Sunday, January 8, 2012

“ႏုိးႏိုးၾကားၾကားေစာင့္ ေနၾကေလာ့

အာဒ္၀င္တူး ပထမတနဂၤေႏြေန႔ဟာ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္မွာ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ စတင္က်င္းပတဲ့ ႏွစ္သစ္ဦးပဲျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ခရစ္ေတာ္ႂကလာျခင္းအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူသားမ်ား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၾကဖို႔ အမိအသင္းေတာ္ႀကီးက အာ၀ဒ္တူးကာလ ရက္သတၱ(၄)ပတ္ ကို သတ္မွတ္က်င္းပေစပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္က လူသားမ်ားကို ကယ္တင္ဖို႔ အတြက္ သခင္ခရစ္ေတာ္ဟာ ဗက္သေလဟင္ၿမိဳ႕မွာ ဖြားျမင္္ျခင္းကို ခံယူျခင္းအား လူ႔ဇာတိကိုယူၿပီး လူ႕ေလာက ကိုပထမအႀကိမ္ ႂကလာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ေမြးေန႔ ကစၿပီး ခရစၥမတ္ပြဲအျဖစ္ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပၾကပါတယ္။ သခင္ခရစ္ေတာ္ဟာ ကမၻာကုန္တဲ့ေန႔မွာလည္း ဒုတိယအႀကိမ္ ႂကလာပါအံုးမယ္။ အမိအသင္းေတာ္ႀကီးက ခရစ္ေတာ္ပထမအႀကိမ္ႂကလာျခင္း အေၾကာင္းကို ျပန္လည္သတိရ ေအာက္ေမ့ ေစဖို႔ ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ကို က်င္းပေစသလို ကမၻာကုန္တဲ့ေန႕၊ ဒါမွမဟုက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ လူဘ၀သက္တာ ကုန္ဆံုး တဲ႕ ေန႕မွာ သခင္ခရစ္ေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ႂကလာတဲ႔အခါ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားနဲ႕ အဆင္ သင့္ ျဖစ္ေစဖို႔ဆိုတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားနဲ႕ အာဒ္၀င္တူးကာလကို သတ္မွတ္က်င္းပ ျပင္ဆင္ေစပါတယ္။

    ခရစၥမတ္အခ်ိန္ သခင္ခရစ္ေတာ္ ႂကလာျခင္းကို ဘယ္လိုအဓိပၸါယ္နဲ႕ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ၾကမလဲ။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ က သခင္ခရစ္ေတာ္ပထမအႀကိမ္ႂကလာခဲ့ ၿပီးတာကို ဘယ္လိုအဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီး ဘယ္လို  ေစာင့္ေမွ်ာ္ႀကိဳဆိုၾကရမွာလဲ။ မွန္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ဟာ လူ႕ေလာကကိုဆင္းႂကလာခဲ့ ၿပီးျဖစ္လို႕ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြဘယ္သူမွ မမီ လိုက္ၾကပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ဘုရား အတြက္ေတာ့ အတိတ္ရယ္ အနာဂတ္ရယ္လို႕မ႐ိွပါဘူး။ ခရစ္ေတာ္ဟာ လူသားမ်ားကယ္တင္ေရး စတင္လိုက္တာနဲ႕၊ လူသား ဖက္ကလည္း ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ လက္ခံတာနဲ႕ အဲဒီလူ ေတြအတြက္ခရစ္ေတာ္ႂကလာတာပဲျဖစ္ ပါတယ္။ လယ္သမားဟာ သူ႕ရဲ႕လယ္ကြင္း ျပင္ကုိ အၿမဲတေစ ထြန္ယက္စို က္ပ်ိဳး ရိတ္သိမ္း  ေနသလိုပဲ၊ခရစ္ေတာ္ဟာလည္းလူသားမ်ား  ကယ္တင္ေရးလုပ္ငန္းကို စဥ္ဆက္ မျပတ္ ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္ တစ္ခါက လူသားမ်ားကုိကယ္တင္ဖို႕ဆင္းႂကလာခဲ့တဲ့ ခရစ္ေတာ္ဟာ ခရစၥမတ္ပြဲတိုင္းမွာဆန္းသစ္  တဲ့ေမတၱာတရားနဲ႕လူသားတိုင္းရဲ႕ႏွလံုးသား တိုင္းမွာ ဆင္းႂကလာတယ္ ဆိုတာေသခ်ာပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏွလံုးသားထဲ  ဆင္းႂကလာမဲ့ ခရစ္ေတာ္ကုိေႏြးေႏြးေထြး ေထြး ႀကိဳဆုိ ႏုိင္ရန္အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၾကဖုိ႕ အာဒ္၀င္တူးကာလကုိ တထူးတျခား သတ္မွတ္  ျပင္ဆင္ေစပါတယ္။ အာဒ္၀င္တူးကာလရဲ႕ ပထမနဲ႕ဒုတိယအပတ္မ်ားမွာ ခရစ္ေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ႂကလာမဲ့ အေၾကာင္းကိုပိုမို အာ႐ုံစူးစိုက္ၾကၿပီးက်န္ရက္သတၱပတ္(၂) ပတ္မွာေတာ့ ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္မွာ ခရစ္ေတာ္  ႂကလာမဲ့အေႀကာင္းကိုအာ႐ံုစူးစိုက္ၾကဖို႕ အမိအသင္းေတာ္ႀကီးက လိုလားပါတယ္။

    အာဒ္၀င္တူးကာလစတင္တဲ့ေန႔ မွာသခင္ခရစ္ေတာ္ႂကလာတဲ့အခါႏိုးႏိုး ၾကားၾကားနဲ႕အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၾကဖို႕သတိေပး ႏႈိးေဆာ္ထားတဲ့က်မ္းခ်က္မ်ားကိုဖတ္႐ႈရ ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ မိမိလူမ်ိဳးအစၥေရး မ်ားကိုေဘးအႏၱရယ္ ဆိုးမ်ားနဲ႕ အဆံုးမသတ္ ေစဖို႕အတြက္ ၊ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၾကရန္ႀကိမ္ဖန္  မ်ားစြာ သတိေပးခဲ့ေၾကာင္း (လု၁၃း၃၅)မွာ  ေတြ႕ရပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ ဟာေဂ်႐ုဆလင္  ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး ပ်က္စီးမဲ့ အေၾကာင္း ႀကိဳတင္ ေဟာေျပာၿပီးၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးအတြက္ငိုေႂကး ျမည္တမ္းခဲ့ေၾကာင္း (လု ၁၉း၄၄)မွာေတြ႕ရ ပါတယ္။ ဒီလိုႀကိဳတင္ သတိေပးထားတာကို  ဘယ္သူမွဂ႐ုမျပဳၾကပါဘူး။ေလာကီေရးရာ ကိစၥမ်ားမွာသာ က်င္လည္ေနၾကတဲ့ အတြက္ ေရာမလူမ်ဳိးမ်ား၀င္ေရာက္ကာၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး ကိုဖ်က္ဆီးပစ္ၿပီး လူအမ်ားအျပားကို သံု႕ပန္း အျဖစ္ေခၚေဆာင္သြား ျခင္းခံခဲ့ၾကရတယ္။ ဒီေန႕ဖတ္ၾကားခဲ့ရတဲ့ ဧ၀ဂလိက်မ္းစာ မွာ လညး္ပဲ၊ကမၻာကုန္မဲ့ေန႕ဘုရားသခင္စီရင္ ဆံုးျဖတ္ဖုိ႕ႂကလာမဲ့အေၾကာင္း၊ႏိုးႏိုးၾကားၾကား သတိ ႐ွိ႐ိွေစာင့္ေနၾကဖို႕ကၽြန္ေတာ္တို႕ေလး ေလးနက္နက္သတိေပးႏႈိးေဆာ္ေနပါတယ္။ ဒီလိုႀကိမ္ဖန္ မ်ားစြာႏိႈးေဆာ္ေပမဲ့ အမ်ားစု ကေတာ့ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥမ်ားမွာသာ အေလးအနက္ထားၿပီး သတိေပးခ်က္မ်ား ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈေနခဲ့ၾကတယ္။ ခရစ္ေတာ္က ဓမၼေဟာင္းကာလ ေနာဧအခ်ိန္က လူသား မ်ားနဲ ႕ႏိႈင္းယွဥ္သြန္သင္ ခဲ့ပါတယ္။ေရလႊမ္း မိုးျခင္းမခံရမီကလူေတြဟာစားၾကေသာက္ ၾက၊ေပ်ာ္ၾက ပါးၾက ကာမဂုဏ္ တပ္မက္ၾက နဲ႕ဘုရားသခင္ရဲ႕သတိေပးႏိႈးေဆာ္ခ်က္ကို လည္း ဂ႐ုမစိုက္ၾကလို႕ေရလႊမ္းမိုး ဖ်က္ဆီး ခံခဲ့ရတယ္။ဒီကေန႕ကမၻာႀကီးကိုျပန္ၾကည့္ လိုက္ရင္လည္းေဟာ္တယ္ေတြ၊စားေသာက္ ဆိုင္ေတြ၊ ကမ္းေျခေတြ မွာေပ်ာ္ၾက၊ပါးၾက၊စား ေသာက္ၾက၊တဏွာရာဂမ်ားမွာတပ္မက္ေန ၾကေတာ့ေနာဧေခတ္ကို ရည္ၫႊန္းၿပီး၊ ကၽြန္ေတာ္ တို႕ေခတ္ကိုႏိႈင္းယွဥ္ေျပာေနပါၿပီ။ကၽြန္ ေတာ္တို႕ဟာဘုရားသခင္ရဲ႕ႏိႈးေဆာ္ခ်က္ကို  ဂ႐ုမမူရင္ျဖင့္ ပ်က္စီးျခင္းနဲ႕သာအဆံုးသတ္ ရပါလိမ့္မယ္။

    ကၽြန္ေတာ္တို႕လူသားမ်ားဟာ ေနာင္ထာ၀ရမွာတည္ၿမဲမဲ့ေကာင္းမႈကုသိုလ္  ပါရမီမ်ားကို မဆည္းပူးၾကဘဲ ၊ေခတၱယာယီ တည္ၿမဲမဲ့ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကိုသာပိုမိုရည္သန္ ၾကပါတယ္။ေကာင္းမြန္တဲ့ ကမၻာႀကီးတည္ ေဆာက္ဖို႕၊ဘ၀တူလူသားမ်ားကိုကူညီယိုင္း ပင္းဖို႕၊ထာ၀ရကယ္တင္ျခင္းအတြက္အာမခံ ခ်က္ရဖုိ႕ေလာကီ ဥစၥာမ်ားကိုအေျချပဳအသံုးခ်  သြားသင့္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူအမ်ားစုက ေတာ့ကိုယ္႕ရဲ႕ႀကီးပြားခ်မ္းသာေရး၊ကိုယ့္ စိတ္ေဖ်ာ္ေျဖေရး ၊အပန္းေျဖေရး ၊ဇိမ္ခံေရး၊ ေပ်ာ္ပါးေရးအတြက္သာအသက္႐ွင္လႈပ္႐ွား ေနၾကပါတယ္။ႏိုင္ငံတကာကိုေလ့လာၾကည့္ မယ္ဆိုရင္လည္း ၀ါဒအမ်ိဳးမ်ိဳး လက္ခံက်င့္ သံုးေနၾကပါတယ္။ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒကိုလက္ခံ က်င့္သံုး တဲ့ႏိုင္ငံမ်ားဟာ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒၿပိဳကြဲ  ဖို႕နည္းမ်ိဳးနဲ႕ႀကိဳးပမ္းေနၾကေပမဲ့ၿပိဳကြဲ သင့္သေလာက္ေတာ့ ၿပိဳကြဲပါရဲ႕။ ဒါေပမဲ့ ၀ါဒရဲ႕အေငြ႕အသက္ေတြေတာ့က်န္ေနေသး တာပါပဲ။ စစ္ပြဲေတြဆက္လက္ဆင္ႏြဲေနဆဲ ပါပဲ။ ကမၻာေပၚမွာ အမ်ားစုႀကိဳက္တဲ့ အေကာင္းဆံုးလို႕ဆိုႏိုင္တဲ့ဒီမိုကေရစီ၀ါဒ က်င့္သံုးေနတဲ့ႏိုင္ငံမ်ားမွာ လည္းေဆြးေႏြး ေနၾကတယ္၊တိုင္ပင္ၾကတယ္၊ေစ့စပ္ၫိွ ႏိႈင္းၾကတယ္။ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖဲြ႕ႀကီး ကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႕ေကာင္းမြန္တဲ့ ကမၻာႀကီးတည္ေထာင္ဖို႕လုပ္ေဆာင္ေန ၾကတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားမွ်ေရး၊လူ႕အခြင့္အေရးအျပည့္အ၀ ရ႐ိွေရး အမွန္တကယ္ရ႐ိွေအာင္ေတာ့ မစြမ္း  ေဆာင္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ႏိုင္ငံေရးအရပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊စီးပြားေရးအရပဲျဖစ္ျဖစ္မိမိတို႔ရဲ႕ လက္ေအာက္ခံ၊ ၾသဇာျဖစ္ေစဖို႕သာ ဦးတည္ ေနတာေတြ႕ရပါတယ္။ စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကိုေတာ့ ခရစ္ေတာ္ သာလွ်င္ေပးစြမ္း ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕သတိေပး ႏိႈးေဆာ္ခ်က္ကိုသတိမမႈၾက၊ဘုရား သခင္အေပၚ ယံုၾကည္မႈကင္းမဲ့ၾကတာေၾကာင့္ သခင္ခရစ္ေတာ္က ””လူသား သည္ႂကလာ ေသာအခါ ယံုၾကည္ျခင္းကို ေျမႀကီးေပၚမွာ ေတြ႕မည္ေလာ””လို႕(လု ၁၈း၈ )မွာမိန္႕ ႁမက္ထားပါတယ္။ ဘုရားသခင္ အေပၚယံု ၾကည္မူကင္းမဲ့လာတာနဲ႔ အမွ်ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရဲ႕စိတ္ဟာေလာကီ စည္းစိမ္ဥစၥာဘက္သာ ယိမ္ယိုင္သြားၿပီး  ၊ေလာကီဥစၥာသာ ကြ်န္ေတာ္ တို႔ရဲ႕ ဗဟိုအခ်က္အခ်ာ အထြတ္အထိပ္လ႕ိုအျမင္မွားၿပီး သူတပါးအတြက္ လုံး၀ ထည့္မစဥ္းစားဘဲကိုယ့္ဖုိ႔သာ ရယူလုိၾကတယ္၊ ဘုရား သခင္အေပၚ ယုံၾကည္ျခင္းကသာလွ်င္ ဘုရားသခင္နဲ႕ဘုရားသခင္ႏုိင္ငံေတာ္ကို သတိရေစၿပီးေလာကီ ဘ၀တာကိုလည္း တန္ဖိုး ႐ိွေစပါတယ္၊ ျမင့္မားေစပါတယ္။
       
 အာဒ္၀င္တူးကာလဟာ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ဘ၀ ျပန္လည္အစျပဳတဲ့ ကာလျဖစ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္မဲ့အလုပ္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္  လုပ္ေဆာင္ဖို႔အခ်ိန္အခါျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ေဆာင္ရာမွာ ခရစ္ေတာ္ကို စံထား ၿပီးခရစ္ေတာ္ကို ၀တ္ဆင္ၾကဖို႕သံေပါလူး ကဆံုးမသြန္သင္ထားပါတယ္။ကယ္တင္႐ွင္ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ စိတ္ေနသေဘာထား၊ ရည္မွန္း ခ်က္မ်ားနဲ႕အညီေလွ်ာက္လွမ္းၾကဖို႔၊ကၽြန္ေတာ္ တို႕လုပ္ကိုင္ျဖည့္ဆည္းေနတဲ့ တာ၀န္၀တၱရား ေတြ၊ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕အျဖစ္အပ်က္ေတြ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ဆက္ဆံေနရတဲ့လူေတြဆီမွာ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ႂကလာျခင္းကိုေတြ႕ျမင္ႏုိင္ ေအာင္ၾကည့္ျမင္တတ္ၾကဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။

    အာဒ္၀င္တူးပထမတနဂၤေႏြက စၿပီး ရက္သတၱပတ္(၄)ပတ္လံုးလံုးခရစၥမတ္   ပြဲေတာ္မွာႂကလာမဲ့ ခရစ္ေတာ္ကိုႀကိဳဆို လက္ခံၾကဖို႔စိတ္ႏွလံုးသား၊၀ိညဥ္ေရး၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈ ေတြ လုပ္ဖို႕ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းေဆာ္ၾသေနပါ တယ္။ဘာသာေရးအရႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၾကရန္ အမိ သင္းေတာ္ႀကီး ကႏိႈးေဆာ္ေနပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ကမၻာတစ္၀န္းကိုၾကည့္လိုက္ပါ၊  အထူးသျဖင့္ ခရစ္ယာန္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ဆိုရင္ ျပင္ပျပင္ဆင္မႈအေနနဲ႕ေရာ၊ ခရစၥမတ္ အသံုးအေဆာင္မ်ား အေနနဲ႕ ပါျပင္ဆင္ထား ၾကတာဟာျဖင့္ အသင္းေတာ္ ႀကီးက ႏိႈးေဆာ္စရာမလိုဘဲျပင္ဆင္ၿပီးၾကပါၿပီ။ စီးပြားေရးသမားမ်ားရဲ႕ လ်င္ျမန္ဖ်တ္လတ္ မႈစီးပြားေရးအျမင္၊အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ သူ႕ထက္ငါ ဦးေအာင္ျပင္ဆင္ၿပီးၾကပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕လည္းဘယ္လိုစားမယ္၊၀တ္မယ္၊ ဘာေတြ၀ယ္မယ္ဆိုတာ အာဒ၀င္တူးမတိုင္မီ ကတည္းကစီစဥ္ေနၾကပါၿပီ။ဒါေပမဲ့အလြန္ အေရးႀကီးတဲ့ အတြင္း စိတ္ႏွလံုးျပင္ဆင္မႈ၊ မိမိကိုယ္ကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ၀ိညာဥ္ေရး ဆိုင္ရာႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ မႈေတြေရာလုပ္ၾက ၿပီလား။ ဒီေန႕ စဥ္းစားဖို႕ေကာင္းပါၿပီ ။ျပင္ပျပင္ဆင္မႈ ဆိုတာလည္းေကာင္းပါတယ္။  ရွိလည္း႐ွိရပါမယ္။ ဒါေပမဲ့ အတြင္းစိတ္ႏွလံုး သားကိုယ္က်င့္တရားေျပာင္းလဲမႈျပင္ဆင္မႈ  မပါတဲ့ျပင္ပျပင္ဆင္မႈနဲ႕ေတာ့ခရစ္ေတာ္ ကိုႀကိဳဆိုႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

    ဒါေၾကာင့္အစဥ္သတိရေနရမွာ ကေတာ့ဘုရားသခင္ဟာလူသားမ်ားကို အစဥ္အၿမဲ ကယ္ဆယ္ေနေၾကာင္း၊လူသား အားလံုးကို အကၽြတ္တရားရေစလုိေၾကာင္း ၊ယခုအာဒ္၀င္တူးကာလဟာ လည္း ခရစၥမတ္ ပြဲေတာ္မွာႂကလာမဲ့ခရစ္ေတာ္ကိုေႏြးေႏြး ေထြးေထြး၊ ထုိက္ထိုက္တန္တန္နဲ႕ႀကိဳဆိုႏိုင္ ဖို႕၊ ကမၻာကုန္တဲ့ေန႕ ခရစ္ေတာ္ႂကလာတဲ့ အခါမွာလည္းပဲ ၊ႏိုးႏိုးၾကားၾကားနဲ႕ အဆင္သင့္  ျဖစ္ဖို႕ျပင္ဆင္ေနၾကမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ခရစ္ ေတာ္ ပထမအႀကိမ္ႂကလာျခင္းနဲ႕ဒုတိယ အႀကိမ္ႂကလာျခင္း ကဲ့သုိ႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ထံထပ္ခါတလဲလဲနည္း မ်ိဳး စုံနဲ႕လာေရာက္ လည္ပတ္ေနေၾကာင္း၊ အတူတကြဆုေတာင္း ၾကတဲ့အခါ၊မစၦားပူေဇာ္တဲ့အခါ၊သမၼာ က်မ္းစာကိုဖတ္ၾကားနာယူတဲ့အခါတိုင္းမွာ လည္းတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ဘ၀သက္တာမွာ ခရစ္ေတာ္ႂကေရာက္လည္ပတ္ေနေၾကာင္း ကိုနားလည္ သေဘာေပါက္ၿပီး၊ ဘုရားသခင္ ႂကလာမဲ့အခ်ိန္နာရီမွာႏိုးႏိုးၾကားၾကားနဲ႕ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၾကဖို႕ ႀကိဳးစားၾကပါစုိ႕။

Ref:
Biblical Notes and Homilies: Vol I, Year A.
The Word of God, Commentries on the Sunday Readings.

 ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါး