Wednesday, December 19, 2012

ခရစၥမတ္ဆိုတာ ေပးဆပ္ျခင္းပြဲပါ

    မိတ္ေဆြအားလံုးကို မဂၤလာ ခရစၥမတ္ရက္ ျမတ္ျဖစ္ပါေစလို႔ ဦးစြာ ပထမႏႈတ္ခြန္း ဆက္သလိုက္ ပါတယ္။ ကမၻာတစ္၀ွမ္းလံုးမွာ ခရစၥမတ္ပြဲကို က်င္းပ ေနၾကပါတယ္။ ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ကို ဘယ္လိုပဲ က်င္းပ က်င္းပ မ႐ိုးႏိုင္တဲ့ ခရစၥမတ္ရဲ႕ ျဖစ္အင္ ခရစၥမတ္ျမင္ကြင္း ကေတာ့ ထာ၀ရ သစ္ဆန္းေနလွ်က္ပါပဲ။
 
    မိတ္ေဆြတို႔ရဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္ကို ၾကည့္လိုက္ပါ ခရစ္ယာန္ေတြရဲ႕ အိမ္ေတြမွာ၊ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းေတြ မွာ ၾကယ္ေတြကိုေနရာ အႏွံ႔ ခ်ိတ္ဆြဲထားတာေတြ႕ ရပါလိမ့္မယ္။ ဘုရားေက်ာင္းေတြ အတြင္းမွာျဖစ္ျဖစ္၊ ဘုရားေက်ာင္း ၀င္းထဲမွာျဖစ္ျဖစ္ သူငယ္ေတာ္ေယဇူး ေလးရဲ႕ ဖြားေတာ္မူခန္းကိုေတြ႔ျမင္ ရပါလိမ့္မယ္။ အဲ့ဒီ ဖြားေတာ္မူခန္းထဲမွာ အ၀တ္နဲ႔ ရစ္ပတ္ၿပီး ႏြားစားခြက္ ေပၚမွာ ေလ်ာင္းေနတဲ့ သူငယ္ေတာ္၊ မယ္ေတာ္ မာရီယား၊ သံဇူဇယ္နဲ႔ သိုးထိန္းေလးမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။ သူငယ္ေတာ္ေမြးဖြားရာ လိႈင္ဂူေတာ္ေပၚမွာ ေတာ့ “အျမင့္ဆံုးေသာအရပ္၌ ဘုရားသခင္အား ဘုန္း ေတာ္ဂုဏ္ေတာ္ ရွိေစသတည္း” ဆိုတဲ့ စာတန္းကိုကိုင္ ထားတဲ့ေကာင္းကင္ တမန္ေတာ္မ်ားကိုလည္း ျမင္ႏိုင္ ပါတယ္။ ဒီျမင္ကြင္းေတြက ႏွစ္တိုင္းျမင္ေနက်မို႔ ႐ိုးေနမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ေသေသခ်ာခ်ာ ဆန္းစစ္ၾကည့္မယ္ ဆိုရင္ ဒီသေကၤတ အားလံုးမွာ ျပည့္၀တဲ့ အနက္ အဓိပၸါယ္ရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ ႏြားစားခြက္ မွာေလ်ာင္းေနတဲ့ သူငယ္ေတာ္ေလးဟာ ဘယ္လို ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္သလဲ၊ ဘယ္သူဘယ္၀ါလဲ ဆိုတာကို ညႊန္းေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသေကၤတေတြရဲ႕ အနက္ကို မိတ္ေဆြတို႔ နဲ ႔ေ၀မွ်ပါရေစ။

 
    ကယ္တင္ရွင္ ဘုရားသခင္ဟာ ဘာျဖစ္လို ႔ႏြားစားခြက္ထဲမွာ ေမြးဖြားျခင္းခံရတာလဲ ဆိုတာကို ဦးစြာ ပထမေ၀မွ် ခ်င္ပါတယ္။ ဘုရားရဲ႕ သားေတာ္ဟာ လူ႔အျဖစ္ကိုယူၿပီး လူေတြကို ကယ္တင္တယ္ဆိုတာ ေန႔ခ်င္း ညခ်င္းျဗဳန္းဒိုင္း နဲ႔ ထျဖစ္လာတဲ့ကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး ဘုရားသခင္ဟာ သူရဲ႕ သားေတာ္ကို ေလာကသားတို႔ အတြက္ေစလႊတ္မယ္ ဆိုၿပီးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ပေရာဖက္မ်ားက တဆင့္ ႀကိဳတင္ေဟာၾကား ထားခဲ့ပါတယ္။ မိမိတို႔ရဲ႕ ဘုရားသခင္ကို အသိမဲ့ၾကတဲ့ အီဇရာအဲလ္ လူမ်ိဳးေတြကို ခရစ္ေတာ္ မေပၚမွီ ႏွစ္ေပါင္း ၇၅၀ ခန္႔ကေပၚခဲ့တဲ့ ပေရာဖက္ေဟရွာယက ၁း၃ “ႏြားသည္ မိမိအရွင္ကို သိ၏၊ ျမည္းသည္ မိမိအရွင္၏ျမည္း ေဇာင္းကို သိ၏။ အီဇရာအဲလ္ အမ်ိဳးသားတို႔မူကား ငါ့ကို မသိၾက”၊ “ႏြားေတြျမည္းေတြေလာက္မွ မသိတတ္ၾကတဲ့ အီဇရာအဲလ္ လူမ်ိဳးေတြဟာ အခုေတာ့ သူငယ္ ေတာ္ေယဇူးေလးေမြးဖြားခ်ိန္မွာ ႏြားတင္းကုပ္ကို လာၾကတယ္။ ႏြားစားခြက္မွာ ရွိေနတဲ့ သူငယ္ေတာ္ကို ဖူး ေမွ်ာ္ဖို႔ လာၾကတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ သိုးထိန္းေလးမ်ားကို သူငယ္ေတာ္ေမြးဖြား တဲ့ ႏြားတင္းကုပ္မွာေတြ႕ ရတာျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိန္က ဘုရားသခင္ကို မသိခဲ့ၾက သူေတြဟာ အခုေတာ့ ဘုရားသခင္ကို သိလာၾကၿပီး အဲ့ဒီ ဘုရားသခင္ဟာ သူငယ္ေတာ္ေယဇူးေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။
 
    ခရစ္ေတာ္ မေပၚမွီ ႏွစ္ေပါင္း ၆၂၀ ခန္႔ေလာက္က ပေရာဖက္ေဟရွာယရဲ႕ ေရွ႕ျဖစ္ က်မ္းစကားက ေတာ့ အီဇရာအဲလ္ လူမ်ိဳးတို႔ကို ကယ္တင္မဲ့ သခင္ကို တစိမ္းတစ္ေယာက္လို တည္းခိုခန္းမွာ လာတည္းၿပီး ထြက္မသြားဖို႔ ေတာင္းပန္ ထားတာကို ၁၄း၈ မွာ ဖတ္႐ႈ ရပါတယ္။ “အို အီဇရာအဲလ္ အမ်ိဳး၏ေမွ်ာ္လင့္ရာ အို ကယ္တင္ေတာ္မူေသာသခင္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ျပည္၌ ဧည့္သည္ကဲ့သို႔၎င္း၊ တစ္ညဥ့္တာ အိပ္ျခင္းငွါ ၀င္ေသာ ခရီးသြားကဲ့သို႔၎င္း အဘယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေတာ္မူသနည္း” ဒီက်မ္းပုိဒ္ရဲ႕ ညီးတြားသံကို ေျဖၾကားဖို႔ ကယ္တင္ရွင္ဟာ တည္းခိုးခန္းမွာ ေမြးဖြားျခင္း မခံခဲ့ဘဲ သူ႔ရဲ႕လူမ်ိဳးမ်ားနဲ႔ တေသြးတည္း တသားတည္း ျဖစ္ဖို႔အတြက္ တင္းကုပ္ထဲမွာေမြးဖြားခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကယ္တင္ရွင္ မိဘမ်ားကေတာ့ တည္းခိုခန္းမွာ ေနရာ ရွာခဲ့ပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔အတြက္ တည္းခိုခန္းမွာ ေနရာ မရွိခဲ့ပါဘူး။ မွန္ပါတယ္ ကယ္တင္ရွင္ဟာ လူ႔ေလာကထဲကို ဧည့္သည္တစ္ေယာက္၊ တစ္စိမ္း တစ္ေယာက္အျဖစ္ ၀င္လာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အီဇရာအဲလ္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ဉာဏ္ပညာႏွင့္ အျပည့္စံုဆံုး၊ အခ်မ္းသာဆံုး ေစာလမုန္ဘုရင္ႀကီးက ဉာဏ္ပညာက်မ္း ၇း၄-၅ “ငါသည္ေမြးစကပင္ အ၀တ္ႏွင့္ ရစ္ပတ္၍ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကို ခံခဲ့ရ၏”လို႔ ဉာဏ္ ပညာက်မ္းမွာ ဆိုထားပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အ၀တ္နဲ႔ ရစ္ပတ္ထားခံရတဲ့ သူငယ္ေတာ္ေလးဟာလည္း ေစာလမုန္ ဘုရင္တစ္ပါးလို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ ခံခဲ့ရတယ္။ အပယ္ခံ တစ္ေယာက္လိုျဖစ္ကတတ္ဆန္း ေမြးဖြား လာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရင္တစ္ပါးလိုျပဳစု ခံခဲ့ရတာပါ။
 
    အဲဒါေၾကာင့္ သံလုကားရဲ႕ ဧ၀ံေဂလိက်မ္းပုိဒ္မွာ “သူငယ္ေတာ္ကို အ၀တ္ႏွင့္ ရစ္ပတ္ၿပီးမွ ဧည့္သည္တည္းရာ ဇရပ္၌၊ သူတို ႔ေနစရာ မရွိေသာေၾကာင့္ သူငယ္ကိုႏြားစားခြက္၌ သိပ္ထားေလ၏” ဆိုတဲ့ က်မး္ပိုဒ္က ခရစ္ေတာ္ဟာ အပယ္ခံလို ေမြးဖြားလာတာ မဟုတ္ပဲနဲ႔ ကယ္တင္ရွင္ တစ္ပါးအျဖစ္၊ ဘုရင္အျဖစ္ ေမြးဖြား လာတယ္ဆိုတာကို ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မိတ္ ေဆြတို႔ ခင္ဗ်ား ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကယ္တင္ရွင္ဘုရား သခင္ဟာ တစ္စိမ္း တစ္ေယာက္လို တည္းခိုခန္းမွာ မဟုတ္ပဲနဲ႔ ဘုရားသခင္ မိမိ လူမ်ိဳးမ်ားကို ေကၽြးေမြး ေစာင့္ေရွာက္ရာ တင္းကုပ္မွာေမြးဖြားျခင္း ခံခဲ့တာပါ။
 
 
    ခရစ္ေတာ္ေမြးဖြားရာမွာ လာၿပီး သိၾကားတမန္ ေတြသီဆိုတဲ့ “အျမင့္ဆံုးအရပ္၌ ဘုရားသခင္အား ဘုန္းေတာ္ ဂုဏ္ေတာ္ ရွိေစသတည္း”ဆိုတဲ့ ေတးသီခ်င္းကို သီဆိုၾကတဲ့ ေကာင္းကင္ တမန္ေတြဟာ ခရစ္ ေတာ္မေပၚမွီက ေဂ်႐ုဇလင္ၿမိဳ႕ ဗိမၼာန္ေတာ္မွာပဲ သီဆို ခ်ီးမြမ္းတဲ့ သီခ်င္းျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းရင္းက ေကာင္းကင္တမန္ေတြဟာ ဘုရားသခင္ ရွိတဲ့ေနရာမွာပဲ ဘုရားသခင္ကို ရွိခိုး ကိုးကြယ္ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာျပဳ ၾကတာပါ။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ ေကာင္းကင္ တမန္မ်ားဟာ သူငယ္ေတာ္ေမြးဖြားရာေနရာမွာ လာၿပီး ေတးသီခ်င္း ဆိုခ်ီးမြမ္းေနၾကပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကေတာ့ ယခု ဖြားျမင္တဲ့ သူငယ္ေတာ္ေလးဟာ ဘုရားျဖစ္တယ္၊ ဘုရားသခင္နဲ႔ တူညီတဲ့ ကိုးကြယ္ျခင္း၊ ၀တ္ျပဳျခင္းကို ရပုိင္ခြင့္ရွိသူျဖစ္တယ္လုိ႔ ရည္ညႊန္းေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းကင္ တမန္ေတာ္ဟာ သူ႔ရဲ႕အပါးမွာ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာျပဳ သီခ်င္းဆိုေနၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
 
    ေနရာအႏွံ႔မွာ ၾကယ္ေတြကို ခ်ိတ္ဆြဲထားၾကတာ ကေတာ့ ကယ္တင္ရွင္ ဖြားျမင္ခ်ိန္ ေကာင္းကင္ယံမွာ ၾကယ္ေတာ္ေပၚခဲ့တာကို အမွတ္ရၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကယ္တင္ရွင္ေမြးေဖြးရာ ပါလက္စတိုင္းဟာ အ ေရွ႕တိုင္းမွာ ရွိပါတယ္။ အေရွ႕တိုင္းမွာ အဲ့ဒီ အခ်ိန္ကာလကတည္းက ၾကယ္ နကၡတ္ေတြရဲ႕ေျပာင္းလဲမႈ ၊ေရြ႕လ်ားမႈကို ၾကည့္ၿပီး ကမၻာေပၚမွာျဖစ္လာမဲ့ အေၾကာင္းေတြကို ႀကိဳတင္ေဟာၾကတဲ့ ပညာရပ္ကေပၚေနပါၿပီ။ ယခု တိုင္ေအာင္ပဲ အေရွ႕တိုင္း နကၡတၱေဗဒင္ေတြ ေရပန္းစားေနပါေသးတယ္။ ခရစ္ေတာ္ေမြးဖြားတဲ့ အခ်ိန္ ေကာင္းကင္မွာ ၾကယ္ေတာ္ အမွန္တကယ္ေပၚထြက္ ခဲ့တာကို သမိုင္း အေထာက္အထားေတြ ကေန သက္ ေသျပႏိုင္ ပါတယ္။ ေရာမေခတ္ သမိုင္းေရးရာ နာမည္ ထင္ရွားခဲ့တဲ့ ဂ်ိဳးဇက္ရဲ႕ သမိုင္းထဲမွာ ၾကယ္ေတာ္ေပၚျခင္းနဲ႔ သူငယ္ေတာ္ေမြးဖြားျခင္းက ပါလက္စတိုင္းမွာ လႈပ္လႈပ္ ရွားရွားျဖစ္ေစခဲ့တာကို ေရးသားထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အဲ့ဒီေခတ္က ယံုၾကည္ရာ အခ်က္အရ ၾကယ္ေတာ္ေပၚျခင္းဟာ ႀကီးျမတ္တဲ့ ဘုရင္တစ္ပါး ဖြား ျမင္တာကို ေဖာ္ျပတယ္လို႔ ယံုၾကည္ ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီလို ၾကယ္ေတာ္ေပၚမယ္ဆိုတာကိုလည္း ေတာလည္ရာက်မ္းမွာ ပေရာဖက္ ဘာအားလမ္က ခရစ္ေတာ္ မ ေပၚမွီ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ နီးပါးေလာက္က ဒီလို ႀကိဳတင္ ေဟာ ခဲ့ပါတယ္။ ေတာလည္ရာက်မ္း (၂၄း၁၇) “ထို အရာကို ငါျမင္ရ၏။ သို႔ေသာ္လည္း ယခု မျမင္ရေသး။ ထို အရာကို ငါ႐ႈရ၏။ သို႔ေသာ္လည္း ျဖစ္ရေသာ အခ်ိန္ မနီးေသး၊ ၾကယ္တစ္လံုးသည္ ယာကုပ္အမ်ိဳး၌ေပၚထြန္း၍ ရာဇ လွံတံသည္ အီဇရာအဲလ္အမ်ိဳး၌ ထင္ရွားလိမ့္မည္” ပေရာဖက္ရဲ႕ေဟာထားခ်က္မ်ား ကေတာ့ ၾကယ္ေတာ္ကို ဘုရင္နဲ ႔ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး၊ ၾကယ္ေပၚျခင္းဟာ ဘုရင္တစ္ပါးေပၚလာျခင္းကို ေဟာထားပါတယ္။ ဒါ ေပမယ့္ အခုေပၚထြန္းတဲ့ ၾကယ္ကေတာ့ သူငယ္ေတာ္ ေလး ရွိရာကို လမ္းညႊန္ျပတယ္။ အခု ဖြားျမင္တဲ့ သူငယ္ ေတာ္ေလးဟာ ကာလမ်ားစြာက ေမွ်ာ္လင့္ေနခဲ့တဲ့ ဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္ပါတယ္ ဆိုတာက ၾကယ္ေတာ္နိမိတ္ ေပးညႊန္ျပေနပါတယ္။
 
    အဲဒီ ၾကယ္ေတာ္ကို ျမင္ၿပီး အေရွ႕တိုင္းက မင္းႀကီးသံုးပါးဟာ သူငယ္ေတာ္ကို ဖူးေမွ်ာ္ဖို႔ ေရာက္လာ ၾကပါတယ္။ အဲ့ဒါကေတာ့ ခရစ္ေတာ္ဟာ ကယ္တင္ရွင္ ျဖစ္တယ္၊ ဘုရား ျဖစ္တယ္၊ ဘုရင္ ျဖစ္တယ္ ဆိုရာမွာ အီဇရာအဲလ္လူမ်ိဳးေတြ အတြက္ပဲ မဟုတ္ပါဘူး။ တိုင္းတစ္ပါးသားေတြ အျခားဘာသာကို ကိုးကြယ္ေနသူေတြ အတြက္ပါ ဘုရားျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ယေန႔ မိတ္ေဆြတို႔ရဲ႕ မ်က္ေမွာက္ေရွ႕မွာ ေလ်ာင္းေနတဲ့ သူငယ္ေတာ္ေလးဟာ နိမ့္က်ေနတဲ့ အသြင္ရွိေပမယ့္ စႀကၤာ၀ဠာ တစ္ခုလံုးကို အစိုးရတဲ့ဘုရင္၊ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ပါတယ္။
 
    မိတ္ေဆြတို႔ ခင္ဗ်ား ခရစၥမတ္ရဲ႕ ျမင္ကြင္းေလးကို ၾကည့္ၿပီး စိတ္ထဲမွာ မွတ္ယူရမဲ့ အခ်က္ကေတာ့ အစြမ္းမဲ့တဲ့ ကေလးငယ္ အသြင္နဲ႔ အ၀တ္နဲ႔ ရစ္ပတ္ၿပီး ႏြားစားခြက္ထဲ သိပ္ထားခံရတဲ့ သူငယ္ေတာ္ေလး ဟာ ဘုရင္ျဖစ္သလို၊ ဘုရားလည္းျဖစ္တယ္။ လူ႔အျဖစ္ယူရာမွာ တစ္စိမ္း တစ္ေယာက္လို၊ဧည့္သည္ တစ္ေယာက္ လိုမဟုတ္ပဲနဲ႔ လူမ်ားနဲ႔ တေသြးတည္း တသားတည္း တန္းတူ ဖြားျမင္ ေနထိုင္ခဲ့တယ္။ သူ႔ရဲ႕ဖြားျမင္ျခင္းဟာ အီဇရာအဲလ္လူမ်ိဳးမ်ား အတြက္ပဲ မဟုတ္ပဲ လူသားတိုင္း အတြက္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ႏွလံုးသြင္း မွတ္ယူၾကပါစို႔။
 
    ဒီ သူငယ္ေတာ္ေလးကို Emmanuel လို႔ မွည့္ေခၚရမယ္ဆိုၿပီး ေကာင္းကင္တမန္က သံဇူဇယ္ကို အိပ္မက္ ႐ူပါ႐ံုမွာ မွာၾကားခဲ့ပါတယ္။ Emmanuelဆိုတာ ငါတုိ႔နဲ႔ အတူရွိေသာဘုရားလို႔ အနက္ ရပါတယ္။ မွန္ပါတယ္ သူငယ္ေတာ္ေလးဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ရွိေနမည့္ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြရဲ႕သဘာ၀ တစ္ခုက ကိုယ့္ဘ၀ထဲကို ခဏတျဖဳတ္ အေပ်ာ္သေဘာနဲ႔ ၀င္လာတဲ့ သူေတြကို မလိုခ်င္ၾကပါဘူး။ လာၿပီ ဆိုရင္ ရာသက္ပန္ တည္ၿမဲတဲ့ တည္ၾကည္တဲ့ လူကို ေမွ်ာ္လင့္ၾကတာပါ။ မိတ္ေဆြတို႔အတြက္ ၀မ္းေျမာက္စရာ အေၾကာင္း ေနာက္တစ္ခုက ဒီေန႔ ေမြးဖြားျခင္းခံၿပီး လူသား အသိုင္း၀ိုင္းထဲကို ၀င္လာတဲ့ ဘုရားဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ထာ၀ရ ရွိေနမယ့္ ဘုရားပါ။ ဒါကို သူကိုယ္တိုင္ ကတိထားခဲ့တာက သံမာေတဦး၂၈း၂၀မွာ “ငါသည္ သင္တို႔ႏွင့္ အတူ ကပ္ကမၻာ ကုန္သည့္တိုင္ ရွိမယ္”လို႔ ရွင္းလင္းစြာ မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။
    ခရစၥမတ္ကာလမွာ အခ်င္းခ်င္း လက္ေဆာင္ေတြ ေပးၾကပါတယ္။ အနည္းဆံုး ခရစၥမတ္ကဒ္ေလးေတြ ပို႔ၿပီး ႏႈတ္ဆက္ၾကပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ခရစၥမတ္ရဲ႕ ဇစ္ျမစ္ကို က်င္းပျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ခရစၥမတ္ဆိုတာ ေပးဆပ္ျခင္းပြဲပါ။ ခရစၥမတ္မွာ ဘုရားသခင္ဟာ သူ႔ရဲ႕ သားေတာ္ကို လူသားေတြအတြက္ ေပးတယ္။ ခရစ္ေတာ္ဟာ မိမိကိုယ္ကို လူသားမ်ားအား ေပးတယ္။ ခရစၥမတ္မွာ ေပးဆပ္ျခင္း က႑က အလြန္မွ အေရးပါ လွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ေဆာင္ ေပးၾကတယ္ဆိုတာ အမွတ္တရေပးတာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ဘုရားေပးတဲ့ လက္ေဆာင္ကို လက္ခံယူၾကတဲ့ လူသားေတြဟာ ဘုရားသခင္လိုပဲ ျပန္ၿပီး ေပးကမ္းစြန္ႀကဲၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြတို႔လည္း ခရစၥမတ္ပြဲကို ဆင္ႏႊဲရင္း လက္ေဆာင္ေပးဖို႔ အႀကံအိုက္ေနတယ္၊ ဘာေပးရမွန္း မသိဘူး ျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ တစ္ခု အႀကံေပးပါရေစ၊လက္ေဆာင္ေတြထဲမွာ အေကာင္းဆံုး လက္ေဆာင္ တစ္ခုကေတာ့ မိမိကိုယ္ကို ေပးဆပ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိကိုယ္ကို ေပးတယ္ဆိုတာ ပစၥည္းေတြကို မေပးပဲ မိမိကုိယ္တိုင္ ပါ၀င္ ကူညီျခင္း၊ မိမိရဲ႕လုပ္အား ေပးျခင္းကို ဆိုလိုတာပါ။ အားငယ္ေနတဲ့ လူကို ေဖးမကူညီရင္း အားေပး စကားေျပာလိုက္တာမ်ိဳး၊ ေသာက ျဖစ္ေနတဲ့ လူကို ေသာက ၿငိမ္းေအာင္ ေစတနာစိတ္၊ အၾကင္နာစိတ္နဲ႔ ေျဖာင့္ျဖတာမ်ိဳးေတြဟာ ပစၥည္း လက္ေဆာင္ထက္ အမ်ားႀကီးသာလြန္ ေကာင္းမြန္ပါတယ္။ သူေတာင္းစားကို ပိုက္ဆံေပးလိုက္႐ံု မကပဲ ၿပံဳးျပၿပီး အၾကင္နာျပၿပီး စာနာစိတ္ျပမယ္ဆိုရင္ အဲ့ဒီ သူေတာင္းစားဟာ ပိုက္ဆံရတာထက္ အမ်ားႀကီး ပိုၿပီး စိတ္ခ်မ္းသာ သြားမွာပါ။
 
    ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ အတူေနဖို႔ ဖြားျမင္လာတဲ့ သူငယ္ေတာ္ေလး သူ႔ကိုယ္သူ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ေပးခဲ့သလို၊ မိတ္ေဆြတို႔လည္း မိမိကိုယ္ကို သူတစ္ပါးတြက္ ေပးဆပ္ရဲတဲ့ သတၱိေတြနဲ႔ ျပည့္၀ၿပီး သူငယ္ေတာ္ေလးရဲ႕ ေကာင္းႀကီး မဂၤလာ ေက်းဇူးအေပါင္းကို  ျပည့္၀စြာ ခံစားရယူၾကရင္း ခရစၥမတ္ကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ဆင္ႏႊဲ ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳလိုက္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ . . .
 
             R.V.A ထုတ္လႊင့္ခ်က္မွ