Friday, October 5, 2012

အသီးတစ္ရာ၊ အညႇာတစ္ခု

    အသီးတစ္ရာ၊ အညႇာတစ္ခု ဆိုတဲ့ကမၻာ့ ဘာသာမ်ား ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ဘာသာတရားမ်ား ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္သူေတြ ၾကားေဆြးေႏြး ဖလွယ္ ျခင္း အစီအစဥ္ကို ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ကတည္း က Radio Veritas Asia က ထုတ္လႊင့္ ခဲ့ပါသည္။ 

      လူသားေတြရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားကို နားလည္ သေဘာ မေပါက္ဘဲ၊  လူဆိုတဲ့ သတၱ၀ါ အေၾကာင္း ဘယ္သူမွ နားမလည္ႏိုင္ပါလို႔ အဆို ရွိထားတဲ့ အတိုင္း ဘာသာတရားမ်ား အေၾကာင္း ေလ့လာျပီး လူ သတၱ၀ါဆိုတဲ့ မိမိကိုယ္ မိမိ နားလည္ သိရွိဖို႔ အျပင္ မိမိႏွင့္ ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္မႈ မတူတဲ့ တပါးသူေတြကို နားလည္ လက္ခံႏိုင္ဖို႔  ဦးတည္ခ်က္ တစ္ခု ျဖစ္တယ္။

    ေကာင္းမြန္တဲ့ေလာက ကမၻာသစ္နဲ႔ အစ ျပဳတယ္၊လို႕ေျပာစမွတ္ ရွိတဲ့ အတိုင္း၊ ဘာသာ တရား မ်ားကိုေလ့လာလို႕  သိရွိလာတဲ့ အတိုင္း တျခားသူမ်ားအား နားလည္ လက္ခံလာႏိုင္မႈနဲ႔ အတူတကြ ပူးေပါင္းကာ၊ လုပ္ေဆာင္သင့္တာ ေတြကို လုပ္ေဆာင္ၾကမယ္ ဆိုရင္ မနက္ျဖန္ရဲ႕ေကာင္း မြန္တဲ့ ကမၻာကို တည္ေဆာက္ရာမွာ အုတ္တစ္ခ်ပ္၊ သဲတစ္ပြင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕က အစျပဳ၊ ပါ၀င္ ႏိုင္ဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။

    ကမၻာ့ ဘာသာေတြ စုေပါင္းျပီး ဦးတည္ခ်က္ တစ္ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ အတြက္ ေဆြးေႏြး ညွိႏွိဳင္း လာၾကတာ ၊ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ေတာ့မွာျဖစ္ေပမယ့္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေခတ္မွာ ေတာ့ အလြန္ အမင္းေႏွာင့္ေႏွးေနပါေသး တယ္ဆိုရင္ မမွားပါဘူး။

    ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘာသာ ေပါင္းစံုမွ ဘာသာ၀င္ေတြ၊ အတူတကြေလ့လာ ေဆြးေႏြး ညိွႏိွုင္း ဖလွယ္မွု၊ ဆိုတာ Inter religious Dialogue ကို စနစ္တက် က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔  ေျမစမ္း ခရမ္းပ်ိဳးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ တစ္ဦးကို တစ္ဦး သိရွိ နားလည္ေလးစား လက္ခံ ႐ိုေသကာ၊အမ်ားကို အတူတကြ အက်ဳိးထိေရာက္ စြာ  ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေစဖို႔ ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ 

    စတုတၳ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့ ဘာသာ သာသနာ မတူတဲ့သူေတြနဲ႕ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံ ပူး ေပါင္းၿပီးေနထိုင္ရတဲ့ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ လူ႕ ေဘာင္ အဖြဲ႕အစည္းမွာေဆာင္ရန္ ၊ေ႐ွာင္ရန္ ကိစၥမ်ားကို သိ႐ွိ နားလည္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ ဘာသာ၀င္မဆို မိမိ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္ လက္ခံ ထားတဲ့ ဘာသာကပဲ အေကာင္းဆံုး၊ အမွန္ဆံုးလို႔ ယူဆ စၿမဲျဖစ္ပါတယ္။ ယခုလို မွတ္ယူထားတဲ့ အတြက္ ပုတ္ခတ္ေျပာဆို ေရးသားမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္တတ္ ၾကပါတယ္။ ဘာသာတရား အမ်ဳိးမ်ဳိးကို သက္၀င္ ယံုၾကည္သူ လူသား အခ်င္းခ်င္း မုန္းတီးၿပီး စိတ္၀မ္းကြဲစရာေတြျဖစ္ေပၚလာ တတ္ပါတယ္။ လူမ်ဳိးတူေပမဲ့ ကိုးကြယ္ေသာ ဘာသာမတူလို႔ စည္းလံုးမႈ ပ်က္ျပားၿပီး ဒုကၡ အမ်ဳိးမ်ဳိးကိုေတြ႕ ႀကံဳေနရတဲ့ ေဒသ အမ်ား အျပားကို ယေန႔ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္တဲ့ ဘာသာသူ အခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးကို တစ္ဦး ေလးစားၿပီး နားလည္မႈ႐ွိမွသာေဆာင္ဖို႔၊ ေ႐ွာင္ဖ႕ုိ ကိစၥမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ ပါလိမ့္မယ္။  လူမ်ဳိး ေရးအရ အားလံုးဟာ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းျဖစ္လို႔ စည္းလံုးႏိုင္ေပမဲ့ ဘာသာ ကိုးကြယ္တာ မတူလို႕ ရန္ေစာင္ၾက၊ ခ်ၾကနဲ႔ မစည္းလံုး ႏုိင္တာက ကိုးကြယ္ေနတဲ့ ဘာသာတရားရဲ႕ သြန္သင္မႈကို ဆန္႔က်င္မႈသာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

    - အခ်ဳပ္အားျဖင့္ေျပာရရင္ေတာ့ လူ ေတြအား လြတ္ေျမာက္မႈ ( ၿငိိမ္းခ်မ္းမႈေပးတဲ့ မွန္ကန္ျခင္း) သစၥာ တရားကို သိ႐ွိနားလည္ဖို႔ 

    - ယံုၾကည္ သက္၀င္မႈ မတူ၊ ဂိုဏ္းဂဏ မတူၾကတဲ့ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား အေၾကာင္း သိ႐ွိနား လည္ၿပီးေသြးစည္း ညီၫြတ္စြာ ဦးတည္ခ်က္ တစ္ခုကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ဖို ႔ျဖစ္ပါတယ္။ 


    - ဘာသာေရးဆိုတာ အထိမခံေ႐ႊပုဂံ အလြန္ႏူးညံ့ သိမ့္ေမြ႕တဲ့အရာျဖစ္ပါတယ္။ အ ထူးသျဖင့္ မိမိ မကိုးကြယ္ပဲ ေလ့လာ သင္ယူေနတဲ့ ဘာသာတရားရဲ႕ အေၾကာင္း ေျပာဆိုရတဲ့ အခါမွာ အလြန္ ခက္ခဲနက္နဲ လွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီစာကိုေရးသားတဲ့ အခါမွာ စကားလံုး အသံုး အ ႏႈန္းၾကမ္းတမ္း ႐ိုင္းဆိုင္း သြားျခင္းမ်ား၊ မွားယြင္း ျခင္း႐ိွပါက စာဖတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ နားလည္ သည္းခံ ခြင့္လြတ္ပါရန္ ဦးစြာ ေမတၱာ ရပ္ခံလိုပါသည္။ ဘာသာတရားမ်ား အေၾကာင္းနဲ႔   ျမန္မာ ဘာသာ စကားကို ေလ့လာ အေတြ႕ အႀကံဳ ယူဆဲ ျဖစ္တဲ့ အျပင္ ဘာသာစကားကေန ျမန္မာမႈျပဳတဲ့အခါ တစ္ခ်ဳိ႕ ေ၀ါဟာရေတြကို ဘာသာေရး စကား နဲ႔ အံ၀င္ခြင္က် မေတြ႕ႏိုင္လို႔ လိုအပ္ခ်က္ လႊဲမွားမႈမ်ားလည္း ႐ွိေနမွာ အမွန္ပင္။ ကၽြန္ေတာ့္ အ ေနနဲ႔  ျမန္မာဘာသာ စကားနဲ႔ တစ္ခုတည္း ေသာ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ေရဒီယိုဌာနမွာ အမႈထမ္းေနရေပမ့ဲ တစ္ယူသန္၊ တစ္ဖက္သတ္ သ ေဘာေဆာင္တာ မ႐ွိပါဘူး။ ကၽြန္ ေတာ့္ရဲ႕  အျမင္ ခံယူခ်က္နဲ႔ တိုင္းျပတိုင္း ကၽြန္ေတာ့္အျမင္သာ မွန္သည္လို႔ မဆိုလိုပါဘူး။ ဒီထက္ ယုတၱိ႐ွိတဲ့၊ သည္ထက္မွန္တဲ့ အျမင္႐ွိရင္လည္း တင္ျပ ေဆြး ေႏြးေစလိုပါသည္။ အၿမဲတမ္းႀကိဳဆို လက္ခံလ်က္ ႐ွိပါသည္။ ဆိုလိုတာက ကၽြန္ေတာ္ လက္လွမ္းမွီ သေလာက္ေလ့လာစမ္း စစ္ၿပီး နားလည္သည့္ အတိုင္း ႐ွင္းလင္း တင္ျပတာျဖစ္သည့္ အတြက္ စာဖတ္သူတို႔ သ ေဘာတူညီတာလည္း ႐ွိမွာျဖစ္သလို သေဘာ မတူတာလည္း ႐ွိမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုလိုခ်င္ပါတယ္။  ႏူညံ့ သိမ္ေမြ႕ နက္နဲ႔လွတဲ့ အားလံုးေသာ ဘာသာတရားမ်ားနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး ေယဘုယ် သေဘာတရားမ်ား ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ားကို ဖတ္႐ႈရတဲ့ အခါမွာ၊ တင္ျပခ်က္ေတြက ႏုနယ္ေသးတယ္လို႔ ယူဆ၍လည္း၊ သူ႕အတိုင္း အဆနဲ႔သူ ႐ွိမွာေပါ့ ဆိုၿပီး နားလည္ေပးေစလိုတယ္။ အစဥ္ ေျပလို႔ ဗဟုသုတ ရတယ္။ ဆင္ျခင္စရာ ေတြ ရ႐ွိသြားတယ္ ဆိုရင္လည္း ဆက္လက္ ဖတ္႐ႈ႕ရင္းနဲ႔ အားေပးပါလို ႔ေတာင္းခံျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 

    ဘာသာတရားတိုင္းမွာ အယူအဆေရးရာ အရ မတူညီမႈေတြ အသီးသီး႐ွိၾကပါတယ္။ ဘယ္ဘာသာ၊ ဘယ္ဂိုဏ္းရဲ႕ အယူအဆပဲျဖစ္ ျဖစ္၊ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရဲ႔အယူ အဆတစ္ရပ္  အေနနဲ႔သာ တင္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာေပါင္းစံု၊ ဂိုဏ္းေပါင္းစံုအေၾကာင္းေျပာဆိုေလ့လာတဲ့အခါ  openmind လို ႔ေျပာတဲ့ ဖြင့္ထားေသာ ႏွလံုးသားရွိဖို႔ လိုတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္ ။

       ဖြင့္ထားတဲ့ စိတ္ႏွလံုးသားရွိတဲ့ သူတိုင္းဟာလည္း အယူ၀ါဒ အမ်ိဳးစံု၊ ဒႆန အဖံုဖံုကို ေလ့လာတဲ့သူ ျဖစ္တယ္လို ႔ေျပာၾကပါတယ္။
 
    ဖြင့္ထားတဲ့ စိတ္ႏွလံုးသားဆိုတာက ဖြင့္ထားတဲ့ တံခါးေပါက္႐ွိတဲ့ အိမ္နဲ႔ တူပါတယ္။ ဖြင့္ထားတဲ့ တံခါးေပါက္႐ွိတဲ့ အိမ္ဟာ ေရာက္လာ တဲ့ ဧည့္သည္ကို ဖိတ္ေခၚ လက္ခံျခင္း ႐ွိသလို၊ ဖြင့္ထားတဲ့ စိတ္ႏွလံုးသား႐ွိတဲ့ သူဟာ ေရာက္ လာတဲ့ အေတြးအျမင္ အယူအဆကို ဖိတ္ေခၚ ဆန္းစစ္ေလ့လာတဲ့ သေဘာ ႐ွိပါတယ္။

                ပိတ္ထားတဲ့ စိတ္ႏွလံုးသား႐ွိတဲ့ သူဟာ အယူ၀ါဒ တစ္စံုတစ္ခုကို ႏွီးေႏွာလက္ခံ သိမ္းပိုက္ ထားၿပီးတဲ့ေနာက္ မိမိနဲ႔မတူတဲ့ အ ျခားေသာ အယူ၀ါဒေတြကို ပုတ္ခတ္လို႔ ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အျပစ္တင္ဖို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေလ့လာ ႐ွာေဖြသူတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖြင့္ထားတဲ့ ႏွလံုးသား႐ွိတဲ့ သူဟာ ႐ိုးသားၿပီး အား ဂလိကို မလိုလားသူျဖစ္ပါတယ္။ တည့္မတ္တဲ့ စိတ္ထားနဲ႕ ေလာက သဘာ၀ကိုစူး စမ္းတတ္ပါတယ္။ ဖြင့္ထားတဲ့ႏွလံုးသားက ေတာ့ မိမိကိုယ္တိုင္ ဘာသာ အယူ၀ါဒတစ္စံု တစ္ခုကို လက္ခံထားေပမဲ့ ဘာသာအယူ၀ါဒ အျပင္ အ ျခားေသာ အယူ၀ါဒမ်ားကိုလည္း နားလည္ သေဘာေပါက္ေအာင္ေလ့လာ တတ္သူျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ႏွလံုးသား ႀကီးသူ ျဖစ္ပါတယ္။ 

               “အသီးတစ္ရာ အၫ ႇာတစ္ခု”ကို ဖြင့္ ထားတဲ့ႏွလံုးသားနဲ႔ ဖတ္႐ႈ႕ၿပီး၊ လူသားအခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးကို တစ္ဦး နားလည္ လက္ခံၾကပါစို႔။ နားလည္ လက္ခံမႈနဲ႕ အတူ စုေပါင္း ညီၫြတ္မႈနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကိုေဆာင္ၾကဥ္ ၾကပါစို႔။


                ခြန္အား