Tuesday, September 11, 2012

ဥပေဒ၊ ပညတ္၊ စည္းကမ္း

    “ ဥပေဒေတြ၊ ပညတ္ေတြ၊ စည္းကမ္း ေတြဟာ လူေတြကို က်ဥ္းၾကပ္ေစတယ္” ဆိုတဲ့ စကားမ်ဳိး ၾကားဖူးေကာင္း ၾကားဖူးမွာပါ။ သူတို႔က ဥပေဒေတြ စည္းကမ္းေတြနဲ႔  ခ်ဳပ္ေႏွာင္ေဘာင္ ခတ္ထားရင္ လြတ္လပ္မႈဆိုတာ ဘယ္မွာ ႐ွိႏိုင္မလဲလို႔ ေစာဒက တက္ေလ့႐ွိၾကတယ္။ ဒီလို အ ေတြးအေခၚမ်ဳိး ၀င္လာလွ်င္ မွားေပလိမ့္မည္။
 
              ဥပေဒ ကင္းမဲ့ ထင္ရာဆိုင္းျခင္းဟာ လြတ္လပ္မႈလို႔ မဆိုႏိုင္ပါဘူး။ မင္းမဲ့ စ႐ိုက္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ၾသတၱပၸစိတ္က ဘယ္အရာမွန္တယ္ လုပ္ပါ။ ဘယ္အရာ မွားတယ္၊ မလုပ္နဲ႔လို႔ အၿမဲတမ္း လမ္းၫႊန ္ေနပါတယ္။ မွန္တဲ့ အ ျပဳအမူေတြကို မွားတဲ့ အျပဴအမူေတြနဲ႔ ခြဲျခားေဘာင္ ခတ္ေပးထားတာဟာ ဥပေဒေတြ ပညတ္ ေတာ္ ေတြပါပဲ။ ဥပေဒေတြ ပညတ္ေတာ္ေတြ  ေဘာင္အတြင္းမွာ ျပဳမူ ေနထိုင္မွသာ လြတ္လပ္မႈလို ႔ေခၚ ဆိုႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။ 
 
    သင္တို႔သည္ ငါေဟာေျပာ သြန္သင္သည့္ အတိုင္းျပဳက်င့္ ၾကလွ်င္ ငါ၏ တပည့္အမွန္ျဖစ္ၾက၏။ သမၼာတရားကိုလည္း သိသျဖင့္ ထိုသမၼာတရားသည္ သင္တို႔အား လြတ္လပ္ေစလိမ့္မည္၊၊ (သံေယာဟန္၈း၃၂) ခရစ္ေတာ္ေဟာတဲ့ တရား၊ ခရစ္ေတာ္ ေပးတဲ့ ပညတ္မ်ားကို လိုက္နာ က်င့္ႀကံျခင္းသည္ လြတ္လပ္မႈကို ရ႐ွိ ေစမွာျဖစ္တယ္။

    တစ္ေန႔ ဥစၥာဓနႂကြယ္၀တဲ့ လူငယ္ တစ္ ေယာက္ ခရစ္ေတာ္ထံ အေျပးကေလး ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး “ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူေသာ ဆရာသခင္ ထာ၀ရအသက္ကို ရအံ႔ေသာငွာ အကၽြႏု္ပ္သည္ အဘယ္သို ႔ျပဳရပါမည္နည္း”လို ႔ေမးလိုက္တယ္။ ခရစ္ ေတာ္ရဲ႕ အေျဖက သူတစ္ပါး ပစၥည္း၊ သူ႔သား မယားကို လိုခ်င္ တပ္မက္မႈ မ႐ွိေစႏွင့္၊ သူ႔ဥစၥာ မခိုးနဲ႔။ မမွန္တဲ့ သက္ေသမခံနဲ႔၊ လိမ္လည္မႈ မလုပ္နဲ႔၊ မိဘတို႔က ို ႐ိုေသပါလို႔ အေျဖေပးခဲ့ တယ္။  (သံမာရ္ကူး ၁၀း ၁၇-၁၉)
 
    ခရစ္ေတာ္ လုပ္ခိုင္းတဲ့အရာေတြက ပညတ္ေတာ္(၁၀)ပါးဟာ လိုက္က်င့္ရန္ မဟုတ္ ဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚေတြလည္း မၾကာခဏ ၾကား ေနရပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ဆင္ေျခက၊ ေလာကလူသားေတြ အားလံုးလိုလို ပညတ္ေတာ္(၁၀) ပါး ထဲက တစ္ပါးပါးကို က်ဴးလြန္ ခ်ဳိး ေဖာက္ႏိုင္တယ္။ အားနည္းတဲ့ လူသားေတြဟာ ဒီပညတ္ေတြကို မက်င့္ ႀကံႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီပညတ္ေတာ္ ေတြဟာ စံတစ္ခု သာျဖစ္တယ္။ လိုက္က်င့္ရန္ မဟုတ္ဟု ဆိုၿပီး တစ္ဖက္စြန္း ၀ါဒီေတြျဖစ္ကုန္  ၾကတယ္။

    ““ဘုရားသခင္ဟာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လူသား ေတြကုိ အႀကံျပဳခ်က္ (၁၀) ခ်က္ေပးထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ပညတ္ခ်က္ (၁၀) ခ်က္သာလွ်င္”” ေပးထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘက္က အစြမ္းကုန္လိုက္ ေလွ်ာက္မွသာ ကယ္တင္ျခင္း ရ႐ွိမွာျဖစ္ပါတယ္။     အိမ္မွာေနရင္ အိမ္စည္းကမ္းကို လိုက္နာ ရတယ္။ ေက်ာင္းမွာ ၾကေတာ့ေက်ာင္းစည္းကမ္း ဆိုတာ ႐ွိလာေရာ၊ ေစ်းမွာ၊ ႐ံုးမွာ၊ ေနရာတိုင္း သူ႕ စည္းကမ္းနဲ႔ သူ ႐ွိၾကပါတယ္။ လူ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ လူသားအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရးနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး ဥပေဒဆိုတာ ႐ွိတယ္။

    သင္ဟာ ဘယ္ဘာသာပဲ ကိုးကြယ္ပါ ေစ။ မေကာင္းမႈကို က်ဴးလြန္ရင္ စိတ္ႏွလံုးၿငိမ္ သက္မႈ မ႐ွိႏုိင္ဘူး ။ေပ်ာ္႐ႊင္မႈနဲ႔လည္း ကင္းေ၀း ရ လိမ့္မယ္။ ပညာတတ္စရာ မလိုပဲ ဘယ္အရာ ေကာင္းတယ္။ ဘယ္အရာ မေကာင္းဘူး ဆိုၿပီး အလိုအေလ်ာက္ သိ႐ွိေနျခင္းက၊ ဘုရားသခင္ လူတိုင္းကိုေမြးကတည္းက ၾသတၱပၸစိတ္ ထည့္ ေပးလိုက္လို႔ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သင္ ပညတ္ေတာ္ (၁၀)ပါးကို မလိုက္က်င့္လို႔ ရေပမဲ့ ၊ သင့္ရဲ႕ ၾသတၱပၸစိတ္ထဲမွာ ဘုရားေပးလိုက္တဲ့ ပညတ္ေတာ္ ၁၀ပါးကို ဘယ္ေတာ့မွေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္လို႔ရမွာ မဟုတ္ဘူူး။

    “ဖာရီ႐ွဲတို႔ႏွင့္ ယုဒ လူအေပါင္းတို႔သည္ ေ႐ွးထံုး လမ္းအစဥ္အလာမ်ားကို လိုက္နာ က်င့္သံုးၾကတယ္။ လက္ကို မေဆးပဲ အစာစားေလ့ မ႐ွိၾက။ ေစ်းမွ၀ယ္ယူသည့္ အရာအားလံုးကိုလည္း မေဆးေၾကာဘဲ မစားၾက။ အိုးခြက္ေၾကးဖလားမ်ားကိုေဆးေၾကာနည္းမွ စေသာ ထံုးတမ္း အစဥ္ အလာမ်ားကို သူတို႔သည္ လိုက္နာ က်င့္ႀကံ၏။ (႐ွင္ မာကူး ၇း၃-၄)

    ကၽြႏု္ပ္တို႔ လိုက္နာရမယ့္ ပညတ္ေတြ ဥပ ေဒ ေတြဟာ၊ ဖာရီ႐ွဲဲေတြ ယုဒလူ ေတြ လိုက္နာ ရမယ့္ ဥပေဒသေတြနဲ ႔ႏိႈင္းယွဥ္ရင္၊ ဘာမွ မေျပာပေလာက္ ပါဘူး။ ဒီေလာက္မ်ားျပားတဲ့ ဥပေဒသ ေတြကို ဂ်ဴးေတြဟာ ၏၊ သည္ မေ႐ြး လိုက္ ေလွ်ာက္ ေနၾကေပ မယ့္ ခရစ္ေတာ္ဟာ သူတို႔ကို ႐ႈတ္ခ်ျပစ္တင္ ခဲ့တယ္။

    ဆိုလိုခ်င္တာက ဥပေဒကို ဘုရားအား ခ်စ္တဲ့ စိတ္ထားနဲ႔ လိုက္ေလွ်ာက္ရန္၊ ဘုရားကို ျပဳရမယ့္ အမႈနဲ႔ လူသားအခ်င္းခ်င္းျပဳရမဲ့ အမႈတို႔ဟာ တစ္လမ္းတည္းျဖစ္ရမယ္လို႔ ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု ဆန္႔က်င့္ဘက္ မျဖစ္ရဘူး။ တစ္ခုက တစ္ခုကို တားဆီးမႈ မျဖစ္ရဘူးလို႔ ဆိုလိုျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ေလာကကို ႂကြလာစဥ္က လူသား ေတြကို လိုက္ဖို႔ ပညတ္ ႏွစ္ခုပဲေပးထားပါတယ္။
 
(၁) ဘုရားကို အစြမ္းကုန္ ခ်စ္ရန္ႏွင့္ (၂) လူသားအခ်င္းခ်င္း ကိုယ္ခ်င္းစာ တရား ေ႐ွ႕ထားၿပီး ခ်စ္ပါလို႔ မိန္႔ခဲ့တယ္။ ဘုရားကိုပဲ ခ်စ္ရင္ လံု ေလာက္ၿပီ။ လူသား အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္စရာ မလိုလို႔ ခရစ္ေတာ္ တစ္ခါမွ မေျပာခဲ့ပါဘူး။   ပိုဆိုးတာက သင့္ရဲ႕ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမနဲ႔ အရင္ သင့္ျမတ္ေအာင္ျပဳပါ ။ေနာက္မွ ဘုရားကုိျပဳရမည့္ အမႈကို ျပန္ဆက္လုပ္လို႔ မိန္႔မွာ ထားခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ သေဘာက လူသားအခ်င္း ခ်င္း သင့္ျမတ္မႈ မ႐ွိေသးရင္၊ ဘုရားအေပၚ ျပဳရမည့္ ဂုဏ္ျပဳ ခ်ီးမြမ္းျခင္းမ်ားျပဳဖို႕ မႀကိဳးစားနဲ႔လို႔ ေျပာျခင္းပဲျဖစ္ပ ါတယ္။ (မာေတဦး ၅း၂၃-၂၄) ကိုယ္က သူတစ္ပါးရဲ႕  အျပစ္ေတြကို ခြင့္မလႊတ္ ေသးပဲနဲ႔ ဘုရားသခင္ထံ မိမိ အျပစ္ ခြင့္လႊတ္ဖို႔  မ ေတာင္းေလွ်ာက္နဲ႔။ (မာေတဦး၆း၁၂) ခြင့္လႊတ္တတ္တဲ့ စိတ္မေမြးႏိုင္ရင္ေကာင္းကင္ဘံု၌ ေမတၱာ ဆိုဘို႔ မႀကိဳးစားနဲ႔လို႔ ခရစ္ေတာ္ ဆိုလိုျခင္းပဲ။ သင္ အဲဒီလို သင့္ညီအစ္ကိုကို သင့္ရဲ႕ႏွလံုးသားကေန ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္ပဲေကာင္းကင္ဘုံ၌ ေမတၱာ ဆိုရင္ “ဤလူမ်ဴိးသည္ ငါ့ကိုႏႈတ္အားျဖင့္သာ ဂုဏ္ျပဳ ခ်ီးမြမ္းၾက၏။ သူတို႔၏ႏွလံုးသားသည္ ငါ့ထံမွေ၀းေလစြ”ဆိုတဲ့ စကားဟာ သင့္ကို တိုက္႐ိုက္ေျပာေနသလိုျဖစ္လိမ့္မယ္။

    ေနာက္ဆံုးအေနနဲ ႔ေျပာခ်င္တာက ဥပ ေဒေတြ၊ ပညတ္ေတြဟာ ထုတ္ျပန္လိုတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ကိုယ္စီ ႐ွိၾကတယ္။ ဥပမာ ဂ်ဴးလူမ်ဴိးတို႔ရဲ႕  အျပင္ကျပန္လာတိုင္းေျခလက္ ေဆး ေၾကာ သန္႔စင္ျခင္း ဥပေဒဟာ၊ က်န္းမာေရး ႐ႈ႕ေဒါင့္ ေၾကာင့္ျဖစ္လာ ရတယ္လို႔ မထင္လိုက္ပါနဲ႔။  တကယ့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္က မိမိရဲ႕ ၀ိညာဥ္ သန္႔႐ွင္းစင္ၾကယ္ေရးကိုေ႐ွ႕႐ႈ လိုတာေၾကာင့္  ဒီဥပေဒဟာ ျဖစ္ေပၚ လာရျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ယုဒတို႔ဟာ ဥပေဒကို တေသြမတိမ္း လိုက္ေလွ်ာက္ျခင္းအား ျဖင့္ အဲဒီ ဥပေဒရဲ႕ အဓိက ရည္႐ြယ္ခ်က္ဟာ ေပ်ာက္သြားတတ္ ပါတယ္။ ဥပေဒေတြမွာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေလးေတြ႐ွိ တတ္တယ္။  ဥပေဒတို႕ ပညတ္တို႔ဟာ လူေတြအတြက္ ထုတ္ျပန္ထားတာျဖစ္လို႔  လူေတြအတြက္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ လာရင္ လူကို ဦးစားေပးေ႐ွ႕တန္းတင္ ရလိမ့္မယ္။

    ဒီအေၾကာင္းကို ခရစ္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ ဥပေဒနဲ႔ ျပႆနာမွာ အတိအလင္း ေျပာထားခဲ့တယ္။ (လုကား ၆း၁-၅) ဥပုဒ္ေန႔ တစ္ေန႔ တပည့္ေတာ္ေတြ ဂ်ဳံခင္းထဲက ျဖတ္ၿပီး ခရီးသြားေနစဥ္၊ ဗိုက္ အရမ္းဆာလို႔ ဂ်ဳံစပါးႏွံေတြက ဂ်ဳံစပါး ေတြကို ဆြတ္ေခၽြၿပီး စားေနတာကိုေတြ႕လိုက္တဲ့ ဖာရီရွဲ အခ်ဳိ႕ဟာ၊  ဥပုဒ္ေန႔မွာ စပါးေစ့ေခၽြၿပီး အခြံလႊာတာလည္း  အလုပ္လုပ္တာ ျဖစ္တယ္။  ဥပုဒ္ ေန႔မွာ အလုပ္မလုပ္ရလို႔ တားျမစ္ထားတဲ့ ၾကားက သင့္ရဲ႕ တပည့္ေတြ  ဥပုပ္ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္တယ္လို႔  စြပ္စြဲေျပာဆို ၾကတယ္။ ခရစ္ေတာ္က ဥပမာနဲ႔ ျပန္ေျဖခဲ့တယ္။  ဒါ၀ိတ္္မင္းရဲ႕ အေပါင္းအပါ အခ်ဳိ႕  ရဟန္းမ်ားသာလွ်င္ စားခြင့္႐ွိတဲ့ မုန္႔ကို ဆာေလာင္ ႁမြတ္သိပ္မႈေၾကာင့္ စားသံုးခဲ့ၾကတာ မဟုတ္ပါလား ဆိုၿပီး ျပန္လည္ေခ်ပ ခဲ့ပါတယ္။

    တစ္ခါက ဘုရားတရား ကိုင္း႐ႈိင္းၿပီး ေန႔ စဥ္ မစၦားတရားေတာ္ကို တစ္ရက္မွ ေနာက္က် ေလ့မ႐ွိတဲ့ အမ်ဳိးသမီး တစ္ေယာက္႐ွိသတဲ့။ မစၦားတရားေနာက္က်တာကို မႀကိဳက္လို႔ အၿမဲ ေစာေစာ သြားေလ့ ႐ွိသတဲ့။ တစ္ေန႔က်ေတာ့ အိပ္ယာထ နည္းနည္းေနာက္က်လို႔ ဘုရားေက်ာင္းကို သုတ္သုတ္ သြားေနစဥ္ လမ္းမွာ ဆင္းရဲသား တစ္ဦး အကူအညီေတာင္းတာနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ရတယ္။ သူ႔ရဲ႕ အခက္အခဲ တင္ျပမႈကို နားေထာင္ေနရင္၊ ဘုရားေက်ာင္း ေသခ်ာေပါက္ ေနာက္က်မွာ သိတဲ့ ဘုရားတရား ကိုင္း႐ႈိင္းတဲ့ အမ်ဳိးသမီးဟာ ဆင္းရဲသား အတြက္ အခ်ိန္မေပးႏိုင္ခဲ့ပဲ ဘုရား ေက်ာင္းကို အေျပးကေလး သြားခဲ့ပါတယ္။

    ဘုရားေက်ာင္းေနာက္ မက်လိုတဲ့ အဲ့ဒီ အမ်ဳိးသမီးဟာ၊ တစ္မိနစ္ေစာၿပီး ဘုရား ေက်ာင္းကိုေရာက္လာခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘုရား ေက်ာင္း တံခါးပိတ္ထားတာ ကိုေတြ႕လိုက္ရတယ္။ ဆြဲဖြင့္ေပမဲ့ ပြင့္မလာခဲ့ဘူး။ တံခါးေခါက္ဖို႔ လက္ကို ရြယ္လိုက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ စာတန္း တစ္ခုကို ေတြ႔လိုက္ရတယ္။ စာတန္းက “ငါဟာ အ ျပင္မွာ ႐ွိတယ္။” လို႔ ေရးထားတာကို ေတြ႔လိုက္ ရတယ္။ 

 R.V.A ထုတ္လႊင့္ခ်က္မွ