Monday, July 9, 2012

““ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားရဲ႕ အမ်ိဳးသမီး ေတြအေပၚထားရွိတဲ့ သေဘာထား””

က်မတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ားစုျဖစ္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံတစ္ခု အျဖစ္ အာရွမွာေက်ာ္ၾကားတဲ့ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံလည္းျဖစ္ ပါတယ္။ Golden Land လို႔ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ ေခၚဆိုရေလာက္ေအာင္ ေစတီ ပုထိုးေတြမွာ ေရႊ ေရာင္တ၀င္း၀င္းနဲ႔ ဘာသာေရး ကိုင္း႐ိႈင္းတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ အျဖစ္လည္း ဂုဏ္ယူေနတဲ့ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကားတဲ့ႏိုင္ငံေတြက ေတာ့အိႏိၵယ၊ သီရိလကၤာ၊ ထိုင္း၊ တိဗက္၊ ျမန္မာ နဲ႔လာအိုႏိုင္ငံေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ အယူကေတာ့ အမ်ိဳးသားမ်ားဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြထက္ စိတ္ဓါတ္ေရးရာမွာ ပိုၿပီး အားသန္မႈ ရွိတယ္လို႔ လက္ ခံ ယူဆထားၾကပါတယ္။
ဗုဒၶက အမ်ိဳးသမီးေတြကို ရေသ့ရဟန္း ျပဳဘို႔ ခြင့္မေပးခဲ့ပါဘူး... သူရဲ႕အဆိုကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဟာ ေလာကီေရးရာ စြန္႔လႊတ္မႈ ေတြအတြက္ အားနည္းတတ္ၾကၿပီး သူတို႔ကို တရားေပါက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ဘို႔ ခက္ခဲတယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္.. .ေနာက္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးေတြ ဟာ အေျပာင္းအလြဲျမန္တယ္.... တသမတ္တည္းမရွိဘူး ခံစားခ်က္ပိုင္းမွာ ပိုၿပီး အားမ်ားတယ္... စိတ္ကူးယဥ္တဲ့အတိုင္း လုပ္ကိုင္တတ္တယ္.. .ျပႆနာေတြနဲ႔ မေကာင္းမႈေတြရဲ႕ အရင္းအျမစ္ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဖြင့္ဆိုထား ေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္။

သမီး မိန္းကေလးေမြးဖြားရတဲ့ အ ေၾကာင္းရင္းက အရင္ဘ၀ကျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ မ ေကာင္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္တယ္ ... ဒီလို မေကာင္းမႈျပဳလုပ္တဲ့သူေတြ အတြက္ ဘ၀တိုင္း သံသရာ လည္ေနေပမယ့္ အမ်ိဳးသမီးအျဖစ္နဲ႔ပဲ ဘ၀တိုင္းကို က်င္လည္ရမွာျဖစ္လို႔လည္း ယူဆ ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေတြကိုေတာ့ စိတ္ဓါတ္ေရး ရာအားသန္တဲ့အတြက္ ရေသ့၊ ရဟန္းျပဳဘို႔ အခြင့္ရွိၿပီး မိသားစုရဲ႕ ဂုဏ္ကိုလည္းျမႇင္တင္ေပးတာနဲ႔ တူတယ္လို႔ လက္ခံ ယူဆၾက ေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြကို အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ လက္ေအာက္ခံ၊ အႏွိမ္ခံအျဖစ္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္နဲ႔ မူဆလင္ဘာသာ၀င္ေတြ လက္ခံသလိုေတာ့ လက္ခံျခင္း မရွိၾကပါဘူး ... ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ိဳးသမီးအေန နဲ႔ သီလရွင္ျဖစ္လိုတယ္ဆိုရင္ လြတ္လပ္စြာေရြး ခ်ယ္ခြင့္ရွိၿပီး လြတ္လပ္စြာ သီလရွင္ ျဖစ္ခြင့္ ရွိၾကပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဟာ ဘာသာေရး လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ပါ၀င္ခြင့္ရွိေပမယ့္ ထံုးတမ္း အစဥ္လာအရ ေသးငယ္တဲ့ ေ၀ယ်ာ၀စၥေတြကိုသာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိၾကပါတယ္။ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရွိသလို ႏွစ္ဖက္        သေဘာတူေစ့စပ္ၿပီး လက္ထပ္ေပးလို႔လည္း ရပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ရွိၿပီးသား အမ်ိဳးသားတစ္ဦး အတြက္ ေနာက္ထပ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးနဲ႔ ေဖာက္ျပန္လို႔ ဇနီးသည္က ကြာရွင္းခ်င္ရင္ ကြာရွင္းေပးလို႔ ရပါတယ္။

အမ်ိဳးသားေတြအေနနဲ႔ အိမ္ေထာင္ျပဳရာမွာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ထက္ ပိုၿပီး လက္ ထပ္ႏိုင္ေပမယ့္ လူမႈေရး စည္းကမ္းဥပေဒနဲ႔ မိမိရဲ႕သိကၡာကို ထိန္းျခင္းအားျဖင့္ တစ္လင္ တစ္မယားစနစ္ပဲ က်င့္သံုးၾကတာ မ်ားပါတယ္။

ေယာက်ာ္း၊ မိန္းမ၊ ကေလးေတြဟာ တန္းတူဆက္ဆံခြင့္ရွိပါတယ္။ လူစုလူေ၀းနဲ႔ ရွိရတဲ့အခါ လူႀကီး၊ လူငယ္၊ ေယာက်ာ္း၊ မိန္းမ လြတ္လပ္စြာ ေရာေႏွာဆက္ဆံၾကေပမယ့္ အျခားအခ်ိန္မွာေတာ့ မိမိတို႔ရဲ႕ ကာအိေႁႏၵကို ေစာင့္ထိန္းဘို႔ စည္းကမ္းခ်က္ေတြ ရွိၾကပါတယ္... အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနနဲ႔ သက္တူရြယ္တူနဲ႔ အသက္ႀကီးသူေတြကို ေလးေလးစားစား ဆက္ဆံရမယ့္ ထံုးစံရွိပါတယ္...  အခုတင္ျပခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ ကေတာ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားရဲ႕ အမ်ိဳးသမီးေတြ အေပၚမွာ ထားရွိတဲ့ သေဘာထားမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားတင္းၾကပ္တဲ့ ဘာသာ၂ခုျဖစ္တဲ့ ဟိႏၵဴနဲ႔ မြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္ အမ်ိဳးသမီးေတြ နဲ႕ႏႈိင္းယွဥ္လိုက္ရင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဟာ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား ရရွိ ထားသူေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနနဲ႔လည္း ႏိုင္ငံအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းေတြ၊ သာသနာ့ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းေတြကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကတာ သမိုင္းမွတ္တမ္းမွာ ေတြ႔ရပါတယ္... ဆက္လက္ၿပီး ခုလိုတိုးတက္တဲ့ေခတ္ႀကီးမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနနဲ႔ ပိုၿပီး တက္ႂကတဲ့ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းေတြကို ၀ိုင္း၀န္း လုပ္ကိုင္ၾကမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေခတ္ဆိုတဲ့ ေခတ္တစ္ေခတ္ အသြင္နဲ႔ ရပ္တည္ ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္မိပါတယ္ဆိုတာ တင္ျပ လိုက္ပါတယ္။

R.V.A ထုတ္လႊင့္မႈမွ