Monday, June 11, 2012

အဆင္းမလွ အခ်င္းလွသူ

႐ုပ္ဆင္းသ႑ာန္
အေပၚယံတြင္
ဖုဖုထစ္ထစ္
အဖုမ်ားျဖင့္
အဆင္းကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့၏။

စိတ္ပံုသ႑ာန္
ႏွလံုးသား၀ယ္
ေမတၱာေ၀ငွ
တစ္ပါးသူအား
အခ်စ္မ်ားစြာ ေပးေ၀ခဲ့၏။

႐ုပ္ဆိုးေသာ္လည္း
စိတ္လွခဲ့သူ
ဤသူသည္ကား
အဆင္းမလွ
အခ်င္းလွေပတည္း။

    ေဘဆဲလ္ေဇယ်ာ(ေခ်ာက္)