Tuesday, June 12, 2012

ေန႔စဥ္ဘုရားတရား႐ွိၿပီး သဒၵါၾကည္ၫိုျခင္းအတိ လႊမ္္းတဲ့အသက္တာျဖစ္ဖို႔ရန္

ေမး။    ။ ဘုန္းဘုန္းဘုရား- တပည့္ေတာ္ဟာ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္ ဘုရားတရား႐ွိၿပီး သဒၵါၾကည္ၫိုျခင္း အတိ လႊမ္းတဲ့အသက္တာျဖစ္ဖို႕ရန္အတြက္ ဘာေတြ ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ ရမလဲဆိုတဲ့ အခ်က္မ်ားကို ေျဖၾကား လမ္းၫႊန္ေပးပါဘုရား။

ေျဖ။    ။ ဒီေမးခြန္းကို စကားေလး တစ္ခြန္းတည္းနဲ ႔ေျဖရမယ္ဆိုရင္ ႐ုိး႐ုိးက်င္၊့ ျမင့္ျမင့္ႀကံေပါ့။ အဓိပၸါယ္ကေန႔စဥ္ သမ႐ိုးက် လုပ္သမွ်၊ ႀကံသမွ်၊ စံရသမွ်၊ ခံရသမွ်အားလုံးကို ဘုရား႐ွင္အား ပူေဇာ္ၿပီး အသက္႐ွင္ရင္း ဘုရားေ႐ွ႕မွာ တရား၀င္တယ္။ တစ္ခ်က္ခုတ္ သုံးေလးခ်က္ ျပတ္တယ္။ တမလြန္ထိပါတဲ့ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ေတြျဖစ္တယ္။ ေကာင္းကင္ ဘ႑ာျဖစ္လာတယ္။

    (႐ွင္မာႆဲခရစ္၀င္-၆း ၁၉- ၂၁) မွာ သံေခ်းပိုး႐ြ ဖ်က္ဆီး၍ သူခိုး မထြင္းမေဖါက္ မခိုးမယူရာ ဘ႑ာ႐ွိ၏။ ထိုအရပ္၌ သင္တို႔ စိတ္ႏွလုံးသည္ေရာက္တတ္၏။ မိမိရဲ႕ ဘ႑ာဟာ ေလာကမွာလား၊ ေကာင္းကင္ေ႐ႊျပည္မွာလား ဆိုတာ ျပန္သံုးသပ္ရပါမယ္။ ဒီလ ေမးထားတဲ့ ေမးခြန္းကို အခ်က္ (၁၈) ခ်က္နဲ႔ အက်ယ္တ၀င့္ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ ဘုရားတရား႐ွိတဲ့ အသက္တာ၊ သဒၵါ ၾကည္ၫိုျခင္း႐ွိတဲ့ အသက္တာျဖစ္ႏုိင္ဖို႕အတြက္ ေန႕စဥ္ လိုက္ေ႐ွာက္ရမယ့္ အခ်က္ (၁၈) ခ်က္႐ွိပါတယ္။

(၁)   How should we begin the day? တစ္ရက္တာေန႔သစ္ကိုဘယ္လို အစျပဳမလဲ။
    အိပ္ရာမွႏုိးေသာအခါ ခရစၥတူး အမွတ္ကို တားၿပီး ေန႔စဥ္ နံနက္ ပူေဇာ္ျခင္း ေမတၱာကို ႐ြတ္ဆိုလ်က္ ကိုယ္စိတ္ႏွလုံး သုံးပါးကို ဘုရားသခင္ထံ ပူေဇာ္ရပါမည္။
(၂)    How should we rise in the morning ? မနက္ေစာေစာ အိပ္ယာက ဘယ္လို ႏိုးၾကမလဲ။
    လုံ႔လ ၀ီရိယနဲ႔ ႀကိဳးစားကာ၊ ကာအိ ေျႏၵ႐ွိ႐ွိ၊ အ၀တ္ဖိုး ႐ို႔ဖားရားမဟုတ္ဘဲ ေကာင္းေကာင္း၀တ္ၿပီး ဒူးေထာက္၍ ဆုေတာင္းေမတၱာ ဆိုလ်က္ ပူေဇာ္ရပါမယ္။
(၃)    မစၦားပူေဇာ္ျခင္း၌ ပါ၀င္ခြင့္႐ွိလွ်င္ သဒၵါၾကည္ၫိုျခင္း အျပည့္နဲ႔ ပါ၀င္ ပူေဇာ္ရပါမယ္။
(၄)    ရဟႏၱာ သူေတာ္သူျမတ္တိုင္းသည္ ကမၼ႒ာန္း႐ႈၾကတယ္ဆိုေတာ့ ေန႔စဥ္ ကမၼ႒ာန္း႐ႈဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
(၅)    ကမၼ႒ာန္း႐ႈတဲ့ေနရာမွာ ဘာေတြကို ႐ႈသင့္သလဲ ဆိုရင္ ေသျခင္း၊ တရားစီရင္ျခင္း၊ ငရဲနဲ ႔ေကာင္းကင္သုခခ်မ္းသာ အေၾကာင္း၊ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ သက္ေတာ္စဥ္ အေၾကာင္း၊ ကိုယ္ေတာ္႐ွင္ ခံထမ္းေတာ္မူခဲ့ေသာ ဒုကၡ စရိယာ အေၾကာင္းတို႔ကို ႐ႈရပါမယ္။
(၆)      ေကာင္းေသာ စာေပမ်ားကို မၾကာခဏ ဖတ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
    သမၼာက်မ္းစာကို အနည္းဆုံး (၁၅) မိနစ္ခန္႔ ဖတ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဧ၀ံေဂလိ က်မ္းေလးေစာင္ကို ဦးစားေပး ဖတ္႐ႈဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ရဟႏၱာ သူေတာ္ သူျမတ္ရဲ႕သက္ေတာ္စဥ္မ်ား၊ အျခား၀ိညာဥ္ ခြန္းအား ရေစတဲ့ ဘာသာေရးစာေပမ်ားကို ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။
(၇)    စားေသာက္စဥ္၊ အနားယူစဥ္၊ အပန္းေျဖစဥ္ အလြန္အကြၽံ မဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အလိုေတာ္ကိုသာ ေက်နပ္ေစဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
(၈)    အစာမစားခင္ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းၿပီးမွ သုံးေဆာင္လ်က္ ၿပီးလွ်င္ ေက်းဇူးတင္ ေမတၱာဆိုပါ။
(၉)    တစ္ေန႔လုံး ျပဳလုပ္သမွ် ေဆာင္႐ြက္ သမွ်တို႔ကို စင္ၾကယ္ျမင့္ျမတ္ေစဖို႔ ဘုရားကို မၾကာခဏ စိတ္ထဲက တိုးတိုးေလး စကားေျပာ ဆုေတာင္းၿပီး၊ မိမိ စိတ္ႏွလုံးကို ဘုရားသခင္ဆီ တင္ပူေဇာ္ဖို႔ လိုပါတယ္။
(၁၀)    မာရ္နတ္ရဲ႕ စုံစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္း ခံရခ်ိန္မွာ ဘုရားဆီ ဆုေတာင္းၿပီး၊ ကယ္မေတာ္မူပါ သခင္။ ပ်က္စီးျခင္းမွ ကင္းေ၀းေစေတာ္မူပါဘုရား ဆိုတဲ့ေမတၱာတိုေလးမ်ားကို ဆုေတာင္းတတ္ ဖို႔လိုပါတယ္။ ေအာင္ျမင္ေအာင္ႀကိဳးစား၊ တစ္ခုခုနဲ႔ အစားထိုးပါ။
(၁၁)    အျပစ္ထဲ မေတာ္တဆက် သြားခဲ့မိရင္ ခ်က္ခ်င္း ဆုေတာင္း၊ ေနာင္တယူၿပီး စုံလင္ ေသာ နာက်င္ျခင္းႏွင့္ ခရစ္ေတာ္ထံ အခြင့္ေတာင္းပါ၊ အသနားခံပါ၊ ေနာက္တဖန္ မျဖစ္ရန္ ႀကိဳးစားမည္ဟု ကတိထားပါ။ အျပစ္ႀကီး ျဖစ္လွ်င္ အျမန္ဆုံး အာပတ္ေျဖႏိုင္ပါက အာပတ္အျမန္ေျဖဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။
(၁၂)    အနာေရာဂါ စြဲကပ္ခ်ိန္၊ ေရာဂါခံစားေနရေသာအခါ အိုသခင္ ကိုယ္ေတာ္၏ အလိုေတာ္အတိုင္း ျဖစ္ပါေစ။ တပည့္ေတာ္ ျပဳခဲ့မိေသာ အျပစ္မ်ားအတြက္ ဒဏ္ဆပ္ေျဖေသာအားျဖင့္ ခံထမ္း ပူေဇာ္ပါ၏လို႔ တဖြဖြ ပူေဇာ္ ဆုေတာင္းတတ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
(၁၃)    အန္ေဂ်လူးေမတၱာ တစ္ရက္သုံးခါ နံနက္တစ္ႀကိမ္၊ မြန္းတည့္တစ္ႀကိမ္၊ ညေနခင္းတစ္ႀကိမ္ ေခါင္းေလာင္းထိုးခ်ိန္၌ ဆိုဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဆိုရျခင္းအေၾကာင္း က ေတာ့ မယ္ေတာ္သခင္မနဲ႔ သခင္ေယဇူးအား ေက်းဇူးတင္ဆပ္ရန္ ျဖစ္တယ္။
(၁၄)  စကားစျမည္ ဆုံဆည္းေျပာဆိုတဲ့အခါ သူတစ္ပါးအၾကာင္း မေကာင္းေျပာဆိုျခင္း၊ မုသားေျပာဆိုျခင္း၊ ညစ္ညမ္းစြာေျပာ ဆိုျခင္းစတဲ့ အေျပာအဆိုမ်ားကို ေ႐ွာင္႐ွားရပါမယ္။
(၁၅)    ေက်းဇူးေတာ္တစ္ခုရလ်င္ ေက်းဇူး ေတာ္ကို သိမွတ္ႏွလုံး သြင္းရမယ္။ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာတရား တိုးပြားေအာင္၊ တည္ၿမဲေအာင္ ႀကိဳးစားရမယ္။
(၁၆)    ညအိပ္ရာမ၀င္မီ တစ္ေန႔တာ အတြင္း ျပဳမိခဲ့ေသာ အျပစ္ဟူအမွ်ကို ျပန္ သတိရႏိုင္ဖို႔ ေက်းဇူးေတာ္ ေတာင္းခံ ရပါမယ္။ ၿပီးရင္ျပဳခဲ့မိေသာ အျပစ္အေရအတြက္ မ်ားနဲ႔ခံစားရ႐ွိေသာ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို ေရတြက္စစ္ေဆး၊ စီစစ္ပါ။ ဘုရား႐ွင္ကို ေက်းဇူးတင္ပါ။ အျပစ္မ်ားအတြက္ အခြင့္ေတာင္းပါ။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေ႐ႊလက္ေတာ္၌ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးကို အပ္ႏွံပူေဇာ္ လိုက္ပါ။
(၁၇)ေနာင္တယူၿပီး ညေမတၱာဆို အပ္ႏွံပူေဇာ္ပါ။
(၁၈) ညအိပ္ရာ၀င္စဥ္ ကာအိေၿႏၵသိကၡာ႐ွိ႐ွိ အ၀တ္အစားလဲလွယ္ၿပီး ခ႐ုတူးမွတ္ အသား ျပဳ၊ ဘုရားသခင္၊ မယ္ေတာ္သခင္မ၊ ကိုယ္ ေစာင့္သိၾကားတို႔အား အပ္ႏွံ၊ ေကာင္းေသာ ေသျခင္းႏွင့္ေသရေအာင္ ဆုေတာင္းပါလို႔ ေျဖၾကားလိုက္ရပါတယ္။

          ဘုန္းဘုန္း  ဒိုမိနစ္ဦးၿဂိဳလ္တု