Thursday, July 11, 2013

မစြန္႔ေကာင္းသည့္ အေဟာင္း

    "အသစ္တည္ေဆာက္ အေဟာင္းျမႇင့္တင္" ဟူသည့္ ေဆာင္ပုဒ္အား ကၽြႏု္ပ္တို႔ မၾကာခဏ ျမင္ဖူး၊ ၾကားဖူး ၾကေပလိမ့္မည္။ ဆိုလိုရင္း အဓိပၸါယ္ကိုလည္း သိၾက ေပလိမ့္မည္။ ခႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဥ္ျဖင့္ တည္ရွိေနသည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ တစ္ဦးစီ ကိုယ္၌လည္း အၿမဲတမ္း အသစ္ တည္ေဆာက္ အေဟာင္းျမႇင့္တင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထက္ျမက္သည့္ ကိုယ္ရည္ ကိုယ္ေသြးႏွင့္ မြန္ျမတ္သည့္ စာရိတၱမ်ား ရွိေစရန္ မက်င့္ႀကံရေသးသည့္ ေကာင္းမႈ ပါရမီမ်ားကို ဆည္းပူး က်င့္ႀကံ ၾကရမည္ ျဖစ္သလို၊ ရွိရင္းစြဲ ျပဳေနက် ပါရမီမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္း က်င့္ႀကံသြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ “အေဟာင္း”ဟု ဆိုရာ၌ ၾကာသြားလွ်င္ မေကာင္းဟု အၿမဲ မယူဆ သင့္ေပ။ ပါရမီေကာင္းတစ္ခု ထာ၀ရ ေကာင္းျမတ္ေနရျခင္းမွာ ဘုရားရွင္သည္ အၿမဲ ေကာင္းျမတ္ျခင္းသေဘာ ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူတစ္ဦးအဖို႔ ျပဳေနက် ပါရမီေကာင္း တစ္ခုသည္ ထာ၀ရ ေကာင္းေနဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

    ပါရမီေကာင္း တစ္ခုကို သက္ဆံုးတိုင္ က်င့္ႀကံ သြားႏိုင္ရန္ အခ်ိန္တိုင္းေတာ့ လြယ္ကူလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ေဟာင္းသေယာင္ရွိသည့္ ပါရမီေကာင္း တစ္ခုကို ထိန္းသိမ္းရန္ မလြယ္ကူေၾကာင္း အေတြ႕အႀကံဳ တစ္ခုျဖင့္ ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ အနည္းငယ္က ဧရာ၀တီတိုင္း ေမရီလန္းမယ္ေတာ္ပြဲသို႔ မိတ္ေဆြတစ္ဦးႏွင့္အတူ ေရာက္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ မိတ္ေဆြက တစ္ရပ္တည္းသား ငယ္သူငယ္ခ်င္း အရင္းေခါက္ေခါက္ ျဖစ္သည္။ သူ႔၌ ထူးျခားသည့္ အက်င့္ေလး တစ္ခုရွိသည္။ သူတစ္ပါးကို သနားတတ္ျခင္း ပင္။ အထူးသျဖင့္ ေတာင္းစားေနသူမ်ားကို ေတြ႕လွ်င္
ႀကံဖန္၍ အလွဴ ျပဳတတ္ေလ့ရွိသည္။ ဤအရာက သူ႔ရဲ႕ ငယ္က်င့္ ပါရမီေကာင္းေလး တစ္ရပ္ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ မယ္ေတာ္ပြဲ ေနာက္ဆံုးရက္ နံနက္ ဘုရား၀တ္ ျပဳျခင္း အစီအစဥ္အၿပီးမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွစ္ဦး သစ္ပင္တစ္ပင္ရဲ႕ အရိပ္မွာ စကား ေျပာေနခဲ့ၾကသည္။ ထိုစဥ္ အသက္ ငါးဆယ္ေက်ာ္ခန္႔ ပိုက္ဆံ လိုက္ေတာင္းေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးႀကီးတစ္ဦး ေရာက္လာပါသည္ ကၽြႏု္ပ္၌ ေလာေလာဆယ္ ပိုက္ဆံ တစ္ျပားမွ မရွိပါ။ မိတ္ေဆြကေတာ့ ေဘာင္းဘီအိပ္ စမ္းလိုက္၊ အက်ႌအိပ္ စမ္းလိုက္ျဖင့္ ေနာက္ဆံုး ငါးက်ပ္တန္ ႏွစ္ရြက္ႏွင့္ ႏွစ္ဆယ္တန္ တစ္ရြက္ကို အမ်ိဳးသမီးႀကီး အားေပးလိုက္ပါသည္။ လက္ထဲ ေရာက္လာသည့္ ပိုက္ဆံကို ေခတၱမွ် ၾကည့္ေနရင္း အမ်ိဳးသမီးႀကီးက “နင့္ ပိုက္ဆံ သံုးဆယ္နဲ႔ ငါဘာလုပ္လုိ႔ ရမွာလဲ”ဟု ဆိုကာ ပိုက္ဆံကို ပစ္ခ်ခဲ့၍ ထြက္သြား ပါေတာ့သည္။ ဤျဖစ္ရပ္အား လူအမ်ားလည္း ျမင္ေနရသည္မို႔ ကၽြႏု္ပ္ မိတ္ေဆြမွာ အလြန္ ရွက္သြားသည့္ဟန္ ရွိပါသည္။ ေစတနာကို လူေတြ ေရွ႕မွာ ေစာ္ကားခံလိုက္ရျခင္းပဲဟု သူ႔အဖို႔ ေတြးေန မလားေတာ့ မသိေခ်။ ေနာက္ႀကံဳသည့္ အခါ သူႏွင့္ ခရီးသြားျဖစ္သည့္အခါတိုင္း အရင္ကကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ိဳး မရွိေတာ့သည္ကို ကၽြႏု္ပ္ သတိျပဳမိခဲ့ပါသည္။ သူ႔အား အေၾကာင္းရင္းကို မေမး မိခဲ့ေသာ္ျငားလည္း အထက္က ႀကံဳခဲ့ရသည့္ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ေတာ့ ပတ္သက္လိမ့္မည္ဟု ကၽြႏု္ပ္ ယူဆမိပါသည္။

    ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ပတ္၀န္းက်င္၌ အရာရာတိုင္း လိုလိုပင္ ေျပာင္းလဲေနသည္။ ပတ္၀န္းက်င္မွ လံႈ႕ေဆာ္မႈႏွင့္ ယွဥ္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကိုယ္တိုင္လည္း လိုက္၍ ေျပာင္းလဲ ေနတတ္သည္။ လူသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ သက္ေတာင့္ သက္သာရွိေစမည့္ အေျခအေနေပၚ လိုက္၍ ေနခ်င္ၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေခတ္ ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္ အတူ စီးေမ်ာရင္း ဘုရားေပးသည့္ ဆင္ျခင္တံု အသိတရားကို လစ္လ်ဴ႐ႈကာ အဆိုးတရား မိုးခါးေရကို ေသာက္သံုး မိတတ္ပါသည္။ ထိုအခါ အသိဉာဏ္ႏွင့္ယွဥ္၍ က်င့္ႀကံလာခဲ့ေသာ ပါရမီေကာင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္စြမ္း မရွိေတာ့ေခ်။ အမွန္တရားတစ္ခုမွာ ေျမတစ္မံု မွ စတင္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ဤကမၻာေျမထုမွာ မားမား မတ္မတ္ရွိေနဆဲ ေရတစ္စက္မွ စတင္ ေပါင္းစပ္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ျမစ္တစ္စင္းမွာ စီးၿမဲ စီးေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ က်င့္ႀကံမႈ ပါရမီေကာင္းမႈမ်ားမွာလည္း ေလာကႀကီးႏွင့္ လူသား အက်ိဳးအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူး ရွိေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ျပဳေနက် ပါရမီ အေဟာင္းမ်ားကို ဆက္လက္၍ က်င့္ႀကံ သြားရဦးမည္ ျဖစ္သည္။

    ေကာင္းသည့္ အက်င့္ ပါရမီတို႔ျဖင့္ ရွင္သန္ေနသူတို႔သည္ ဘ၀၌ မည္သည့္အရာကိုမွ် အေရးမမူပဲ ရွင္သန္ ေနသူမ်ားႏွင့္ မတူၾကေခ်။ ဥပမာ ဆိုရေသာ္ ကြင္းျပင္တစ္ခုထဲက သစ္ပင္တစ္ပင္ႏွင့္ တူသည္။ ေနပူ မိုးရြာ၊ ပူသည္ ေအးသည္ဟူ၍ မေရွာင္၊ ေရေသာက္ျမစ္ကို အမွီ ျပဳရင္း ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ခရီးျပဳေနသည့္ လူတို႔အား အက်ိဳးျပဳ ေနပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အရိပ္ခိုရင္း အခတ္ပါ ခ်ိဳးသြားျခင္း ခံရသည့္ အျဖစ္မ်ိဳးႏွင့္လည္း ႀကံဳရ တတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၎င္းအဖို႔ ေရေသာက္ျမစ္ႏွင့္ မကင္းကြာ သြားသ၍ အသစ္ေသာ အကိုင္းအခက္မ်ားကို ျပန္လည္ ေ၀ဆာေစၿပီး ေအးျမသည့္ အရိပ္ အာ၀ါသကို ေပးဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ ဤနည္းတူပင္ ေကာင္းမႈ ပါရမီတို႔ျဖင့္ က်င့္ႀကံ ေနထိုင္လာခဲ့သူတစ္ဦး အေနျဖင့္လည္း အေျခအေနႏွင့္ အခ်ိန္အခါကို လိုက္၍ မိမိ၏ အက်င့္ပါရမီေကာင္းမ်ားကို မစြန္႔ ပစ္သင့္ေပ။ သစ္ပင္သည္ မိမိ ေရေသာက္ျမစ္ကို အားျပဳ ရွင္သန္သကဲ့သို႔ မိမိ ႏွလံုး၌ ေကာင္းမႈ ပါရမီမ်ားကို သိမ္းဆည္း မွတ္ယူရင္း ပတ္၀န္းက်င္မွ သတၱ၀ါတို႔ အက်ိဳးကို ျဖည့္ဆည္း ေပးရပါမည္။ ကိုယ္ျပဳသည့္ ပါရမီအက်ိဳးကို တစ္ဖက္မွ ခြက္ေမွာက္၍ ခံယူလိုက္ေသာ္ျငားလည္း မွန္ကန္သည့္ ကုသိုလ္ျပဳမႈ အက်ိဳးမွာ မိမိအတြက္ အလဟသ ျဖစ္မသြားပါ။ တမလြန္ ခရီးအတြက္ ရိကၡာ၏ အဖိုးအခပင္ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ရပါမည္။ အေျပာင္းအလဲမ်ား ဒီေရပမာ တိုးတက္ေနေသာ ယေန႔ ေခတ္ႀကီးတြင္ က်င့္ႀကံေနက် ပါရမီေကာင္းမႈမ်ားကို ဆက္၍ ထိန္းသိမ္းသြားႏိုင္ရန္ အခက္အခဲေတာ့ ရွိေပမည္။ အျမင့္ေရာက္ရန္ အဆန္လမ္းသာ ရွိသည္။ အေလွ်ာက္နည္းသည့္ လမ္းမွာ ဆူးခလုတ္ေတာ့ ရွိတတ္ စၿမဲပင္။ အသိတရား၊ ဇြဲလံု႔လ၊ သည္းခံ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း တို႔ျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းရပါမည္။ ေရေသာက္ျမစ္ ပ်က္ေတာက္သြားသည့္ သစ္ပင္အဖို႔ ေျခာက္ေသြ႕ ေဆြးေျမ႕သြားႏိုင္သလို ေကာင္းမႈ ပါရမီ မရွိသည့္ လူတစ္ဦး၏ အသက္တာမွာလည္း ေရစီးရာ ေမွ်ာပါေနသည့္ သစ္ေဆြးတံုး ပမာျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤေလာက၌ ရွိေနစဥ္ ေကာင္းမႈ ပါရမီတို႔ျဖင့္ ရွင္သန္ရန္ လိုအပ္သည္။ ျပဳက်င့္ေနက် ပါရမီေကာင္းေလးမ်ားကို မည္သည့္ အေျခအေနႏွင့္ ႀကံဳရပါေစ ဆက္လက္ က်င့္ႀကံ သြားရပါမည္။ မိမိဘက္၌ ျပတ္သား ၾကည္လင္သည့္ ဆႏၵ ရွိမည္ဆိုလွ်င္ ေစတနာသည္ လူတိုင္းႏွင့္ ထိုက္တန္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အက်င့္ေကာင္း ပါရမီမ်ားကို မိမိတို႔၏ ခါးစည္းသဖြယ္ အၿမဲ ၀တ္ဆင္ရင္း အသက္တာ တစ္ေလွ်ာက္လံုး က်င့္ႀကံ ေနထိုင္သြားရန္ လိုအပ္ပါေတာ့သည္။
              
                ဂၽြန္သြီ(ေမာ္လၿမိဳင္)