Tuesday, October 30, 2012

ရဟႏၲာအေပါင္းပြဲ


     All Saints Day လ ို႔ ေျပာတဲ့ “ရဟႏၲာအ ေပါင္းပြဲ”ကို ႏို၀င္ဘာလမွာ  က်င္းပၾကပါတယ္။ ဒီပြဲကို က်င္းပရျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အသင္းေတာ္ထဲမွာ  အထင္ကရ ရဟႏၲာေတြ အမ်ားႀကီးရွိၿပီး သူတို႔ရဲ႕ ပြဲရက္အတိုင္း  ဘာသာ၀င္မ်ားက ပြဲက်င္းပတယ္။ ၾကည္ညိဳေလးစားမႈ၊ သဒၶါၾကည္ညိဳမႈ ကိုျပ ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လို႔ ရဟႏၲာေတြက မ်ားစြာရွိေတာ့ ရဟႏၲာတစ္ပါးစီတိုင္းကို ရက္သတ္မွတ္ေပးဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အသင္းေတာ္ကလည္း လူသိ ထင္ရွားမဟုတ္တဲ့ ရဟႏၲာေတြ၊ လူေတြ မသိေပမယ့္လို႔ ဘုရားသခင္သာသိတဲ့  ရဟႏၲာေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ေန႔စဥ္ ပိုမိုမ်ား ျပားလာတဲ့ ရဟႏၲာ အားလံုးကို  သတိရ ဂုဏ္ျပဳဖို႔နဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈနဲ႔ ဆုေတာင္းေပးမႈကို ေတာင္းခံဖို႔ “ရဟႏၲာအေပါင္းပြဲ”ကို ေအဒီ. . . ၈၀၀က တည္းက ႏို၀င္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပေစခဲ့တာ ယေန႔ထိ ပါပဲ။

    ဒီပြဲ က်င္းပျခင္းရဲ႕ ေနာက္အေၾကာင္းအရင္း တစ္ခုကေတာ့   ေလာကမွာ  အသက္ရွင္ေနထိုင္ ၾကတဲ့သူ မ်ား၊ လူ႔ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြ၊ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္းေတြ၊ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းေတြ ၾကားကေန ခရစ္ေတာ္အား ေနာက္ဆံုး တိုင္ေအာင္ သစၥာရွိ သြားရန္ အားေပးဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။

    ဒီေန႔ က်င္းပတဲ့ ရဟႏၲာတခ်ိဳ႕ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိခဲ့တဲ့  ပုဂၢိဳလ္ေတြျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ အတူ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အလယ္မွာ ေနထိုင္သြားတယ္။ ကၽြန္ ေတာ္တို႔လိုပဲ သူတို႔ရဲ႕ေန႔စဥ္ ဘ၀အသက္တာမွာ တစ္ခါတစ္ရံ က်ဆံုးတာေတြလည္း ရွိခဲ့တာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ကူညီေစာင္မမႈနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ၀ိညာဥ္ေရး၊ ဘာသာေရး အသက္တာကို အဆံုးထိေအာင္ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့ၾကသူ မ်ားျဖစ္ပါတယ္။

    ဒီေန႔ သူတို႔က ေကာင္းကင္ကေနၿပီး  ကၽြန္ ေတာ္တို႔ကိုေျပာေနတဲ့ သတင္းစကားကေတာ့ “မ ေၾကာက္ ၾကနဲ႔၊ စိတ္ဓာတ္ မက်နဲ႔။ ငါတို႔ဟာလည္း မင္း တို႔လိုပဲ အျပစ္ရွိခဲ့တဲ့၊ အားနည္းခဲ့တဲ့ သူေတြပါ။ ဒါ ေတာင္မွ ဘုရားရဲ႕ တန္ခိုးေတာ္နဲ႔ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္ အားျဖင့္တို႔ဟာ  ကယ္တင္ျခင္း ခံခဲ့ရတယ္။  ဆက္လက္ ႐ုန္းကန္ တြန္းလွန္ပါ။ ငါတို႔က ေကာင္းကင္ဘံုကေန ဘုရားသခင္ဆီကို မင္းတို႔အတြက္ ဆုေတာင္းေပးရင္း၊  မင္းတို႔ကို ကူညီေနပါတယ္။ အံ့ၾသစရာေကာင္း ေလာက္တဲ့ ဆုေက်းဇူး၊ ဆုလဒ္ဟာ  မင္းတို႔အတြက္ ဒီ ေနရာမွာ အဆင္သင့္ ရွိေနပါတယ္”

    ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလာကထဲမွာ အသက္ရွင္ေနတဲ့ အခ်ိန္ တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦးက မတူညီၾကတာ ႐ႈေထာင့္ မ်ိဳးစံုျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္တယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ကုန္သည္၊ တခ်ိဳ႕က အစိုးရ အမႈထမ္း၊  တခ်ိဳ႕က် ေတာ့ ငယ္ေသးေပမယ့္  အသက္အရြယ္ႀကီးတဲ့ လူေတြလည္း မ်ားစြာ ရွိေနပါတယ္။ အိမ္ေထာင္သည္ေတြလည္း ရွိသလို၊ လူလြတ္ေတြလည္း မ်ားစြာရွိပါတယ္။ ဒီလို တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ မတူေပမယ့္လို႔  ခရစ္ယာန္ေတြမွာ တူညီတဲ့ အခ်က္တစ္ခုရွိပါတယ္။ ဒါက ေတာ့  အားလံုးဟာ သန္႔ရွင္းမြန္ျမတ္တဲ့သူျဖစ္ဖို႔၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ လူသားအားလံုးဟာ  ရဟႏၲာ ျဖစ္ဖို႔  ေခၚေတာ္မူျခင္း ခံရပါတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။

    ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုးက “ဟ - ငါလုိ လူက ရဟႏၲာျဖစ္မလား၊ သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္ႏိုင္ ပါ့မလား” လို႔ ေစာဒက တက္၊ ေမးခြန္း ထုတ္ၾကပါလိမ့္မယ္။

    အေျဖကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျဖစ္ႏိုင္႐ံု တင္မကဘူး။ ျဖစ္ကိုလည္းျဖစ္ရပါမယ္။ ေကာင္းကင္ ထာ၀ရ သုခ ခ်မ္းသာ၌ ဘုရားရွင္၏ ဘ၀ အသက္တာတြင္ ပါ၀င္ေ၀မွ်ရန္ သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္သူ (သို႔) ရဟႏၲာျဖစ္ရန္ ဆိုတဲ့ အခ်က္အတြက္  ဘုရားသခင္ကေလာကထဲတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုထား တာျဖစ္ပါတယ္။    အရွင္ သူေတာ္ျမတ္၊ ရဟႏၲာအေပါင္းပြဲ က်င္းပေနခ်ိန္ အဲဒီ ပုဂၢိဳလ္ေတာ္ျမတ္ေတြဟာ ဘာေၾကာင့္၊ ဘယ္ ပါရမီေၾကာင့္၊ သူေတာ္ျမတ္ ရဟႏၲာမ်ားျဖစ္ သြားၾကတာလဲဆိုရင္ “ခရစ္ေတာ္ေဟာခဲ့တဲ့ မဂၤလာ” တရားေတာ္ေၾကာင့္ ပါပဲလို႔  ေျဖရ ပါလိမ့္မယ္။ ဒီတရား ေတာ္ဟာ ခရစ္ယာန္ တရားေတာ္ရဲ႕ အႏွစ္သာရ သို႔မဟုတ္ ဓမၼအျမဳေတ ျဖစ္ပါတယ္။

    တစ္နည္းေျပာရမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပြဲက်င္းပတဲ့ ရဟႏၲာေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူသား ေတြဟာလည္း ရဟႏၲာအျဖစ္ကို ရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖို႔ ဘုရားသခင္က အလိုရွိတယ္။ သတ္မွတ္ ထားတယ္။ ေခၚထားတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို သတိေပးေနပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဘ၀အသက္တာဟာ ေသၿပီးတဲ့ အခါမွာ  ထာ၀ရသုခ ခ်မ္းသာကို ခံစားရရွိမယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳး၊ ဘ၀ အသက္တာမ်ိဳးနဲ႔ ေနထိုင္ အသက္ရွင္ရမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို သတိေပး ျခင္းပင္ျဖစ္ပါတယ္။
                  RVA ထုတ္လႊင့္ခ်က္မွ

Read More...

Wednesday, October 24, 2012

ကမၻာ့ဘာသာမ်ားေလ့လာျခင္းႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းေဆြးေႏြးဖလွယ္ျခင္း

    လူသား မိသားစု၀င္အေနႏွင့္ တစ္ဦးကို တစ္ဦး ႐ိုေသေလးစားဖို႔နဲ႔ ယဥ္ေက်း ပ်ဴငွာစြာ ဆက္ဆံသင့္ ပါတယ္။ အျခား ယံုၾကည္သက္၀င္မႈ မတူညီသူေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဆက္ဆံျခင္းလို႔ ဆိုတဲ့ေနရာမွာ စိတ္ ေကာင္းႏွလံုးေကာင္းကို က်င့္သံုးျခင္းႏွင့္ အျခားသူ ေတြရဲ႕ ခံယူခ်က္မ်ားနဲ႔ ယံုၾကည္မႈမ်ား ကို ေဖာ္ျပတဲ့ေနရာမွာ  တရားဥပေဒ အတြင္းက အျခားသူတို႔ရဲ႕ လြတ္လပ္မႈကို ႐ိုေသေလးစားျခင္းကို ဆိုလိုပါတယ္။  အျခား ဘာသာ၀င္ေတြက ဘာေတြကို အမွန္တကယ္ ယံုၾကည္သလဲ ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က သိနားလည္ ထားဖို႔ေလ့လာျခင္းနဲ႔ အဲ့ဒီ ယံုၾကည္မႈေတြကို သူတို႔ရဲ႕ သေဘာတရားနဲ ႔ေဖာ္ျပမႈ အတိုင္း ထုတ္ေဖာ္ ႏိုင္ေစရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အျခားသူေတြရဲ႕ လူမႈေရး ဆိုင္ရာ က်င့္၀တ္၊ စည္းမ်ဥ္း၊ အစားေသာက္၊ အ၀တ္အစားတို႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မလိုအပ္ပဲ ထိခိုက္ေစာ္ကားမႈကို မ ျဖစ္ေစပဲ သူတို႔ရဲ႕ ခံယူခ်က္ကိုေလးစား ရပါမည္။ မိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္ရဲ႕ ယံုၾကည္မႈ၊ ခံယူခ်က္ စံထားမႈကို  တစ္ခါတစ္ရံ လိုက္နာဖို႔ ပ်က္ကြက္တတ္တာပဲ ဆိုတာ သတိထားၿပီး တျခားသူေတြရဲ႕ က်င့္ႀကံမႈကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စံႏႈန္းနဲ႔ ဘယ္ေတာ့မွႏိႈင္းယွဥ္မႈ မျပဳသင့္ပါဘူး။

    ပဋိပကၡကိုျဖစ္ေပၚေစတဲ့ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈေတြကို  ကာကြယ္ ဟန္႔တားဖို႔ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ ရပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဆက္ဆံေျပာဆိုေရးမွာ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေရွာင္ၾကဥ္ဖို႔ အၿမဲႀကိဳးစား ရွာေဖြ ရပါလိမ့္မယ္။

    ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး Matters of Faiths ယံုၾကည္ရာ အခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေျပာ ဆိုတဲ့အခါ လြယ္ကူစြာ နားလည္လြယ္တဲ့ အသံုးအႏႈန္း သံုးတတ္ျခင္း၊ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ ဒီကိစၥေတြ နားလည္တယ္ဆိုတဲ့ အသိနဲ႔ အသိတရားထားကာ ေျပာဆိုတတ္ရမယ္။ ဆိုလိုတာက-
  • မွန္ကန္တဲ့ အျပန္အလွန္ စကားေျပာဆိုျခင္း အတြက္ နားေထာင္ျခင္း သာမက ျပန္လည္ေျပာရျခင္းလည္းပဲ လိုအပ္တယ္၊ ရွိကို ရွိတယ္ဆိုတာကို သေဘာေပါက္ ထားရပါ့မယ္။
  • မိမိရဲ႕ယံုၾကည္မႈနဲ႔ ဘာသာတရားအေပၚ  သစၥာေစာင့္ သိမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး  ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ ရပါတယ္။
  • အျခားသူေတြရဲ႕ ယံုၾကည္မႈနဲ႔ အသိတရား က်င့္ႀကံမႈ ေတြကို မဟုတ္မမွန္ေျပာဆိုျခင္း ၊ ခ်ိဳးခ်ိဳးႏွိမ္ႏွိမ္ ဂုဏ္အ ေသေရ ပ်က္ေအာင္ ေျပာဆိုျခင္းတို႔ကို မျပဳလုပ္ရပါဘူး။
  • မဟုတ္ မမွန္ေျပာဆို တင္ျပမႈ၊ နားလည္မႈ လြဲမွား ေအာင္ျဖစ္ေစတာေတြ ကိုေတြ႔ႀကံဳ လာတဲ့အခါ မိမိရဲ႕ ဘာသာတရား၌ သာမက တစ္ပါးသူရဲ႕ ဘာသာတရားမွာလည္း  အမွန္ကို ျပင္ဆင္ေပး ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
  • ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားဟာ  ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ ရပါမယ္။
  • ဘာသာေပါင္းစံုႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲမ်ား၊ ေတြ႔ဆံုပြဲေတြမွာ  ပါ၀င္ တက္ေရာက္သူ အားလံုးရဲ႕  ဘာသာေရး သက္၀င္ယံုၾကည္မႈကို ႐ိုေသေလးစားတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို အာမခံေသခ်ာေစဖို႔က ထူးျခားတဲ့ တာ၀န္ ၀တၱရားတစ္ခုျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို အားလံုးက လက္ခံရပါလိမ့္မယ္။
    လူ႔ သေဘာသဘာ၀ အရ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုးဟာ - မိမိတို႔ရဲ႕ ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္ေတြကို သူတစ္ပါးက နားလည္၊ ေလးစားဖို႔ လူ႔ဘာသာအရ အလိုရွိၾကပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ (ယံု ၾကည္မႈ) ဘာသာတရားကို သက္၀င္ယံုၾကည္ဖို႔ စည္း႐ံုးလိုတဲ့ ဆႏၵေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။

    အဲဒီလို စည္း႐ံုး မဲဆြယ္ႏိုင္ခြင့္ ရွိတယ္ဆိုတဲ့ ဘာသာေပါင္းစံုနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ိဳးမွာ- သူတစ္ပါးကိုစည္း႐ံုးတဲ့အခါမွာ တစ္ပါးသူရဲ႕လြတ္ လပ္မႈနဲ႔ သိကၡာကိုေလးစားၿပီး၊ ေစာင့္စည္းခ်ဳပ္တည္း မႈနဲ႔သာ  ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက
  • တစ္ျခားသူက “မိမိ ဘာသာေနပါရေစ။ မေႏွာင့္ ယွက္ပါနဲ႔လို႔”ေဖာ္ျပလာတဲ့ သူ႔ရဲ႕ အလိုဆႏၵ ကို ေလးစားဘို႔ျဖစ္ပါ တယ္။
  • ေနာက္တစ္ခ်က္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္ရဲ႕ဘာသာ အယူ၀ါဒ၊ အေတြးအျမင္၊ ထင္ျမင္ခ်က္ကိုပဲ တစ္ပါးသူ အေပၚတင္ျခင္းမ်ိဳး၊ အတင္းအက်ပ္ လက္ခံေစျခင္းမ်ိဳးကို ေရွာင္ၾကဥ္ေစဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အားနည္းၿပီး သိနားမလည္၊ ပညာမတတ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းတို႔ကို ေခါင္းပံု ျဖတ္တဲ့ ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ မိမိရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္ကို အဓမၼ လက္ခံ ေစျခင္းမ်ိဳးကို ေရွာင္ရွား ရပါမယ္။
  • ယဥ္ေက်း သိမ့္ေမြ႔ၿပီး သူတစ္ပါးရဲ႕ ခံစားခ်က္ကို သိသာလြယ္ဖို႔  မိမိရဲ႕ အာ႐ံုကိုလည္း ဖ်တ္ဖ်တ္ လတ္လတ္ ရွိေစရပါမယ္။
  • ၾကမ္းတမ္း ႐ုတ္ရင္းေသာ အျပဳအမူႏွင့္ စကား အသံုးအႏႈန္းမ်ား၊  ေျခာက္လွန္႔ျခင္းမ်ား (သူတစ္ပါး ဘာသာ) မ႐ိုးသားစြာ၊ ပါးနပ္စြာ ႀကိဳးကိုင္ျခင္းမ်ား၊ မမွန္မကန္ ေသာေဟာေျပာျခင္းမ်ားႏွင့္ မိမိရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ၾသဇာ အာဏာတို႔ကို အလြဲသံုးစား အသံုးျပဳျခင္းတို႔မွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ အဓမၼ အသံုးျပဳျခင္းတို႔မွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ (အျခားသူတို႔)၌ ရွိေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ သေဘာ မတူရန္ရွိသည့္ အခြင့္အေရး ကိုေလးစားရန္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ သေဘာတူရန္ မလိုအပ္ေသာ အ ျခားသူတို႔၏ အခြင့္အေရးကို ေလးစားရန္တို႔ ပင္ျဖစ္ပါ သည္။ ဆိုလိုတာက- ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အျမင္ကို သူတစ္ပါးက လက္ခံရမယ္ မဟုတ္ပါဘူး။

အတူတကြေနထိုင္ကာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကတာဆိုတာ လြယ္ကူတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာသာတရားဟာ ျပင္းထန္တဲ့ စိတ္လႈပ္ရွားမႈေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္တတ္ၿပီး အဲ့ဒီ စိတ္လႈပ္ရွားမႈေတြက ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္း ႏွင့္ အဖ်က္သေဘာဆန္တဲ့ အျပဳအမူေတြကို ဖန္တီး ေပးတတ္ ပါတယ္။

    ဒီလို အဖ်က္သေဘာနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚ လာတဲ့ေနရာမွာေတာ ့ နားလည္ တတ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေက်ေအးသင့္ျမတ္ျခင္း ဆိုတာကို ကၽြန္ ေတာ္တို႔ရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္းဆိုတဲ့  ဘာသာတရားနဲ႔ ျပန္လည္ျပဳႏိုင္ရပါမယ္။

ဘာသာတရား တစ္ခုရဲ႕  အစစ္မွန္ဆုံးေသာ အသီးအ ပြင့္ဟာ Healing လို႔ေျပာတဲ့  ကုသေပ်ာက္ကင္းေစ တတ္ျခင္း၊ Positive လို ႔ေခၚတဲ့ သံသယ မွားစရာ မလို။ အျပဳသေဘာနဲ႔ ျပည့္၀ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါတယ္။

မိမိတို႔ ယံုၾကည္သက္၀င္မႈကို ထိခုိက္ နစ္နာမႈ မရွိေစဘဲ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးကို အသိတရား ခံယူခ်က္တို႔မွာ ျပည့္စံုႂကြယ္၀ေစမယ့္ ေလ့လာစရာ အေတြးမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ ပြင့္လင္းမႈ ၊ေလးစားမႈနဲ႔ အတူတကြ နား ေထာင္ၾကမယ္၊ တုံ႔ျပန္ၾကမယ္ဆိုရင္ တကယ့္ မတူညီခ်က္ေတြကို ၀န္ခံႏိုင္ၾကၿပီးေရွ႕သို ႔ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

    ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တုန္းက အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စု Coloradoျပည္နယ္ Benedict ရေသ့ ေက်ာင္းကို ဗုဒၶဘာသာ၊ တိဘက္ ဗုဒၶဘာသာ၊ ဟိႏၵဴ၊ အေမရိကန္ တိုင္းရင္းသားဘာသာ၊ ႐ုရွ ၾသေသာ ေဒါက္၊ Botertanks နဲ႔ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာတို႔က ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ ကို Fr. Bam as Keating ဆိုတဲ့ ကက္သလစ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး တစ္ပါးက ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါတယ္။ အေၾကာင္းရင္းက စိတ္ၿငိမ္မႈမွာ စုေပါင္းၿပီး ကမၼဌာန္း႐ႈ၍ အဲဒီလို ကမၼဌာန္း႐ႈရာက ေတြ႔ႀကံဳရတဲ့ ၀ိညာဥ္ေရး ခရီးစဥ္(သို႔) ဘုရားတရား အ ေတြ႔အႀကံဳကို တင္ျပဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။                 အထူးသျဖင့္ မိမိတို႔ရဲ႕ သက္ဆိုင္တဲ့ ဘာသာ အစဥ္အလာက ၀ိညာဥ္ေရး၊ ဘုရားတရားေရးရာ အစီအစဥ္မွာ  ဘယ္အခ်က္ေတြက အေထာက္အကူ အ ျဖစ္ဆံုးလဲ ဆိုတာကို အခ်င္းခ်င္းေ၀မွ်ဖို႔ ပါပဲ။

၁၉၈၄ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းလည္း  မၾကာခဏ စုစည္းၿပီး အတူတကြ ကမၼဌာန္း ႐ႈ ဆုေတာင္းေမတၱာ ေတြျပဳၾကတဲ့ အတြက္ ဘာသာေတြမွာ ဘယ္အခ်က္ေတြက ဆင္တူၾကသလဲ (သို႔) ဘာသာေပါင္းစံုေခါင္းေဆာင္ေတြက ဘယ္အခ်က္ေတြဟာ ဆင္တူ ၾကတယ္လို႔ သ ေဘာတူမႈကို စံုစမ္း ရွာေဖြၾကပါတယ္။ ဒီလို ရွာေဖြၾကတဲ့အခါမွာ အခ်က္(၈)ခ်က္ကိုေတြ႕တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဲဒီ အခ်က္(၈)ခ်က္ကို ေ၀မွ် သြားလိုပါတယ္။
(၁) နံပါတ္(၁) အခ်က္ကေတာ့ ကမၻာ့ဘာသာ အားလံုးက Brahman, Allah အစစ္လို႔ေခၚတဲ့ ဘုရားသခင္သို႔ အားလံုးစံုကို တတ္ႏိုင္ေသာ အရွင္၊ မဟာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ၊ေထာက္ျပမႈက ငါေသာ အရာလို႔  သူတို႔ အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳး အဖံုဖံုေပးလိုက္တဲ့ Ultimate Reality မွားယြင္းမႈ ကင္းရန္ လံုး၀ျခားနားေသာ အစြန္ဆံုး အမွန္တရားကို ေတြ႕ ႀကံဳ ဆံုခဲ့ရမႈကို တစ္ညီ တစ္ၫြတ္တည္းခံ ခဲ့ၾကပါတယ္။
(၂) Ultimate Reality မွားယြင္းမႈ ကင္းရန္ လံုး၀ျခားနားေသာ အစြန္ဆံုး အမွန္တရားသည္လည္း  စိတ္ကူး၊ စိတ္သန္းေတြးေခၚမႈျဖစ္ေစ၊ အမည္နာမအားျဖင့္ျဖစ္ေစ ကန္႔သတ္၍ မရႏိုင္ဆိုတာကိုလည္း သေဘာတူ လက္ခံ ခဲ့ၾကပါတယ္။
(၃) အစြန္ဆံုး အမွန္တရားဟာ  အဆံုးမရွိေသာ သက္၀င္ ထက္ျမက္လာႏိုင္တဲ့ အရည္အေသြး Potentiality နဲ႔ အမွန္စစ္စစ္ တည္ရွိကာ ဘ၀ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လာႏိုင္မႈ (Actualization) တို႔ရဲ႕ အေျခခံျဖစ္တယ္ လို႔ တူညီမႈကို တင္ျပခဲ့ပါတယ္။
(၄) ယံုၾကည္သက္၀င္မႈFaith ဆိုတဲ့ Ultimate Reality အစြန္ဆံုး အမွန္တရားကို တုံ႔ျပန္ျခင္း၊ လက္ခံ ျခင္း၊ ဖြင့္လွစ္ ႀကိဳဆိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသေဘာတရား အရ ယံုၾကည္ သက္၀င္မႈ သဒၶါတရားဟာ Faith ယံု ၾကည္မႈစနစ္ Belief Systemတိုင္းရဲ႕ ေရွ႕က အရင္က်တယ္ဆိုတာကိုလည္း  တက္ေရာက္လာတဲ့ ဘာသာ ေရးေခါင္းေဆာင္ေတြက အတူတကြေတြ႔ျမင္ခဲ့ၾကပါ တယ္။
(၅) Enlightenment ဘက္သလင္ေယဇူး ပြင့္ျခင္း၊ Salvationလို ႔ေခၚတဲ့ ကယ္တင္ျခင္း ခ်မ္းသာ ႊTransformation အသြင္ေျပာင္းလဲျခင္း မဂၤလာရွိျခင္း၊ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာဆိုတဲ့ လူသားရဲ႕ လံုး၀ ဥႆုံ ခ်မ္းသာ မဂၤလာျပည့္စံုမႈ အတြက္ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္တဲ့  ထက္ျမက္တဲ့ စြမ္းအင္ဟာ လူသားတိုင္းမွာရွိပါတယ္။ ဘာသာတိုင္းက လက္ခံေၾကာင္း ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။
(၆) ဘုရားလို႔ ေယဘုယ်ေျပာၾကတဲ့ Ultimate Reality  အစြန္ဆံုး အမွန္တရားကို ဘာသာတရား က်င့္စဥ္မ်ားနဲ႔ သာမက အႏုပညာ သဘာ၀တရား လူသားအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္မႈမ်ား၊ သူတစ္ပါးအားေကာင္းက်ိဳးျပဳ အေစခံျခင္းတို႔ျဖင့္လည္း ေတြ႔ႀကံဳ ခံစားႏိုင္ပါတယ္။
(၇) လူသား အေျခအေနဟာ အစြန္ဆံုး အမွန္တရားကေန သီးျခား ကြဲျပားကာ ေတြ႔ႀကံဳ ထိေတြ႔ေနရျခင္း လူသား အေျခအေနဟာ မသိ နားမလည္ျခင္း၊ ေယာင္ ေယာင္မွားမွားျဖစ္ေနျခင္း၊ အားနည္းျခင္း၊ ဒုကၡေ၀ဒနာ ခံစားရျခင္းတို႔ရဲ႕ ေအာက္မွာ ရွိေနမွာျဖစ္တယ္။ 
(၈) ွSpiritual Life လို ႔ေျပာတဲ့ ၀ိညာဥ္ေရး ဘာသာတရားေရး အသက္တာမွာ စည္းစနစ္ က်တဲ့ က်င့္ႀကံမႈဟာ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ လွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း  ဘာသာတရားေရးမွာ  ေအာင္ျမင္မႈကို ဆြတ္ခူးႏိုင္တာဟာ တစ္စံု တစ္ဦးရဲ႕ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈ ရလဒ္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားလို ႔ေယဘူယ်ေခၚတဲ့ အစြန္ဆံုး အမွန္တရားနဲ႔  တစ္လံုး တစ္၀တည္းျဖစ္ျခင္းရဲ႕  အေတြ႔အႀကံဳက ရလာဒ္သာျဖစ္ပါတယ္။ ရွင္းလင္းေအာင္ မူရင္းစကားနဲ႔ တင္ျပရရင္ေတာ့ -
Spritual Attainment is not the result of me is own efforts but the result of the experience of men with Ultimate Reality လို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရရင္ ဘုရားတရားေရးရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္က ဘုရားသခင္နဲ ႔ေပါင္းစပ္ၿပီး တစ္လံုး တစ္၀တည္းျဖစ္ျခင္း ကေန စင္ၾကယ္ေစဖို ႔ျဖစ္ပါတယ္လို႔ ဆိုလိုျခင္းျဖစ္တယ္။

အထက္က တင္ျပခဲ့တဲ့ အခ်က္မ်ားဟာ  ၁၉၈၄-၈၅ မွာ ကမၻာ့ဘာသာတရားမ်ားရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ မိမိ ဘာသာတရား အလိုက္ စုေပါင္း ကမၼဌာန္း႐ႈ၊ ဆုေတာင္း ေမတၱာျပဳၾကရာကေန ရရွိတဲ့ “ဘာသာတရားတိုင္းမွာ တူညီတယ္”ဆိုတဲ့ ရလာဒ္ အခ်က္(၈) ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ အခု ဆက္လက္ၿပီး ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ေမလမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ဘာသာအခ်င္းခ်င္း နားလည္ေရး ႏွစ္ပတ္လည္ ကြန္ဖရင့္မွာ လိုက္က်င့္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထပ္မံ ရရွိခဲ့ ေသာ  တူညီတဲ့ အခ်က္မ်ားကို တင္ျပပါမယ္။

(က) ဘာသာတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုမွာ တူညီတဲ့ က်င့္ႀကံ လိုက္နာမႈ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့
(၁) ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျပသျခင္း။
(၂) သူတစ္ပါးအား ေကာင္းက်ိဳးျပဳ အေစခံျခင္း။
(၃) ကိုယ္က်င့္တရား ဆိုင္ရာ ပညတ္မ်ားႏွင့္ ပါရမီမ်ား က်င့္ႀကံျခင္း။
(၄) ကမၼဌာန္း ႐ႈပံု နည္းစနစ္မ်ားေလ့က်င့္ျခင္းႏွင့္ ၎င္း အေလ့အက်င့္ကို ပံုမွန္ လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းမ်ား။
(၅) အစားအစာ ကန္႔သတ္ စားေသာက္မႈႏွင့္ ေလ့က်င့္မႈကို ဂ႐ုျပဳျခင္း။
(၆) ၀ါေရွာင္ျခင္းႏွင့္ အသားေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။
(၇) သန္႔ရွင္းေသာ အမွတ္ လကၡဏာမ်ား၊ သီခ်င္း သီက်ဴးျခင္းႏွင့္ ေတးဂီတျမဴးဇစ္ အသံုးျပဳမႈတို႔၌ လိုက္က်င့္ႀကံျခင္း။
(၈) လက္ရွိ၊ ပစၥဳပၸဳန္ ကာလ၌ ေနထုိင္ အသက္ရွင္ျခင္း ႏွင့္ သတိ လက္မလြတ္ေစပဲ အၿမဲတမ္း အာ႐ံု သိရွိမႈတို႔ ၌ လိုက္က်င့္ျခင္း။ သတိ အစဥ္အၿမဲ ရွိျခင္း၊ ဆင္ျခင္ ေထာက္႐ႈ႕ ျခင္း။
(၉) ဘုရားဖူး ခရီးမ်ား သြားျခင္း။
(၁၀) ဘာသာေရးဆိုင္ရာ စာေပ က်မ္းဂန္မ်ား ေလ့လာျခင္းတို ႔ျဖစ္ပါတယ္။
တစ္ခ်ိဳ႕ဘာသာ၊ အစဥ္အလာမ်ားမွာေတာ့
(၁၁) အရည္အခ်င္းႏွင့္ျပည့္၀ေသာ ဆရာသမားတို႔ ႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္း။
(၁၂) ဘုရားတရား စကားလံုးမ်ား၊ ေ၀ါဟာရမ်ားကို အဆက္မျပတ္ ရြတ္ဆိုျခင္း။
(၁၃) တိတ္ဆိတ္၊ ၿငိမ္သက္မႈကို မၾကာခဏေစာင့္စည္းျခင္း၊
(၁၄) ကိုယ္ လက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ကခုန္ျခင္း။
(၁၅) အဆက္မျပတ္ သင္တန္းေပးေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း (Formative Community) တို႔၌ ေနထုိင္ျခင္း တို႔ဟာလည္း ထင္ရွား လွပါတယ္။

(ခ) Formal Practice of awareness စည္းမ်ဥ္းပံုစံ သတိ ပဌာန္း က်င့္ျခင္း(သို႔) သတိ မျပတ္ေအာင္ က်င့္ႀကံမႈေတြက ေန႔စဥ္ ဘ၀အသက္တာရဲ႕ ေက်ာင္းမွာ  အလုပ္ခြင္မွာ စသျဖင့္ က႑တိုင္းစီမွာလည္း ပါ၀င္ ခ်ဲ႕ထြင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ကမၼဌာန္း႐ႈ သတိပဌာန္း က်င့္ႀကံမႈကို ေန႔စဥ္ဘ၀ အသက္တာ လႈပ္ရွား ႐ုန္းကန္တဲ့ေနရာမွာ လက္ေတြ႔ က်င့္ႀကံရျခင္း ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းခြင္ထဲ ဆြဲသြင္းရမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ဟာ မရွိမ ျဖစ္ အေရးႀကီးေၾကာင္း။
(ဂ) မာန္ မာနမရွိျခင္း ၊ႏွိမ့္ခ်ျခင္း ၊ေက်းဇူး သိတတ္ျခင္း၊ စိတ္ကို ၾကည္လင္စြာ ထားျခင္း၊ ဟာသေႏွာတတ္ျခင္း၊ a sense of human တို႔ဟာ ဘုရား တရား ေရး အသက္တာမွာ မရွိ မျဖစ္ သေလာက္  အေရးႀကီးတယ္လို႔ လက္ခံၾကျခင္း။

(ဃ) ဆုေတာင္းပတၳနာျပဳျခင္း။ (Prayer) ဆိုတာ ဘုရားလို႔ ေယဘူယ် အမည္ သတ္မွတ္ ယံုၾကည္ Ultimate Reality အဆံုးစြန္ အမွန္တရားႏွင့္ တစ္လံုး တစ္၀တည္းျဖစ္ျခင္း၊ ေပါင္းစပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း  အားလံုးက လက္ခံၾကပါတယ္။

တစ္လံုးတစ္၀တည္းေပါင္းစပ္တဲ့ အခါမွာ Ultimate Reality အဆံုးစြန္ အမွန္တရားက ပုဂၢိဳလ္အသြင္နဲ႔ ျဖစ္ ႏိုင္သလို ပုဂၢိဳလ္မဲ့တဲ့ အသြင္မ်ိဳးနဲ႔လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါမွ မဟုတ္ရင္ ၂မ်ိဳးလံုးထက္ေက်ာ္လြန္တဲ့  တစ္စံု တစ္ခုလည္းျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ သေဘာတူညီၾကပါတယ္။

ဒီေန႔ တင္ျပခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာကေတာ့  ဘာသာ ေပါင္းစံု ေခါင္းေဆာင္ ကိုယ္စားလွယ္ေတ ြ စုေပါင္းၿပီး ကမၼဌာန္း႐ႈ၊ ဆုေတာင္းေမတၱာျပဳရာက ရတဲ့ ရလာဒ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ့္ကို ကိုယ့္ေလွ်ာက္ေနတဲ့ လမ္းအသီးသီးမွာ မ်ားစြာေသာ တူညီမႈ၊ တစ္လမ္းတည္း သြားေနမႈ၊ သတိ မထားမိေပမယ့္ စုစည္းေပါင္းစည္း လာမႈေတြ ကို ေတြ႕ရတဲ့အခါမွာ ၀မ္းသာစရာ၊ အံ့ၾသစရာျဖစ္ ပါတယ္။

အမ်ားအားျဖင့္ကေတာ့ ဘာမွ တူညီေတာ့၊ စုစည္းတာ မရွိပါဘူးလို႔ အစကတည္းက ထင္ထား တတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလို တူညီတယ္ဆိုတဲ့ အခါက်မွ တစ္ဆင့္ခ်င္း မတူညီ ကြဲျပားတဲ့အတြက္ေတြ၊ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ ေနတဲ့ အခ်က္ေတြကို ေလ့လာေဆြးေႏြး ဖလွယ္ၾကရာက တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦးဟာ ေနထုိင္ ခင္မင္ ရင္းႏွီးၿပီး ဖလွယ္ၾကတုန္းကထက္ သာလြန္ေၾကာင္းေတြ႔ရပါတယ္။

မိမိရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ဘာေၾကာင့္ ယံုၾကည္သလဲ စသ ျဖင့္ အခ်က္အလက္တို႔ကို တင္ျပတဲ့အခါမွာ  သူတစ္ပါးကို မိမိ ဖက္ပါေအာင္ ႀကိဳးစား အားထုတ္မႈေတြ မပါ ေတာ့ပဲ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း၊ ႐ိုး႐ိုးသားသားနဲ ႔ျဖစ္လာပါတယ္။ မိမိတို႔ရဲ႕ ယံုၾကည္သက္၀င္မႈ၊ နားလည္မႈေတြကို အျခားအုပ္စုအား လက္ေဆာင္အျဖစ္ တင္ျပျခင္းမ်ိဳးသာ ျဖစ္လာေၾကာင္း  တင္ျပလိုက္ပါတယ္။
                
                      ၀ႆန္မိုး

Read More...

Sunday, October 21, 2012

ျမင့္ျမတ္ေသာေရတြင္းရဲ႕ဒ႑ာရီ

    သူေတာ္စင္ ၀င္နီဖရက္ (Blessed S.Winfred)ဆိုတဲ့ ကေလးမေလးဟာ ငယ္စဥ္ က ေလးဘ၀ အခ်ိန္ကတည္းက သူမရဲ႕ အပ်ိဳစင္ဘ၀ကို တသက္တာအတြက္ ဘုရားသခင္ထံ ဆပ္ကပ္ခဲ့ပါတယ္။

    တစ္ေန႔မွာ ဘုရင့္ရဲ႕သား ခရာဒိုးကပ္(စ္) (Cradocus)ရဲ႕ ရင္ထဲကို ၀ိညာဥ္ေရး ရန္သူနတ္ဆိုး ေရာက္လာၿပီး ၀င္နီဖရက္ကို မသန္႔ရွင္းေသာ ခ်စ္ျခင္းျဖင့္ အခြင့္အခါ ထူးတဲ့  တစ္ရက္ေသာ တနဂၤေႏြေန႔မွာ သူမဆီကို အလည္အပတ္သြားဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္။ သူမ မိဘေတြက သူမထက္ေစာၿပီး ဘုရားေက်ာင္းကို သြားႏွင့္ၾကၿပီ။ ခရာဒိုးကပ္(စ္)ဟာ သူမ ဘုရားကိုေပးထား တဲ့ကတိကို ေဖာက္ေက်ာ္မယ္ဆိုၿပီး ေသြးေဆာင္ဖို႔ လာခဲ့ပါတယ္။

    သူမဟာ ခရာဒိုးကပ္(စ္)ေရာက္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာ သူမတစ္ေယာက္တည္းပဲ ရွိေနတာမို႔ ဘယ္လိုမွ မတတ္သာတာနဲ႔  ဘုရင့္သားကိုေဖ်ာ္ေျဖဖို႔ အ၀တ္အစားကို သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ျပဳျပင္ အံုးမယ္ဆိုၿပီး ဥပါယ္တံမ်ဥ္နဲ႔ စီစဥ္ေနခ်ိန္မွာ ၀င္နီဖရက္ဟာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ တံခါးကေန ဘုရားေက်ာင္းဆီကို ခိုလံႈဖို႔ ထြက္ေျပး သြားခဲ့ပါတယ္။ ဘုရင့္ရဲ႕သားဟာ  သူမ ၾကန္႔ၾကာေနတာကို စိတ္မရွည္တဲ့အတြက္ သူမအခန္းကို ၀င္ရွာေတာ့ သူမ လြတ္ေျမာက္သြားၿပီကို သိလိုက္ရတယ္။ သူမေတာင္ေပၚ ကေန ေျပးဆင္းေနတာ ကိုေတြ႕လိုက္ရတဲ့ ဘုရင့္သားေတာ္ဟာ အမ်က္ ေဒါသ အလြန္ထြက္ၿပီး ျမင္းနဲ႔ ဒုန္းစိုင္းကာ သူမေနာက္ကို အမွီလိုက္ၿပီး ဦးေခါင္းကို ဓါးနဲ႔ တစ္ခ်က္တည္း ခုတ္လိုက္ ပါေတာ့တယ္။ ေခါင္းနဲ႔ ကိုယ္တျခားစီျဖစ္သြားၿပီး ၀င္နီဖရက္ေခါင္းဟာ ေတာင္ေအာက္က ဘုရား၀တ္ျပဳေနတဲ့ ဘုရားေက်ာင္းထဲ ေရာက္သြားပါေတာ့တယ္။

    ဘုန္းႀကီးနဲ႔ ဘုရား၀တ္ျပဳေနတဲ့သူေတြက ေသြးထြက္ သံယိုမႈကို အံ့ၾသၿပီး ၾကည့္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဦး ေခါင္းက်တဲ့ေနရာကေန ၾကည္လင္ေအးျမတဲ့ေရေတြ တသြင္သြင္ေပၚထြက္လာတာေတြ႕ရပါတယ္။

    အရင္တုန္းက အဲ့ဒီေနရာမွာ ေရရွားပါးတဲ့အတြက္ ေျခာက္ေသြ႕တဲ့ေတာင္ၾကား (DryValley)လို႔ အမည္တြင္ခဲ့တဲ့ အရပ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

              မယဥ္ေက်းတဲ့ အျပဳအမူေတြနဲ႔ ခရာဒိုးကပ္စ္ကို ၀မ္းနည္းေနတဲ့ မိဘႏွစ္ပါးက ၾကည့္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ၀တ္ျပဳ ဆုေတာင္းေနတဲ့ လူအုပ္ႀကီးက လူသတ္သမားကို ေကာင္းကင္ဘံုက လက္စားေခ်ဖို႔ ဆိုၿပီး က်ယ္ ေလာင္တဲ့ အသံေတြနဲ႔ ေအာ္ေနၾကတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ခရာဒိုးကပ္စ္ဟာ ေသြးစြန္းေနတဲ့ ဓါးကေသြးေတြကို စက္ဆုပ္ ရြံရွာဖြယ္ေကာင္းစြာ ျမက္ေတြေပၚကို သတ္ခ်လိုက္တယ္။ သူေတာ္စင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အက္(စ္) ဘန္းႏို (BlessedS.Benno)ဟာ  မစၦား ဆက္ကပ္ေန တဲ့အခ်ိန္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘုရားစင္ကေန ထြက္ခြာၿပီး သူေတာ္စင္မေလးရဲ႕ ႔ဦးေခါင္းကို တုန္ရီေနတဲ့လက္နဲ႔ သယ္လာၿပီးေတာင္ေပၚ ခရာဒိုးကပ္စ္ရွိတဲ့ဆီကို သယ္သြား ပါ ေတာ့တယ္။

    ဘုန္းႀကီးက ခရာဒိုးကပ္(စ္)ကို “ျမင့္ျမတ္တဲ့ မ်ိဳး႐ိုးရွိၿပီး အင္မတန္ ယုတ္မာတဲ့သူ၊ အပ်ိဳစင္ကိုရက္ စက္စြာ သတ္တဲ့သူ၊ ဒီအျဖစ္ဆိုးႀကီးကို ေနာင္တမရ တဲ့သူ”လို႔ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ၿပီး ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ဆက္ၿပီးေတာ့လည္း ဒါဟာေကာင္းကင္ဘံုက အဖခမည္း ေတာ္ဘုရားက လူမ်ားအတြက္ ပံုသက္ေသေပး လုိက္တာ ... သူသည္လည္း ေက်နပ္ေနလိမ့္မယ္လို႔ ထပ္ ေျပာျပ လိုက္ပါေသးတယ္။

    ခရာဒိုးကပ္(စ္)ဟာ အပ်ိဳစင္ကိုသတ္ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေသာ အိမ္ေတာ္ကို ေသြးနဲ႔ျဖန္းျခင္းအတြက္ သူရပ္ေနတဲ့ေနရာကေနၿပီး  ေျမႀကီးက ပြင့္လာကာ သူ႔ခႏၶာကိုယ္က ခ်က္ျခင္း မေသပဲ ေျမႀကီးထဲကို တျဖည္း ျဖည္း၀င္ သြားပါေတာ့တယ္။

    မိဘႏွစ္ပါးနဲ႔ လူအမ်ားကလည္း ၀မ္းနည္း ပူ ေဆြးၾကတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အက္စ္ဘန္းႏို (S.Benno)က လာဇ႐ုကို အသက္ျပန္ရွင္ေအာင္ လုပ္သကဲ့သို႔၊ ကမၻာေျမေပၚမွာလည္း ၀င္နီဖရက္ကို တစ္ႀကိမ္ သက္ေသျပေပးပါလို႔ တိုင္တည္ၿပီး ဦးေခါင္းနဲ႔ခႏၶာ ကိုယ္ကိုျပန္ထိထားၿပီး မိမိ၏ ၀တ္႐ံုနဲ႔အုပ္ကာ အဘ ဘုရားသခင္ကို ဆုေတာင္းလိုက္ပါတယ္။

    ဆက္လက္ၿပီး မစၦားကို  စိတ္ပါလက္ပါနဲ႔ ေဟာ ၾကားၿပီးတဲ့ အခါမွာ ဘုရားရွိခုိးေနတဲ့ ပရိသတ္ေရွ႕မွာ ဒီ အပ်ိဳစင္မေလးဟာ အိပ္ရာက ထလာတဲ့အတိုင္း သူ႔ ကိုယ္မွာရွိတဲ့ ဖုန္ေတြကိုခါၿပီး ထလာပါေတာ့တယ္။ မိဘႏွစ္ပါးနဲ႔ ပရိသတ္ေတြကလည္း သူမ လည္ပင္းနဲ႔ ဂုတ္ကိုၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ အပ္ခ်ည္ႀကိဳးမွ်င္ ေလာက္ ရွိတဲ့ အျဖဴေရာင္လိုင္း ကေလးပဲ ေတြ႕ရေတာ့တယ္။ ၀င္နီဖရက္ဟာ ေနာင္က်န္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာ မိမိဘ၀ကို အျခားသူေတာ္စင္မ်ားနဲ႔ အတူ ဘုရားအတြက္ အ ခ်ိန္ေတြကို ကုန္ဆံုးရင္း၊ ထူးျခားတဲ့တန္ခိုး လကၡဏာ ေတြနဲ႔ ဘုရားရဲ႕ ၾကည့္႐ႈျခင္းကို ခံခဲ့ရပါတယ္။

    ေရတြင္းနား ကေက်ာက္တံုးေတြဟာလည္း အံ့ၾသဖြယ္ရာနီတဲ့ေက်ာက္တံုးေတြျဖစ္သြား ခဲ့ပါတယ္။  ေသြးစြန္းခဲ့တဲ့ေပါင္းျမက္ေတြဟာလည္း ေမႊးရနံ႔ေတြရွိတဲ့ေပါင္းျမက္ အျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားၿပီး ကမၻာကုန္သေရြ႕ ထူးဆန္းစြာ ရွိေနပါေတာ့မယ္။
          
June Rose
Golden Legends for Christian Youth မွဘာသာျပန္ပါသည္။
 

Read More...

Thursday, October 18, 2012

သခၤါၤရႏွင့့္္လမ္းႏွစ္သြယ္

စိမ္းလန္းစိုစို ပင္ေညာင္ညိဳ
ဂိမၼာန္မြန္းတည့္ သူ႔အရြက္
ေျခာက္ေသြ႕လြင့္ပါး ေလ၌သြား၏ . . .

ရနံ႔ဆင္းစံုစြာ ပန္းမာလာ
မေႂကြခဏ သူ႔အလွ
ပြင့္ဖတ္ႏြမ္းေလ ေျမသို႔ေစ၏ . . .

လွပပံုေဆာင္ မိုးတိမ္ေတာင္
အသူရာေနမင္း အိပ္တန္းဆင္းေတာ့
ခဏတြင္းပ်က္ျပယ္ အလွကြယ္၏ . . .

သက္ရွိထင္ရွား သင္လူသား
ထာ၀ရမၿမဲ သခၤါရထဲမွာ
အပုပ္ေကာင္ ႐ုပ္ေဆာင္
လူ႔ေဘာင္ ေလာက
အို၊ နာ၊ ေသရ၊ တမလြန္ၾကလွ်င္
ေကာင္းကင္၊ ငရဲ ဘာေရြးမလဲ . . .။

ဆီးလ္ဘတ္(ဆင္လူး)

Read More...

Thursday, October 11, 2012

စိန္ပီတာ၏ သံႀကိဳးႀကီးမ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ မွ ရဟႏၲာ အားလံုးတို႔၏ အထြတ္အျမတ္ (အိမ္ေရွ႕မင္းသား) ဟုၫႊန္းဆို ခံရေသာ ရဟႏၲာႀကီးစိန္ပီတာသည္အ သက္ရွင္စဥ္    ကာလက၊ ဘုရားရွင္ ၏ေကာင္းသတင္းမ်ား ေဟာၾကားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ေရာမ အက်ဥ္းေထာင္ႀကီးမ်ားထဲသို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ အက်ဥ္းက်ခံ ခဲ့ရရွာသည္။ ေထာင္ထဲတြင္ လည္းေလးလံေသာ ႀကီးမားေသာ သံႀကိဳးႀကီးမ်ား အနက္၊ ပ်က္စီး ယိုယြင္းျခင္းမရွိေသာ ထူးျခားေသာသံႀကိဳးႀကီး တစ္စံုကို ၊ေရွးဦး ခရစ္ယာန္မ်ား၏ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယေန႔တုိင္ အ ေကာင္းပကတိ က်န္ရွိေနပါသည္။ ယေန႔တိုင္ ေရာမၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ စိန္ပီတာအက္(ဒ္)ဗင္ကူလ ာ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၌ အေလးအ ျမတ္ ထိန္းသိမ္း ထားပါသည္။
 
ေရွးေရာမေခတ္ ဘုရင္မ်ား၏ ခမ္းနားေသာ ေတာ္၀င္ေရခ်ိဳးခန္းႀကီး မ်ားျဖစ္ေသာၾတာဂ်န္ ခန္းမေဆာင္ (Trajan's baths) ႀကီးမ်ား  အေပၚ၌ ငံုလ်က္ ဤဘုရားေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို တည္ေဆာက္ ထားပါသည္။ ၅ ရာစုႏွစ္ အလယ္ပိုင္းေလာက္တြင္ေရာမ မင္းသမီးယူ ေဒါ့စီးယား (Eudoxia) မွျပန္လည္၍ ခန္းနား လွပစြာ မြမ္းမံျပင္ဆင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဤဘုရား ေက်ာင္းႀကီးကို ထိုစဥ္က ယူေဒါ့စီးယားဘုရား  ေက်ာင္းဟုေခၚတြင္ ခဲ့ၾကသည္။

ၾသဂုတ္လ (၁)ရက္ေန႔ သည္ေရွးအခါကေရာမနတ္ဘုရားမ်ား၏ ပြဲေန႔ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္းေရာမ ဘုရင္ႀကီး ၾသဂတ္(စ္)တပ္(စ)လတ္ တက္ေရာက္ေသာ အခါ တရားေတာ္အတြက္ အသက္ေပးသြားေသာ သူ ေတာ္စင္ႀကီး စိန္ပီတာအတြက္ ဤေန႔ကို ပြဲေန႔ အျဖစ္ အစားထိုး သတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ စိန္ပီတာသည္ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္၏ ပထမဆံုးေသာေရာမျပည္၏ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ စိန္ပီတာသည္ေရာမျပည္တြင္း၌ သာမက အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လိုက္လံ၍ ဘုရားရွင္၏ေဒသနာေတာ္ကိုေဟာၾကားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လူအမ်ား၏ ခ်စ္ၾကည္ေလးစားမႈကို ခံရသည္။ သူ၏ေဟာၾကား ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္မ်ား ပိုမို တိုးပြားလာခဲ့သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ နတ္ဘုရားကို ကိုးကြယ္ေသာ ေရာမဘုရင္တို႔သည္ အႀကိမ္ႀကိမ္ စိန္ပီတာကို အက်ဥ္းေထာင္ အတြင္းသို႔ ထည့္သြင္း ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခဲ့ၾကသည္။ သည့္ေနာက္ေလးလံေသာ သံႀကိဳးႀကီးမ်ားႏွင့္ ခ်ီေႏွာင္ခါ ႐ိုက္ႏွက္ႏွိပ္စက္ ခဲ့ၾကသည္။ေနာက္ဆံုး ရက္စက္စြာေသဒါဏ္ေပးလိုက္ ၾကသည္။ စိန္ပီတာကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခဲ့ေသာ သံႀကိဳးႀကီးသည္ အခုိင္အခန္႔ျပဳလုပ္ထားၿပီးႏွစ္ပိုင္း ခြဲျခား   ထားသည္ကိုေတြ႔ရသည္။    အေပၚပိုင္း လက္ကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ေသာ သံႀကိဳးႀကီး၌ သံကြင္းႀကီးေပါင္း ဆယ့္တစ္ကြင္း ပါရွိသည္။ ထုိ သံကြင္းႀကီးမ်ား၏ အရင္းပိုင္းကိုေျခေထာက္သို႔ေရာက္ေအာင္ သံကြင္းငယ္(၂၃)ကြင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ထားပါသည္။ ထိုသံႀကိဳးရွည္ႀကီး၏ ထိပ္ဆံုး၌ လည္ပင္းကို စြပ္ထားရန္ ထက္၀က္ခန္႔ ပြင့္ေနေသာ လျခမ္းပံု သံကြင္းႀကီးတစ္ခုကို ထိပ္ဆံုး၌ တပ္ဆင္ထားပါသည္။ ထိုသံကြင္းႀကီး ကိုေျခႏွင့္ လက္မ်ားကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေသာ သံႀကိဳးႀကီးမ်ားႏွင့္ အခိုင္အခန္႔ ဆက္ႏြယ္တုတ္ ေႏွာင္ ထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဤေတာင္ ႀကီး၌ အက်ဥ္းက်ခံရသူမ်ားသည္ မည္သို႔မွ် ထြက္ေျပး၍ မရေတာ့ပါ။ သို႔ေသာ္ တစ္ခါက ရဟႏၲာႀကီး စိန္ေပါ(လ္)အားသံႀကိဳးႏွင့္ ခ်ည္ ေႏွာင္ထားစဥ္သူ၏ ဆုေတာင္းျခင္း၊ အနစ္နာခံျခင္းႏွင့္ လူအမ်ားအတြက္ေလာက၌ ထူးကဲစြာ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ ရဦးမည္ကိုဘုရားရွင္မွ သိျမင္ေသာေၾကာင့္ေကာင္းကင္ တမန္ ေတာ္မ်ားကိုေစလႊတ္ခါ ထိုသံႀကိႀကီးမ်ားကိုေျဖလႊတ္လိုက္ၿပီး အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွ လြတ္ ေျမာက္ေစခဲ့သည္ ။ေရွးအစဥ္ အဆက္မွ စတင္၍ ရဟန္းမင္းႀကီးမ်ားသည္ ဤသံႀကိဳး မ်ားမွေဆြးေျမ႕ က်ိဳးေၾက သြားေသာ အစအန ေလး မ်ားကို ႐ိုေသစြာ သိမ္းဆည္းထား ေလ့ရွိသည္။ စိန္ပီတာ၏ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံ တံခါးကိုေစာင့္ေရွာက္ေသာ အထိမ္းအမွတ္အ ျဖစ္ေရႊေသာ့ေလးမ်ားႏွင့္ တြဲလ်က္၊ ကက္သလစ္ႏိုင္ငံ၏ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၊ ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ေတာ္၀င္မင္း မ်ိဳးမင္းႏြယ္မ်ားကို အႏၲရာယ္ကင္း လက္ေဆာင္မြန္ အျဖစ္ေပးပို႔ေလ့ရွိသည္။ တစ္ခါ တစ္ရံေရႊလက္စြပ္မ်ားႏွင့္ လက္၀ါးကပ္တိုင္ပံုမ်ားထဲ၌ ထည့္သြင္း ဌာပနာၿပီးလွ်င္ ဘုရားရွင္၏ အေဆာင္မ်ားအျဖစ္ေပးပို ႔ေလ့ရွိသည္။ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္မွ ဘုရားရွင္၏ တပည့္ ေတာ္ႀကီးျဖစ္ေသာ ရဟနၲာႀကီးစိန္ေပါ(လ္)ကို ခ်ည္ေႏွာင္ခဲ့ေသာ သံႀကိဳးႀကီး၏ အပိုင္း ေလးပိုင္း(သံကြင္းေလးကြင္း)ကိုလည္း စိန္ပီတာ၏ သံႀကိဳးႀကီးႏွင့္တြဲလ်က္ ခ်ဥ္ေႏွာင္ထားပါ  သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို စိန္ပီတာႏွင့္စိန္ေပါ(လ္)တို႔၏ အမည္ နာမႏွစ္မ်ိဳးႏွင့္ ၫႊန္းဆိုေခၚေ၀ၚ ခဲ့ၾကသည္။ ဤေက်ာင္းေတာ္ႀကီး အတြင္း၌ပင္ေရွးဦး ဓမၼအာဇာနည္ႀကီး(၇) ပါးႏွင့္ ၎င္းတို႔၏ မိခင္ႀကီး၏ ဓါတ္ေတာ္ေမြေတာ္မ်ားကို ႁမွဳပ္ႏွံထားပါသည္။ ထိုဓမၼ အာဇာနည္မိသားစုကို (၁၅၀ဘီစီ)၌ေရာမဘုရင္ အင္တီယိုးကပ္(စ)အယ္ပီဖိန္း(စ္)မွ ခရစ္ေတာ္၏ တရားေတာ္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ၾကျခင္းသာမက ၊ျပန္႔ပြားေစရန္ လွည့္လည္ေဟာၾကားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကြပ္မ်က္ျခင္း ခံခဲ့ၾကရသည္။
    ထို႔ေၾကာင့္ ဤစိန္ပီတာ၏ သံႀကိဳးႀကီးမ်ားကို ဓါတ္ေတာ္ေမြေတာ္အျဖစ္ ၾကည္ညိဳစြာ ေစာင့္ေရွာက္ သိမ္းဆည္းထားေသာ ဤေက်ာင္းေတာ္ႀကီးသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ အထူး မြန္ျမတ္စြာအားထားရာ၊ ဆုေတာင္းရာ ထူးျခားေသာ ဘုရား ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးျဖစ္ပါသည္ ။ေန႔စဥ္ ကမၻာအရပ္ရပ္မွေလ့လာသူမ်ား၊ ဘုရားဖူးႂကြလာ သူသိန္းႏွင့္ ခ်ီ၍ ရွိေနေၾကာင္း သိေစအပ္ပါသည္။

                        ဘုရားရွင္ကိုထာ၀ရအေစခံလ်က္
                            ေလးစားစြာျဖင့္
                            ကက္သလင္းခင္

Read More...

Friday, October 5, 2012

အသီးတစ္ရာ၊ အညႇာတစ္ခု

    အသီးတစ္ရာ၊ အညႇာတစ္ခု ဆိုတဲ့ကမၻာ့ ဘာသာမ်ား ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ဘာသာတရားမ်ား ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္သူေတြ ၾကားေဆြးေႏြး ဖလွယ္ ျခင္း အစီအစဥ္ကို ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ကတည္း က Radio Veritas Asia က ထုတ္လႊင့္ ခဲ့ပါသည္။ 

      လူသားေတြရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားကို နားလည္ သေဘာ မေပါက္ဘဲ၊  လူဆိုတဲ့ သတၱ၀ါ အေၾကာင္း ဘယ္သူမွ နားမလည္ႏိုင္ပါလို႔ အဆို ရွိထားတဲ့ အတိုင္း ဘာသာတရားမ်ား အေၾကာင္း ေလ့လာျပီး လူ သတၱ၀ါဆိုတဲ့ မိမိကိုယ္ မိမိ နားလည္ သိရွိဖို႔ အျပင္ မိမိႏွင့္ ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္မႈ မတူတဲ့ တပါးသူေတြကို နားလည္ လက္ခံႏိုင္ဖို႔  ဦးတည္ခ်က္ တစ္ခု ျဖစ္တယ္။

    ေကာင္းမြန္တဲ့ေလာက ကမၻာသစ္နဲ႔ အစ ျပဳတယ္၊လို႕ေျပာစမွတ္ ရွိတဲ့ အတိုင္း၊ ဘာသာ တရား မ်ားကိုေလ့လာလို႕  သိရွိလာတဲ့ အတိုင္း တျခားသူမ်ားအား နားလည္ လက္ခံလာႏိုင္မႈနဲ႔ အတူတကြ ပူးေပါင္းကာ၊ လုပ္ေဆာင္သင့္တာ ေတြကို လုပ္ေဆာင္ၾကမယ္ ဆိုရင္ မနက္ျဖန္ရဲ႕ေကာင္း မြန္တဲ့ ကမၻာကို တည္ေဆာက္ရာမွာ အုတ္တစ္ခ်ပ္၊ သဲတစ္ပြင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕က အစျပဳ၊ ပါ၀င္ ႏိုင္ဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။

    ကမၻာ့ ဘာသာေတြ စုေပါင္းျပီး ဦးတည္ခ်က္ တစ္ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ အတြက္ ေဆြးေႏြး ညွိႏွိဳင္း လာၾကတာ ၊ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ေတာ့မွာျဖစ္ေပမယ့္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေခတ္မွာ ေတာ့ အလြန္ အမင္းေႏွာင့္ေႏွးေနပါေသး တယ္ဆိုရင္ မမွားပါဘူး။

    ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘာသာ ေပါင္းစံုမွ ဘာသာ၀င္ေတြ၊ အတူတကြေလ့လာ ေဆြးေႏြး ညိွႏိွုင္း ဖလွယ္မွု၊ ဆိုတာ Inter religious Dialogue ကို စနစ္တက် က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔  ေျမစမ္း ခရမ္းပ်ိဳးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ တစ္ဦးကို တစ္ဦး သိရွိ နားလည္ေလးစား လက္ခံ ႐ိုေသကာ၊အမ်ားကို အတူတကြ အက်ဳိးထိေရာက္ စြာ  ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေစဖို႔ ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ 

    စတုတၳ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့ ဘာသာ သာသနာ မတူတဲ့သူေတြနဲ႕ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံ ပူး ေပါင္းၿပီးေနထိုင္ရတဲ့ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ လူ႕ ေဘာင္ အဖြဲ႕အစည္းမွာေဆာင္ရန္ ၊ေ႐ွာင္ရန္ ကိစၥမ်ားကို သိ႐ွိ နားလည္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ ဘာသာ၀င္မဆို မိမိ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္ လက္ခံ ထားတဲ့ ဘာသာကပဲ အေကာင္းဆံုး၊ အမွန္ဆံုးလို႔ ယူဆ စၿမဲျဖစ္ပါတယ္။ ယခုလို မွတ္ယူထားတဲ့ အတြက္ ပုတ္ခတ္ေျပာဆို ေရးသားမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္တတ္ ၾကပါတယ္။ ဘာသာတရား အမ်ဳိးမ်ဳိးကို သက္၀င္ ယံုၾကည္သူ လူသား အခ်င္းခ်င္း မုန္းတီးၿပီး စိတ္၀မ္းကြဲစရာေတြျဖစ္ေပၚလာ တတ္ပါတယ္။ လူမ်ဳိးတူေပမဲ့ ကိုးကြယ္ေသာ ဘာသာမတူလို႔ စည္းလံုးမႈ ပ်က္ျပားၿပီး ဒုကၡ အမ်ဳိးမ်ဳိးကိုေတြ႕ ႀကံဳေနရတဲ့ ေဒသ အမ်ား အျပားကို ယေန႔ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္တဲ့ ဘာသာသူ အခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးကို တစ္ဦး ေလးစားၿပီး နားလည္မႈ႐ွိမွသာေဆာင္ဖို႔၊ ေ႐ွာင္ဖ႕ုိ ကိစၥမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ ပါလိမ့္မယ္။  လူမ်ဳိး ေရးအရ အားလံုးဟာ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းျဖစ္လို႔ စည္းလံုးႏိုင္ေပမဲ့ ဘာသာ ကိုးကြယ္တာ မတူလို႕ ရန္ေစာင္ၾက၊ ခ်ၾကနဲ႔ မစည္းလံုး ႏုိင္တာက ကိုးကြယ္ေနတဲ့ ဘာသာတရားရဲ႕ သြန္သင္မႈကို ဆန္႔က်င္မႈသာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

    - အခ်ဳပ္အားျဖင့္ေျပာရရင္ေတာ့ လူ ေတြအား လြတ္ေျမာက္မႈ ( ၿငိိမ္းခ်မ္းမႈေပးတဲ့ မွန္ကန္ျခင္း) သစၥာ တရားကို သိ႐ွိနားလည္ဖို႔ 

    - ယံုၾကည္ သက္၀င္မႈ မတူ၊ ဂိုဏ္းဂဏ မတူၾကတဲ့ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား အေၾကာင္း သိ႐ွိနား လည္ၿပီးေသြးစည္း ညီၫြတ္စြာ ဦးတည္ခ်က္ တစ္ခုကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ဖို ႔ျဖစ္ပါတယ္။ 


    - ဘာသာေရးဆိုတာ အထိမခံေ႐ႊပုဂံ အလြန္ႏူးညံ့ သိမ့္ေမြ႕တဲ့အရာျဖစ္ပါတယ္။ အ ထူးသျဖင့္ မိမိ မကိုးကြယ္ပဲ ေလ့လာ သင္ယူေနတဲ့ ဘာသာတရားရဲ႕ အေၾကာင္း ေျပာဆိုရတဲ့ အခါမွာ အလြန္ ခက္ခဲနက္နဲ လွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီစာကိုေရးသားတဲ့ အခါမွာ စကားလံုး အသံုး အ ႏႈန္းၾကမ္းတမ္း ႐ိုင္းဆိုင္း သြားျခင္းမ်ား၊ မွားယြင္း ျခင္း႐ိွပါက စာဖတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ နားလည္ သည္းခံ ခြင့္လြတ္ပါရန္ ဦးစြာ ေမတၱာ ရပ္ခံလိုပါသည္။ ဘာသာတရားမ်ား အေၾကာင္းနဲ႔   ျမန္မာ ဘာသာ စကားကို ေလ့လာ အေတြ႕ အႀကံဳ ယူဆဲ ျဖစ္တဲ့ အျပင္ ဘာသာစကားကေန ျမန္မာမႈျပဳတဲ့အခါ တစ္ခ်ဳိ႕ ေ၀ါဟာရေတြကို ဘာသာေရး စကား နဲ႔ အံ၀င္ခြင္က် မေတြ႕ႏိုင္လို႔ လိုအပ္ခ်က္ လႊဲမွားမႈမ်ားလည္း ႐ွိေနမွာ အမွန္ပင္။ ကၽြန္ေတာ့္ အ ေနနဲ႔  ျမန္မာဘာသာ စကားနဲ႔ တစ္ခုတည္း ေသာ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ေရဒီယိုဌာနမွာ အမႈထမ္းေနရေပမ့ဲ တစ္ယူသန္၊ တစ္ဖက္သတ္ သ ေဘာေဆာင္တာ မ႐ွိပါဘူး။ ကၽြန္ ေတာ့္ရဲ႕  အျမင္ ခံယူခ်က္နဲ႔ တိုင္းျပတိုင္း ကၽြန္ေတာ့္အျမင္သာ မွန္သည္လို႔ မဆိုလိုပါဘူး။ ဒီထက္ ယုတၱိ႐ွိတဲ့၊ သည္ထက္မွန္တဲ့ အျမင္႐ွိရင္လည္း တင္ျပ ေဆြး ေႏြးေစလိုပါသည္။ အၿမဲတမ္းႀကိဳဆို လက္ခံလ်က္ ႐ွိပါသည္။ ဆိုလိုတာက ကၽြန္ေတာ္ လက္လွမ္းမွီ သေလာက္ေလ့လာစမ္း စစ္ၿပီး နားလည္သည့္ အတိုင္း ႐ွင္းလင္း တင္ျပတာျဖစ္သည့္ အတြက္ စာဖတ္သူတို႔ သ ေဘာတူညီတာလည္း ႐ွိမွာျဖစ္သလို သေဘာ မတူတာလည္း ႐ွိမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုလိုခ်င္ပါတယ္။  ႏူညံ့ သိမ္ေမြ႕ နက္နဲ႔လွတဲ့ အားလံုးေသာ ဘာသာတရားမ်ားနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး ေယဘုယ် သေဘာတရားမ်ား ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ားကို ဖတ္႐ႈရတဲ့ အခါမွာ၊ တင္ျပခ်က္ေတြက ႏုနယ္ေသးတယ္လို႔ ယူဆ၍လည္း၊ သူ႕အတိုင္း အဆနဲ႔သူ ႐ွိမွာေပါ့ ဆိုၿပီး နားလည္ေပးေစလိုတယ္။ အစဥ္ ေျပလို႔ ဗဟုသုတ ရတယ္။ ဆင္ျခင္စရာ ေတြ ရ႐ွိသြားတယ္ ဆိုရင္လည္း ဆက္လက္ ဖတ္႐ႈ႕ရင္းနဲ႔ အားေပးပါလို ႔ေတာင္းခံျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 

    ဘာသာတရားတိုင္းမွာ အယူအဆေရးရာ အရ မတူညီမႈေတြ အသီးသီး႐ွိၾကပါတယ္။ ဘယ္ဘာသာ၊ ဘယ္ဂိုဏ္းရဲ႕ အယူအဆပဲျဖစ္ ျဖစ္၊ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရဲ႔အယူ အဆတစ္ရပ္  အေနနဲ႔သာ တင္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာေပါင္းစံု၊ ဂိုဏ္းေပါင္းစံုအေၾကာင္းေျပာဆိုေလ့လာတဲ့အခါ  openmind လို ႔ေျပာတဲ့ ဖြင့္ထားေသာ ႏွလံုးသားရွိဖို႔ လိုတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္ ။

       ဖြင့္ထားတဲ့ စိတ္ႏွလံုးသားရွိတဲ့ သူတိုင္းဟာလည္း အယူ၀ါဒ အမ်ိဳးစံု၊ ဒႆန အဖံုဖံုကို ေလ့လာတဲ့သူ ျဖစ္တယ္လို ႔ေျပာၾကပါတယ္။
 
    ဖြင့္ထားတဲ့ စိတ္ႏွလံုးသားဆိုတာက ဖြင့္ထားတဲ့ တံခါးေပါက္႐ွိတဲ့ အိမ္နဲ႔ တူပါတယ္။ ဖြင့္ထားတဲ့ တံခါးေပါက္႐ွိတဲ့ အိမ္ဟာ ေရာက္လာ တဲ့ ဧည့္သည္ကို ဖိတ္ေခၚ လက္ခံျခင္း ႐ွိသလို၊ ဖြင့္ထားတဲ့ စိတ္ႏွလံုးသား႐ွိတဲ့ သူဟာ ေရာက္ လာတဲ့ အေတြးအျမင္ အယူအဆကို ဖိတ္ေခၚ ဆန္းစစ္ေလ့လာတဲ့ သေဘာ ႐ွိပါတယ္။

                ပိတ္ထားတဲ့ စိတ္ႏွလံုးသား႐ွိတဲ့ သူဟာ အယူ၀ါဒ တစ္စံုတစ္ခုကို ႏွီးေႏွာလက္ခံ သိမ္းပိုက္ ထားၿပီးတဲ့ေနာက္ မိမိနဲ႔မတူတဲ့ အ ျခားေသာ အယူ၀ါဒေတြကို ပုတ္ခတ္လို႔ ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အျပစ္တင္ဖို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေလ့လာ ႐ွာေဖြသူတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖြင့္ထားတဲ့ ႏွလံုးသား႐ွိတဲ့ သူဟာ ႐ိုးသားၿပီး အား ဂလိကို မလိုလားသူျဖစ္ပါတယ္။ တည့္မတ္တဲ့ စိတ္ထားနဲ႕ ေလာက သဘာ၀ကိုစူး စမ္းတတ္ပါတယ္။ ဖြင့္ထားတဲ့ႏွလံုးသားက ေတာ့ မိမိကိုယ္တိုင္ ဘာသာ အယူ၀ါဒတစ္စံု တစ္ခုကို လက္ခံထားေပမဲ့ ဘာသာအယူ၀ါဒ အျပင္ အ ျခားေသာ အယူ၀ါဒမ်ားကိုလည္း နားလည္ သေဘာေပါက္ေအာင္ေလ့လာ တတ္သူျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ႏွလံုးသား ႀကီးသူ ျဖစ္ပါတယ္။ 

               “အသီးတစ္ရာ အၫ ႇာတစ္ခု”ကို ဖြင့္ ထားတဲ့ႏွလံုးသားနဲ႔ ဖတ္႐ႈ႕ၿပီး၊ လူသားအခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးကို တစ္ဦး နားလည္ လက္ခံၾကပါစို႔။ နားလည္ လက္ခံမႈနဲ႕ အတူ စုေပါင္း ညီၫြတ္မႈနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကိုေဆာင္ၾကဥ္ ၾကပါစို႔။


                ခြန္အား

Read More...

Thursday, October 4, 2012

ေက်းဇူးေတာ္ရဲ႕နိဒါန္း

ပူေလာင္ျခင္းေတြ ရင္ထဲျပည့္ႏွက္
 ျပန္ျပင္မရတဲ့ ဘ၀ရဲ႕ အမဲစက္ကို
 ေသာကဖိစီး ႏွလံုးသြင္းလွ်က္
 ခ်ဳိၿမိန္မႈမဲ့ “အတိတ္ကမၻာေပၚ”
တစ္ခါျပန္ၿပီး အသက္သြင္းဖို႔
                      အ႐ူးမထခ်င္ပါနဲ႔......။

အတိတ္ဘ၀ရဲ႕ ေျခာက္လန္႔မႈေပါင္း
နာက်င္ႀကံဳေတြ႔ (စိတ္) ခံစားမႈကို
 (ကိုယ့္) ဘ၀ရဲ႕ဇတ္ခံုေပၚ အလွဆင္ရင္း
 ေန႔တိုင္းပူပန္ ေျခာက္ျခားသလို
 အသစ္တဖန္ ဒဏ္ရာေဟာင္းကို         
                       ျပန္မဆြခ်င္ပါနဲ႔....။

 ဆႏၵပထမ မွားယြင္းခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္
မေျပာင္းလဲတဲ့ ကိုယ့္သမိုင္းအတြက္
 အခ်ိန္ကုန္ခံ လူပင္ပန္းခံ
အာ႐ုံ႐ႈပ္ေထြးဗ်ာမ်ားမူျဖင့္
 မေက်နပ္စြာ၊ အလိုမက်ပံုစံနဲ႔
အေတြးမွားကို ေနာက္တစ္ခါ             
                      မေမြးဖြားလိုက္ပါနဲ႔..........။
    
 အားလံုးအရာ ေျပာင္းလဲေ႐ႊ႕လ်ားေပမယ့္
 အၿမဲတည္တဲ့ ဘုရားရဲ႕ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို
 ရင္မွာထာ၀ရ အစဥ္ပ်ဳိးရင္း
တိုေတာင္းလွတဲ့ ဘ၀အလယ္
ကိုယ့္အမွားအတြက္
  ၀န္ခံျခင္းျဖင့္ ဘုရားေက်းဇူးနဲ႔အတူ
   မွားယြင္းမႈကို သင္ခန္းစာအျဖစ္           
                      ဖန္တီးလိုက္ပါ................။

                ကိုေဒါသ

Read More...

Wednesday, October 3, 2012

ဘုရားဖူးဧည့္သည္


ဟိႏၵဴဘာသာ
ဗုဒၶဘာသာ
အစၥလာမ္ဘာသာ
ခရစ္ယာန္ဘာသာ
-------ဘာသာ
-------ဘာသာ
အယူအဆ
ကြဲျပားေနလည္း
အမွန္တရား
ျပည့္၀စုံလင္
အျမင့္ဆုံးသာ ရွာေဖြေနေသာ
တေျမထဲေန
တေရထဲေသာက္
တခရီးထဲသြား
ဘုရားဖူးဧည့္သည္
အတူတူပဲမုိ႔
ခ်စ္ခင္ေပါင္းဖက္
ႏွီးေႏွာဖလွယ္
အတူတကြ
ေပါင္းစုျခင္းျဖင့္
ညီရင္းအစ္ကို
ေမာင္ရင္းႏွမ
                                ယြန္းငယ္(သံ၀င္း)

Read More...