Wednesday, April 3, 2013

သာယာေသာ ဘ၀ဥယ်ာဥ္ျဖစ္ေစရန္....

    ပန္းဥယ်ာဥ္ သို႔မဟုတ္ ပန္းၿခံလို ႔ေျပာလိုက္ရင္ လူတိုင္းရဲ႕ ရင္ထဲမွာ သာယာစိုေျပမႈ ကိုျမင္ေယာင္ ခံစားမိ ၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ပန္းၿခံဆိုတာ လူေတြကို အပန္း ေျပေစတယ္။ လန္းဆန္းမႈကိုျဖစ္ေပၚေစတဲ့ သေဘာ တရားလည္း ရွိပါတယ္။ တဆက္တည္းမွာပဲ ပန္းၿခံဆို ရင္သာယာ စိုေျပ လန္းဆန္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ စိမ္းလန္း  ပန္းေတြနဲ႔ နားေနခ်င္စရာ အရိပ္မ်ားနဲ ႔ျပည့္ေနတဲ့ အ ျဖစ္အေျခ အေနကိုပဲ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကၿပီး၊ ဆူပင္၊ ၿခံဳပင္၊ ေပါင္းျမက္ေတြနဲ႔ျပည့္ေနတဲ့ ပန္းၿခံကိုေတာ့ ဘယ္ သူကမွ မႏွစ္သက္တတ္ ၾကတဲ့ အျပင္ ပန္းၿခံလို႔လည္း မမွတ္ယူ ၾကပါဘူး။

 ဒီ သေဘာတရား အတိုင္းပါပဲ ကၽြန္မတို႔ တစ္ဦးခ်င္းစီဟာလည္း  ကၽြန္မတို႔နဲ႔ နီးစပ္တဲ့ လူေတြရဲ႕ ဘ၀ကို ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကိုေပးစြမ္းႏိုင္တဲ့ပန္း ဥယ်ာဥ္ေလးေတြျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ ပါတယ္။ လွပတဲ့ပန္း ဥယ်ာဥ္ တစ္ခုျဖစ္ဖို႔ အတြက္၊ ပန္းပင္ေတြေကာင္းစြာ ရွင္သန္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ မလိုလား အပ္တဲ့ျမက္ပင္၊ ခ်ံဳပင္ ေတြကိုႏႈတ္ပစ္ေပးရၿပၤီး၊ အပင္ေတြကို ႀကီးပြားေစတဲ့ ေျမၾသဇာ ထည့္၊ ေရေလာင္းျခင္းနဲ႔ အတူ တျခားေသာ လိုအပ္ရာေတြကို တစိုက္ မတ္မတ္ ထည့္ေပး ၾကရပါတယ္။  ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ဘ၀ ဥယ်ာဥ္ လွပ စိုေျပေစဖို႔လည္း မလိုလား အပ္တဲ့ေပါင္းျမတ္နဲ႔ တူတဲ့ စိတ္ေန သေဘာထား အက်င့္ စ႐ိုက္ေတြကို ပယ္ထုတ္ ပစ္ၿပီး ၊ အပင္ကို ႀကီးထြားေစႏိုင္တဲ့ေျမၾသဇာနဲ႔ တူတဲ့ စိတ္ေန သေဘာ ထားေတြကို ထည့္ သြင္းေပးၾက ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္မတို႔ အတြက္  ႏႈတ္ပစ္ရမည့္ေပါင္းျမတ္ေတြ ကေတာ့-
 • ဧဖက္  ၄း ၂၉ (က) ၊ ၃၁။    ။သင္တို ႔ႏႈတ္မွ မေကာင္းေသာ စကားထြက္ မလာေစႏွင့္။ ခါးသီး နာၾကည္းျခင္း၊ ေဒါသ စိတ္ မထိန္းႏိုင္ျခင္း၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း၊ ေအာ္ဟစ္ ေငါက္ငမ္းျခင္းႏွ င့္  အေသေရ ဖ်က္ဆီးျခင္း စေသာ မေကာင္းမႈ အားလံုး တို႔ကို ဖယ္ရွားၾကေလာ့။
 • ယာကုပ္ ၄း ၁၁။        ။ သင္တို႔ အခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ မေကာင္းေၾကာင္း မ ေျပာ ၾကႏွင့္။ 
 • ပ-ေပတ႐ု  ၃း ၉။        ။ မေကာင္းမႈကို မေကာင္းမႈႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ က်ိန္ဆဲျခင္းကို က်ိန္ဆဲျခင္းႏွင့္ လည္းေကာင္း     မည္ေသာအခါမွ်မတုံ႔ျပန္ေလႏွင့္။
 • ဖိလိပိ ၂း ၁၄။            ။ သင္တို႔ျပဳသမွ်တို႔ကို မညည္းတြား မေ၀ဖန္ဘဲျပဳေဆာင္ရြက္ ၾက ေလာ့။
 • မာေတဦး ၇း ၁။            ။ သူတစ္ပါးကို စီရင္ ဆံုးျဖစ္ျခင္း မျပဳၾကႏွင့္။
 •  ေရာမ  ၁၂ း ၁၇၊ ၁၉။        ။သင့္ကိုယ္သင္ ပညာရွိသည္ဟု မထင္ေလႏွင့္။ မည္သူ႕ကိုမွ် မေကာင္းမႈ ကို မေကာင္းမႈႏွင့္ မတု႔ံျပန္ၾကႏွင့္။ မည္သည့္ အခါမွ် လက္စားေခ်ျခင္း မျပဳၾကႏွင့္။

ထည့္ေပး ရမည့္ေျမၾသဇာ မ်ား ကေတာ့-
 • ဧဖက္ ၄း ၂၉ (ခ) ၊ ၃၂။        ။ သင္တုိ႔၏ စကားကို ၾကားေသာ သူတို႔ကို အက်ိဳး ခံစားရေစျခင္းငွာ အခြင့္အခါ ႀကံဳလွ်င္  ေကာင္းေသာ အျပဳသေဘာ စကားကို ဆိုၾကေလာ့။ သင္တို႔သည္ တစ္ဦးကို တစ္ဦး သနား ၾကင္နာျခင္း၊ ကိုယ္ခ်င္းစာ ညႇာတာျခင္း ရွိၾကေလာ့။ ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္၌ သင္တို႔ကို ခြင့္လႊတ္ေတာ္မႈ သကဲ့သို႔ သင္တို႔သည္လည္း တစ္ဦး အျပစ္ကို တစ္ဦး ခြင့္လႊတ္ၾကေလာ့။
 • ဧဖက္ ၅း ၄။            ။သင္တို႔သည္ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းေသာ စကားကိုသာေျပာဆို ၾကေလာ့။
 •  ေကာ္ေလာေဆ ၃း ၁၂။        ။သနား က႐ုဏာ ထားျခင္း၊ ၾကင္နာျခင္း၊ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊ နူးညံ့ သိမ္ေမြ႔ျခင္းႏွင့္ စိတ္ရွည္ သည္းခံျခင္း တို႔ကို ၀တ္ဆင္ၾကေလာ့။
 •  ေရာမ ၁၂း ၁၀။             ။တစ္ဦးကို တစ္ဦး ညီအစ္ကိုကဲ့သို႔ အျပန္အလွန္ ခ်စ္ခင္ ၾကေလာ့။ တစ္ဦးကို တစ္ဦး အျပန္အလွန္ေလးစား ၾကေလာ့။
 •  ပ- ေကာ္ရိန္သု ၁၃း ၄-၈။    ။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ အစဥ္အၿမဲ စိတ္ရွည္တတ္၍ ၾကင္နာ သနားတတ္၏။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ မနာလိုျခင္း မရွိ၊ ၀ါႂကားျခင္း မရွိ။ မာန္မာန မရွိ။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ႐ိုင္းပ်ေသာ အမႈကို မျပဳတတ္။ ကိုယ္က်ိဳးကို မရွာတတ္။ အမ်က္ေဒါသ မထြက္တတ္။ မိမိ အေပၚ သူတစ္ပါးျပဳေသာ အမႈကို မွတ္သား မထားတတ္။ သမၼာတရား၌ ၀မ္းေျမာက္တတ္၏။ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာသည္ အရာရာကို ခံထမ္း နိုင္၏။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ အဆံုး မရွိ။
 • ဧဖက္ ၄း ၂-၃ (က)     ။    ။စိတ္ႏွိမ့္ခ်ျခင္းႏွင့္ ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕ ျခင္း၊ စိတ္ရွည္ သည္းခံျခင္းႏွင့္ တစ္ဦးကို တစ္ဦးကို တစ္ဦး ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖင့္ အနစ္နာခံျခင္း။
 • ပ-ေပတ႐ု  ၃ း၈။        ။စာနာေထာက္ထားတတ္ျခင္း၊ ညီအစ္ကို ခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ျခင္း ၊ႏူးညံ့ သိမ္ ေမြ႕ေသာႏွလံုးသားႏွင့္ ႏွိမ့္ခ်ေသာ စိတ္ထားရွိၾကရန္...

အထက္ပါေဖၚျပ ခဲ့တဲ့ဘ၀မွာႏႈတ္ပစ္ရမည့္ေပါင္းျမက္ေတြကိုႏႈတ္ၿပီး၊ ထည့္ေပးရမည့္ေျမၾသဇာမ်ားကို ျဖည့္ ဆည္းေပးၾကရင္း လူသားအေပါင္းအား သာယာ စိုေျပ လန္းဆန္းမႈကို ဖန္တီးေပးစြမ္း နိုင္တဲ့ ဘ၀ ဥယ်ာဥ္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကရန္ ႀကိဳးစားသြားၾကပါစို႔။။
 စိမ္းယုေ၀