Saturday, August 10, 2013

သင့္အတြက္ တစ္ပတ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ဖတ္ရန္ လက္ေဆာင္စာစုေလးမ်ား

    တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အသက္မ်ားႀကီး လာၾကပါသည္။ ထိုအခါ ေလွ်ာက္ခဲ့ရေသာ ဘ၀ခရီး လမ္းေပၚမွာ ေတြ႔ႀကံဳ ခဲ့ရေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ထဲမွာ ရရွိခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာ တစ္ခ်ိဳ႕ကို တင္ျပ လိုက္ရပါသည္။
(၁) ေလာႀကီးသည္ တစ္ခါတစ္ရံ တရားမွ်တျခင္း မရွိပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနထိုင္၍ ေကာင္းေနပါေသးသည္။
(၂) သံသယမ်ား ျဖစ္လာလွ်င္ ေျခလွမ္းေလး တစ္လွမ္းေရွ႕ကို လွမ္းလိုက္ၿပီး ေျဖရွင္း လိုက္ပါ။
(၃) တစ္ပါးသူကို မုန္းတီးဖို႔ရန္ အခ်ိန္ မေပးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ လူ႔ဘ၀ အသက္တာက တိုေတာင္း လြန္းပါသည္။
(၄) သင္ ေနထုိင္မေကာင္းေသာ အခါ မိဘ ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက သင့္ကို အကူအညီ ေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သူတို႔ႏွင့္ အၿမဲတေစ အဆက္အသြယ္ မျပတ္ပါေစႏွင့္။

(၅) သင့္ လစဥ္ သံုးစြဲထားေသာ အေႂကြး၀ယ္ကဒ္ (Credit Card) မ်ားကို အေႂကြး မက်န္ေစရန္ လစဥ္ ေပးေခ်ထားပါ။ 
(၆) ျငင္းခံုမႈတိုင္းမွာ အသာစီး ရဖို႔ မလိုပါ။ မတူညီေသာ သေဘာထားမ်ားႏွင့္ နားလည္မႈ ယူ၍ အဆင္ေျပစြာ ေနထိုင္ၾကရန္သာ အဓိက ျဖစ္ပါသည္။

(၇) သင္၏ ပထမဆံုး အလုပ္ခြင္မွာ ရရွိေသာ လခထဲမွ ေငြအခ်ိဳ႕ကို စတင္ စုေဆာင္းပါ။ အၿငိမ္းစား ယူေသာအခါ သင္ သံုးစြဲရန္ ျဖစ္သည္။

(၈) သင္ ၀မ္းနည္းေသာ အခါ တစ္ေယာက္ေယာက္ႏွင့္ အတူ ငိုေႂကြး လိုက္ပါ။ တစ္ေယာက္ထဲ ငိုရသည္ထက္ ပိုေကာင္း ပါသည္။

(၉) အတိတ္မွ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ရေအာင္ ယူပါ။ သုိ႔မွသာ ယေန႔ သင္ ေျပလည္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

(၁၀) တစ္ခါတစ္ရံ သင့္ ကေလးမ်ား ေရွ႕မွာ ငိုေႂကြးမိျခင္း သည္လည္း ေကာင္းပါသည္။ သူတို႔ သင့္ အေပၚမွာ ပိုမို နားလည္ လာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

(၁၁) ကိုယ့္ ဘ၀ကို တစ္ပါး သူတို႔ဘ၀ႏွင့္ မႏိႈင္းယွဥ္ပါႏွင့္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ေလွ်ာက္ရမည့္ လမ္းမ်ားက မတူၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

(၁၂) သင္ႏွင့္ တစ္ျခားသူ တစ္ေယာက္တို႔၏ ခင္မင္မႈကို အမ်ား မသိေအာင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ ထားရမည္ ဆိုလွ်င္ ထိုခင္မင္မႈကို အျမန္ဆံုး ရပ္တန္႔ ပစ္လိုက္ပါ။

(၁၃) အရာရာသည္ မ်က္ေတာင္ တစ္ခတ္၊ လွ်ပ္တပ်က္ အတြင္းမွာ ေျပာင္းလဲ သြားႏိုင္ေသာ္လည္း သင္ မစိုးရိမ္ပါႏွင့္ ဘုရားရွင္သည္ သင့္ အေပၚမွာ မ်က္ေတာင္ တစ္ခ်က္မွ မခတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

(၁၄) စိတ္ ပင္ပန္းေသာအခါ အသက္ ျပင္းျပင္း ႐ႈ႐ိႈက္ လိုက္ပါ။ စိတ္ သက္သာရ သြားပါ လိမ့္မည္။

(၁၅) လွပသည္ ျဖစ္ေစ၊ ေပ်ာ္စရာေကာင္းသည္ ျဖစ္ေစ၊ အသံုးမ၀င္ေသာ အရာမ်ားႏွင့္ ေ၀းေ၀းေနပါ။

(၁၆) ဖေယာင္းတိုင္ မီးေလးမ်ား ထြန္းညႇိပါ။ စားပြဲခင္း လွလွေလး ခင္းပါ။ ၀တ္စံု ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေလး ၀တ္ၿပီး ကိုယ့္ အိမ္ထဲမွာ မိသားစုႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ အခ်ိန္ျဖဳန္းပါ။ အထူးပြဲမ်ား အတြက္ ခ်န္မထားပါႏွင့္။ ယေန႔ အထူး အေလးအျမတ္ ထားရမည့္ေန႔ဟု သတ္မွတ္ လိုက္ပါ။

(၁၇) တစ္ေန႔တာ အတြက္ အာ႐ုဏ္ဦးမွ စ၍ ျပင္ဆင္ပါ။ ထို႔ေနာက္ အလိုက္သင့္ေလး ေမ်ာပါ သြားပါ။

(၁၈) ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ရင့္က်က္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။ အသက္ႀကီးသည္ထိ မေစာင့္ဘဲ ခရမ္းေရာင္ကို ယခုပင္ ၀တ္ဆင္လိုက္ပါ။

(၁၉) လူသားတစ္ေယာက္၏ အေရးႀကီးဆံုး အစိတ္အပိုင္းသည္ ဦးေႏွာက္ ျဖစ္ပါသည္။

(၂၀) သင္၏ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို မည္သူကမွ မထိန္းခ်ဳပ္ ထားပါ။ သင့္ေပၚမွာသာ မူတည္ပါသည္။

(၂၁) ဒုကၡ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳရလွ်င္၊ ေနာက္ ငါးႏွစ္က်ရင္သည္ ဒုကၡေတြ မရွိေတာ့ပါဟု စဥ္းစား လိုက္ပါ။ သင္ အမ်ားႀကီး ေအးခ်မ္း သြားလိမ့္မည္။

(၂၂) ကိုယ့္ က်န္းမာေရး (အသက္ရွင္ေရး) ကို အစဥ္ ဂ႐ုစိုက္ပါ။

(၂၃) မည္သူ႔ကို မဆို မည္သည့္ အရာကို မဆို ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။

(၂၄) ကိုယ့္ အေပၚ တစ္ပါး သူတို႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္သည္ ကိုယ္ႏွင့္ မည္သို႔မွ မသက္ဆိုင္ပါ။

(၂၅) အခ်ိန္သည္ အရာရာကို ကုစား ႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိန္ေပးဖို႔သာ လိုအပ္ပါသည္။

(၂၆) ယခု ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ေကာင္းျခင္း၊ ဆိုးျခင္း မ်ားသည္ ၾကာၾကာ မခံပါ။ မၾကာမီ ေျပာင္းလဲ သြားမည္ ျဖစ္သည္။

(၂၇) ျဖစ္လာသမွ် အရာရာတိုင္းကို အေလး အနက္ မထားပါႏွင့္။

(၂၈) ဘုရားရွင္မွ သင့္ကို အၿမဲ ေစာင့္ေရွာက္ေနသည္ကို ယံုယံုၾကည္ၾကည္ လက္ခံပါ။

(၂၉) တစ္ခါတစ္ရံ ကၽြႏု္ပ္တို႔ သတိ မထားလိုက္မိသည့္ အခ်ိန္မွာ ဘုရားရွင္မွ တန္ခိုးျပ တတ္ပါသည္။

(၃၀) သင့္ဘ၀ မည္သည့္ အေျခအေန ေရာက္ပါေစ (ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ မေရြး) ဘုရားရွင္မွ သင့္ကို အၿမဲတမ္း ခ်စ္ခင္ေနသည္ကို စြဲၿမဲစြာ ယံုၾကည္ထားပါ။

(၃၁) ဘ၀ကို အခ်ိန္ ပိုင္းျခားျခင္း မျပဳပါႏွင့္၊ ယခုပင္ အေကာင္းဆံုး ေနထိုင္ပါ။

(၃၂) သင့္ ကေလးမ်ားသည္ သင္ႏွင့္ အတူ ကေလးမ်ား အျဖစ္ ဤကမၻာေပၚတြင္ တစ္ႀကိမ္သာ ေနထိုင္ခြင့္ ရွိသည္ကို အၿမဲ သတိျပဳပါ။

(၃၃) ယေန႔ပင္ အိမ္ျပင္သို႔ ထြက္လုိက္ပါ။ အိမ္၏ အျပင္ဖက္မွာ လွပေသာ ဘုရားရွင္၏ တန္ခိုး ေက်းဇူးမ်ားစြာကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

(၃၄) ကၽြႏု္ပ္တို႔ ခံစားေနရေသာ ဒုကၡမ်ား မ်ားလြန္းသည္ဟု ထင္မိေသာ အခါ တစ္ပါးသူ၏ ဒုကၡမ်ားကို လွမ္းၾကည့္ လိုက္ပါ။ ထိုအခါ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဒုကၡမ်ား ေလ်ာ့နည္း ေနေသးသည္ကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။

(၃၅) မနာလို ၀န္တိုေနျခင္းသည္ အခ်ိန္ ျဖဳန္းတီးေနျခင္း ျဖစ္သည္။ သင့္အတြက္ အေကာင္းဆံုး အရာမ်ားသည္ မၾကာမီ ေရာက္ေတာ့မည္ဟု ဆင္ျခင္ၿပီး ေနလိုက္ပါ။

(၃၆) လူ႔ဘ၀သည္ ေပးဆပ္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ လူ႔ ဘ၀ႀကီးသည္ သံေယာဇဥ္ ႀကိဳးမ်ားစြာႏွင့္ တုပ္ေႏွာင္ ခံထားျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရားရွင္ ေပးထားေသာ အလွပဆံုးေသာ လက္ေဆာင္မ်ား အျဖစ္ ခံယူလိုက္ပါက သင့္ဘ၀ တစ္ခုလံုး ေအးခ်မ္း သြားပါလိမ့္မည္။

ဘုရားရွင္၏ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို ထာ၀ရ ခ်ီးမြမ္းလ်က္

Pollyana

Ref : Beloved of Christ Vol.8.No.3
''Tips we should Read at Least Once a Week" By Regina Brett