Friday, October 28, 2011

မႏုေဗဒ

လူ႕ဘ၀ . . . ၌
ျဖဴစင္ ႏွလုံးစဥ္ က်င့္သုံးလဲ
ဆူးခ်က္ခေလာက္
ျပင္းထန္စြဲမို႔
အဆုိးလဲ ေရာက္
တရားလဲ ေပ်ာက္ေပါ့.....

အၿပံဳးမပန္တဲ့ . . . လမ္း
အမုန္းေတြ အတၱေတြ
ဒႆနေတြ ေဒါသေတြနဲ႔
ထုထုေထာင္းေထာင္း
ၾကမၼာ႐ိုင္းလို
ဘက္ေျပာင္းမယ္လို႔
စိတ္ကူးသလား ....

တံတိုင္းႀကီးျခားသြားလိမ့္
ေက်းဇူးျပဳ၍
ကိုယ္ေတာ့္ေျခရင္း
တိုး၀င္ပါ ....

ေ၀လီ