Friday, July 13, 2012

ကယ္တင္ျခင္းအတြက္သတင္းစကား

ဘာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ကယ္ဖို႔ ဆႏၵရွိတာလဲ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို အႂကြင္းမဲ့ ခ်စ္ေတာ္မူလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းေသာ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ဖန္ဆင္းၿပီး ကမၻာေျမေပၚသို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္းက ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ခ်စ္လို႔ပါပဲ။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ဆႏၵက ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ကယ္တင္ဖို႔ အတြက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကယ္တင္ျခင္း ရဖို႔အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သိရမွာက ဘုရားကို ခ်စ္ရမယ္၊ အေစခံရမယ္။ မိမိႏွင့္ နီးစပ္ေသာသူမ်ားကိုလည္း ကိုယ္ႏွင့္အမွ် ခ်စ္ရမယ္၊ အေစခံရမယ္။ ဒါဆိုရင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘ၀က ဘယ္ေလာက္ေတာင္ လွပသြားႏိုင္သလဲ၊ ဘယ္ေလာက္ႀကီးျမတ္တဲ့ ဘ၀ဆိုတာကို သိသင့္ပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔က ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ဖို႔၊ အေစခံဖို႔ျဖစ္တယ္။ ဒီလို ဘုရားကိုခ်စ္ဖို႔၊ အေစခံဖို႔၊ မိမိႏွင့္ နီးစပ္ေသာသူမ်ားကိုလည္း ကိုယ္ႏွင့္အမွ် ခ်စ္ရမယ္၊ အေစခံရမယ္ဆိုတဲ့ ေမတၱာတရား မပါရင္ ဒီကမၻာေျမေပၚမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လုပ္ေနတဲ့ အရာတိုင္းက အခ်ိန္ကို အလဟသျဖဳန္းျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ တကယ္ျပဳမူရမွာက ဘုရားအတြက္ျဖစ္ရမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈတိုင္းကို ဘုရားသခင္ရဲ႕ လက္ထဲကို ထည့္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္ အိပ္ယာႏိုးႏိုးခ်င္းေျပာရမွာက ““တပည့္ေတာ္ ဒီေန႔ လုပ္ေဆာင္မည့္ အရာတိုင္းကို ကိုယ္ေတာ္ရွင္ထံ အပ္ႏွံပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္တပည့္ေတာ္ထံေပးတဲ့ အရာ၊ ကိုယ္ ေတာ္ထံမွာ ရရွိေသာ အရာအားလံုးကို တပည့္ ေတာ္ ကိုယ္ေတာ္ထံ ပူေဇာ္အပ္ႏွံပါသည္။ မိမိ ကိုယ္ကို မိမိေပးဆပ္ျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ထံ ဆပ္ကပ္ပါသည္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြႏု္ပ္၏ဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္၏ အကူအညီ မပါရင္ မည္သည့္ အရာမွ တပည့္ေတာ္ မတတ္ႏိုင္ပါ။ ””

ကၽြႏု္ပ္တို ႔ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၌ ေမႊ႕ေလ်ာ္ၿပီး ေနာက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ေနာက္ဆံုး အခ်ိန္နာရီ ေရာက္မွပဲ ခါးသီးစြာေနာင္တယူျခင္း ၀မ္းနည္း ေသာစကားေျပာဆိုျခင္း၊ အိပ္စက္နားေနျခင္း၊ ႐ႈတ္ခ်ျခင္း၊ အရွက္တကြဲျဖစ္ျခင္း၊ အျပစ္မ်ားကို ၀မ္းနည္း ငိုေကၽြးျခင္း စတာေတြျဖစ္တတ္ၾကတယ္။ ဒီအရာေတြဟာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေကာင္းကင္ ႏိုင္ငံအတြက္ ဘာမွ မျပင္ဆင္၊ မျပဳလုပ္ရေသး ဘူးဆိုတာကို ျပသေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ ေလာက္ေတာင္ ၀မ္းနည္းဖို႔ေကာင္းလဲ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကမၻာေျမမွာရွိတဲ့ ခရစ္ယာန္ သံုးပံုတစ္ပံုက ေလာကုတၱရာအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဘာအလုပ္မွ မလုပ္ဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ခႏၶာကိုယ္ကိုႏွစ္သိမ့္ေက်နပ္ဖို႔ အတြက္ပဲ လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါတယ္။ အဲဒီ အရာေတြက မၾကာခင္ျမႇဳပ္ႏွံခံရၿပီး ေပ်ာက္ကြယ္သြားလိမ့္မည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ သနားဖို႔ ေကာင္းတဲ့ ၀ိညာဥ္အတြက္ မစဥ္းစားဘူး ဆိုရင္၊ ေနာင္ဘ၀မွာ ထာ၀ရ ဒုကၡေ၀ဒနာေတြနဲ႔ ျပည့္ ႏွက္လိမ့္မည္။
ဥပမာ လူတစ္ေယာက္က အၿမဲတမ္း တက္တက္ႂကႂြကြ၊ မနားမေန လုပ္ေနသည့္သူက ကမၻာေျမႀကီးကို ဆူညံေအာင္ လုပ္ခ်င္တယ္၊ သူက လူတိုင္းအေပၚ လႊမ္းမိုး၊ စိုးမိုးခ်င္တယ္။ ေလာကီဥစၥာေတြေပၚမွာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိဖို႔ပဲ သူ႔ကိုယ္သူ ထင္ျမင္၊ယူဆတယ္။ ဘယ္ ေလာက္ေတာင္လဲ ဆိုေတာ့ ““ထြက္သြားပါေနမင္းႀကီးရယ္၊ ေနမင္းႀကီးရဲ႕ေနရာမွာ ကမၻာေျမႀကီးကို အလင္းေပးမွ်ေ၀ဖို႔ ကၽြန္ေတာ့္ကို ခြင့္ျပဳပါလို႔”” ေတာင္းဆိုေနတယ္။ ဒီလိုႂကားြ၀ါ၊ မာန ေထာင္လႊားသူက အဆံုးစြန္ေသာ တစ္ေန႔က်ရင္ သဲမံႈေတြကဲ့သို႔ ေသးငယ္ေသာ အရာပမာ ေလ်ာ့ခ်ျခင္း ခံရမယ္၊ အဲဒီ သဲေတြလို ရွင္းထုတ္ျခင္း ခံရၿပီး ျမစ္ကေနျမစ္ဆီသို႔၊ ပင္လယ္ကေန ပင္လယ္ဆီသို႔ ေနာက္ဆံုး ေပ်ာက္ကြယ္ သြားလိမ့္မည္။

ဒါကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္၊ ကၽြန္ေတာ္ မၾကာခဏ စဥ္းစားေလ့ရွိတဲ့ အရာက ကၽြႏု္ပ္တို႔လည္းေသးငယ္တဲ့ သဲမႈံေတြလိုပဲ ေလတိုက္တဲ့ အခါမွာ လမ္းေပၚမွာ လႊင့္စင္သြားတယ္။ အဲဒီ အရာေတြက တစ္ခဏအတြင္း လ်င္ျမန္စြာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားတယ္။ ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ လူသားေတြ ေျပာေလ့ေျပာထ ရွိတာက လူတစ္ ေယာက္ရဲ႕ ၀ိညာဥ္ကို ကယ္တင္ဖို႔အတြက္ အင္မတန္မွ ခက္ခဲတယ္။ ဒီေလာကမွာ ဘယ္အရာကမွ လြယ္ကူတာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ သိဖို႔လိုတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ပညတ္ ေတြကို သိရွိဖို႔ႏွင့္ အသင္းေတာ္ရဲ႕ သြန္သင္ခ်က္ကို သိရွိၿပီး ေကာင္းတာကိုလုပ္၊ မေကာင္းတာကိုေရွာင္မယ္ဆိုရင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ၀ိညာဥ္ ကယ္တင္ျခင္း ခံရမယ္။

ေကာင္းမႈေတြ လုပ္တဲ့သူေတြက မိမိတို႔ရဲ႕ ဘ၀ ကယ္တင္ျခင္းရဖို႔ အတြက္နဲ႔ သူတစ္ပါးရဲ႕ ၀ိညာဥ္ ကယ္တင္ျခင္းရဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားသလို၊ အၿမဲတမ္း မိမိဘ၀ကို ေပ်ာ္ရႊင္ၿပီး ေက်နပ္ေရာင့္ရဲေသာ သူမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒါမ်ိဳး လူက ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းကို သာမက ထာ၀ရအသက္ကိုလည္း ႀကိဳတင္ ခံစားရလိမ့္မည္။

ေနာင္တမရတဲ့ သူတို႔ေတြက ဒုကၡဆင္းရဲ၌ ထာ၀ရ ခံစားရၿပီး သူတို႔ေတြရဲ႕ ၀ိညာဥ္ကလည္း ထာ၀ရ ဆံုး႐ံႈး ရလိမ့္မည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘုရားသခင္ကို ဘာေပးဆပ္ႏိုင္သလဲ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္တဲ့အရာ အားလုံးဟာ ဘုရားသခင္အတြက္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက အေသးငယ္ဆံုးေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ပင္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ ႀကီးျမတ္ေသာအရာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သူတစ္ပါးရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာ ထိခုိက္ ေစသည့္ စကားေျပာဆိုျခင္း၊ မဟုတ္မမွန္ စကား ေျပာဆိုျခင္း၊ တရားမွ်တမႈ မရွိျခင္း၊ အမ်က္ ေဒါသထြက္ျခင္း၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ျမင့္ျမတ္သည့္ အရာမ်ားကို ေစာ္ကားပုတ္ခတ္ ေျပာဆို ျခင္းစတဲ့ အရာမ်ားဟာ မစင္ၾကယ္မႈေတြျဖစ္ၿပီး ဘုရားသခင္ကို ထိခိုက္တဲ့အရာမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ မေကာင္းမႈ၌သာ က်င္လည္ေနေသာ သူေတြက အဆံုးစြန္ေသာေန႔၌ မိမိရဲ႕ အက်င့္ပံုစံအတိုင္း တရားစီရင္ျခင္း ခံရလိမ့္မည္။

ဒါေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေတြ ၀ိညာဥ္ေတြကို ကယ္တင္ျခင္းရဖို႔အတြက္ ထာ၀ရဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနတယ္ ဆိုတာကို စဥ္းစား သံုးသပ္ရမယ္။ ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ ခ်မ္းသာမႈေတြ၊ ၀မ္းေျမာက္မႈေတြ၊ ေက်နပ္မႈ ေတြႏွင့္ ေလးစားမႈေတြက ေပ်ာက္ကြယ္ သြားလိမ့္မည္။ ရဟႏၲာေတြကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ တစ္ခ်ိဳ႕ဟာ အစေကာင္းခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ အဆံုးသတ္ ေကာင္းခဲ့ၾကတယ္။ ဒီလိုဘဲ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အစမွာ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ (ဘ၀ေန၀င္ခ်ိန္ေန႔၌) အ ေကာင္းဆံုး အဆံုးသတ္ဖို႔ လိုတယ္။ ဒါမွသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေကာင္းကင္ဘံုမွာ ရဟႏၲာေတြလို ထာ၀ရ သုခ ခ်မ္းသာကို ခံစားရရွိလိမ့္မယ္။

ေနာက္ဆံုး အေနနဲ႔ ငါးတစ္ေကာင္ကို ဖမ္းၿပီး ကုန္းေပၚမွာ တင္ထားမယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုမွ အသက္ရွင္မွာ မဟုတ္ဘူး၊ ဒီလိုပဲ ကၽြႏု္ပ္တို႔လည္း ဘုရားသခင္နဲ႔ ေပါင္းစပ္မႈ မရွိဘူးဆိုရင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ၀ိညာဥ္ ဘယ္လိုမွ အသက္ရွင္ခြင့္ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ ကယ္တင္ျခင္းလည္း ရမွာ မဟုတ္ဘူး။

႐ိုး႐ိုးေလး(သန္လ်င္)
The Cure of Ars စာအုပ္မွ ဆီေလ်ာ္ သလိုဘာသာ ျပန္ဆိုထားပါသည္။