Friday, May 24, 2013

မဂၤလာပြဲ၀င္ပစၥည္းမ်ားနဲ႔ ပုဂၢိဳလ္မ်ား

  • သုတၱံက်မ္း ၆း ၂၀-၂၁ “အမိေပးေသာ တရားကို မပယ္ႏွင့္ ႏွလံုးေပၚမွာ အၿမဲ ခ်ည္လ်က္၊ လည္ပင္း၌ ဆဲြထားေလာ့။”
  • ­အမိ မယ္ေတာ္ေပးေသာ တရားက ဘာလဲ။
  • ­“သူေစခိုင္း သမွ် ကိုျပဳၾကပါ။” (ေယာဟန္ ၂း၅)
  • ­သူဆိုတာ ဘယ္သူလဲ၊ ခရစ္ေတာ္ ဘုရားရွင္ပါပဲ၊ ခရစ္ေတာ္ေယဇူး ဘုရားရွင္ရဲ႕ စကားကို လိုက္နာဖို႔၊ နာခံဖို႔၊ လိုက္ေလွ်ာက္ဖို႔ ပါပဲ။
 ­ဒီေတာ့ -
  • ­ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသက္တာမွာ - တနည္း မဟုတ္ တနည္း  အခက္ အခဲျပႆနာေတြ ႀကံဳေနရၿပီ ဆိုရင္ ကာနန္ၿမိဳ႕ မဂၤလာ လက္ထပ္ပြဲက သတို႔သားနဲ႔ သတို႔ သမီးတို႔လို ခရစ္ေတာ္ ဘုရားရွင္နဲ႔ မယ္ေတာ္တုိ႔ကို ပင့္ဖိတ္ၿပီး အသက္တာ မွာေနရာေပးပါ။ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္ ပါလိမ့္မယ္။ သူခိုင္းသမွ် ကိုျပဳပါ ဆိုတဲ့ အတိုင္း သူ႔ရဲ႕ တရားေတာ္၊ စကားေတာ္ကို လိုက္နာပါ။
  • ­မဂၤလာ လက္ထပ္ပြဲက ကိုယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ အမိန္႔ ေတာ္ကို နာခံ၍ ေက်ာက္အိုးေတြ ထဲေရျဖည့္ ၾကလို႔ အံ့ဖြယ္ တန္းခိုးကို ဖူးေတြ႕ခြင့္ ရၾကသလို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသက္တာမွာ ဘုရား အလိုေတာ္ကို လိုက္ ေလွ်ာက္ၿပီး မိမိတို႔ အသက္တာ ေက်ာက္အိုးမ်ား ကို ျဖည့္ၾကမယ္ဆိုရင္ တန္ခိုးေတာ္ ကိုေန႔စဥ္ ခံစား ၾကရတဲ့ ဘုရားရွင္ရဲ႕သား သမီးမ်ား ျဖစ္လာ ပါလိမ့္မယ္။
  • ­မဂၤလာ လက္ထပ္ပြဲက ပြဲအုပ္ဟာ ေယဇူး ဘုရားရွင္ရဲ႕ တန္ခိုး အာႏုေဘာ္ေတာ္ကို မျမင္လိုက္၊ မသိ လိုက္ရ သလို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘ၀ အသက္တာမွာ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ ႔ေရာက္လာတဲ့ ဘုရား တန္ခိုးေတာ္ေတြကို မသိလိုက္ရတဲ့ ပြဲအုပ္လို နေမာ္နမဲ့ ဘ၀ မျဖစ္ေစဖို႔ သတိျပဳဘို႔ လိုပါတယ္။ ျဖစ္ပ်က္ေနသမွ် အရာေတြမွာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ အလိုေတာ္ကို ရွာရပါ့မယ္
  • ­မဂၤလာ ပြဲေတာ္သို႔ ဘုရားနဲ႔အတူ လိုက္ခဲ့တဲ့ တမန္ ေတာ္မ်ား လို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လို အေျခအေန မွာပဲ ရွိရွိ ဘုရားနဲ႔အတူ လိုက္ေလွ်ာက္ တတ္တဲ့ အသက္တာကို ရယူ ၾကစို႔။
  • ­သားတူ မေအ၊ သားရဲ႕ ေျခေတာ္ရာကို လိုက္ ေလွ်ာက္တဲ့ မယ္ေတာ္လို ေန႔စဥ္ ဘ၀ အသက္တာမွာ ဘုရားရဲ႕ေျခေတာ္ရာကို မယ္ေတာ္ကဲ့သို႔၊ မယ္ေတာ္နဲ႔ အတူေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္တဲ့ ဘုရားတူ သား သမီးမ်ား ျဖစ္ဖုိ႔ လိုအပ္ ပါတယ္။
  • ­လက္ထပ္ မဂၤလာပြဲက ေျခေဆး လက္ေဆး သန္႔စင္ဖို႔၊ မကြဲ မအက္၊ ေရညႇိ မတက္ဘဲ အၿမဲေရျဖည့္ခံ ေနရတဲ့ ေက်ာက္အိုးႀကီး (၆) လုံးလို၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ မကြဲမအက္ အျပစ္ ကင္းစင္လ်က္ ဘုရားရွင္ရဲ႕  ေက်းဇူးေတာ္ အၿမဲျဖည့္ခံေနရတဲ့ အသက္ တာ ေက်ာက္အိုးႀကီး မ်ားျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။
    ဒါမွ ဘုရားနဲ႔ ထိေတြ႕ကာ သူခိုင္းသမွ် ကိုျပဳလုပ္မယ္ဆိုရင္
    - ႐ိုး႐ိုးေရ မွသည္ - အသက္ေရ အျဖစ္သို႔
    - ႐ိုး႐ိုးမုန္႔ မွသည္ - အသက္မုန္႔ အျဖစ္သို႔
  - ေလာကီ သတို႔သား၊ သတို႔သမီး အျဖစ္ မွသည္ -ေကာင္းကင္ေရႊျပည္ေတာ္ မဂၤလာေဆာင္ပြဲ မွ ခရစ္ ေတာ္ ဘုရားရဲ႕ သတို႔သား၊ သတို႔သမီး အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ လာပါလိမ့္မယ္ မိ္တ္ေဆြ။
 
R V A ထုတ္လႊင့္ခ်က္မွ