Saturday, March 16, 2013

ထိုက္တန္ေသာရင္းႏွီးမႈတစ္ခု

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုး နိဗၺာန္ (သို႔) ေကာင္းကင္ဘံုကို သြားခ်င္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္သူမွ မေသ ခ်င္ၾကဘူး။ ေျပာဆိုတဲ့ အဆိုေကာင္းေလး ရွိပါတယ္။ နာက်င္ျခင္း ဒုကၡေ၀ဒနာ ဆိုတာ ဖြံ႕ၿဖိဳး၊ ႀကီးထြား၊ ရင့္သန္ျခင္း၊ အသီးအပြင့္ မ်ားျပားျခင္း၊ ေမြးဖြားျခင္း၊ အသြင္ သ႑ာန္ ေျပာင္းလဲျခင္း တို႔ရဲ႕ အထြတ္အထိပ္ အခ်ိန္ အျမင့္ဆုံးကာလေတြရဲ႕ မရွိ မျဖစ္တဲ့ နိဒါန္း ျဖစ္ပါတယ္။

    အပင္ သစ္တစ္ပင္ ေပါက္ၿပီး အညႊန္႔ထြက္လာဖို႔ မ်ိဳးေစ့ဟာ ေျမမွာက်ၿပီး အရင္ ေသရပါတယ္။ သား၊ သမီး ေမြးဖြားတဲ့ အခါမွာ မိခင္က ေၾကာက္စရာ ေကာင္းလွတဲ့ နာက်င္မႈ ေ၀ဒနာကို အလူအလဲ ခံစားရၿပီးမွ ကေလးဟာ ေလာက ကမၻာထဲကို ေရာက္ရွိ လာရပါတယ္။ ႏွင္းဆီပင္ဟာ အလင္းေရာင္ ကုန္ကာ ေကာင္းကင္ယံကို အေမွာင္ထု လႊမ္းမွ ၾကယ္ကေလးေတြကို ျမင္ႏိုင္ ပါတယ္။

    အဲဒီလိုပါပဲ “ဘုရားရဲ႕ အလြန္ လွပတဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ လက္ေဆာင္ဟာ နာက်င္ျခင္း ေ၀ဒနာဆိုတဲ့ Packing Paper လက္ေဆာင္ထုပ္တဲ့ စကၠဴနဲ႔ ထုပ္ၿပီးလာပါတယ္။ အနာခံမွ အသာစံ ရတယ္။ ဒုကၡရွိမွ သုခ ရွိမယ္။ အေသခံတဲ့ ေသာၾကာေန႔ႀကီး ရွိမွ ဘုန္းဂုဏ္ေတာ္နဲ႔ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္တဲ့ တနဂၤေႏြ ရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္း ေျပာရရင္ နာက်င္ျခင္း ေ၀ဒနာ ဒုကၡ အခက္အခဲဆိုတာ ေရွာင္ရွားလို႔ မရပါဘူး။ အစဥ္ အၿမဲ ရွိေနတယ္လို႔ ဆိုလိုျခင္း ပါပဲ။ အသာစံ ရဖို႔၊ သုခ ရဖို႔ ဒုကၡ ေ၀ဒနာဆိုတဲ့ တန္ဖိုး ေပးရမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပါပဲ။
    ဒါေပမယ့္လည္း လူေရာ၊ တိရိစၦာန္ေရာ အားလံုးေသာ သတၱ၀ါေတြမွာ The Survival Instinct လို႔ ေခၚတဲ့ အသက္ရွင္ သန္ရပ္တည္ေရး ပင္ကိုယ္ ေမြးရာပါ ဇာတိ သေဘာေလးက နာက်င္မႈ ေ၀ဒနာေပးတဲ့ အရာတိုင္းကေန ခ်က္ျခင္း ေရွာင္ရွား ေနာက္ဆုတ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ ထားပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ တစ္ခုလံုးရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုထဲက ဆဲလ္တိုင္းမွာ ဒီေမြးရာပါ ဇာတိက ပါ၀င္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

    နာက်င္မႈ ေ၀ဒနာ လိုအပ္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံဖို႔ကေတာ့ လူေတြပဲ သီးသန္႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ ထိုးထြင္း အသိတရား လိုအပ္ပါတယ္။ နာက်င္မႈ ေ၀ဒနာအား မႏွစ္သက္၊ မလိုလားမႈကို ေက်ာ္လႊားရတဲ့အခါ ျဖစ္ေပၚတတ္တဲ့ တင္းမာမႈကို လူသားေတြကသာ ေတြ႕ႀကံဳ ႏိုင္ပါတယ္။

    ခရစ္ေတာ္က “လူသားသည္ ေ၀ဒနာမ်ားစြာကို ခံေတာ္မူရမည္။ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ယဇ္ ပေရာဟိတ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ က်မ္းတတ္ ဆရာမ်ားသည္ သူ႔ကို ပစ္ပယ္ ၾကလိမ့္မည္။ လူသားသည္ အေသခံ ရမည္။ သံုး ရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္လိမ့္မည္။ ” (လုကား ၉း၂၂) လို႔ ေၾကညာ လိုက္တဲ့ အခါ တပည့္ေတာ္ႀကီးေတြဟာ အဲ့ဒီ တင္းမာမႈ မ်ိဳးကို ခံစား လိုက္ရပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ သူတို႔ကို ထိုးထြင္း သိျမင္ ေစခ်င္တဲ့ ေ၀ဒနာ ခံထမ္းရမယ္။ လြတ္ဖို႔၊ ေရွာင္ဖို႔ မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ အခ်က္ကို တပည့္ေတာ္ႀကီးေတြ မရရွိ၊ မျမင္ႏိုင္ ျဖစ္သြားခဲ့ ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ ေ၀ဒနာ ခံရမယ္၊ ေသရမယ္ ဆိုတဲ့ Idea သေဘာ တရားဟာ သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ လံုး၀ မရွိဘူး ျဖစ္ေနခဲ့ ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ ကေတာ့ သူ ဒုကၡခံ၊ အေသခံ ရမယ့္ အေၾကာင္း ရွင္းရွင္း လင္းလင္းပဲ ၃ ခါေတာင္ ႀကိဳတင္ ေျပာခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ (မာကု ၈း၃၁-၃၃၊ ၈း၃၀-၃၂၊ ၁၀း၃၂-၃၄)

    ဒါကို ရွင္ေပတ႐ုက (မာကု ၈း၃၂) အရ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ ခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ၿပီးတဲ့ အခါမွာေတာင္ ခရစ္ေတာ္ ဘာေၾကာင့္ ဒုကၡ ေ၀ဒနာ ခံထမ္းရတယ္ ဆိုတာကို နားမလည္ ႏိုင္ခဲ့ၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဧေမာက္ ရြာသြား လမ္းေပၚမွာ တပည့္ေတာ္ ၂ ပါးကို “ေမရွိယသည္ ဘုန္းအသေရေတာ္ကို မခံယူမွီ ဤသို႔ေသာ ဒုကၡ ေ၀ဒနာကို ခံစားဖို႔ရန္ လိုအပ္သည္ မဟုတ္ပါေလာ” လို႔ ခရစ္ေတာ္က မိန္႔ၾကား ခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ ဒီလို ဒုကၡ ေ၀ဒနာ ခံစားလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ဒုကၡ ေ၀ဒနာေတြ ရွိေနမယ္ဆို တာဟာ ဘုရားရဲ႕ အလိုေတာ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။

    ခရစ္ေတာ္ ေ၀ဒနာခံၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေရြးႏႈတ္ ကယ္တင္ ခဲ့ပါတယ္။ သူကိုယ္တိုင္လည္း ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ ရွင္ျပန္ၿပီး အီစတာ ဘုန္းဂုဏ္ေတာ္ ထြန္းေတာက္ ခဲ့ပါတယ္။ ခ်စ္ျခင္းနဲ႔ နာခံျခင္းမွာ ေ၀ဒနာကို လက္ခံဖို႔ ခရစ္ေတာ္ ကိုယ္တုိင္ သင္ယူခဲ့ပါတယ္။ ေဟၿဗဲ ၅း၈- မွာ “ကိုယ္ေတာ္သည္ ထာ၀ရ ဘုရား၏ သားေတာ္ပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆင္းရဲ ဒုကၡမ်ားကို ခံျခင္း အားျဖင့္ ထာ၀ရဘုရား၏ စကားေတာ္ကို နားေထာင္တတ္ရန္ သင္ယူ ေတာ္မူ၏။” လို႔ မွတ္တမ္း တင္ထားပါတယ္။

    ခရစ္ေတာ္ဟာ ေဂ်ာ္ဒန္ျမစ္မွာ ေဆးေၾကာျခင္း ခံစဥ္ ကတည္းက မိမိ ျဖည့္ဆည္း ရမယ့္ ေဟရွာယ အနာဂတၱိက်မ္း ၅၂း၁၃ မွ ၅၃း၁၂ က ဒုကၡ ေ၀ဒနာ ခံစားရတဲ့ ထာ၀ရဘုရားရဲ႕ အေစခံ အေၾကာင္း ဆင္ျခင္ေနၿပီး ျဖစ္ပါ လိမ့္မယ္။ ခရစ္ေတာ္ဟာ ကားတိုင္ေပၚမွာ ကၽြန္တစ္ေယာက္လို အေသခံၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အျပစ္မ်ား အတြက္ ဒဏ္ ဆပ္ေျဖခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လို႔ ဒီအတြက္ေၾကာင့္လည္းပဲ မဟာ တန္ခိုးေတာ္နဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ ထာ၀ရ ဘုရားရဲ႕ သားေတာ္ အျဖစ္ ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွား ခဲ့ရပါတယ္။

    ေဂ်ာ္ဒန္ျမစ္မွာ ေကာင္းကင္က အသံဟာ (မာကု ၁း၁၁) “သင္ကား ငါ၏ ခ်စ္သား ေပတည္း။ သင့္ကို ငါ ႏွစ္သက္ ျမတ္ႏိုး ၏။” လို႔ ျဖစ္ေပ မယ့္၊ ေဟရွာယ ၄၂း၁ က “ငါ ေထာက္မေသာ ငါ့ကၽြန္၊ ငါ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးရာ၊ ငါ ေရြးခ်ယ္ေသာ သူကို ၾကည့္႐ူေလာ့၊” ဆိုတဲ့ ဘုရားရဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ကို ရွင္းရွင္း လင္းလင္း ရည္ညႊန္း ထားပါတယ္။

    အဲ့ဒီ ကၽြန္ဟာ ေဟရွာယ ၄၂း၁-အရ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဘုရားနဲ႔ ျပည့္၀ ပါတယ္။ ေဟရွာယ ၆၁း၃- သူဟာ ဆင္းရဲသားမ်ားကို သတင္းေကာင္း ေၾကညာ ေဟာေျပာမဲ့သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ (ေဟရွာယ ၄၂း၆၊ ေဟရွာယ ၅၀း၁၀၊ ေဟရွာယ ၅၃း၁၁) အရ ဂ်ဴး မဟုတ္သူေတြရဲ႕ အလင္းေတာ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ (ေဟရွာယ ၅၃း ၁၂ ၊ ၃၊ ၄၊ ၇၊ ၈) က သူဟာ အမ်ားအတြက္ ေ၀ဒနာ ခံထမ္းၿပီး အမ်ား ကိုယ္စား ဒုကၡစရိယာ ခံတဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ (ေဟရွာယ ၅၃း၁၀)

    ဓမၼေဟာင္းကို ျပည့္စံုေစမယ့္ ဒုကၡ ေ၀ဒနာခံ စားရျခင္း အေၾကာင္းေတြကို ေျပာတဲ့အခါ တပည့္ေတာ္ႀကီး ေတြဟာ ထိတ္လန္႔႐ံုသာ ျဖစ္ၿပီး နားမလည္ ႏိုင္ခဲ့ၾကပါဘူး။ တပည့္ေတာ္ဟာ သူ႔အတြက္ စိုးရိမ္ ပူပန္မႈႀကီး ခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္လည္းပဲ ျငင္းပယ္ျခင္း ခံေန ခဲ့ရပါတယ္။

    အဲ့ဒီ အေျခအေနေတြ အတိုင္းပဲ ခရစ္ေတာ္ဟာ ျငင္းပယ္ ခံေနရတယ္။ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ဆန္႔က်င္ဘက္ လုပ္တာကို ခံေနရပါတယ္။ တရား ဇရပ္ေတြကလည္း သူ႔ကို လက္မခံ ေတာ့ဘူး။ တရားေဟာခဲ့တဲ့ ၿမိဳ႕ရြာေတြကလည္း သူ႔ကို ရန္လို ေနၾကတယ္။ သူ႔ရဲ႕ အသက္ဟာ အႏၲရာယ္ေတြ ၀ိုင္း၀ိုင္းလည္ ေနပါတယ္။ တပည့္ေတာ္ ေတြကလည္း သူ႔အတြက္ စိုးရိမ္ ပူပန္ ေနၾကပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္းကလည္း အားနည္း ေနခဲ့ပါၿပီ။ လူ႔ အျဖစ္ယူတဲ့ ဘုရား ကယ္တင္ရွင္ မက္ဆီးယားပါလို႔ ေႂကြးေၾကာ္ ၀န္ခံမႈက ဘယ္အခ်ိန္မွာမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္မလဲ။ ဘုရားရဲ႕ သားေတာ္ဆိုတာကို သူတို႔ မသိ။ ဒါကို ခရစ္ေတာ္ အေနနဲ႔ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ခဲ့ရင္ သူတကယ္လို႔ ကားတုိင္မွာ အေသခံ ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ ဘယ္လိုမ်ား ရပ္တည္ ၾကမလဲ။ ဘယ္ပံုမ်ား လက္ခံ ၾကမလဲ။

    အဲ့ဒီလို ခြန္အားေတြ ယုတ္ေလ်ာ့ၿပီး ယံုၾကည္မႈေတြ ယိမ္းယိုင္ေနတဲ့ အခ်ိန္ စိုးရိမ္ ပူပန္မႈေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ အခ်ိန္၊ မိမိ ကိုယ္တိုင္နဲ႔ေရာ သူတစ္ပါးနဲ႔ေရာ တင္းမာမႈေတြ ျဖစ္ေနခ်ိန္၊ ရန္သူေတြ ၀ိုင္း၀ိုင္း လည္ေနတဲ့ အခ်ိန္၊ လူေတြ ျငင္းပယ္ၿပီး ရန္လိုေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ခရစ္ေတာ္ဟာ တပည့္ေတာ္ သံုးပါးကို ေခၚကာ တာေဘာ ေတာင္ေပၚတက္ၿပီး ဒူးေထာက္ ဆုေတာင္း ေမတၱာ ျပဳခဲ့ပါတယ္။  ဆုေတာင္း ေမတၱာ ျပဳေနစဥ္မွာပဲ မ်က္ႏွာေတာ္ရဲ႕ အဆင္းအေရာင္ဟာ ထူးျခား လာၿပီး အ၀တ္ေတာ္ဟာ ျဖဴေဖြး ေတာက္ပ လာပါတယ္။ ဘုန္း အေသေရေတာ္နဲ႔ ထြန္းေတာက္ လာခဲ့ပါတယ္။ တစ္နည္း ေျပာရရင္ အဆင္း သ႑ာန္ ေျပာင္းလဲ ခဲ့ပါတယ္။ ပေရာဖက္ ေမာေရွနဲ႔ ဧလိယကလည္း ေပၚလာၿပီး ခရစ္ေတာ္ ေဂ်႐ုဇလင္ၿမိဳ႕မွာ အေသခံရမယ့္ အေၾကာင္းကို ကိုယ္ေတာ္နဲ႔ အတူ ေျပာဆို ၾကပါတယ္။ မိုးတိမ္တစ္ခု ဖံုးအုပ္လာၿပီး “ဤသူကား ငါ၏ သားေတာ္ ျဖစ္၏။ သူ႔အား ငါ ေရြးေကာက္ေတာ္မူၿပီ။ သူ၏ စကားကို နားေထာင္ ၾကေလာ့” ဆိုတဲ့ အသံ ထြက္ေပၚ လာခဲ့ေၾကာင္း ဒီေန႔ ၾကားနာ ခဲ့ရပါတယ္။

    ဒီ ျဖစ္ရပ္အားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ဟာ တပည့္ေတာ္ႀကီးကို တရား ေပးလိုက္တာက “ငါဟာ ဒုကၡ ေ၀ဒနာ ခံစားရမယ္လို႔ ေျပာခဲ့တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ အျမင္မွားၿပီး ခလုတ္ မျဖစ္ေစနဲ႔။ ေ၀ဒနာ ခံစားျခင္းနဲ႔ ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ဟာ ပိုက္ဆံ အေႂကြေစ့ရဲ႕ ေခါင္းနဲ႔ ပန္းလိုပဲ ခြာပစ္လို႔ မရဘူး။ အတူတူ ရွိေနမယ္။ မင္းတို႔နဲ႔ ငါ အခု ရွိတာကေတာ့ ပထမ အဆင့္ျဖစ္တဲ့ ဒုကၡ ေ၀ဒနာ ခံစား ေနၾကရတယ္” ဆိုတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္း ကားတိုင္မွာ ေ၀ဒနာ ခံစားျခင္းဆိုတာဟာ တပည့္ေတာ္ေတြ အေနနဲ႔ွ Scandal ခလုတ္ မျဖစ္ေစဖို႔ ဘုန္းဂုဏ္ျပ အဆင္းေျပာင္းလဲ ခဲ့တာပါပဲ။ က်မ္းေရး ပုဂၢိဳလ္ ရွင္လုကားက- ခရစ္ေတာ္ ဆုေတာင္း ပတၳာနာ ျပဳဖို႔ ေတာင္ေပၚ တက္တယ္လို႔ ေျပာထားပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ခရစ္ေတာ္က ပေရာဖက္ေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ ႀကိဳတင္ အနာဂတၱိ စကားေတြ ျပည့္စံုဖို႔၊ ဘုရားရဲ႕ အလိုေတာ္ကို ျပည့္ျပည့္၀၀ ျဖည့္ဆည္း ႏိုင္ဖို႔ တစ္နည္းေျပာ ရရင္ ဒုကၡ ေ၀ဒနာ ခံစားရမယ္ ဆိုတာေတြကို လူ႔ သေဘာအရ မျငင္းပယ္ပဲ လက္ခံႏိုင္ဖို႔ ခြန္အားကို ေတာင္းတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ရဲရဲႀကီး ေျပာလို႔ရပါတယ္။

    တစ္ဖက္ကေန ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အဆင္း သ႑ာန္ ေျပာင္းလဲျခင္းဆိုတာ မျဖစ္ခင္ ဆုေတာင္း ပတၳနာျပဳျခင္းက အရင္ လာပါတယ္။ ရွင္လုကား ေရးသားထားတဲ့ ရွင္လုကား ခရစ္၀င္က်မ္းနဲ႔ တမန္ေတာ္ ၀တၳဳေတြမွာ ထူးျခားတဲ့ ျဖစ္ရပ္ မျဖစ္ေပၚခင္ ဆုေတာင္း ေမတၱာျပဳတယ္ ဆုိတာက အၿမဲ လာပါတယ္။ ရွင္လုကားက ႀကီးမားတဲ့ ဘုရားရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္၊ ဘုရားရဲ႕ တန္ခိုးေတာ္ ေဖာ္ျပျခင္းနဲ႔ ဆုေတာင္း ေမတၱာကို တစ္ထူး တစ္ျခား တြဲလွ်က္ ရွိေနတာကို အေလးထား ေျပာဆို ေရးသား တရားေပး ခဲ့ပါတယ္။

    ဒီေန႔ မ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာ ဆုေတာင္း ပတၳနာ ျပဳျခင္းဟာ အလြန္ အင္မတန္ လိုအပ္ ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆုေတာင္းသင့္ သေလာက္ ဆုေတာင္းဖို႔ အသင္းေတာ္က လံုေလာက္တဲ့ ဇြဲ လံု႔လ မရွိဘူး ျဖစ္ေနပါတယ္။ သင္တို႔ မရတာ၊ မျဖစ္တာက ဘုရားဆီ သင္တို႔ ဆုမေတာင္းၾကတဲ့ အတြက္ ျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့ ယာကုပ္ ၄း၂ ကို သတိ ထားသင့္ပါတယ္။

    ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဘ၀ အသက္တာမွာလည္း ခက္ခဲ ပူေဆြးၿပီး အေႏွာင့္ အယွက္ျဖစ္ေနတာေတြကို ေျဖရွင္း ေက်ာ္လႊားဖို႔ ခရစ္ေတာ္လိုပဲ အဆင္း သ႑န္ေျပာင္းလဲတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳမ်ိဳးကို ခံစားရၿပီး ေကာင္းကင္ရဲ႕ အရသာေလးကို ႀကိဳတင္ ခံစား ရဖို႔၊ ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္တဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြ မျဖစ္ခင္မွာ ဆုေတာင္း ေမတၱာျပဳၾကဖို႔ တရားေပး ေနပါတယ္။ ဆုေတာင္း ေမတၱာျပဳမွလည္း ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္တာေတြ၊ ဘုရား ေက်းဇူးေတာ္ေတြ ရရွိ ခံစား ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုေတာင္း ေမတၱာ ျပဳရမယ္။ ဘုရားနဲ႔ သီးသန္႔ေတြ႕ဖို႔ အခ်ိန္ သတ္မွတ္ ထားရမယ္။ သမၼာက်မ္းစာ၊ တရားစာ ေလ့လာ ဖတ္႐ႈ ဆုေတာင္းဖို႔ အခ်ိန္ ေပးရမယ္။ ဘုရားကို အေစခံဖို႔၊ သာသနာေတာ္မွာ ပါ၀င္ လႈပ္ရွားဖို႔ ဆက္ကပ္ ရပါ့မယ္။
    ရွင္မာကု ၉း၇-၈ မွာ အသံေတာ္ ထြက္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ သခင္ ေယဇူး တစ္ပါးတည္းကို သာလွ်င္ တပည့္ေတာ္ တို႔ ျမင္ၾကရ၏ လုိ႔ ဆိုကာ မွတ္တမ္းတင္ ထားခဲ့ပါတယ္။ မိုးဇယ္လည္း မရွိေတာ့၊ ဧလိယလည္း ေပ်ာက္သြား ခဲ့ပါၿပီ။ သူတို႔ သိတဲ့ ခရစ္ေတာ္၊ တစ္ခါ တစ္ရံ ဆာေလာင္တဲ့ ခရစ္ေတာ္ကိုသာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အေရာင္ေတြ၊ ဘုန္း ဂုဏ္ေတာ္ေတြ ထြန္းေတာက္ ေနတဲ့ စပါယ္ရွယ္ ခရစ္ေတာ္ကို မေတြ႕ရပဲ ေန႔စဥ္ ေတြ႕ျမင္ ေနက် ခရစ္ေတာ္ကိုပဲ ေတြ႔ျမင္ ေနရပါတယ္။

    ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုးဟာလည္း ဒီလိုပါပဲ ေန႔ စဥ္ ဘ၀ အသက္တာမွာ သြားလာ လႈပ္ရွား ႐ုန္းကန္ေနတဲ့ အခ်ိန္၊ အလုပ္ခြင္မွာ လုပ္ကိုင္ေနစဥ္၊ လမ္းေပၚမွာ သြားလာ ေနစဥ္၊ ဆုေတာင္း ေနစဥ္မွာ ခရစ္ေတာ္ ေတြ႕ရွိဖို႔ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ခရစ္ေတာ္ကို သာမန္ အရာေတြမွာ ေန႔စဥ္ ေတြ႔ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစား ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္က ထူးထူး ျခားျခား ႀကီးႀကီး က်ယ္က်ယ္ သာမန္ထက္ ကဲလြန္ၿပီး မျပ တတ္ပါဘူး။

    တာေဘာ ေတာင္ေပၚမွာ တပည့္ေတာ္ သံုးပါးကို အဆင္းသ႑ာန္ ေျပာင္းလဲၿပီး ဘုန္း ဂုဏ္ေတာ္နဲ႔ ထြန္းေတာက္လွ်က္ ထင္ရွား ျပခဲ့တဲ့ ခရစ္ေတာ္ဟာ ေန႔စဥ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဘ၀ အသက္တာမွာ ကၽြန္ေတာ္ တို႔နဲ႔ အတူ ရွိေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ဘုရားေက်ာင္းထဲမွာ ဆုေတာင္း ေနတဲ့ အခ်ိန္၊ သမၼာ က်မ္းစာ ဖတ္႐ႈ ေလ့လာေနတဲ့ အခ်ိန္၊ သမၼာက်မ္းစာက ျဖစ္ရပ္ေတြကို ကမၼဌါန္း ႐ႈၿပီး စိတ္ပုတီး စိပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္၊ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ပင့္ေနတဲ့ အခ်ိန္၊ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ဖူးတဲ့ အခ်ိန္မွာ စိတ္ခ်မ္းေျမ႕ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ရၾကပါတယ္။ အဆင္း သ႑ာန္ ေျပာင္းလဲသလို ၀ိညာဥ္မွာ ခံစား ရပါတယ္။ စိတ္အား တက္ႂကြမႈေတြ၊ ဘာသာေရးမွာ ႀကိဳးစားခ်င္စိတ္ေတြ တဖြားဖြား ျဖစ္လာၿပီး ဘုရားကို ဆပ္ကပ္လိုတဲ့ စိတ္လည္း တဖြားဖြား ျဖစ္တတ္ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၿပီးသြားတဲ့ အခါမွာေတာ့ သာမန္ ၿငီးေငြ႕စရာ ဘ၀၊ လုပ္ေနက် ဘ၀ ျပန္လႈပ္ရွား ရျပန္တယ္။

    ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဘ၀ အသက္တာမွာ ေကာင္းကင္က အသံ ျဖစ္တဲ့ “သူ၏ စကားကို နားေထာင္ ၾကေလာ့” ဆိုတဲ့ အတိုင္း ေန႔စဥ္ ေတြ႕ႀကံဳ ေနရတဲ့ ဒုကၡ ေ၀ဒနာေတြကို ခံထမ္းၿပီး ေန႔စဥ္ ျဖစ္သမွ် အရာေတြ၊ ႀကံဳဆံု ရသမွ်ေတြမွာ ခရစ္ေတာ္ကို ရွာေဖြ ၾကပါစို႔။ ဧ၀ံေဂလိ သမၼာက်မ္းစာ ေတာ္ျမတ္ထဲမွာ   လူတစ္ေယာက္သည္ အထံေတာ္သုိ႔ ေျပး၍ ဒူးေထာက္လ်က္ ေကာင္းျမတ္ေသာ ဆရာ ထာ၀ရအသက္ကုိ အေမြ ရအံ့ေသာငွါ အကၽြႏု္ပ္သည္ အဘယ္အမႈကုိ ျပဳရပါမည္နည္းဟု ေမးေလွ်ာက္ေသာ္ ေယဇူးက ငါ့ကုိ ေကာင္းျမတ္သည္ဟု အဘယ္ေၾကာင့္ ေခၚသနည္း။  ဘုရားသခင္ တစ္ပါးတည္းသာ ေကာင္းျမတ္ ေတာ္မူ၏။

    ဟုတ္ပါတယ္။ ေကာင္းျမတ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ ဘုရားသခင္ တပါးထဲပဲ ရွိပါတယ္။  ဘုရားသခင္သည္ သာလွ်င္ ပကတိအားျဖင့္ ေကာင္းတယ္။  လူဟာ ဇာတိ သေဘာအားျဖင့္ ေကာင္းတာ မဟုတ္ဘူး။  ဒါေပမဲ့လုိ႔ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ေတာ့ ေကာင္းႏိုင္ ျပန္ေသးတယ္။

    တကယ္ေတာ့ သခင္ေယဇူးဟာ ေကာင္းျမတ္ျခင္း ဆုိတဲ့ ဂုဏ္ပုဒ္ ၀ိေသသနနဲ႔ လံုးလံုး လ်ားလ်ားႀကီးကုိ ထုိက္တန္ ပါတယ္။  ဒါေပမဲ့လုိ႔ ဒီေနရာမွာ ကုိယ္ေတာ္ဟာ ခမည္းေတာ္ ဘုရားရဲ႕ ဂုဏ္ေတာ္ကုိသာ ေ႐ွ႕တန္း တင္ၿပီး ခ်ီးမြမ္း လုိက္တယ္။  အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ၀ိညာဥ္ေရး ေျပးလမ္းမွာ ေျပးပဲြ ၀င္ေနၾကတဲ့ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ေလာကရဲ႕ အပင့္ အေျမႇာက္ေတြေၾကာင့္ စိတ္ႀကီး ၀င္ၿပီး ၀ိညာဥ္ေရးမွာ ေသာင္တင္ သြားမွာစုိးတဲ့ အတြက္ အခုလုိ သင္ခန္းစာ ေပးလုိက္ျခင္း ျဖစ္တယ္။

    မိမိရဲ႕ အားနည္းျခင္း အမႈကုိ အရင္ဆံုး ျမင္ေတြ႕မွ ေအာင္ျမင္မႈကုိ ရႏိုင္မယ္။  စြမ္းအင္ကုိ လုိခ်င္ရင္ ပထမဦးဆံုး မိမိဟာ စြမ္းအား မဲ့ေနေၾကာင္းကုိ သိဖို႔ လုိတယ္။ ေအာင္ျမင္မႈကုိ လုိခ်င္ရင္ ငါဟာ မေအာင္ျမင္ ေသးပါလားဆုိတာ သတိတရ ႐ွိေနဖို႔ လုိလိမ့္မယ္။

    ေကာင္းျမတ္တဲ့သူ ျဖစ္လာခ်င္ရင္ ေ႐ွးဦးစြာ မိမိဟာ အျပစ္နဲ႔ ျပည့္၀ေနသူ ခ်ဳိ႕တဲ့အားနဲ ေနသူ တန္ဖိုးမဲ့ ျဖစ္ေနေသးသူရယ္လုိ႔ ၀န္ခံဖို႔ လုိတယ္။  ဒီေတာ့မွ မိမိဟာ ငါ အမ်ားႀကီး လုိေနပါေသးလားလုိ႔ အျဖစ္မွန္ကုိ ျမင္ေတြ႕ လာၿပီး မိမိရဲ႕ နိမ့္က်တဲ့ အျဖစ္ေတြေၾကာင့္ ႏွိမ့္ခ်တဲ့စိတ္ ႐ွိလာမယ္။  တခ်ိန္ထဲမွာပဲ ဘုရား႐ွင္ အေပၚမွာ ပုိမုိ မွီခုိ အားထား လာမယ္။  ဒီလုိ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးမွ မဂၤလာ႐ွိတယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္း သံမာေတဦး အခန္းႀကီး ၅၊ အခန္းငယ္ ၃ မွာ အခုလုိ ေတြ႕ရပါတယ္။  “စိတ္ ႏွလံုး ႏွိမ့္ခ်ေသာ သူတုိ႔သည္ မဂၤလာ ႐ွိၾက၏။  အေၾကာင္းမူကား ေကာင္းကင္ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ထုိသူတုိ႔၏ ႏုိင္ငံ ျဖစ္၏။”

    ဖာရီေဇဦးေတြကုိ ၾကည့္ပါ။ ပညတ္ေတာ္ အခ်ိဳ႕ကုိ ၉၀ ဒီဂရီ ေထာင့္မွန္ က်ေအာင္ လုိက္ေလွ်ာက္ျခင္း အားျဖင့္ မိမိတုိ႔ဟာ အင္မတန္မွ ေျဖာင့္မတ္ လွၿပီ၊ သူေတာ္စင္ သူေတာ္ေကာင္း၊ ေကာင္းျမတ္တဲ့ သူဟာ ငါ တုိ႔ေတြပဲလုိ႔ ခံယူထားတဲ့ အတြက္ မိမိရဲ႕ အမွန္တကယ္ ဆင္းရဲ အားနည္းေနမႈေတြကုိ မျမင္ မေတြ႕ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။  ဖာရီေဇဦးေတြရဲ႕ ဘ၀ ျဖစ္ရပ္မွန္ကုိ ပံုေဖၚၿပီး ၾကည့္မယ္ ဆုိရင္ သူတုိ႔ဟာ ေစာင္းေနတဲ့ အုိး တအုိးနဲ႔ သြားတူတယ္။ ေစာင္းေနတဲ့ အုိးထဲ မုိးေရ ဘယ္ေလာက္ပဲ က်က် မျပည့္ပဲနဲ႔ကုိ လွ်ံက် သြားလိမ့္မယ္။  ေလာကရဲ႕ ေယဘူယ် စည္းမ်ဥ္းအရ ဆုိရင္ ျပည့္ေနတဲ့ အရာထဲ ထပ္ထည့္ရင္ လွ်ံက် လိမ့္မယ္။  အဲလုိ မဟုတ္လား လွ်ံတယ္ ဆုိတဲ့ သေဘာ လကၡဏာဟာ ျပည့္ေနလုိ႔ပါ ဆုိၿပီး ေကာက္ခ်က္ ခ်ႏိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့လုိ႔ ေစာင္းေနတဲ့ အုိးက်ေတာ့ သူ႕ရဲ႕ အေနအထား ပံုမမွန္မႈဟာ မျပည့္ပဲနဲ႔ကုိ လွ်ံက် ေစပါတယ္။  လွ်ံက်တဲ့ ျဖစ္ရပ္ သက္သက္ေလးကုိသာ ၾကည့္ၿပီး ဖာရီေဇဦးေတြက ငါတုိ႔ဟာ ျပည့္၀ ေနၿပီလုိ႔ မွားယြင္းစြာနဲ႔ မွတ္ယူခဲ့တယ္။  တကယ္ေတာ့ ဒီေနရာမွာ လွ်ံက်ရတဲ့ တရားခံဟာ ျပည့္၀လုိ႔ မဟုတ္ပဲ ေစာင္းေနလုိ႔သာ ျဖစ္တယ္။ ငါ ဟာ ေကာင္းပါတယ္ ဆုိတဲ့ ခံယူခ်က္နဲ႔ ဘုရားသခင္ဆီကုိ ခ်ဥ္းကပ္ရင္ သင္သြားရမယ့္ ခရီးကုိ ဆဲြဆန္႔ ပစ္မဲ့ အရာဟာ အ့ဲဒီ ေကာင္းပါတယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ပဲ။

    ဒီကေန႔ သမၼာ က်မ္းစာေတာ္ျမတ္ထဲမွာ ထာ၀ရ အသက္ကုိ ရယူခ်င္တဲ့ အတြက္ ဘာေတြမ်ား လုပ္ရမလဲလုိ႔ သခင္ေယဇူးကုိ ေမးလုိက္တဲ့ အခါ ကုိယ္ေတာ္ ျပန္ေျဖတဲ့ အခ်က္ေတြဟာ အံ့ၾသစရာ ျဖစ္ဖို႔ ေကာင္းသလုိ ခံစား ရႏုိင္တယ္။  ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆုိရင္ ပညတ္ေတာ္ ၁၀ ပါးရွိတဲ့ အနက္ ဘုရားနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ ပညတ္ေတာ္ေတြကုိ ကုိယ္ေတာ္ တခ်က္ေလးမွ ထည့္မေျပာပဲ၊ လူနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ ပညတ္ေတာ္ေတြကုိသာ တစ္ခုစီ တန္း ေဒါက္ေဒါက္ေဒါက္ေဒါက္နဲ႔ ေျပာခ် သြားတယ္။  ဒါဆုိရင္ ကုိယ္ေတာ္႐ွင္ အလုပ္ေတြ ႐ႈပ္လြန္းလုိ႔ ေျပာဘုိ႔ ေမ့မ်ား သြားသလား။  မေမ့ဘူး။ မေမ့ဘူး ကုိယ္ေတာ္႐ွင္ဟာ သံေယာဟန္ ေျပာခဲ့တဲ့ ျမင္ႏုိင္တဲ့ လူကုိမွ သင္ မခ်စ္ႏုိင္ရင္ မျမင္ႏုိင္တဲ့ ဘုရားကုိ ဘယ္လုိလုပ္ၿပီး ခ်စ္ႏုိင္မွာလဲ ဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိ အေျခခံ ထားၿပီး လူနဲ႔ ဆုိင္တဲ့အရာေတြကုိသာ တာစူ ေပးလုိက္ျခင္း ျဖစ္တယ္။
    သခင္ေယဇူးဟာ ျပည့္၀ စံုလင္ေစဖို႔အတြက္ ပုိင္ဆိုင္တာေတြကုိ ထုခဲြၿပီး ဆင္းရဲသားေတြကုိ ေပးရမယ္လုိ႔ ဆုိထားပါတယ္။  အဓိပၸါယ္ တစ္ျခမ္းကေတာ့ ကပ္လာတဲ့ ေရညႇိေတြကုိ အျခစ္ခ် ခုိင္းတဲ့ သေဘာပဲ။  သစ္ခ်သီးထက္ မႀကီးတဲ့ ပုစြန္ဆိတ္၊ ဂဏန္းငယ္စတဲ့ အေကာင္ ေသးေသးေလးေတြဟာ တန္ေပါင္းမ်ားစြာ ေလးလံတဲ့ သေဘၤာႀကီး တစီးရဲ႕ အသြားႏႈန္းကုိ ေႏွးပစ္ႏုိင္တယ္။  ပင္လယ္ကူး သေဘၤာႀကီးတစီးဟာ ၆ လ ေလာက္ၾကာတဲ့ အခါ ၂ လက္မကေန ၃ လက္မေလာက္ ႐ွိတဲ့ ေရညႇိေတြ တက္လာႏုိင္တယ္။  အဲ့ဒီ အလႊာဟာ တန္ ၁၀၀ အထိ ေလးႏုိင္တဲ့ အတြက္ သေဘၤာရဲ႕ အျမန္ႏႈန္းကုိ ၁၀% ထက္ေက်ာ္ၿပီး ေလွ်ာ့ခ် လုိက္ႏိုင္တယ္။  အေႏွာင့္ အယွက္ေပးေနတဲ့ ေရညႇိနဲ႔ အဲ့ဒီ သတၱ၀ါေလးေတြကုိ ဖယ္႐ွား ပစ္ဖို႔ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းဟာ သေဘၤာ ေဒါက္တင္တဲ့အခါ ဒီအရာေတြကုိ ျခစ္ပစ္ လုိက္ျခင္းသာ ျဖစ္တယ္။

    အဘ ခမည္းေတာ္ ဘုရားဆီကုိ ပန္းတုိင္ ထားၿပီး ဘ၀ ရြက္လြင့္ေနၾကတဲ့ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွာလည္း ႂကြယ္၀မႈေတြေၾကာင့္ အလားတူ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ မာန အစ႐ွိတဲ့ ေရညႇိ အမ်ဳိးမ်ဳိး ကပ္ၿငိ လာႏိုင္တယ္။  ဒီအခါ အလြန္ ေလးလံလာၿပီး  မိမိတုိ႔ရဲ႕ လူသား ဘ၀ တုိးတက္မႈ အထူးသျဖင့္ ၀ိညာဥ္ေရးရဲ႕အသြားႏႈန္းကုိ ဆုတ္ယုတ္ လာေစပါတယ္။  ေ႐ႊေတြ၊ ေငြေတြ၊ ဂုဏ္ေတြ၊ ပကာသနေတြဟာ လူ႔ဘ၀ကုိ အတုိင္းအတာ တခုအထိ ေႏွးေကြးေစႏိုင္တဲ့ အတြက္ ခရီး ေ၀းေ၀းသြားရမယ့္ သူဟာ ေပါ့ေပါ့ ပါးပါး သြားမွ ျဖစ္မယ္။

    ေနာက္ အဓိပၸါယ္ တျခမ္းကေတာ့ မွ်ေ၀ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။  ေရဟာ ျမင့္ရာကေန နိမ့္ရာကုိ စီးဆင္းသလုိ၊ ႂကြယ္၀မႈ ေတြဟာလဲ ျမင့္ရာကေန နိမ့္ရာကုိ စီးဆင္းဖို႔ ေကာင္းတယ္။ ဒါမွ က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီမွာ ဒါေၾကာင့္လဲ သူေတာ္စင္ တဦးက အခုလုိ “သင့္ဆီမွာ ပုိလွ်ံ ေနတဲ့ အရာေတြဟာ၊ ဆင္းရဲသားေတြရဲ႕ အေမြ အႏွစ္နဲ႔ ရပုိင္ခြင့္ မ်ားျဖစ္တယ္။  သင္က ဆင္းရဲသားေတြကုိ ေပးတယ္။  လက္ခံလုိက္တဲ့ သူဟာ ဘုရား  .  .  .။  ဒါဟာ ဘုရားသခင္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ခဲြတန္းခ် ထားတဲ့ အခြန္ အေကာက္ေတြသာ ျဖစ္တယ္လုိ႔” ဆုိပါတယ္။

    ဧ၀ံေဂလိ က်မ္းစာေတာ္ျမတ္မွာ သခင္ ေယဇူးဟာ ဆင္းရဲသားေတြကုိ ေ၀ငွဖို႔ ေျပာၿပီးတဲ့ေနာက္ သူ႕ ေနာက္ကုိ လုိက္ဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚ ထားတယ္။  သခင္ ေယဇူးရဲ႕ ေနာက္ေတာ္ကုိ လုိက္ဖို႔ ဒီေလာကကုိ စြန္႔ပစ္ျခင္းက ေကာင္းကင္ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ႀကီးျမတ္တဲ့ ဘ႑ာကုိ ရယူျခင္း ျဖစ္တယ္။  ေလာကီ စုိးပုိင္ျခင္းေတြနဲ႔ ေလးလံေနတဲ့ သူတေယာက္က ေခၚေတာ္မူျခင္းကုိ နား မလည္ႏုိင္ဘူး။  နားမလည္တဲ့ အျပင္ ေခၚေတာ္မူျခင္း ေနာက္ကို လုိက္တဲ့ သူေတြကုိေတာင္မွ မုိက္မဲသူ ေတြပါလုိ႔ သေဘာေပါက္ တတ္တယ္။  ငါ့ ေနာက္လုိက္ ဆုိတာ သူ႔ ေျခရာကုိ အနင္း ခုိင္းတာ။  ေျခရာ အနင္းခိုင္းတယ္ ဆုိတာက သူ က်င့္ႀကံ ေတြးေခၚ ေျပာဆုိ ျပဳမူတာေတြကုိ ေကာ္ပီကူး ခိုင္းတာ။  မိတၱဴ လုပ္ခုိင္းတာ။  တနည္းအားျဖင့္ ေျပာရရင္ လက္႐ွိ ဘ၀ႀကီးကုိ ေျပာင္းပစ္ ခုိင္းေနတာ။

    ဒီကေန႔ သမၼာ က်မ္းစာေတာ္ျမတ္ထဲမွာ ငါ့ေနာက္လုိက္လုိ႔ အေျပာခံ လုိက္ရတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ဟာ မ်က္စိ၊ မ်က္ႏွာေတြ ပ်က္ၿပီး စိတ္ မသက္မသာနဲ႔ အထံေတာ္ကေန ထြက္ခြါ သြားတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။  ထြက္ခြါရတဲ့ အေၾကာင္းကလည္း ခ်မ္းသာ ႂကြယ္၀မႈေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆက္လက္ ေဖၚျပထားတယ္။

    ဒီေနရာမွာ ကၽြႏု္ပ္ၾကားခဲ့ဘူးတဲ့ အျဖစ္ အပ်က္ေလးတခုက ဒီလုိ .  .  .

    တခါတုန္းက အလြန္ ခ်မ္းသာ ႂကြယ္၀ေပမယ့္လုိ႔ တကုိယ္ေကာင္း ဆန္ဆန္၊ မလွဴ မတန္း၊ မေပး မကမ္းပဲ အသက္႐ွင္ေနတဲ့ ဘာသာ၀င္ တစ္ဦးကုိ ဆံုးမ ပဲ့ျပင္ခ်င္တဲ့ အတြက္ ဓမၼဆရာႀကီး တစ္ဦးဟာ အဲ့ဒီ ပုဂၢဳိလ္ဆီကုိ သြားေရာက္ခဲ့တယ္။ သူ႕ေ႐ွ႕ကုိ ေရာက္တဲ့ အခါ သမၼာက်မ္းစာအုပ္ကုိ ဖြင့္လုိက္တယ္။  ဒါေပမဲ့ က်မ္းခ်က္ေတြကုိေတာ့ တစ္ခ်က္ေလးမွ ႐ြတ္မျပဘူး။  က်မ္းစာထဲမွာ ပါတဲ့ ဘုရားသခင္ဆုိတဲ့ စာလံုးကုိ လက္ညႇိဳးနဲ႔ ေထာက္ျပၿပီး အဲ့ဒီ စကားလံုးကုိ ခင္ဗ်ား ေတြ႕ရလားလုိ႔ ေမးလုိက္တယ္။  အဲ့ဒီ သူကလဲ ေခါင္းကုိ ညိတ္ရင္း ႏႈတ္က “ေတြ႕ရတယ္၊ ဘုရားသခင္လုိ႔ ေရးထား ပါတယ္” ဆုိၿပီး အေျဖျပန္ေပး လုိက္တယ္။

    ဒီ ေနာက္မွာေတာ့ ဓမၼဆရာႀကီးဟာ အသင့္ ပါလာတဲ့ပုိက္ဆံ အေႂကြေစ့ တေစ့ကုိ ယူၿပီး အခုန ျမင္ရ တဲ့ ဘုရားသခင္ဆုိတဲ့ စကားလံုး အေပၚကုိ တင္ထားလုိက္ရင္း ႏႈတ္က “ကဲ .  .  . ဘယ့္ႏွယ့္လဲ၊ အခုေကာ .  .  . ဘုရားသခင္ကုိ ျမင္ရေသးလားလုိ႔ ထပ္မံ ဆုိလုိက္တယ္။  ဒီအခါ ခ်မ္းသာ ႂကြယ္၀တဲ့ လူကလည္း အမွန္ အတုိင္းပဲ ေခါင္းကုိ ခါရင္း မျမင္ရေတာ့ေၾကာင္း အေျဖ ေပးလုိက္တယ္။  ဓမၼဆရာႀကီးဟာ ဘာစကားကုိမွ မဆုိေတာ့ပဲ က်မ္းစာအုပ္ကုိ ပုိက္ၿပီး သူ႕အိမ္ကုိ သူ ျပန္ သြားတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။
    ဒီေနရာမွာ ေပးခ်င္တဲ့ သတင္းစကားက ပုိက္ဆံ ေၾကးေငြဆုိတာက ဘုရားသခင္ကုိ မျမင္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ဖံုးကြယ္ ထားႏုိင္စြမ္း ႐ွိတယ္ ဆုိတဲ့ အခ်က္ပဲ။

    ဒါေၾကာင့္လည္း သူေတာ္စင္ တစ္ဦးက အခုလုိ ဆုိမိန္႔ခဲ့တယ္။  “ငါဟာေလ ေႁမြထည့္ထားတဲ့ အိတ္နဲ႔ ေငြထည့္ထားတဲ့ အိတ္ႏွစ္ခု ႐ွိတဲ့ အနက္ တအိတ္ အိတ္ကုိ မျဖစ္မေန ႏႈိက္ရမယ္ဆုိရင္ ငါေႁမြအိတ္ကုိပဲ ႏႈိက္မယ္။  ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆုိရင္ ေႁမြဟာ အလြန္ဆံုး ငါ့ရဲ႕ ကာယကုိပဲ ဒုကၡေပးႏုိင္မယ္။  ေငြကေတာ့ ငါ့ရဲ႕ ၀ိညာဥ္ တစ္ခုလံုးကုိ တံုးကနဲ “ဘံုး” ဆုိၿပီး လဲသြား ေစႏုိင္တယ္။

    လဲတာလည္း မေျပာနဲ႔ ေငြဆုိတဲ့ အသံၾကားရင္ကုိပဲ မ်က္ကန္းေတာင္ သူ႕မ်က္လံုးေတြကုိ အသာ ဖြင့္ၾကည့္တယ္လုိ႔ ဆုိ႐ုိး ႐ွိတယ္။  လူ႕ရဲ႕ ေခါင္းထဲမွာ ေငြ ေငြ ဆုိၿပီး ေငြေတြ မ်ားလာရင္ သူ႔ ဦးေႏွာက္က နဲ႔နဲ႔ၿပီး လာတယ္။  ဆုိလုိတာက ဆင္ျခင္တံု ကန္းသြားတဲ့ သေဘာပဲ။  ဒီ ပုဂၢိဳလ္ဟာ လုပ္ရမဲ့ဟာကုိ မလုပ္ဘူး၊ မလုပ္ရမဲ့ ဟာေတြကုိေတာ့ ေလွ်ာက္လုပ္ ေနမိတတ္တယ္။  ေပးကမ္း လွဴဒါန္းျခင္းမ်ဳိးမွာ အားနဲ လာၿပီး ဘယ္ေနရာမ်ဳိးမွာ အားေကာင္း ေမာင္းသန္ သြားသလဲဆုိေတာ့ ေခါင္းပံုျဖတ္၊ လည္ပင္းလွီး၊ သူမ်ား မ်က္ခံုးေမႊးေပၚမွာ ေလခၽြန္ၿပီး စႀကႍေလွ်ာက္တဲ့ အေလ့အထမ်ဳိး ေတြပဲ။  လူ ဟာ ေငြအတုကုိ တခါတရံ လုပ္တတ္ေပမယ့္၊ ေငြဟာ လူအတုကုိ မၾကာခဏ လုပ္တတ္တယ္။  ေျပာခ်င္တာက ေငြေၾကာင့္ မိမိဟာ အရည္အခ်င္း မ႐ွိေသာ္ျငားလည္း ေနရာ ေကာင္းေကာင္းတစ္ခုကုိ ရႏုိင္တယ္ မဟုတ္လား။  အဲ့ဒါ ေငြကေန လူအတုကုိ ျပဳလုပ္ လုိက္တာေပါ့။

    မာသာ ထေရဇားကေတာ့ ခပ္႐ွင္း႐ွင္းပဲ သစၥာ စကားကုိ အခုလုိ ဆုိခဲ့တယ္။  “ေငြကုိ စဲြမက္ၿပီး ကုိင္တြယ္တဲ့ သူဟာ ဘုရားကုိ မေတြ႕ ႏုိင္ဘူးတဲ့”။  ေငြဟာ မလုပ္နဲ႔ ေငြရဲ႕ မ်က္ႏွာဟာ သိပ္ႀကီးတယ္။  ေငြက ပါးစပ္ ဟၿပီး စကားေျပာ လာရင္ အမွန္တရား တခ်ဳိ႕ဟာ ႏႈတ္ပိတ္သြားေရာ။  သခင္ေယဇူးရဲ႕ လမ္းစဥ္ကေတာ့ လုိခ်င္မႈ အနဲဆံုးဟာ အခ်မ္းသာဆံုး၊ ေရာင့္ရဲျခင္းဟာ ျပည့္၀ျခင္းပဲ။

    က်မ္းစာထဲမွာ ပါတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ ထာ၀ရ အသက္ကုိ ရယူ ႀကီးမား လြန္းေနသလုိ ခံစားေနရတယ္။  သူ႔ရဲ႕ ဥစၥာ ဓနဟာ သူ အျမတ္တႏုိး ကုိးကြယ္ေနတဲ့ ႐ုပ္တု ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္႐ွား ေနတယ္။  သူဟာ ဘုရားသခင္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ကုိ ခ်စ္တာ အားျဖင့္ ေျပာရရင္ ဖန္ဆင္း႐ွင္ ထက္ ဖန္ဆင္းခံကုိ ပုိၿပီး စိတ္၀င္စား ေနတယ္။ သူအဖုိ႔ ကယ္တင္႐ွင္ဟာ သူ ပုိင္ဆုိင္ထားတဲ့ ဥစၥာ ပစၥည္းေတြေလာက္ အေရးမပါ လွဘူး။ မ်က္စိနဲ႔ မျမင္ရေသးတဲ့ ေကာင္းကင္ ဘ႑ာေတြ အတြက္ ယခု မ်က္ေမွာက္မွာ ေတြ႕ေနရတဲ့ ပုိင္ဆုိင္မႈေတြကုိ စြန္႔လြတ္ရျခင္းဟာ သူ႕အတြက္ ဧရာမ ႀကီးက်ယ္တဲ့ စြန္းစားမႈႀကီး တခု ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ထာ၀ရ အသက္အတြက္ လက္ကမ္းလာမႈ တစ္ခုကုိ ျငင္းပယ္ ခဲ့တာပဲ။  ဘ၀ရဲ႕ ေျပးလမ္းကုိ အဆံုးတုိင္ေအာင္ ေျပးခဲ့ပါတယ္ ဆုိတဲ့ တမန္ေတာ္ႀကီး စိန္ေပါလ္၊ သူေျပးခဲ့တဲ့ ေျပးလမ္း ထဲ ကေန ထြက္ေပၚလာတဲ့ စကားသံေတြ ကေတာ့ “ျမင္ႏုိင္တဲ့ အရာေတြဟာ အၿမဲပဲ မျမင္ႏုိင္တဲ့ အရာေတြဟာ ၿမဲၿမံမႈ ႐ွိတယ္”လုိ႔ ရင္ဖြင့္ ခဲ့ပါတယ္။  ဒါေပမဲ့လုိ႔ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ လူသားေတြဟာ ခရစ္ေတာ္နဲ႔ ေလာက အၾကား ခ်ိန္ထုိး စဥ္းစားရတဲ့ ျပင္းထန္တဲ့ စံုစမ္းျခင္းမ်ဳိးေတြကုိ ႀကံဳေတြ႕ရတဲ့အခါ အမ်ားစု၊ အေတာ့္ကုိ အမ်ားစုဟာ ေလာကဘက္ကုိပဲ အမွန္ျခစ္ၿပီး မဲထည့္ လုိက္ၾကတယ္။

    ဒါေၾကာင့္လည္း သခင္ေယဇူးက “ငါ့သားသမီး တုိ႔ .  .  .မိမိ ဥစၥာကုိ မွီခုိေသာ သူသည္ ဘုရားသခင္၏ ႏုိင္ငံေတာ္သုိ႔ အလြန္ ၀င္ခဲ လွ၏။  ကုလားအုပ္သည္ အပ္ နဖားကုိ လွ်ဳိ လြယ္၏။  ေငြရတတ္ေသာ သူသည္ ဘုရားသခင္၏ ႏုိင္ငံေတာ္သုိ႔ ၀င္ခဲ ပါသည္ ဆုိၿပီး” သတိေပး မိန္႔မွာ ခဲ့ပါတယ္။

    ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ အာေဘာ္က ခ်မ္းသာ ႂကြယ္၀တဲ့ လူေတြ အတြက္ ေကာင္းကင္မွာ ေနရာ မ႐ွိဘူးလုိ႔ ေျပာတာ မဟုတ္ပါဘူး။  “ခက္ခဲတယ္” ဆုိတဲ့ သေဘာကုိသာ ေမတၱာနဲ႔ အက်ဳိးေမွ်ာ္ၿပီး ႏႈိးေဆာ္ လုိက္တာပါ။

    ဓမၼသစ္ က်မ္းႀကီးရဲ႕ ဦးေႏွာက္ ျဖစ္တဲ့ စိန္ေပါလ္ အေနနဲ႔လဲ ေငြ႐ွိျခင္း၊ ခ်မ္းသာ ႂကြယ္၀ျခင္းေတြဟာ မေကာင္းဘူးလုိ႔ သူ မေျပာဘူး။  သူ ေျပာတာက “ေငြကုိ တပ္မက္ျခင္းဟာ မေကာင္းတဲ့ အမႈေတြမွာ မူလ အရင္းအျမစ္ ျဖစ္ေနတယ္”လုိ႔ ဆုိ ပါတယ္။
    ေလာကႀကီးကုိ ၾကည့္ပါ၊ ေငြမက္လြန္းတဲ့ သူေတြဟာ ေငြဒဏ္ ခတ္ျခင္း ခံရတယ္။  ကုိယ္ေတာ္ ေျပာခဲ့ဘူးတဲ့ စကားေလး ႐ွိတယ္။  ဆင္းရဲေသာ သူတုိ႔သည္ မဂၤလာ ႐ွိၾက၏။  အေၾကာင္းမူကား ေကာင္းကင္ ႏုိင္ငံသည္ ထုိသူတုိ႔၏ ႏုိင္ငံ ျဖစ္၏။  ဒီေနရာမွာ ဆင္းရဲလြန္းလုိ႔ ကုန္းေကာက္စရာ မ႐ွိတာနဲ႔ပဲ မဂၤလာတန္းၿပီး ႐ွိသြား လာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။  ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါး၊ ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္၊ ရက္စက္ ေခါင္းပံု ျဖတ္ ခံရလြန္းတဲ့အတြက္ အဲ့ဒီ ဆင္းရဲသူဟာ ေလာကနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ အရာေတြကုိ ဘာမွ အား မကုိးေတာ့ပဲ ဘုရား႐ွင္ကုိသာ ယံုၾကည္ ကုိးစား၊ ႐ုိေသ ကုိင္း႐ႈိင္း၊ ဆက္ကပ္ အပ္ႏွံၿပီး ကုိယ္ေတာ့္ကုိ မလြတ္တမ္း ဆုပ္ကုိင္ထားသူ ျဖစ္တယ္။

    ေလာကမွာ မႂကြယ္၀၊ မခ်မ္းသာပဲ ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္ေနပါေလေစ ဘုရားသခင္နဲ႔ အတူ အဲ့ဒီ ဆင္းရဲ ဒုကၡေတြကုိ ေခါင္းေမ့ာ ရင္ေကာ့ၿပီး ခံစားႏုိင္တဲ့ သူေတြဟာ ကုိယ္ေတာ္႐ွင္ ေျပာေနတဲ့ ဆင္းရဲတဲ့သူ ေတြပဲ။ တကယ္ေတာ့ မဂၤလာ မ႐ွိဘူး ႐ွိတယ္ဆုိတာ ဘာ ေပတံနဲ႔ တုိင္းသလဲ ဆုိရင္ အဲ့ဒီ လူရဲ႕လက္ထဲမွာ ဘုရားသခင္႐ွိ မ႐ွိ ဆုိတာနဲ႔ တုိင္းျဖတ္ ပါတယ္။

    တဖက္က ခ်မ္းသာ ႂကြယ္၀တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြ အေနနဲ႔လည္း မိမိရဲ႕ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀မႈ ေတြဟာ ငရဲကုိ သြားဘို႔ ႀကိဳတင္ လုိင္စင္ ရထားျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူး။ ရဟႏၲာႀကီး စိန္ဖရန္စစ္ ဒီေဆးလ္ရဲ႕ ဆံုးမ စကားဟာ ႂကြယ္၀သူေတြ အတြက္ လက္ေတြ႕က်ၿပီး အသက္၀င္ လွပါတယ္။  သူ႕ရဲ႕ သေဘာထားကေတာ့ “အဆိပ္ကို ကုိင္တြယ္ျခင္းနဲ႔ အဆိပ္ခတ္ ခံရျခင္းဟာ လံုးလံုး လ်ားလ်ား ကြာျခား ပါတယ္တဲ့၊ သမားေတာ္ေတြဟာ အဆိပ္ေတြကုိ ကုိင္တြယ္ ေနရေပမဲ့လုိ႔ သူတုိ႔ အဆိပ္ခတ္ မခံရဘူး။  အသံုးျပဳဖို႔ အတြက္သာ ထား႐ွိၿပီး ေလာဘ စိတ္နဲ႔ သုိမွီး မထားတဲ့ ႂကြယ္၀မႈဟာ အဆိပ္ခတ္ မခံရျခင္း ပါပဲ။

    အဆိပ္ကုိ ကုိင္တြယ္ေသာ္လဲ အဆိပ္ခတ္ မခံ ရတဲ့ နည္းလမ္းဟာ ဘုရားသခင္ဆီမွာ ႐ွိပါတယ္။  တခ်ဳိ႕ကေတာ့ မယ္မယ္ရရ မကုိင္တြယ္ရပဲနဲ႔ကုိ အဆိပ္ ခတ္ ခံလုိက္ရတယ္။ ဘယ္လုိပဲ ျဖစ္ျဖစ္ က်မ္းစာမွာ ကုိယ္ေတာ္ အခုလုိ အတိ အလင္း ေျပာထားပါတယ္။  “ဤအမႈကုိ လူမတတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ မတတ္ ႏိုင္သည္ မဟုတ္။  ဘုရားသခင္သည္ ခပ္သိမ္းေသာ အမႈတုိ႔ကုိ တတ္ႏုိင္ေတာ္မူ၏။ ဒါေၾကာင့္ သင္မတတ္ႏိုင္တဲ့ အရာကုိ ဘုရားသခင္ မတတ္ႏိုင္ဘူးလုိ႔ မထင္ မိပါေစနဲ႔။  စႀကာ၀ဠာႀကီးကုိ ကုိင္ထားတဲ့ ဘုရားက သင့္ရဲ႕ လက္ကုိလည္း ကုိင္ထားပါတယ္။ သင္ကသာ သင့္ရဲ႕ ဆႏၵကုိ သင္ ဦးခ် ႐ွိခိုးေနရင္ သင္ ယံုၾကည္ ကုိးကြယ္ေနတဲ့ သင့္ရဲ႕၏ ဘုရားဟာ သင့္ ဘုရားစင္ကေန ဆင္းေပး ရလိမ့္မယ္။

    ေပးကမ္းျခင္းဟာ ေမတၱာရဲ႕ ႐ုပ္သြင္ ျဖစ္တယ္။  လိႈက္လွဲတဲ့ ေပးကမ္းျခင္းမ်ဳိး ႐ွိႏုိင္မွလည္း ေမတၱာဟာ တစထက္ တစႀကီးထြား ရင့္သန္ လာမယ္။  တခ်ဳိ႕ေသာ ခြင့္လႊတ္ရျခင္းမ်ဳိး ေတြမွာ နာက်င္ေစတတ္တဲ့ သေဘာေတြ ႐ွိတယ္။  ဒါေပမဲ့လည္း သင့္မွာ ေမတၱာဆုိတာ ႐ွိေနရင္ ေပ်ာ္႐ႊင္ ၾကည္းႏူးမႈေတြကုိ အဲ့ဒီ ေမတၱာကေန ေဆာင္ၾကဥ္း ေပးပါ လိမ့္မယ္။  အေပးနဲ႔ အယူဆုိတာ ေလာကီ ေလာကုတၱရာ ႏွစ္ျဖာ စလံုးမွာ အလုိက္သင့္ လဲေလ်ာင္း တည္႐ွိေနတယ္။  မယံုရင္ၾကည့္ေလ တအိပ္ထဲ အိပ္ေနတဲ့ ေကသရာဇာ ျခေသ့ၤမင္းရဲ႕ ပါးစပ္ထဲကုိ သား သမင္ေတြ အလကား လာမ၀င္ဘူး။  ၀င္လာဖို႔ အတြက္ ထုိက္တန္တဲ့ အဖုိးအခ တစ္ခုကုိေတာ့ ေကသရာဇာဘက္က မျဖစ္မေန ေပးေခ် လိမ့္မယ္။  ၀ိညာဥ္ေရးမွာလည္း အလားတူ ပါပဲ ကုိယ္ေတာ္႐ွင္ ေျပာတာက အဆ တစ္ရာေသာ အက်ဳိးရဖို႔ မင္း ေပးသြင္း ရမယ္တဲ့။  ဒါေၾကာင့္ လုိခ်င္ရင္ ေပးရမယ္ ေပးျခင္း အားျဖစ္သာလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ရမယ္။

    အုိအဘ ဘုရားသခင္ ခ်မ္းသာ ႂကြယ္၀ျခင္းသည္ တံခါး မ်ားစြာကုိ ဖြင့္ႏုိင္ေသာ ေသာ့တစ္ေခ်ာင္း ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ  တပည့္ေတာ္တုိ႔ အႂကြင္းမဲ့ ယံုၾကည္ ၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ကုိယ္ေတာ္႐ွင္ ႐ွိေနေသာ တံခါးကုိ မဖြင့္ႏုိင္ ခဲ့ပါက ဤႂကြယ္၀မႈမ်ား အားလံုးကုိ တပည့္ေတာ္တုိ႔ထံမွ ဖယ္႐ွား ေပးေတာ္မူပါ။  တပည့္ေတာ္တုိ႔ကုိ ကုိယ္ေတာ္ထံသုိ႔ ဖြင့္၀င္ ႏုိင္ေသာ ေသာ့ တစ္ေခ်ာင္းကုိ ေပးပါ။  ၀င္လုိစိတ္ကုိလည္း ေပးပါ။  ၀င္လည္း ၀င္ေစပါ။

RVA ထုတ္လႊင့္ခ်က္မွ