ေတာ္ေျပာပါရေစ။

    သင္သည္ ရွပ္အက်ႌတစ္ထည္၊ ၀တ္စံုတစ္ခု၊ ဖိနပ္တစ္ရံကို ၀ယ္ယူၿပီးေနာက္ အ၀ယ္မွားသည္ဟု ေနာင္တရဘူးပါသလား။ ၎ကို ကၽြန္ေတာ္၏ မိဘမ်ား ႀကံဳခဲ့ဖူးပါသည္။ သို႔ေသာ္ အက်ႌ သို႔မဟုတ္ ဖိနပ္၀ယ္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ အိမ္တစ္လံုးကို ၀ယ္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူတို႔သည္ ထိုအိမ္ကို မႏွစ္သက္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္၏ မိခင္သည္ ခက္ခဲေသာ အေရာင္းလုပ္ငန္းကို စတင္ပါသည္။ သူတုိ႔သည္ သတင္းစာထဲတြင္ အပတ္စဥ္ ေၾကျငာသည္။ ေၾကာ္ျငာမွာ ဤသို႔ျဖစ္သည္။

    အေကာင္းစားတစ္ထပ္အိမ္ 3BR 2TB
    ေနာက္ေဖးတြင္ ကားဂိုေဒါင္ႏွင့္ ဥယ်ာဥ္
    အငယ္စား ပါ၀င္သည္။

 ေန႔စဥ္အိမ္အေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း ႏွစ္ႀကိမ္သံုးႀကိမ္ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ သူတို႔က မ၀ယ္ၾကပါ။ မေရာင္းရေသာ အခ်ိန္ တစ္လၾကာၿပီးေနာက္ မိခင္က ေၾကာ္ျငာကိုေျပာင္းလဲ လိုက္သည္။

    အေကာင္းစားတစ္ထပ္အိမ္ 3BR 2TB
    ေနာက္ေဖးတြင္ ကားဂိုေဒါင္ႏွင့္
    ဥယ်ာဥ္အငယ္စား ပါ၀င္သည္။

  ပိုင္ရွင္ စိတ္ပ်က္ေနသည္။ မေရာင္းရလွ်င္ ပိုင္ရွင္မၾကာမွီ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ သတ္ေသလိမ့္မည္။ ေနာက္တာပါ။ ဒါေပမယ့္ အေမကေတာ့ အမွန္ တကယ္စိတ္ပ်က္ေနသည္။ သူမသည္ အျခားအိမ္ တစ္လံုးကို ၀ယ္ယူၿပီးျဖစ္သည္။ ၎င္းအိမ္အတြက္ က်သင့္ေငြကို ေပးေနရသည္။ ယခုေရာင္းရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ အိမ္အတြက္လည္း ပိုက္ဆံေပးေနရသည္။ သူမသည္ ေႂကြးထဲတြင္ နစ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္အိမ္ကို ျမန္ျမန္ေရာင္းရရန္ အေမလိုအပ္ေနသည္။

     အေမသည္ ေမွာင္မိုက္ေသာ တိုင္ကီႀကီးထဲတြင္ရွိသည့္ ႂကြက္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ သူမအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိပါမည္လားဟု သူမ ရွာေဖြေနသည္။ ထိုအခ်ိန္ အေတာအတြင္း အေမသည္ ဇာတာတစ္ခြင္ကို စစ္ေဆးသည္။ ထူးဆန္းေသာ ေဗဒင္ဆရာမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္သည္။ ထိုထူးဆန္းေသာ ေဗဒင္ဆရာမ်ားသည္ ထူးဆန္းေသာ ဆံပင္ပံုစံမ်ားရွိသည္။ သူမ လက္လွမ္းမွီသည့္ ေဟာစာတမ္းပါရွိေသာ တ႐ုတ္မုန္႔မ်ားကို ၀ယ္ယူ၍ ထိုေဟာစာတမ္း အားလံုးကို ဖတ္႐ႈသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအရာမ်ားသည္ အိမ္ေရာင္းရန္ မည္သည့္ အကူအညီမွ မရရွိပါ။ ထို၀ယ္ယူရေသာ တ႐ုတ္မုန္႔မ်ားေၾကာင့္ ဆယ္ေပါင္ ကုန္က်သည္။

    သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္၌ အလြန္ႀကီးမားေသာ ဟာသဉာဏ္ရွိေၾကာင္း ယခုအခါ ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ထိုတစ္ခ်ိန္တည္း၌ အေမသည္ ဆုေတာင္းပြဲတက္ရန္ ဖိတ္ေခၚခံရသည္။ ထိုဆုေတာင္းပြဲသို႔ သူမ  မသြားလိုပါ။ အဲ့ဒီ ဆုေတာင္းပြဲက လူေတြစုၿပီး၊ သူတို႔ရဲ႕ လက္ေတြေျမႇာက္ၿပီး အာ . . အာ . . . ေလ . . လု  . . . .ယား လို႔ဆိုၿပီးက ရတာလားဟု သူမက ေမးသည္။ သို႔ေသာ္ အေမသည္ ထိုထူးဆန္းေသာ လူမ်ားႏွင့္ လိုက္သြားသည္။

    စိတ္ပ်က္ျခင္းသည္ အေမ့အား ထူးဆန္းေသာ အရာမ်ားကို ျပဳလုပ္ေစသည္။ အေၾကာင္းမွာ အေမသည္ မေရာင္းရေသးေသာ အိမ္ေၾကာင့္ စိုးရိမ္ပူပန္၍ ေနထိုင္ မေကာင္းျဖစ္ေနသည္။ မည္သည့္နည္းႏွင့္ ျဖစ္ေစ၊ သူမ ႀကိဳးစားလိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္အေမသည္ ထူးဆန္းေသာလူမ်ားႏွင့္ ျပည့္ေနေသာ ဆုေတာင္းပြဲကိုလည္း အေမတက္ေရာက္လိုသည္။

    ထိုသို႔ျဖင့္ အေမသည္ ပထမဆံုးဆုေတာင္းပြဲကို တက္ေရာက္သည္။ အေမ သေဘာက်သြားသည္။
အာ . . . ေလ . . . လု . . . ယား ဟု သီခ်င္းဆို၍ သူမ က သည္။ ဤအခ်က္ကို ေသခ်ာစြာဂ႐ုျပဳ၍ ဖတ္ပါ။ ယခင္က ေရာင္းမည့္ အိမ္အေၾကာင္း ေမးျမန္းစံုစမ္းသည့္ ဖံုးေခၚျခင္း တစ္ရက္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္သံုးႀကိမ္သာ ရွိခဲ့သည္။ ဆုေတာင္းပြဲသည္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ေန႔ စေနေန႔တြင္ ေရာင္းမည့္အိမ္အေၾကာင္း စံုစမ္းသည့္ ဖုန္းေခၚျခင္း ၃၆ႀကိမ္ လက္ခံရရွိသည္။ အေမဆုေတာင္းပြဲ တက္ေရာက္ၿပီး ၂၄နာရီၾကာၿပီးေနာက္ ညအခ်ိန္တြင္ သူမ၏ အိမ္သည္ေရာင္းၿပီး ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ ေျပာၾကားေသာအရာမွာ“သင့္ဘ၀တြင္ ငါ့ကို ပထမေနရာ၌ ထားပါ။ ငါသည္ သင္၏ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္းမ်ားကို ၾကည့္႐ႈ ေျဖရွင္းေပးမည္။”ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

    သင္သည္ ကၽြန္ေတာ့္အေမကဲ့သို႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ တန္ခိုးတစ္ခု ျဖစ္ေပၚေစရန္ သင္သည္ လေပါင္းမ်ားစြာ ေစာင့္စားေနခဲ့သည္။ မည္သည့္ တန္ခိုးျပျခင္းမွ မျဖစ္ေပၚခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ အ႐ံႈး မေပးပါႏွင့္။ ယံုၾကည္ပါ။ ဘုရားကို ပထမေနရာတြင္ထားပါ။ သင္၏ ေမွာင္မိုက္တြင္ ႐ုတ္တရက္ အလင္းေရာင္မ်ားေတြ႕ ျမင္ရေသာ ေန႔ရက္သို႔ ေရာက္ရွိလာပါလိမ့္မည္။ ထိုအခါ သင္၏ အနာဂတ္သည္ သင္၏ အတိတ္ထက္ ေတာက္ပေၾကာင္း သင္ေတြ႕ရလိမ့္မည္။

                    အုတ္လွ