Wednesday, January 2, 2013

ကိုယ္က်င့္တရား မေကာင္းတဲ့ သူေတြက၊ ဘယ္လိုပဲ လွဴလွဴ၊ ဘယ္လိုပဲ ဆုေတာင္း ဆုေတာင္း ကုသိုလ္မရဘူး၊ ဆုေတာင္းမျပည့္ဘူး ဆိုတာ တကယ္ မွန္ပါသလား။

    ဒီတစ္ပါတ္မွာ ေမးလာတဲ့ေမးခြန္းကေတာ့ “တစ္ခ်ိဳ႕ကေျပာၾကတယ္။ ကိုယ္က်င့္တရား မေကာင္းတဲ့ သူေတြက၊ ဘယ္လိုပဲ လွဴလွဴ၊ ဘယ္လိုပဲ ဆုေတာင္း ဆုေတာင္း ကုသိုလ္မရဘူး၊ ဆုေတာင္းမျပည့္ဘူး ဆိုတာ တကယ္ မွန္ပါသလား။ အဲ့ဒီ ကိုယ္က်င့္တရား မ ေကာင္းတဲ့သူေတြကို ဘုရားသခင္က တကယ္ကို ပစ္ထားၿပီလား။ ကိုယ္က်င့္တရား မေကာင္းတာကလည္း အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခုပဲျဖစ္ႏိုင္ ပါတယ္။ ေနာင္တ ရၿပီးေျပာင္းလဲႏိုင္ ပါတယ္။ မေကာင္းခဲ့တာေတြဟာ အၿမဲ မေပ်ာက္ေတာ့ဘူးလား။ ကိုယ္က်င့္တရား ပ်က္ရျခင္းကလည္း တစ္ခုခုကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။ ဥပမာ - မိသားစုေျပလည္ေရး အတြက္ တစ္ျခားသူ တစ္ေယာက္စီက အကူအညီ ယူထားရတယ္။ ကူညီတဲ့သူက မိမိရဲ႕ ကူညီရျခင္းအေပၚမွာ အျမတ္ထုတ္ အခြင့္အေရးယူေနတာကို ေရွာင္ရွားဖို႔ မတတ္သာျဖစ္တာမ်ိဳး လည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ ေနာက္ ဥပမာတစ္ခုကေတာ့ ဓါးျပတစ္ဦးဟာ သူတကာ အမ်ားရဲ႕ ပစၥည္းဥစၥာကိုသာ ယူၿပီး မိမိရဲ႕ မိသားစုအ ေပၚမွာေတာ့ ၾကင္နာ သနားတတ္တယ္။ မိမိရဲ႕ လက္ ေအာက္ ငယ္သားမ်ား အေပၚမွာ မွ်တတဲ့စိတ္ ရွိတယ္ ဆိုရင္ သူ႔ကို ဘုရားသခင္က ေကာင္းခ်ီးေပးပါသလား”  တဲ့။

    ဒီေမးခြန္းကို ဖတ္လိုက္ရေတာ့ ရွင္ေယာဟန္ ခရစ္၀င္ အခန္းႀကီး ၈၊ အငယ္ ၁ မွ ၁၁ ထဲက အျဖစ္အပ်က္ က်မ္းပုိဒ္ကို သတိရ တရား႐ႈမိပါတယ္။ အျဖစ္အပ်က္ကေတာ့ မနက္ေစာေစာ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ဟာ ဗိမၼာန္ေတာ္သို႔ႂကြေတာ္မူလွ်က္ လူအေပါင္းတို႔ကို တရားေပးေနစဥ္မွာပဲ က်မ္းတတ္ ဆရာမ်ား၊ ဖာရီရွဲမ်ားဟာ ျပည့္တန္ဆာအမႈ က်ဴးလြန္ေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို ဖမ္းေခၚလာခဲ့ၿပီး ကိုယ္ေတာ္ရွင္ေရွ႕မွာ ထားၿပီးေတာ့ “ဒီလို မွားယြင္းျခင္း အမႈျပဳတဲ့ အမ်ိဳးသမီးကို ေက်ာက္ခဲနဲ႔ ပစ္သတ္ရမယ္လို႔ မိုးဇယ္ရဲ႕ တရားက်မ္းက စီရင္ ထံုးဖြဲ႔ထားပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ကေကာ ဘယ္လို မိန္႔ၾကားမလဲဆိုၿပီး ကိုယ္ေတာ့္ကို စကားေထာင္ ေခ်ာက္ ဖမ္းခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ကိုယ္ေတာ္ရွင္က ဘာမွ် ျပန္ေျဖၾကားေတာ္ မမူဘဲ ေအာက္ငံု႔ၿပီးေျမႀကီးေပၚမွာ လက္ညိႇဳးနဲ႔ စာေရးျခစ္ေနစဥ္ အထပ္ထပ္ေငါ့ၿပီးေမးဖန္မ်ားေတာ့ ကိုယ္ေတာ္ရွင္က “သင္တို႔တြင္ အျပစ္ ကင္းေသာသူသည္ ေရွးဦးစြာေက်ာက္ခဲႏွင့္ ပစ္ေစလို႔ မိန္႔ေတာ္မူလိုက္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ တစ္ေယာက္ၿပီး တစ္ ေယာက္ ကိုင္ေဆာင္ လာတဲ့ ေက်ာက္တံုးေက်ာက္ခဲမ်ားကို နံေဘးဖက္ ပစ္ခ်ခဲ့ၾကၿပီး မခံခ်ိ မခံသာ တစ္ ေယာက္မွ် မက်န္ ထြက္သြား ခဲ့ၾကပါေတာ့တယ္။ ဒါနဲ႔ ကိုယ္ေတာ္ရွင္က “အခ်င္း မိန္းမသင့္ကို အျပစ္တင္ၾကတဲ့ သူေတြ ဘယ္မွာလဲ ဘယ္သူကမွ် တရား မစီရင္ ၾကဘူးလား”လို ႔ေမးေတာ ့“ဘယ္သူမွ် မစီရင္ပါ သခင္” ဟုေလွ်ာက္ေလ၏တဲ့။ ဒါနဲ႔ ကိုယ္ေတာ္ရွင္က “ငါသည္လည္း သင္၏ အမႈကို မစီရင္၊ သြားေလာ့ေနာက္တဖန္ ဒုစ႐ိုက္ကို မျပဳႏွင့္”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ဟာ အျပစ္သားတို႔ကို ကယ္တင္ဘို႔ႂကြလာေတာ္မူတဲ့ အရွင္ျဖစ္ပါတယ္။ (ရွင္မာကု ခရစ္၀င္ ၂း၁၇) “ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူတို႔ကိုေနာင္တသို႔ေခၚျခင္းငွါ ငါလာသည္ မဟုတ္။ ဆိုးေသာ သူတို႔ကိုေခၚျခင္းငွါ” ငါလာသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။” အျပစ္သားေတြ ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ၾကဖို႔ အာပါတ္ေျဖျခင္း စကၠရမင္းတူး မဂၤလာကို ကိုယ္ ေတာ္ရွင္ တည္ေထာင္ ထားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ေမးခြန္းကိုျပန္ၾကည့္မယ္ ဆိုရင္ “တစ္ခ်ိဳ႕ကေျပာၾကတယ္။ ကိုယ္က်င့္တရား မေကာင္းတဲ့သူေတြက၊ ဘယ္လိုပဲ လွဴလွဴ၊ ဘယ္လိုပဲ ဆုေတာင္း ဆုေတာင္း ကုသိုလ္မရဘူး၊ ဆုေတာင္း မျပည့္ဘူးဆိုတာ တကယ္မွန္ပါသလား။” တစ္ခ်ိဳ႕ကေျပာတဲ့ စကားဆိုေတာ့ သာသနာ ေတာ္ကေပးတဲ့ တရား မဟုတ္ပါဘူး။ အဲ့ဒီ စကားသံ ေတြကို အာ႐ံုစိုက္ မေနပါနဲ႔။ ကိုယ္က်င့္ တရားမ ေကာင္းတဲ့ အျဖစ္ အေျခအေနမွ ႀကိဳးစား ႐ံုးထြက္ပါ။ ဒီလို ႐ုန္းထြက္တဲ့ေနရာမွာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ေစာင္မျခင္း ေက်းဇူးေတာ္နဲ႔ ေအာင္ျမင္စြာ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ဘို႔ ဘုရားရွင္ဆီမွာ ဆုေတာင္းပါ။ စိတ္ေကာင္းႏွလံုးေကာင္းနဲ႔ မွန္ကန္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ေပးကမ္း စြန္႔ႀကဲပါ။ လွဴဒါန္းပါ၊ ရွင္သန္ပါ။ မိမိရဲ႕ ဆုေတာင္းမ်ားနဲ႔ မိမိရဲ႕ အလွဴအတန္းမ်ားက မိမိရဲ႕ ဘ၀ျပဳျပင္ေရးမွာ ပံ့ပိုးမႈေတြျဖစ္ေနပါ လိမ့္မယ္။ ဧ၀ံေဂလိ က်မ္းထဲမွာ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္က အလွဴအတန္းျပဳဘုိ႔၊ ဆုေတာင္းဘို႔ ေဟာၾကား ထားပါတယ္။ ဆုေတာင္း မျပည့္ဘူးဆိုတဲ့ စကားဟာ ေတာင္းတဲ့ ဆုျဖဴျဖဴ မဲမဲႀကီး ခ်က္ျခင္း လက္ငင္း မရတာကို ေျပာတာျဖစ္မွာပါ။ ဆုေတာင္းေမတၱာ ျပဳသူတိုင္းကို ဘုရားသခင္သည္ လက္ခ်ည္း ဗလာျပန္ လႊတ္ေလ့ မရွိပါ။ တစ္ခုခုေတာ့ ရရွိၿပီးျပန္ရ စၿမဲပါ။ မိမိ မသိလုိက္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အျပစ္ရွိ လူသား ေတြ ဘုရားရွင္ထံ ဆုေတာင္းၾကၿပီဆိုရင္

    (၁) ဘုရားရွင္ဟာ မိမိရဲ႕ ေရႊဉာဏ္ေတာ္ အတိုင္း အေျဖေပးေတာ္မူတယ္။ မိမိရဲ႕ ဆုေတာင္းခ်က္ဟာ မွားယြင္းေနပါက အဲဒီ ဆုေတာင္းခ်က္ကို ခ်ေပး ေတာ္မမူေသာ္လည္း ဆုေတာင္းသူရဲ႕ ဘ၀၌ လိုအပ္ခ်က္ တစ္ခုခုကို မိမိေရႊဉာဏ္ေတာ္ အေလွ်ာက္ သိျမင္ ေတာ္မူသည့္ အတုိင္း ေပးသနားေတာ္မူ ပါတယ္။

    (၂) ကိုယ္စီရဲ႕ ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားကို ဘုရားရွင္ဟာ မိမိရဲ႕ အနႏၲေမတၱာေတာ္၌ အေျဖေပးေတာ္ မူတယ္။ မိမိေတာင္းတဲ့ ဆုဟာ မိမိအတြက္၊ သူတစ္ပါးအတြက္ အႏၲရာယ္ ရွိေနပါက (သို႔မဟုတ္) အခ်ိန္မတန္ ေသးပါက မိမိရဲ႕ မဟာေမတၱာေတာ္၌ အခ်ိန္ယူ လွ်က္ ျပဳျပင္ ပံုသြင္းေပးျခင္း ကို ျပဳေတာ္မူတယ္။ ဒီလို အခ်ိန္ယူစဥ္ ျပဳျပင္ ပံုသြင္းေပးစဥ္ ကာလမွာ အျခားေသာဆု ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို တစ္ခုၿပီး တစ္ခု ထပ္ဆင့္ေပး သနားေတာ္မူေလ့ ရွိပါတယ္။

    (၃) ကိုယ္စီရဲ႕ ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားကို ဘုရားရွင္ဟာ မိမိရဲ႕ မဟာ အလိုေတာ္ျမတ္နဲ႔ အညီ အေျဖေပး ေတာ္မူတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆုေတာင္းၾကတဲ့ ေနရာမွာ ကိုယ္ေတာ္၏ အလိုေတာ္သည္ ျပည့္စံု ပါေစေသာ္။ ဘုရား တပည့္ေတာ္၏ အလိုသည္ ေျပာင္းပါေစေသာ္လို႔ ဆုေတာင္း ၾကရပါတယ္။ မိမိရဲ႕ အလိုဆႏၵဟာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ အလိုေတာ္ျမတ္နဲ႔ မကိုက္ညီပါက ဒါမွမဟုတ္ အခ်ိန္မတန္ေသးပါက ဘုရားရွင္ဟာ ဆုေတာင္း သူအေပၚမွာ အျခားေသာ လိုအပ္ေနတဲ့ ဆုေက်းဇူး ေတာ္ေပးၿပီး အခ်ိန္ယူေတာ္မူေလ့ ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီ ကာလအတြင္းမွာ မိမိရဲ႕ အလိုေတာ္ရင္းနဲ႔ ညီေအာင္ ျပဳျပင္ ပံုသြင္းေပးေတာ္ မူပါတယ္။

    ဒါေၾကာင့္ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ထံေတာ္ပါးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ ဆုေတာင္း လာသူတိုင္းကို ျငင္းပယ္သည္ ဟူ၍ မရွိ။ ေတာင္းေသာ ဆုကိုေပးရင္ေပးမယ္၊ အခ်ိန္ယူဖို႔ လိုအပ္ပါက အခ်ိန္ ယူမယ္။ ေတာင္းတဲ့ဆုဟာ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေနပါက မိမိရဲ႕ေရႊဉာဏ္ေတာ္နဲ႔ အညီ မဟာေမတၱာ ေတာ္၌ မိမိရဲ႕ အလိုေတာ္ျမတ္ အတိုင္း အျခားေသာ လိုအပ္ေနတဲ့ ဆုတစ္ခုခုကို ခ်ေပးေတာ္မူပါတယ္။ ဘုရားရွင္ရဲ႕ အလိုေတာ္ျမတ္ကို လက္မခံ လိုျခင္းဟာ မိမိရဲ႕ အတၱႀကီးမႈ၊ မာန္မာနႀကီးေနမႈေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို အခ်ိန္ယူျခင္း၊ ျပဳျပင္ ပံုသြင္းေပးျခင္း ကာလမွာ မိမိ မေတာင္းတဲ့ဆုေတြကိုပဲ ရရွိေနျခင္းကို မိမိက မသိလိုက္၍ ဆုေတာင္း မျပည့္ဟု ေျပာဆိုေနျခင္းသာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ျပစ္ရွိ လူသားေတြ ဘုရားရွင္ထံ ဆုေတာင္းၾကၿပီ ဆိုရင္ တိက်ျပတ္သားတဲ့ အေျဖေလးမ်ိဳးကို တစ္ဆင့္ခ်င္း အစဥ္အၿမဲေပးေလ့ ရွိပါတယ္။ ျပတ္သားတဲ့ ပထမ အေျဖကေတာ့ မိမိသည္ မွားယြင္းေသာ အခ်က္ကို  ေတာင္းဆုပန္ေနပါက No! မေပးႏိုင္ဘူးလို႔ အေျဖေပးေတာ္မူ ပါတယ္။ ျပတ္သားတဲ့ ဒုတိယအေျဖကေတာ့ ေတာင္းဆု ပန္ခ်က္က မွန္ပါ၏။ ဆုေတာင္းေနသူက မွန္ကန္မႈ မရွိ၊ အျပစ္ ဒုစ႐ိုက္ေတြနဲ႔ပဲျပည့္ေနေသးတယ္ ဆိုရင္ Grow! တဲ့။ အဓိပၸါယ္ ကေတာ့ ရင့္က်က္လာေအာင္၊ ထိုက္တန္သူျဖစ္လာေအာင္ ႀကိဳးစား ပါတဲ့။ ျပတ္သားတဲ့ တတိယ အေျဖကေတာ့၊ ေတာင္းဆု ပန္ခ်က္ဟာ အခ်ိန္မတန္ေသး ပါက Slow! ေျဖးေျဖး၊ မေလာနဲ႔လို႔ တိက်တဲ့ အေျဖကိုေပး ပါတယ္။ ျပတ္သားတဲ့ စတုတၳ အေျဖကေတာ့ ေတာင္းဆုပန္ခ်က္လည္း မွန္၊ အခ်ိန္ကလည္း တန္၊ အေျခအေန အားလံုးကလည္း မွန္ကန္လာၿပီဆိုရင္ Go!-ျပည့္ေစတဲ့။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္စီ ဆုေတာင္းၾကတဲ့ေနရာမွာ ဇြဲနဲ႔၊ အားမေလွ်ာ့ပဲ ဆုေတာင္းပါ။ မရဘူးဆိုတာ မရွိပါဘူး။ တစ္ခုခု ရရွိ ပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ္က်င့္တရား မေကာင္းသူကုိ ဘုရားသခင္ကျပစ္ မထားပါဘူး။ ကိုယ္က်င့္ တရားေကာင္းသူ ျဖစ္လာေအာင္ေျပာင္းလဲလာႏိုင္ဖုိ႔ အတြက္ အခ်ိန္ယူေတာ္မူျခင္း၊ အခ်ိန္ေပးေတာ္မူျခင္း သာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေလာကႀကီးမွာ ဘယ္ေလာက္ပဲ ဆိုးေပ ေတေနသူ ျဖစ္ပါေစ၊ ေသခါနီးမွာေတာ့ ေနာင္တနဲ႔ သံေ၀ဂနဲ႔ တရားရၿပီး တရားေတာ္နဲ႔ အညီ ဘ၀ နိဂံုးခ်ဳပ္ၾကတာ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ဘုရားရွင္ရဲ႕ မဟာ ဂ႐ုဏာေမတၱာေတာ္နဲ႔ မိမိတို႔ရဲ႕ေနာင္တ သံေ၀ဂ၊ ဆုေတာင္းေမတၱာ၊ အလွဴအတန္း၊ စိတ္ေကာင္းႏွလံုးေကာင္းနဲ႔ ဆပ္ကပ္မႈေလးေတြ ေပါင္းစည္း သြားျခင္းရလဒ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကား လိုက္ရပါတယ္။ ဖတ္႐ႈရန္ (ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ၁၈း၉-၁၄)

                                ဘုန္းဘုန္းဒိုမိနစ္ၿဂိဳလ္တု