Wednesday, November 7, 2012

အစဥ္ မိွဳင္းမေတာ္မူေသာ သခင္မ

“အစဥ္မိွဳင္းမေတာ္မူေသာသခင္မ”(သို႔မဟုတ္) “သက္လ်ာပတ္လံုးမိႈင္းမေသာသခင္မ”

    Our Lady of Perpetual Succour သို႔မဟုတ္ Perpetual Help ဟူ၍ လူသိမ်ားၾကတဲ့ “သက္လ်ာပတ္လံုး မိႈင္းမေတာ္မူေသာ သခင္မ”ထံ သဒၶါၾကည္ညိဳျခင္းဟာ  ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္မွာ အေတာ္ေလးေရပန္းစားေနတဲ့ ၾကည္ညိဳမႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ မယ္ေတာ္ မာရီယားကို အထက္ေဖာ္ျပပါ ဘြဲ႔နာမေတာ္ျဖင့္ ႐ိုေသကိုးစားမႈရဲ႕ သမိုင္းေနာက္ခံကေတာ့ ေျမထဲပင္လယ္ေဒသရွိတဲ့ Crete (ခရိ)ကၽြန္းမွာ ပန္းခ်ီဆရာတစ္ေယာက္က အဆိုပါ မယ္ေတာ့္ ႐ုပ္ပံုကားခ်ပ္ကို ေရးဆြဲခဲ့တယ္။ သကၠရာဇ္ (၁၄)သို႔မဟုတ္ (၁၅)ရာစု အျဖစ္သို႔ အလားအလာရွိတယ္။ ၁၄၉၅ ခုႏွစ္ေလာက္မွာ ကုန္သည္ တစ္ေယာက္ဟာ   ၎င္းပံုေတာ္ကို ဂရိကၽြန္းကေန ေရာမၿမိဳ႕သို႔ ယူေဆာင္လာၿပီး  သူမေသခင္ သူတည္းတဲ့ အိမ္က မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္ထံအပ္၍ ဘုရားရွိခိုး ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းေဆာက္၍ ထိုမယ္ေတာ့္ ပံုေတာ္ကို ဌာပနာထားဖို႔မွာ ၾကားခဲ့တယ္။ မွာတဲ့အတိုင္းလုပ္ဖို႔  မိတ္ေဆြက ကတိထားေပ မယ့္ စိတ္ေျပာင္းတဲ့အခါ အိမ္က သမီးေလးတစ္ေယာက္ကို မယ္ေတာ္က ထင္ရွားျပၿပီး  ပံုေတာ္ကိုွ St.Matthewေခၚ ရွင္မႆဲဘုရား ေက်ာင္း၌ အပ္ႏွံ သပၸါယ္ထားဖို႔ရန္ မွာၾကားလိုက္တယ္။ ၎င္းေက်ာင္းဟာ ေရာမၿမိဳ႕ရွိ နာမည္ႀကီးSt.Mary Major and St. John Lateran ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမ်ားၾကားမွာ ရွိတယ္။ မယ္ေတာ္က မိမိဟာ “အစဥ္အၿမဲ ကူညီေဖးမ ေတာ္မူတတ္သည့္ သန္႔ရွင္းေသာမာရီယား” ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ထိုသူ ငယ္မေလးကို ေျပာၾကား လိုက္တယ္။    ဤသို႔ျဖင့္ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔ ၁၄၉၉ ခုႏွစ္မွာ မယ္ေတာ့္ပံုေတာ္ကို ရွင္မႆဲေက်ာင္းေတာ္ရွိ ဘုရားစင္ အထက္မွာ တပ္ဆင္၍ တခမ္းတနား ဂုဏ္ျပဳခဲ့တယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀နီးပါး “သက္လ်ာပတ္လံုး မိႈင္းမ ေတာ္မူေသာသခင္မ”ဘြဲ႕ နာမျဖင့္ မယ္ေတာ္မာရီယားဟာ ၎င္းေက်ာင္း၌ ႐ိုေသ ကိုးစားမႈမ်ား ခံယူရရွိၿပီး တန္ခိုး အေျမာက္အမ်ားလည္းျပသ ခဲ့တယ္။ ၁၇၉၈ ခုႏွစ္မွာ ျပင္သစ္စစ္တပ္ဟာ ေရာမၿမိဳ႕ကို ခ်ဥ္းနင္းသိမ္းပိုက္၍ ရဟန္းမင္းႀကီး အဌမေျမာက္ပီအူးကို သံု႔ပန္းအ ျဖစ္ ဖမ္းဆီး ယူသြားကာ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ေပါင္း ၃၀ ကို ဖ်က္ဆီး ၿဖိဳခြဲ ပစ္လိုက္တယ္။ ရွင္မႆဲေက်ာင္းလည္း ပါသြား ရွာတယ္။ ေက်ာင္းမွ မထြက္ေျပးရခင္ Augustinian ဂိုဏ္း၀င္ ရေသ့ ဘုန္းႀကီးမ်ားက မယ္ ေတာ့္ပံုခ်ပ္ေတာ္ကို ဖယ္ၿပီး ေက်ာင္းငယ္ေလး တစ္ခုမွာ သိမ္းခဲ့တယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ေက်ာ္ၾကာၿပီးမွ Redem ptorist ဂိုဏ္း၀င္ဘုန္းႀကီး Fr. Michael Marchi ရဲ႕ ရွာေဖြ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ မယ္ေတာ့္ ပန္းခ်ီကားခ်ပ္ကို ျပန္လည္ ေတြ႕ရွိၿပီး ယခင္က မယ္ေတာ့္ပံု ဌာပနာထားတဲ့ ေက်ာင္းေျမကြက္ေပၚ Redemptorist သူေတာ္စင္မ်ား တည္ေဆာက္လိုက္တဲ့ ေက်ာင္းေဆာင္အသစ္မွာ အပ္ႏွံပူေဇာ္၍ မယ္ေတာ့္ကို ဆက္လက္ ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲေတာ့ အခုဆို “သက္လ်ာပတ္လံုး မိႈင္းမေတာ္မူေသာ သခင္မ” ရဲ႕ original မူရင္းပံုေတာ္ကို Redem ptorist ဂိုဏ္းတည္ ရဟႏၲာ Alphonse ကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့ ေရာမၿမိဳ႕ရွိ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ႀကီး ၌ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါတယ္။  ပံုေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သိဖြယ္ေကာင္းတဲ့ အခ်က္အလက္ကေလးေတြကေတာ့ မူရင္းပံုဟာ အက်ယ္အရ လက္မ အျမင့္ ၂၁ ရွိ သစ္သားျပားေပၚမွာ  ေရးဆြဲထားတဲ့ ပန္းခ်ီကားခ်ပ္ျဖစ္တယ္။ ပံုကေတာ့ ဂရိ အ၀တ္အစား ဆင္ျမန္း ထားၾကတဲ့ မယ္ေတာ္မာရီယား ႏွင့္ သူငယ္ေတာ္ ပန္းခ်ီဟာ Byzantine ေခတ္က လက္ရာျဖစ္တယ္။ ၎င္းႏွင့္ ဆင္တူ႐ိုးမား မယ္ေတာ့္ ႐ုပ္ပံုကားခ်ပ္မ်ားကို အေရွ႕တိုင္းႏွင့္ Russiaျပည္မွာ ေတြ႔ရွိရတယ္။  ဒီလိုမ်ိဳး ပန္းခ်ီပံုဟာ ရွင္လုကား ဆြဲခဲ့တဲ့ ံHodegetriaေခၚ မယ္ေတာ့္ပံုကို အေျခခံထားသည္ဟု ဆိုၾကတယ္။ ထို Hodegetria ပံုေတာ္ကို သကၠရာဇ္ ၁၄၅၃ ခုႏွစ္၌ Constantinople ၿမိဳ႕ေတာ္ကို တူရကီတပ္မ်ား ၀င္ေရာက္၍ ဖ်က္ဆီး လိုက္သည့္တိုင္ေအာင္ ရာစုေပါင္းမ်ားစြာ  ႐ိုေသ ကိုးကြယ္ခဲ့ၾက သည္ဟု ေျပာၾကတယ္။
 
    “အစဥ္ မိႈင္းမေတာ္မူေသာ သခင္မ” ပံုေတာ္ မွာ မယ္ေတာ္ရဲ႕ ၀တ္႐ံုဟာေဗဒါ အျပာေရာင္၊ အတြင္း အက်ႌ လက္ရွည္ကအနီ ၊ေခါင္းကို ၿခံဳထားတဲ့၀တ္႐ံု ေအာက္မွာျမင္ရတဲ့ေခါင္းစီးဟာ အျဖဴေၾကာင္းတားထားသည့္ အစိမ္းႏုေရာင္ ၊ေရႊေရာင္ သရဖူေအာက္၌ အဖ်ား ခၽြန္ ၈ခု ရွိေသာ ၾကယ္ ၁လံုး၊ အသက္ ၂ႏွစ္ ၃ႏွစ္ ခန္႔သား အရြယ္ရွိတဲ့ သူငယ္ေတာ္ေယဇူးရဲ႕ ၀တ္႐ံုကို ေတာ့ နီ၀ါ၀ါ အေရာင္ ၊အက်ႌလက္ရွည္က အစိမ္း၊ သရဖူေရႊေရာင္။ ပံုမွာေတြ႕ရတဲ့ စာလံုးေတြဟာ ဂရိစကားလံုး မ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။  မယ္ေတာ့္ရဲ႕ အထက္ ေဘးႏွစ္ဖက္မွာ “ဘုရား၏ မယ္ေတာ္”ဆိုတဲ့ စာလံုးကို အတိုခ်ဳပ္ေဖာ္ျပ ထားတယ္။ မယ္ေတာ့္ပံုရဲ႕ ဘယ္ဘက္မွာ သိၾကားမင္းႀကီး မိုက္ကယ္လ္ႏွင့္ သူ႔ရဲ႕ အမည္အတိုခ်ဳပ္ကို ညာဘက္မွာ သိၾကားမင္းႀကီး ဂါၿဗီအဲလ္ႏွင့္ သူ႔ကို၀န္းတဲ့ ဂရိစာလံုးမ်ား ကို ေတြ႔ရပါတယ္။

    သိၾကားမင္း မိုက္ကယ္လ္ရဲ႕ လက္ထဲမွာ တစ္ေန႔က် အာဏာသားမ်ား ခရစ္ေတာ့္ႏွလံုးကို ထိုးေဖာက္မယ့္ လွံႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ ကားတိုင္ေပၚမွာ ေရငတ္စဥ္ ပုန္းရည္ကပ္ေပးရန္ ေရမိႈ တပ္ထားသည့္ အတံ။ ဂါၿဗီ အဲလ္ ကေတာ့ ကားတိုင္ေတာ္ကို ကိုင္ထားတယ္။ သူဟာ ကယ္တင္ျခင္း သတင္းေကာင္းကို မယ္ေတာ့္ထံ ျပန္ၾကားခဲ့တဲ့ တမန္ေတာ္ျဖစ္၍ ကယ္တင္ျခင္း သတင္းေကာင္းႏွင့္ တပါတည္း  ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ ကားတိုင္ကို ေဆာင္ထားပါတယ္။  မယ္ေတာ့္ရဲ႕ ဘယ္ဘက္ လက္ေပၚမွာ ထည့္ထားတဲ့ သူငယ္ေတာ္ ေယဇူးေလးဟာ  သိၾကားတမန္ေတာ္ ဂါၿဗီအဲလ္ ေဆာင္ယူလာတဲ့ ကားတိုင္ကိုၾကည့္ၿပီး  ေၾကာက္ရြံ႕ ထိတ္လန္႔ေနပံု ရွိတယ္။ သူ႔ ဖိနပ္တစ္ဘက္ကလည္း သဲႀကိဳးျပတ္ၿပီး ကၽြတ္က်ေတာ့မယ့္ အေျခအေနမွာ ရွိတယ္။ မယ္ေတာ္ဟာ သားေတာ္အတြက္ ၀မ္းနည္းေနပံု ေပါက္ေသာ္လည္း သူ႔မ်က္လံုးမ်ားဟာ သားေတာ္ဘက္ လွည့္ေနသည္ မဟုတ္၊ ပံုကို ၾကည့္႐ႈေနၾကမည့္သူ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေပၚ သနားက႐ုဏာ သက္ေရာက္တဲ့ သ႑ာန္ရွိပါတယ္။ ပံုေတာ္တစ္ခုလံုးရဲ႕ ေနာက္ခံဟာ ေတာက္ပတဲ့ ေရႊေရာင္ျဖစ္တယ္။ ဒီ “အစဥ္ မိႈင္းမေတာ္မူေသာ သခင္မ” ႐ုပ္ပံုေတာ္ကားခ်ပ္ဟာ  ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ခရစ္ေတာ္၏ နက္နဲဖြယ္ရာ ၃ရပ္ ျဖစ္သည့္ ၀မ္းေျမာက္ ၀မ္းသာဖြယ္ရာ၊ ၀မ္းနည္း ဖြယ္ရာႏွင့္ အံ့ၾသဖြယ္ရာ အခ်က္မ်ားကို ကမၼဌာန္း႐ႈေစရန္ ဖိတ္ေခၚၿပီး အျပစ္ရွိသူ လူသားမ်ားအေပၚ အၾကင္နာ အျပည့္အ၀ ရွိတဲ့ မယ္ေတာ္ရဲ႕ကူညီမိႈင္းမမႈ၊ ဘုရားထံၾကားျဖန္႔ ေတာင္းေလွ်ာက္ေပးမႈတို႔ကို အၿမဲ တင္ဆက္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီ “အစဥ္ မိႈင္းမေတာ္မူေသာ သခင္မ” ဘြဲ႕နာမေအာက္၌ မယ္ေတာ္မာရီယားကို သဒၶါ ၾကည္ညိဳမႈဟာ ကမၻာႏွင့္ အ၀ွမ္းပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည္မွာ အံ့ၾသစရာ မဟုတ္ပါ။

    ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၌ Manila ၿမိဳ႕Baclaran အရပ္ရွိ Gedemptorist ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ဦးစီးတဲ့ “အစဥ္ မိႈင္းမေတာ္မူေသာ သခင္မ” ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးဟာ ကမၻာမွာရွိတဲ့ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းႀကီးမ်ား အနက္ တစ္ခု အပါအ၀င္ျဖစ္၍ မယ္ေတာ့္အား ပံုမွန္သဒၶါ ၾကည္ညိဳ ကိုးစားၾကေသာ ဘာသာ၀င္ဦးေရ အမ်ားဆံုး တက္ေရာက္ေသာေၾကာင့္ ကမၻာမွာ အႀကီးဆံုး မယ္ေတာ့္ဗိမၼာန္ဟူ၍ လည္းေခၚေ၀ၚ ႏိုင္ပါတယ္။ ဗုဒၶဟူးေနတိုင္း မယ္ေတာ့္အား ၾကည္ညိဳ၀တ္ျပဳျခင္းအတြက္ ပံုမွန္ လူ ၈ေသာင္း မွ ၁သိန္း အထိ လာေရာက္ၾကပါတယ္။

    Baclaran ရွိ မယ္ေတာ့္ ဘုရားေက်ာင္းႀကီးဟာ အလ်ား ၃၄၅ ေပ၊ အနံ ၁၁၈ ေပ၊ အျပင္ဘက္က အျမင့္ ၇၂ေပ နီးပါးရွိၿပီး ဘုရားေက်ာင္း တက္သူေပါင္း ၂၀၀၀ေက်ာ္အတြက္ ထိုင္စရာရွိ၍၊ ၉၀၀၀ ေက်ာ္ ရပ္ဖို႔ ေနရာရွိသျဖင့္ ေက်ာင္းအတြင္း စုစုေပါင္း လူ ၁ေသာင္း ၂ေထာင္ခန္႔ ၀တ္ျပဳ ကိုးကြယ္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ ဗုဒၶဟူးေန႔တိုင္း ၎င္းေက်ာင္းဟာ ၂၄နာရီ ပြင့္ေနၿပီး သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ နာရီအလိုက္ မစၦားတရား ပူေဇာ္မႈမ်ား၊ ႏိုဗီနာေမတၱာ ဆိုျခင္းမ်ား၊ ၾသ၀ါဒေပးျခင္း၊ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ ေကာင္းခ်ီး ခံယူျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္ ေ၀ဆာေနပါတယ္။ လရဲ႕ ပထမ ဗုဒၶဟူးေန႔မ်ားမွာ ဆိုရင္ ဘုရားေက်ာင္းတံခါး အထိ သာမက ေက်ာင္း၀င္း တံခါးမ ဂိတ္၀ႀကီး အထိ လူေတြ လွ်ံထြက္ေနတာကို  ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။

Baclaran ရွိ “အစဥ္ မိႈင္းမေတာ္မူေသာ သခင္မ” ႐ုပ္ပံုေတာ္ကို ßGedemptorist သူေတာ္စင္ ဂုိဏ္း၀င္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက ၁၉၀၆ ခုႏွစ္မွာ ဖိလစ္ပိုင္သို႔ သယ္ေဆာင္ လာၾကပါတယ္။ ၎ ပံုဟာ ေရာမၿမိဳ႕ရွိ original မူလပံုေတာ္ႏွင့္ တေထရာတည္း တူေအာင္ ျပဳလုပ္႐ံုမက ၎င္းပံုေတာ္ အစစ္ႏွင့္ ထိထားၿပီး  မဂၤလာ ရထားတဲ့ ပံုခ်ပ္ျဖစ္ပါတယ္။    ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဒုတိယေျမာက္ ဂၽြန္ေပါလ္ဟာ မယ္ေတာ့္ကို အထူး ခ်စ္ၾကည္ညိဳ ျမတ္ႏိုးသူျဖစ္၍  Cardinal ေခၚ  ရဟန္းအမတ္ အျဖစ္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၌  Australia သို႔ အသြား Manila ၿမိဳ႕၌ ေလယာဥ္ ေခတၱ ရပ္နားစဥ္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ Bacleran ဘုရားေက်ာင္းမွာ မစၦားတရား ေဟာခြင့္ရခဲ့တယ္။ ရဟန္းမင္းႀကီး ျဖစ္သြားၿပီး  ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ February ၌ Manila သို႔ သာသနာ့ ခရီးလွည့္စဥ္ သူေတာ္စင္ ရဟန္းမ်ား၊  သီလရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုဖို႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဒုတိယေျမာက္ ဂၽြန္ေပါလ္ဟာ ၎င္း “အစဥ္ မိႈင္းမေတာ္မူေသာ သခင္မ” ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို ေရြးခ်ယ္ ခဲ့ပါတယ္။


(Gef: The New Cath. Encyclopedia, vol.10 1967,USA+ßGVA ßGesearch Sheets.)

        RVA.ထုတ္လႊင့္ခ်က္မွ