Sunday, October 23, 2011

အထီးက်န္ျခင္း

လူစည္းကားေသာ လမ္းမႀကီးတစ္ခု၏ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအုံတစ္ခုေပၚ လူငယ္ေလးတစ္ဦး အိတ္ကေလးတစ္လုံး လြယ္ ၿပီး တက္သြားပါသည္။ လိပ္စာအတိုင္း တံခါး ေခါက္လိုက္ေသာအခါ အသက္ေျခာက္ဆယ္ အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသမီးႀကီးတစ္ဦးမွ တံခါးလာဖြင့္ ေပးပါသည္။ သူမက လႈိက္လွဲစြာ ႀကိဳဆိုၿပီး လူငယ္ေလးကို ေကာ္ဖီပူပူ တစ္ခြက္ေဖ်ာ္တိုက္ရင္း ထိုင္ခိုင္း လိုက္ပါသည္။ ထိုလူငယ္ေလးသည္ တီဗီြျပင္ေသာ သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးႀကီ၏ ဖုန္းဆက္ေခၚျခင္းေၾကာင့္ တီဗီြျပင္ရန္ ေရာက္႐ိွလာျခင္းျဖစ္သည္။ ရာသီ ဥတုအေၾကာင္း၊ အလုပ္အကိုင္ စီးပြားေရးအေၾကာင္း၊ အနည္းငယ္ေျပာဆိုၾက ၿပီးေနာက္ ထိုလူငယ္မွ တီဗီြျပင္ရန္ေျပာေသာ အခါ အမ်ိဳးသမီးႀကီးမွ မ်က္ရည္မ်ား က်ဆင္းလာၿပီး သူမ၏ တီဗီြ မပ်က္ပါေၾကာင္း သူမ၌ စကားေျပာဆိုရန္ အေဖာ္တစ္ေယာက္မွ မ႐ွိေသာေၾကာင့္ ယၡဳကဲ့သို႔ ဖုန္းဆက္ေခၚမိေၾကာင္း ဟုေျပာျပပါသည္။ တီဗြီျပင္ခ အစား စကားေျပာခ တစ္နာရီစာ ေပးမည္ဟုေျပာျပပါသည္။ လူငယ္ေလးလည္း စိတ္မေကာင္းႀကီး စြာျဖစ္သြား ပါသည္။

တစ္ခါတစ္ရံ လမ္းမေပၚ သြားလာေနရင္း လူအမ်ား ႀကီးၾကားထဲ ေစ်း၀ယ္ေနရင္း ေက်ာင္းသြားရင္း၊ ႐ုပ္႐ွင္႐ုံထ၊ဲ တစ္ေယာက္ထဲ ႐ုပ္႐ွင္ ၾကည့္ေနရင္း အထီးက်န္ေသာ ခံစားခ်က္ကို တစ္ခါတစ္ရံ ခံစားၾကရ မည္ျဖစ္သည္။ ေဖ်ာ္ေျဖစရာ မ်ားျပားလွသည့္ ဤေခတ္ႀကီးထဲတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤမွ် အထီးက်န္ ခံစားေနၾက ရသနည္း။ ဆန္းစစ္ဖြယ္ပင္ျဖစ္သည္။ ဘုရား ေက်ာင္း ေန႔စဥ္ တက္ေနသူမ်ား၊ သူေတာ္စင္ ဘ၀မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားစြာလည္း ဤသို႔ အထီးက်န္ျခင္းကို ခံစားေနရသူေျမာက္ျမားစြာ ႐ွိပါသည္။ ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစား ေက်ာင္းတက္ေနေသာ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔သြား ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ လူငယ္၊ လူႀကီး အားလုံး၌ ဤခံစားခ်က္မ်ား တူညီစြာ ႐ွိၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕သူမ်ား ဘုရားေက်ာင္းထဲ ငုိေၾကးြ ေနသူမ်ားကိုပင္ ေတြ႕ႀကံဳဖူးပါသည္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ မိေ၀းဖေ၀းေနရခ်ိန္တြင္း "ကိုယ့္ကို မည္သူမွ် မသိေသာ" ဘုရားေက်ာင္း အသစ္၌ တက္ရေသာေေၾကာင့္ဟု သိရပါသည္။ ဓမၼေတးသီဆိုရင္း မိဘကုိလြမ္းေနသူ၊ ခ်စ္ခင္ခဲ့ရသူမ်ားကို သတိရေနၾကေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။

သို႕ေသာ္ အထီးက်န္ျဖစ္ေနျခင္း၌ပင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ျခင္းကိုေတြ႔ျမင္ ရပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ ခံစားေနၾကရခ်ိန္၌ ကြၽႏု္ပ္တို႔ဘ၀မ်ားကို ပိုမိုေစာင့္ေ႐ွာက္ေနျခင္းကို ခံစားေတြ႔႐ွိလာ ရျခင္းေႀကာင့္ျဖစ္သည္။ ဒုကၡေရာက္ေလ ဘုရားႏွင့္ နီးေလျဖစ္လာ တတ္ပါသည္။ သင့္ေ႐ွ႕ မွာ ထာ၀ရဘုရားသည္ ကိုယ္တိုင္ၾကြ၍ သင္ႏွင့္ အတူ႐ွိေတာ္မူလိမ့္မည္။ သင့္ကို စြန္႔ပစ္မထားပါ။ မစိုးရိမ္ႏွင့္။ စိတ္မပ်က္ႏွင့္ဟု အစၥေရး လူမ်ိဳးတို႔အား ဘုရား႐ွင္မွ ကတိ ထားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ (ေဟၿဗဲ-၁၃း၅) ဤကတိေတာ္ကို ယံုၾကည္ ၾကရပါမည္။ လူအမ်ားျပည့္ၾကပ္ေန ေသာ အခန္းတြင္း၊ မီးရထား (သို႔) ေလယာဥ္ပ်ံ စီးေနရင္း လူအမ်ားၾကားထဲ၌ အထီးက်န္ ဘ၀ကို ခံစားေနၾကရသူ မ်ားစြာ႐ွိပါသည္။ အိမ္ ေထာင္သည္ဘ၀၊ လင္မယား၊ မိသားစုအတြင္း၌ အထီးက်န္ေနၾကသူမ်ား ကိုေတြ႔ၾကရသည္။ မိမိေနထိုင္ သြားလာရင္းႏွီးေနက် ပတ္၀န္းက်င္မွ အေ၀းသို ႔ေျပာင္းေ႐ႊ႕ၾကရေသာအခါ အထီးက်န္ ဘ၀ကို ခံစားၾကရပါသည္။ အလုပ္အကိုင္မွ အနားယူၿပီး အၿငိမ္းစား ဘ၀၌ေရာက္ေနၾက သူမ်ားသည္လည္း ဤေ၀ဒနာကို ခံစားၾကရေပသည္။ တစ္ဦးတည္းေနထိုင္ၿပီး အထီးက်န္ဘ၀ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခံစားၾကသူမ်ားသည္ ယင္းဒါဏ္ကို မခံစားႏိုင္ၾကဘဲ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္ ေသ အဆုံးစီရင္သြားတတ္ ၾကသည္။ အထီးက်န္ ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ေ၀ဒနာပါ ခံစားသြားရျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

လူတစ္ေယာက္သည္ ပစ္ပယ္ခံရျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္း၊ နာက်င္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္လည္း အထီးက်န္ျခင္းျဖစ္ ၾကရပါသည္။ ေရာဂါ ေ၀ဒနာျပင္းထန္စြာ ခံစားေနရၿပီး ေသဆုံးရ ေတာ့မည္ကို သိေနေသာ လူမမာမ်ားသည္ အဆိုး၀ါးဆုံး အထီး က်န္ဘ၀ကို ခံစားေနရသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အက်ဥ္းေထာင္ထဲ၌ ေသဒါဏ္ ခံစားရသူမ်ားႏွင့္ အျဖစ္ျခင္း တူညီေနပါသည္။ ခင္မင္သူ၊ ခ်စ္ခင္ရသူတို႔၏ အားေပးမႈ၊ ဘုရား႐ွင္ထံ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အပ္ႏွံထားသူတို႔သာ သူတို႔ ဘ၀ကို ကိုယ္တိုင္ေဖးမ ကူညီႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကိုယ့္ဘ၀ကို ဘုရား႐ွင္ထံ အပ္ႏွံထားသူတို႔သည္ ဘ၀၏ မည္သည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္႐ွိေနေသာ္လည္း အထီးက်န္ျခင္း မျဖစ္ၾကပါ။ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားရ႐ွိရန္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က မိတ္ေဆြေကာင္း တစ္ဦးျဖစ္ ရေပမည္။ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းေကာင္းေပါမ်ားသူ၌ အထီးက်န္ဖို႔ အခ်ိန္ မ႐ွိေတာ့ေပ။ ဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တာ၀န္မ်ား၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ လႈပ္႐ွားေနသူတို႔သည္ တစ္ကိုယ္တည္း စဥ္စားေနခ်ိန္ မ႐ွိေပ။ စိတ္ရင္းေစတနာ ေကာင္းသူမ်ား၌ အထီးက်န္ေ၀ဒနာ မ႐ွိၾကေပ။ လူသားတို႔၏ အထီးက်န္ဆန္မႈ အမ်ားဆုံးေသာ စကားလုံးမ်ားမွာ လက္၀ါးကားတိုင္ေပၚတြင္ သခင္ေယဇူး၏ႏႈတ္ဖ်ားမွ ထြက္ေပၚ ခဲ့ပါသည္။ "ကြၽႏု္ပ္၏ ဘုရား အကြၽႏ္ုုပ္၏ ဘုရား အဘယ္ ေၾကာင့္ အကြၽႏု္ပ္ကို စြန္႔ပစ္ေတာ္မူသနည္း" ဟူေသာ ေၾကးေြၾကာ္ေတာ္မူျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အထီးက်န္ျခင္း မျဖစ္ၾကရ ေစရန္ ဘုရား႐ွင္၏ သမၼာက်မ္းစာကို ေန႔စဥ္ အနည္းဆုံး တစ္ပိုဒ္ႏွစ္ပိုဒ္ ဖတ္ၾကရပါမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ က်မ္းစာသည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ကို ဘုရား႐ွင္ထံမွ ခ်စ္ခင္ေသာေၾကာင့္ လူတိုင္းကိုေပးထားေသာေမတၱာစာျဖစ္သည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔ အတြက္ ခြန္အားရေစသည္။ က်မ္းစာ ဖတ္႐ႈျခင္းျဖင့္ ဘုရား႐ွင္၏ အနီးနားသို႔ေရာက္ သြားေစရန္ ဆြဲေဆာင္လိမ့္မည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆုေတာင္းျခင္း၊ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႔အား ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာမ်ားစြာ မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ေပးမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ဘ၀မ်ား သည္ လုံး၀ အထီးမက်န္ၾကေတာ့ေပ။


ဘုရား႐ွင္အားထာ၀ရအေစခံလွ်က္
ကက္သလင္းခင္