Wednesday, July 18, 2012

Beliefs Too Dear for Discussion

Beliefs  Too Dear for Discussion
တစ္ခ်ိဳ႕ ယံုၾကည္ခ်က္ေတြက သိပ္ကို ေလးနက္၊ အေရးႀကီးတဲ့အတြက္ အျခားဘာသာေတြ နဲ႔ ေဖာ္ျပေဆြးေႏြးဖို႔ ခက္ခဲပါတယ္။

    ဘာသာတစ္ခုမွာ တိတိက်က်၊ ျပတ္ ျပတ္သားသား၊ ေျပာင္းလဲပစ္လို႔ မရႏိုင္တဲ့ သြန္သင္ခ်က္ dogmas ေတြရွိတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြကို လက္မခံၾကတဲ့သူေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးရတဲ့အခါမွာ အခက္အခဲ၊ အေႏွာင့္အယွက္ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ရတယ္။ အင္မတန္ႏူးညံ့တဲ့သေဘာ၊ သတိႀကီးစြာထားရမဲ့ သေဘာရွိတဲ့ ယံုၾကည္ရာ အခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေဆြးေႏြးၾကရာမွာ တမင္တကာ ရည္ရြယ္ၿပီး ျပဳလုပ္တာ မဟုတ္ ေပမဲ့လဲ သူမ်ားကို ထိပါးေစာ္ကားသလိုမ်ိဳး အလြယ္တကူ ျဖစ္သြားေစတတ္တယ္။ အဲ့ဒီလို ဘာသာရဲ႕ အေရးႀကီးဆံုးေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ ေတြကို တိုက္ခိုက္ခံရတဲ့အခါ၊ မ႐ိုမေသ မေလးမစားျပဳခံရတဲ့ အခါ တင္းမာမႈေတြပိုၿပီး ျပင္းထန္လာပါတယ္။

    ဥပမာအားျဖင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ အတြက္ Qur'anက်မ္းဟာ သန္႔ရွင္းတဲ့ ဘုရားရဲ႕ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အျဖစ္ အထူးျမတ္ႏိုးၾကၿပီး၊ မိုဟာမက္ကို တမန္ေတာ္အျဖစ္ ႐ိုေသမႈျပဳၾကတယ္။ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ေတြအတြက္ ဆိုရင္ ပုဂၢိဳလ္သံုးပါး တစ္ဆူဘုရားအေၾကာင္း၊ ဘုရားရဲ႕ လူ႔အျဖစ္ယူျခင္း၊ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္းတူး၊ အပ်ိဳကညာစင္ မာရီးယားဟာ ဘုရားရဲ႕ မယ္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္းစတဲ့ ိdogmas သြန္သင္ခ်က္ေတြရွိတယ္။ ဘာသာတစ္ခုအတြက္ သိပ္ကို အေရးႀကီးတဲ့ ယံုၾကည္ရာအခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေဆြးေႏြးၾကရာမွာ ဒီအခ်က္ေတြကို ကိုယ္က ႐ိုေသေလးစားျခင္း မရွိဘူးဆိုရင္ အဲဒီ ဘာသာကို အႀကီးအက်ယ္ေစာ္ကားရာေရာက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လဲ ဒီလိုအေရးႀကီးတဲ့ ယံုၾကည္ရာအခ်က္ေတြကို အယူ၀ါဒ မတူညီၾက သူေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုႏွီးေႏွာရာမွာ၊ လြတ္လင့္တကူ ေရာင္းႏိုင္၊ ၀ယ္ႏိုင္ေအာင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ခင္းက်င္း ထုတ္ျပထားတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ ထုတ္ေဖာ္ ေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳသင့္ဘူးလို႔ တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြက ယူဆၾကတယ္။

    အဲဒီေတာ့ ဒီအခက္အခဲကို ဘယ္လို ေျဖရွင္းၾကမလဲ။ ဘာသာတစ္ခုရဲ႕ အထြဋ္အျမတ္ အထားဆံုးေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ေတြကို ဂ႐ုမစိုက္ အေလးမထားဘဲ ၿပဳမူမယ္ဆိုရင္ ဘာသာႏွစ္ခုအၾကား ဆက္ဆံေရး ေျပျပစ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္တဲ့ အရာေတြကို အ႐ိုအေသျပဳျခင္း၊ လိုက္နာရမဲ့ အရာေတြကို လိုက္နာျခင္းဆိုတာ ယံုၾကည္သူ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ရွိရမဲ့ စိတ္သေဘာထားနဲ႔ အျပဳအမူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

    တစ္ျခား ဘာသာ၀င္တစ္ဦးနဲ႔ ေတြ႔ဆံုၿပီဆိုရင္၊ သူေျပာျပတာေတြကို ဂ႐ုတစိုက္ နား ေထာင္ၿပီး၊ သူ ဘယ္လိုခံစားသလဲ ဆိုတာကို သတိထားမိဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ သူတို႔ ဘာသာအတြက္ ဗဟို မ႑ိဳင္က်တဲ့၊ ပိုၿပီး အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ေတြကို တန္ဖိုးထားျမတ္ႏိုးႏိုင္ေအာင္လည္း ႀကိဳးစားရမယ္။ ဘာသာရဲ႕ေလးနက္တဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ ယံုၾကည္ရာ အခ်က္ႀကီးေတြကိုေ၀ဖန္ ႐ႈတ္ခ်တဲ့သေဘာ၊ အေလးမထား ဂ႐ုမစိုက္တဲ့ သေဘာမ်ိဳးနဲ႔ျပဳမူမယ္ ဆိုရင္ ရင္းႏွီးမႈဆိုတာလည္း ရမွာမဟုတ္ဘူး။ အက်ိဳးရွိတဲ့ေတြ႔ဆံု ႏွီးေႏွာျခင္းကိုလဲ ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

    သူမ်ားဘာသာ အေၾကာင္းကို ေကာင္း ေကာင္း နားမလည္ဘဲနဲ႔ အဲဒီဘာသာရဲ႕ ယံုၾကည္ရာ အခ်က္ေတြကို ႏိႈက္ႏိႈက္ခၽြတ္ခၽြတ္ ေဆြး ေႏြးျခင္း မျပဳလုပ္သင့္ပါဘူး။ နားေထာင္ေပး တတ္ျခင္း၊ ဆိတ္ၿငိမ္စြာေနျခင္း ွSilence၊ ေလးေလးစားစားနဲ႔ အာ႐ံု စူးစိုက္မႈ ျပဳျခင္း အား ျဖင့္သာလွ်င္ ေရရွည္မွာ ေအာင္ျမင္တဲ့ အေျဖကို ရရွိႏိုင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

Take it or Leave it
လက္ခံခ်င္ရင္လက္ခံ၊ လက္မခံခ်င္ရင္ေန

    ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္မႈ မတူညီၾကတဲ့သူ ေတြ ေတြ႔ဆံုႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ၾကရာမွာ၊ တစ္ခ်ိဳ႕ လူ ေတြက မိမိတို႔ရဲ႕ တင္ျပမႈေတြကို တစ္ဖက္ကလူက ျပန္ၿပီး ေမးခြန္းထုတ္ခြင့္၊ ျငင္းဆိုကန္႔ကြက္ ခြင့္မျပဳပဲနဲ႔ ခ်က္ခ်င္း လက္ခံေစလိုတဲ့ တစ္ခ်က္ လႊတ္သေဘာေတြ ရွိတတ္ၾကတယ္။ သူတို႔ ဘာသာတရားရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္ belief တစ္ခုက ဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္ မိန္႔ႁမြတ္ထားတဲ့ ဗ်ာဒိတ္ ေတာ္ Revelation ျဖစ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးျဖစ္တယ္၊ ထပ္တိုးလို႔ မရဘူး၊ ေလ်ာ့ပစ္လို႔လဲ မရဘူး၊ ျပင္လို႔ မရဘူးလို႔ အခိုင္အမာ ယံုၾကည္ထားၾကတယ္။ ဒီအရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထပ္ၿပီးေဆြးေႏြးစရာ အေၾကာင္း လံုး၀မရွိဘူးလို႔ ယူဆၾကတယ္။ တစ္ျခား ဘာသာေတြက ဒီအရာ ေတြကို လက္ခံရင္ လက္ခံ၊ လက္မခံခ်င္ရင္လဲ ေန ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳးေတြရွိၾကတယ္။ ဘာသာအခ်င္းခ်င္း ေတြ႔ဆံုႏွီးေႏွာျခင္းကို တစ္ျခားဘာသာ၀င္ေတြက မိမိတို႔ ဘာသာတရားရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္ေတြကို လက္ခံလာႏိုင္ေစဖို႔ ထုတ္ေဖာ္ေဟာ ေျပာရမဲ့ အခြင့္အေရးေပးတဲ့ အခ်ိန္ အျဖစ္ သ ေဘာထားၾကတယ္။
 
    ႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္းကို ခုတံုးလုပ္ၿပီး သာသနာျပန္႔ပြားေအာင္လုပ္တဲ့ သူဟာ တစ္ကယ္တန္း စစ္မွန္တဲ့ ႏွီးေႏွာျခင္းကို ျပဳေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ သာသနာျပန္႔ပြားေအာင္ ႀကိဳးစားတယ္ဆုိတာက သူ႔က႑နဲ႔ သူဆိုရင္ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တဲ့ အလုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို ေနာက္အခန္းမွာ ေဆြးေႏြးၾကရေအာင္။ အဲဒီ ေတာ့ သာသနာျပဳတယ္ဆိုတာနဲ႔ ႏွီးေႏွာဖလွယ္တယ္ Interreligious dialogue ဆိုတာ လံုး၀ ကိုမတူညီပါဘူး။

    ဒါ့အျပင္ အကယ္၍ မိမိဘာသာရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္က အထက္အရပ္ကေနၿပီး ဖြင့္လွစ္ ေဖၚျပတဲ့ေနာက္ဆံုးေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ျဖစ္တယ္လို႔ အခိုင္အမာ ယံုၾကည္ထားတယ္ဆိုရင္ ေတာင္၊ မိမိရဲ႕ ဒီယံုၾကည္ခ်က္ေတြကို ႏွီးေႏွာဖလွယ္မႈျပဳျခင္း အားျဖင့္ တစ္ျခားသူေတြနဲ႔ မွ်ေ၀ ေျပာျပဖို႔လိုေသးတယ္။ တစ္ျခားသူေတြက သူတို႔ ဘာသာရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္ေတြကို ရွင္းလင္း တင္ျပတာကို နားေထာင္ဖို႔လဲ လိုေသးတယ္။ တစ္ဖက္ကေန တင္ျပလာတဲ့ အေၾကာင္းအရာ တစ္မ်ိဳး သို႔မဟုတ္ တစ္မ်ိဳးအေပၚမွာ ထားရွိတဲ့ မိမိရဲ႕မ ေလ်ာ္ကန္တဲ့ အစြဲေတြ၊ အာဃာတေတြကို ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ၾကမလား ဆိုတာကိုလဲ ၾကည့္ဖို႔ လိုေသးတယ္။ ေနာက္ၿပီး၊ မိမိရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္ေတြကို တစ္ျခားဘာသာရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္ေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္လို႔ ရႏိုင္ေအာင္ ဘယ္အတိုင္းအတာ အထိ ႀကိဳးစားေနၿပီလဲ ဆိုတာကိုေတာင္ ျပန္ၿပီးေမးဖို႔လိုတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘာသာတရားရဲ႕ ယံုၾကည္မႈ အယူ၀ါဒေတြ ဖလွယ္ၾကျခင္း Theological Exchange ျပဳလုပ္ရာမွာ ယံုခ်င္ရင္လဲ ယံု၊ လက္ခံခ်င္ရင္လဲ လက္ခံ၊ လက္မခံခ်င္ရင္လဲေ နဆိုတဲ့ သေဘာတရားမ်ိဳး လံုး၀ မဟုတ္ပါဘူး။

    ဘာသာအသီးသီးကေန မိမိတို႔ ဘာသာအေၾကာင္းကို ေကာင္းေကာင္းေလ့လာ သင္ယူ ျပင္ဆင္ထားတဲ့သူေတြက မိမိတို႔ဘာသာရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္ေတြကို ရွင္းလင္း မွ်ေ၀ႏိုင္ ရမဲ့ တာ၀န္ရွိတယ္။ တစ္ကယ္ အႏွစ္သာရေတြနဲ႔ အႏွစ္မဟုတ္တဲ့ အကာေတြကို ခြဲျခားျပရမယ္၊ ဘယ္အရာေတြတို႔ျဖင့္ အမွန္တကယ္ ယံုၾကည္တဲ့အတိုင္း မဟုတ္ပဲ ခ်ဲ႕ထြင္ထားတာ ေတြျဖစ္တယ္ဆိုတာေတြကို ရွင္းျပၾကရမယ္။ ဘာသာမတူသူေတြ စားပြဲမွာေတြ႔ဆံုၿပီး ေဆြးေႏြးၾကၿပီ ဆိုတဲ့အခါ၊ အခုနကလိုမ်ိဳး ျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကမယ္ ဆိုရင္၊ အစတုန္းက တစ္ဦးကို တစ္ဦး ႐ိုေသ ေလးစားၾကတာထက္ ပိုမိုၿပီးေကာင္းမြန္တဲ့ ဆက္ဆံေရးကို ရလာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

         ဘုန္းေတာ္ႀကီး ရစ္ခ်က္လွမင္းဦး