Sunday, September 23, 2012

စာအုပ္စာေပ ဖတ္ရာ ၀ယ္

    ငယ္ငယ္ကတည္းက စာအုပ္စာေပ ေကာင္းမ်ားႏွင့္ အကၽြမ္းတ၀င္ ႐ွိခဲ့ၾကတဲ့ လူမ်ားကို ကံေကာင္းတယ္လို ႔ေခၚရမယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ စာအုပ္ ေကာင္း ဖတ္ျခင္း၊ စာေပဗဟု သုတ႐ွာေဖြျခင္း ဟူသမွ် တို႔ဟာ၊ လူ႔ရဲ႕ စိတ္ကို ပံုသြင္းျပဳျပင္ေပးႏိုင္ၿပီး စိတ္ႏွလံုးကိုလည္း ႐ႊင္လန္းေစႏိုင္တယ္။ ေလးနက္တဲ့ စာႀကီး၊ ေပႀကီးမ်ား ဖတ္ျခင္းကို ေလးလံလွတဲ့ တာ၀န္ႀကီး တစ္ရပ္လို႔ မျမင္ဘဲ၊ အပန္းေျဖတဲ့ သေဘာယူဆၿပီး ကိုင္တြယ္လိုက္ရင္ ေပါ့ပါး လာကာ၊ စိတ္၀င္စား လာတာကို ေတြ ႏိုင္ၾကမယ္။ စာဖတ္ျခင္းဟာ လူကို တည္ေဆာက္ေပးတယ္။ စဥ္းစားဆင္ျခင္ ျခင္းဟာ လူကို အဆင္သင့္ျဖစ္ေစတယ္။ ဖတ္႐ႈဆင္ျခင္ၿပီးတဲ့ အရာကို ေဆြးေႏြးႏွီးေႏွာျခင္းဟာ လူကို ပို ၿပီး ေျမာက္ေစႏိုင္ပါတယ္။

    မေကာင္းတဲ့ စာအုပ္မ်ား ဖတ္႐ႈ႕ၿပီး မ ေကာင္းတဲ့ ဆင္ျခင္ ယူဆခ်က္မ်ားေၾကာင္ ့ကမၻာမွာ မေကာင္းတဲ့ ႀကံစည္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္္ေပၚ လာတယ္ဆိုတာကို၊ နာဇီ ဂ်ာမနီရဲ႕ ဟစ္တလာ ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ ႐ု႐ွားရဲ႕ လီနင္တို႔က သက္ေသထူ ေနသလို ၊ေကာင္းတဲ့ ဆင္ျခင္ ဖတ္႐ႈ႕မႈဟာေကာင္းတဲ့ လုပ္ရပ္မ်ား ကိုျဖစ္ေပၚ ေစႏိုင္တယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို၊ Jesus ဂိုဏ္း၀င္ ပုဂၢိဳလ္သူေတာ ္္ျမတ္ Ignatiusက သက္ ေသျပ ေနပါတယ္။

    “ကေလာင္သြားသည္ သံလ်က္သြား ထက္ ထက္၏။” ဆိုတဲ့ အခ်က္အရ စာေပအေရး အသားရဲ႕ အစြမ္းဟာ ထက္ျမတ္ လွပါတယ္။

    ဒါေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဟာေကာင္းရာ ျမတ္ရာကို ေ႐ြးခ်ယ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ မ ေကာင္းတဲ့ အေရး အသားမ်ား၊ မဟုုတ္ မမွန္္တဲ့ သတင္းမ်ား ေၾကာင့္ ေကာင္းတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားရဲ႕  သိကၡာက် ဆင္းရသလို၊ အမ်ားအက်ဳိးကို မၾကည့္ အနည္းစု အက်ဳိးသာ ၾကည့္သူမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ တစ္ခုလံုး ပ်က္စီး ရတယ္ဆိုတာကို ရာဇ၀င္ သမိုင္းမ်ားက ဖြင့္ဆို ထားပါတယ္။

    ဘယ္ အေရးအသား၊ ဘယ္ အေျပာအဆိုကို လက္ခံ ယံုၾကည္ရမလဲဆိုရင္ မွတ္ေက်ာက္ တစ္ခုပဲ ႐ွိတယ္။ အဲ့ဒီ မွတ္ေက်ာက္ကေတာ့ - ၎င္း အေျပာအဆို အေရးအသားဟာ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ (သို႕) လူနည္းစုရဲ႕ ေကာင္းစား တည္တံ့မႈကိုပဲ အားေပး ေနသလား။ သို႕တည္းမဟုတ္ လူအမ်ားစုရဲ႕ အက်ဳိးကို သယ္ပိုးဘို႕ ေ႐ွ႕႐ႈ ေနသလား ဆိုတာႏွင့္ပဲ လက္မခံသင့္ ခံသင့္ဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ ရပါလိမ့္မယ္။ 

    စာဖတ္ ပရိတ္သတ္ အ ေပါင္းေကာင္း ေသာ စာေပမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ ဖတ္႐႕ႈႏိုင္ၾကၿပီး စာေပ၏ အက်ိဳးကို ျမည္းစမ္းႏိုင္ၾကပါေစ ......

        RVA ထုတ္လႊင့္ခ်က္မွ
   

Read More...

Thursday, September 20, 2012

ဆုံး႐ႈံးျခင္း မွေအာင္ျမင္ျခင္းသုိ႔

    အလုပ္လုပ္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ အမႈကိစၥ တစ္ခုခုလုပ္ကိုင္္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ကၽြန္ ေတာ္တုိ႔သည္ ဆုံး႐ႈံးျခင္းကိုေတြ႔ႀကံဳရမည္ ျဖစ္သလုိေအာင္ျမင္ျခင္းကိုလည္းေတြ႕  ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕လူမ်ားက ဆုံ႐ႈံးျခင္းေတြ႕ ႀကံဳ ေသာအခါ လက္ေလ်ာ့သြားၿပီး မိမိလုပ္ကိုင္ ေသာ အမႈကိစၥကို ဆက္မလုပ္ဘဲေနာက္ဆုတ္ အ႐ႈံး ေပး သြားတတ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕လူမ်ားက ဆုံး႐ႈံးျခင္း ကိုေတြ႕ ႀကံဳရေသာ္လည္း စိတ္ေလ်ာ့ အားပ်က္ ျခင္းမရွိဘဲေအာင္ျမင္ျခင္းကို ရယူၾကသည္။ ကၽြန္ ေတာ္တုိ႔ ဘ၀ အသက္တာတြင္ ဆုံး႐ႈံးျခင္းကိုပဲ ေတြ႔႔ႀကံဳရမည္ မဟုတ္ပါ ။ေအာင္ျမင္ျခင္းကို လည္းေတြ႔ႀကံဳ ရမည္ျဖစ္သည္။ ဆုံး႐ႈံး ျခင္းကို ေတြ႔ႀကံဳရေသာ အခါ အားေလ်ာ့ စိတ္မပ်က္သင့္။ ေအာင္ျမင္ျခင္းရမည္ ဟူေသာ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ဇဲြ၊ လုံလ၊ ၀ီရိယမ်ားႏွင့္ အားေလ်ာ့ စိတ္ပ်က္ျခင္း မ႐ွိပဲ၊ မိမိ ရည္မွန္းထားေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ပန္း တုိင္သုိ႔ေက္ေအာင္ေလွ်ာက္လွမ္း သင့္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သည္ေအာင္ျမင္ျခင္းကို ပဲရမွာ မဟုတ္သလုိ၊ ဆုံး႐ႈံးျခင္းကိုလည္း အၿမဲတမ္း ရမည္ မဟုတ္ပါ။    ေအာင္ျမင္ျခင္း မေရာက္ခင္ကာလ အ တြင္း ဆုံး႐ႈံးျခင္းအရာ ကိုလည္းေတြ႔ႀကံဳ ရႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ စိတ္ပ်က္ ျခင္း မရွိသင့္၊ လက္ေလ်ာ့ျခင္း မေရာက္သင့္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသက္တာတြင္ ေအာင္ျမင္ျခင္းကိုပဲ အၿမဲတမ္းရေနလွ်င္လည္း မေကာင္းပါ။ ဆုံး႐ံႈး ျခင္းကိုပဲ ရေနလွ်င္လည္း မေကာင္းပါ။ အသက္တာတြင္ ဆုံး႐ႈံးျခင္းကုိ ေရာေအာင္ျမင္ျခင္းကိုပါ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရရွိသင့္သည္။ သုိ႔မွသာ ေအာင္ ျမင္ ျခင္းသည္ ဘာေၾကာင့္ေအာင္ျမင္ ရသလဲဆိုတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကို သိၿပီး ၊ေအာင္ျမင္ျခင္းကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္း သြားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ဆုံး႐ႈံး ျခင္းကိုေတြ႔ႀကံဳရသည့္ အခါတြင္လည္း ဆုံး႐ႈံး ျခင္းသည္ ဘာေၾကာင့္ ဘယ္လုိ ဆုံး႐ႈံးသည္ကို သိၿပီးေအာင္ျမင္ျခင္းကို ဘယ္လုိေရာက္ရွိေအာင္ ျပဳလုပ္မည္ကို သိရွိႏုိင္မည္။

             အမႈအရာ ကိစၥမ်ား လုပ္ေဆာင္ သမွ်တုိင္းတြင္ ေအာင္ျမင္ျခင္းေရာ၊ ဆုံး႐ႈံးျခင္းေရာ ရရွိႏုိင္သည္ ။ေအာင္ျမင္ျခင္း ေရာ၊ ဆုံး႐ႈံးျခင္းပါေတြ႔ႀကံဳမွသာ၊ ကၽြန္ ေတာ္တုိ႔အ ေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္း အရသာေရာ ဆုံး႐ႈံးျခင္း အရသာပါ ခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေအာင္ျမင္ ျခင္းကိုပဲ ရရွိ ခံစားေနလွ်င္၊ ေအာင္ျမင္ျခင္း ခံစား ရေသာ သူသည္ ဆုံး႐ႈံးျခင္း အရသာကို မခံစား တတ္ေတာ့ပဲေအာက္ေျခလြတ္ကာ၊ ဘ၀တြင္ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားႏွင့္ တသီတတန္းႀကီး ေတြ႕ႀကံဳ သြား ႏိုင္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ ဘ၀ အသက္တာတြင္ ဆံုး႐ံႈးျခင္းကို အရင္ေတြ႔ႀကံဳ ခံစားၿပီးမွ ေအာင္ျမင္ျခင္းကို ရယူ ခံစားလွ်င္ ပို၍ ေကာင္းသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ေလွကားလိုပင္ တစ္ဆင့့္ျခင္း တက္မွသာေအာက္ေျခ မလြတ္ ႏိုင္။ သို႔မဟုတ္ပဲ အဆင့္ ေက်ာ္တက္ၿပီး တစ္ ဆင့္ျခင္း မတက္လွ်င္ ၀႐ုန္းသုန္းကားႏွင့္ေအာက္ ေျခလြတ္ျပဳတ္က် သြားႏိုင္သည္။

    ထိုေၾကာင့္ ေအာက္ေျခ မလြတ္ေအာင္ ဆင္ျခင္ျခင္းျဖင့္ေအာင္ ျမင္ျခင္းကို ရယူ သင့္သည္။ေအာင္ျမင္ျခင္းဆို ရာ၌လည္းႏိုင္ငံေက်ာ္ အဆိုေက်ာ္ ႐ုပ္႐ွင္ သ႐ုပ္ ေဆာင္၊ ဗီဒီယို သ႐ုပ္ေဆာင္၊ နာမည္ေက်ာ္ စာ ေရးဆရာ ၊ေဘာလံုးသမား စသည့္ႏိုင္ငံေက်ာ္၊ ကမၻာေက်ာ္ လူမ်ားျဖစ္မွသာ ေအာင္ ျမင္ျခင္းကို ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္သည္ဟု မယူဆ သင့္ပါ။ မိမိလုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္တြင္ သစၥာ႐ွိစြာ ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနလွ်င္၊ မိမိတို႔ အတြက္ေအာင္ျမင္ ေသာ အသက္တာပင္ျဖစ္သည္။ မိမိ ႐ွိေနေသာ ေနရာ၊ မိမိ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္ကိစၥေလးပင္ျဖစ္ပါေစ၊ ဘုရားေ႐ွ႕ လူေ႐ွ႕တြင္ သစၥာ႐ွိစြာျဖင့္ လုပ္ကိုင္လွ်င္ ဤအလုပ္ကိစၥသည္ မိမိအတြက္ ေအာင္ျမင္ျခင္း အသက္တာပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ဳိ႕ကေအာင္ျမင္ျခင္းကို အသက္ ငယ္႐ြယ္စဥ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္တြင္ ရယူ လိုုၾကသည္။  အ သက္ ငယ္ငယ္႐ြယ္႐ြယ္ႏွင့္ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကား သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္း ႐ွိၾကပါသည္။ သို႕ေသာ္ ေအာင္ျမင္ျခင္းက ဆယ္ ေက်ာ္သက္ အ႐ြယ္တြင္သာ ရယူႏိုင္သည္ဟု မိမိကိုယ္ကို မဆံုးျဖတ္ ထားသင့္ပါ။

    ေရေသာက္လိုလွ်င္ေရတြင္း တူးရမည္။ ယခုေရတြင္းတူး ယခု ေရၾကည္ေသာက္၍ လည္းမရပါ။ အခ်ိန္ကာလကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႕ေစာင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္ျခင္းကို ရဖို႕ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႕အေန ျဖင့္ျပင္ဆင္ ရမည့္ အခ်ိန္ေတြ အမ်ားႀကီး လုိအပ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အေန ျဖင့္ေအာင္ျမင္ျခင္းကို တေ႐ြ႕ေ႐ြ႕ အားျဖင့္ ရယူလွ်င္ ငါကေတာ့ေအာင္ျမင္ျခင္းကို စိတ္႐ွည္ လက္႐ွည္ျဖင့္ ရယုူမည္ျဖစ္သည္။

    ေအာင္ျမင္ျခင္းကို သူတစ္ပါးက ရယူ သြားလွ်င္လည္း၊ ငါကေတာ့ ေအာင္ျမင္ျခင္းကို မရႏိုင္ဘူးဟု လက္ေလွ်ာ့ကာ စိတ္မပ်က္သင့္။ သူတစ္ပါးေအာင္ျမင္ျခင္း ရသလို၊ ငါကလည္း ဘာေၾကာင့္ေအာင္ျမင္ျခင္းကို မရႏိုင္ရမွာလည္း ဟုဆိုၿပီး၊ စိတ္ပ်က္ အားေလွ်ာ့ျခင္းမ႐ွိဘဲ ႀကိဳးစားၿပီး၊ ေအာင္ျမင္ျခင္းကို သူတစ္ပါး ရယူသကဲ့သို႕ ကၽြႏု္ပ္တို႔လည္း ရယူ သင့္သည္။ အားေလွ်ာ့ စိတ္ပ်က္ျခင္းမ်ား ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွလံုးသားထဲတြင္ မထည့္ ထားလိုက္ပါႏွင့္။ ထည့္ထားလွ်င္ ေအာင္ ျမင္ျခင္းႏွင့္ ေ၀းကြာ သြားၿပီး ဆံု႐ႈံးျခင္းကိုသာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အေနႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္ သြားရမည္ျဖစ္သည္။

    ထိုေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ႏွလံုးသားတြင္ ေအာင္ျမင္ျခင္းကို ရကို ရရမည္ဟူေသာ အသိ စိတ္ထားကို ထည့္ထား သင့္ပါသည္။

    ဖိလိပၸိ ၄း၁၃ တြင္  “ငါ့ကို ခြန္အားႏွင့္ ျပည့္စံု ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ခပ္သိမ္း ေသာ အမႈေတာ္ကို ငါ တတ္စြမ္းႏိုင္၏။” ဟု ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ခြန္အားေပး သတိေပး ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အမႈ ကိစ ၥေဆာင္႐ြက္သည့္ အခါ ခရစ္ေတာ္တည္း ဟူေသာေယဇူးကို အားကိုးၿပီး လုပ္ ေဆာင္သင့္သည္။ သခင္ေယဇူး ခရစ္ေတာ္က ကၽြန္ ေတာ္တို႔ မလုပ္ႏိုင္ေသာ အမႈ ကိစၥကို၊ လုပ္ႏုိင္ေသာ ခြန္အား အစြမ္းသတၱိကိုေပးမည္ဟု ကတိေပးထားပါသည္။ သခင္ေယဇူး ခရစ္ေတာ္ေပးတဲ့ အစြမ္း ေတြအားျဖင့္ ခပ္သိမ္း ေသာ အမႈအရာ တုိ႔ကို လုပ္ ေဆာင္ႏုိင္ၿပီၤးေအာင္ျမင္ျခင္းကို ရယူ ပုိင္ဆုိင္ပါလိမ့္မယ္။

    ဆုံး႐ႈံး ျခင္းကို ရရွိ ခံစားရလွ်င္လည္း ခံႏုိင္ ေသာ ခံႏုိင္ရည္ အစြမ္းသတၱိကို ခရစ္ေတာ္က ေပးစြမ္းပါ လိမ့္မည္။ ဒါေၾကာင့္ ခပ္သိမ္းေသာ အမႈအရာေတြကို လုပ္ေဆာင္တဲ့အခါ သခင္ ေယဇူး ခရစ္ေတာ္ကို အားကိုးၿပီး အသက္ရွင္ ေလွ်ာက္ လွမ္းရင္း သခင္ေယဇူး ခရစ္ေတာ္က ခြန္အား အစြမ္းသတၱိကို သင့္အားေပးမွာ ျဖစ္ၿပီး ဆုံး႐ံႈးျခင္းမွ ေအာင္ျမင္ျခင္းသုိ႔ ရယူ ပိုင္ဆုိင္မွာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ကိုေရးသား တင္ျပလုိက္ပါတယ္။     

                                    လူသား(ဆားေမွာ္)

Read More...

Saturday, September 15, 2012

ဘုရား႐ွင္ေပးေသာ ေခါင္္းေဆာင္

    “ဘုရား႐ွင္၊ ကၽြႏု္ပ္ကိုေခါင္းေဆာင္ ေကာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ ေပးေတာ္မူပါ ဘုရား။”
 • ဖ်ားနာေနေသာ ကမၻာေျမႀကီးကို ေစာင့္ ေ႐ွာက္ဖို႕ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္လို ေနပါသည္။
 • ဆင္းရဲခ်ဳိ႕တဲ့ သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ား အတြက္၊ ဖိႏွိပ္ခံ လူသားမ်ား အတြက္၊ အားနည္းသူမ်ား၏ အသံကို နားေထာင္ႏိုင္ ေသာသူ၊ သူတို႕ကို အၿပံဳးေလး တစ္ပြင့္ျဖင့္ ႐ႊင္လန္း ေစသူ၊ ဘုရား႐ွင္ ကိုယ္စား လူသားမ်ားကို ေစာင့္ ေ႐ွာက္ႏိုင္ေသာ သူ ျဖစ္ခ်င္ပါသည္။
 • ဘုရား႐ွင္ လူမ်ားအတြက္ လမ္းေျဖာင့္ လမ္းမွန္ကို ျပေပးေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္၊
 • လူမ်ားအတြက္ လွပေသာျပည့္စံု ေသာ ဘ၀မ်ားကိုေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ေသာေခါင္းေဆာင္၊
 • စိန္၊ ေ႐ႊ၊ ေငြရတနာမ်ားကုိ မမက္ ေမာ ႏုိင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္၊
 • ဘုရား႐ွင္၏ႏႈတ္ေတာ္ထြက္ စကားကုိ ေလးစား လိုက္နာေသာေခါင္းေဆာင္၊
 • ဓမၼေဟာင္း က်မ္းထဲမွ မိုးဇယ္ကဲသို႔ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္ခ်င္ပါသည္။
 • မိုးဇယ္ကဲ့သို႕ လူမ်ားအတြက္ အစာေရစာႏွင့္ လြတ္လပ္ျခင္းကို ႐ွာေဖြေပးႏိုင္သည့္ ကိုယ့္ကိုကုိယ္ အနစ္နာခံ၍၊ အမ်ားအတြက္ ဦးစားေပး တတ္ေသာေခါင္းေဆာင္၊
 • ဘုရား႐ွင္၏ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္စကား အတိုင္း လိုက္နာ က်င့္သံုးေသာသူ၊ ဘုရား႐ွင္ ေ႐ွးေဟာင္း က်မ္းစာထဲမွ ဒယ္ဘရာ (Debrah) ကဲ့သို႔ေသာေခါင္းေဆာင္၊
 • သူမ၏ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား အတြက္ အမွန္တရားႏွင့္ တရားမွ် တမႈကို ႐ွာေဖြေပးခဲ့သူ၊
 • ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္၊ ပင္ပန္းႀကီးစြာႏွင့္ သူမ၏ႏိုင္ငံအတြက္ ႀကိဳးပမ္း တိုက္ပဲြ၀င္ခဲ့သူ ၊
 • ဘုရား႐ွင္၏ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္ စကားကုိ လိုက္နာက်င့္ သံုးေသာသူ ၊
 •  ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ ဘုရား႐ွင္ကဲ့သို႔ ေသာ တစ္ဘ၀လံုးကုိ အမ်ားအက်ဳိး အတြက္ အသက္ေပး စြန္႔ခဲ့သူ၊
 • ကိုယ့္အတြက္ အေစ မခံခိုင္းဘဲ အမ်ားအတြက္  အေစခံခဲ့သူ၊
 • “ဘုရား႐ွင္၏ႏႈတ္ေတာ္ထြက္ စကားကုိ တစ္ ေသြမသိမ္း လုိက္နာက်င့္သံုးခဲ့သူ ”
 •  ေယဇုူး႐ွင္ ကဲ့သို႕ေသာေခါင္းေဆာင္ ေကာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႕ ႀကိဳးစားႏိုင္ရန္ အင္အား ေပးသနားေတာ္ မူပါ ဘုရား။
 

    
    ဘုရား႐ွင္အား ေလးစားၾကည္ၫိဳစြာျဖင့္
      
        ကက္သလင္းခင္
Taken from yeast Tako philippines / special Issue August 10
    On the Death of Bishop Claver S.J 
Beloved of Christ ( Volume 8.No.5)

Read More...

Tuesday, September 11, 2012

ဥပေဒ၊ ပညတ္၊ စည္းကမ္း

    “ ဥပေဒေတြ၊ ပညတ္ေတြ၊ စည္းကမ္း ေတြဟာ လူေတြကို က်ဥ္းၾကပ္ေစတယ္” ဆိုတဲ့ စကားမ်ဳိး ၾကားဖူးေကာင္း ၾကားဖူးမွာပါ။ သူတို႔က ဥပေဒေတြ စည္းကမ္းေတြနဲ႔  ခ်ဳပ္ေႏွာင္ေဘာင္ ခတ္ထားရင္ လြတ္လပ္မႈဆိုတာ ဘယ္မွာ ႐ွိႏိုင္မလဲလို႔ ေစာဒက တက္ေလ့႐ွိၾကတယ္။ ဒီလို အ ေတြးအေခၚမ်ဳိး ၀င္လာလွ်င္ မွားေပလိမ့္မည္။
 
              ဥပေဒ ကင္းမဲ့ ထင္ရာဆိုင္းျခင္းဟာ လြတ္လပ္မႈလို႔ မဆိုႏိုင္ပါဘူး။ မင္းမဲ့ စ႐ိုက္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ၾသတၱပၸစိတ္က ဘယ္အရာမွန္တယ္ လုပ္ပါ။ ဘယ္အရာ မွားတယ္၊ မလုပ္နဲ႔လို႔ အၿမဲတမ္း လမ္းၫႊန ္ေနပါတယ္။ မွန္တဲ့ အ ျပဳအမူေတြကို မွားတဲ့ အျပဴအမူေတြနဲ႔ ခြဲျခားေဘာင္ ခတ္ေပးထားတာဟာ ဥပေဒေတြ ပညတ္ ေတာ္ ေတြပါပဲ။ ဥပေဒေတြ ပညတ္ေတာ္ေတြ  ေဘာင္အတြင္းမွာ ျပဳမူ ေနထိုင္မွသာ လြတ္လပ္မႈလို ႔ေခၚ ဆိုႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။ 
 
    သင္တို႔သည္ ငါေဟာေျပာ သြန္သင္သည့္ အတိုင္းျပဳက်င့္ ၾကလွ်င္ ငါ၏ တပည့္အမွန္ျဖစ္ၾက၏။ သမၼာတရားကိုလည္း သိသျဖင့္ ထိုသမၼာတရားသည္ သင္တို႔အား လြတ္လပ္ေစလိမ့္မည္၊၊ (သံေယာဟန္၈း၃၂) ခရစ္ေတာ္ေဟာတဲ့ တရား၊ ခရစ္ေတာ္ ေပးတဲ့ ပညတ္မ်ားကို လိုက္နာ က်င့္ႀကံျခင္းသည္ လြတ္လပ္မႈကို ရ႐ွိ ေစမွာျဖစ္တယ္။

    တစ္ေန႔ ဥစၥာဓနႂကြယ္၀တဲ့ လူငယ္ တစ္ ေယာက္ ခရစ္ေတာ္ထံ အေျပးကေလး ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး “ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူေသာ ဆရာသခင္ ထာ၀ရအသက္ကို ရအံ႔ေသာငွာ အကၽြႏု္ပ္သည္ အဘယ္သို ႔ျပဳရပါမည္နည္း”လို ႔ေမးလိုက္တယ္။ ခရစ္ ေတာ္ရဲ႕ အေျဖက သူတစ္ပါး ပစၥည္း၊ သူ႔သား မယားကို လိုခ်င္ တပ္မက္မႈ မ႐ွိေစႏွင့္၊ သူ႔ဥစၥာ မခိုးနဲ႔။ မမွန္တဲ့ သက္ေသမခံနဲ႔၊ လိမ္လည္မႈ မလုပ္နဲ႔၊ မိဘတို႔က ို ႐ိုေသပါလို႔ အေျဖေပးခဲ့ တယ္။  (သံမာရ္ကူး ၁၀း ၁၇-၁၉)
 
    ခရစ္ေတာ္ လုပ္ခိုင္းတဲ့အရာေတြက ပညတ္ေတာ္(၁၀)ပါးဟာ လိုက္က်င့္ရန္ မဟုတ္ ဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚေတြလည္း မၾကာခဏ ၾကား ေနရပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ဆင္ေျခက၊ ေလာကလူသားေတြ အားလံုးလိုလို ပညတ္ေတာ္(၁၀) ပါး ထဲက တစ္ပါးပါးကို က်ဴးလြန္ ခ်ဳိး ေဖာက္ႏိုင္တယ္။ အားနည္းတဲ့ လူသားေတြဟာ ဒီပညတ္ေတြကို မက်င့္ ႀကံႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီပညတ္ေတာ္ ေတြဟာ စံတစ္ခု သာျဖစ္တယ္။ လိုက္က်င့္ရန္ မဟုတ္ဟု ဆိုၿပီး တစ္ဖက္စြန္း ၀ါဒီေတြျဖစ္ကုန္  ၾကတယ္။

    ““ဘုရားသခင္ဟာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လူသား ေတြကုိ အႀကံျပဳခ်က္ (၁၀) ခ်က္ေပးထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ပညတ္ခ်က္ (၁၀) ခ်က္သာလွ်င္”” ေပးထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘက္က အစြမ္းကုန္လိုက္ ေလွ်ာက္မွသာ ကယ္တင္ျခင္း ရ႐ွိမွာျဖစ္ပါတယ္။     အိမ္မွာေနရင္ အိမ္စည္းကမ္းကို လိုက္နာ ရတယ္။ ေက်ာင္းမွာ ၾကေတာ့ေက်ာင္းစည္းကမ္း ဆိုတာ ႐ွိလာေရာ၊ ေစ်းမွာ၊ ႐ံုးမွာ၊ ေနရာတိုင္း သူ႕ စည္းကမ္းနဲ႔ သူ ႐ွိၾကပါတယ္။ လူ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ လူသားအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရးနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး ဥပေဒဆိုတာ ႐ွိတယ္။

    သင္ဟာ ဘယ္ဘာသာပဲ ကိုးကြယ္ပါ ေစ။ မေကာင္းမႈကို က်ဴးလြန္ရင္ စိတ္ႏွလံုးၿငိမ္ သက္မႈ မ႐ွိႏုိင္ဘူး ။ေပ်ာ္႐ႊင္မႈနဲ႔လည္း ကင္းေ၀း ရ လိမ့္မယ္။ ပညာတတ္စရာ မလိုပဲ ဘယ္အရာ ေကာင္းတယ္။ ဘယ္အရာ မေကာင္းဘူး ဆိုၿပီး အလိုအေလ်ာက္ သိ႐ွိေနျခင္းက၊ ဘုရားသခင္ လူတိုင္းကိုေမြးကတည္းက ၾသတၱပၸစိတ္ ထည့္ ေပးလိုက္လို႔ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သင္ ပညတ္ေတာ္ (၁၀)ပါးကို မလိုက္က်င့္လို႔ ရေပမဲ့ ၊ သင့္ရဲ႕ ၾသတၱပၸစိတ္ထဲမွာ ဘုရားေပးလိုက္တဲ့ ပညတ္ေတာ္ ၁၀ပါးကို ဘယ္ေတာ့မွေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္လို႔ရမွာ မဟုတ္ဘူူး။

    “ဖာရီ႐ွဲတို႔ႏွင့္ ယုဒ လူအေပါင္းတို႔သည္ ေ႐ွးထံုး လမ္းအစဥ္အလာမ်ားကို လိုက္နာ က်င့္သံုးၾကတယ္။ လက္ကို မေဆးပဲ အစာစားေလ့ မ႐ွိၾက။ ေစ်းမွ၀ယ္ယူသည့္ အရာအားလံုးကိုလည္း မေဆးေၾကာဘဲ မစားၾက။ အိုးခြက္ေၾကးဖလားမ်ားကိုေဆးေၾကာနည္းမွ စေသာ ထံုးတမ္း အစဥ္ အလာမ်ားကို သူတို႔သည္ လိုက္နာ က်င့္ႀကံ၏။ (႐ွင္ မာကူး ၇း၃-၄)

    ကၽြႏု္ပ္တို႔ လိုက္နာရမယ့္ ပညတ္ေတြ ဥပ ေဒ ေတြဟာ၊ ဖာရီ႐ွဲဲေတြ ယုဒလူ ေတြ လိုက္နာ ရမယ့္ ဥပေဒသေတြနဲ ႔ႏိႈင္းယွဥ္ရင္၊ ဘာမွ မေျပာပေလာက္ ပါဘူး။ ဒီေလာက္မ်ားျပားတဲ့ ဥပေဒသ ေတြကို ဂ်ဴးေတြဟာ ၏၊ သည္ မေ႐ြး လိုက္ ေလွ်ာက္ ေနၾကေပ မယ့္ ခရစ္ေတာ္ဟာ သူတို႔ကို ႐ႈတ္ခ်ျပစ္တင္ ခဲ့တယ္။

    ဆိုလိုခ်င္တာက ဥပေဒကို ဘုရားအား ခ်စ္တဲ့ စိတ္ထားနဲ႔ လိုက္ေလွ်ာက္ရန္၊ ဘုရားကို ျပဳရမယ့္ အမႈနဲ႔ လူသားအခ်င္းခ်င္းျပဳရမဲ့ အမႈတို႔ဟာ တစ္လမ္းတည္းျဖစ္ရမယ္လို႔ ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု ဆန္႔က်င့္ဘက္ မျဖစ္ရဘူး။ တစ္ခုက တစ္ခုကို တားဆီးမႈ မျဖစ္ရဘူးလို႔ ဆိုလိုျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ေလာကကို ႂကြလာစဥ္က လူသား ေတြကို လိုက္ဖို႔ ပညတ္ ႏွစ္ခုပဲေပးထားပါတယ္။
 
(၁) ဘုရားကို အစြမ္းကုန္ ခ်စ္ရန္ႏွင့္ (၂) လူသားအခ်င္းခ်င္း ကိုယ္ခ်င္းစာ တရား ေ႐ွ႕ထားၿပီး ခ်စ္ပါလို႔ မိန္႔ခဲ့တယ္။ ဘုရားကိုပဲ ခ်စ္ရင္ လံု ေလာက္ၿပီ။ လူသား အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္စရာ မလိုလို႔ ခရစ္ေတာ္ တစ္ခါမွ မေျပာခဲ့ပါဘူး။   ပိုဆိုးတာက သင့္ရဲ႕ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမနဲ႔ အရင္ သင့္ျမတ္ေအာင္ျပဳပါ ။ေနာက္မွ ဘုရားကုိျပဳရမည့္ အမႈကို ျပန္ဆက္လုပ္လို႔ မိန္႔မွာ ထားခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ သေဘာက လူသားအခ်င္း ခ်င္း သင့္ျမတ္မႈ မ႐ွိေသးရင္၊ ဘုရားအေပၚ ျပဳရမည့္ ဂုဏ္ျပဳ ခ်ီးမြမ္းျခင္းမ်ားျပဳဖို႕ မႀကိဳးစားနဲ႔လို႔ ေျပာျခင္းပဲျဖစ္ပ ါတယ္။ (မာေတဦး ၅း၂၃-၂၄) ကိုယ္က သူတစ္ပါးရဲ႕  အျပစ္ေတြကို ခြင့္မလႊတ္ ေသးပဲနဲ႔ ဘုရားသခင္ထံ မိမိ အျပစ္ ခြင့္လႊတ္ဖို႔  မ ေတာင္းေလွ်ာက္နဲ႔။ (မာေတဦး၆း၁၂) ခြင့္လႊတ္တတ္တဲ့ စိတ္မေမြးႏိုင္ရင္ေကာင္းကင္ဘံု၌ ေမတၱာ ဆိုဘို႔ မႀကိဳးစားနဲ႔လို႔ ခရစ္ေတာ္ ဆိုလိုျခင္းပဲ။ သင္ အဲဒီလို သင့္ညီအစ္ကိုကို သင့္ရဲ႕ႏွလံုးသားကေန ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္ပဲေကာင္းကင္ဘုံ၌ ေမတၱာ ဆိုရင္ “ဤလူမ်ဴိးသည္ ငါ့ကိုႏႈတ္အားျဖင့္သာ ဂုဏ္ျပဳ ခ်ီးမြမ္းၾက၏။ သူတို႔၏ႏွလံုးသားသည္ ငါ့ထံမွေ၀းေလစြ”ဆိုတဲ့ စကားဟာ သင့္ကို တိုက္႐ိုက္ေျပာေနသလိုျဖစ္လိမ့္မယ္။

    ေနာက္ဆံုးအေနနဲ ႔ေျပာခ်င္တာက ဥပ ေဒေတြ၊ ပညတ္ေတြဟာ ထုတ္ျပန္လိုတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ကိုယ္စီ ႐ွိၾကတယ္။ ဥပမာ ဂ်ဴးလူမ်ဴိးတို႔ရဲ႕  အျပင္ကျပန္လာတိုင္းေျခလက္ ေဆး ေၾကာ သန္႔စင္ျခင္း ဥပေဒဟာ၊ က်န္းမာေရး ႐ႈ႕ေဒါင့္ ေၾကာင့္ျဖစ္လာ ရတယ္လို႔ မထင္လိုက္ပါနဲ႔။  တကယ့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္က မိမိရဲ႕ ၀ိညာဥ္ သန္႔႐ွင္းစင္ၾကယ္ေရးကိုေ႐ွ႕႐ႈ လိုတာေၾကာင့္  ဒီဥပေဒဟာ ျဖစ္ေပၚ လာရျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ယုဒတို႔ဟာ ဥပေဒကို တေသြမတိမ္း လိုက္ေလွ်ာက္ျခင္းအား ျဖင့္ အဲဒီ ဥပေဒရဲ႕ အဓိက ရည္႐ြယ္ခ်က္ဟာ ေပ်ာက္သြားတတ္ ပါတယ္။ ဥပေဒေတြမွာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေလးေတြ႐ွိ တတ္တယ္။  ဥပေဒတို႕ ပညတ္တို႔ဟာ လူေတြအတြက္ ထုတ္ျပန္ထားတာျဖစ္လို႔  လူေတြအတြက္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ လာရင္ လူကို ဦးစားေပးေ႐ွ႕တန္းတင္ ရလိမ့္မယ္။

    ဒီအေၾကာင္းကို ခရစ္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ ဥပေဒနဲ႔ ျပႆနာမွာ အတိအလင္း ေျပာထားခဲ့တယ္။ (လုကား ၆း၁-၅) ဥပုဒ္ေန႔ တစ္ေန႔ တပည့္ေတာ္ေတြ ဂ်ဳံခင္းထဲက ျဖတ္ၿပီး ခရီးသြားေနစဥ္၊ ဗိုက္ အရမ္းဆာလို႔ ဂ်ဳံစပါးႏွံေတြက ဂ်ဳံစပါး ေတြကို ဆြတ္ေခၽြၿပီး စားေနတာကိုေတြ႕လိုက္တဲ့ ဖာရီရွဲ အခ်ဳိ႕ဟာ၊  ဥပုဒ္ေန႔မွာ စပါးေစ့ေခၽြၿပီး အခြံလႊာတာလည္း  အလုပ္လုပ္တာ ျဖစ္တယ္။  ဥပုဒ္ ေန႔မွာ အလုပ္မလုပ္ရလို႔ တားျမစ္ထားတဲ့ ၾကားက သင့္ရဲ႕ တပည့္ေတြ  ဥပုပ္ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္တယ္လို႔  စြပ္စြဲေျပာဆို ၾကတယ္။ ခရစ္ေတာ္က ဥပမာနဲ႔ ျပန္ေျဖခဲ့တယ္။  ဒါ၀ိတ္္မင္းရဲ႕ အေပါင္းအပါ အခ်ဳိ႕  ရဟန္းမ်ားသာလွ်င္ စားခြင့္႐ွိတဲ့ မုန္႔ကို ဆာေလာင္ ႁမြတ္သိပ္မႈေၾကာင့္ စားသံုးခဲ့ၾကတာ မဟုတ္ပါလား ဆိုၿပီး ျပန္လည္ေခ်ပ ခဲ့ပါတယ္။

    တစ္ခါက ဘုရားတရား ကိုင္း႐ႈိင္းၿပီး ေန႔ စဥ္ မစၦားတရားေတာ္ကို တစ္ရက္မွ ေနာက္က် ေလ့မ႐ွိတဲ့ အမ်ဳိးသမီး တစ္ေယာက္႐ွိသတဲ့။ မစၦားတရားေနာက္က်တာကို မႀကိဳက္လို႔ အၿမဲ ေစာေစာ သြားေလ့ ႐ွိသတဲ့။ တစ္ေန႔က်ေတာ့ အိပ္ယာထ နည္းနည္းေနာက္က်လို႔ ဘုရားေက်ာင္းကို သုတ္သုတ္ သြားေနစဥ္ လမ္းမွာ ဆင္းရဲသား တစ္ဦး အကူအညီေတာင္းတာနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ရတယ္။ သူ႔ရဲ႕ အခက္အခဲ တင္ျပမႈကို နားေထာင္ေနရင္၊ ဘုရားေက်ာင္း ေသခ်ာေပါက္ ေနာက္က်မွာ သိတဲ့ ဘုရားတရား ကိုင္း႐ႈိင္းတဲ့ အမ်ဳိးသမီးဟာ ဆင္းရဲသား အတြက္ အခ်ိန္မေပးႏိုင္ခဲ့ပဲ ဘုရား ေက်ာင္းကို အေျပးကေလး သြားခဲ့ပါတယ္။

    ဘုရားေက်ာင္းေနာက္ မက်လိုတဲ့ အဲ့ဒီ အမ်ဳိးသမီးဟာ၊ တစ္မိနစ္ေစာၿပီး ဘုရား ေက်ာင္းကိုေရာက္လာခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘုရား ေက်ာင္း တံခါးပိတ္ထားတာ ကိုေတြ႕လိုက္ရတယ္။ ဆြဲဖြင့္ေပမဲ့ ပြင့္မလာခဲ့ဘူး။ တံခါးေခါက္ဖို႔ လက္ကို ရြယ္လိုက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ စာတန္း တစ္ခုကို ေတြ႔လိုက္ရတယ္။ စာတန္းက “ငါဟာ အ ျပင္မွာ ႐ွိတယ္။” လို႔ ေရးထားတာကို ေတြ႔လိုက္ ရတယ္။ 

 R.V.A ထုတ္လႊင့္ခ်က္မွ

Read More...

Tuesday, September 4, 2012

ျမင့္ျမတ္စြာ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္သူမ်ား

ခ်စ္ေသာလူငယ္မ်ားႏွင့္စာဖတ္ပရိသတ္ အေပါင္းတို႔

ခြင့္လြတ္ျခင္းရဲ႕ အရသာႏွင့္ အႏွစ္သာရကို ျမည္းစမ္း ဖူးၾကပါသလား။ ခြင့္လြတ္္ႏိုင္ၾကသူမ်ား အေၾကာင္း ကိုေရာ ၾကားဖူးၾကပါ သလား။

    လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း (၃၀)ေက်ာ္က ရဟန္းမင္း ႀကီးေယာဟန္ေပါလူးကို မာမက္အလီအဂၢါ မွေသနတ္ႏွင့္ အႀကိမ္မ်ားစြာ ပစ္ခတ္္ၿပီး ေသေၾကာင္း ႀကံစည္ ခဲ့ဖူးပါသည္။ သို႔ ေသာ္ ရဟန္းမင္းႀကီး မေသဆံုးခဲ့ပါ။ ဒဏ္ရာမ်ားနဲ႔ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာေဆးကုသ ခံယူခဲ့႐ွာသည္။ က်န္းမာေရးေကာင္းလာေသာ အခါ ခရစၥမတ္ေန႔၌ ေရာမၿမိဳ႕ေတာ္၏ အက်ဥ္းေထာင္ႀကီးထဲသို႔ ေရာက္သြားခဲ့သည္။ သူ႕ကို သတ္ဖို႔ ၾကိဳးစားခဲ့သူ အလီအဂၢါ၏ အခန္းေလးထဲ၌ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ စကားမ်ားေျပာဆိုခဲ့ၿပီး "င့ါသား သင့္ကို ငါ ခြင့္လႊတ္သည္"ဟုေျပာဆို ခဲ့ပါသည္။ ၉/၁၁ အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရး အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုႀကီးႏွစ္ခု ကို အိုစမာဘင္လာဒင္ႏွင့္ အယ္လ္ကိုင္ဒါမ်ား တိုက္ခိုက္ခဲ့စဥ္ကလည္း ရဟန္းမင္းႀကီး မွ "ကမၻာေပၚတြင္ လူသားမ်ား တရားမ႐ွိလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မ႐ွိႏိုင္ပါ။ ခြင့္လႊတ္ျခင္း တရား မ႐ွိလွ်င္ တရားမွ်တမႈ မ႐ွိႏိုင္ပါဟု မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

    အိႏိၵယႏိုင္ငံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဖခင္ႀကီး မဟတၱမ ဂႏၶီႀကီး၏ ခြင့္လႊတ္ျခင္း တရားသည္လည္း ထူးျခား ပါသည္။ ဂႏၶီႀကီး၏ အထဳပၸတၱိကို ႐ိုက္ကူးေသာ ဇာတ္ကားထဲ၌ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ အေဖတစ္ေယာက္မွ သူ၏ သားငယ္ကို မူဆလင္ ဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္ မွ သတ္လိုက္ ေသာအခါ၊ သူကျပန္လည္၍ ေဒါသကို မထိန္းႏိုင္ဘဲ မူဆလင္ဘာသာ၀င္ ကေလးငယ္ေလး တစ္ေယာက္ကို ဂလ့ဲစားေခ်သည့္ အေနႏွင့္ျပန္လည္၍ သတ္ျဖတ္ လိုက္ေလသည္။ သို႔ေသာ္ သူ၏ စိတ္ထဲ၌ သူျပဳလုပ္မိသည့္ အျပစ္မွာ ႀကီးေလးလွေၾကာင္း စဥ္းစား မိေသာအခါ၊ စိတ္ဆင္းရဲမႈ ႀကီးစြာျဖစ္ခဲ့ရသည္။

    ေနာက္ဆံုး၌ မဟတၱမ ဂႏၶီႀကီၤး ထံသြား ေရာက္ခါ၊ အျဖစ္အပ်က္ အားလံုးကို ေျပာျပလိုက္ပါသည္။ သူ က်ဴးလြန္ခဲ့ ေသာ  အျပစ္မွာ ႀကီးေလး လြန္းလွသည့္ အတြက္ ေမ့မရႏိုင္ဘဲ စိတ္ဆင္းရဲေနရေၾကာင္း သူ႔ကို ဤ ဒုကၡမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ နည္းလမ္းေပးပါရန္ ေတာင္းပန္ ခဲ့သည္။ ထိုအခါ ဂႏၶီႀကီးမွ သင့္ စိတ္ခ်မ္းသာ လိုလွ်င္  မူဆလင္ မိဘမဲ့ ကေလးငယ္ တစ္ေယာက္ကို သားအျဖစ္ ေမြးစားလိုက္ပါ၊၊ သို႔ေသာ္ သင္ကိုးကြယ္ေသာ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္က့ဲသို႔ မႀကီးျပင္းေစဘဲ၊ သူ႕မိဘမ်ား ကိုးကြယ္ေသာ မူဆလင္ ဘာသာကိုသာ ကိုးကြယ္၍ ႀကီးျပင္းပါေစဟု အႀကံဥာဏ္ေပးခဲ့သည္။

         ထို ဟိႏၵဴလူမ်ဳိးသည္လည္း  ခဏတာမွ်ေတြေ၀ သြားၿပီးမွ ခက္ခက္ခဲခဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ၿပီးမွ ဂႏၶီႀကီး၏ အဆိုအမိန္႔ကို နာခံပါမည္ဟု အေျဖေပးၿပီး စိတ္ေပါ့ပါးစြာႏွင့္ သူ၏ အိမ္သို႕ ျပန္သြား ခဲ့ပါသည္။ သူ႔ဘ၀မွာလည္း ေျဖသာ သြားၿပီး စိတ္ခ်မ္းသာမႈ ရခဲ့႐ွာသည္။ ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္ျခင္း ေၾကာင့္ စိတ္ဒုကၡ  ၡေရာက္ခဲ့ရေသာ္လည္း၊ ခြင့္လႊတ္နည္းကို သိသြားေသာ အခါ စိတ္ခ်မ္းသာ သြားခဲ့ရသည္။

    အေမရိကန္ျပည္၏ ပထမဆံုး သမၼတႀကီးျဖစ္သူေအဘရာ ဟမ္လင္ကြန္း၏ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ ျခင္းသည္လည္း စံတင္ ထိုက္လွပါသည္။ အေမရိကန္ လူမည္းေခါင္းေဆာင္ မာတင္ လူသားကင္းမွ ဘုရား ေက်ာင္းႀကီး တစ္ေက်ာင္း၌ တရား ေဟာ ေျပာစဥ္က Now Abraham Lincon  belongs to the Ages ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ သခင္ေယဇူး၏ အဆိုအမိန္႔ျဖစ္ေသာ "ရန္သူမ်ားကို ခ်စ္ပါ" ဟူေသာ ဘုရား႐ွင္၏ စကားကို ေအာက္ပါအတိုင္း တကယ့္ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခု ႏွင့္ ဥပမာ ေပး၍ေဟာေျပာ ခဲ့ပါသည္။ သမၼတႀကီး၏ ခြင့္လႊတ္ျခင္း သာမက သူ၏ ေမတၱာတရား ႀကီးမားပံုကို ထင္႐ွားစြာ ေတြ႕ ျမင္ႏိုင္ ပါသည္။
    ထိုစဥ္က အေမရိကန္ျပည္တြင္ သမၼတ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ေနခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး လင္ကြန္းသည္ လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ၀င္ၿပိဳင္သည့္ သမၼတ ေလာင္းမ်ားထဲ၌ ပါ၀င္ေနသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ လင္းကြန္းအေၾကာင္း အေကာင္း မေျပာဘဲ အ ဆိုးမ်ားႀကီး ႐ွာႀကံေျပာေသာ စတန္တင္ (Stanton) ဆိုသူ တစ္ေယာက္ ႐ွိခဲ့သည္။ သူသည္၊ အေမရိကန္ျပည္ တစ္လႊားေလွ်ာက္သြား၍ ေအဘရာ ဟမ္ဟင္ လင္ကြန္း မေကာင္း ေႀကာင္းေျပာၾကား ခဲ့သည္။ သူေျပာသည့္ အေၾကာင္း အရာမ်ားထဲ "ဤလို ႐ုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္၊ ခါးကိုင္း အရပ္႐ွည္ကာ၊ အသိဥာဏ္ ကင္းမဲ့ေသာ သူတစ္ေယာက္ကို သင္တို႔၏ သမၼတ အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ၾကမည္မွာ အဓိပၸာယ္ လံုး၀ မ႐ွိေၾကာင္း သူ႔အား မဲမထည့္ ၾကပါႏွင့္" ဟု လွည့္လည္ေျပာဆို ခဲ့သည္။

    ေအဘရာဟမ္ လင္ကြန္း သမၼတႀကီး ျဖစ္လာေသာအခါ၊ (Mr. Stanton) ကို အေမရိကန္ စစ္တပ္ႀကီး၏ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။  သမၼတႀကီး၏ အႀကံေပး အရာ႐ွိႀကီးမ်ားက၊ ဤမွ် ကိုယ့္ေပၚ မေကာင္းေျပာထား ေသာ သူတစ္ေယာက္ကို မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ်  ဤအေရးႀကီးေသာ ရာထူးကို မေပးသင့္ေၾကာင္း ၀ိုင္း၀န္း တားဆီးခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခါ သမၼတႀကီးမွ "ကြၽႏု္ပ္ကို သူ မည္မွ် ေ၀ဖန္ ႐ႈံ႕ခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤရာထူးသည္ သူႏွင့္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း" ျပန္ လည္ေျပာၾကားခါ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ရာထူးကုိ (Mr.Stanton) မစၥတာ စတင္တန္အား အပ္ႏွင္းခဲ့သည္။ အကယ္၍သာ သူ႔ကို ဤမွ် မေကာင္းေျပာထားသူအား မုန္းတီး နာက်ည္းစိတ္ျဖင့္  ဤရာထူးကို မေပးခဲ့လွ်င္ သူသည္ ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္ သူတစ္ ေယာက္ျဖစ္ သြားႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ "ဘုရားသခင္က သင္၏ ရန္သူကို ခ်စ္ပါ" ဟူေသာ အဆိုအမိန္႔ကို သူကေလးစားစြာ လိုက္နာ ခြင့္လႊတ္ကာ၊ ထိုရာထူးကို ေပးအပ္ခဲ့သည္။

မစၥတာစတင္တန္ (Mr.Stanton) မွလည္း သူ မည္မွ် မေကာင္းေျပာခဲ့ေသာ္လည္း သမၼတႀကီး၏ ခြင့္လႊတ္ျခင္း ပါရမီကို နားလည္သြားၿပီး၊ ေလးစားစြာျဖင့္ သူ႔ ရာထူး သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး တာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ဤသည္ကား ဘုရားသခင္မွ အေမရိကန္ သမၼတႀကီးမွ တဆင့္၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္းတရားကို မစၥတာစတင္တန္ နားလည္ေစရန္ ျပသခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔ အထြဋ္အျမတ္ထား ေသာ ဘုရားသခင္၏ က်မ္းစာထဲမွ၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္းႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး ေဖာ္ျပထားေသာ က်မ္းပိုဒ္ေလးမ်ားကို အနည္းငယ္ေဖာ္ ျပ လိုပါသည္။
 • သူတစ္ပါး၏ အျပစ္ကို ခြင့္လႊတ္လွ်င္ ဘုရား႐ွင္မွ သင္၏ ျပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္လိမ့္မည္ (မာေတဦး ၆း၁၄) 

 •  ႏွိမ့္ခ် ယဥ္ေက်းစြာႏွင့္ ခြင့္လႊတ္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘုရား႐ွင္မွ သင့္ကို အစဥ္ အၿမဲ ခြင့္လႊတ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ (ေကာ္ေလာ္ သဲ ၃း၁၃) 

 • တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ၾကင္နာေသာ ႏွလံုးသားႏွင့္ ခ်စ္ခင္ေလးစားစြာ ဆက္ဆံၾကပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္၊ ဘုရား႐ွင္၏ ခ်စ္ျခင္း  ေမတၱာႏွင့္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းဟူေသာ ကံေကာင္း ျခင္း လက္ေဆာင္ကို သင္တို႔မွ ထာ၀ရ၊ ရ႐ွိေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ (မာေတဦး ၁၁း၂၅ ) 

 • ရဟႏၱာႀကီး ပီတာမွ ဘုရား႐ွင္ကို "သူတစ္ပါးကို ခြင့္လႊတ္ရာ၌ မည္သို႔ ခြင့္လႊတ္ရမည္နည္း" ဟုေမးေသာ အခါ၊ အႀကိမ္ (၇၇) ႏွစ္ႀကိမ္ကို  (၇) ႏွစ္လီ ေျမာက္ေသာ အေရအတြက္ ႏွင့္ ညီေအာင္ ခြင့္လႊတ္ရမည္ဟု ဆိုခဲ့ပါသည္။ (မာေတဦး ၁၈း၂၁) 

    အနာဂတ္ရဲ ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္လာ ၾကမည့္ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား အားလံုး ခြင့္လြတ္ျခင္း တရားကိုႏွလံုးပိုက္လ်က္ ႀကီးျမတ္ ေသာသူမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳလ်က္....

    ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္ဘုရား႐ွင္ထံ ထာ၀ ရ အေစခံလ်က္
Pollyana
      Ref. Beloved of Christ Vol 8. N0 .6.
Forgiveness and Inner Healing ,by Betty Papscott and Father Robert De Grandis,
                                S.S.J

Read More...