Tuesday, February 26, 2013

ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ျခင္း ပါရမီ ဆိုတာ ဘာလဲ?

    ဒီတစ္ပတ္ ဘာသာေရး အေမးအေျဖ အခန္းက႑မွာ ေျဖၾကားေပးမယ့္ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕ျခင္း ပါရမီဆိုတာ ဘာလဲဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕ျခင္း ပါရမီ အေၾကာင္းကို ရွင္းျပေပးဖို႔အတြက္ ဦးစြာ ပထမ  ခရစ္ေတာ္ ဘုရားရွင္ေတာ္ျမတ္ရဲ႕ မိန္႔ေတာ္မူခ်က္ က်မ္းပိုဒ္နဲ႔ အစ ျပဳခ်င္ပါတယ္။

    (ရွင္မာေတဦးခရစ္၀င္ ၅း၅) “စိတ္ႏွလံုး ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕ေသာ သူတို႔သည္ မဂၤလာ ရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား သူတို႔သည္၊ ေျမကို အေမြ ခံၾကရလိမ့္မည္။”

    ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႕ျခင္း ပါရမီဆိုတာ အမ်က္ ေဒါသဟူသမွ်ကို မွန္ကန္ေသာ လမ္းစဥ္ အတြက္ ျပဳျပင္ ပံုသြင္းေပးတဲ့ ပါရမီတစ္ပါး ျဖစ္ပါတယ္။ ႏူးည့ံ သိမ္ေမြ႕ျခင္း ပါရမီဟာ ၾကင္နာေသာ သေဘာ၊ ၾကင္နာေသာ မေနာ၊ စိတ္ရွည္ေသာ သေဘာ စေသာ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆိုမ်ားနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ စိတ္ရွည္ျခင္း ပါရမီမွ ဆင္းသက္ ေပါက္ဖြားလာတဲ့ ပါရမီႀကီးတစ္ပါး ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က နာခံလြယ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ႏူးည့ံ သိမ္ေမြ႕သူလို႔ ယူဆၾကတယ္။ နာခံလြယ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ႏူးည့ံ သိမ္ေမြ႕သူေတြလို႔ မေခၚ ဆိုႏိုင္ပါ။ နာခံလြယ္ျခင္း ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ နာခံျခင္းပါရမီ မိမိ၌ ရွိေနတဲ့ အတြက္ နာခံလြယ္ျခင္းဟာ နာခံျခင္းပါရမီ မွ ဖူးပြင့္လာတဲ့ အသီး၊ ရလဒ္ အက်ိဳးတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း အစြဲအလမ္းႀကီးသူမ်ား၊ သံေယာဇဥ္ႀကီး သူမ်ားကို၊ ႏူးညံ့သိမ့္ေမြ႕သူလို႔ ထင္တတ္ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အစြဲ အလမ္းႀကီးျခင္းဟာ၊ ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕ျခင္း ပါရမီကို ဆန္႔က်င္ဖက္ျပဳေနတဲ့ မေကာင္းမႈ ဒုစ႐ိုက္ တစ္ခုသာ ျဖစ္တယ္။
    ႏူးည့ံ သိမ္ေမြ႕တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ စိတ္ေန စိတ္ထားဟာ အၿမဲတမ္း ႏူးည့ံ ေနတယ္။ တည္ၿငိမ္ ေနတယ္။ သိမ္ေမြ႕ ေနတယ္။ ႏူးည့ံ သိမ္ေမြ႕ျခင္း ပါရမီရွိတဲ့သူဟာ သူ တစ္ပါးရဲ႕ ထိခိုက္ ေစာ္ကားမႈေတြကို ခံရၿပီဆိုရင္လည္း အမ်က္ ေဒါသ မထြက္၊ စိတ္ အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ပဲ၊ သည္းခံ တတ္တယ္။ မေကာင္းမႈ ဟူသမွ်ကို ေရွာင္ရွားတတ္တယ္။ ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕ျခင္း ပါရမီဟာ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြမွသာ သီးပြင့္ ေလ့ရွိတဲ့ ပါရမီတစ္ပါး ျဖစ္တယ္။ ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕ျခင္း ပါရမီရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ မိမိသည္ အဆိုး၀ါးဆံုး အေျခအေနမွ အေကာင္းဆံုး အေျခအေနသို႔ ေျပာင္းလဲဖို႔ အတြက္ အခ်ိန္ ယူခဲ့ရသလို၊ တစ္ပါးသူ ေျပာင္းလဲဖို႔အတြက္လည္း အခ်ိန္ ေပးတတ္ၾကပါတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း အျပည့္နဲ႔ တစ္ပါးသူ ေျပာင္းလဲမယ့္ေန႔ရက္ကို စိတ္ရွည္စြာနဲ႔ ေစာင့္စားတတ္သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕ျခင္း ပါရမီကို ဘ၀မွာ လက္ဆုပ္ လက္ကိုင္ထားၿပီး အျခားသူမ်ားအနဲ႔ အတူ တရား ေဆာက္တည္ရာမွာ အင္မတန္ ခက္ခဲမႈ ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မိမိကို နားမလည္တဲ့ သူ၊ မိမိကို အၿမဲတမ္း ျပႆနာေတြျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေပး သူ ေတြအေပၚ ႏူးညံ့စြာ၊ သိမ္ေမြ႕စြာ ဆက္ဆံ ျပဳမႈႏိုင္ဖို႔၊ အင္မတန္ ခက္ခဲပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အစဥ္ ေအာင္ျမင္လ်က္ပါ။

    သူတစ္ပါး အမွားနဲ႔ အားနည္းခ်က္ကို ျပဳျပင္ေပးတဲ့ ေနရာမွာ ႏူးည့ံ သိမ္ေမြ႔စြာ ဆက္ဆံတတ္တဲ့ အက်င့္ ပါရမီဟာ မရွိ မျဖစ္ အဓိကလိုအပ္ေနတဲ့ ပါရမီတစ္ပါး ျဖစ္ပါတယ္။ ခက္ထန္စြာ၊ ၾကမ္းတမ္းစြာနဲ႔ တစ္ဖက္သူရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကို ျပဳျပင္ေပးရင္ေတာ့ မေျပာင္းလဲတဲ့ အျပင္၊ ပိုၿပီး ဆိုး၀ါး သြားႏိုင္ပါတယ္။  ဘ၀တစ္ေကြ႕မွာ ႏွစ္သက္စရာ တစ္ကြက္မွ် မရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အရာ၀တၳဳမ်ား၊ ေနရာ ေဒသမ်ား၊ အေျခအေနမ်ားနဲ႔ ႀကံဳႀကိဳက္ေနၾကရၿပီ ဆိုရင္- သတိနဲ႔ ၀ီရိယနဲ႔-ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕စြာ ျပဳမူ ဆက္ဆံဖို႔၊ ႏွိမ့္ခ်စြာ ျပဳမူ ဆက္ဆံ က်င့္ေဆာက္တည္ဖို႔ အသိနဲ႔သတိခ်ပ္ ရပါမယ္။    ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕ျခင္း ပါရမီရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ၊ ေဒါသ ထြက္စရာရွိလွ်င္ ေဒါသ ထြက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ရဟႏၲာ သူေတာ္ျမတ္ ေဒလီေဂၚရီ အရွင္ျမတ္ရဲ႕ တရား ေပးထားေတာ္မူခ်က္ ကေတာ့ “လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ မွားယြင္းစြာ ျပဳမူခ်က္ေတြကို ေဒါကန္ သင့္ေပမယ့္ ေဒါမကန္ၾကပဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ ပစ္ထားၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္”တဲ့။ မွန္ပါ ေပတယ္။ ရွင္းေအာင္ -ဥပမာ ေပးရမယ္ဆိုရင္ “ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးဟာ မိမိရဲ႕စာသင္ခန္းမ အထဲမွာ မိမိရဲ႕ တပည့္ေတြ ဆူပူ ေသာင္းက်န္း စည္းကမ္းပ်က္ေနမႈကို ေဒါသ အမ်က္မထြက္ပဲ၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး ေနႏိုင္တယ္ဆိုရင္ ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕ျခင္း မဟုတ္ပါ။ အဲ့ဒါဟာ သူရဲေဘာ ေၾကာင္ျခင္း၊ သတၱိ မရွိျခင္း၊ ၀တၱရား ပ်က္ကြက္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။

    ဘ၀မွာ တစ္ခါမွ် စိတ္မဆိုး၊ ေဒါသအမ်က္ လံုး၀ မထြက္ဖူးတဲ့ သူေတြကို ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕တဲ့သူလို႔ ေခၚဆိုလုိ႔ မရပါဘူး။ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ၊ ေဒါသ အမ်က္ မထြက္တတ္တာ မဟုတ္ပါ။ မိမိအထဲ၌ ထြက္ေပၚေနတဲ့၊ အမ်က္ေဒါသကို ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး တရားက်င့္ေနတဲ့ သူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕တဲ့သူမွာ ကလဲ့ စားေခ်ျခင္း မရွိ။ မခံ မရပ္ႏိုင္ျဖစ္ျခင္း မရွိ။ ယုတ္မာျခင္း၊ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲစြာ ျပဳမူ တံု႔ျပန္ျခင္း လံုး၀ မရွိ။ ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕တဲ့ သူတိုင္းမွာ Self-defence လို႔ေခၚတဲ့ မိမိ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား၊ အသက္အႏၲရာယ္ စသည္တို႔ အတြက္ အၿမဲ ခုခံ ကာကြယ္မႈ ရွိရပါမယ္။ Mainteance of right ငါ့အလို႔ ေခၚတဲ့ မိမိ ရပိုင္ခြင့္၊ မိမိ ရရွိထားတဲ့ အခြင့္အေရးမ်ား ဆက္လက္ တည္တန္႔ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းၾကဖို႔ ၀တၱရား ရွိပါတယ္။

    ဘာမွ် ခံစားခ်က္ မရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ က်ားက်ား ယားယား မရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ ေက်းကၽြန္လို ေအာက္ကေနၿပီး သူတကာ အမ်ားကို ေနရာတကာမွာ ခခယယ လုပ္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးေတြကို ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြလို႔ ေခၚဆိုလို႔ မရပါဘူး။ ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႕တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ- သူတစ္ပါးအေပၚမွာ ေစတနာ သဒၵါတရား အျပည့္နဲ႔ စိတ္ထား ေမြးျမဴၿပီး ဆက္ဆံႏိုင္တယ္။ ေစတနာ အျပည့္နဲ႔ အၿမဲတမ္း သည္းခံတတ္တယ္။ တည္ၾကည္စြာနဲ႔ ဆက္ဆံ ေနထိုင္တတ္သူ ျဖစ္တယ္။ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ ပါရမီရယ္၊ ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕ျခင္း ပါရမီရယ္၊ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း ပါရမီရယ္ - ဒီ ပါရမီႀကီး (၃)ပါး ရွိတဲ့သူဟာ သူတကာ အမ်ားအေပၚမွာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ရွိတယ္။ သူတကာ အမ်ား ခ်ဥ္းကပ္ဖို႔လည္း လြယ္ကူတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္တယ္။ ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ သူတကာ အမ်ားနဲ႔ ဆက္သြယ္မႈျပဳတဲ့ေနရာမွာ ခ်ိဳသာစြာ၊ ေျပျပစ္စြာ ဆက္သြယ္တတ္ပါတယ္။


    ရဟန္း အမတ္ ဆရာေတာ္ Cardinal Newman အရွင္သူျမတ္ တရားေပးထားခ်က္ ကေတာ့ “ႏူးည့ံ သိမ္ေမြ႕တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ သူတစ္ပါးရဲ႕ ထိခိုက္ ေစာ္ကားလာတဲ့ ေ၀ဒနာကို သည္းခံျခင္းတရား လက္ကိုင္ထားၿပီး ခံထမ္းလြန္းလို႔ လံုး၀ မခံစားရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ပါလားဟု ေဘးကေန ၾကည့္ၿပီး သတ္မွတ္ရေတာ့ မလိုလို ျဖစ္ေနၿပီတဲ့။” တကယ္ ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ တစ္ဖက္သူရဲ႕ ဘ၀မွာ ျပႆနာ တက္လာႏိုင္တဲ့ ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္ေတြ တဖက္သူရဲ႕ ဘ၀မွာျဖစ္ေပၚ လာႏိုင္ လာတဲ့ ဆန္႔က်င္ဖက္ ခံစားခ်က္ေတြ အဟန္႔အတားေတြ သံသယ၀င္မႈေတြ မေသမခ်ာ မေရရာမႈေတြ၊ အမ်က္ေဒါသ ထြက္လာႏိုင္မဲ့ အရာ အားလံုးကို အၿမဲတန္း ေရွာင္တယ္။ ဖယ္ရွားေလ့ ရွိတယ္။ တစ္ဖက္သူ ခံစားသြားေအာင္ စိတ္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္သြားေအာင္ ဘယ္ေတာ့မွ် မလုပ္။

    ႏူးည့ံ သိမ္ေမြ႔ျခင္းပါရမီကို ဘ၀မွာ ရရွိလာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး ရယူရမလဲ ဆိုရင္ ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕တဲ့ ပါရမီကို ငါ ရကိုရမယ္ဆိုတဲ့ သႏိၷဌာန္ခ်ပါ။ ဘုရားရွင္ထံ ဆုေတာင္းပါ။ စိတ္ရွည္ပါ။ ႀကိဳးစားပါ။ အဆံုးမွာ ရရွိ လာပါလိမ့္မည္။ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ကို ဘုရားရွင္ရဲ႕ ၀ိညာဥ္ေတာ္က ထိန္းခ်ဳပ္ ထားပါတယ္။ တစ္ေန႔ထက္ တစ္ေန႔ ပိုၿပီး ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕လာေအာင္ ျပဳျပင္ ပံုသြင္း ေပးေနေတာ္မူပါတယ္။ လူဟာ ၾကင္နာ သနားတတ္ျခင္း သိမ္သိမ္ေမြ႕ေမြ႕ ရွိျခင္း သူတစ္ပါးကို ခ်ီးမြမ္း တတ္ျခင္း၊ ခ်ိဳသာစြာ ႏႈတ္ဆက္တတ္ျခင္း၊ ယဥ္ေက်း သိမ္ေမြ႕ျခင္း၊ စည္းကမ္ရွိျခင္းေတြ ဘ၀မွာ ေပၚလြင္ေနၿပီ ဆိုရင္  ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕ျခင္း ပါရမီ ရွိေနသူလို႔ သိႏိုင္ပါတယ္။ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ စိတ္ဓါတ္ က်ၿပီး ဘ၀ကို လက္ေလွ်ာ့ အ႐ံႈးေပးေတာ့မယ့္ သူကို အ႐ံႈး မေပးရေလေအာင္ ၀ိုင္း၀န္း ကူညီျခင္း၊ ႏွစ္သိမ့္ အားေပးျခင္းမ်ား ျပဳေပးေလ့ ရွိပါတယ္။

    ႏူးညံ့ သိမ့္ေမြ႕တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ တစ္ပါးသူရဲ႕ ေတြးေခၚ ဆင္ျခင္မႈ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံရာမွာ စိတ္ဓါတ္ ခံယူခ်က္ေတြ မွန္ကန္လာေစဖို႔ ေထာက္မ၊ ကူညီ ပံ့ပိုး ေပးသူျဖစ္တဲ့အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မ်ိဳးေစ့ႀကဲသူ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕ျခင္း ပါရမီ ကိုယ္စီမွာ ရွိလာ ၾကၿပီဆိုရင္၊ မိမိသည္ ေျပျပစ္စြာ ဆက္ဆံျပဳမူ လိုလာတတ္ၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတစ္ပါးကို သံလိုက္တံုးကဲ့သို႔ ဆြဲေဆာင္လာႏုိင္သူ ျဖစ္လာပါတယ္၊ တစ္ပါးသူကို ရင့္က်က္ လာေစတယ္။ တစ္ပါးသူကို စိတ္ခ်မ္းသာ ေစတယ္။ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ခရစ္ေတာ္ ဘုရွားရွင္ရဲ႕ ဖိတ္ေခၚသံကို ႏွလံုးသြင္းၾကပါစို႔  ....

(ရွင္မာေတဦး ခရစ္၀င္ ၁၁း၂၉) “ငါ့ထံ၌ နည္းခံၾကေလာ့၊ ငါသည္ ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕ ႏွိမ့္ခ်ေသာ စိတ္ႏွလံုးရွိသည္ကို ငါ့ထံ၌ သင္ၾကားၾကေလာ့” 

ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၾကလ်က္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မ်ိဳးေစ့ႀကဲသူမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစ။
             
ဘုန္းဘုန္းဒိုမနစ္ ဦးၿဂိဳလ္တု