Sunday, December 2, 2012

ဒီဇင္ဘာအလင္းေရာင္

“ ကမၻာေျမကုိေကာင္းက်ိဳးျပဳေနေသာ စိတ္ေကာင္းရွိသူ၊ လူသားတုိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ ”

         ဤသည္မွာ သူငယ္ေတာ္ေယဇူးကုိ ဖြားျမင္ ေသာ ဒီဇင္ဘာလ ညခ်မ္းအခါ၀ယ္ သိၾကား တမန္ေတာ္မ်ားက သီဆုိခဲ့ေသာ ဆုေတာင္း ေမတၱာေလးျဖစ္ပါသည္။

    လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ၊ ဘာသာေပါင္းစုံ မွီတင္းေနထုိင္ရာ ကမၻာေပၚ၀ယ္၊သိၾကား တမန္ေတာ္မ်ားက သီဆိုခဲ့ေသာ ဆုေတာင္း ေမတၱာစာေလးပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသုိ႕ လူမ်ိဳး ေပါင္းစုံ၊ ဘာသာေပါင္းစုံ မွီတင္းေနထုိင္ရာ ကမၻာေပၚ၀ယ္ ၊ေမတၱာတရား႐ွိသူတိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလား ၾကပါသည္။ ဘုရား႐ွိခိုး ဆုေတာင္းပံုမ်ား ကြာျခား ၾကေသာ္လည္း  ေမတၱာပို႔ၾကပံုျခင္းေတာ့ သိပ္မကြာျခား ၾကေပ။     ႏွင္းမႈန္မ်ားႏွင့္ေအးခ်မ္း လွပေသာ ႏို၀င္ဘာႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလမ်ား၌၊ ကမၻာ႕လူမ်ိဳး အသီးသီးတို႕၏ ဘာသာေရး ပြဲေတာ္ႀကီးမ်ား ဆင္ႏႊဲ ၾကပါသည္။ ခရစ္ယာန္တို႕၏ ရဟႏၲာမ်ားပြဲေန႕ႏွင့္ ခရစၥမတ္ ပြဲေတာ္သည္လည္း ဤလမ်ား၌ ပါ၀င္ လ်က္႐ိွပါသည္။ ကယ္တင္႐ွင္ ခရစ္ေတာ္ေ႐ြး ေကာက္ေတာ္မူခဲ့ေသာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႕၏ ဟာႏူးကာ(Hanukkah) ပြဲေတာ္ သည္လည္း ဤလ အတြင္း၌ပင္ က်င္းပပါသည္။ ဤပြဲေတာ္ကို တိုက္တိုက္ ဆိုင္ဆိုင္ပင္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၅)ရက္ေန႕ ညေနခင္း၌ စည္ကားစြာ က်င္းပေလ့ ႐ိွသည္။

    အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ လူအမ်ားစု ျဖစ္ ေသာ ဟိႏၵဴလူမ်ဳိးတို႕၏ေဒ၀ါလီ ပြဲေတာ္ သည္လည္း ႏို၀င္ဘာလ၌ပင္ က်င္းပေလ့႐ွိၿပီး ၊ ေရာင္စံုမီးမ်ား ထြန္းၫွိေလ့ ႐ိွပါသည္။ ဤပြဲေတာ္ကို “အလင္းမ်ား၏ပဲြ”ဟုလည္း ေခၚေ၀ၚၾကပါသည္။ ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းမ်ား၊ မိမိတို႕၏ေနအိမ္ ၿခံ၀င္းမ်ား အတြင္း၌ လွပေသာေရာင္စံု မီးမ်ား၊ ဖေယာင္းတိုင္ ေလးမ်ားထြန္းညႇိၿပီး နတ္ဘုရားမ်ားကို ပူေဇာ္ ပသ ၾကပါသည္။

    ေဟာင္ေကာင္ကၽြန္းရွိ တာအို ဘာသာကို သက္၀င္ ယံုၾကည္သူ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး တို႔သည္လည္း “တာခ်ဴး” ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပြဲေတာ္ကို ဒီဇင္ဘာလ၌ပင္ က်င္းပတတ္ၾကသည္။ 

သာယာ လွပေသာႏို၀င္ဘာလႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလတို႔တြင္ ကမၻာ့ဘာသာႀကီးမ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳး ေပါင္းစံုတို႔မွ မိမိတို႔ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္ေသာ ဘုရားရွင္ထံ မွေပၚထြန္းလာေသာေမတၱာတရား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းတရားႏွင့္ လူသား အခ်င္းခ်င္း ခြင့္လႊတ္ သည္းခံႏိုင္ျခင္းမ်ားကို က်င့္ႀကံအားထုတ္ လာၾကပါသည္။ လူမ်ိဳးတိုင္း ဘာသာတရားတိုင္း၏ အဓိက ဦးတည္ခ်က္မွာေမတၱာတရား ထားရွိရန္၊ အလွဴဒါန ျပဳၾကရန္ ၊ေကာင္းမႈျပဳ ၾကရန္ျဖစ္ပါသည္။
       လူမ်ိဳး၊ ဘာသာျခားနား ၾကေသာ္လည္း၊ ယေန႕ေခတ္အခါ၀ယ္ အခ်င္းခ်င္း ပိုမိုေပါင္းစည္း နားလည္ လာၾကသည္ကိုေတြ႕ၾကရေပသည္။ သဘာ၀ေဘးအႏၲရယ္ႏွင့္ ဆင္းရဲ ဒုက ၡေရာက္ၾကရေသာအခါ လူသားထုႀကီးသည္ ပိုမို စည္းလံုး ညီညႊတ္ လာၾကသည္။ ရွိခိုး ဆည္းကပ္ ပံုျခားနားၾကေသာ္လည္း ဖေယာင္းတိုင္ မီးေလးမ်ား ထြန္းညႇိျခင္း၊ ဆီမီးပူေဇာ္ျခငး္ မ်ားမွာေတာ့ တူညီ ၾကေပသည္။
        ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္တို႔ ဖေယာင္းတိုင္ အထြန္းဆံုးလမွာႏို၀င္ဘာလႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလတို႔ ပင္ျဖစ္သည္။ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ကြယ္လြန္သြားၿပီးျဖစ္ေသာေဆြမ်ိဳး၊ မိတ္ေဆြမ်ား၏ ၀ိညာဥ္မ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းရာ၌ လည္း ေကာင္း၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ခရစ္ေတာ္ေမြးဖြား ေသာလ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ဖေယာင္းတိုင္မီး မ်ားစြာ ထြန္းညိႇေလ့ရွိပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ စိန္လူး၀စ္(စ္)ၿမိဳ႕တြင္ ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ကို ႀကိဳဆိုေသာအား ျဖင့္ မယ္ေတာ္ဂူသြားရာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေရာင္စံု မီးအေျမာက္အမ်ား လွပစြာ ထြန္းညႇိထားေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ ဘုရားဖူးမ်ား၊ ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ အထူး စည္ကားေသာေနရာ ျဖစ္လာသည္။
    ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္တာပတ္လံုး စား၀တ္ေနေရး၊ သားေရးသမီးေရးမ်ားႏွင့္ ႐ုန္းကန္ လႈပ္ရွားေနရသည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ ေအးခ်မ္းသာယာေသာ လမ်ားတြင္ စိတ္ လြတ္လပ္ေပ့ါပါးစြာျဖင့္ အလင္းေပးေသာ ဘုရားရွင္ႏွင့္ သူေတာ္စဥ္တို႔ကဲ့သို႔ သန္႔ရွင္း ျဖဴစင္ေသာ စိတ္ထားေလးမ်ားေမြးျမဴၾက ရင္းျဖင့္ေအာက္ပါ အာဒ္၀င္တူး အခ်ိန္အခါ ဆိုအပ္ေသာေမတၱာစာေလးကို ႐ြတ္ဆိုရင္း သူငယ္ေတာ္ေယဇူးကို ႀကိဳဆိုၾကပါစို႔။
အာဒ္၀င္တူးဆုေတာင္းခ်က္ 
အုိေမတၱာေတာ္ရွင္ အဘဘုရားသခင္၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ တစ္ဦးခ်င္းကုိေပးခဲ့ေသာ ဂုဏ္ေက်းဇူး ေတာ္မ်ားအတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ျမင့္ ျမတ္ေသာ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ သည္ အျပစ္သားမ်ားျဖစ္ ေသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အတြက္ လူသား စင္စစ္အျဖစ္ေမြးဖြား ဆင္းသက္လာ ခဲ့ပါသည္။
    ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ အသက္၀ိဥာဥ္ကုိ ဘုရားရွင္ထံသုိ႕ အပ္ႏွံ ပူေဇာ္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဤကမၻာေျမမွ ၀ိဥာဥ္ အမ်ားစုသည္ နာမက်န္းျဖစ္ေန ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
    ဘုရားရွင္ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူေသာ အစၥေရး လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္၊ ဒါ၀ိတ္ကုိ ဘုရင္အျဖစ္ ခ်ီးေႁမွာက္ ေတာ္မူခဲ့သည္။ သားေတာ္ေယဇူးကုိမူ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ လူသားအားလုံး၏ ကယ္တင္ရွင္၊ ဘုရင္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ တင္ ေႁမွာက္ခဲ့သည္။
    ဤ အာဒ္၀င္တူး ကာလတြင္၊ ေယဇူးသခင္ကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ေစာင့္ေမွ်ာ္ ႀကိဳဆုိလ်က္ ရွိပါသည္။ သား ေတာ္မွ တဆင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကုိ ခ်ီးႁမွင့္ခဲ့ေသာ ဘုရားရွင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ အလြဲသုံးစား မျပဳမိေစဘဲ၊ တန္ဘုိး ထားတတ္ေစရန္ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးေတာ္ မူပါမည့္ အေၾကာင္း သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိဥာဥ္ေတာ္ဘုရားမွ တဆင့္ ေတာင္းေလွ်ာက္ ၾကပါသည္ဘုရား။       အာမင္။

Ref: Crossview Winter (2005-06) Vol.16,No.4 မွဆီေလ်ာ္ေအာင္ျပန္ဆုိ ထားပါသည္။

ကက္သလင္းခင္