Saturday, August 25, 2012

ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ အသက္႐ွင္ျခင္း

    တစ္ခါတုန္းက (၆)ႏွစ္အရြယ္ ကေလးမေလး တစ္ဦးက သူ႕ သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ အိမ္က ထမင္းလာစားပါ ဆိုလို႔ သြားခဲ့ပါတယ္။ ထမင္း၀ိုင္းမွာ လူစံုၿပီဆိုေတာ့ အဲဒီကေလးမေလးက ေခါင္း ေလး ငံုၿပီး ဘယ္သူက မ်ား ထမင္းမစားခင္ ဆု ေတာင္း ေမတၱာဆိုမလဲ ဆိုတာ ေစာင့္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္သူမွ ဆုမေတာင္းပဲ ထမင္းစားၾကတာကို ေတြ႕ရတဲ့အခါမွာ ႏႈတ္ခမ္းေလးစူၿပီး စိတ္ထဲက ေန “နင္တို႔ အားလံုး ငါ့အိမ္ကေခြးေတြ က်ေနတာပဲ။ ေမတၱာလည္း မဆိုၾကဘူး။”ဆိုၿပီး ခပ္႐ိုင္း႐ိုင္း ေခြးနဲ ႔ႏႈိင္းလိုက္ ပါေတာ့တယ္္။

     က်မ္းစာမွာ ကာနန္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ ေယာက္က ခရစ္ေတာ္ထံမွာလာၿပီး သူ႕ သမီး နတ္ဆိုး ပူးကာေ၀ဒနာျပင္းထန္စြာ ခံစားေနရလို႔ ကုသေပးဖို ႔ေလွ်ာက္ထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခရစ္ ေတာ္က ဘာမွျပန္ မေျဖဘူး။ ၾကားထဲက တပည့္ ေတာ္ႀကီးေတြက သူတို႔ေနာက္က လိုက္ဆူေနလို႔ ႏွင္ထုတ္ ပစ္ဖို ႔ေျပာေနၾကပါတယ္။ ေနာက္တစ္ ႀကိမ္ ခရစ္ေတာ္က ထပ္ၿပီး “ငါသည္ ေပ်ာက္ေန ေသာ သိုးစုျဖစ္တဲ့ အစၥရာအဲလ္ အမ်ဳိးသားမ်ား အတြက္သာ လာျခင္းျဖစ္တယ္။”လို ႔ေျပာကာ ေျဖလိုက္ျပန္တယ္။

    အမ်ဳိးသမီးကလည္း ပ်ပ္၀ပ္ၿပီး “အ႐ွင္၊ ကၽြန္မကို ကူမေတာ္မူပါ ” လို႔ ထပ္မံ ေလွ်ာက္ထားပါတယ္။ ဒီတစ္ခါ ခရစ္ေတာ္က “သားသမီးတို႔၏ အစားအစာကုိ ယူ၍ ေခြးတို႔အား မေကၽြးအပ္။” လို႕ မိန္႔ေတာ္မူလိုက္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ခရစ္ ေတာ္ဟာ သူ႔ရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္းကို စမ္းသပ္တဲ့ အ ေနနဲ႔ လည္းေခြးန႕ဲ  ႏိႈင္းယွဥ္ ေျပာဆို လိုက္တာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီစကားရဲ႕ေနာက္ကြယ္က ခရစ္ ေတာ္ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ႔ သနားၾကင္နာျခင္းကို ျမင္လိုက္တဲ့ ကာနန္ အမ်ဳိးသမီးကလည္း “မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေခြးမ်ား ပင္လွ်င္ မိမိတို႔သခင္ရဲ႕ စားပြဲကေန က်လာတဲ့ စားႂကြင္း စားက်န္မ်ားကို စားၾက ရပါတယ္လို႔” ျပန္ေလွ်ာက္ထား ခဲ့ပါတယ္။
    တစ္နည္းေျပာရမယ္ ဆိုရင္ေတာ့  ကိုယ္ ေတာ္ဟာ အီစရာအဲလ္ လူမ်ဳိးေတြကို ဦးစားေပး ရမယ္ဆိုတာ သိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အီဇရာအဲေတြကိုေကၽြးရင္ ကၽြန္မဆီကို စားႂကြင္း စားက်န္ေလး ေတြ ထြက္မလာႏိုင္ ဘူးလား။ မိဘေတြ အလစ္မွာ ကေလးေတြဟာ သူတို႔ရဲ ႕ေၾကာင္ေလး၊ ေခြးေလး ေတြကို အစာပစ္ သလိုေပါ့လို႔ ေျပာေနသလို ပါပဲ။ ဒီလို ႀကီးမားတဲ့ ယံုၾကည္ျခင္းကို သိရတဲ့အခါမွာ ခရစ္ေတာ္က “သင္၏ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ အားႀကီးစြ တကား”လို႔ ၾကားလိုက္ရတဲ့ အခါမွာ  ကၽြန္ ေတာ္ေခါင္းထဲ ကိုေမးခြန္းတစ္ခု ၀င္လာပါတယ္။

    ဘာေၾကာင့္ တစ္ခ်ဳိ႕ လူေတြဆီမွာ အားႀကီးတဲ့ ယံုၾကည္ျခင္း၊ သက္၀င္ျခင္း႐ွိၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ က်ေတာ့ ဘာေၾကာင့္ ယုံၾကည္ျခင္း အားနည္း ခ်ိနဲ႔ရတာလဲ။ အခ်ဳိ႕လူေတြဟာ ဘာေၾကာင့္ လြယ္လြယ္ ကူကူ ယံုၾကည္ၿပီး အခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ယံုၾကည္ဖို႕ ခက္ခဲရတာလဲ။ ဒီေမးခြန္းေတြက ဒီထက္ အ ေရးႀကီးတဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခုကို ထပ္ထုတ္ဖို႔ျဖစ္လာပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ယံုၾကည္ ျခင္းက  အားနည္းေနရင္ ယံုၾကည္ျခင္း ႀကီးမားလာဖို႔၊ ထက္သန္လာဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ခုခု လုပ္ ႏိုင္မလား။

    ေမးခြန္းတစ္ခုဆီကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျဖၾကည့္ၾကရေအာင္။ ဘာေၾကာင့္ တစ္ခ်ဳိ႕က ယံုၾကည္ျခင္း အားႀကီးၿပီး၊ တစ္ခ်ဳိ႕က ဘာေၾကာင့္ ယံုၾကည္ျခင္း အားနည္းရတာလဲ။

    ဒီေမးခြန္းက တစ္ခ်ဳိ႕ လူေတြ ဘာ ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးေကာင္းၿပီး တစ္ခ်ဳိ႕ လူေတြ ဘာေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ခ်ဳိ႕တဲ့ရတာလဲ ဆိုတာနဲ႔ ဆင္တူပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ က်န္းမာေရး မေကာင္းတာက မ်ဳိး႐ိုး စဥ္ဆက္၊ မ်ဳိး႐ိုးလိုက္ေရာဂါ တစ္ခုခုျဖစ္ခဲ့ၾကလို႔ ခ်ိနဲ႕တဲ့ ခႏၶာနဲ႔ မလိုလားအပ္တဲ့ အရာတစ္ခုခု၊ ေရာဂါတစ္ခုခုကို အေမြခံ တတ္ၾကပါတယ္။             တစ္ဖက္မွာေတာ့ တစ္ခ်ဳိ႕ က်န္းမာေရး မ ေကာင္းတာဟာ သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ဟာ က်န္းမာ ေရးကို ဂ႐ုမစိုက္ၾကလို႔ နားမလည္ေတာ့ လ်စ္လ်ဴ႐ႈၾကလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

    ခႏၶာကိုယ္ က်န္းမာေရးလိုပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္တဲ့ ၀ိညာဥ္ က်န္းမာေရးကလည္း ဒီအတိုင္းပါပဲ။ တစ္ခ်ဳိ႕ လူေတြဟာ ယံုၾကည္ ျခင္း အားနည္းတယ္။  ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ မိဘနဲ႔ အုပ္ထိန္းသူေတြကလည္း သိပ္မဟုတ္ၾကပါဘူး။ ယံုၾကည္ျခင္းမွာေပါ့ေလ်ာ့တယ္။  တာ၀န္ေက်ပဲ လုပ္ၾကတယ္။ မိဘေတြက ဘာသာေရးမွာ မပူ မေအးျဖစ္တယ္။ အေလးမထားဘူး ဆိုရင္ ဒါေတြက သားသမီးေတြဆီကို ကူးစက္သြားတယ္။  

    တစ္ဖက္ကို ၾကည့္ျပန္ရင္ေတာ့ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ ကိုုယ္တိုင္က ယုံၾကည္ျခင္းကို ဂ႐ုမစိုက္ဘူး။ မေလ့လာဘူး။ လ်စ္လ်ဴ ႐ႈတယ္ဆိုရင္လည္း ယံုၾကည္ျခင္းမွာ အားနည္းၾကၿပီး၊  ဘုရားတရားနဲ႔ လက္ေတြ႕ဘ၀ဟာ ကြဲျပား သြားပါတယ္။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ဆီဟာ ဘာသာတရား၊ ယံုၾကည္ သက္၀င္မႈ အပိုင္းမွာ မိမိ ပတ္၀န္းက်င္မွာ လူေတြနဲ႕ လာမယ့္ သားစဥ္ေျမးဆက္ အတြက္ ပံုစံ နာမူနာေကာင္းျဖစ္ဖို႔၊ ဘာသာတရားေရးကို ခိုင္မာစြာ အေမြေပးဖို႔ တာ၀န္ ႐ွိေနပါတယ္။
    “ ေလာကမွာ အဖိုးတန္ဆံုး၊ အျမင့္ျမတ္ဆံုး အေမြအႏွစ္ဟာ ဘာသာေရး အေမြအႏွစ္ျဖစ္တယ္”လို႔ လူႀကီးသူမေတြေျပာတဲ့ အတိုင္း ယံုၾကည္ျခင္းတရားကို လက္ဆင့္ကမ္းႏိုင္ေအာင္ အားထုတ္ရပါမယ္။ ေလာကမွာ ဘယ္ဘ၀ပဲ ေရာက္ေရာက္ ဆင္းရဲသည္ျဖစ္ေစ၊ ခ်မ္းသာသညျ္ဖစ္ေစ၊ က်န္းမာေရးပဲ ေကာင္းေကာင္း၊ ေရာဂါ ေ၀ဒနာပဲ ထူေျပာေျပာ၊ ဘယ္အေျခအေနမွာပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ တကယ္တမ္း တည္ၿမဲတာ၊ စိတ္ၿငိိမ္းခ်မ္း သာယာမႈကိုေပးႏိုင္တာ၊  တကယ္တမ္း လူ႔ရဲ႕ ေျဖဆည္ရာဟာ ဘာသာတရား ယံုၾကည္ သက္၀င္မႈသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယံုၾကည္မႈ ႀကီးမားေလ  ေျဖဆည္ႏိုင္ေလပါပဲ။ “ဘယ္လိုေျဖဆည္ ႏိုင္မလဲ။ ”

            ဒုတိယေမးခြန္းကို ဆက္ စဥ္းစားၾကည့္္ၾကပါစို႔။ ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္  ကၽြန္ ေတာ္ တို႔ရဲ႕ ယံုၾကည္ျုခင္းက အားနည္းေနရင္ ဘယ္လိုမ်ား ယံုၾကည္ျခင္း အားႀကီး ေအာင္ လုပ္ၾကမလဲ။ ယံုၾကည္ျခင္းကို ခႏၶာကိုယ္က မာဆဲလ္ႂကြက္သားေတြနဲ႔  ႏႈိင္းယွဥ္လို႔ ရပါတယ္။ ၾကြက္သားေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေလ့က်င့္ခန္း မလုပ္ရင္၊ လႈပ္႐ွား မေပးရင္ႂကြက္သားေတြဟာ တျဖည္း ျဖည္း အားနည္း လာပါတယ္။  တစ္ဖက္မွာေတာ့ ေလ့က်င့္ခန္း ပိုလုပ္ေလေလ (သို႔) အသံုးမ်ား လာ ေလေလ ပိုမို သန္မာ ႀကီးထြား လာေလပဲျဖစ္ပါတယ္။ ႂကြက္သြားလိုပဲ  ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ယံုၾကည္ ျခင္းဟာေလ့က်င့္ခန္းလုပ္၊ လႈပ္႐ွားမႈေတြကို တုံ႔ ျပန္ပါတယ္။

    ယံုၾကည္ျခင္းအား ႀကီးဖို႔အတြက္ ေလ့က်င့္ခန္း ေတြ အမ်ားႀကီး ႐ွိပါတယ္။  ၀ိညာဥ္ေရး၊ ဘာသာေရးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ စာအုပ္ စာေပေတြကို ဖတ္႐ႈ႕ၿပီး ဒီအေၾကာင္းေတြကို သူတစ္ပါးအား ျပန္လည္ေဖာက္သည္ ခ်ေ၀မွ်ႏိုင္ပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာကို ဖတ္၊ စဥ္းစား ဆင္ျခင္၊ ကမၼဌာန္း႐ႈ႕ၿပီး သူတစ္ပါးကို ေဟာေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ား ဆိုရင္ေတာ့ မစၦား ပူေဇာ္ျခင္းနဲ႔ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးဟာ ယံုၾကည္ျခင္းအားႀကီး ခိုင္ခံဖို႔အတြက္ မ႐ွိ မျဖစ္တဲ့ က႑ကေန ပါ၀င္ပါတယ္။

    ေနာက္ၿပီး ေန႔စဥ္ ဆုေတာင္း ပတၱနာျပဳ၊ ေမတၱာေပးပို႔ျခင္း အားျဖင့္လည္း ယံုၾကည္ျခင္း အားႀကီး လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လို႔ ဒီထဲမွာယံုၾကည္ျခင္း ႀကီမားဖို႔ ေလ့က်င့္တဲ့ေနရာမွာ  အက်ဳိးထိေရာက္လွတဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခု ႐ွိပါတယ္။  ဒီနည္းလမ္းကို ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္းျဖစ္ဖို႔ ဥပမာ ေလး တစ္ခုနဲ႔ တင္ျပခ်င္ပါတယ္။

    တစ္ခါတုန္းက အသက္ အေတာ္ေလး ႀကီးရင့္ ၿပီးျဖစ္တဲ့ အဖြားႀကီးတစ္ဦးဟာ သူမရ႕ဲ က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တဲ့ လာတာနဲ႕  သူမရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္း ျဖစ္တဲ့ ၀ိညာဥ္ က်န္းမာေရးလည္း ဆိုး၀ါး လာခဲ့ပါတယ္။ တစ္ေန႔ေတာ့ သူမရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္း ယိမ္းယိုင္ရတဲ့ျပႆနာကိုၤ Fr.Zozsima (ဇိုးဇီးမား)ဆိုတဲ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီးနဲ႔ သြားေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္က လူေတြကို တစ္ကယ္ ခ်စ္ရဲ႕လား။ တကယ္ ဂ႐ုစိုက္ရဲ႕လား၊ ေသၿပီးရင္ ေနာင္ဘ၀ဆိုတာ ႐ွိသလား။  စသျဖင့္ သူမရဲ႕ ယံုမွား သံသယ ျဖစ္လာတာ ေတြကို ေမးပါတယ္။

                  ဘုန္းေတာ္ႀကီးကလည္း ေကာင္းေကာင္း၊ စိတ္႐ွည္႐ွည္နဲ႔ ဂ႐ုဏာေမတၱာ အျပည့္နဲ႔ နား ေထာင္ၿပီးတဲ့အခါမွာ “ဒီေမးခြန္း ေတြ အတြက္  သိပၸံနည္းက်က် လက္ ေတြ႕ေတာ့ မျပႏိုင္ဘူး။  ဒါ ေပမယ့္ ဒါေတြ အားလံုးဟာ  တကယ္ ဟုတ္တယ္၊ မွန္တယ္ဆိုတာေတာ့ သင့္အေနနဲ ႔ေသခ်ာႏိုင္တယ္”လို ႔ေျဖလိုက္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ အဖြားႀကီးက “ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ”လို ႔ေမးတဲ့အခါမွာ ဘုန္း ေတာ္ႀကီးက “ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရားျပျခင္း အား ျဖင့္ပဲျဖစ္တယ္၊ မိမိနဲ႔ နီးစပ္သူ၊ အတူေနရသူ ေတြကို ႏွလံုးသားထဲမွ အမွန္တကယ္ ခ်စ္ပါ။ေမတၱာ ျပပါ။ သူတစ္ပါးကို သင္ပို၍ ခ်စ္ေလ၊ ေသၿပီး ဘ၀နဲ႔  ဘုရားသခင္ တည္႐ွိတယ္ ဆိုတာဟာ ပိုၿပီး ေသခ်ာလာေလပဲ။ သင္ပိုၿပီး ခ်စ္ေလ၊ သင့္ရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္းဟာ ပိုမို အားႀကီး ႐ုံတင္မကပဲ သင့္ရဲ႕ သံသယေတြဟာ ေလ်ာ့နည္းလာလိမ့္မယ္။ ဒီနည္းလမ္းက ေသခ်ာတယ္။  စမ္းၿပီးၿပီ။ ေအာင္ျမင္တယ္လို႔ အေျဖေပးခဲ့ပါတယ္။  

Fr.Zozsima ဆိုလိုတဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ႔ ယံုၾကည္မႈဟာ  အတူတကြ သြားတယ္ ဆိုတာပါပဲ။ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာနဲ႔ ယံုၾကည္မႈဟာ မီးရထား သံလမ္းလို ပါပဲ။  သံလမ္းတစ္ခုကို ေတြ႕ရင္ တစ္ျခား တစ္ခုဟာလည္းေဘးမွာပဲ ႐ွိပါတယ္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ႔ ယံုၾကည္မႈဟာ  ၀ိညာဥ္နဲ႔ ခႏၶာကိုယ္လို အၿမဲ တမ္းတြဲလ်က္ ႐ွိေနပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ Albert Schweitzer ဆိုတဲ့ သာသနာျပဳ ဆရာ၀န္ကလည္း ဒီသေဘာတရားမ်ဳိးကို သူ႔ရဲ႕ Reverenue for life ဆိုတဲ့ စာအုပ္မွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းေျပာခဲ့တယ္။

    ခရစ္ေတ ာ္မွာ သင္ ယံုၾကည္ခ်င္ ပါသလား။ တကယ္ပဲ သူ႔ကို ယံုၾကည္ သက္၀င္လိုသည့္ ဆႏၵ ႐ွိပါသလား။     ဒါဆိုရင္ သူ႔႕အတြက္ သင္တစ္ခုခု ျပဳလုပ္ရမည္။ သံသယေတြ ျပည့္ႏွက္ေနတဲ ့ဒီေခတ္ႀကီး ထဲမွာ တစ္ျခားနည္းလမ္း မ႐ွိ။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ မ်က္ ႏွာကိုေထာက္ၿပီး တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို စားစရာ ေပးပါ၊  ေသာက္စရာေရေပးပါ၊ ေပ်ာ္စရာေပးပါ၊ စသည္ျဖင့္ မိမိနဲ႔ နီးစပ္သူ၊ အကူအညီလို ေနသူကို  ေပးကမ္း၊ လွဴဒါန္းျခင္းဟာ ခရစ္ေတာ္အားျပဳ လုပ္ေပးကမ္းေနျခင္းႏွင့္ အတူတူပင္ ျဖစ္ပါတယ္။         ဒါဆိုရင္ သင္ဟာ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို ခံစားရၿပီး သင္လုပ္သမွ် အရာ ေတြဟာ ခရစ္ေတာ္ကိုျပဳလုပ္ေနတာလို႔ တကယ္ျမင္လာ ပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္ၿပီး ခရစ္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္က သင့္ကို သက္႐ွိ ဘုရား႐ွင္ အျဖစ္ေဖာ္ျပ ေပးပါလိမ့္မယ္။

    က်မ္းစာထဲမွာ ေဖာ္ျပတဲ့  ကာနန္ အမ်ဳိးသမီးကို ၾကည့္ရင္ ဒီအမ်ဳိးသမီး ခရစ္ေတာ္ဆီကို လာခဲ့တာ သူမ ကိုယ္တိုင္အတြက္ မဟုတ္ဘဲ ခရစ္ေတာ္ဆီလာၿပီးေတာင္းပန္ ခယ တာဟာ သူ႔သမီးကို သိပ္ခ်စ္လြန္းတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ဆီလာတဲ့ အခါမွာလည္း  ခ်စ္တတ္တဲ့မိခင္၊ ယံုၾကည္ျခင္း ႀကီးမားတဲ့ မိခင္ အျဖစ္ လာခဲ့ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဒီကေန ကၽြန္ေတာ္တို႔ မိမိကိုယ္ကို ဆန္းစစ္ၿပီးေတာ့ ဘာလုပ္ၾကမလဲ။  ဆိုပါေတာ့ အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ မိဘျဖစ္ ေနတယ္။ အုပ္ထိန္းသူျဖစ္ေနၿပီး ယံုၾကည္ျခင္းကို ျဖည့္တင္းဖို႔ လိုအပ္ေနတယ္လို႔ ခံစားရရင္  ဒီအမ်ဳိးသမီး လုပ္သလို လုပ္ၾကည့္ပါ။

    ဒီကေန မိမိရဲ႕ သားသမီးေတြကို ဘုရားသခင္ရဲ႕ေကာင္းႀကီး မဂၤလာ သက္ေရာက္ပါေစ ေၾကာင္း ေန႔စဥ္ ခရစ္ေတာ္ထံမွာ ဆုေတာင္းေမတၱာ ျပဳလုပ္ၾကည့္ပါ။ ယံုၾကည္ျခင္း တိုးပြားလာပါလိမ့္မယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ  အခုခ်ိန္မွာ လူငယ္လူ႐ြယ္ပဲ ျဖစ္ေနၿပီး ငါ့ရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္း က ေတာ့ တိုးတက္ဖို႔ လိုတယ္လို႔ ခံစားရရင္ အထက္ကေျပာခဲ့တဲ့ Fr.Zozsima ရဲ႕ အႀကံ ေပးခ်က္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ပါ။ အခုက စၿပီး မိဘ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြ တင္မက ပတ္၀န္းက်င္မွာ ထိေတြ႔ေနရတဲ့ သူေတြကို ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ တရားျပည့္၀စြာျဖင့္ ဆက္ဆံေပးပါ။

    ယံုၾကည္ျခင္းမွာ ထက္သန္လာတာကို ေတြ႕ရ ပါလိမ့္မယ္။ ခ်စ္ဖို႔၊ ခြင့္လႊတ္ဖို႔ စဥ္းစား ၾကည့္ရင္ က်န္းမာေရး၊ ေဒါင္ေဒါင္ျမည္ေနတဲ့ သူ ေတြေတာင္ တစ္ခ်ဳိ႕ ေန႔ ေတြမွာ သိပ္ မေကာင္းတတ္ဘူး။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ေခါင္းမူးတတ္တယ္။ မအီမသာ ျဖစ္တတ္တယ္။ ၀မ္းေလ်ာတတ္ ပါတယ္။ ဒါကေတာ့  လူ႔သဘာ၀ ျဖစ္တတ္တာပါပဲ။

    ဥပမာ- တစ္ခ်ဳိ႕ေန႔ေတြမွာ စိတ္ဓါတ္က် ဆင္းတတ္တယ္။ မ႐ႊင္ျပဘူး။ သည္းမ ခံႏိုင္ ေလာက္ေအာင္ေတြ႕ႀကံဳ ရတတ္ပါတယ္။ ေတြ႕တဲ့ သူေတြကို အျပစ္႐ွာတတ္တယ္။  အရာရာတိုင္း ကိုေဒါသထြက္ေန မိတယ္။ အဆင္မေျပ၊ မတည့္တဲ့ သူေတြကို က်ိန္ဆဲတယ္။ အိမ္သူအိမ္သား အ ေပါင္းအသင္းေတြကို ေအာ္တတ္ ပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ေန႔ ေတြက်ေတာ့လည္း စိတ္လႈပ္႐ွား၊ ေပ်ာ္စရာႀကီး၊ ရင္ခုန္စရာအတိနဲ႔ ျဖစ္ေနပါတယ္။  ႐ႊင္ပ် လန္းဆန္းတဲ့ အေတြ႔အႀကံဳပါပဲ။  အရာရာတိုင္းနဲ႔ အဆင္ေျပတဲ့ လူေတြ၊  ကိုယ့္ကို ထိခိုက္ ဆဲဆိုတဲ့ သူေတြကို ခြင့္လႊတ္ဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္သလို၊ ခြင့္လႊတ္တတ္ၿပီး သူငယ္ခ်င္း အေပါင္းအသင္းမ်ားကိုလည္းေပြ႕ဖက္ကာ အၾကင္နာ ပိုခဲ့တတ္ပါတယ္။

    ယံုၾကည္ျခင္းတရားဟာလည္း ဒီအတိုင္း ပါပဲ။ တစ္ခ်ဳိ႕ေန႔မ်ားမွာ ေပါ့ေပ့ါပါးပါး လန္းဆန္း ေပ်ာ္႐ႊင္ၿပီး၊ ရင္ခုန္ေနတတ္သလို၊ တစ္ခ်ဳိ႕ေန႔မ်ားမွာ က်ေတာ့လည္း ညိဳ႕မႈိင္းေမွာင္မဲၿပီး စိတ္မ႐ွည္ ေဒါသထြက္ စရာျဖစ္ပါေနေတာ့တယ္။ ဒီလိုျဖစ္လာရင္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ႀကီး၊ နာဇီေတြ လက္က ထြက္ေျပးၿပီး ပုန္းေ႐ွာင္ေနတဲ့ သူေတြေနတဲ့ေျမေအာက္ခန္း တစ္ခုနံရံမွာေရးထားတဲ့ ေအာက္ပါ စာတန္းေလးကို သတိရၾကပါစို႔။

    အဲဒီ စာတမ္းကေတာ့ “ေနမသာပဲ အံု႔ဆိုင္းေနခ်ိန္ မွ ေန ႐ွိတယ္ဆိုတာကို  ငါ ယံုၾကည္တယ္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရားကို ငါမခံရရင္ ေတာင္မွ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာကို ငါယံုတယ္။ ဘုရား သခင္ဟာ ဘာမွ မေျပာပဲ တိတ္ဆိတ္ေနရင္ေတာင္ ဘုရားသခင္ကို ငါ ယံံုၾကည္တယ္” လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။


             ၀ႆန္မိုး