Tuesday, February 26, 2013

ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ျခင္း ပါရမီ ဆိုတာ ဘာလဲ?

    ဒီတစ္ပတ္ ဘာသာေရး အေမးအေျဖ အခန္းက႑မွာ ေျဖၾကားေပးမယ့္ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕ျခင္း ပါရမီဆိုတာ ဘာလဲဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕ျခင္း ပါရမီ အေၾကာင္းကို ရွင္းျပေပးဖို႔အတြက္ ဦးစြာ ပထမ  ခရစ္ေတာ္ ဘုရားရွင္ေတာ္ျမတ္ရဲ႕ မိန္႔ေတာ္မူခ်က္ က်မ္းပိုဒ္နဲ႔ အစ ျပဳခ်င္ပါတယ္။

    (ရွင္မာေတဦးခရစ္၀င္ ၅း၅) “စိတ္ႏွလံုး ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕ေသာ သူတို႔သည္ မဂၤလာ ရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား သူတို႔သည္၊ ေျမကို အေမြ ခံၾကရလိမ့္မည္။”

    ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႕ျခင္း ပါရမီဆိုတာ အမ်က္ ေဒါသဟူသမွ်ကို မွန္ကန္ေသာ လမ္းစဥ္ အတြက္ ျပဳျပင္ ပံုသြင္းေပးတဲ့ ပါရမီတစ္ပါး ျဖစ္ပါတယ္။ ႏူးည့ံ သိမ္ေမြ႕ျခင္း ပါရမီဟာ ၾကင္နာေသာ သေဘာ၊ ၾကင္နာေသာ မေနာ၊ စိတ္ရွည္ေသာ သေဘာ စေသာ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆိုမ်ားနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ စိတ္ရွည္ျခင္း ပါရမီမွ ဆင္းသက္ ေပါက္ဖြားလာတဲ့ ပါရမီႀကီးတစ္ပါး ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က နာခံလြယ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ႏူးည့ံ သိမ္ေမြ႕သူလို႔ ယူဆၾကတယ္။ နာခံလြယ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ႏူးည့ံ သိမ္ေမြ႕သူေတြလို႔ မေခၚ ဆိုႏိုင္ပါ။ နာခံလြယ္ျခင္း ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ နာခံျခင္းပါရမီ မိမိ၌ ရွိေနတဲ့ အတြက္ နာခံလြယ္ျခင္းဟာ နာခံျခင္းပါရမီ မွ ဖူးပြင့္လာတဲ့ အသီး၊ ရလဒ္ အက်ိဳးတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း အစြဲအလမ္းႀကီးသူမ်ား၊ သံေယာဇဥ္ႀကီး သူမ်ားကို၊ ႏူးညံ့သိမ့္ေမြ႕သူလို႔ ထင္တတ္ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အစြဲ အလမ္းႀကီးျခင္းဟာ၊ ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕ျခင္း ပါရမီကို ဆန္႔က်င္ဖက္ျပဳေနတဲ့ မေကာင္းမႈ ဒုစ႐ိုက္ တစ္ခုသာ ျဖစ္တယ္။
    ႏူးည့ံ သိမ္ေမြ႕တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ စိတ္ေန စိတ္ထားဟာ အၿမဲတမ္း ႏူးည့ံ ေနတယ္။ တည္ၿငိမ္ ေနတယ္။ သိမ္ေမြ႕ ေနတယ္။ ႏူးည့ံ သိမ္ေမြ႕ျခင္း ပါရမီရွိတဲ့သူဟာ သူ တစ္ပါးရဲ႕ ထိခိုက္ ေစာ္ကားမႈေတြကို ခံရၿပီဆိုရင္လည္း အမ်က္ ေဒါသ မထြက္၊ စိတ္ အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ပဲ၊ သည္းခံ တတ္တယ္။ မေကာင္းမႈ ဟူသမွ်ကို ေရွာင္ရွားတတ္တယ္။ ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕ျခင္း ပါရမီဟာ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြမွသာ သီးပြင့္ ေလ့ရွိတဲ့ ပါရမီတစ္ပါး ျဖစ္တယ္။ ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕ျခင္း ပါရမီရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ မိမိသည္ အဆိုး၀ါးဆံုး အေျခအေနမွ အေကာင္းဆံုး အေျခအေနသို႔ ေျပာင္းလဲဖို႔ အတြက္ အခ်ိန္ ယူခဲ့ရသလို၊ တစ္ပါးသူ ေျပာင္းလဲဖို႔အတြက္လည္း အခ်ိန္ ေပးတတ္ၾကပါတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း အျပည့္နဲ႔ တစ္ပါးသူ ေျပာင္းလဲမယ့္ေန႔ရက္ကို စိတ္ရွည္စြာနဲ႔ ေစာင့္စားတတ္သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕ျခင္း ပါရမီကို ဘ၀မွာ လက္ဆုပ္ လက္ကိုင္ထားၿပီး အျခားသူမ်ားအနဲ႔ အတူ တရား ေဆာက္တည္ရာမွာ အင္မတန္ ခက္ခဲမႈ ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မိမိကို နားမလည္တဲ့ သူ၊ မိမိကို အၿမဲတမ္း ျပႆနာေတြျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေပး သူ ေတြအေပၚ ႏူးညံ့စြာ၊ သိမ္ေမြ႕စြာ ဆက္ဆံ ျပဳမႈႏိုင္ဖို႔၊ အင္မတန္ ခက္ခဲပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အစဥ္ ေအာင္ျမင္လ်က္ပါ။

    သူတစ္ပါး အမွားနဲ႔ အားနည္းခ်က္ကို ျပဳျပင္ေပးတဲ့ ေနရာမွာ ႏူးည့ံ သိမ္ေမြ႔စြာ ဆက္ဆံတတ္တဲ့ အက်င့္ ပါရမီဟာ မရွိ မျဖစ္ အဓိကလိုအပ္ေနတဲ့ ပါရမီတစ္ပါး ျဖစ္ပါတယ္။ ခက္ထန္စြာ၊ ၾကမ္းတမ္းစြာနဲ႔ တစ္ဖက္သူရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကို ျပဳျပင္ေပးရင္ေတာ့ မေျပာင္းလဲတဲ့ အျပင္၊ ပိုၿပီး ဆိုး၀ါး သြားႏိုင္ပါတယ္။  ဘ၀တစ္ေကြ႕မွာ ႏွစ္သက္စရာ တစ္ကြက္မွ် မရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အရာ၀တၳဳမ်ား၊ ေနရာ ေဒသမ်ား၊ အေျခအေနမ်ားနဲ႔ ႀကံဳႀကိဳက္ေနၾကရၿပီ ဆိုရင္- သတိနဲ႔ ၀ီရိယနဲ႔-ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕စြာ ျပဳမူ ဆက္ဆံဖို႔၊ ႏွိမ့္ခ်စြာ ျပဳမူ ဆက္ဆံ က်င့္ေဆာက္တည္ဖို႔ အသိနဲ႔သတိခ်ပ္ ရပါမယ္။    ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕ျခင္း ပါရမီရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ၊ ေဒါသ ထြက္စရာရွိလွ်င္ ေဒါသ ထြက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ရဟႏၲာ သူေတာ္ျမတ္ ေဒလီေဂၚရီ အရွင္ျမတ္ရဲ႕ တရား ေပးထားေတာ္မူခ်က္ ကေတာ့ “လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ မွားယြင္းစြာ ျပဳမူခ်က္ေတြကို ေဒါကန္ သင့္ေပမယ့္ ေဒါမကန္ၾကပဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ ပစ္ထားၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္”တဲ့။ မွန္ပါ ေပတယ္။ ရွင္းေအာင္ -ဥပမာ ေပးရမယ္ဆိုရင္ “ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးဟာ မိမိရဲ႕စာသင္ခန္းမ အထဲမွာ မိမိရဲ႕ တပည့္ေတြ ဆူပူ ေသာင္းက်န္း စည္းကမ္းပ်က္ေနမႈကို ေဒါသ အမ်က္မထြက္ပဲ၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး ေနႏိုင္တယ္ဆိုရင္ ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕ျခင္း မဟုတ္ပါ။ အဲ့ဒါဟာ သူရဲေဘာ ေၾကာင္ျခင္း၊ သတၱိ မရွိျခင္း၊ ၀တၱရား ပ်က္ကြက္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။

    ဘ၀မွာ တစ္ခါမွ် စိတ္မဆိုး၊ ေဒါသအမ်က္ လံုး၀ မထြက္ဖူးတဲ့ သူေတြကို ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕တဲ့သူလို႔ ေခၚဆိုလုိ႔ မရပါဘူး။ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ၊ ေဒါသ အမ်က္ မထြက္တတ္တာ မဟုတ္ပါ။ မိမိအထဲ၌ ထြက္ေပၚေနတဲ့၊ အမ်က္ေဒါသကို ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး တရားက်င့္ေနတဲ့ သူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕တဲ့သူမွာ ကလဲ့ စားေခ်ျခင္း မရွိ။ မခံ မရပ္ႏိုင္ျဖစ္ျခင္း မရွိ။ ယုတ္မာျခင္း၊ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲစြာ ျပဳမူ တံု႔ျပန္ျခင္း လံုး၀ မရွိ။ ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕တဲ့ သူတိုင္းမွာ Self-defence လို႔ေခၚတဲ့ မိမိ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား၊ အသက္အႏၲရာယ္ စသည္တို႔ အတြက္ အၿမဲ ခုခံ ကာကြယ္မႈ ရွိရပါမယ္။ Mainteance of right ငါ့အလို႔ ေခၚတဲ့ မိမိ ရပိုင္ခြင့္၊ မိမိ ရရွိထားတဲ့ အခြင့္အေရးမ်ား ဆက္လက္ တည္တန္႔ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းၾကဖို႔ ၀တၱရား ရွိပါတယ္။

    ဘာမွ် ခံစားခ်က္ မရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ က်ားက်ား ယားယား မရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ ေက်းကၽြန္လို ေအာက္ကေနၿပီး သူတကာ အမ်ားကို ေနရာတကာမွာ ခခယယ လုပ္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးေတြကို ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြလို႔ ေခၚဆိုလို႔ မရပါဘူး။ ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႕တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ- သူတစ္ပါးအေပၚမွာ ေစတနာ သဒၵါတရား အျပည့္နဲ႔ စိတ္ထား ေမြးျမဴၿပီး ဆက္ဆံႏိုင္တယ္။ ေစတနာ အျပည့္နဲ႔ အၿမဲတမ္း သည္းခံတတ္တယ္။ တည္ၾကည္စြာနဲ႔ ဆက္ဆံ ေနထိုင္တတ္သူ ျဖစ္တယ္။ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ ပါရမီရယ္၊ ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕ျခင္း ပါရမီရယ္၊ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း ပါရမီရယ္ - ဒီ ပါရမီႀကီး (၃)ပါး ရွိတဲ့သူဟာ သူတကာ အမ်ားအေပၚမွာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ရွိတယ္။ သူတကာ အမ်ား ခ်ဥ္းကပ္ဖို႔လည္း လြယ္ကူတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္တယ္။ ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ သူတကာ အမ်ားနဲ႔ ဆက္သြယ္မႈျပဳတဲ့ေနရာမွာ ခ်ိဳသာစြာ၊ ေျပျပစ္စြာ ဆက္သြယ္တတ္ပါတယ္။


    ရဟန္း အမတ္ ဆရာေတာ္ Cardinal Newman အရွင္သူျမတ္ တရားေပးထားခ်က္ ကေတာ့ “ႏူးည့ံ သိမ္ေမြ႕တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ သူတစ္ပါးရဲ႕ ထိခိုက္ ေစာ္ကားလာတဲ့ ေ၀ဒနာကို သည္းခံျခင္းတရား လက္ကိုင္ထားၿပီး ခံထမ္းလြန္းလို႔ လံုး၀ မခံစားရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ပါလားဟု ေဘးကေန ၾကည့္ၿပီး သတ္မွတ္ရေတာ့ မလိုလို ျဖစ္ေနၿပီတဲ့။” တကယ္ ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ တစ္ဖက္သူရဲ႕ ဘ၀မွာ ျပႆနာ တက္လာႏိုင္တဲ့ ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္ေတြ တဖက္သူရဲ႕ ဘ၀မွာျဖစ္ေပၚ လာႏိုင္ လာတဲ့ ဆန္႔က်င္ဖက္ ခံစားခ်က္ေတြ အဟန္႔အတားေတြ သံသယ၀င္မႈေတြ မေသမခ်ာ မေရရာမႈေတြ၊ အမ်က္ေဒါသ ထြက္လာႏိုင္မဲ့ အရာ အားလံုးကို အၿမဲတန္း ေရွာင္တယ္။ ဖယ္ရွားေလ့ ရွိတယ္။ တစ္ဖက္သူ ခံစားသြားေအာင္ စိတ္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္သြားေအာင္ ဘယ္ေတာ့မွ် မလုပ္။

    ႏူးည့ံ သိမ္ေမြ႔ျခင္းပါရမီကို ဘ၀မွာ ရရွိလာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး ရယူရမလဲ ဆိုရင္ ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕တဲ့ ပါရမီကို ငါ ရကိုရမယ္ဆိုတဲ့ သႏိၷဌာန္ခ်ပါ။ ဘုရားရွင္ထံ ဆုေတာင္းပါ။ စိတ္ရွည္ပါ။ ႀကိဳးစားပါ။ အဆံုးမွာ ရရွိ လာပါလိမ့္မည္။ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ကို ဘုရားရွင္ရဲ႕ ၀ိညာဥ္ေတာ္က ထိန္းခ်ဳပ္ ထားပါတယ္။ တစ္ေန႔ထက္ တစ္ေန႔ ပိုၿပီး ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕လာေအာင္ ျပဳျပင္ ပံုသြင္း ေပးေနေတာ္မူပါတယ္။ လူဟာ ၾကင္နာ သနားတတ္ျခင္း သိမ္သိမ္ေမြ႕ေမြ႕ ရွိျခင္း သူတစ္ပါးကို ခ်ီးမြမ္း တတ္ျခင္း၊ ခ်ိဳသာစြာ ႏႈတ္ဆက္တတ္ျခင္း၊ ယဥ္ေက်း သိမ္ေမြ႕ျခင္း၊ စည္းကမ္ရွိျခင္းေတြ ဘ၀မွာ ေပၚလြင္ေနၿပီ ဆိုရင္  ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕ျခင္း ပါရမီ ရွိေနသူလို႔ သိႏိုင္ပါတယ္။ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ စိတ္ဓါတ္ က်ၿပီး ဘ၀ကို လက္ေလွ်ာ့ အ႐ံႈးေပးေတာ့မယ့္ သူကို အ႐ံႈး မေပးရေလေအာင္ ၀ိုင္း၀န္း ကူညီျခင္း၊ ႏွစ္သိမ့္ အားေပးျခင္းမ်ား ျပဳေပးေလ့ ရွိပါတယ္။

    ႏူးညံ့ သိမ့္ေမြ႕တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ တစ္ပါးသူရဲ႕ ေတြးေခၚ ဆင္ျခင္မႈ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံရာမွာ စိတ္ဓါတ္ ခံယူခ်က္ေတြ မွန္ကန္လာေစဖို႔ ေထာက္မ၊ ကူညီ ပံ့ပိုး ေပးသူျဖစ္တဲ့အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မ်ိဳးေစ့ႀကဲသူ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕ျခင္း ပါရမီ ကိုယ္စီမွာ ရွိလာ ၾကၿပီဆိုရင္၊ မိမိသည္ ေျပျပစ္စြာ ဆက္ဆံျပဳမူ လိုလာတတ္ၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတစ္ပါးကို သံလိုက္တံုးကဲ့သို႔ ဆြဲေဆာင္လာႏုိင္သူ ျဖစ္လာပါတယ္၊ တစ္ပါးသူကို ရင့္က်က္ လာေစတယ္။ တစ္ပါးသူကို စိတ္ခ်မ္းသာ ေစတယ္။ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ခရစ္ေတာ္ ဘုရွားရွင္ရဲ႕ ဖိတ္ေခၚသံကို ႏွလံုးသြင္းၾကပါစို႔  ....

(ရွင္မာေတဦး ခရစ္၀င္ ၁၁း၂၉) “ငါ့ထံ၌ နည္းခံၾကေလာ့၊ ငါသည္ ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕ ႏွိမ့္ခ်ေသာ စိတ္ႏွလံုးရွိသည္ကို ငါ့ထံ၌ သင္ၾကားၾကေလာ့” 

ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၾကလ်က္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မ်ိဳးေစ့ႀကဲသူမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစ။
             
ဘုန္းဘုန္းဒိုမနစ္ ဦးၿဂိဳလ္တု


Read More...

Saturday, February 23, 2013

၀ါတြင္းက်င့္စဥ္

၀ါတြင္းခါ    ဒါနမူ
ျပဳက်င့္ၾက    ေဖးမကူ
လူလူခ်င္း    ႐ိုင္းပင္းေစ
မွ်ေ၀ကာ    ေမတၱာထား
တရားျမင္    ၾကင္နာတတ္
ရက္ေရာလွဴ    က်င့္ယူစို႔
တို႔ကိုယ္ေတြ    ဆပ္ေျဖၾက
ေနာင္တစြဲ    ေျပာင္းလဲကာ
အစာေရွာင္    အေမွာင္ပယ္
စိတ္၀ယ္ျပဳ    ဆုေတြပန္
ၿခိဳးၿခံေပး    ေလးဆယ္ရက္
မျပတ္တမ္း    လွမ္းစို႔ေလး။    ။

                ပါစကားသီကိုရွင္း

Read More...

Tuesday, February 19, 2013

ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြက္ အသက္ေပး ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္

    “သင္တို႔ကိုခ်စ္ေသာသူတို႔ကို သင္တို႔ခ်စ္ပါ လွ်င္ သင္တို႔အား အဘယ္ေက်းဇူးတင္ရပါသနည္း။ အေၾကာင္းမူကား အျပစ္ရွိေသာသူတို႔ပင္ မိမိတို႔ကို ခ်စ္ေသာသူတို႔ကို ခ်စ္ၾက၏” (LK.6:32)
    ဒီလအတြက္ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ဟာ ရွင္လူကား ခရစ္၀င္ က်မ္းကျဖစ္ၿပီး ခရစ္ေတာ္ရဲ႔ ႕ေတာင္ေပၚ ေဟာတဲ့ ၾသ၀ါဒမွာ ထုတ္ႏႈတ္ထားပါတယ္။ ဒီအပိုဒ္မွာ ခရစ္ေတာ္ဟာ ဘုရားသခင္ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သားတို႔ရဲ႕ အရည္အေသြးတို႔ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသ ခဲ့တယ္။ ဤက်မ္းခ်က္သည္ ေကာင္းကင္ဘံု ခမည္းေတာ္ ဘုရားထံမွ ပံုနမူနာယူ၍ ပံုတူ က်င့္ႀကံေစျခင္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို အရွင္ဘုရားထံေတာ္ သို႔ပင္ ပို႔ေဆာင္ေပး၏။ ဤစကားမ်ားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္သည္ မိမိ တပည့္ေတာ္တို႔အား ခမည္းေတာ္ဘုရား၏ ေမတၱာေတာ္ကို အတုယူေစလိုသည္။ ခမည္းေတာ္၏ သားသမီးမ်ားျဖစ္လို ၾကလွ်င္ ကိုယ္ေတာ္ ခ်စ္သကဲ့သို႔ နီးစပ္ေသာသူကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ခ်စ္သြားရမည္။
    “သင္တို႔ကို ခ်စ္ေသာ သူတို႔ကို သင္တို႔ ခ်စ္ပါလွ်င္ သင္တို႔အား အဘယ္ ေက်းဇူးတင္ ရပါသနည္း။ အေၾကာင္းမူကား အျပစ္ ရွိေသာ သူတို႔ပင္ မိမိတို႔ကို ခ်စ္ေသာ သူတို႔ကို ခ်စ္ၾက၏။”
    ဘုရားသခင္ေမတၱာေတာ္ရဲ႕ ထူးျခားလွတဲ့ အမွတ္အသားကေတာ့ အခမဲ့ အျမတ္မဲ့ ေစတနာသန္႔သန္႔ႏွင့္ ေပးကမ္းျခင္းပင္ျဖစ္တယ္။ ေလာကမွာေတြ႕ရတဲ့ေမတၱာႏွင့္ ကြာျခား လွပါတယ္။ ေလာကအခ်စ္က ေတာ့ အျပန္ အလွန္ရမႈ၊ ကိုယ့္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈတို႔ အ ေပၚ တည္ေဆာက္ ထားတယ္။ ေကာင္းကင္ဘံုရွိ အဘ ဘုရားရဲ႕ေမတၱာေတာ္ဟာ အတၱ လံုး၀ ကင္းစင္၏။ ဖန္ဆင္းခံ သတၱ၀ါတို႔ အေပၚ ေမတၱာေတာ္ သြန္းေလာင္းရာ၌ ၎င္းတို႔၏ တံု႔ျပန္မႈကို ေမွ်ာ္ကိုးသည္ မဟုတ္။ အနႏၲ အရွင္ျမတ္ဟာ ေရွ႕ေဆာင္ေတာ္မူ၍ မိမိ၌ ရွိသမွ်ကို စြန္႔ႀကဲေတာ္မူသျဖင့္ ထိုေမတၱာေတာ္သည္ မြမ္းမံ ေပး႐ံုမက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးတတ္ေသာ ေမတၱာ ျဖစ္၏။ ခမည္းေတာ္ ဘုရားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို ႔ေကာင္းမြန္သျဖင့္၊ လွပ တင့္တယ္ၾကသျဖင့္၊ ခ်စ္ရျခင္း မဟုတ္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေပၚေမတၱာေတာ္ စြန္႔ႀကဲျခင္းျဖင့္သာ ဘုရားသခင့္ သားသမီးမ်ား၊ မိတ္ေဆြ မိတ္ဖက္မ်ားျဖစ္ ေစမည္။ ၀ိညာဥ္ေရး လွပေကာင္းျမတ္မႈေက်းဇူးေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ အတြင္းမွာ ဖန္တီးေပးေတာ္မူသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို အဘ ဘုရား ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေတာ္မူ၏။    “သင္တို႔ကို ခ်စ္ေသာ သူတို႔ကိုသာ သင္တို႔ ခ်စ္ပါလွ်င္ သင္တို႔အား အဘယ္ေက်းဇူးတင္ ရပါသနည္း။ အေၾကာင္းမူကား အျပစ္ရွိေသာ သူတို႔ပင္ မိမိတို႔ကို ခ်စ္ေသာ သူတို႔ကို ခ်စ္ၾက၏။”
    အဘ ဘုရားသခင္ေမတၱာေတာ္၏ေနာက္ အ ရည္အေသြး တစ္ခုမွာ အႂကြင္းမဲ့ျဖစ္ျခင္း၊ အားလံုး အက်ံဳး၀င္ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ကိုမွ မခ်န္ မလပ္၊ အားလံုးကို ဘုရား ခ်စ္ေတာ္မူတယ္။ ကိုယ္ ေတာ္၏ အတိုင္းအတာသည္ အတိုင္းမဲ့ျဖစ္၏။ လိုအပ္မႈ ရွိတိုင္း၊ ဟာကြက္ေတြ႕တိုင္း အနႏၲေမတၱာေပါက္ ေရာက္ လာ၏။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဘုရားရွင္ဟာ ေက်းဇူး မသိတဲ့ သားသမီးမ်ား၊ ကိုယ္ေတာ့္ထံ ပါးမွ ေ၀းေနၾကတဲ့ လူမ်ားအေပၚ ပိုၿပီး က႐ုဏာသက္၍ ၎င္းတို႔ကို ဆြဲေဆာင္ ေတာ္မူတယ္။ ဒီ အရည္အေသြးႏွင့္ စြမ္းအင္ရွိသျဖင့္ ဘုရားေမတၱာေတာ္ကို “အေႏွာင္အဖြဲ႕ ကင္း၍ ဖန္တီး သစ္ဆန္းေစသည့္ေမတၱာ” ဟုေခၚ ရပါတယ္။
    “သင္တို႔ကို ခ်စ္ေသာ သူတို႔ကို သင္တို႔ ခ်စ္ပါလွ်င္ သင္တို႔အား အဘယ္ေက်းဇူး တင္ရပါသနည္း။ အေၾကာင္းမူကား အျပစ္ရွိေသာ သူတို႔ပင္ မိမိတို႔ကို ခ်စ္ ေသာ သူတို႔ကို ခ်စ္ၾက၏။”
ဒီလအတြက္ ဤအသက္ေပးႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘယ္နည္း ဘယ္ပံုက်င့္သံုးၾကမလဲ။
    ေရွးဦးစြာ -ေကာင္းကင္ဘံု ခမည္းေတာ္ဘုရား ေမတၱာေတာ္၏ "Free and Universal” ဆိုတဲ့ သေကၤတႏွစ္ခုျဖစ္တဲ့ “လြတ္လပ္သည့္ေစတနာ ထား ျခင္း”ႏွင့္ “အားလံုး အက်ံဳး၀င္ရွိျခင္း” တို႔ကို လိုက္နာလ်က္ ဘုရား သားသမီးမ်ားျဖစ္ၾကပါစို႔။ ခ်စ္ျခင္းအရာ၌ ေရွ႕ဆံုးကျဖစ္ပါေစ။ နားလည္ ခြင့္လႊတ္ တတ္မႈ၊ ရက္ ေရာမႈ၊ ပြင့္လင္းမႈ ရွိတဲ့ေမတၱာျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ရဲ႕ ဟာကြက္၊ မည္းကြက္တို႔ကို ျဖည့္စြက္ေပးရန္ ပထမဆံုးေနရာ ယူၾကပါစို႔။ အက်ိဳး ရလဒ္ အျမတ္အစြန္းတို႔ကို မ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့ေမတၱာသည္ စစ္မွန္၏။ ဘုရားသခင္ထံမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရရွိထားတဲ့ ၀ိညာဥ္ေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ ေက်းဇူးမ်ားကို သူမ်ားအတြက္လည္း ေ၀ငွ အသံုးခ် သြားျခင္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဟာ ဘုရားေက်းဇူး မဂၤလာ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္သူမ်ားျဖစ္လာၾကမည္။
    အထက္က ခရစ္ေတာ္ႁမြတ္ၾကား ခဲ့တဲ့ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကို လမ္းျပ မွတ္တိုင္သဖြယ္ လက္ခံထားရင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘ၀မွာျဖစ္ပ်က္ေလသမွ်ႏွင့္ ဘ၀ထဲ ပါ၀င္ သက္ဆိုင္လာၾကသူ ဟူသမွ်ကို ျမင္ကြင္းသစ္ႏွင့္ ၾကည့္ႏိုင္ၾကၿပီး အားမာန္သစ္ႏွင့္ ခ်စ္ႏိုင္ၾကမယ္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ မိသားစု၊ အိမ္ေထာင္စု၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ ေစ်း၊ စက္႐ံု အလုပ္႐ံု၊ ေဆး႐ံု- စသည့္ ဘ၀ အလုပ္ခြင္တိုင္း၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဟာ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရား ေဆာင္ ၾကဥ္းေပးခဲ့တဲ့ေမတၱာေတာ္၏ တဆင့္ခံျဖန္႔ ေ၀ေပးသူ မ်ားျဖစ္ဖို႔ အသိတရား ၀င္လာမည္။ ဤသို႔ ေသာေမတၱာသာလွ်င္ ကမၻာေလာက၏ လက္ရွိ အသြင္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ေလ၏။

R.V.A ထုတ္လႊင့္ခ်က္

Read More...

Sunday, February 3, 2013

မိမိကိုယ္ကို အရစ္က် ေသေၾကာင္းႀကံျခင္း


    ေဆးလိပ္ေၾကာ္ျငာမ်ားကို အားက်စရာ မင္းသားမ်ားနဲ႔ ထည့္သြင္းကာ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ၌ေၾကာ္ျငာခဲ့ ၾကပါသည္။ ထိုမင္းသား ကိုယ္တိုင္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေဆးလိပ္၏ တန္ခိုးေၾကာင့္ အဆုတ္ကင္ဆာကို အလူးအလဲ ခံစားၿပီး ေဆးလိပ္ျဖတ္ရန္ ေနာက္ဆံုး တိုက္တြန္းရင္း အသက္စြန္႔ သြားခဲ့ရပါတယ္။ ယေန႔ေခတ္ လူငယ္မ်ားသည္ ေဆးလိပ္ေသာက္မွ စတိုင္က်သ ေယာင္၊ ေဆးလိပ္ မေသာက္ရင္ ေခတ္မမွီ သေယာင္ ထင္ေယာင္ ထင္မွားျဖစ္ေနပါတယ္။ ေယာက်ာ္းေလးဆို တစ္ခုခုေတာ့ အၿမဲ ဆိုးတတ္ ၾကတယ္။ ေဆးလိပ္၊ ကြမ္း၊ အရက္၊ ဖဲ၊ မိန္းမစတာနဲ႔ ဘယ္ကင္းပါ့မလဲ ဟူ၍ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေတာ့ ရွိတတ္ၾကတယ္ဟု လက္ခံလာတတ္ ၾကေလၿပီ။ ထိုထဲ၌ မပါလွ်င္ပင္ ေယာက်ာ္း မဟုတ္ ေတာ့ သေယာင္ေလွာင္ေျပာင္ေျပာဆို တတ္ၾကပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ ဆိုလွ်င္ “ေခါင္းေဆးတာ၊ စိတ္ဖိစီးမႈေျဖတာ၊ စဥ္းစားတာ” စသည္ျဖင့္ ေခါင္းစဥ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတတ္ကာ မူးယစ္ေဆး၀ါးကို နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ စြဲလန္းေန တတ္ၾကသည္။
 


    ေလာကႀကီးမွာ ဘုရား ဖန္ဆင္းေပးထားတဲ့ ဒီ႐ုပ္ ခႏၶာကိုယ္ကို ဂ႐ုစိုက္ေပးျခင္းဟာလည္း ဘုရား သခင္ရဲ႕ လက္ရာေတာ္ကို ပံ့ပိုး ကူညီ ခ်ီးမြမ္းျခင္း မဟုတ္ပါလား။ မိမိကိုယ္ကို ေရာဂါ ကေ၀းေအာင္ ေနထိုင္ျခင္း၊ တကိုယ္ရည္ သန္႔ရွင္းျခင္း၊ ကိုယ္က်င့္ တရားေကာင္း ေအာင္ ဖန္တီးျခင္း သည္လည္း ဘုရားသခင္ရဲ႕ သန္႔ရွင္းရာ ဗိမၼာန္ျဖစ္တဲ့ မိမိကိုယ္ကို ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ရရွိလာေသာ သက္တမ္းကို အျပည့္အ၀ေနထိုင္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္းသည္လည္း ဘုရားရွင္ရဲ႕ လက္ရာ ေတာ္ကို ထိန္းသိမ္းျခင္း မဟုတ္ပါလား။ ေလာကႀကီးမွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္ေသခဲ့ရင္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဘုရားျဖစ္တဲ့ ဖန္ဆင္းရွင္ကို ေစာ္ကားတာလို႔ ေျပာဆို တတ္တယ္။
 

    လူ႔ဘ၀က ရခဲတယ္။ လူ႔အျဖစ္ ဖန္ဆင္းေပးတဲ့ ဘုရားရွင္ကို ေက်းဇူးတင္ ရမွာပါ။ ဒီလုိ တန္ဖိုး ရွိတဲ့ အသက္တစ္ေခ်ာင္းကို အဘယ္ေၾကာင့္ ယေန႔ေခတ္မွာ မိမိ ကိုယ္ကို အရစ္က်ေသေၾကာင္း ႀကံေနရ ပါသနည္း။ ဒီအေျဖက ရွင္းပါတယ္။ မိမိ စိတ္အလိုကိုလိုက္ကာ နီကိုတင္းဆိုတဲ့ အဆိပ္ေငြ႕ကို အဆုတ္တြင္းသို႔ ႐ိႈက္သြင္းျခင္းျဖင့္ ဇိမ္ခံ ပစၥည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ “ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း” ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ “ကမၻာ့ေဆးလိပ္ မေသာက္ေရးေန႔” ကို ဒီဇင္ဘာလ(၃၁)ရက္လို႔ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ဒီေန႔ အထိ ေဆးလိပ္ေသာက္သူ ဦးေရ မ်ားျပားေနပါတယ္။ ပညာေပးေဟာေျပာပြဲမ်ား က်င္းပၿပီး လူငယ္မ်ားကို အ သိေပး လႈံ႔ေဆာ္ေနေသာ္လည္း မထိေရာက္ေသးပါ။
 

    အဆိုးဆံုးကေတာ့ ပညာေပးရမည့္ က်န္းမာ ေရး ၀န္ထမ္း ကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္ ေဆးလိပ္ကိုေဆးခန္း ပိတ္ခ်ိန္တြင္ အားရ ပါးရ ႐ိႈက္သြင္းေနသည္ကိုပင္ ျမင္ခဲ့ ဖူးပါသည္။ ခက္ေနပါၿပီ။ ထိုသူကို ဆရာလုပ္ဖို႔ မည္သို႔မွ် မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ “မိမိကိုယ္ကို အရစ္က် ေသေၾကာင္း ႀကံတာပါ” လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ TV ေၾကာ္ျငာတာက “ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ ႏိုင္ပါသည္”ဟု သာရွိၿပီး ၊ ထိခုိက္သည္ဟု တိုက္႐ိုက္မ ေျပာထားေၾကာင္း ျငင္းခံု ခဲ့ပါသည္။ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းလုပ္ေနၿပီး ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ စံျပ မလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာ ေတာ့ “စံျပျဖစ္ေအာင္ ဘယ္သူလုပ္ခုိင္း လို႔လဲ” ဆိုတဲ့ ဆင္ေျခသံုးတဲ့ အဆိုကိုေျပာၿပီး တုန္႔ျပန္တာကို ကိုယ္ေတြ႔ ႀကံဳခဲ့ရ ဖူးပါတယ္။ေလာကမွာ စံျပျဖစ္ ေအာင္ေနထိုင္ဖို႔ ဘယ္သူကမွ မတိုက္တြန္း ပါဘူး။ မိမိကိုယ္တိုင္ ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္ၿပီး မိမိေကာင္းလွ်င္ေကာင္းသလို တပါးသူလည္း စံနမူနာ ယူမွာပါ။ စာသင္တဲ့ ဆရာဆိုရင္ သူ႕ ပံုေကာင္း သက္ေသျပႏိုင္မွသာ သူ႔ရဲ႕ တပည့္ဟာ အေနနီးတဲ့ သူပံုစံ အတိုင္း အတုယူမွာ ျဖစ္သလို၊ ေဆး ၀န္ထမ္းျဖစ္ၿပီး လူနာကိုေဆးလိပ္ျဖတ္ဖို႔ တိုက္တြန္းၿပီး ကိုယ္တိုင္ မျဖတ္ႏိုင္ေသးရင္ နိယာမ၊ မမွန္ႏိုင္ပါ။
 
    ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ခံတြင္း နံသကဲ့သို႔ တစ္ကိုယ္ရည္ သန္႔ရွင္းမႈကို ဆံုး႐ံႈးျခင္း၊ အရြယ္ အိုမင္းျခင္း၊ ႏႈတ္ခမ္းမ်ား မဲျပာျခင္း၊ မွတ္ဉာဏ္ေလ်ာ့နည္းျခင္း၊ စိတ္တို လြယ္ျခင္းႏွင့္ မ်ိဳး႐ိုးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ေနာက္ဆက္ တြဲျပႆနာမ်ားပါ ခံစားရမည္ကို သိရွိလ်က္ ယေန႔မွ စ၍ျဖတ္ရန္ ႀကိဳးစားေစခ်င္ ပါတယ္။ ကြမ္းစားျခင္းသည္ သြားႏွင့္ သြားဖံုးမ်ားကို ပ်က္စီးေစ ျခင္းႏွင့္ သြားဖံုး ကင္ဆာ အပါအ၀င္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ေဆးလိပ္၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ား အျပင္ အနားကပ္႐ံုျဖင့္ ေဆးရြက္ အနံ႔ နံျခင္းမွာလည္း လူအမ်ား မႏွစ္သက္ေသာ အရာမ်ားျဖစ္၍ ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းထားေသာ လက္ရာမ်ားကို မပ်က္ဆီးေစဘဲ လူတိုင္း သက္တမ္းေစ့ေနႏိုင္ရန္ ဒီေန႔မွ စ၍ ေဆးလိပ္ျဖတ္ၾကပါစို႔။

                ေမတၱာမ်ားစြာျဖင့္
                လင္ဒါထြန္းလြင္

Read More...

Friday, February 1, 2013

ထပ္တူက်သီအိုရီ

အျပစ္ရွိသူ အျပစ္ေပးရန္
ကၽြႏ္ုပ္မွာလည္း အျပစ္မ်ားႏွင့္ . . .

သံသယဆူး သူ႔ကိုစူးရန္
ကၽြႏု္ပ္ႏွလံုးလည္း သံသယဆူးႏွင့္ . . .

ဆိုးညစ္ေသာသူ စီရင္ခ်က္ခ်ရန္
ကၽြႏု္ပ္မွာလည္း စီရင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ . . .

ျဖဴစင္မႈႏွင့္ အျမင္ၾကည္ရန္
ကၽြႏု္ပ္မ်က္၀န္းလည္း ဆူးေညာင့္မ်ားႏွင့္ . . .

နာက်င္ေစသူ မုန္းတီးပစ္ရန္
ကၽြႏု္ပ္မွာလည္း မုန္းသူမ်ားႏွင့္
           
            စန္းယုပိုင္(ဟသၤာတ)

Read More...