Tuesday, October 30, 2012

ရဟႏၲာအေပါင္းပြဲ


     All Saints Day လ ို႔ ေျပာတဲ့ “ရဟႏၲာအ ေပါင္းပြဲ”ကို ႏို၀င္ဘာလမွာ  က်င္းပၾကပါတယ္။ ဒီပြဲကို က်င္းပရျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အသင္းေတာ္ထဲမွာ  အထင္ကရ ရဟႏၲာေတြ အမ်ားႀကီးရွိၿပီး သူတို႔ရဲ႕ ပြဲရက္အတိုင္း  ဘာသာ၀င္မ်ားက ပြဲက်င္းပတယ္။ ၾကည္ညိဳေလးစားမႈ၊ သဒၶါၾကည္ညိဳမႈ ကိုျပ ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လို႔ ရဟႏၲာေတြက မ်ားစြာရွိေတာ့ ရဟႏၲာတစ္ပါးစီတိုင္းကို ရက္သတ္မွတ္ေပးဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အသင္းေတာ္ကလည္း လူသိ ထင္ရွားမဟုတ္တဲ့ ရဟႏၲာေတြ၊ လူေတြ မသိေပမယ့္လို႔ ဘုရားသခင္သာသိတဲ့  ရဟႏၲာေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ေန႔စဥ္ ပိုမိုမ်ား ျပားလာတဲ့ ရဟႏၲာ အားလံုးကို  သတိရ ဂုဏ္ျပဳဖို႔နဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈနဲ႔ ဆုေတာင္းေပးမႈကို ေတာင္းခံဖို႔ “ရဟႏၲာအေပါင္းပြဲ”ကို ေအဒီ. . . ၈၀၀က တည္းက ႏို၀င္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပေစခဲ့တာ ယေန႔ထိ ပါပဲ။

    ဒီပြဲ က်င္းပျခင္းရဲ႕ ေနာက္အေၾကာင္းအရင္း တစ္ခုကေတာ့   ေလာကမွာ  အသက္ရွင္ေနထိုင္ ၾကတဲ့သူ မ်ား၊ လူ႔ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြ၊ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္းေတြ၊ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းေတြ ၾကားကေန ခရစ္ေတာ္အား ေနာက္ဆံုး တိုင္ေအာင္ သစၥာရွိ သြားရန္ အားေပးဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။

    ဒီေန႔ က်င္းပတဲ့ ရဟႏၲာတခ်ိဳ႕ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိခဲ့တဲ့  ပုဂၢိဳလ္ေတြျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ အတူ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အလယ္မွာ ေနထိုင္သြားတယ္။ ကၽြန္ ေတာ္တို႔လိုပဲ သူတို႔ရဲ႕ေန႔စဥ္ ဘ၀အသက္တာမွာ တစ္ခါတစ္ရံ က်ဆံုးတာေတြလည္း ရွိခဲ့တာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ကူညီေစာင္မမႈနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ၀ိညာဥ္ေရး၊ ဘာသာေရး အသက္တာကို အဆံုးထိေအာင္ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့ၾကသူ မ်ားျဖစ္ပါတယ္။

    ဒီေန႔ သူတို႔က ေကာင္းကင္ကေနၿပီး  ကၽြန္ ေတာ္တို႔ကိုေျပာေနတဲ့ သတင္းစကားကေတာ့ “မ ေၾကာက္ ၾကနဲ႔၊ စိတ္ဓာတ္ မက်နဲ႔။ ငါတို႔ဟာလည္း မင္း တို႔လိုပဲ အျပစ္ရွိခဲ့တဲ့၊ အားနည္းခဲ့တဲ့ သူေတြပါ။ ဒါ ေတာင္မွ ဘုရားရဲ႕ တန္ခိုးေတာ္နဲ႔ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္ အားျဖင့္တို႔ဟာ  ကယ္တင္ျခင္း ခံခဲ့ရတယ္။  ဆက္လက္ ႐ုန္းကန္ တြန္းလွန္ပါ။ ငါတို႔က ေကာင္းကင္ဘံုကေန ဘုရားသခင္ဆီကို မင္းတို႔အတြက္ ဆုေတာင္းေပးရင္း၊  မင္းတို႔ကို ကူညီေနပါတယ္။ အံ့ၾသစရာေကာင္း ေလာက္တဲ့ ဆုေက်းဇူး၊ ဆုလဒ္ဟာ  မင္းတို႔အတြက္ ဒီ ေနရာမွာ အဆင္သင့္ ရွိေနပါတယ္”

    ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလာကထဲမွာ အသက္ရွင္ေနတဲ့ အခ်ိန္ တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦးက မတူညီၾကတာ ႐ႈေထာင့္ မ်ိဳးစံုျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္တယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ကုန္သည္၊ တခ်ိဳ႕က အစိုးရ အမႈထမ္း၊  တခ်ိဳ႕က် ေတာ့ ငယ္ေသးေပမယ့္  အသက္အရြယ္ႀကီးတဲ့ လူေတြလည္း မ်ားစြာ ရွိေနပါတယ္။ အိမ္ေထာင္သည္ေတြလည္း ရွိသလို၊ လူလြတ္ေတြလည္း မ်ားစြာရွိပါတယ္။ ဒီလို တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ မတူေပမယ့္လို႔  ခရစ္ယာန္ေတြမွာ တူညီတဲ့ အခ်က္တစ္ခုရွိပါတယ္။ ဒါက ေတာ့  အားလံုးဟာ သန္႔ရွင္းမြန္ျမတ္တဲ့သူျဖစ္ဖို႔၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ လူသားအားလံုးဟာ  ရဟႏၲာ ျဖစ္ဖို႔  ေခၚေတာ္မူျခင္း ခံရပါတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။

    ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုးက “ဟ - ငါလုိ လူက ရဟႏၲာျဖစ္မလား၊ သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္ႏိုင္ ပါ့မလား” လို႔ ေစာဒက တက္၊ ေမးခြန္း ထုတ္ၾကပါလိမ့္မယ္။

    အေျဖကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျဖစ္ႏိုင္႐ံု တင္မကဘူး။ ျဖစ္ကိုလည္းျဖစ္ရပါမယ္။ ေကာင္းကင္ ထာ၀ရ သုခ ခ်မ္းသာ၌ ဘုရားရွင္၏ ဘ၀ အသက္တာတြင္ ပါ၀င္ေ၀မွ်ရန္ သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္သူ (သို႔) ရဟႏၲာျဖစ္ရန္ ဆိုတဲ့ အခ်က္အတြက္  ဘုရားသခင္ကေလာကထဲတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုထား တာျဖစ္ပါတယ္။    အရွင္ သူေတာ္ျမတ္၊ ရဟႏၲာအေပါင္းပြဲ က်င္းပေနခ်ိန္ အဲဒီ ပုဂၢိဳလ္ေတာ္ျမတ္ေတြဟာ ဘာေၾကာင့္၊ ဘယ္ ပါရမီေၾကာင့္၊ သူေတာ္ျမတ္ ရဟႏၲာမ်ားျဖစ္ သြားၾကတာလဲဆိုရင္ “ခရစ္ေတာ္ေဟာခဲ့တဲ့ မဂၤလာ” တရားေတာ္ေၾကာင့္ ပါပဲလို႔  ေျဖရ ပါလိမ့္မယ္။ ဒီတရား ေတာ္ဟာ ခရစ္ယာန္ တရားေတာ္ရဲ႕ အႏွစ္သာရ သို႔မဟုတ္ ဓမၼအျမဳေတ ျဖစ္ပါတယ္။

    တစ္နည္းေျပာရမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပြဲက်င္းပတဲ့ ရဟႏၲာေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူသား ေတြဟာလည္း ရဟႏၲာအျဖစ္ကို ရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖို႔ ဘုရားသခင္က အလိုရွိတယ္။ သတ္မွတ္ ထားတယ္။ ေခၚထားတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို သတိေပးေနပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဘ၀အသက္တာဟာ ေသၿပီးတဲ့ အခါမွာ  ထာ၀ရသုခ ခ်မ္းသာကို ခံစားရရွိမယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳး၊ ဘ၀ အသက္တာမ်ိဳးနဲ႔ ေနထိုင္ အသက္ရွင္ရမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို သတိေပး ျခင္းပင္ျဖစ္ပါတယ္။
                  RVA ထုတ္လႊင့္ခ်က္မွ