Thursday, August 16, 2012

ေယဇူးခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္ရဲ႕ သခ်ၤဴိင္းဂူ

ဘာသာေရး အေမး အေျဖ ။        ။ ေယဇူး ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္ရဲ႕ သခ်ၤဴိင္းဂူဟာ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ကက္႐ွမီးယားျပည္နယ္႐ွိ၊ ႐ွ႐ွိနာဂါအပိုင္၊ ကန္ဒီယာန္ဒီစႀကိတ္တြင္ တည္႐ွိသည္ဆိုသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသလား။
 
။ေျဖ။    ။ေယဇူး ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္ရဲ႕ သခ်ၤဴိင္းဂူဟာ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ကက္႐ွမီးယားျပည္နယ္႐ွိ၊ ႐ွ႐ွိနာဂါ အပိုင္၊ ကန္ဒီယာန္ဒီစႀကိတ္တြင္ တည္႐ွိသည္ဆို သည္မွာ လံုး၀ မွန္ကန္မႈ မ႐ွိပါ။ မွားယြင္း ေသာေျပာဆိုခ်က္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္း အတြင္းမွာ အုတ္ဂူျပဳလုပ္၍၊ ခရစ္ေတာ္၏ အုတ္ဂူ သခ်ဴိင္းအျဖစ္ စာတမ္းထိုး၍ ၊ျပတိုက္ အသြင္ဖန္တီးၿပီး၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ဖ်က္စီးရန္ ႀကိဳးစားျခင္း တစ္ရပ္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဒီလို ထြင္ဇာတ္ေတြေၾကာင့္ ၊ခရစ္ေတာ္ ဘုရား႐ွင္ဟာ အၿငိမ္ မေနရပဲ၊ ခရစ္ေတာ္႐ွင္ဟာ ခု တိဗက္ျပည္က မြန္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ ဗုဒၶဘာသာ အေနႏွင့္  ရဟန္းခံ ခဲ့တယ္ေျပာလိုက္၊ ေတာ္ၾကာ ကက္ရွမီးယားမွာ  မူဆလင္ဘ၀နဲ႔  အသက္ (၁၂၀) ထိေနခဲ့တယ္ေျပာလိုက္ စသျဖင့္၊ ခရစ္ေတာ္႐ွင္နဲ႔ ပက္သက္ၿပီး ထြင္ခ်င္တိုင္း ထြင္ေနတဲ့ ထြင္ဇာတ္ေတြဟာ အေတာ္ကို မ်ားေနပါၿပီ။  ထြင္ဇာတ္ေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာ လိုက္ၿပီဆိုလွ်င္ သမိုင္း ခုႏွစ္ လြဲေနရတာနဲ႔၊ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ေ႐ွ႕ေနာက္မညီ၊ ဆန္႔က်င္ဘက္ေတြ ျဖစ္ေနရတာနဲ႔ ၊မမွန္ ေၾကာင္းေပၚလြင္ေနတာ ကိုေလ့လာ သိ႐ွိေနရတယ္ ဆိုေတာ့ “ ပတၱျမားမွန္လွ်င္ႏြံမွာ ႏွစ္ေသာ္လည္း မညစ္”ဆိုေသာ စကားပံုဟာ မွန္လွပါသည္။ သမိုင္းမွန္ကို လိမ္ညာ၍ မရပါ။

    ေယဇူး ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္ရဲ႕ သခ်ဳိင္းဂူဟာ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ကက္႐ွမီးယားျပည္နယ္႐ွိ နာဂါအပိုင္ ကန္ဒီယာန္ ဒီစႀတိတ္မွာ တည္႐ွိတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ဟာ ထြင္ဇာတ္ျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႕ ဘယ္မွာ စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္မ်ားကို ေျဖၾကားေပးပါ့မယ္။

    အင္တာနက္ထဲက ၀ီကီပီဒီယာ ဖရီး စြယ္စံုက်မ္းကုိ အေျချပဳၿပီးေလ့လာေျဖၾကား ေပးပါ့မယ္။ ခရစ္ေတာ္ ဘုရား႐ွင္ဟာ လက္၀ါးကား တိုင္ေပၚမွာ တင္သတ္ေတာ့ မေသပဲ၊ အိႏၵိယျပည္ကိုထြက္ေျပး ခဲ့ၿပီး ကက္႐ွမီးယားမွာ ပုန္းေ႐ွာင္ ေနခဲ့တယ္ဆိုၿပီး မူဆလင္ဂိုဏ္းမ်ားထဲက တစ္ဂုိဏ္းျဖစ္တဲ့ အာမာ့ဒီးယား  အစၥလာမ္ဂိုဏ္းမွ  မူဆလင္တစ္ခ်ဳိ႕ရဲ႕ ထြင္လံုးမွ ထြက္ ေပၚခဲ့တဲ့ ထြင္ဇာတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးစြာ အာမာ့ဒီးယား အစၥလာမ္ ဂိုဏ္းဂဏ အေၾကာင္းကေလ့လာၿပီးေဖာ္ျပေပးပါမယ္။

    အာမာ့ဒီးယား အစၥလမ္ဂိုဏ္းဟာ ၁၉ ရာစု ျဖစ္တဲ့ ၁၈၈၉ခုႏွစ္က မီရ္ဇာဂူလမ္အာမတ္လို႔ အမည္ရတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ကေန အိႏၵိယႏိုင္ငံ Pun-jab ပန္ဂ်ပ္ျပည္နယ္က Qadi-an အရပ္ေဒသမွာ တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ အစၥလမ္ အသင္းဂုိဏ္းကြဲ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။  မီရ္ဇာဂူလမ္ အာမတ္ကေန ထာ၀ရဘုရားသခင္ ကတိထား ေတာ္မူခဲ့တဲ့ မက္ဆီးယား ကယ္တင္႐ွင္ဟာ ေယဇူး ခရစ္ေတာ္မဟုတ္ဘူး မိမိသာလွ်င္ မက္ဆီးယား ကယ္တင္ရွင္ျဖစ္တယ္လို႔ သြန္သင္ခဲ့ပါတယ္။ မီရ္ဇာဂူ လမ္အာမတ္ ကြယ္လြန္သြားၿပီး တဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ အ႐ိုက္အရာ ဆက္ခံသူ အျဖစ္ ေမာ္လ၀ီပလီဆရာ “ႏူးအာဒ္ဒင္”ဟာေ႐ြးခ်ယ္ ျခင္း ခံခဲ့ရပါတယ္ ။ႏူးအာဒ္ဒင္ ေမာ္လ၀ီပလီ ဆရာႀကီးလည္း ကြယ္လြန္ၿပီးေရာ ၁၉၁၄  ခုႏွစ္မွာပဲ အာမာ့ဒီးယား အစၥလာမ္ဂိုဏ္းဟာ ႏွစ္ဂိုဏ္းထပ္ကြဲ ခဲ့ပါ ေတာ့တယ္။ အဲဒီ ဂိုဏ္းႏွစ္ဂိုဏ္းကေတာ့ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ ထဲမွာ ႐ွိတဲ့ ကန္ဒီယာန္ Qadianနယ္ သား အာမာ့ဒီးယား အစၥလာမ္မ်ားနဲ႔၊ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံရွိ လာေဟာ (Lahore) နယ္သား အာမာ့ဒီးယား အစၥလာမ္မ်ားရယ္လို႕ ဂိုဏ္းႏွစ္ဂိုဏ္း ထပ္မံ ကြဲသြားခဲ့ပါေတာ့တယ္။ အဲဒီ ဂိုဏ္း ႏွစ္ဂိုဏ္းေပါင္း ဦးေရမွာ ကမၻာေပၚမွာ သန္းေပါင္း (၁၇၀) ႐ွိပါတယ္။ ကန္ဒီယာန္ Qadian နယ္သား အာမာ့ဒီးယား အစၥလာမ္မ်ားကေန သူတို႔ရဲ႕ အသင္း ဂိုဏ္းထူေထာင္သူ မီရ္ဇာဂူလမ္ အာမတ္ကိုေနာက္ဆံုး ပေရာဖက္ျဖစ္ လက္ခံခဲ့ၾကပါတယ္။ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ႐ွိ လာေဟာ (Lahore)  နယ္သား အာမာ့ဒီးယား အစၥလမ္မ်ား ကေတာ့ သူတို႔ရ႕ဲ အသင္းဂိုဏ္း တည္ေထာင္သူ မီရ္ဇာ ဂူလမ္ အာမတ္ကို ပေရာဖက္အျဖစ္ လက္မခံပါ။ မူဟာမတ္သာလွ်င္ ေနာက္ဆံုး ပေရာဖက္ျဖစ္တယ္လို႔ လက္ခံထားၿပီး မီရ္ဇာဂူလမ္ အာမတ္ဟာ အစၥလမ္ ဘာသာကို ျပဳျပင္သူအျဖစ္ လက္ခံခဲ့ပါတယ္။ အာမာ့ဒီးယား အစၥလမ္မ်ားရဲ႕ ယံုၾကည္ ခ်က္သြန္သင္ခ်က္ကေတာ့ ဘုရား တစ္ဆူတည္း ျဖစ္ျခင္း ၊ ကိုးကြယ္မႈ ဘာသာလည္း တစ္ဘာသာ တည္းျဖစ္ျခင္း ၊ကမၻာ ေပၚ႐ွိ လူမ်ဳိးဟာ တစ္လူမ်ဳိးတည္းျဖစ္ျခင္း ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ယံုၾကည္လ်က္ သြန္သင္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္  အာမာ့ဒီး ယားအစၥလမ္မ်ားဟာ  တစ္ကမၻာလံုးမွာ ႐ွိတဲ့ လူမ်ဳိးမ်ား အားလံုးကို တစ္လူမ်ဳိးတည္း ျဖစ္ ေအာင္၊ တစ္ကမၻာလံုးမွာ႐ွိတဲ့ ဘာသာတရားမ်ားကို တစ္ဘာသာတည္းျဖစ္ေအာင္ အားလံုး အတူတကြ တစ္ဆူတည္းေသာ ဘုရား႐ွင္ကို ကိုးကြယ္ဘို႕ ဆိုၿပီး သူတို႔ႀကိဳးစားေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။  အီ အာမာ့ဒီယာ အစၥလာမ္မ်ားဟာ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ပန္ဂ်ပ္ Punjabျပည္နယ္ ကန္ဒီယာန္Qadian ဒစ္စႀတိတ္မွာ စတင္ေပၚ ေပါက္ခဲ့ေပမဲ့  အမ်ားစုဟာ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံမွာ မွီတင္းေနထိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒီအာမာ့ဒီးယားဂိုဏ္းမွ မူဆလင္မ်ားဟာ အသင္းဂိုဏ္း တည္ေထာင္သူ မီရ္ဇာဂူလမ္အာမတ္ကို လက္ခံပံု လက္ခံနည္းက ကြဲေနတဲ့အတြက္ သြန္သင္မႈေတြ မတူညီတာ ေတြကိုလည္းေတြ႕ ႐ွိရပါတယ္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ကန္ဒီယာန္ Qadianနယ္႐ွိ အာမာ့ဒီးယား မူဆလင္မ်ားဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ အသင္းဂိုဏ္း တည္ ေထာင္သူ မီရ္ဇာဂူလမ္ အာမတ္ကိုေနာက္ဆံုး ပေရာဖက္အျဖစ္ ေၾကြးေႀကာ္ေနၾကတဲ့ အတြက္ တကယ့္ စစ္မွန္တဲ့ မူရင္း အစၥလမ္မ်ားရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔ သြန္သင္မႈမ်ားျဖစ္တဲ့ တမန္ေတာ္ မိုဟာမက္သာလ်င္ ေနာက္ဆံုး ပေရာဖက္ ျဖစ္သည္ ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ဆန္႔က်င္ေနတဲ့အတြက္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ ကန္ဒီယာန္ Qadian နယ္သား အာမာ့ဒးီ ယား မြတ္ဆလင္မ်ားကို  မြတ္စလင္ ကမၻာကေန ဒိ႒ိမ်ား၊ အယူလြဲမွားသူမ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး မူဆလင္မ်ားဟုပင္ လက္မခံၾကေတာ့ ေပ။ ဤကဲ့သို႕ မူဆလင္ကမၻာက မူဆလင္အျဖစ္ လက္မခံၾကေသာ္လည္း သူတို႕ကိုသူတို႔မူ၊ မူဆလင္မ်ားဟုပင္ သတ္မွတ္ထားၾကတာကို ေလ့လာ သိ႐ွိ ရပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အာမာ့ဒီးယား အစၥလမ္တို ႔ရဲ႕  ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ သြန္သင္ခ်က္မွာ၊ အသင္းဂိုဏ္း တည္ေထာင္ သူမီရ္ဇာဂူလမ္ အာမတ္ဟာ ပေရာဖက္ မိုဟာမက္အေနနဲ႕ ၾကြလာတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သလို၊ ေယဇူး ခရစ္ေတာ္၀င္စားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္လည္း ျဖစ္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ ၾကပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဟိႏၵဴေတြ ကိုးကြယ္ေနတဲ့ ခရစ္သွ်နားနတ္ဘုရားလည္း ျဖစ္တယ္လို႔ ယံုၾကည္သူက ယံုၾကည္ၿပီး သြန္သင္ေနသူက သြန္သင္ေနတာကို အာမာ့ဒီးယားအစၥလမ္မ်ားနဲ႔ ပက္သက္တဲ့ စာ ေပအေရးအသားမ်ား ကိုေလ့လာျခင္း အားျဖင့္ သိ႐ွိရပါတယ္။ မီရ္ဇာဂူလမ္ အာမတ္ဟာမိုဟာ မက္အေနနဲ႔၊ ခရစ္ေတာ္အေနနဲ႔၊ ဟိႏၵဴေတြရဲ႕ နတ္ဘုရား ခရစ္သွ်နားအေနနဲ႔ ၾကြလာတယ္လို႔ ယူဆၿပီး ႐ွင္ေဂါဒမဗုဒၶအေနနဲ႔ ၾကြလာျခင္းလို ႔ေႂကးြ ေၾကာ္မႈ မျပဳတာဟာျဖင့္ ထူးဆန္းေနပါျပန္တယ္။

    ခရစ္ေတာ္ ဘုရား႐ွင္ရဲ႕ သခ်ဳိင္းဂူ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ  ကက္႐ွမီးယား ျပည္နယ္႐ွိ ႐ွ႐ွီနာဂါ တပိုင္ ကန္ဒီယာန္ ဒီစႀတိတ္တြင္ တည္႐ွိသည္ဆိုတဲ့ အခ်က္ဟာ ၁၉၄၈ ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွ  အာမာ့ဒီးယား အစၥလာမ္ အသင္း ဂိုဏ္းမွ ထြင္လိုက္တဲ့ ထြင္ဇတ္တစ္ခုသာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိ႐ွိရပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္ရဲ႕ အေလာင္းေတာ္ျမွဳပ္ႏွံခဲ့ရာ  ဂူသခၤ်ဳိင္းဟာ အစၥေရးျပည္မွာ ယေန႔တိုင္ ႐ိွပါတယ္။ အဲဒီ သခ်ဳိင္းဂူကပဲ သံုးရက္ေျမာက္တဲ့ ေနမွာ ျပန္႐ွင္ ထေျမာက္ခဲ့တာပါ။     သူတို႔ တေတြဟာ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ကက္႐ွမီးယား မွာ႐ွိတဲ့ ပလီ၀င္းထဲမွာ သခၤ်ဳိင္းအုတ္ဂူ တစ္ခုကိုျပဳလုပ္၍ “ယူဆပ္ဖ္ ဂ်ဳိးဇက္၏ သားေယဇူး၏ သခၤ်ဳိင္းဂူ”လို႕ စာတမ္းထိုးေရးသားၿပီး ေၾက ျငာ ခဲ့ၾကသလို စာေပေရးသားမႈမ်ား ျပဳခဲ့ ၾကေပမယ့္လည္း ၂၀ ရာစု အေစာပိုင္းထိေအာင္ အာ႐ံုစိုက္ခဲ့ၾကသူမ်ား မ႐ွိခဲ့ပါ။

    ဘုန္းႀကီးပင္လွ်င္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ျပင္ဦးလြင္မွာ ပညာသင္ေနစဥ္ ျမန္မာဘာသာျပန္ ဖတ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ အဲဒီ စာအုပ္ထဲမွာ ျပထားတဲ့ပံု ကေတာ့ မႏၱေလး ပုဏၰားကုန္းက အေဆာက္အဦး ပုံစံ ထရံကပ္ သြပ္မိုးေအာက္က အုတ္ဂူပံု ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အခုတစ္ခါ အင္တာနက္ထဲ မွာ ေကာ၊ စာေပ က်မ္းဂန္ေတြထဲမွာ ေလ့လာလိုက္ ေတာ့ ေဖာ္ျပထားပံုဟာ တစ္မ်ဳိး ျဖစ္ေန ပါတယ္။ ဒီအခ်က္နဲ႔ ပက္သက္ၿပီးလာမည့္ သိုးထိန္းသံ အမွတ္ စဥ္(၈၄)မွာ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

    ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးဒိုးမိနစ္ၿဂိဳလ္တု