Sunday, October 2, 2011

ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္းသည္ မိမိစိတ္ ထားေပၚမူတည္သည္

မိမိ၏သေဘာထား Attitudes သည္ မိမိကိုယ္ကို ျမင္ေသာ အျမင္ႏွင့္ အျခား လူအျမင္ေပၚမွာ မူတည္သည္။ မိဘႏွင့္သား သမီး ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမခ်င္း၊ သူငယ္ခ်င္း၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ႏွင့္ အျခားလူအေပၚ လႊမ္းမိုး သက္ေရာက္မႈ ႐ွိသည္။ ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္းသည္ လူ႕အျမင္ျဖင့္ ဒုကၡျပႆနာကို ၾကည့္ပါက စိတ္ပ်က္ျခင္း၊ အားငယ္ျခင္း၊ ၀မ္းနည္း ျခင္းႏွင့္ က်႐ႈံးျခင္းေတြ ေတြ႔ႀကံဳရလိမ့္မည္။

အနႏၲတန္ခိုးေတာ္႐ွင္ ေမတၱာေတာ္႐ွင္သည္ အရာခပ္သိမ္းအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္စီရင္ ေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္ အျမင္ျဖင့္ ၾကည့္ျမင္ တတ္သူသည္ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္း၊ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း ခံစားရလိမ့္မည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔ကို ဘုရားသခင္ ခ်စ္ေသာေၾကာင့္ လူအားလံုးအဖို႕ အေကာင္းဆံုးကိုသာ ဘုရားသခင္ ရည္႐ြယ္ အလို႐ွိသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔အသက္တာအတြက္ အက်ဳိး႐ွိဆံုးႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ဆံုးျဖင့္ ဘုရား သခင္ႀကံစည္စီမံေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္ အျမင္ျဖင့္ ၾကည့္ျမင္တတ္သူသည္ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္း၊ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း ခံစားရလိမ့္မည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို ဘုရားသခင္ ခ်စ္ေသာ ေၾကာင့္ လူအားလံုးအဖို႔ အေကာင္းဆုံးကိုသာ ဘုရားသခင္ ရည္႐ြယ္ အလိုရွိသည္။ ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္း ကို မည္ကဲ့သို႔ရ႐ွိသနည္း။

ဤေလာကတြင္ ဒုကၡျပႆနာ အခက္ အခဲႀကံဳေတြ႕ရျခင္းသည္ ဓမၼတာျဖစ္သည္။ လူသားအားလံုး ဒုကၡျပႆနာထဲမွာ ေမြးဖြားလာၾကသည္။ သင္တို႕သည္ ေလာက၌ ဒုကၡဆင္းရဲ ခံၾကရလိမ့္မည္ ဟု ေယဇူးဘုရား သတိ ေပး ခဲ့သည္။

ေပ်ာ္႐ႊင္မူ၊ ေက်နပ္သာယာ အားရမႈ ေတြကို လူေတြ အငမ္းမရ ႐ွာေဖြေနၾကသည္။ မ်က္ရည္က်ေနတဲ့ သူေတြ ၾကည့္ၿပီး၊ ေဆး႐ုံမွာ လူနာေတြျပည့္ေနတာ ၾကည့္ၿပီး၊ လမ္းေပၚမွာ အသုဘပို႕ျပန္လာၾက တာေတြၾကည့္ၿပီး သူတို႔ ႐ွာမ ေတြ႕ႏုိင္ၾကဘူး ဆိုတာ သိႏိုင္တယ္။ ေလာကရဲ႕ ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္းနဲ ႔ေက်နပ္ အားရျခင္းတို႔ဟာ လွ်ပ္တစ္ျပက္မို႕ ဘယ္သူကမွ ဆုပ္ကိုင္ မထားႏိုင္ပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္းက သင္ျပေနတဲ့ တရားက ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္းကို သက္သက္ လိုက္႐ွာရင္ေတြ႕ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူူး။ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ အဲဒီအရာက ဆန္႕က်င္ျခင္း သေဘာ တရားေဆာင္လို႔ပဲ။ အမွတ္မထင္ ေတြ႕ရတတ္လို႔ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ခ်မ္းသာခ်င္လို႔ အလွဴေပးတာထက္ အလွဴေပးလိုက္ရတာက မွ ခ်မ္းေျမ႕မႈ ခံစားရတတ္ပါတယ္။ ရယ္ခ်င္လို႔ ရယ္စရာ႐ွာတာထက္ ရယ္စရာတစ္ခုကို အမွတ္ မထင္ေတြ႕လိုက္ရတာက အားရပါးရ ရယ္ရတတ္ပါတယ္။ ေန႔တိုင္း ရယ္စရာပဲ ေတြ႔ေနျပန္ရင္လည္း ရယ္စရာမေကာင္း ေတာ့ဘူး။ ေပ်ာ္စရာ လုိက္႐ွာေနရင္လည္း ေပ်ာ္စရာေတြ လက္နဲ႔ တစ္ေပြ႕တစ္ပိုက္ ရလိမ့္ မယ္မဟုတ္။

အနာမခံရင္ ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္းနဲ႕ ေက်နပ္ အားရျခင္းေတြကို မခံစားႏိုင္ဘူး။ အနာမခံရင္ အသာ မစံႏိုင္ဘူးတဲ့။ တိုက္ပြဲ ဒဏ္ခံႏိုင္ပါမွ ေအာင္ပဲြ အမွန္ ခံႏိုင္မယ္။ ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္းဟာ ကိုယ္တိုင္လုပ္ယူ ရတာျဖစ္တယ္။ ဥပမာ -ကေလးေတြဟာ လူႀကီးေတြထက္ ေပ်ာ္ေန ႏိုင္ၾကတယ္။ အသက္ႀကီးလာေလ ပို သိလာ ေလ။ ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္းေတြ ေလ်ာ့ပါးလာေလပဲ။

အသက္ (၇၀)ေက်ာ္၊ (၈၀)ကစ အိုမင္းမစြမ္းျဖစ္ လာတဲ့အခါမွာ သူတစ္ပါး အေပၚမွာ မွီခိုရပါတယ္။ အရင္က ေရတစ္ပံုး ဆြဲႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း အခုခ်ိန္မွာေရတစ္ခြက္ကို မႏိုင့္တစ္ႏိုင္ မရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကိုယ္လိုရာ ခရီးကုိ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ အတိုင္း မသြားႏိုင္ျဖစ္ရပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းျခင္း၊ စိတ္ဆင္းရဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္းေတြေပ်ာက္ဆံုး ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္စိတ္က ကုိယ့္ကို သုခေပးတဲ့ စိတ္ထားမ်ဳိး ျဖစ္ေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ ကိုယ္က စိတ္ကိုေကာင္း ေကာင္းမြန္မြန္ ထိန္းေက်ာင္းတတ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ စိတ္က ကိုယ့္ကိုျပန္ၿပီး ဒုကၡေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ့္မွာ ျမင့္ျမတ္တဲ့ စိတ္ထားေတြ မ႐ွိဘူူးဆိုရင္ ကိုယ္ဟာေပ်ာ္႐ႊင္မႈကို ရႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူူး။ ကိုယ့္မွာျမင့္ျမတ္တဲ့ စိတ္ထားေတြ ႐ွိတဲ့အခါ ကိုယ့္ရဲ႕စိတ္ထဲမွာ အလိုလိုေပ်ာ္ေနတယ္။ ဆိုလိုတာက ကိုယ့္မွာ သူမ်ားအေပၚ အေကာင္းမျမင္ဘဲ မေကာင္းထင္၊ အတၱစိတ္ ေတြနဲ႔ ဖုံလႊမ္းေနျခင္းမ႐ွိလို႔ပဲေပ်ာ္တယ္။ ဒါမွ မဟုတ္ရင္ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈဆိုတာ တကယ္၀ယ္လို႔ မရဘူး။ သူမ်ားဆီကလဲ မရႏိုင္ပါဘူး။ ကိုယ့္ဟာ ကိုယ္ေပးမွရတဲ့ အရာမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ဟာ ကိုယ္ေပးတဲ့ေပ်ာ္႐ႊင္မႈေလာက္ တန္ဖိုး႐ွိတာ ဘာမွ မ႐ွိပါဘူး။ ကိုယ့္ဟာ ကိုယ္ေပးတဲ့ေပ်ာ္႐ႊင္မႈဟာ ကိုယ့္ဘ၀ရဲ႕ အသက္တာမွာ တန္ဖိုး အ႐ွိဆံုး ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီေတာ့ မိမိရဲ႕ဘ၀မွာ ျမင့္ျမတ္တဲ့ စိတ္ထား႐ွိေအာင္ လုပ္ႏိုင္ၿပီဆိုရင္ ကိုယ့္ဟာ ကိုယ္ ေပ်ာ္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္ၿပီလို႔ ေျပာလို႔ရပါၿပီ။ အဲဒါေၾကာင့္ ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္းေရာ၊ မေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္းပါ ႏွစ္ခုစလံုးဟာ မွတ္ယူတတ္တဲ့ ကိုယ့္စိတ္မွာပဲ မူတည္ပါတယ္။ "႐ႊင္လန္းေသာ စိတ္ႏွလံုးသည္ ခ်ဳိေသာ မ်က္ႏွာကို ျဖစ္ေစတတ္၏။ ၿငိဳျငင္တတ္ေသာ သူ၏ ေန႔ရက္ ႐ွိသမွ်တို႔သည္ ၿငိဳျငင္ဖြယ္ျဖစ္၏။ စိတ္ႏွလံုး ႐ႊင္လန္းေသာ သူသည္ အစဥ္အၿမဲ ခံရတဲ့ပြဲ ႐ွိတတ္၏။" (သုတၱံ က်မ္း ၁၅း၁၅)

မိမိကိုယ္ကုိ စိတ္ထားျမင့္ျမတ္တဲ့သူ တစ္ေယာက္အျဖစ္ လုပ္တဲ့အခါမွာ ကိုယ့္ရဲ႕စိတ္ ႏွလံုးသားထဲမွာ အလိုလိုနဲ႔ အၿမဲတမ္းေပ်ာ္ေနတယ္။ ထိုေပ်ာ္႐ႊင္မႈကို ကိုယ္တစ္ေယာက္ထဲ မကဘူး၊ ကိုယ္နဲ႕ထိေတြ႕ ဆက္ဆံတဲ့ သူလည္း ေပ်ာ္လာၾကတယ္။ ကိုယ္ေျပာတဲ့စကားေတြ၊ အျပဳမူေတြဟာ ျမင္တဲ့သူေတြရဲ႕ ဘ၀အတြက္ ေကာင္းတဲ့ ပံုစံျဖစ္လို႕ပဲ။ ကိုယ့္မွာစိတ္ေကာင္း ႐ွိတယ္ဆိုရင္ ကိုယ္လည္းေပ်ာ္႐ႊင္ခ်မ္းသာတယ္။ ကိုယ္က စိတ္ေကာင္း ႐ွိတဲ့အခါမွာ ကိုယ္နဲ႕ထိေတြ႕တဲ့သူတိုင္းဟာ ကိုယ့္ဘ၀ထဲမွာ ခရစ္ေတာ္ဘုရားကုိေတြ႔ ႐ွိလာတယ္။ ဒါတင္ မကေသးဘူး၊ ကိုယ္က ခရစ္ေတာ္ဘုရားကို သူမ်ားဆီသို႔ သယ္ေဆာင္ရာလည္း ေရာက္ပါတယ္။

ေလာကလူအမ်ား ေပ်ာ္႐ႊင္မႈကုိဘယ္လို ႐ွာၾကသလဲဆိုရင္ ပိုက္ဆံခ်မ္းသာမွ၊ အစား ေကာင္း၊ အ၀တ္ေကာင္း၀တ္မွ၊ တီဗြီ၊ ဗီြဒီယိုေ႐ွ႕ ထိုင္ၿပီးဇိမ္ခံမွ၊ ဆလြန္းကားေလး စီးၿပီး ကိုယ္လိုရာ သြားႏုိင္မွ၊ လူငယ္၊ အပ်ဳိ၊ လူပ်ဳိေတြ အိေၿႏၵမ႐ွိတဲ့ ဆက္ဆံမႈေတ၊ြ Pleasure ေတြရမွ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈ ရတယ္လို႔ ထင္ၾကတယ္။ ေပ်ာ္႐ႊင္ သာယာၾကည္ႏူးမႈဆိုတာ သိပ္ၿပီး ဆဲြေဆာင္မႈ အားေကာင္းတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္းဟာ ထာ၀ရ ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္း သုခစစ္ရဲ႕ အျမည္း အစမ္းျဖစ္ေနလို႔ပဲ။ ဒီကမၻာေလာကႀကီးေပၚမွာ ထာ၀ရ ခ်မ္းသာစစ္မွန္ကို မေတြ႕ေသးဘူး ဆိုတာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ စိန္ၾသဂုတ္စတင္းက ငါ၏၀ိညာဥ္သည္ ငါ၏အ႐ွင္ဘုရားသခင္၌ မနားမခို မရမျခင္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ မရႏိုင္ပါလားလို႔ ၿငီးတြားခဲ့တယ္။ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈဆိုတာက သူမ်ား မခိုးယူႏိုင္၊ မဖ်က္ဆီး ႏိုင္ဘူး။ ကိုယ္ဖ်က္မွ ပ်က္မဲ့အရာျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ရဲ႕ေပ်ာ္႐ႊင္မူဟာ တစ္ခုခုရမွမဟုတ္ဘူး။ ေအာင္ျမင္မႈရမွလည္း မဟုတ္ဘူး။ တစ္ခါ တစ္ေလဆိုရင္ ဒုကၡေတြခံေနရရင္းနဲ႕ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈကို ရယူႏုိင္ပါတယ္။ ဒုကၡကို သုခလို လက္ခံၿပီး ဘုရားကို ပူေဇာ္ႏိုင္လို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ေပ်ာ္ရႊင္မႈဆိုတာက သုခလမ္းစဥ္၊ ပါရမီ လမ္းစဥ္ေလွ်ာက္လွမ္းတဲ့ လူသားမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္း အားျဖင့္ေျပာရရင္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈဆိုတာ ေကာင္းမြန္တဲ့ ကိုယ္က်င့္တရား ရွိမွသာ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ခ်ိဳ႕က ဒုကၡခံေနရတာကိုပဲ ေပ်ာ္ေနတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ေ၀ဒနာဟာ ေစတနာျဖစ္လာလို႔ပဲ။ ဒါေၾကာင့္ စိန္ေပါလ္က သူဟာ ခရစ္ေတာ္အတြက္ ဒုကၡေတြခံရေလ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ပိုၿပီးေတာ့ ခံစားရေလေလ ဆိုၿပီး ေျပာထားပါတယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္တတ္တဲ့ အက်င့္က ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ဘ၀ကိုျဖစ္ေစပါတယ္။ ထိုစိတ္ထားနဲ႔ အေလ့အက်င့္ေတြ ဟာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ အစစ္မွန္ ေပးတတ္တဲ့ လူ႔က်င့္၀တ္ေတြေပၚမွာ အေျခခံထားဖို႔လည္း လိုတယ္။ အဲဒီ အေျခခံလူ႔က်င့္ ၀တ္ဆိုတာ စိတ္ေကာင္း၊ ႏွလံုးေကာင္းထားျခင္းနဲ ႔ေထာက္ပံ့ ကူညီျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ တရားက်မ္းစကားအရ ရယူျခင္းမွာထက္ ေပးဆပ္ရျခင္းမွာ ပိုၿပီး စိတ္ခ်မ္းေျမ႕ေပ်ာ္ရႊင္ၿပီး အားရေစလို႔ပဲ။ (တမန္ေတာ္၀တၳဳ - ၂၀း၃၅)

မိမိ၏ ဘ၀၌ျမင့္ျမတ္တဲ့ စိတ္ထားကို ေမြးျမဴျခင္း၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ စိတ္ထားကို ထားရွိ ျခင္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ဘုရား၏ စိတ္ထားကို ခံယူျခင္းပင္ျဖစ္ေပသည္။ (၁ ေကာ္ရင္ - ၂း၁၆ခ) ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းသည္ မိမိစိတ္ထား ေပၚမွာမူတည္သည္။

ဘာေၾကာင့္ မေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္သလဲ။
၁။ မိမိ၏ စိတ္သေဘာထားေၾကာင္ မေပ်ာ္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။
၂။ အျခားလူကို Negative attitude အေကာင္းမျမင္၊ အဆိုးျမင္ေျပာဆိုတတ္ပါ ကလည္း မွားသည္။ ဤမွားေသာစိတ္ထား ၂မ်ိဳးေၾကာင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမရွိျခင္းျဖစ္သည္။

ဤစာေစာင္ကို "ရွင္သန္ႏိုင္ေသာ လူ႔ ဘ၀" စာအုပ္မွ မွီျငမ္းၿပီးေရးသားထားပါသည္။စစၥတာရ္ ဖြားဖြား ေဒဗီယားလား
(S.J.A)